11 niv 3 : N3.2 paard 40m
Niveau 3 proef 2 20-40
Arlette Cryns
Esandra
  C Diff
1 A-X
X
Binnenkomen in verzamelde galop
Halthouden en groeten
Voorwaarts in verzamelde draf
6.5
2 C
H-E
Linkerhand
Schouderbinnenwaarts
6
3 E-X-B ā€˜Sā€™ van hand veranderen 7
4 B-F Schouderbinnenwaarts 6
5 A
Tussen
D&X
(tot M)
(M-C-H)
Afwenden
Appuyeren naar rechts

(de verzamelde draf)
6
6 H-X-F
F-A
Van hand veranderen in middendraf
Verzamelde draf
7
7 A-C

C
Slangenlijn met 3 bogen (5 m), met raakpunt
van kwartlijn naar kwartlijn, beginnend en
eindigend met rechter boog
Rechterhand
7
8 M-X-K
K
Van hand veranderen in uitgestrekte draf
Verzamelde draf
7
9 Overgang van verzamelde draf naar
uitgestrekte draf en van uitgestrekte draf naar
verzamelde draf
6.5
10 A
Tussen
D&X
(tot H)
(H-C-M)
Afwenden
Appuyeren naar links

(de verzamelde draf)
5
11 C Halthouden en 5 passen achterwaarts, daarna

voorwaarts in middenstap
7
12 M-X-K Van hand veranderen in uitgestrekte stap 2 7
13 K
(K-A-F)
Middenstap
(de middenstap)
2 7
14 F
B-H
(F-B-H)
Verzamelde galop links
Van hand veranderen
(de verzamelde galop)
7
15 H
(H-C-M)
Vliegende galopwissel
(de verzamelde galop)
2 5
16 M-F
F
(F-A-K)
Middengalop
Verzamelde galop
(de verzamelde galop)
6.5
17 K-X-M
X
(M-C-H)
Van hand veranderen
Vliegende galopwissel
(de verzamelde galop)
2 6.5
18 H-X-F Van hand veranderen in middengalop 7
19 F Verzamelde galop en vliegende wissel 2 5
20 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
6.5
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid (soepelheid)

en regelmaat
2 7
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en
ondertreden van de achterhand)
2 6.5
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, mobiliteit van de
mond, aanleuning en relatieve oprichting)
2 6.5
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 6.5
 
1ste fout
2de fout
3de fout