15 NIV 1 Paarden Proef N 1.2
Niveau 1 proef 2
Lindsey Vandevoort
Jesley
  C Diff
1 A-X
X
Binnenkomen in arbeidsdraf
Halthouden en groeten
Voorwaarts in arbeidsdraf
5
2 C Rechterhand 5
3 B Volte (10m) 6
4 A
C
Afwenden
Linkerhand
5
5 E Volte (10m) 7
6 F-X-H Van hand veranderen in middendraf,

daarbij lichtrijden
6
7 H Arbeidsdraf 6
8 B Halthouden, 3-5 passen
achterwaarts en terug halthouden,
daarna voorwaarts in middenstap
5
9 K-B Van hand veranderen in middenstap 5
10 B Bij het bereiken van de hoefslag

arbeidsgalop links
7
11 C-X-C Cirkel (éénmaal rond) en aan de open
cirkelzijde ( /- X) over de manenkam
strijken (überstreichen)
7
12 C
H-K
K
Hoefslag volgen
Middengalop
Voor de korte zijde arbeidsgalop
6
13 F-X-H
Tussen
F en X
Van hand veranderen
Overgang naar de stap, middenstap
5
14 H Arbeidsgalop rechts 7
15 C-X-C Cirkel (20m) 7
16 C
B
Hoefslag volgen
Arbeidsdraf
6
17 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
6
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2 6.5
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2 6
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2 6.5
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 6
 
1ste fout
2de fout
3de fout