NEDERLANDS
ENGLISH
DEUTSCH
 
Aktuelles Pferdeverzeichnis
Zeitplan
Teilnehmer
Pferdeliste
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 367 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
132
A-Dur R
W / bay / 2000 / V: Romadour II / MV: DEN40239
 
104
Aagaardens Elina
S / bay / 2002 / V: A'Khan Z / MV: DEN40460
 
301
Aartsrivaal
W / dbay / 2005 / V: Saygon / MV: 103CS72
 
305
Abano Son
W / bay / 2000 / MV: NOR40170
 
66
ABs Catwalk
S / GREY / 2004 / V: Lagano
 
288
Absalom
W / dbay / 2005 / V: Glennridge / MV: 103CM22
 
85
Acamorka
S / bay / 2005 / MV: 103HK37
 
154
Acorada 13
S / grey / 2002 / V: Landego / MV: DEN40812
 
34
Aluna
S / chest / 2000 / V: Zeus / MV: BEL41530
 
133
Amaretto
S / grey / 2000 / V: Cruising / MV: BEL12009
 
193
Amarone
H / black / 2002 / V: Potsdam / MV: 102TV10
 
12
Amigo
H / bay / 2005 / V: Hold Up Premier / MV: 103CX22
 
140
Ancona
S / dbay / 1998 / V: Landadel / MV: 103EH08
 
308
Anderida Anica
S / grey / 1997 / V: Campione / MV: GBR42756
 
235
Angelique
S / bay / 2000 / V: Pilot / MV: GER43298
 
184
Aniviero Z
H / CHEST / 2003 / V: Ramiro Z / MV: DEN40650
 
94
Annahof's Eternity
W / bay / 1999 / V: Cantus / MV: GER40283
 
399
Antares
W / GREY / 2001 / V: Coronado / MV: DEN40742
 
378
Appelflap
W / SCHI / 2005 / MV: 102VM67
 
386
Argentin de Paep
W / CHEST / 2004 / V: Carthago Z / MV: 102XU12
 
56
Armitage
W / dbay / 1997 / V: Furioso II / MV: DEN40231
 
256
Artani 2
H / bay / 2003 / V: Carthago / MV: 102UR90
 
236
Askan Z
W / grey / 2004 / V: Cantus / MV: 102UE78
 
101
Assendruplund Cameroun
W / GREY / 2004 / V: Royal Mi Lord Sønderskov / MV: 102UU50
 
319
Asterix di Loma Sb
W / grey / 2005 / V: Libero / MV: 103DI90
 
374
Atessa B L H
S / black / 2005 / V: N-Aldato / MV: 102YV77
 
274
Atkinson
W / bay / 2005 / V: Concorde / MV: 103IP07
 
8
Aube Mystique de Catope
S / bay / 2000 / V: Corleone / MV: BEL41614
 
125
Aurora Z
S / BAY / 2001 / V: Latino / MV: 103HC64
 
B - Pferdename / KNR
2
Bahiano Montana
W / CHEST / 2001 / V: Melchior X / MV: DEN40564
 
204
Baileys-BH
W / chest / 2001 / V: Wolfgang / MV: BEL41865
 
297
Ballerina Z
S / chest / 2003 / V: Hamlet / MV: 103CY11
 
200
Balougraph
H / chest / 2004 / V: Pilot / MV: 103AN02
 
191
Baquito
H / chest / 2002 / V: / MV: DEN40625
 
151
Baranus
H / BAY / 2003 / V: Centauer Z / MV: GER45961
 
117
Beckham Røntved
W / chest / 2002 / V: / MV: 102TB43
 
145
Bibette
S / chest / 2001 / V: Avanti / MV: 102TB40
 
121
Bjerglunds Calip
S / GREY / 2002 / V: Catalo Z / MV: 103CR81
 
74
Bjerglunds Cassin
W / GREY / 2005 / V: Cassini II / MV: 103DZ22
 
189
Bjerglunds Crak
W / bay / 2004 / V: Caletto I / MV: 102WF66
 
97
Blue Eye 4
W / bay / 1997 / V: Lehnsherr GL / MV: GER26211
 
295
BMC Angel Rose
S / grey / 2000 / V: Onbekend / MV: HUN01913
 
285
BMC Claire
S / chest / 2003 / V: Goldstern / MV: 102RC05
 
277
BMC Floreen SFN
S / bay / 2003 / V: / MV: 102SB74
 
13
Boegegaardens Grafs Stakkato
H / bay / 2005 / V: Stakkato / MV: 103AW92
 
81
Boeing 747
W / grey / 2000 / V: Calvadur / MV: DEN40272
 
105
Broholms Apollo
W / grey / 2001 / V: Racot / MV: DEN40396
 
322
Bwg Carolien
S / grey / 2003 / V: Jumper / MV: 102WL41
 
C - Pferdename / KNR
359
Cabriolet
S / grey / 2001 / V: Landlord / MV: SWE40386
 
91
Cairo
W / dbay / 1997 / V: Bagano / MV: DEN02447
 
368
Calahan
W / bay / 2001 / V: Coriolan / MV: GER44846
 
88
Caliber
W / BAY / 2001 / V: Laurenz / MV: DEN40528
 
373
Calida 51
S / grey / 2000 / V: Schampus XX / MV: GER42728
 
397
Calipo
W / BAY / 2002 / V: Royal Z II / MV: DEN40779
 
149
Calista
S / BLACK / 2003 / V: Lé zard / MV: 103JP70
 
102
Calonique
S / CHEST / 2005 / V: Papillon Rouge / MV: 103CZ13
 
347
Calvara Z
S / chest / 2000 / V: Carthago Z / MV: GER41365
 
138
Cambridge
W / grey / 2002 / V: Silbersee / MV: 103BV08
 
265
Camelot
W / dbay / 2005 / V: Corrado I / MV: 103CR01
 
266
Camillo
W / grey / 2004 / V: Gralshüter / MV: 102UL75
 
327
Camilo Ls la Silla
H / bay / 2002 / V: Cor de la Bryere / MV: GER42494
 
75
Cantando Lyngriis
H / DBAY / 2001 / V: Zarewitsch / MV: DEN40835
 
18
Canton 5
H / SCHI / 2004 / V: Acord II / MV: 103CR33
 
26
Cantos
H / GREY / 1999 / V: Landjunker II / MV: SWE05275
 
314
Caplander
W / bay / 2001 / V: Landgraf I / MV: GER44195
 
67
Capri Sun
S / GREY / 2004 / V: Quidam de Revel / MV: 102XZ64
 
224
Caput
W / bay / 2000 / V: A'Khan Z / MV: DEN40836
 
388
Cardenfe
H / BAY / 2004 / V: Capitol I / MV: 103KE40
 
324
Careena
S / B / 2003 / V: Candillo / MV: 102SL26
 
237
Caretello
W / bay / 1999 / V: Gera VII / MV: ITA08472
 
227
Carisma
S / BAY / 2002 / V: Racot / MV: DEN40490
 
51
Carlos Cantus
W / grey / 1999 / V: Landgraf / MV: DEN40258
 
268
Carlton Homeboy
W / chest / 2004 / MV: 103IG84
 
16
Carmargue
H / bay / 2003 / V: Cantus / MV: DEN40723
 
261
Carmen
S / grey / 2004 / V: Acobat II / MV: 102UL89
 
179
Carre
W / BAY / 2004 / V: Heraldik / MV: 103HD18
 
119
Cartaro
W / chest / 1995 / V: Cor de la Bryere / MV: GER26178
 
139
Cascade
W / chest / 2004 / V: Acord II / MV: 103BV10
 
264
Cashman 18
W / BAY / 2002 / V: Cassini I / MV: GER42022
 
61
Casino's Son
H / GREY / 2001 / V: Looping / MV: DEN40537
 
238
Casjana
S / DARKB / 2005 / V: Landlord / MV: 103DE23
 
17
Cassilo 5
H / BAYBR / 2004 / V: Coriano / MV: 103DE24
 
230
Cassini Alfarvad Z
W / BAY / 2003 / V: Golden Wind / MV: 102VE15
 
62
Catwalk
S / CHEST / 2004 / V: Casino Boy XX / MV: 102UU47
 
381
Cecotto 5
W / BAY / 2000 / V: Capitol I / MV: GER43243
 
267
Cederic
W / bay / 2003 / V: Achill-Libero H / MV: 102UL70
 
320
Celebration F. Damgaard
H / grey / 2000 / V: Carano / MV: DEN40284
 
272
Cendrillon du Ry
S / BAY / 2004 / V: Grannus / MV: POR40598
 
400
Cendrillon du Ry
S / BAY / 2004 / V: Grannus / MV: POR40598
 
156
Chagall Cornett
W / DBAY / 2002 / V: Traumdeuter / MV: 103HE43
 
328
Chairman Ls la Silla
H / bay / 2003 / V: Capitol I / MV: MEX40196
 
379
Chamcara
S / CHEST / 2004 / V: Cordano Z / MV: 103DF04
 
329
Champ 174
W / bay / 2003 / V: Anthonysdream xx / MV: 102WX54
 
82
Champ-Champion
H / bay / 1998 / V: Landgraf I / MV: ESP03267
 
72
Champagne
S / BAY / 2002 / V: Landgraf I / MV: DEN40809
 
185
Chanaq
H / BAY / 2001 / V: / MV: DEN40182
 
194
Chellys Z
H / grey / 2004 / V: Aiglon-Rouge / MV: 103DM02
 
22
Chesapeake Chas
H / GREY / 2005 / V: Caretino
 
315
Chester 103
W / grey / 1999 / V: Lord / MV: GER41048
 
53
Chicago Lyngriis
W / bay / 2002 / V: Zarewitsch / MV: 102XP38
 
330
Chimeca LS
H / B / 2005 / V: Pilot / MV: 102WY72
 
167
Chinatu LS La Silla
S / chest / 2001 / V: Formateur / MV: GER42252
 
387
Chiquita D ECLipse
S / CHEST / 2002 / V: Papillon Rouge / MV: 102MF30
 
148
Chirac
W / 1995 / MV: 103ET81
 
110
Chivas Regal
W / bay / 2002 / V: Blue Déspoirs / MV: 103GD74
 
130
Christopher Ask
W / BAY / 2001 / V: Quat'Sous / MV: DEN40464
 
134
Chubon Ravnes-Have
W / CHEST / 1999 / V: Atlantic / MV: DEN40150
 
309
Citeaux
W / grey / 1996 / V: Charmeur / MV: NOR02173
 
228
Clasila
S / BAY / 2004 / V: Landgraf I / MV: 103EJ18
 
135
Clearwater S
H / BAY / 2004 / V: Caretino / MV: 103JY59
 
78
Co Jack
W / BAY / 2003 / V: Quidam de Revel / MV: 103DZ23
 
176
Colorado
W / CHEST / 2004 / V: Lord Capitol / MV: 102YK90
 
289
Colorado
S / GREY / 2003 / V: Wellington / MV: 102ZR73
 
242
Con Roi
W / dbay / 2005 / V: Pablo / MV: 103DG64
 
377
Conception 2
W / DB / 2000 / V: Sir Shostakovich xx / MV: GER41816
 
393
Concord
W / BAY / 2002 / V: Caletto II / MV: 102SX69
 
255
Concordia
S / bay / 2001 / V: Caletto I / MV: 103BW54
 
217
Conquest of Future
S / dbay / 2000 / V: Lasino / MV: GER41959
 
173
Contendra
S / bay / 2003 / V: Raphael / MV: 102XM88
 
38
Contino 44
H / CHEST / 2004 / V: Landadel / MV: 103HS12
 
369
Converter II 1191
H / DBAY / 2003 / V: Silvio I / MV: GER45966
 
201
Cool Crack
H / BAY / 2003 / V: Barnaul / MV: DEN40604
 
336
Cool Hill
H / bay / 1999 / V: Clover Hill / MV: SWE05262
 
73
Coolman
W / GREY / 2002 / V: Caletto / MV: DEN40804
 
107
Coqueluche
S / bay / 2002 / V: Darco / MV: 102MI53
 
23
Cora 419
S / bay / 2000 / V: Contender / MV: GER40311
 
31
Cora Z
S / GREY / 2003 / V: Carano / MV: 103HL81
 
106
Corfu Bjoernhoej
W / grey / 2003 / V: Falkner / MV: 102XM83
 
240
Corico W
H / bay / 2004 / V: Coriano / MV: 103BD19
 
174
Corinna
S / BAY / 2003 / V: Don Juan / MV: 102XM87
 
141
Corland Dane
W / grey / 1996 / V: / MV: DEN02436
 
202
Coronada 6
S / grey / 2000 / V: Lacapo / MV: GER26456
 
262
Cortina
S / BAY / 2001 / V: Calando I / MV: GER44386
 
229
Cosima
S / grey / 2003 / V: cassini II / MV: 102SJ11
 
365
Cozmoz
W / GREY / 2003 / V: Strauss / MV: 102ON12
 
354
Creativa
S / chest / 2000 / V: Calypso I / MV: GER44019
 
356
Cristobal 17
W / dbay / 2005 / V: Rheinsberg / MV: 103EG70
 
111
Crown Of Denmark
H / chest / 2005 / MV: 103KB25
 
182
Csarah
S / BAY / 2002 / V: Calypso III / MV: 103GN55
 
257
Cypriano 5
H / bay / 2003 / V: Cantus / MV: 102UR85
 
D - Pferdename / KNR
29
Delure Petit
S / GREY / 2004 / V: Picasso / MV: 102VP42
 
30
Desire Petit
S / bay / 2003 / V: Picasso / MV: 102VP38
 
335
Diamond
W / BAY / 2000 / V: Felix / MV: SWE40345
 
211
Diamond 4 Ever
W / DBAY / 2003 / V: Lagano / MV: 103CV52
 
243
Dolce VIta CRosby
W / BAY / 2002 / V: Lagos / MV: DEN40763
 
382
Doyen 3
H / BAY / 2000 / V: Donaumonarch / MV: GER44998
 
E - Pferdename / KNR
116
Elmegaardens Akinos
W / bay / 2002 / V: Lagano / MV: 102SH24
 
114
Erika van de Zuuthoeve
S / BAY / 2004 / MV: 103EO21
 
42
Errando
W / chest / 2004 / V: Lys de Darmen / MV: 102YK94
 
76
Eskador-Star
W / BLACK / 2000 / V: Ramiro´s Son / MV: DEN03085
 
43
Estoril 111
W / chest / 2004 / V: Pageno / MV: 102WX11
 
294
Eurocommerce ABerdeen
W / BAY / 2003 / V: Nummerdor / MV: 103HG11
 
280
Eurocommerce California
S / grey / 2002 / V: Ramiro / MV: GER43689
 
281
Eurocommerce Callahan
H / dbay / 2003 / V: For Pleasure / MV: 103AP27
 
394
Eurocommerce Capetown
W / BAY W / 2003 / V: Carlino / MV: 102UI85
 
395
Eurocommerce Colorado
W / BAY / 2003 / V: Voltaire / MV: NED42517
 
282
Eurocommerce London
H / chest / 2002 / V: Chin Chin / MV: BEL40955
 
396
Eurocommerce Philadelphia
W / BAY / 2003 / V: Armstrong / MV: 102TO03
 
283
Eurocommerce Singapore
H / grey / 2003 / V: Cantus / MV: NED41820
 
6
Eurocommerce Torino
W / BAY / 2003 / V: Ahorn / MV: 102UK65
 
284
Eurocommerce Vdl Groep Zagreb
H / bay / 2004 / V: Heartbreaker / MV: 102SV17
 
F - Pferdename / KNR
146
Fabienne
S / chest / 2002 / V: My Favorite / MV: 103CS78
 
83
Fasten Seatbelt
S / black / 1998 / V: Grandus / MV: GER26572
 
310
Felix VIII
W / bay / 1999 / V: Roderik 856 / MV: SWE05307
 
10
Firenze van de Cadzandhoeve
W / bay / 2005 / V: Capital / MV: 103IW25
 
317
Flambou
H / bay / 2003 / V: Friesenstern / MV: 102UC83
 
375
Fortuna Di San Martino
S / chest / 2004 / V: / MV: 102XN30
 
G - Pferdename / KNR
118
Gørklintgaards Lake Placid
W / bay / 2002 / V:
 
122
Game
W / bay / 2005 / V: Matcho Aa / MV: 103IX71
 
212
Gammelbys Chatel
S / bay / 2002 / V: Corlando / MV: 103CV49
 
231
Garcia Alfarvad Z
S / BAY / 2005 / MV: 103KE51
 
157
Gazette Ask
S / BAY / 2003 / V: Grannus / MV: 103BC76
 
96
Gilbert Ask
W / BAY / 2002 / V: / MV: 103HN21
 
113
Goldorac
W / black / 1999 / V: Livis / MV: GER41799
 
192
Gonzo
W / grey / 1998 / V: / MV: DEN02896
 
158
Gonzo Ask
W / BAY / 2002 / V: Fredericus Ask / MV: DEN40463
 
41
Gouverneur 58
H / BAY / 1999 / V: Calypso II / MV: GER26765
 
177
Grandy Ask
W / BAY / 2005 / V: Grannus / MV: 103CR80
 
152
Greta-Gisa
S / bay / 1998 / V: / MV: GER41605
 
H - Pferdename / KNR
112
Harry K
H / bay / 2004 / V: Robin Z II / MV: 102SP08
 
59
Heartbeat
H / BAY / 2001 / V: G.Ramiro 2 / MV: DEN40145
 
271
Hermes 120
W / chest / 2000 / V: quouglof Rouge / MV: GER26882
 
351
Hojmarks Roze
S / CHEST / 2004 / V: Royal Z / MV: 102XV43
 
I - Pferdename / KNR
234
Indigo des Cabanes
W / BAY / 1996 / V: Le Tot de Semilly / MV: BEL10412
 
60
It's Catweazle
W / GREY / 2001 / V: Ahorn Z / MV: DEN40722
 
J - Pferdename / KNR
136
Jackson Hole
W / BAY / 2004 / V: Robin Z / MV: 102XI24
 
K - Pferdename / KNR
40
Kilconnell Sam
W / grey / 2000 / MV: DEN03187
 
126
Kongs Babados
S / grey / 2003 / V: Racot / MV: 102YH93
 
131
Krake Ask
H / bay / 2003 / V: Port Royal XX / MV: DEN40773
 
l - Pferdename / KNR
249
l'Esprit
H / BAY / 2003 / V: Landgraaf / MV: 102YV32
 
L - Pferdename / KNR
316
Laeticia 9
S / bay / 2001 / V: Restorator / MV: 102OM38
 
44
Laganda 2
S / BAY / 2003 / V: Nagano / MV: 102TF48
 
232
Lagano 6
W / BAY / 1997 / V: Figaro / MV: GER24258
 
269
Lancero
W / bay / 2001 / V: Corrado I / MV: DEN40607
 
376
Landkorn 5
W / bay / 2000 / V: Pagur / MV: SWE40204
 
36
Landlyst Shania
S / bay / 2003 / V: Solos Carex / MV: 102MG77
 
64
Landlysts Sundance Kid
H / BAY / 2002 / V: Caletto I / MV: 102YI94
 
385
Lantano 52
H / B / 2003
 
311
Lantino G
W / DBAY / 2003 / V: Lucky Light / MV: 103EE71
 
209
Larcos
W / bay / 2002 / V: Lacros / MV: SWE40698
 
186
Laslo Z
W / BAY / 2000 / V: Zeus / MV: GER41918
 
302
Lavida
S / bay / 1997 / V: Beach Boy / MV: NED07866
 
115
Leander D
W / grey / 2002 / V: Carthago Z / MV: 102YO31
 
331
Legolas 88
H / grey / 2003 / V: Silvester / MV: 102YD39
 
258
Leonidas 110
W / bay / 2002 / V: Dunhill / MV: 103CQ26
 
39
Lessing 23
H / bay / 2003 / V: Polydor / MV: 102UI72
 
92
Levante 14
S / CHEST / 2002 / V: Wendekreis / MV: GER43746
 
15
Liberty
S / grey / 2004 / V: Silvester / MV: 103HS94
 
79
Licardo
W / BAY / 2004 / V: Caretino / MV: 103BV06
 
339
Like a Dream
W / bay / 2002 / V: Pilot / MV: NED42637
 
175
Lismore
W / grey / 2003 / V: Cassini II / MV: 102YH87
 
168
Lito 4
W / bay / 1999 / V: / MV: GER24826
 
198
Lorca V
H / bay / 2004 / V: Pablo / MV: 102SC71
 
89
Lord Nelson
W / BAY / 2001 / V: Lord Calando / MV: SWE40434
 
100
Loreley Lii
S / CHEST / 1996 / V: Cantus / MV: 103HN25
 
159
Lorenzetti
H / bay / 2005 / V: Lordanos / MV: 103AX83
 
275
Lourdes
S / chest / 2003 / V: Voltaire / MV: 102NM03
 
318
Lowhills Black Magic
W / black / 1998 / MV: NOR40337
 
143
Luciana 94
S / bay / 2001 / V: Prinz Paradox / MV: GER43920
 
123
Lucinda
S / BAY / 2003 / V: Lancier / MV: 103KD56
 
344
Lucky Point HE 1121
H / DBAY / 2001 / V: Pilot / MV: SWE40007
 
98
Lucky Star
W / BAY / 2000 / V: Early / MV: SWE05323
 
178
Luganer
H / grey / 2001 / V: Ramiro's Son / MV: DEN40146
 
180
Luis
W / GREY / 2002 / V: Lesotho / MV: 103CJ68
 
M - Pferdename / KNR
87
Mango
W / CHEST / 2001 / V: Colando / MV: 103HS05
 
225
Manteca
S / dbay / 2000 / V: Prominenz / MV: DEN40762
 
352
Maximillian
H / chest / 2001 / V: Siouz de Baugy / MV: SWE40897
 
70
Metrik 2
S / Schi / 1997 / V: Capitol
 
99
Michellina
S / BAY / 2001 / V: Bodyguard / MV: 103KE69
 
340
Midsummer
S / BAY / 2001 / V: Nurprimus
 
215
Million Dollar Baby
S / ROAN / 2005 / V: Come on / MV: 103HN32
 
391
Mininja
S / BAY / 1997 / V: Lord / MV: GER25328
 
364
Miss Coctail
S / bay / 2002 / V: Everest / MV: 103JP37
 
334
Miss Holsteins Merci
S / CHEST / 2005 / V: Charmeur / MV: 103DT47
 
N - Pferdename / KNR
355
Naiti Rouge
S / bay / 2001 / V: Vert et Rouge / MV: UKR40054
 
19
Nekton
H / bay / 2000 / V: Coriano / MV: GER41924
 
45
Never Say Never
W / bay / 2001 / V: Jus de Pomme / MV: DEN40565
 
370
Nintender
H / bay / 2002 / V: Contender / MV: GER43774
 
358
No one so Cool
S / chest / 2003 / V: Cortez / MV: 102QW89
 
366
Non Stop R
H / bay / 1995 / V: Amor / MV: NED04695
 
233
Now Or Never
W / chest / 2003 / V: Phantom / MV: 102UN07
 
O - Pferdename / KNR
24
Oh la'la
S / BAY / 2003 / V: Lancer II / MV: 102UU29
 
25
Olympic Z
W / bay / 1996 / V: Calvados / MV: BEL11349
 
221
Omega Star
H / bay / 2002 / V: Quatoubet Du Rouet / MV: 102OL78
 
241
One Way 3
S / bay / 2001 / V: Lord / MV: 103IM60
 
58
Orgia
W / BAY / 2003 / V: Lord Lepanto / MV: 103CJ70
 
80
Orlando
W / DBAY / 1996 / V: Elcaro / MV: ESP03152
 
306
Osdorferin
S / BAY / 1999 / V: Rebel Z / MV: 103AQ46
 
332
Ouganda La Silla
S / bay / 2002 / V: Vert Et Rouge / MV: GER42254
 
P - Pferdename / KNR
298
Paladin de Laume
W / chest / 2003 / V: Grand Veneur / MV: SUI41245
 
128
Panchow
W / BAY / 1997 / V: Zeno / MV: NED08175
 
46
Party Dance
H / BAY / 2003 / V: Godehard / MV: DEN40792
 
383
Patendra
S / BAY / 2002 / V: Continue / MV: GER46336
 
49
Pero-Z Hillock
W / BAY / 1996 / V: Schwarm / MV: DEN02442
 
367
Pia Louisa
S / CHEST / 2003 / V: Caruso / MV: 103KE42
 
181
Pochette
S / GREY / 2000 / V: Caletto I / MV: 103GN56
 
307
Polar Stern
W / BAY / 2003 / V: Napoleon Quatre / MV: 103BU75
 
Q - Pferdename / KNR
50
Qruella M
S / bay / 2000 / V: Furidant / MV: SWE40124
 
195
Qualitive
H / bay / 1999 / V: / MV: DEN02967
 
52
Quanita
S / BAY / 2004 / V: Sandro / MV: 102VH03
 
263
Quartz des bergeries
H / chest / 2000 / V: Oberon Du Moulin / MV: BEL40060
 
190
Quecia Alfarvad Z
S / bay / 2004 / V: Centauer Z / MV: 103AR47
 
144
Quentino F
H / dbay / 2000 / V: Romantiker / MV: GER41313
 
390
Qui Dance LS
H / B / 2005 / V: Capitol I / MV: 103BP83
 
150
Quibbel
W / black / 2003 / MV: 103JP68
 
259
Quibble N
W / lbay / 1997 / V: Alcatraz / MV: GER27113
 
90
Quidditch 13
W / grey / 2002 / V: Corrado II / MV: 102UO44
 
353
Quidos
W / bay / 1995 / V: Domino / MV: SWE04488
 
226
Quite Quick
W / dbay / 2003 / V: A'Khan Z / MV: 102MS26
 
R - Pferdename / KNR
260
Rahmannshof's High Valley
W / bay / 1998 / V: Camus / MV: GER24208
 
127
Ramiro
W / DBAY / 1999 / V: Leonardo II / MV: DEN40094
 
47
Regino
H / BAY / 1998 / V: Rebel II Z / MV: NED06959
 
55
Rivaro
W / grey / 1998 / V: Lerano / MV: DEN40524
 
342
Rolex
W / grey / 1998 / V: Burggraf / MV: SWE05014
 
65
Romeo du Grand Moustier
H / BAY / 2001 / MV: 103JW71
 
216
Royal Lady
S / bay / 2001 / V: Lorentin I / MV: GER45035
 
108
Royal Zetta
S / bay / 2001 / V: Fasolt / MV: 103GY36
 
S - Pferdename / KNR
321
Sandagergård's Coriano
W / bay / 2001 / V: A-Dur / MV: NOR40192
 
223
Sandro Xsp
W / BAY / 2002 / V: Lastro / MV: 102XN29
 
252
Sasu
W / grey / 1999 / V: Alasca / MV: 102NH63
 
163
Satisfaction II
H / BAY / 2002 / V: Calypso II / MV: CZE40256
 
333
Secreto LS La Silla 2
H / bay / 2001 / V: Dynamo / MV: MEX40177
 
206
Sharp
W / BAY / 2000 / V: Triumph / MV: DEN40271
 
103
Show Off
H / BAY / 2003 / V: Diadem / MV: 102TO73
 
183
Si'Dan
S / BAY / 1999 / V: Dirty Dancer / MV: GER28166
 
77
Silver
W / black / 1999 / V: Pericles / MV: NOR02302
 
124
Sir Lancelot
W / CHEST / 1999 / V: Lagano / MV: DEN40355
 
32
Skovbakkegaards Cisi
S / BAY / 2002 / V: Lordship / MV: 102UP83
 
21
Smilla 27
S / grey / 2002 / V: Lemon xx / MV: GER44181
 
392
Snakey
S / BAY / 2004 / V: Calypso I
 
372
Snowball
W / GREY / 2004 / V: Cortez / MV: 103KD66
 
129
Soendervangs Armstrong
W / BAY / 2003 / V: Cassini II / MV: 102WF68
 
384
Solos Consept
W / BAY / 2004 / V: Corofino / MV: 102WA77
 
57
Spice Girl
S / grey / 2002 / V: Corofino / MV: DEN40678
 
350
Spit Fire Equus
S / chest / 1996 / V: Rastell / MV: SWE04634
 
84
Stacato
W / bay / 1995 / V: Logan / MV: DEN02289
 
147
Stedet's Leroy
W / bay / 1999 / V: Corlando / MV: USA42430
 
93
Synderella
S / BAY / 2003 / V: Cassini / MV: SUI41090
 
T - Pferdename / KNR
207
T
H / GREY / 2000 / V: Glennridge
 
1380
Tadonia
S / BAY / 1996
 
380
Tadonia
S / BAY / 1996 / V: Grandeur / MV: MAS40065
 
95
Tailormade Anna Chacca
S / DCHST / 2002 / V: Zeus / MV: 103BG15
 
161
Tailormade Cavetta
S / bay / 2003 / V: Grannus / MV: 102PT02
 
162
Tailormade Esperanza de Rebel
S / grey / 2003 / V: Corofino I / MV: 103BZ41
 
303
Talent
W / bay / 2000 / V: Harcos / MV: SUI40300
 
155
Tara XVii
S / BAY / 2003 / V: Carpaccio / MV: 102TV12
 
276
Terma II
S / bay / 2000 / V: Burggraaf / MV: 102VF16
 
244
Tinka's Son
H / bay / 1998 / V: Esprit / MV: GBR13634
 
345
Tirs Twin
S / BAY / 2004 / V: Lucky Light
 
346
Tor
H / GREY / 2003 / V: Magritte 780 / MV: 103KE64
 
37
Troestruplunds Charisma
S / GREY / 2001 / V: Casino / MV: 102XM84
 
312
Troubadour
W / grey / 2000 / MV: GBR42046
 
U - Pferdename / KNR
222
Udessa
H / bay / 2001 / V: G.Ramiro Z / MV: 102MO13
 
398
Ufee
S / GREY / 2001 / V: Burggraaf / MV: 103KE76
 
253
Ulika 2
S / black / 2004 / V: Contender / MV: 102RS14
 
245
Ultima 49
S / chest / 2004 / V: Calypso I / MV: 102WW50
 
291
Una Bella S
S / bay / 2001 / V: Libero H / MV: NED41948
 
338
Undine
S / chest / 2001 / V: Nimmenrdor / MV: 103CE79
 
254
Unifier D
S / bay / 2004 / V: Landgraf I
 
292
Up to date
W / bay / 2001 / V: / MV: NED41149
 
250
Upgrade
H / bay / 2001 / V: Pilot / MV: NED40041
 
304
Upwood
W / bay / 2001 / V: Concorde / MV: 103AE27
 
343
Uri
W / bay / 2001 / V: Ferro / MV: 102LZ02
 
164
Ussuri 13
S / 2004 / V: Riverman / MV: 103EC66
 
1
Utah
H / BAY / 2001 / V: Amethist / MV: NED40106
 
V - Pferdename / KNR
188
Valentino
W / bay / 2005 / V: Linaro
 
326
Valerie F.S.
S / chest / 2002 / V: Ahorn / MV: SUI40463
 
166
Valloes Lucky Lady
S / bay / 2003 / V: Lucky Light / MV: 102SH19
 
270
Vangelis
W / grey / 2002 / V: Goodwill / MV: 103II80
 
160
Velerne ASK
S / BAY / 2005 / V: Carpaccio / MV: 103KB13
 
169
Venezia 62
S / bay / 2005 / V: Lasino / MV: 103EX17
 
299
Venus
W / bay / 2002 / V: -- / MV: NED42030
 
11
Victoria Jolie V
S / chest / 2002 / V: Zeus / MV: 103JJ07
 
239
Vino Tinto
W / bay / 1998 / V: / MV: BEL11177
 
33
Volstrups Chestnut
W / BAY / 2003 / V: Calato Z / MV: 103CS79
 
63
Vurinda
H / bay / 2002 / V: Concorde / MV: 103HT02
 
W - Pferdename / KNR
300
Wan Architect
H / dbay / 2003 / V: -- / MV: 102MA12
 
109
Washington 134
W / grey / 1999 / V: Nimmerdor / MV: GER43836
 
273
Watch Me IV
H / CHEST / 2003 / V: Kroongraaf / MV: 102LY92
 
197
Watch Out
W / chest / 2003 / V: Concorde / MV: 103DN47
 
86
Weibell
W / DBAY / 2000 / V: Lobster / MV: 102OJ21
 
210
Wemelion
W / grey / 2003 / V: Calato / MV: 102XB86
 
325
West Side
W / CHEST / 1999 / V: Apollonios / MV: BEL11524
 
279
Westminster Vdl
H / bay / 2003 / V: Fedor / MV: 103DX65
 
203
What's Next
S / GREY / 1999 / MV: GBR40146
 
313
What's Up B
H / dbay / 2003 / V: Animo / MV: DEN40840
 
251
Whistler
H / bay / 2003 / V: Goodtimes / MV: 102UQ11
 
248
Why Not 271
S / BAY / 2003 / V: Watzmann / MV: 102SZ58
 
48
Wida Jana
S / BAY / 2003 / V: Ahorn / MV: 102ME81
 
3
Willhelm
W / BAY / 2001 / V: Racot / MV: DEN40400
 
205
Willson
W / GREY / 1999 / V: Racot / MV: DEN02888
 
290
Winchester
H / bay / 2003 / V: Nimmerdor / MV: 102WC40
 
35
Winny The Blue d'Ive
S / bay / 1999 / V: Quick Star / MV: DEN40122
 
341
Winston
W / BAY / 2003 / V: Uniek / MV: 103CX00
 
286
Winterberg B
W / bay / 2003 / V: Stalon / MV: 102WY90
 
199
Wish
S / black / 2003 / V: Ahorn / MV: 102OJ29
 
296
Wizzerd
H / grey / 2003 / V: Corland / MV: NED41848
 
218
Womack Van't Oud Vliegveld
W / grey / 1999 / V: / MV: 102MO75
 
360
Wontreaux
W / bay / 2003 / V: Calvados / MV: 102XE80
 
Z - Pferdename / KNR
293
Zalsa
S / bay / 2004 / V: Henzo / MV: 102SR61
 
7
Zamier
H / GREY / 2004 / V: Cavalier / MV: 102TK13
 
137
Zamiro 21
S / bay / 1996 / V: Ramiro Z / MV: DEN02943
 
278
Zamoerai
W / BAY / 2004 / V: Kalusha / MV: 102WY91
 
208
Zedina
S / dbay / 2004 / V: Lancelot / MV: 103EH14
 
142
Zelini
S / GREY / 2003 / V:
 
5
Zidane
W / CHEST / 2004 / V: Hamlet / MV: 102PB10
 
4
Zirano
W / BAY / 2004 / V: Calvados / MV: 102SI29