14 NIV 2 Paarden Proef N 2.2 - 20 X 60
Niveau 2 proef 2 20-60
Britt Pauwels
Naro Van Hof Ter Molleken
  C Diff
1 A
X
C
Binnenkomen in verzamelde draf
Halthouden en groeten
Voorwaarts in verzamelde draf
Rechterhand
6.5
2 R-X-V
V
Diagonaal van hand veranderen in middendraf
arbeidsdraf
7.5
3 F-B Schouder binnenwaarts 7
4 B-H
H
Korte diagonaal in verzamelde draf
arbeidsdraf
7
5 M-B Schouder binnenwaarts 7
6 B-K
K
Korte diagonaal in verzamelde draf
Arbeidsdraf
7.5
7 A Halthouden

3-5 passen achterwaarts, daarna voorwaarts
in middenstap
8
8 F-E
H
Korte diagonaal
Afwenden
8
9 Tussen
G & M
K├╝rzkehrt rechts 6.5
10 Tussen
G & H
K├╝rzkehrt links 7
11 H-G-M (De Middenstap) 7
12 Tussen
G & M
M
Verzamelde galop rechts aanspringen
rechterhand
7
13 B
X
E
Afwenden
Enkelvoudige galopwissel
Linkerhand
7
14 A-C Slangenvolte met 3 bogen, 2e boog in

contragalop
8
15 S-V
V
Middengalop
Verzamelde galop
8
16 K-D-E Keertvolte (10m) 7.5
17 E-H-C Contragalop 8
18 C Enkelvoudige galopwissel 7
19 R-P
P
Middengalop
Verzamelde galop
8
20 K-B Korte diagonaal 8
21 B-M-C Contragalop 7.5
22 C Enkelvoudige galopwissel 7
23 H-I-M Halve grote volte en het paard de hals laten

strekken
Voor C teugels terug op maat
7
24 C
S-X-P
P
Arbeidsdraf
Diagonaal in middendraf
Verzamelde draf
8
25 De overgangen S en P 7.5
26 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
8
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2 8
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2 7.5
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2 7
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 8
   
 
1ste fout
2de fout
3de fout