12 NIV 1 Paarden Proef N 1.3
Niveau 1 proef 3
Caro Denis
Donatello
  C Diff
1 A-X
Tussen
X & G
C
Binnenkomen in arbeidsdraf
Halthouden en groeten, daarna voorwaarts in
arbeidsdraf
Rechterhand
6
2 M-X-K

K
Van hand veranderen in middendraf,
lichtrijden
7
3 A
D-M
Afwenden
Wijken voor het linkerbeen
6.5
4 H-X-F

F
Van hand veranderen in middendraf,
lichtrijden
Arbeidsdraf (doorzitten)
7
5 A
D-H
Afwenden
Wijken voor het rechterbeen
7
6 B-X-E Door een ‘S’ van hand veranderen 6.5
7 Tussen
A & F
Arbeidsgalop links aanspringen 6
8 B Volte (10m) 6
9 Tussen
H & K
Middengalop (minimum 20m) 7
10 (overgangen arbeidsgalop - middengalop en

middengalop - arbeidsgalop)
7
11 Tussen
F & B
B-H
Arbeidsdraf
Van hand veranderen
7
12 Tussen
C & M
Arbeidsgalop rechts aanspringen 7
13 B Volte (10m) 6.5
14 Tussen
K & H
Middengalop (minimum 20m) 7
15 (overgangen arbeidsgalop - middengalop en

middengalop - arbeidsgalop)
7
16 Tussen
M & B
Arbeidsdraf 7
17 A
K-B-M
Middenstap
Van hand veranderen
6.5
18 C Arbeidsdraf, lichtrijden 7
19 E-B-E
Vóór E
E
Cirkel, gedurende enkele drafpassen het
paard de hals laten strekken (lichtrijden)
Teugels terug op maat en doorzitten
Hoefslag volgen
6
20 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
6
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2 7
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2 6.5
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2 7
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 7
 
1ste fout
2de fout
3de fout