Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 558 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
1
Acelina von Worrenberg
S / Holst / FkaSc / 2008 / V: Clinton I / MV: Calido I
 
542
Action 61
W / Westf / Schi / 2007 / V: Avec Coeur / MV: Angelo Z / 103YB59
 
2
Addi G
W / W³rtt / B / 2010 / V: Araconit / MV: Grande Gold
 
3
Adelheid 48
S / Holst / B / 2008 / V: Artani / MV: Alcatraz
 
4
Aguardo
W / CH.Wb / B / 2009 / V: Acodetto I / MV: Calando II
 
5
Akara
S / W³rtt / B / 1999 / V: Araconit / MV: Cardinal xx
 
6
Akita cara
S / Holst / Db / 2008 / V: Caretino / MV: Candillo
 
7
Akrobat 128
W / Old / B / 2003 / V: Abke / MV: Drosselklang II / 103DR56
 
8
Alegro 100
W / W³rtt / B / 2002 / V: Araconit / MV: Grosso Z
 
9
Alessandro K
W / W³rtt / B / 2005 / V: Araconit / MV: Sandro
 
10
Alles - Gut
H / OS / B / 2005 / V: Araconit / MV: No Limit
 
11
Alonso 37
W / Bay / B / 2006 / V: Abke / MV: Argentinus
 
12
Amadeus 904
W / W³rtt / FkaSc / 2007 / V: Alassio's Boy / MV: Pageno xx
 
13
Amaretta 14
S / OS / F / 2008 / V: Acadius / MV: Graf Lehndorff
 
549
Ambra 90
S / Bay / Df / 2006 / V: Incello / MV: Alexis Z
 
548
Amicelli 127
W / W³rtt / Schwb / 2008 / V: Acordelli
 
14
Amidala von Worrenberg
S / Holst / B / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Chambertin
 
15
Amirage 2
S / Holst / B / 2008 / V: Limbus / MV: Caletto I
 
16
Amsterdam 24
W / Westf / B / 2008 / V: Arpeggio / MV: Piano II
 
17
Anaconda 50
S / Old / B / 2006 / V: Abke / MV: Liberty M
 
18
Annelie 26
S / Holst / Schi / 2008 / V: Lordanos / MV: Cento
 
19
Anonym F
H / W³rtt / Schi / 2007 / V: Araconit / MV: Cento
 
20
Apanatschi 92
S / Old / B / 2005 / V: Abke / MV: Argentinus
 
21
Apassionata 3
S / OS / Df / 2007 / V: Acadius / MV: Korano B
 
22
Aragon 256
W / Holst / B / 2002 / V: Acorado I / MV: Contender
 
23
Aragorn 86
W / W³rtt / B / 2007 / V: Alassio's Boy / MV: Painter's Row xx
 
24
Archimedes 55
W / W³rtt / Db / 2002 / V: Alassio / MV: Zapateado
 
25
Ariba 25
S / W³rtt / B / 2001 / V: Araconit / MV: Capitol I
 
26
Ascoban
H / Old / Df / 2005 / V: Acorath / MV: Rouletto
 
27
Asenat
S / W³rtt / F / 2008 / V: Alassio's Boy / MV: Gardez
 
28
Asti 91
H / Tsch.W. / B / 2005 / V: Amarillo / MV: Grand Step / 102UT44
 
29
Attillar
W / Holst / Schi / 2006 / V: Acodetto I / MV: Calvadur
 
30
Avenida 18
S / Hann / BkaSc / 2004 / V: Athletico / MV: Banditentraum
 
B - Pferdename / KNR
50
B.L. Avena
S / OS / B / 2002 / V: Araconit / MV: Cento
 
31
Balam 2
W / SF / Db / 2003 / V: Diamant de Semilly / MV: Royal Feu / 103UF81
 
32
Balandro- W
H / Hann / Df / 2010 / V: Bon Balou / MV: Pablo
 
33
Ballentina
S / Westf / BSti / 2006 / V: Balou du Rouet / MV: Argentinus
 
34
Balougran 2
H / OS / R / 2009 / V: Balou du Rouet / MV: Grannus
 
35
Bao Loi
S / W³rtt / Schi / 2009 / V: Baloussini / MV: Lancaster
 
36
Basita
S / Holst / Schi / 2009 / V: Coriano / MV: Carano
 
37
Batida 115
S / Holst / B / 2009 / V: Jaquino / MV: Con Air
 
38
Batido 5
W / W³rtt / B / 2005 / V: Balou du Rouet / MV: Rolando
 
39
Beauregard L
H / W³rtt / Hlb / 2005 / V: Balou du Rouet / MV: Calmaro
 
40
Bebe de Baloubet
S / Z.Rpf / B / 2004 / V: Baloubet du Rouet / MV: Landadel / 102WR30
 
41
Belana von Worrenberg
S / Hann / B / 2011 / V: Belissimo M / MV: Matador
 
42
Belle Balouette
S / W³rtt / B / 2010 / V: Baloussini / MV: Leicester
 
43
Bellissima 44
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Baloussini / MV: Phantom
 
44
Bentley 74
W / KWPN / B / 2006 / V: Lord Z / MV: Carthago / 103RK77
 
45
Best after midnight
W / Trak. / FkaSc / 2010 / V: Arc de Triomphe / MV: Saint Tropez
 
46
Betina 8
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Betel xx / MV: Quick Dancer I
 
47
Beverlly
S / W³rtt / Schi / 2005 / V: Baldini I / MV: Le Champion
 
48
Bibby 3
S / Holst / F / 2009 / V: Quirado / MV: Corrado II
 
49
Birkenhof's Centa D
S / W³rtt / Schi / 2001 / V: Cento / MV: Carolus I / GER43398
 
51
Bleu Boy 2
W / KWPN / Schi / 2011 / V: Mr. Blue / MV: Achill-Libero H
 
52
Bob Herceg Betti
S / Ung. / R / 2006 / V: Bab Herceg Balint / MV: Ramzes IV-23
 
53
Bon Jovi 92
W / W³rtt / B / 2010 / V: Balou du Rouet / MV: Ricardo
 
54
Bonita 424
S / W³rtt / B / 2006 / V: Balou du Rouet / MV: Drosselklang I / 103VX30
 
55
Bow Jorna
W / KWPN / B / 2006 / V: Matterhorn / MV: Indorado
 
56
Brisbeen
W / KWPN / B / 2006 / V: C-Indoctro / MV: Heartbreaker / 102VZ88
 
57
Bud Spencer 7
W / Grpf.o.R / Schi / 2009
 
58
Butterfly 96
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cancara / MV: Nekton
 
C - Pferdename / KNR
159
C'est Roberto
W / Old / Schi / 2010 / V: Colbert GTI / MV: Corofino I
 
59
Caballus Z
H / Z.Rpf / Db / 2001 / V: Caretano Z / MV: Grannus / POL40188
 
60
Cabildo
W / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Caretino
 
61
Cadance van het Cauterhof
S / SBS / B / 2008 / V: Thunder van de Zuuthoeve / 104PH93
 
62
Caddylack
W / Holst / B / 2008 / V: Casall / MV: Linaro
 
63
Caitano 28
W / Rhld / B / 2006 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Cordino
 
64
Calandro 12
W / Hann / Db / 2007 / V: Carlucci / MV: Cardano
 
65
Calata 4
S / W³rtt / RkaSc / 2005 / V: Calato / MV: Lantaan
 
66
Calif 47
W / Westf / Schi / 2006 / V: Conceicao / MV: Stakkato
 
67
Californication 4
S / Westf / B / 2009 / V: Coronas / MV: Dinard L
 
69
Calimero 191
W / W³rtt / F / 1996 / V: Come Back I / MV: Indigo
 
68
Calimero 650
W / W³rtt / Schi / 2010 / V: Califax / MV: Alcazaro
 
70
Calimero S 2
W / W³rtt / Db / 2004 / V: Calimor / MV: Cento
 
558
Calino 52
W / W³rtt / B / 2005 / V: Chapot / MV: Flirt
 
71
Call me little Lady
S / Grpf.o.R / B / 2011 / MV: Call me number One
 
72
Calli's Cadeau
W / W³rtt / B / 2011 / V: Chinari / MV: Liostro
 
73
Calsita K
S / Old / F / 2011 / V: Cayton / MV: Granulit
 
74
Calua M
S / W³rtt / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Warkantos
 
75
Calvaro 34
H / Holst / B / 1998 / V: Cadillac / MV: Aloube Z
 
76
Calvin Klein 32
W / W³rtt / F / 2010 / V: Cayton / MV: Acord II
 
77
Camaro 133
H / Holst / Schi / 2010 / V: Calido I / MV: Landgraf I
 
78
Camiello
W / Holst / Schi / 2004 / V: Carpaccio / MV: Carolus I / 103BL80
 
79
Camillo I.B.
H / Old / Db / 2004 / V: Con Capitol / MV: Aletto
 
80
Camineta
S / W³rtt / B / 2011 / V: Christdorn / MV: Captain Paul I
 
81
Camira 82
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Couleur Noire / MV: Cento
 
82
Can do it 15
H / DSP / BkaSc / 2005 / V: Camposanto / MV: Prinz Pilot / 103CL02
 
83
Canberra A
S / W³rtt / B / 2009 / V: Clinton II / MV: Araconit
 
84
Candino 10
W / CH.Wb / B / 2001 / V: Carino / MV: Lysander / GER44696
 
85
Candy 739
S / W³rtt / B / 2007 / V: Cellini / MV: Landjunge
 
86
Candy Man G
W / W³rtt / B / 2008 / V: Carry / MV: Cambridge
 
87
Candy-Love
W / W³rtt / BkaSc / 2006 / V: Corofino II / MV: Bright Speed
 
88
Canell Edition de Luxe
S / W³rtt / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Lanthano
 
89
Canella 9
S / Holst / B / 2009 / V: Colman / MV: Lantaan
 
90
Canta Libre 3
W / W³rtt / B / 2008 / V: Converter / MV: Alcazaro
 
91
Cantara 71
S / Holst / Schi / 2004 / V: Calido I / MV: Linaro / 103LD81
 
552
Cantari 2
W / Holst / B / 2008 / V: Canturo / MV: Askari
 
92
Cantaris W
H / W³rtt / Schwb / 2004 / V: Cleverboy / MV: Kostolany
 
93
Cantitus G
W / OS / Schwb / 2007 / V: Canturo / MV: Lord Liberty
 
94
Cantura S
S / Holst / Db / 2008 / V: Canturo / MV: Grundyman xx
 
551
Canturia 2
S / Holst / B / 2009 / V: Canturo / MV: Askari
 
95
Cap stone
W / Hann / F / 2003 / V: Charming / MV: Baryshnikov
 
96
Capo 18
W / Z.Rpf / B / 2003 / V: Canabis / MV: Athlet Z / 102QP55
 
97
Capozi
W / Holst / Schi / 2004 / V: Colman / MV: Cash / 102VG96
 
98
Captain America 2
W / OS / B / 2010 / V: Canto / MV: Rheinsberg
 
99
Captain Busy
H / Dt.Pf / F / 1999 / V: Cap-Calando / MV: Achill-Libero H
 
100
Cara mia 90
S / Old / Db / 2007 / V: Check In / MV: Sandro
 
101
Carado 3
W / Westf / B / 2009 / V: Cornado I / MV: Lupicor
 
102
Caramia Z
S / Z.Rpf / B / 2010 / V: Colore / MV: Cassini II
 
103
Cardina von Worrenberg
S / Holst / Db / 2009 / V: Cardenio / MV: Carpaccio
 
104
Cardino 14
W / Hann / B / 2009 / V: Cardenio / MV: Silvio I
 
105
Carisma 82
S / Holst / B / 2001 / V: Caretino / MV: Ahorn Z
 
106
Carla Colucci 2
S / Holst / B / 2008 / V: Cassini II / MV: Caletto I
 
107
Carlina 35
S / W³rtt / B / 2010 / V: Canoso / MV: Fighting Alpha
 
108
Carlos BLD
W / W³rtt / B / 2009 / V: Concetto / MV: Le Champion
 
109
Carlotta 241
S / W³rtt / Schi / 2009 / V: Clinton I / MV: Landego
 
110
Carlson KC
W / Hann / B / 2002 / V: Charon / MV: Lafontaine
 
111
Carolien 7
S / BWP / B / 2002 / V: Leader M / MV: Landetto
 
112
Carrella
S / Westf / B / 2005 / V: Cadeau des Dieux / MV: Edinburgh
 
113
Carrie Bradshaw 2
S / Grpf.o.R / B / 2010
 
114
Cartani 6
S / Holst / B / 2007 / V: Cartani / MV: Caribo GL
 
115
Cartouche 81
W / Bay / Db / 2003 / V: Caretello B / MV: Divus / 103UE67
 
116
Carubin CR
H / Dt.Pf / B / 2010 / V: Carentan / MV: Orlando
 
117
Casador 4
H / ZW / DfkSc / 2008 / V: Check In / MV: Ginsberg II
 
118
Casallix
W / Holst / B / 2010 / V: Casall / MV: Lavaletto
 
119
Casandra 62
S / Bay / F / 2003 / V: Cosinus B / MV: Classiker
 
120
Casanova 364
W / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Calypso I
 
121
Cashback 4
S / Westf / Schi / 2009 / V: Call me number One / MV: Cordial Medoc / 104QE32
 
122
Casimir 144
W / ZW / Schi / 2009 / V: Clinton II / MV: Cordial S
 
123
Casimir 163
H / W³rtt / F / 2008 / V: Colman / MV: Iwanowitsch xx
 
124
Casino 83
W / W³rtt / B / 2007 / V: C-Indoctro / MV: Lord / 104SO15
 
125
Casita 4
S / Holst / Schi / 2005 / V: Carano / MV: Carolus I
 
126
Casjocora
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cassin / MV: Joost
 
127
Caspar 253
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cancara / MV: Athlet Z
 
128
Caspari von Worrenberg
H / Holst / B / 2011 / V: Caspar / MV: Carpaccio
 
129
Casper Mado
W / OS / B / 2007 / V: Casall / MV: Calvin
 
130
Caspirant
W / DSP / B / 2009 / V: Cass-Quidam / MV: Cosinus B
 
131
Cassandro 47
W / Holst / Schi / 2003 / V: Cassini I / MV: Caletto II / 102VR99
 
132
Cassino 18
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassiano / MV: Renomee
 
133
Cassius 42
W / ISH / B / 1999 / V: Chakiris xx / MV: Bassompierre xx / GER45015
 
546
Cassius 44
W / Holst / B / 2001 / V: Cassini I
 
134
Cassman
W / DSP / B / 2009 / V: Cass-Quidam / MV: Watzmann
 
135
Casstino
W / Holst / B / 2009 / V: Cassin / MV: Caretino
 
136
Castaldo
W / Hann / Schi / 2006 / V: Competent / MV: Forrest xx
 
137
Catania 127
S / W³rtt / B / 2009 / V: Catoki / MV: Calvin
 
138
Catch me 33
W / DSP / B / 2006 / V: Cincinatti / MV: Galib Ben Afas ox
 
139
Cathleen 40
S / Holst / B / 2010 / V: Cachas / MV: Quantum
 
541
Catina 12
S / W³rtt / B / 2003 / V: Candillo / 103BH48
 
140
Catizi
S / W³rtt / Db / 2003 / V: Count Basie / MV: Lauritz J / 102TS93
 
141
Caveman 6
W / Hann / B / 2009 / V: Catan / MV: A Jungle Prince
 
142
Caybe Ci
W / DSP / Schi / 2006 / V: Calido I / MV: Levisto
 
143
Cayenne 212
S / W³rtt / B / 2008 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Le Roi
 
144
Cayman 20
W / OS / Schi / 2005 / V: Caspar / MV: Cento / 104OF03
 
145
Cayman 38
W / Westf / B / 2007 / V: Cayetano L / MV: Gloucester
 
146
Cedric 59
W / W³rtt / B / 2008 / V: Colander / MV: Allegro
 
147
Celeja
S / Holst / B / 2009 / V: Clarimo / MV: Feenspross xx / 104PK06
 
148
Celer 2
W / Tsch.W. / B / 2003 / V: Carthago / MV: Quidam de Revel / 103VJ87
 
149
Celino 14
W / Hann / F / 2007 / V: Carenzo / MV: Ginsberg
 
150
Cella 13
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cassiano / MV: Linaro
 
151
Celtika
S / Holst / B / 2007 / V: Consens / MV: Cassini I
 
152
Cendric
W / W³rtt / F / 2006 / V: Chambertin / MV: Sandro
 
153
Cento du Rouet
H / OS / Df / 2007 / V: Chintan / MV: Balou du Rouet
 
154
Centurio 35
W / DSP / F / 2007 / V: Canterbury / MV: Rienzi xx
 
155
Cenzinger G
H / Holst / Db / 2008 / V: Cassini I / MV: Quantum
 
156
Cera 68
S / W³rtt / F / 2007 / V: Cero I / MV: Topas
 
157
Cera 76
S / W³rtt / B / 2010 / V: Carry / MV: Cassini II
 
158
Cerano von Worrenberg
H / CH.Wb / B / 2011 / V: Ci Ci Senjor / MV: Carpaccio
 
537
Cesanne 5
S / OS / F / 2002 / V: Cento / MV: Centauer Z / GER45956
 
160
Cestana
S / W³rtt / B / 2008 / V: Cesano II / MV: Stan the Man xx
 
161
Chacco 30
H / Westf / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Converter
 
162
Chack Norris R.
H / Holst / B / 2010 / V: Clearway / MV: Candillo
 
163
Chadow 2
W / Holst / B / 2007 / V: Canto / MV: Quite Capitol
 
164
Chakko
H / OS / Schi / 2005 / V: Chacco-Blue / MV: Corrado I
 
165
Champ 100
W / Holst / Db / 1997 / V: Calgary / MV: Sandro
 
167
Champ's Christella
S / DR / Falbe / 2011 / V: FS Champion de Luxe
 
166
Championesse 16
S / Holst / B / 2000 / V: Carvallo BB / MV: Leuthen I / 103GK74
 
168
Chance ZG
S / Holst / Schi / 2006 / V: Cassini I / MV: Landego
 
169
Chanel as Well
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassini II / MV: Limbus / 104TK13
 
170
Chapeloup
H / W³rtt / Schi / 2006 / V: Chapot / MV: Cento
 
171
Chapena
S / OS / Db / 2006 / V: C.Chap / MV: Dimenos
 
172
Chapita L
S / W³rtt / F / 2008 / V: Ciacomo / MV: Alcatraz
 
173
Chaplie
W / Hess / B / 2000 / V: Centesimo I / MV: Grandeur
 
174
Chapsma M
S / Hann / B / 2009 / V: Canstakko / MV: Acorado I
 
175
Charisma Jolie
S / Westf / B / 2002 / V: Cordobes I / MV: Piano II
 
176
Charlet 13
S / OS / B / 2007 / V: Contendro I / MV: Prins Drum
 
177
Charly 1401
H / Old / Schwb / 2005 / V: Candillo / MV: Contender
 
178
Charly HM
W / W³rtt / B / 2006 / V: Chambertin / MV: Lord Liberty
 
179
Charming Chica
S / W³rtt / B / 2004 / V: Centesimo I / MV: Alcazaro
 
180
Chasira W
S / W³rtt / R / 2007 / V: Cero I / MV: Kostolany
 
181
Chateau Ki
W / Hann / Schi / 2006 / V: Catoki / MV: Ginsberg
 
182
Chattanooga 24
W / Bay / B / 2009 / V: Chambertin / MV: Calypso II
 
183
Chaya 10
S / Holst / Schi / 2003 / V: Quantum / MV: Bachus
 
184
Chaya M
S / W³rtt / B / 2010 / V: Canoso / MV: Araconit
 
185
Cheenok
W / W³rtt / B / 2005 / V: Calvero / MV: Ratsherr / 104HS17
 
186
Cheeny D
S / W³rtt / B / 2010 / V: Chintan / MV: Cordeur
 
187
Chelsea 115
S / Hann / Schi / 2009 / V: Charilan / MV: Contendro I
 
188
Chelsea S
S / W³rtt / B / 2007 / V: Contendro II / MV: Grundyman xx
 
189
Chennai CE
W / Holst / Df / 2005 / V: Casall / MV: Capitol I
 
190
Chepettino CR
H / Holst / B / 2009 / V: Chepetto / MV: Caretino
 
191
Chepito
H / Holst / B / 2006 / V: Cassini II / MV: Cantus
 
192
Cher 39
S / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Kolibri
 
193
Cherie P
S / W³rtt / B / 2009 / V: Carry / MV: Le Roi
 
194
Cherrylane F
S / Hann / B / 2008 / V: Charilan / MV: Last Liberty
 
195
Chesterfield 16
W / W³rtt / Schi / 1996 / V: Cento / MV: Landlord
 
196
Chevre Blanche
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassaro / MV: Lasino
 
197
Cheyenne 1074
S / W³rtt / Schi / 2007 / V: Carlos DZ / MV: Candillo
 
199
Chiara 262
S / W³rtt / B / 2005 / V: Champ of Class / MV: Silvio I
 
198
Chiara 301
S / W³rtt / B / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Iberio
 
201
Chiara 333
S / W³rtt / F / 2010 / V: C-Indoctro II / MV: Acordelli
 
200
Chiara 337
S / W³rtt / Schwb / 2010 / V: Corneille / MV: Senna Z
 
202
Chiara TH
S / Holst / B / 2010 / V: Cliostro / MV: Candillo
 
203
Chica 149
S / W³rtt / B / 2006 / V: Chapot / MV: Araconit
 
204
Chicca 48
S / W³rtt / B / 2011 / V: Captain Fire / MV: Waitaki
 
205
Chicco 395
W / Hann / Schi / 2009 / V: Chalet / MV: Graf Remus
 
206
Chico Condios
W / Old / Schwb / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Lord Liberty
 
207
Chilly Lady L
S / W³rtt / B / 2006 / V: C-Indoctro / MV: Lord
 
208
Chipsy Girl 4
S / W³rtt / B / 2007 / V: Cesano II / MV: Le Roi
 
209
Chiram
W / Holst / B / 2007 / V: Cartani / MV: Caretino
 
210
Chlodowig
W / Holst / B / 2006 / V: Coriano / MV: Heraldik xx / 103RN15
 
211
Chocklat Jagger
H / Holst / B / 2007 / V: Carentan / MV: Athlet Z
 
212
Christblume CR
S / Dt.Pf / B / 2010 / V: Catcher / MV: Lancer III
 
213
Christelle CE
S / Holst / Db / 2007 / V: Cartani / MV: Lord / 104HE02
 
214
Chrysler Royal B
W / Old / Db / 2006 / V: Chico's Boy / MV: Grandeur / 103VI03
 
215
Churly Sue
S / W³rtt / B / 2009 / V: Canoso / MV: Lesanto
 
216
Ciano 18
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassiano / MV: Cascavelle
 
217
Cimbalou's Girl
S / Westf / Db / 2009 / V: Cassini Boy Junior / MV: Cordalme Z
 
218
Cinderella 697
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Carano
 
219
Cindy 991
S / KWPN / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Burggraaf
 
220
Ciro JC
W / W³rtt / B / 2007 / V: Chambertin / MV: Heraldik xx
 
222
Classic Axel
W / W³rtt / B / 2005 / V: Araconit / MV: Champ of Class
 
223
Claus 27
H / W³rtt / F / 2003 / V: Come On / MV: Gabriel
 
224
Claus Clooney
W / Holst / Schi / 2008 / V: Cancara / MV: Claudio
 
225
Clausen S
W / Z.Rpf / F / 2008 / V: Carthano I / MV: Sidney
 
226
Clearly
S / W³rtt / Db / 2005 / V: Chambertin / MV: Don Juan
 
227
Clemens 37
W / Old / B / 2006 / V: Cassius Clay / MV: Corleone
 
228
Cleo 171
S / Holst / Schi / 2007 / V: Clarimo / MV: Carry
 
229
Cleo Casado
S / W³rtt / B / 2004 / V: Casado / MV: Centesimo I
 
230
Cleo WF
S / W³rtt / BkaSc / 2006 / V: Colman / MV: Lacantus
 
231
Clever 16
W / Old / DbkaS / 2008 / V: Clinton II / MV: Calvaro Z
 
556
Clint 36
H / Holst / Schi / 2010 / V: Clinsmann / MV: Carpaccio
 
221
Clõrchen 30
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Corofino II / MV: Sterntõnzer
 
232
Cloud 20
W / Holst / B / 2007 / V: Clinton / MV: Quidam de Revel
 
233
CMB Cassiopeia
S / Holst / B / 2006 / V: Calido I / MV: Linaro
 
234
Cobain 2
H / Holst / Db / 2004 / V: Canturo / MV: Romino
 
235
Codex 9
W / Holst / B / 1999 / V: Calido I / MV: Corporal
 
236
Cody 100
W / KWPN / Db / 2009 / V: Carthino Z / MV: Zuidhorn
 
237
Coeur de lion 2
W / SWB / F / 2006 / V: Baloubet du Rouet / MV: Nactus
 
238
Coeuramino
W / CH.Wb / Schi / 2010 / V: Cassamino / MV: Escondido (Ex Ernie)
 
239
Coffee Line
S / Holst / B / 2007 / V: Con Air / MV: Sympatico
 
240
Cokeside of Life
H / W³rtt / B / 2007 / V: Colander / MV: Florestan I
 
242
Collin
W / OS / Db / 2008 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Hopeful Affair xx
 
241
Collin 106
H / W³rtt / FkaSc / 2006 / V: Cassini II / MV: Iwanowitsch xx
 
243
Colman's Sabrina
S / Holst / Schi / 2002 / V: Colman / MV: Feenspross xx
 
244
Colorit's Catara
S / W³rtt / Schi / 2009 / V: Colorit / MV: Quidam's Rubin
 
245
Comodo
W / Holst / Db / 2008 / V: Calato / MV: Carpaccio / 104WO24
 
246
Con Leon
W / Holst / B / 2007 / V: Con Air / MV: Leonid / 104DS23
 
247
Con Paradies
S / DSP / Db / 2007 / V: Con Sherry / MV: Lafitte
 
248
Conchita Martinez
S / Westf / DbkaS / 2010 / V: Cornado I / MV: Polydor
 
249
Condor 405
W / Westf / Db / 1997 / V: Casaretto / MV: Renoir I
 
250
Conectra
S / Old / B / 2003 / V: Con Air / MV: Lacros / 104DM29
 
251
Connary
S / W³rtt / Schi / 2004 / V: Con Air / MV: Athlet Z / 103XT00
 
252
Connor 56
W / Hann / 2009 / V: Clinton I / MV: Contendro I / 104VR95
 
253
Constantin VM
W / Holst / B / 2009 / V: Ciacomo / MV: Landos
 
254
Contact 10
W / Holst / Db / 2007 / V: Cassini I / MV: Quantum / 104OO08
 
255
Contendro's Rubin
W / Old / B / 2007 / V: Contendro I / MV: Quidam's Rubin
 
256
Conteur's Cascada G
S / W³rtt / Schwb / 2010 / V: Conteur / MV: Lanacar
 
257
Converter 3
W / DSP / Db / 2009 / V: Contenaro / MV: Accuse / 104VW64
 
258
Convertino Lee Jones
H / DSP / B / 2006 / V: Converter / MV: Ritual
 
259
Cool Man 15
W / Holst / Db / 1996 / V: Contender / MV: Capitol I
 
260
Coolman 74
W / Old / Db / 2008 / V: Colman / MV: Landjonker (Fruhling)
 
261
Copacabana 37
S / ZW / B / 2008 / V: Champion For Pleasure / MV: Cellini
 
262
Copperfield 23
W / Hann / B / 1996 / V: Contender / MV: Carvo xx
 
263
Coralie 16
S / Holst / B / 2005 / V: Cassini II / MV: Los Alamos / 103IM20
 
264
Corianthe van het Lock
S / BWP / F / 2002 / V: Triomphe de Muze / MV: Pachat II / 103FF59
 
265
Corinne BJB
S / DSP / Schi / 2010 / V: Calido I / MV: Lafitte
 
266
Corneman
H / Holst / B / 2003 / V: Con Air / MV: Salient xx
 
267
Corofina G
S / W³rtt / B / 2007 / V: Corofino II / MV: Entree
 
268
Corsino TH
W / Holst / B / 2010 / V: Ciacomo / MV: Lasino
 
269
Cosmea S
S / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Catalan-King
 
270
Coswig
H / Holst / Schi / 2008 / V: Clarimo / MV: Cabinett I
 
271
Cottage Boy VM
W / Holst / B / 2010 / V: Con Spirito R / MV: Landos
 
272
Count Jack
W / Hann / Db / 2004 / V: Countdown / MV: Akzent II
 
273
Courage G
S / Old / B / 2008 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Entree
 
274
Cracker 31
W / W³rtt / B / 2007 / V: Cesano II / MV: Ricardo
 
275
Crazy Carrot
S / W³rtt / F / 2009 / V: Contendro II / MV: Dinard L
 
276
Crona CR
S / Holst / B / 2007 / V: Carmarque / MV: Landjunge / 104HF23
 
277
Cubanita 3
S / Hann / B / 2003 / V: Contendro I / MV: Salut / 103TZ46
 
278
Cumberry Boy
H / Holst / Db / 2008 / V: Canto / MV: Athlet Z
 
279
Cupra 2
H / DSP / B / 2010 / V: Crossfire / MV: Kolibri
 
280
Cusco 7
W / CH.Wb / B / 2010 / V: Calido I / MV: Calando II
 
281
Cybell 2
S / Holst / B / 2004 / V: Con Air / MV: Corleone
 
282
Cyna May
S / Old / B / 2003 / V: Centesimo I / MV: Grossglockner
 
283
Cyrabelle
S / W³rtt / B / 2011 / V: Cayton / MV: Romino
 
543
Cyralido L
W / W³rtt / B / 2008 / V: Cyrano de Bergerac
 
284
Cyrano 132
W / Z.Rpf / Schi / 2001 / V: Chellano Z / MV: Lysander
 
285
Czarina 3
S / Holst / B / 2010 / V: Casall / MV: Cassini I
 
286
Czekalla F
W / W³rtt / B / 2008 / V: Casinos / MV: Lanacar
 
287
Czero
W / W³rtt / FSchi / 2003 / V: Coronado / MV: Athlet Z
 
D - Pferdename / KNR
288
Darcy Darlington
H / Westf / Db / 2001 / V: Don Larino / MV: Potsdam
 
289
Dark Diamond 60
W / W³rtt / Schwb / 2011 / V: Day Dream / MV: Dornenk÷nig
 
290
Darling's Diamond
W / W³rtt / Db / 2001 / V: Diderot / MV: Calypso II
 
291
Dayton Dream von Worrenberg
S / Hann / B / 2009 / V: Diarado / MV: Sion
 
292
Daytona 59
S / Bay / B / 2010 / V: Diamant de Semilly / MV: Kolibri
 
293
De Ja Vu 4
H / Ung. / Schi / 2007 / V: Cardino / MV: Cassini II
 
294
Desperanco
W / Rhld / F / 1999 / V: Diagonal / MV: Mephistopheles / GER40654
 
544
Destiny S
S / Old / B / 2010 / V: Diarado
 
295
Diamond Touch
W / Holst / Schwb / 2009 / V: Diarado / MV: Acorado I
 
296
Diamond's Dancer 2
W / W³rtt / F / 2008 / V: Diamond Star / MV: Epikur
 
297
Diana la belle
S / W³rtt / B / 2006 / V: Dorpas AA / MV: Leicester
 
298
Dinaro 22
W / Westf / F / 1997 / V: Dinard L / MV: Alexis Z
 
299
Disco Cat
S / W³rtt / F / 2007 / V: Daddy Cool / MV: Leancoso
 
300
Dolly Buster 4
S / Bay / B / 2010 / V: Diamant de Semilly / MV: Contendro I
 
301
Donna Lisa Lotta
S / Old / B / 2000 / V: Danny Wilde / MV: Phoenix
 
302
DonnerlüttchenDH
S / W³rtt / Schwb / 1998 / V: Dream of Glory / MV: Pygmalion
 
303
Down Under 7
W / BWP / B / 2001 / V: Darco / MV: Calypso III
 
304
Dublin 188
W / Hann / B / 2003 / V: Drosselklang II / MV: Rabino / 103VC76
 
E - Pferdename / KNR
305
Elieta-V
S / KWPN / B / 2009 / V: Diarado / MV: Chin Chin / 104RR27
 
306
Eroline V
S / BWP / B / 2004 / V: Triomphe de Muze / MV: Nabab de Reve / 103OK75
 
307
Eskada 15
S / Hann / B / 2005 / V: El Bundy I / MV: Prince Thatch xx
 
308
Espinho
W / W³rtt / F / 2003 / V: Epikur / MV: Lagerfield
 
F - Pferdename / KNR
321
Fürstenklang
W / Hann / B / 2010 / V: F³rst Rousseau / MV: Don Frederico
 
322
Fürstin Luna
S / W³rtt / R / 2010 / V: F³rst Hohenstein / MV: Dr.Jackson D
 
309
Fan Helsing
W / Westf / B / 2004 / V: FAN Holland (ex Holland) / MV: Pilot
 
310
Fatima CE
S / Holst / B / 2008 / V: For Pleasure / MV: Capitol I
 
311
Fecske 2
S / Ung. / Db / 1999 / V: Amati / MV: Sarkcsillag / GER26586
 
554
Felix 920
W / Westf / F / 1998 / V: Feuerglanz / MV: Narew xx / 104AV15
 
312
Fernet 64
W / Hann / Schi / 2008 / V: Forsyth / MV: Cool Man
 
313
Fider's Firefly
W / Hann / Df / 2007 / V: Fidertanz / MV: Donnerschwee
 
314
Filini 3
S / W³rtt / F / 2008 / V: For Pleasure / MV: Come On
 
315
Filou S 2
W / W³rtt / F / 2009 / V: For Europe / MV: Argentinus
 
316
Fleur de la Cour
S / Old / Db / 2001 / V: Forrester / MV: Kallistos x
 
317
Flipper Boy
W / Bay / B / 2008 / V: Flipper D'Elle / MV: Kolibri / 104PY00
 
318
Floor 4
S / KWPN / Schi / 2010 / V: Zacharov (Capello's Boy) / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
540
Flower 64
S / Hann / Db / 2008 / V: For Edition I / MV: Paros / 104MH71
 
553
Forever 161
W / KWPN / B / 2010 / MV: Chin Chin
 
319
Fräulein-Fröhlich
S / OS / B / 2010 / V: Flipper D'Elle / MV: Cyrano de Bergerac
 
320
F³rst Karl H
H / W³rtt / Df / 2010 / V: F³rst Fugger / MV: Weltmeyer
 
G - Pferdename / KNR
323
Galopino
W / KWPN / Schi / 2008 / V: Gentleman / MV: Voltaire
 
324
Gecco 12
W / Hann / F / 2009 / V: Goldfever II / MV: Stakkato
 
325
Gina KC
S / Hann / B / 2008 / V: Goldfever II / MV: Lafontaine
 
326
Gipsy 807
W / n.b. / B / 1994
 
327
Giulio 6
W / W³rtt / Db / 2002 / V: Grafenstein / MV: Larinero
 
328
Goldstern 230
S / DSP / Df / 2009 / V: Glenn Alme / MV: Monty
 
329
Graf Gargie
W / W³rtt / B / 2006 / V: Grafenstolz / MV: Cento
 
330
Greta 100
S / W³rtt / B / 2003 / V: Gardez / MV: Don Marquis
 
H - Pferdename / KNR
331
Harley 76
W / KWPN / Schwb / 2004 / V: Haarlem / MV: Cavalier (Mister) / 103EO20
 
332
Havanna Blue
S / Hann / Schwb / 1999 / V: Hohenstein / MV: Pik Bube I
 
333
Heaven's Lightning
S / Grpf.o.R / GrSch / 2007
 
334
Heralido
W / W³rtt / Schwb / 2003 / V: Heraldik xx / MV: Calido I
 
335
Herkules 157
W / W³rtt / BSchi / 2000 / V: Heraldik xx / MV: Tolstoi / GER43557
 
336
Horse Sport Travel's Samy
W / Hann / B / 2007 / V: Stalypso / MV: Sandro
 
337
Hotspot 2
W / Westf / B / 2007 / V: Hotline / MV: Lasino
 
338
Hradschin 4
W / Trak. / Df / 2007 / V: Meraldik / MV: Le Duc
 
339
Hurry Up 3
H / KWPN / Df / 2012 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Phin Phin
 
I - Pferdename / KNR
340
Indesto van de Leeuwerk
W / BWP / B / 2008 / V: Toulon / MV: Jus de Pomme
 
341
Inshara
S / Dt.Pf / B / 2003 / V: Intschuschuna / MV: Gralserbe
 
342
Irco Kharma
S / SWB / B / 2005 / V: Irco Mena / MV: Nactus / 103WR78
 
J - Pferdename / KNR
343
Jack Sparrow 15
W / Old / RkaSc / 2010 / V: Clearway / MV: Landkaiser
 
344
Jacouffa
S / BWP / Schi / 2009 / V: Zuerich / MV: Aertbreaker
 
345
Jaipur 11
S / Bay / Schi / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Burkhart / 103XW93
 
346
Jumeaux AA RH
H / A.A. / Schwb / 2007 / V: Don-Caster AA / MV: Feeling xx / 104JG91
 
K - Pferdename / KNR
347
Kaja 23
S / SAnha / Schi / 1999 / V: Kolibri / MV: Montano / GER27803
 
348
Khalimero 2
W / CH.Wb / B / 2008 / V: Karlondo von Kaltweid / MV: Ulysse de Thurin / 104VR93
 
349
Koko Chanel 3
S / DSP / Schi / 2004 / V: Kaiserwind / MV: Eskadron / 104QL11
 
L - Pferdename / KNR
384
L'Ignaz
H / Bay / Schwb / 2002 / V: Landor S / MV: Feiner Stern
 
355
L.A. Woman
S / OS / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Prinz Pilot
 
550
La Brossa
S / Westf / B / 2001 / V: Lancer III
 
350
La Contigo
W / W³rtt / Schi / 2005 / V: Landor S / MV: Grando / 104EB30
 
351
La Costa 10
S / Old / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Landor S
 
539
La Costa 6
S / Hann / F / 2007 / V: Lex Lugar / MV: Chambertin
 
352
La Cross 10
S / Holst / B / 2009 / V: Landos / MV: Lacros
 
353
La mia Vita
S / KWPN / B / 2005 / V: Clooney / MV: Lord Calando / 104DT30
 
354
La Toya 56
S / W³rtt / B / 2007 / V: Loving Dancer / MV: Rhodos
 
356
Lacidos
W / Holst / B / 2004 / V: Lavall II / MV: Calido I / 103DJ86
 
357
Lacross 16
W / Bay / B / 1998 / V: Lacoro / MV: Hohenstein xx
 
358
Ladina 22
S / Westf / Schi / 1995 / V: Lados / MV: Ramiro's Son I
 
359
Ladino 145
W / ZW / Schi / 2000 / V: Hengst nicht gek÷rt / MV: Greenhorn / GER42487
 
360
Lady 2087
S / Dt.Pf / R / 2000 / V: Wildglanz / MV: Unbekannt
 
361
Laika 429
S / Old / B / 2000 / V: Landcord / MV: Matador
 
362
Lana Noisette
S / Holst / B / 2008 / V: Lancerto / MV: Calypso I
 
363
Lancelot 353
W / Old / Db / 2005 / V: Landor S / MV: Grasco
 
364
Landino 138
W / W³rtt / Schwb / 1998 / V: Lanthano / MV: Welt As
 
365
Lapacho 2
W / W³rtt / Schi / 1998 / V: Le Champion / MV: Latus II
 
366
Lara Croft 13
S / W³rtt / B / 1998 / V: Larome / MV: Luxus
 
367
Larissini
W / Holst / B / 2009 / V: Larimar / MV: Cassini II
 
368
Larusco 3
W / Hann / B / 2011 / V: Last Man's Hope / MV: Landfriese I
 
369
Lascara 15
S / OS / B / 2006 / V: Ludwig von Bayern / MV: Quick Star / 103UE66
 
370
Lasita G.
S / Holst / B / 2008 / V: Lasino / MV: Contender
 
371
Latonia 4
S / W³rtt / F / 2010 / V: Let's Talk About / MV: Feinbrand
 
372
Lavia-Hoem
S / DWB / Schi / 2005 / V: Louvre S (DNK) / MV: Carano / 103EH13
 
373
Lavina 31
S / Dt.Pf / Schi / 2005 / V: L'Avian / MV: All Pleasur
 
374
Lavinja B
S / Westf / F / 2011 / V: Lavaletto / MV: Upan la Jarthe AA
 
375
Lazy Luiz
W / W³rtt / B / 2010 / V: Larimar / MV: Cordalme Z
 
376
Le Beau 35
W / Hann / RSchi / 1997 / V: Lemon Park / MV: Inschallah AA
 
377
Legatus II
H / Bay / Schwb / 2000 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Rassenstein
 
378
Legolas 87
H / Thuer / B / 2003 / V: Lefevre / MV: Wingolf
 
379
Lenrico 2
W / Hann / Db / 2009 / V: Lordanos / MV: Landadel
 
380
Lentano 6
W / Bay / B / 2007 / V: Lallier U / MV: Cento
 
381
Let Kiss 8
W / DSP / B / 2006 / V: Lewinski / MV: Rapallo
 
538
Levell
W / Rhld / B / 2000 / MV: Ritual / GER44467
 
382
Levita 9
S / Holst / B / 2001 / V: Lovari / MV: Contender
 
383
Lexus 75
W / Meckl. / B / 2007 / V: Landos / MV: Ex Libris / 104DZ58
 
385
Lili 14
S / Rhld / B / 2008 / V: Linton / MV: Polytraum / 104FT61
 
386
Limbo 165
W / OS / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Lacapo
 
387
Limboy von Worrenberg
H / Holst / F / 2009 / V: Limbus / MV: Capitol I
 
388
Limerick 119
W / Holst / Hlb / 2008 / V: Limbus / MV: Landos
 
389
Linnea 8
S / Holst / B / 2007 / V: Landos / MV: Quintero / 103RI98
 
390
Linnert
W / Holst / B / 2002 / V: Limbus / MV: Landlord
 
391
Little Guido S
W / Old / B / 2006 / V: Luxius / MV: Ahorn / 103LH07
 
392
Little Lord Pezi 2
W / Old / Db / 2010 / V: Lord Pezi / MV: Caretello B / 104PM32
 
393
Lola H
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Lasino / MV: Argentinus
 
394
Looper
H / Old / Df / 2008 / V: Ludwigs As / MV: Feinbrand
 
395
Loreley 99
S / W³rtt / B / 2007 / V: Lordanos / MV: Grand Amour
 
396
Loretta 234
S / Holst / B / 2004 / V: Lavaletto / MV: Ahorn Z
 
397
Lorix
W / Hann / B / 2010 / V: Lordanos / MV: Silvio I
 
398
Lotna 7
S / Grpf.o.R / Db / 2004
 
399
Louis Vuitton 12
H / W³rtt / B / 2006 / V: Lordanos / MV: Cento
 
400
Louyana
S / Holst / Db / 2000 / V: Lacantus / MV: Calypso II
 
401
Lovari Deuxieme
W / Holst / B / 2007 / V: Lasino / MV: Capitol I
 
536
Lovis B
S / W³rtt / B / 2001 / V: Ladinos / MV: Carolus I
 
402
Loxley 99
H / Old / B / 2007 / V: Lucky Boy / MV: Ramiro
 
403
Lucky Luke 332
W / n.b. / Schi / 2000
 
404
Lumos 2
W / Old / B / 1998 / V: Lordanos / MV: Noble Roi xx / GER26516
 
405
Luna 1827
S / W³rtt / B / 2010 / V: Lord Z / MV: Cento
 
406
Luna P
S / Rhld / F / 2005 / V: Lord Loxley I / MV: Lancer II
 
407
Luzybell
S / DSP / DbSch / 2008 / V: Carpalo / MV: Longchamp
 
M - Pferdename / KNR
408
Madonna 244
S / DR / Db / 2009 / V: Mentos Junior / MV: Visconti
 
409
Massimo 58
W / W³rtt / B / 2008 / V: Metteur / MV: Pikfein
 
410
Maxim 87
W / W³rtt / B / 2009 / V: Araconit / MV: Champ of Class
 
411
Millerin
S / OS / Schi / 2009 / V: Quite Capitol / MV: Ahorn Z
 
412
Miramar 2
S / Old / B / 2004 / V: Lortino / MV: Top of Class
 
413
Miss Master 3
S / W³rtt / B / 2010 / V: Master de Menardiere / MV: Silvio I
 
414
Monty Python 24
W / Pol. / Db / 2005 / V: Parnas / MV: Brener
 
415
Mori's Casalla
S / Holst / B / 2005 / V: Casall / MV: Caletto I / 103KY71
 
416
Morwen 2
S / Meckl. / B / 2008 / V: Mighty Magic / MV: Raphael
 
417
Mylena
S / Hann / B / 2005 / V: Galan / MV: Ahorn Z / 103XO17
 
N - Pferdename / KNR
418
Naughty Lad
W / ISH / F / 1994 / V: Nautilus / MV: Unbekannt / GER26035
 
419
Negro 86
W / DSP / R / 2008 / V: Hidalgo / MV: Planitz
 
420
New Look Dodville
W / SF / Db / 2001 / V: Papillon Rouge / BEL41146
 
421
New Star 7
S / KWPN / B / 2007 / V: Tygo / MV: Woldstreek
 
422
Nico 931
W / KWPN / F / 1995 / V: Goodtimes / MV: Edison
 
423
Nougat 39
W / DR / Db / 2002 / V: Nantano / MV: Marsvogel xx
 
O - Pferdename / KNR
426
O'ssit¶t d'l
W / CH.Wb / F / 2011 / V: Ogano Sitte / MV: Tanael du Serein
 
424
Olympia D
S / Dt.Pf / Schwb / 2009 / V: Olympic Fire / MV: Washington
 
425
Orbetellina CR
S / OS / BkaSc / 2010 / V: Orbetello CR / MV: Crassus
 
427
Outcross v.Gõu
W / W³rtt / Schwb / 2006 / V: Locato / MV: Consul / 104BQ67
 
P - Pferdename / KNR
428
Pandur GG
W / Westf / B / 2005 / V: Pilotdino / MV: Landlord
 
429
Papillon 159
W / Fra.P / F / 2003 / V: David De La Brunie AA / MV: Solon AA
 
430
Philosophy 2
W / n.b. / B / 1996
 
431
Pina Colada 126
S / Holst / B / 2000 / V: Lorentin I / MV: Carolus I
 
432
Pinocchio 230
W / Hann / B / 2005 / V: Prince Thatch xx / MV: Weltmeyer
 
555
Pocerface
W / Hann / F / 2010 / V: Perigueux
 
433
Poldi 152
W / Westf / B / 2004 / V: Stakkato / MV: Polydor
 
545
Pomerol 11
W / SF / B / 2003 / V: Voltaire
 
434
Pretty-Pearl W
S / W³rtt / B / 2007 / V: Powerfee / MV: Cento
 
435
Primigenia
S / Hann / F / 2007 / V: Perigueux / MV: Langata Express xx
 
436
Prinz Casall
W / Holst / B / 2008 / V: Casall / MV: Gaspari I
 
437
Prinz Paolino
W / DSP / Db / 2009 / V: Poleggio / MV: Dinglinger
 
438
Pulsar Arti 2
W / SF / Schwb / 2003 / V: Royal Feu / MV: Galoubet A
 
Q - Pferdename / KNR
557
Qu fünf
W / -n.gefunde / 2008
 
439
Quadrago
W / Holst / B / 2002 / V: Quantum / MV: Raimondo / 103SM56
 
440
Quality Affairs
S / Hann / B / 2010 / V: Quaid I / MV: Spartan
 
442
Quando 35
W / Holst / B / 2005 / V: Quinar / MV: Cash
 
441
Quando 53
W / W³rtt / B / 2011 / V: Quaprice / MV: Cento
 
443
Quarrtulain
S / Bay / Df / 2007 / V: Quidam's Rubin / MV: Acord I
 
444
Qudo
W / Holst / Schi / 2006 / V: Quantum / MV: C-Ingmar
 
445
Que Sorpresa BLD
S / Holst / B / 2009 / V: Que Guapo / MV: Calando I
 
446
Quechua 6
W / Bay / Db / 2008 / V: Question d'Honneur B / MV: Acord II
 
447
Queen Halla
S / W³rtt / B / 2008 / V: Quintender / MV: Landjunge
 
448
Queena 2
S / Hann / F / 2009 / V: Quaid I / MV: Forsyth
 
449
Queeny 49
S / W³rtt / B / 2002 / V: Qantas de L / MV: Cordeur
 
450
Quentano 3
W / W³rtt / B / 2010 / V: Quintino / MV: Caletto I
 
451
Quenteria
S / W³rtt / Schi / 2007 / V: Quenterio / MV: Capitol I
 
452
Quentin R
W / Holst / B / 2006 / V: Quinar / MV: Locato
 
453
Quentina 13
S / W³rtt / B / 2011 / V: Quintender / MV: Coriograf B
 
454
Querida 59
S / Holst / Db / 2009 / V: Quirado / MV: Lennon
 
455
Querida S
S / Hann / B / 2010 / V: Quality / MV: Contender
 
456
Qui Lasly L
S / W³rtt / F / 2011 / V: Quo Vados I / MV: Landgraf I
 
457
Quick up
W / Westf / B / 2008 / V: Quite Easy I / MV: Up to date
 
458
Quincenta 3
S / Old / DbkaS / 2010 / V: Quincento / MV: Ricardo
 
459
Quincy JG
S / Holst / B / 2008 / V: Quintender / MV: Rebel Z I
 
460
Quinico
W / Old / B / 2004 / V: Quidam's Rubin / MV: Cinico / GBR43255
 
461
Quinn Amour
W / W³rtt / B / 2010 / V: Quintender / MV: Sandro
 
462
Quinny Lou
S / W³rtt / B / 2008 / V: Quintender / MV: Sandro
 
463
Quinoa 3
S / Z.Rpf / Schi / 2002 / V: Quinar / MV: Elanville
 
464
Quinox 2
H / W³rtt / Db / 2009 / V: Quintender / MV: Landjunge
 
465
Quintano 23
H / W³rtt / B / 2005 / V: Quidam's Rubin / MV: Landcharme
 
466
Quintas 4
W / W³rtt / B / 2006 / V: Quite Capitol / MV: Caribik
 
467
Quinten V
H / Hann / B / 2009 / V: Quidam de Revel / MV: Landor S
 
468
Quintessenz G
S / Holst / B / 2010 / V: Quarz / MV: Cassini I
 
469
Quintus 114
W / Holst / B / 2008 / V: Quadrigo / MV: Cambridge
 
470
Quipou de Hus
W / Holst / F / 2005 / V: Quidam de Revel / MV: Tin Rocco / 103TC49
 
471
Quithago HV
W / Holst / B / 2008 / V: Quidam de Revel / MV: Carthago
 
472
Quito E
W / Old / B / 2007 / V: Quidamo / MV: Acorado I
 
R - Pferdename / KNR
473
Racina 3
S / Hann / Db / 2004 / V: Rabino / MV: Graf Grannus
 
474
Ramazzotti 81
S / OS / B / 2009 / V: Ramiro's Bube / MV: Graf Lehndorff
 
475
Rosenmontag 3
W / W³rtt / F / 1999 / V: Raphael Son I / MV: Come Back I
 
476
Rotdorn 8
W / W³rtt / B / 2002 / V: Rimini / MV: Laurelic xx
 
477
Royalstar
W / DSP / Db / 2010 / V: Royaldik / MV: Star Regent xx
 
S - Pferdename / KNR
478
Safira 41
S / Hann / R / 2007 / V: Stakkato / MV: Landor S
 
479
Salin 5
W / W³rtt / B / 2002 / V: Samos / MV: Fidux
 
480
Salome B.
S / W³rtt / B / 2010 / V: Sir Shutterfly / MV: Candillo
 
481
Samantha 202
S / Grpf.o.R / B / 2010
 
482
Samantha 97
S / W³rtt / Db / 1997 / V: Stan the Man xx / MV: Kalman / GER25119
 
483
San Sito
W / Hann / Db / 2008 / V: Stalypso / MV: Noble Champion
 
484
Scheckfleck
S / Pinto / RSche / 2003 / V: Star Trek FHA / MV: Unbekannt
 
485
Scudetto
W / Hann / Db / 2010 / V: Stakkato's Highlight / MV: Landfriese I
 
486
Seal 8
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Stakkato / MV: Zuenftiger xx
 
487
Search me
W / Westf / B / 2004 / V: Stakkato / MV: Pilot
 
488
Shanuc
S / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Sir Oldenburg / MV: Tullamore
 
489
Silbertau
S / Hann / B / 2003 / V: Salute xx / MV: Atatuerk
 
490
Silvano 79
H / W³rtt / Db / 2001 / V: Senna Z / MV: Ricardo
 
491
Silver 289
H / Hann / B / 2006 / V: Stakkato / MV: Gralsritter
 
492
Sina 378
S / Holst / Schi / 2002 / V: Aljano / MV: Linaro / 102XZ52
 
493
Sion o'Nick
W / W³rtt / B / 2007 / V: Heops / MV: Stan the Man xx
 
494
Sir Lui 3
W / W³rtt / Db / 2008 / V: Sir Alfred
 
495
Skyros CE
H / OS / Schi / 2003 / V: Stakkato / MV: Cassini I
 
496
Smartes Girl 2
S / Bay / B / 2005 / V: First Boy / MV: World Cup III
 
497
Smiley 8
S / W³rtt / BSche / 2010 / V: Spirit / MV: Romino
 
498
Smutje mijn hart
W / Grpf.o.R / B / 2010
 
499
Someone like you 2
W / OS / B / 2008 / V: Stakkatol / MV: Zeus (Nurzeus)
 
500
Sophia 16
S / W³rtt / Df / 2003 / V: Senna Z / MV: Lanacar
 
501
Squaw v. Missihof S
S / W³rtt / Db / 2004 / V: Sir Oldenburg / MV: Carolus I
 
502
Stella 591
S / W³rtt / Db / 2001 / V: Senna Z / MV: Carolus I
 
503
Straciatella 2
S / Westf / B / 2008 / V: Stakkatol / MV: Graf Grannus
 
504
Sunshine Kiss
S / Holst / F / 2002 / V: Limbus / MV: Corofino I
 
547
Suse D
S / W³rtt / B / 2004 / V: Sir Oldenburg / MV: Cordeur
 
505
Sweet amour
S / Old / Schwb / 2008 / V: San Amour / MV: Top of Class
 
506
Swiss Dream D
S / Dt.Pf / B / 2008 / V: San Schufro / MV: Washington
 
T - Pferdename / KNR
507
Tequila Sunrise 57
W / W³rtt / F / 2007 / V: Tinka's Boy / MV: Ramiro / 104IZ34
 
508
Tessa 234
S / Holst / Schi / 2003 / V: Carano / MV: Barnaul xx
 
509
Timberly 6
S / DSP / Schi / 2008 / V: Mill Reef / MV: Cincinatti
 
510
Touchscreen
W / OS / B / 2011 / V: Toulouse / MV: Amaretto D I
 
U - Pferdename / KNR
511
Ukulele 2
S / Holst / Schi / 2004 / V: Cento / MV: Lord
 
512
Ulanda 21
S / Hann / B / 2007 / V: Uccello / MV: Escudo II
 
513
Umberto 23
W / KWPN / Schi / 2001 / V: Onze Fons / MV: Ramiro
 
514
Unita MB CH
S / CH.Wb / B / 2003 / V: Big Cavallieri xx / MV: Saint Cloud / 102OP36
 
515
Uranie du Rouet
S / W³rtt / R / 2004 / V: Balou du Rouet / MV: Lyrelon AA / 103UN75
 
V - Pferdename / KNR
516
Valentin 65
W / DR / Schwb / 1995 / V: Valentino / MV: Chungel Fury
 
518
Valentino 304
W / KWPN / B / 2006 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Hors la Loi II
 
517
Valentino 355
W / SF / Schi / 2009 / V: Toulon / MV: Cento
 
519
Vallerey
S / KWPN / B / 2003 / V: Sable Rose (Calvados) / MV: Sable Rose (Calvados) / 103KW25
 
520
Vancouver 54
W / Hann / F / 2010 / V: Valentino / MV: Embassy I
 
521
Verano von Worrenberg
W / Holst / B / 2010 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Carpaccio
 
522
Victor 102
W / Old / B / 1998 / V: Visa Pilot Z / MV: Landadel
 
523
Vinia 2
S / KWPN / B / 2002 / V: Cavalier (Mister) / MV: Germus R
 
524
Voltera 3
S / Lit.W / F / 2005 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Narcos II
 
W - Pferdename / KNR
525
White Flieder
S / Holst / Schi / 2006 / V: Cassiano / MV: Ligorett
 
526
Wicky 214
S / Bay / B / 2004 / V: Korsar II / MV: Larome / 103SG22
 
527
Wild Women H
S / Old / B / 2008 / V: Lanciano / MV: Wenzel I
 
528
Wilka 34
S / Bay / R / 2001 / V: Akribori / MV: Rubinstein I
 
529
Winnifee 6
S / Bay / F / 2006 / V: First Boy / MV: Royal Diamond
 
530
Winningmoon
H / OS / B / 2010 / V: Winningmood van de Arenberg / MV: L'Arc de Triomphe
 
Z - Pferdename / KNR
531
Zanzara 6
S / KWPN / Schi / 2004 / V: Silverstone / MV: Clinton
 
532
Zaubermaus 20
S / Holst / B / 2007 / V: Cristo / MV: Cor de la Bryere
 
533
Zevia
S / Holst / Db / 2007 / V: Carlos DZ / MV: Le Grand III
 
534
Zoé
S / Holst / B / 2007 / V: Larius W / MV: Campione
 
535
Zuckerpuppe 41
S / Holst / B / 2007 / V: Colman / MV: Cascavelle