2 initiatie 1 paard
Initiatie proef 1
Lynn Lissens
Fernando
  C Diff
1 A-K-E-H-C Binnenkomen in arbeidsdraf op de
rechterhand (lichtrijden)
8
2 M-X-K Diagonaal van hand veranderen (doorzitten) 7.5
3 A-X-A Cirkel (20m) 6
4 Tussen
F & B
Middenstap 6.5
5 B Links afwenden 7
6 E Rechts afwenden 7
7 H Arbeidsdraf (doorzitten) 8
8 C-X-C Cirkel (20m) 8
9 Tussen
C & M
Arbeidsgalop rechts aanspringen 7.5
10 B-E-B Cirkel (20m) 6.5
11 Tussen
F & A
Arbeidsdraf (doorzitten) 7
12 K-X-M

M
Diagonaal van hand veranderen (lichtrijden)
en daarbij het paard de hals laten strekken
(voorwaarts neerwaarts). Op het einde van de
diagonaal teugels terug opnemen
Doorzitten
6
13 Tussen
C & H
Arbeidsgalop links aanspringen 7.5
14 E-B-E Cirkel (20m) 8
15 Voor K Arbeidsdraf (doorzitten) 7
16 A
Tussen
A&D
Afwenden
Middenstap
8
17 X Halthouden en groeten 8
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2 8
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2 8
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2 7
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 8
5 Commentaar op de verzorging van het geheel    
 
1ste fout
2de fout
3de fout