12 INITIATIE Paarden Proef i.1 - Warm up
Initiatie proef 1
Eric Wieme
Guess van't Atihof du B&A
  C Diff
1 A-K-E-H-C Binnenkomen in arbeidsdraf op de
rechterhand (lichtrijden)
6
2 M-X-K Diagonaal van hand veranderen (doorzitten) 6
3 A-X-A Cirkel (20m) 5
4 Tussen
F & B
Middenstap 5
5 B Links afwenden 5
6 E Rechts afwenden 6
7 H Arbeidsdraf (doorzitten) 6
8 C-X-C Cirkel (20m) 6
9 Tussen
C & M
Arbeidsgalop rechts aanspringen 6
10 B-E-B Cirkel (20m) 3
11 Tussen
F & A
Arbeidsdraf (doorzitten) 4
12 K-X-M

M
Diagonaal van hand veranderen (lichtrijden)
en daarbij het paard de hals laten strekken
(voorwaarts neerwaarts). Op het einde van de
diagonaal teugels terug opnemen
Doorzitten
5
13 Tussen
C & H
Arbeidsgalop links aanspringen 6
14 E-B-E Cirkel (20m) 5
15 Voor K Arbeidsdraf (doorzitten) 5
16 A
Tussen
A&D
Afwenden
Middenstap
6
17 X Halthouden en groeten 6
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2 6
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2 6
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2 5
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 6
5 Commentaar op de verzorging van het geheel    
 
1ste fout -1.25
2de fout
3de fout