08 Niveau 4.1 Paarden 20x60
Niveau 4 Nationaal proef 1 20-60
Lynne Hendriks
Nairobi
  C Diff
1 A-X
X
Binnenkomen in verzamelde galop
Halthouden en groeten, daarna
voorwaarts in verzamelde draf
7
2 C
M-B
Rechterhand
Schouderbinnenwaarts
7
3 B Volte (8m) 6.5
4 B-F Travers 7
5 A
D-B
Afwenden
Appuyeren naar rechts
6
6 B-M
M
(M-C-H)
Middendraf
Verzamelde draf
(de verzamelde draf)
4.5
7 H-E Schouderbinnenwaarts 6
8 E Volte (8m) 7
9 E-K Travers 6.5
10 A
D-E
Afwenden
Appuyeren naar links
7
11 E-H
H
Middendraf
Verzamelde draf
7
12 C
(C-M-R)
Middenstap
(de middenstap)
2 7
13 R-X-V-K Van hand veranderen in uitgestrekte stap 2 6.5
14 K
Tussen
D en F
Middenstap en linksom
Kurzkehrt links
6.5
15 Tussen
D en K
Kurzkehrt rechts 7
16 D
F
Verzamelde galop links
Linkerhand
7
17 P-M
M
Middengalop
Verzamelde galop
6.5
C-A Slangenvolte met vier bogen door de hele
breedte en vliegende galopwissel bij het
kruisen van de middenlijn
   
18 Eerste wissel 2 5.5
19 Tweede wissel 2 6.5
20 Derde wissel 2 6.5
21 (C-A) (de verzamelde galop) 7
22 K-X-M
M
Van hand veranderen in uitgestrekte galop
Verzamelde galop
6.5
23 Overgang van verzamelde galop naar
uitgestrekte galop en van uitgestrekte galop
naar verzamelde galop
6.5
24 M-C Contragalop 6.5
25 C
H-X-F
F
Verzamelde draf
Van hand veranderen in uitgestrekte draf
Verzamelde draf
7
26 Overgang van verzamelde draf naar
uitgestrekte draf en van uitgestrekte draf naar
verzamelde draf
7
27 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
6.5
In middenstap aan de lange teugel
de rijbaan verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid (soepelheid)

en regelmaat
2 7
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en
ondertreden van de achterhand)
2 6.5
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, mobiliteit van de
mond, aanleuning en relatieve oprichting)
2 6.5
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 7
 
1ste fout
2de fout
3de fout