1 initiatie 1 pony
Initiatie proef 1
Lore-Ann Lambrichts
Scampolo
  Diff
1 A-K-E-H-C Binnenkomen in arbeidsdraf op de
rechterhand (lichtrijden)
2 M-X-K Diagonaal van hand veranderen (doorzitten)
3 A-X-A Cirkel (20m)
4 Tussen
F & B
Middenstap
5 B Links afwenden
6 E Rechts afwenden
7 H Arbeidsdraf (doorzitten)
8 C-X-C Cirkel (20m)
9 Tussen
C & M
Arbeidsgalop rechts aanspringen
10 B-E-B Cirkel (20m)
11 Tussen
F & A
Arbeidsdraf (doorzitten)
12 K-X-M

M
Diagonaal van hand veranderen (lichtrijden)
en daarbij het paard de hals laten strekken
(voorwaarts neerwaarts). Op het einde van de
diagonaal teugels terug opnemen
Doorzitten
13 Tussen
C & H
Arbeidsgalop links aanspringen
14 E-B-E Cirkel (20m)
15 Voor K Arbeidsdraf (doorzitten)
16 A
Tussen
A&D
Afwenden
Middenstap
17 X Halthouden en groeten
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
 
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2
5 Commentaar op de verzorging van het geheel  
 
1ste fout
2de fout
3de fout