08 Niveau 4.2 Paarden
Niveau 4 Nationaal proef 2 20-60
Cindy Schuurmans
Lazlo
  C Diff
1 A-X
X
X
X-C
Binnenkomen in verzamelde galop
Halthouden en groeten
Voorwaarts in verzamelde draf
Verzamelde draf
8
2 C
M-B
Rechterhand
Schouderbinnenwaarts
6
3 B-X
X-E
Halve volte (10m) rechts
Halve volte (10m) links
5
4 E-K
K-A-F
Schouderbinnenwaarts
Verzamelde draf
6.5
5 F-P
P-V
V
K
Arbeidsdraf
Halve cirkel en de teugels uit de hand laten
glijden
Teugels terug op maat nemen
Verzamelde draf
7
6 Na A
Tussen
D & F
Afwenden op de kwartlijn
Appuyeren naar links tot aan de kwartlijn
(tussen X & E)
6.5
7 Vanaf de
kwartlijn
(tussen
X & E)
Appuyeren naar rechts tot aan de kwartlijn
(tussen G & M)
Vervolgens rechtuit en linkerhand
6
8 H-P
(P)
(F)
Uitgestrekte draf
(verzamelde draf)
(afwenden)
6
9 (P-F-D) De overgangen bij H & P
(verzamelde draf)
7
10 D Halthouden – 5 passen achterwaarts, daarna

voorwaarts in middenstap
7.5
11 D-K-L-B Middenstap 7
12 B-I-H Uitgestrekte stap 2 8
13 H-C Middenstap 7
14 C-M-R Verzamelde galop rechts aanspringen 8
15 R
B
B-X
Volte (8m-
Afwenden

Verzamelde galop
6
16 X
E
E-V
Vliegende galopwissel
Afwenden
Verzamelde galop
2 7
17 V
V-K-A-F
Volte (8m)
Verzamelde galop
7
18 F-L-E Verzamelde galop 7
19 L
E-H-C-M
Vliegende galopwissel
Verzamelde galop
2 7
20 M-X-K Middengalop 7.5
21 K Verzamelde galop en vliegende galopwissel 2 7
22 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
8
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid (soepelheid)

en regelmaat
7
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en
ondertreden van de achterhand)
7
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, mobiliteit van de
mond, aanleuning en relatieve oprichting)
2 7
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 8
 
1ste fout
2de fout
3de fout