Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 142 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
2
Albführen's Pepita
S / Db / 2000 / V: Peron / MV: Dream of Glory / GER26786
 
8
Argon 103
W / F / 1997 / V: Almbube / MV: Angelo / GER42359
 
10
Atleet 4
H / B / 2005 / V: Marvel / MV: Jonker / 103CP36
 
12
Azzurro 18
W / B / 2005 / V: Patijn / MV: Fabricius / 102VN48
 
B - Pferdename / KNR
15
Barcley 11
W / B / 2003 / V: Batman / MV: Navajo II / GER41916
 
17
Batani 2
W / Schi / 1992 / V: Brutus / MV: Octavo xx / GER25559
 
18
Ben Bentley
W / B / 2000 / V: Bugatti / MV: Ramses / GER40801
 
19
Blaubär
W / B / 2001 / 102UH58
 
20
Bodethal's Charlie Brown
W / F / 1998 / V: Woldberg's Cello WB / MV: Tetworth Crimson Lake / GER21567
 
21
Bonny 709
S / B / 2003 / V: Brandenburger / MV: Ferman / 102VU61
 
22
Boss jr.
H / R / 2002 / V: Brandt / MV: Eugen
 
C - Pferdename / KNR
25
Calimero 448
W / R / 2001 / V: Cansas / MV: Black Boy / GER42644
 
26
Calino 39
W / B / 1997 / GER27795
 
28
Candy 676
H / Db / 2005 / V: Celtis / MV: Valdano / 102RS83
 
29
Carlo 342
W / F / 2005 / V: Charm of Nibelungen / MV: FS Pour l'Amour / 102VB22
 
30
Carlos's Cato
W / R / 1998 / V: Carlos / MV: Eros / GER43246
 
32
Carlos's Erbe
W / R / 1997 / V: Carlos / MV: Eros / GER43245
 
37
Chacomo 13
W / R / 1995 / V: Contreau / MV: Nassau / GER18973
 
38
Chagall 182
W / F / 1995 / V: Viktoria's Chirac / MV: Magister / GER22733
 
39
Champ 170
W / R / 1999 / V: Casaretto / MV: Diamantino / GER41507
 
245
Charisma 214
S / RSchi / 2004 / V: Indygo / MV: Geronimo / 102PG36
 
41
Chester 88
W / B / 1996 / V: Concorde / MV: Montreal II / GER44604
 
42
Cholin S
W / 1995 / V: Caesar / MV: Alexander / GER40373
 
44
Clarissa vom Wilisch
S / B / 2002 / V: Lord I / MV: Coronat / 103DX68
 
45
Clivie
S / Db / 2003 / V: Veritas / MV: Episkop / 103ED04
 
46
Condor S 2
W / B / 1993 / V: Cambridge Cole / MV: Triomfator / GER19261
 
47
Connect 2
W / B / 2003 / V: Centimo / MV: Esprit / 102MD12
 
48
Coralina 3
S / B / 1999 / V: Coriolan / MV: Drosselklang II / GER45793
 
D - Pferdename / KNR
50
Darwin 93
W / B / 2000 / V: Dartagnan / MV: Wedding / GER40363
 
53
Desmond 12
W / R / 2000 / V: Del Piero / MV: Ramiro's Bube
 
54
Di Versace 3
W / R / 2001 / V: De Niro / MV: Watussi / GER44131
 
55
Diaz 8
W / B / 2000 / V: De Niro / MV: Gropius I / GER40956
 
56
Diego 218
W / Df / 1999 / V: Dream of Glory / MV: Espri / GER44958
 
58
Disan's Holger
W / HlbFa / 2000 / V: Disan Vinstrup / MV: Hendrik / 102NT84
 
59
Dolero B
W / Db / 2004 / V: Don Bedo I / MV: Bormio xx / 102ZI81
 
60
Domino 816
W / Db / 2000 / V: Donnerbube I / MV: Degen / GER40664
 
61
Don 510
H / Db / 1999 / V: Donnerschlag / MV: Glorieux
 
63
Don Karl
W / B / 1993 / V: Don Marquis / MV: Bengale / GER17602
 
65
Don't Confess
S / F / 2000 / V: FS Don't Worry / MV: Capri Moon / GER45471
 
64
Donata 227
S / B / 2000 / V: De Niro / MV: Lavauzelle AA / GER44113
 
67
Durchlaucht 15
S / Df / 2003 / V: Diamond Hit / MV: Raphael / 103CZ27
 
68
Dutchman 37
W / B / 2002 / V: Ganges / MV: Batello / GER40792
 
E - Pferdename / KNR
70
Eiko 33
W / Df / 2003 / V: Elbling / MV: Enzian
 
71
Eitel 11
W / Db / 1997 / V: Esprit / MV: Eichbaum
 
74
Elliot 106
H / Schwb / 2000 / V: Edelmann / MV: Gerit
 
76
Erol 5
H / R / 2002 / V: Egner / MV: Carlos / 103EC97
 
78
Evita 300
S / Schwb / 2001 / V: Esprit / MV: Epos / GER42025
 
F - Pferdename / KNR
79
Falko 424
H / B / 2004 / V: Ferro's Sohn (ex.Warkant v.Ges / MV: Ramiroff
 
82
Favory Allegra 2
H / Schi / 2000 / V: Favory Elodia / MV: Generale XLV / CZE00910
 
83
Feels like Heaven 2
W / B / 2003 / V: Forsyth / MV: Acord II / 102VY24
 
86
Fernet P
W / F / 1998 / V: Fagott / MV: Parnass / 102RJ69
 
88
Filou 888
W / Db / 1997 / V: Fabriano / MV: Feiner Stern / 103FY32
 
91
Flint 73
W / B / 1999 / V: Fabriano / MV: Graditz
 
93
Fouche 9
W / B / 1999 / V: Fontainebleau / MV: Ahorn Z / 102VU62
 
94
Fox 69
H / F / 1997 / V: Moonshine / MV: Nightstar
 
95
Freaky Boy
W / B / 2003 / V: Forsyth / MV: Falkland / 102VY26
 
96
Freestyle 9
W / B / 1992 / V: Landjonker (Fruhling) / GER25337
 
97
Fritz 441
W / FhLH / 2000 / V: Santano / MV: Silbersee / GER27208
 
98
FST Elmor
W / Schwb / 1995 / V: Eschenbach (Elektiv) / MV: Eichfalk / GER26780
 
99
Fuchur 56
W / F / 2001 / V: Famos / MV: Colorado / 102NG74
 
G - Pferdename / KNR
101
Gento 40
W / B / 2000 / V: Gelviro / MV: Farao / GER43418
 
103
Gina-Ballerina
S / F / 1998 / V: Nima van de Steegeind / MV: Henri ox / GER44757
 
106
Goldi 379
H / R / 1998 / V: Geron / MV: Eros / ESP40754
 
108
Granados 11
W / B / 1992 / V: Grandenstern / MV: Duden II
 
109
Grand Slam RT
W / B / 1993 / V: Goldrausch II / MV: Furioso's Sohn
 
H - Pferdename / KNR
112
Howell
W / Schi / 2003 / V: Bolster Goldleaf / MV: Maesgwyn Stormin Norman / 102UH60
 
113
Hywell
W / Schi / 2002 / V: Bolster Goldleaf / MV: Maesgwyn Stormin Norman / 102UH63
 
I - Pferdename / KNR
244
Ivo 41
W / Schi / 2001 / V: Indygo / MV: Enzian / 102PG38
 
J - Pferdename / KNR
114
Jenny 488
S / R / 2006 / V: Renoir / MV: Bernstein
 
115
Jesko 13
W / 2000 / V: Jacobspeel's Rocky / MV: Domingo / GER45468
 
116
Johny 5
W / F / 1995 / GER21511
 
118
Joldis Giuseppe
H / F / 2001 / V: FS Golden Highlight / MV: Makuba / GER40425
 
119
Joschi 168
W / HlbFa / 1999 / V: Jöran / MV: Kvest Halsnaes / GER44979
 
120
Josephine 57
S / B / 2001 / V: Viscount / MV: Kaiserjaeger xx / GER42437
 
121
Joy 217
W / B / 2000 / V: Joviaal / MV: Bravour / GER43417
 
K - Pferdename / KNR
124
Kyran
W / R / 2003 / V: Cascob Limelight / MV: Rowfant Sacha / 102UH51
 
L - Pferdename / KNR
126
Lannoy
W / B / 1995 / V: Lancer III / MV: Jupiter II / 102RJ70
 
130
Leikny von Hartenberg
S / HlbFa / 2005 / V: Kastanielystens Rasmus / MV: Joern / 102XH18
 
132
Leonardo 649
W / R / 2000 / V: Lopez / MV: Remolus xx / GER43060
 
134
Lopin
W / Schwb / 1998 / V: Lopez / MV: Epos / GER25527
 
136
Lucy 483
S / F / 2002 / 102VU32
 
N - Pferdename / KNR
144
Nando 91
W / B / 1993 / V: Navajo / MV: Nadler III / GER15460
 
145
Nevada A
S / B / 2004 / V: Centimo / MV: Esprit / 102OY24
 
146
Nico van de Haffriehoeve
W / R / 2004 / 102ZV58
 
148
Nienke
S / F / 2001
 
149
Nobby 9
W / B / 1996 / V: Top Nonstop / MV: Spanenland's Patrick / GER44923
 
150
Nyxe
S / B / 1997 / V: Centimo / MV: Vagand / GER22974
 
P - Pferdename / KNR
151
Pablo 392
W / B / 2001 / V: Paradiesvogel / MV: Adriano / 103ER55
 
152
Pamino 73
W / Hlb / 2001 / V: Paradiesvogel / MV: Kolibri / 102MK09
 
155
Peppino 40
W / Df / 1992 / V: Gregory / MV: Rubin / GER16081
 
160
Pik Bube- WE
H / F / 2001 / V: Priestwood Punchinello / MV: Weston Regent / 102MO70
 
161
Power Pit 2
W / R / 1996 / V: Harald / MV: Cinovo / GER20625
 
243
Power Point 7
W / B / 2004 / V: Point / MV: Goldfarn / 102VI01
 
162
Prospa
W / 1999 / V: Platello / MV: Amir / 102ZG32
 
R - Pferdename / KNR
164
Ragando
W / B / 2001 / V: Rotspon / MV: Aalborg / GER44972
 
165
Rasant 91
W / B / 1993 / V: Rio Zeus / MV: Prinz Miro / GER25560
 
166
Ravenna H 2
S / B / 2003 / V: Valerius / MV: Geronimo
 
248
Remulus
W / B / 1994 / V: Lady Killer
 
168
Rex 355
W / HlbFa / 1997 / V: Rex / MV: Jon Halsnaes / GER27201
 
169
Rheinprincess
S / B / 1999 / V: Rodgau / MV: Carol / GER26303
 
170
Riant W
W / B / 2004 / MV: Wouter / 102MZ88
 
171
Rico 721
W / Df / 2003 / V: Rotspon / MV: Matcho AA / 103DQ41
 
172
Robin Hood 262
W / HlbFa / 2006 / V: Kastanielystens Rasmus / MV: Merkur
 
174
Rocky S 2
W / B / 1993 / GER18453
 
175
Ron 53
W / R / 2003 / V: Cascob Limelight / MV: Nachtegaal's Captain / 102UH57
 
176
Rubin 617
H / Db / 2004 / V: Rubinus / MV: Delphi
 
177
Rubinstein Razfaz
W / B / 1997 / V: Regazzoni / MV: Piaster / GER21499
 
S - Pferdename / KNR
180
Sarasko
W / B / 2002 / V: Silvano / MV: Azett / GER42257
 
182
Scicco 2
W / B / 1999 / V: Manno / MV: Wilhelmus / GBR13822
 
183
Seppl 22
W / F / 1996 / V: Satan / MV: Adolino / GER18943
 
185
Silva 115
S / B / 2004 / V: Show Star / MV: Montmartre / 102PY40
 
186
Snoopy 378
W / B / 2000 / V: Royal Blue/ Royal Z II / MV: Piet / NED07987
 
191
Spencer 56
W / F / 2000 / V: Three-Stars Sunnyboy / MV: Crimon Brenin / GER42479
 
192
Sunny Boy 339
H / B / 2001 / V: Sunny-Boy / MV: Apollo / 103FN45
 
193
Superstar 3
W / B / 1999 / V: Manno / MV: Natuur / 102OY82
 
194
Szafir 2
W / B / 2004 / V: Szewron
 
T - Pferdename / KNR
197
Tigris 25
W / F / 2001 / V: Tizian / MV: Twylands Firecracker 14996 / GER40428
 
198
Tizian 49
H / F / 1994 / V: Elphicks Facade (Titus)25414 / MV: Liverpool / GER17060
 
199
Top Balino
W / Db / 2004 / V: Blue Stone Swing Boy / MV: Courage / 102WB43
 
200
Trento N
W / B / 2000 / V: Gribaldi / MV: Chronos / NED42329
 
246
Tyron
W / B / 1990 / V: Goodtimes
 
U - Pferdename / KNR
202
Umpire 8
S / B / 2001 / V: Jetset-D / MV: Boston
 
V - Pferdename / KNR
207
Variant 11
W / B / 2002 / V: Manno / MV: Exponent / GBR42402
 
208
Varijn
W / Db / 2002 / V: Patijn / MV: Renovo / 102ZI63
 
209
Varom
W / R / 2002 / V: Nando / MV: Droomwals / GER42866
 
211
Vernand
W / Schwb / 2002 / V: Droomwals / MV: Alchimist / GER44862
 
213
Victor 113
H / B / 2002 / V: Patijn / MV: Uriant / 102ZI61
 
214
Viktor zur Tanne
W / B / 2003 / V: Valerius / MV: Eckhard / 103AJ90
 
W - Pferdename / KNR
226
Wüste 2
S / F / 1994 / V: Winzer / MV: Markus / 102ZG53
 
241
Weltano 14
H / F / 1996 / V: Weltmeyer / GER23471
 
220
Windrose 144
S / R / 2002 / V: Lord I / MV: Eltanus / 102ZP72
 
242
Winsor 65
W / Schwb / 2003 / V: Weltstern / MV: Royal de Saxe / 102PG43
 
247
Winston E
W / 1991
 
221
Wirbel 120
H / F / 1996 / V: Wirbelwind / MV: Niko / GER17361
 
223
Wiso
H / B / 2001 / V: Welser / MV: Duerkheim / 103FY30
 
224
Wittstein 2
W / B / 2002 / V: Wild Dance / MV: Regazzoni / 102MK10
 
225
Woody 117
W / Db / 2003 / V: Worldly I / MV: Westwall / GER44851
 
Z - Pferdename / KNR
227
Zaffiro 3
W / Schi / 2004 / V: Patijn / MV: Fortissimo / 102PK37
 
228
Zafiro 9
W / B / 2004 / V: Patijn / MV: Harald / 102MD47
 
229
Zep
W / SCHWB / 1996 / V: Mischko / MV: Usus / NED08057
 
231
Zilverschoon
W / R / 2004 / V: Seinman / 103AF03
 
232
Zucchero 5
W / B / 2004 / V: Patijn / MV: Proloog / 102MT34