5 Niv 1
Niveau 1 proef 1
Evelyne Dieltjens
Contador
  C Diff
1 A-X
Tussen
X & G
Binnenkomen in arbeidsdraf
Halthouden en groeten, daarna voorwaarts in
arbeidsdraf
8
2 C Linkerhand 7
3 E-X-B Door een ‘S’ van hand veranderen 6
4 A
D-H
Afwenden
Wijken voor het rechterbeen, daarna hoefslag
volgen
7
5 M-X-K

K
Diagonaal van hand veranderen in middendraf
(lichtrijden)
Arbeidsdraf (doorzitten)
7
6 A
D-M
Afwenden
Wijken voor het linkerbeen, daarna hoefslag
volgen
7
7 E
X
Afwenden
Halthouden, 3-5 passen achterwaarts en terug
halthouden. Daarna voorwaarts in arbeidsdraf
7
8 B Rechterhand 7
9 Tussen
A & K
K-B
Middenstap
Diagonaal van hand veranderen
6.5
10 Tussen
B & M
Arbeidsdraf 7
11 C Arbeidsgalop links aanspringen 7.5
12 C-X-C Cirkel (20m) en daarbij in de 2de helft van de
cirkel 2 à 3 passen over de manenkam strijken
(überstreichen)
6.5
13 H-E-K Enkele sprongen middengalop 7
14 A Arbeidsdraf (doorzitten) 7.5
15 A-C Slangenvolte met 4 gelijke bogen 8
16 C
C-X-C
C
Arbeidsgalop rechts aanspringen
Cirkel (20m)
Hoefslag volgen
7
17 B Arbeidsdraf (doorzitten) 7
18 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
8
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2 8
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2 7
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2 8
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 7
 
1ste fout
2de fout
3de fout