5 Inrijproef Niv 1
Initiatie proef 3
Marinus Hosewol
Kuarterback Van Hosewol
  C Diff
1 A-X
X
Binnenkomen in arbeidsdraf
Halthouden en groeten
Voorwaarts in arbeidsdraf
7
2 C Rechterhand 7
3 B-E-B Cirkel 20m 7
4 B Hoefslag volgen 7
5 K-X-M Van hand veranderen en daarbij

lichtrijden
8
6 C-X-C Midden korte zijde arbeidsgalop en

cirkel 1 x rond
7
7 C Hoefslag volgen 7
8 A arbeidsdraf 5
9 B-E-B Cirkel 20m 7
10 B Hoefslag volgen 7
11 H-B Van hand veranderen 6
12 A-X-A Midden van de korte zijde
arbeidsgalop rechts en cirkel 1 x
rond
7
13 A Midden de korte zijde arbeidsdraf 6
14 M Middenstap 8
15 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
7
In middenstap met de lange teugel
de rijbaan verlaten
   
 
1 Gangen en regelmaat 2 7
2 Impuls 2 7
3 Gehoorzaamheid, ongedwongenheid,

lichtheid
2 6
4 Houding en zit van de ruiter
Juiste gebruik van de hulpen
2 8
5 Commentaar op de verzorging van het geheel    
 
1ste fout
2de fout
3de fout