Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 385 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
1
A Lord of Dance
W / Old / F / 2009 / V: Amman / MV: Sandro Hit
 
2
Absalon 11
W / W³rtt / B / 2005 / V: Acordelli / MV: Sao Paulo / 103OR02
 
3
Acajou 57
W / W³rtt / B / 2002 / V: Acorado I / MV: Girond
 
4
Acconit
W / Westf / B / 2004 / V: Abke / MV: San Fernando / 103SC85
 
5
Action Lady 5
S / OS / B / 2007 / V: Aralimbo / MV: Sandro
 
6
Addi G
W / W³rtt / B / 2010 / V: Araconit / MV: Grande Gold
 
7
Adelheid 48
S / Holst / B / 2008 / V: Artani / MV: Alcatraz
 
8
Akiri
S / Bay / B / 2004 / V: Rasso Royal / MV: Argentinus
 
9
Alegro 100
W / W³rtt / B / 2002 / V: Araconit / MV: Grosso Z
 
10
Amadeus 904
W / W³rtt / FkaSc / 2007 / V: Alassio's Boy / MV: Pageno xx
 
11
Amadeus 952
H / W³rtt / B / 2008 / V: Amadehus (Amago) / MV: Cavallo
 
12
Amaretto 267
W / Hafl. / FhLH / 2006 / V: Armstrong / MV: Nachtmann
 
13
Amicelli 127
W / W³rtt / Schwb / 2008 / V: Acordelli / MV: Quick Star xx
 
14
Amina B
S / W³rtt / B / 2011 / V: Acordelli
 
15
Amira 119
S / Dt.Pf / B / 2003 / V: Alexander der Grosse / MV: Carthago
 
16
Anny Mc Phee
S / W³rtt / B / 2006 / V: Acordelli / MV: Lehar
 
17
Antonio 103
W / Hafl. / Df / 2002 / V: Abendstern / MV: Stuart
 
18
Arabella 634
S / OS / Hlb / 2005 / V: Aralimbo / MV: Caletto I
 
19
Aragon 392
W / W³rtt / B / 2005 / V: Acordelli / MV: Quick Step II / 103TX86
 
20
Ariba 25
S / W³rtt / B / 2001 / V: Araconit / MV: Capitol I
 
21
Aura n'amie
S / Holst / F / 2006 / V: Aljano / MV: Cor de la Bryere
 
22
Avanti 235
W / Holst / F / 2010 / V: Askari / MV: Carpaccio
 
23
Avelina S
S / ZW / B / 2010 / V: Alpha / MV: Lago
 
24
Azuro 90
W / W³rtt / F / 1997 / V: Action / MV: Tassilo
 
B - Pferdename / KNR
32
B.L. Avena
S / OS / B / 2002 / V: Araconit / MV: Cento
 
25
Ballerina 269
S / Trak. / B / 2005 / V: Acartenango (ex Garpun) / MV: Bagdad ox
 
26
Beenie Baby
S / DR / Df / 2009 / V: Benevito HS / MV: Hopkins
 
27
Belle Rouge 5
S / Hann / F / 2006 / V: Brentano II / MV: Hill Hawk xx
 
28
Benetton 41
W / Hann / Df / 2009 / V: Brentano II / MV: Warkant
 
29
Benin 2
S / W³rtt / F / 2005 / V: Brentano II / MV: Rubinstein I
 
30
Berni H
W / Westf / F / 2000 / V: Beltain / MV: Gloucester
 
31
Biscaya 43
S / Hann / Df / 1996 / V: Brentano II / MV: Wildfang
 
33
Black Pialotta
S / Westf / Schwb / 2010 / V: Black Jack / MV: Pilot
 
34
Blanchard 2
W / Trak. / B / 2001 / V: Arc de Triomphe / MV: Agent
 
35
Blue Eye 23
S / Grpf.o.R / B / 2008
 
36
Bob Herceg Betti
S / Ung. / R / 2006 / V: Bab Herceg Balint / MV: Ramzes IV-23
 
37
Bolivia 11
S / Hann / Df / 2010 / V: Bonifatius / MV: Wanderbursch II
 
38
Bow Jorna
W / KWPN / B / 2006 / V: Matterhorn / MV: Indorado
 
C - Pferdename / KNR
39
Caballero 116
W / Holst / B / 2011 / V: Clinsmann / MV: Carpaccio
 
362
Cachas' Caisy
W / Holst / Schi / 2011 / V: Cachas / MV: Corrado I
 
40
Cajuna
S / W³rtt / Db / 2007 / V: Cleverboy / MV: Guidam (de Dartay)
 
41
Californication 4
S / Westf / B / 2009 / V: Coronas / MV: Dinard L
 
42
Caligula 61
W / KWPN / B / 2007 / V: Cicero Z / MV: Quick Star
 
44
Calimero 650
W / W³rtt / Schi / 2010 / V: Califax / MV: Alcazaro
 
43
Calimero 653
W / W³rtt / Db / 2009 / V: Ciacomo / MV: Lands River
 
45
Calimero de Bergerac
W / W³rtt / B / 2007 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Espri
 
46
Calimo 3
W / Old / Schi / 2011 / V: Califax / MV: Grannus
 
47
Calinka S
S / W³rtt / Db / 2002 / V: Corlago / MV: Sir Shostakovich xx
 
370
Call me little Lady
S / Grpf.o.R / B / 2011 / MV: Call me number One
 
48
Callor
H / Holst / B / 2005 / V: Canturo / MV: Capitol I
 
49
Calsita K
S / Old / F / 2011 / V: Cayton / MV: Granulit
 
50
Camaro 133
H / Holst / Schi / 2010 / V: Calido I / MV: Landgraf I
 
51
Camelot of Wales
W / Westf / F / 2005 / V: Contini / MV: Coriolan
 
52
Cameron Diaz
S / W³rtt / Db / 2004 / V: Candillo / MV: Carolus I
 
53
Camillo 175
W / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Silvester
 
54
Camillo I.B.
H / Old / Db / 2004 / V: Con Capitol / MV: Aletto
 
55
Camira 82
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Couleur Noire / MV: Cento
 
56
Campino Royal BS
W / Holst / Schi / 2011 / V: Cormint / MV: Colman
 
57
Canberra A
S / W³rtt / B / 2009 / V: Clinton II / MV: Araconit
 
60
Candy - Girl
S / OS / B / 2004 / V: Con Capitol / MV: Rhode Island / 103MJ97
 
59
Candy 739
S / W³rtt / B / 2007 / V: Cellini / MV: Landjunge
 
58
Candy 778
S / W³rtt / B / 2010 / V: Cayton / MV: Carinjo
 
61
Cap stone
W / Hann / F / 2003 / V: Charming / MV: Baryshnikov
 
62
Capozi
W / Holst / Schi / 2004 / V: Colman / MV: Cash / 102VG96
 
63
Cardinal 43
H / Sachs / B / 2002 / V: Captain Paul I / MV: L'Ami
 
64
Carima 11
S / Holst / Db / 2007 / V: Casiro I / MV: Coriano
 
65
Carla Columna K
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Contendro I / MV: Wanderbursch II
 
66
Carlo Magno 2
W / Holst / B / 2011 / V: Calido I / MV: Carpaccio
 
67
Carlos BLD
W / W³rtt / B / 2009 / V: Concetto / MV: Le Champion
 
68
Carlotta 241
S / W³rtt / Schi / 2009 / V: Clinton I / MV: Landego
 
69
Carlson KC
W / Hann / B / 2002 / V: Charon / MV: Lafontaine
 
70
Carmina Burana LD
S / W³rtt / B / 2011 / V: Cool Man K / MV: Dior
 
71
Carrella
S / Westf / B / 2005 / V: Cadeau des Dieux / MV: Edinburgh
 
72
Carthago Son 2
W / Bay / Schi / 1999 / V: Carthago / MV: Barsoi xx
 
73
Casandra 62
S / Bay / F / 2003 / V: Cosinus B / MV: Classiker
 
74
Casimir 144
W / ZW / Schi / 2009 / V: Clinton II / MV: Cordial S
 
75
Casino 77
W / Holst / B / 2010 / V: Cassini II / MV: Silvester
 
76
Casira 15
S / OS / B / 2010 / V: Casiro I / MV: Laurenz
 
77
Casjocora
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cassin / MV: Joost
 
78
Caspirant
W / DSP / B / 2009 / V: Cass-Quidam / MV: Cosinus B
 
79
Cassandra 339
S / W³rtt / B / 2007 / V: Chambertin / MV: Cento
 
80
Cassiopeia 91
S / W³rtt / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Elimcal xx
 
81
Cassy 79
S / W³rtt / B / 2006 / V: Carinjo / MV: Cordeur
 
82
Castello 215
W / Holst / B / 2008 / V: Casquetto / MV: Cambridge
 
83
Catania 127
S / W³rtt / B / 2009 / V: Catoki / MV: Calvin
 
84
Cavallino 14
W / Westf / Schi / 2000 / V: Come Well / MV: Polydor
 
85
Ce Sera
W / Bay / B / 2010 / V: Casiro I / MV: Polydor
 
86
Celestra 6
S / W³rtt / B / 2007 / V: Celentano / MV: Landadel
 
87
Celin 26
S / W³rtt / BkaSc / 2002 / V: Campostello / MV: Leonardo I
 
88
Celina G
S / W³rtt / B / 2007 / V: Cellini / MV: Araconit
 
89
Celino 14
W / Hann / F / 2007 / V: Carenzo / MV: Ginsberg
 
90
Cellino 5
H / W³rtt / B / 2004 / V: Cellini / MV: Lorentin I
 
91
CentrumH H
W / W³rtt / FkaSc / 2010 / V: Colestus / MV: Come Well
 
92
Cerafina 10
S / Old / F / 2006 / V: Cessna / MV: Contendro I
 
93
Chambertine E
S / W³rtt / B / 2008 / V: Chambertin / MV: Fierant xx
 
94
Chambley
W / KWPN / B / 2009 / V: Campbell VDL / MV: Voltaire / 104VW11
 
95
Champ of Cassedy
H / NF / B / 2005 / V: Cassedy / MV: Anydale Ron
 
96
Championesse 16
S / Holst / B / 2000 / V: Carvallo BB / MV: Leuthen I / 103GK74
 
97
Chapeloup
H / W³rtt / Schi / 2006 / V: Chapot / MV: Cento
 
363
Charly Brown 246
H / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Iberio
 
98
Charmaine 8
S / Old / F / 2003 / V: Baroncelli / MV: Colani
 
99
Charming Boy 36
W / Hann / Schwb / 1998 / V: Compliment / MV: Amani
 
100
Charming Chica
S / W³rtt / B / 2004 / V: Centesimo I / MV: Alcazaro
 
101
Chasmo 2
W / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Calvero / MV: Ramino
 
102
Chat H
W / W³rtt / Db / 2011 / V: Conte Bellini / MV: Carolus I
 
103
Chaya 10
S / Holst / Schi / 2003 / V: Quantum / MV: Bachus
 
104
Cher 39
S / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Kolibri
 
105
Cheyenne 1074
S / W³rtt / Schi / 2007 / V: Carlos DZ / MV: Candillo
 
107
Chiara 262
S / W³rtt / B / 2005 / V: Champ of Class / MV: Silvio I
 
106
Chiara 301
S / W³rtt / B / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Iberio
 
108
Chica 149
S / W³rtt / B / 2006 / V: Chapot / MV: Araconit
 
109
Chicago 160
S / Holst / Db / 2010 / V: Cormint / MV: Carolus I
 
110
Chicco 395
W / Hann / Schi / 2009 / V: Chalet / MV: Graf Remus
 
111
Chico Condios
W / Old / Schwb / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Lord Liberty
 
112
Chicocovina
S / Dt.Pf / Db / 2010 / V: Come and Fight / MV: Astek
 
113
Chinouk 5
W / DSP / Palom / 2008 / V: Ibo / MV: My Boy
 
114
Chinoz
H / Sachs / Db / 2000 / MV: Blaustern
 
115
Chiquita 48
S / W³rtt / B / 2004 / V: Candillo / MV: Argentinus
 
116
Chuck Norris 14
W / Holst / Schi / 2009 / V: Clarimo / MV: Calato
 
117
Ciaccomo 3
W / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Cento
 
118
Cindy 991
S / KWPN / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Burggraaf
 
119
Cindy N
S / W³rtt / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Carving
 
120
Cinzana
S / n.b. / DbkaS / 2003
 
121
Cito 24
W / W³rtt / Db / 2008 / V: Ciacomo / MV: Luigi xx
 
122
Clärchen 30
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Corofino II / MV: Sterntõnzer
 
123
Clarcksen HB
H / Z.Rpf / Schi / 2009 / V: Calvados Z / MV: Contender
 
124
Classic Axel
W / W³rtt / B / 2005 / V: Araconit / MV: Champ of Class
 
125
Claus 27
H / W³rtt / F / 2003 / V: Come On / MV: Gabriel
 
126
Cleo Casado
S / W³rtt / B / 2004 / V: Casado / MV: Centesimo I
 
127
Clever 16
W / Old / DbkaS / 2008 / V: Clinton II / MV: Calvaro Z
 
128
Codelli
W / Old / Db / 2009 / V: Collado / MV: Lancado
 
129
Con Paradies
S / DSP / Db / 2007 / V: Con Sherry / MV: Lafitte
 
130
Conan Mc Murphy
W / DR / FSti / 2012 / V: Creston Dundee / MV: Hagelkruis Monarch
 
131
Condor 567
W / Holst / Schi / 2006 / V: Calato / MV: Cor de la Bryere
 
132
Conectra
S / Old / B / 2003 / V: Con Air / MV: Lacros / 104DM29
 
133
Connary
S / W³rtt / Schi / 2004 / V: Con Air / MV: Athlet Z / 103XT00
 
375
Contara R
S / W³rtt / B / 2011 / V: Conteur
 
134
Conteur's Cascada G
S / W³rtt / Schwb / 2010 / V: Conteur / MV: Lanacar
 
135
Continuo
W / Holst / B / 1997 / V: Contender / MV: Zarewitsch xx
 
136
Contirha
S / Hann / Db / 2006 / V: Contendro I / MV: Espri
 
137
Coolman 74
W / Old / Db / 2008 / V: Colman / MV: Landjonker (Fruhling)
 
138
Cooper K
W / Hann / Db / 2010 / V: Contendro I / MV: Wanderbursch II
 
139
Copilotta
S / Westf / B / 2005 / V: Co-Pilot / MV: Potential
 
140
Cordoba P
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cancara / MV: Loxgraf Go
 
141
Corofina G
S / W³rtt / B / 2007 / V: Corofino II / MV: Entree
 
142
Courage G
S / Old / B / 2008 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Entree
 
143
Cracker 31
W / W³rtt / B / 2007 / V: Cesano II / MV: Ricardo
 
144
Current Market 2
W / Holst / F / 2008 / V: Cartani / MV: Nimmerdor
 
145
Cynthia 45
S / Holst / Db / 2010 / V: Contendro I / MV: Quidam de Revel
 
146
Czero
W / W³rtt / FSchi / 2003 / V: Coronado / MV: Athlet Z
 
D - Pferdename / KNR
147
D' Artagnan 9
W / DR / R / 2003 / V: Donauwind / MV: Dino B
 
157
D'Herencia
S / W³rtt / B / 2011 / V: Don Diamond / MV: Argentinus
 
148
Damaico
W / Westf / F / 2007 / V: Daddy Cool / MV: Wild Card
 
373
Dancing-Queen 7
S / Old / F / 2005 / V: Day Dream / MV: Weltmeyer
 
149
Danton 27
W / Trak. / 2002 / V: Waitaki / MV: Saint Cloud
 
150
Darcy Darlington
H / Westf / Db / 2001 / V: Don Larino / MV: Potsdam
 
151
Daressalam 5
S / Trak. / R / 2007 / V: Der D³rer / MV: Hohenstein / 104DS30
 
152
Darryl 3
S / Dt.Pf / Db / 1999 / V: Deep Night xx / MV: Flirt / GER26873
 
153
Dedication
S / W³rtt / B / 2008 / V: Don Schufro / MV: Liberator
 
154
Denzel 13
W / KWPN / F / 2008 / V: Corland (DK: Corlando) / MV: Guidam (de Dartay)
 
155
Der Duce
H / Trak. / Schwb / 2008 / V: Der D³rer / MV: Hohenstein / 104PZ76
 
156
Der Knopf
W / Hann / Schwb / 2011 / V: Diarado / MV: Sir Shutterfly
 
158
Diamond's Dancer 2
W / W³rtt / F / 2008 / V: Diamond Star / MV: Epikur
 
159
Diana la belle
S / W³rtt / B / 2006 / V: Dorpas AA / MV: Leicester
 
160
Die Ballerina
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Feinbrand / 103UX91
 
161
Dinah B
S / W³rtt / B / 2010 / V: Diamond Star / MV: Calmaro
 
162
Dinaro 22
W / Westf / F / 1997 / V: Dinard L / MV: Alexis Z
 
163
Diona la Belle
S / DR / F / 2007 / V: FS Don't Worry / MV: Leonardo
 
164
Dipaccio
W / W³rtt / B / 2008 / V: Diamond Hit / MV: Carpaccio
 
165
Domello 3
W / Hann / R / 2007 / V: Don Crusador / MV: Fabriano
 
166
Domino 829
W / n.b. / F / 1997
 
167
Don Diamond 5
W / Hann / F / 2008 / V: Don Frederico / MV: Waldstar xx
 
168
Donna Acordita
S / Old / B / 2008 / V: Acordelli / MV: Saracen
 
169
Donna Baita
S / KWPN / Db / 2008 / V: Warrant / MV: Ronald
 
170
DonnerlüttchenDH
S / W³rtt / Schwb / 1998 / V: Dream of Glory / MV: Pygmalion
 
171
Dorotheental's Chantee
S / Holst / Db / 2009 / V: Cascari / MV: Calando I
 
172
Double You 10
W / Hann / B / 2008 / V: Diamond Hit / MV: Worldchamp
 
173
Down Under 7
W / BWP / B / 2001 / V: Darco / MV: Calypso III
 
174
Dublin 188
W / Hann / B / 2003 / V: Drosselklang II / MV: Rabino / 103VC76
 
175
Dulittle
H / Westf / B / 2001 / V: Dream of Heidelberg I / MV: Bormio xx
 
E - Pferdename / KNR
176
Enzo-Ferrari 2
W / KWPN / B / 2009 / V: Nassau / MV: Visioen
 
177
Erlkönig 36
W / Hann / R / 2010 / V: Escudo I / MV: Lavauzelle AA
 
178
Esplendido 15
H / W³rtt / BkaSc / 2003 / V: Exodus / MV: Rico
 
F - Pferdename / KNR
192
Fürstenklang
W / Hann / B / 2010 / V: F³rst Rousseau / MV: Don Frederico
 
378
Fabiano 88
W / OS / Schwb / 2011 / V: Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV: Lucio Silla xx
 
371
Fair Play 188
W / BULWblt / B / 2012 / V: For Edition II
 
179
Fantasie 318
S / Hann / R / 2009 / V: F³rst Romancier / MV: Feiner Stern
 
180
Fehkamp's Mendely
S / DR / Is / 2004 / V: Monte Christo / MV: Orchard d'Avranches
 
181
Felice Navidad 3
S / W³rtt / B / 2005 / V: Frenchman II / MV: Unkensee
 
182
Fernando 634
W / Westf / B / 2005 / V: F³rst Piccolo / MV: Contender
 
183
Fhantus
H / KWPN / Db / 2010 / V: Nabab de Reve / MV: Zeus (Nurzeus)
 
377
Firenzo 7
W / KWPN / Schi / 2010
 
184
Fleur de la Cour
S / Old / Db / 2001 / V: Forrester / MV: Kallistos x
 
185
Floor 4
S / KWPN / Schi / 2010 / V: Zacharov (Capello's Boy) / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
186
For-Fun
S / Holst / B / 2005 / V: For Pleasure / MV: Cantus
 
187
Forman S
H / Hann / Schi / 2000 / V: Fabriano / MV: Feinbrand
 
188
Frank Sinatra 6
W / Old / Db / 2010 / V: Floriscount / MV: Latimer
 
190
Frizzelino
W / W³rtt / B / 2004 / V: French Kiss / MV: Landioso
 
189
Frõulein-Fr÷hlich
S / OS / B / 2010 / V: Flipper D'Elle / MV: Cyrano de Bergerac
 
191
F³rst Karl H
H / W³rtt / Df / 2010 / V: F³rst Fugger / MV: Weltmeyer
 
G - Pferdename / KNR
193
Gina KC
S / Hann / B / 2008 / V: Goldfever II / MV: Lafontaine
 
194
Giraldo 9
W / OS / B / 2010 / V: Giraldo van de Boslandhoeve / MV: Carano
 
374
Gitana 215
S / W³rtt / Schwb / 1999 / V: Glorieux
 
195
Gittebalia
S / KWPN / B / 2011 / V: Vleut / MV: Burggraaf
 
196
Giulio 6
W / W³rtt / Db / 2002 / V: Grafenstein / MV: Larinero
 
197
Glenny's Gräfin
S / Trak. / Schwb / 2004 / V: Grafenstolz / MV: Giorgio Armani
 
383
Golden Dream
W / 0
 
198
Goldstern 210
H / W³rtt / F / 2000 / V: Gardez / MV: Maif³rst
 
199
Gonzaline
S / Hann / Db / 2006 / V: Graf Grannus / MV: Classiker
 
200
Grand Royal 15
W / DR / 2007 / V: Gandalf / MV: Hamrik's Golden Arak
 
201
Grandito 3
W / Hann / B / 2008 / V: Grandeur / MV: Landor S
 
202
Greeda Regina
S / Hann / F / 2002 / V: Grand Cru / MV: Friederic.Rex
 
203
Gwen 25
S / W³rtt / F / 2001 / V: Gargallo / MV: Flirt / 102XW39
 
H - Pferdename / KNR
204
Halifax Boy
W / Hann / Db / 2007 / V: Hofrat / MV: Sherlock Holmes
 
205
Hazelnut 2
S / Hann / B / 2007 / V: Hochadel / MV: Dumont
 
206
Helios di Cantero
W / BWP / Db / 2007 / V: Contact van de Heffinck / MV: Alme Crack Z
 
207
Heritage 4
W / Dt.Pf / Db / 2003 / V: Vive le Sauvage / MV: Herbstruf
 
208
Herkules 157
W / W³rtt / BSchi / 2000 / V: Heraldik xx / MV: Tolstoi / GER43557
 
209
Hesselteichs Gentleman
W / DR / F / 2006 / V: Gandalf / MV: Night-Star I
 
210
His Heaven
S / Westf / F / 2005 / V: His Highness / MV: Florestan I
 
211
Hofstee's Fresco
W / Wel.B / Df / 1999 / V: Casperhof's Freddy / MV: Cottrell Pendragon / GER44392
 
212
Hot Spot 8
W / Knabs / TiSch / 2005
 
213
Hotspot 2
W / Westf / B / 2007 / V: Hotline / MV: Lasino
 
214
Hugo HS
W / Bay / B / 2005 / V: Lentigo / MV: Araconit
 
382
Hykeham's Siegfried
W / 0
 
I - Pferdename / KNR
215
Istez
W / Russ. / F / 2002 / 103BX03
 
J - Pferdename / KNR
216
Jack Sparrow 15
W / Old / RkaSc / 2010 / V: Clearway / MV: Landkaiser
 
217
Jaipur 11
S / Bay / Schi / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Burkhart / 103XW93
 
218
Jumeaux AA RH
H / A.A. / Schwb / 2007 / V: Don-Caster AA / MV: Feeling xx / 104JG91
 
219
Just Fair
W / Holst / B / 2005 / V: Jefferson / MV: Leuthen I
 
K - Pferdename / KNR
220
Kirijana
S / Old / F / 2004 / V: Laurentio / MV: Zymbal I
 
221
Kleiner Kobold 2
W / Pony o.R / Schi / 2005
 
L - Pferdename / KNR
230
L'amour 31
S / W³rtt / R / 1999 / V: Ladinos / MV: Tassilo
 
222
La Cross 10
S / Holst / B / 2009 / V: Landos / MV: Lacros
 
223
La Jolie S.
S / W³rtt / B / 1997 / V: Lanthano / MV: Zeus (Nurzeus)
 
224
La Toya 56
S / W³rtt / B / 2007 / V: Loving Dancer / MV: Rhodos
 
225
Ladina 22
S / Westf / Schi / 1995 / V: Lados / MV: Ramiro's Son I
 
226
Lady 2087
S / Dt.Pf / R / 2000 / V: Wildglanz / MV: Unbekannt
 
227
Lady Lou 73
S / DR / B / 2000 / V: Languard / MV: Power Man
 
228
Lamara 20
S / W³rtt / FkaSc / 2007 / V: Leviathan / MV: L÷wenstern I
 
229
Lamborghini 86
W / Hann / Db / 2007 / V: Locksley II / MV: Gluecksstern
 
231
Lana Joy
S / W³rtt / F / 2007 / V: Landorino R / MV: Lysander
 
366
Landina 34
S / Old / B / 2001 / V: Landcapitol
 
232
Laroso 3
W / Hann / Schi / 2001 / V: Lavauzelle AA / MV: Amoroso
 
233
Larry 173
W / Hann / B / 2001 / V: Lacantus / MV: Wanderer
 
234
Lasita G.
S / Holst / B / 2008 / V: Lasino / MV: Contender
 
235
Lasse 103
W / Hann / B / 2006 / V: Laudabilis / MV: Davignon I
 
236
Latina B 2
S / W³rtt / Db / 2000 / V: Lanthano / MV: Quick Dancer I
 
380
Lavana
S / -n.gefunde / 2016
 
237
Lazy Lanson
W / Hann / B / 1996 / V: Lagoheidor G / MV: Dressman
 
238
Le Beau 35
W / Hann / RSchi / 1997 / V: Lemon Park / MV: Inschallah AA
 
239
Legion 6
W / BULWblt / Db / 2008 / V: Limnos / MV: Gigantik
 
240
Leibniz 4
W / Old / Df / 2011 / V: Ludwigs As / MV: Zeus (Nurzeus)
 
241
Lennox 146
H / Old / Db / 1999 / V: Lady's King / MV: Silvio I
 
372
Lennox 171
W / Holst / B / 2001 / V: Lancer II / MV: Contender / GER45269
 
242
Lentano 6
W / Bay / B / 2007 / V: Lallier U / MV: Cento
 
243
Leo Lausbub
W / Westf / B / 1998 / V: Landstreicher / MV: Phantom
 
244
Leslie 69
S / SAnha / B / 2001 / V: Lesotho / MV: Kolibri / 103MJ91
 
245
Lilifee 4
S / OS / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Classiker
 
364
Little One 43
S / SAnha / SbkaS / 2002 / V: Levisto / MV: Gaspari II / 102OO10
 
246
Livorno K
W / DSP / F / 2008 / V: Ludwigs As / MV: Future I
 
247
Loreley 99
S / W³rtt / B / 2007 / V: Lordanos / MV: Grand Amour
 
367
Loriot 309
H / Hann / F / 2002
 
248
Lotna 7
S / Grpf.o.R / Db / 2004
 
249
Lou Lou 80
S / W³rtt / Db / 2012 / V: Lancerto / MV: Ex Libris
 
251
Louis Vuitton 10
W / Holst / B / 2006 / V: Lordanos / MV: Lennon
 
250
Louis Vuitton 12
H / W³rtt / B / 2006 / V: Lordanos / MV: Cento
 
252
Luca 118
W / Holst / B / 2002 / V: Landjunge / MV: Landgraf I
 
385
Lucia 210
S / 0
 
253
Lukas 1042
W / Westf / F / 2006 / V: Lissabon / MV: Don Gregory
 
254
Luna P
S / Rhld / F / 2005 / V: Lord Loxley I / MV: Lancer II
 
255
Lupinchen 6
W / DSP / B / 2003 / V: Lovis Corinth / MV: Sir Caletto
 
M - Pferdename / KNR
260
Mäxle 44
W / DR / HlbFa / 2012 / V: Marco / MV: FS Don't Worry
 
256
Made in Germany C
H / W³rtt / B / 2010 / V: Master de Menardiere / MV: Contender
 
257
Maja's Fürstin S.S.
S / Old / R / 2006 / V: F³rst Heinrich / MV: Come Back I
 
258
Manolo -K
W / DR / F / 2009 / V: B³nteeichen-Millennio / MV: Kastellano / 104GJ28
 
259
Maxim 87
W / W³rtt / B / 2009 / V: Araconit / MV: Champ of Class
 
261
MBF Gracy Lou WE
S / DR / Df / 2010 / V: Gandalf / MV: Gospodin H
 
262
Miramar 2
S / Old / B / 2004 / V: Lortino / MV: Top of Class
 
263
Monty 197
W / Pony o.R / F / 2000
 
N - Pferdename / KNR
264
Naughty Lad
W / ISH / F / 1994 / V: Nautilus / MV: Unbekannt / GER26035
 
265
Nessaya S
S / DR / Falbe / 2011 / V: Nemax / MV: Dundee Gold
 
381
New Look
W / 0
 
266
Nick Jagger
W / SAnha / B / 2001 / V: Niron / MV: Jerome II
 
267
Nico 931
W / KWPN / F / 1995 / V: Goodtimes / MV: Edison
 
268
Nikito 13
W / DR / B / 2003 / V: Nabor / MV: Silvertop's Rondo
 
269
Niko 243
W / Son.P / R / 2002
 
270
Ninifee 26
S / DR / F / 2000 / V: Speyksbosch Nelson / MV: Solon AA
 
271
Nininjo
W / Old / Db / 2008 / V: Nintender / MV: Ramirado
 
274
No-No
W / DR / B / 2003 / V: No Limit / MV: Colorado
 
272
Noble Hunter
W / W³rtt / 2001 / V: Noble Roi xx / MV: Renoir I / GER43272
 
273
Nobody 318
W / DR / Schi / 2002 / V: Nebos / MV: Derengo / GER45198
 
275
Notario SU
W / PRE / B / 2010 / V: Decreto / MV: Oficial XXIX
 
276
Novelle 79
S / EHafl / F / 2006 / V: Nebos II / MV: Allegro
 
O - Pferdename / KNR
278
O'ssitôt d'l
W / CH.Wb / F / 2011 / V: Ogano Sitte / MV: Tanael du Serein
 
277
Olympia D
S / Dt.Pf / Schwb / 2009 / V: Olympic Fire / MV: Washington
 
P - Pferdename / KNR
279
Papillon 159
W / Fra.P / F / 2003 / V: David De La Brunie AA / MV: Solon AA
 
280
Petite Colette
S / W³rtt / B / 2008 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Baloubet du Rouet
 
281
Philosophy 2
W / n.b. / B / 1996
 
282
Pino 127
H / Ausl. / B / 2004
 
283
Pinocchio 230
W / Hann / B / 2005 / V: Prince Thatch xx / MV: Weltmeyer
 
284
Playboy 236
H / Westf / B / 1999 / V: Pep / MV: Picard
 
285
Pommeroy 12
W / Westf / B / 2005 / V: Pocalino / MV: Acorado I
 
Q - Pferdename / KNR
286
Quadriga 18
S / Holst / B / 2003 / V: Quite Capitol / MV: Cor de la Bryere
 
287
Quarrtulain
S / Bay / Df / 2007 / V: Quidam's Rubin / MV: Acord I
 
288
Quax 31
W / Old / Db / 2003 / V: Guidam de Henry / MV: Levantos I / 103MJ86
 
289
Queen 157
S / Hann / Db / 2009 / V: Quaid I / MV: Don Pedro
 
290
Queen Halla
S / W³rtt / B / 2008 / V: Quintender / MV: Landjunge
 
291
Quentin vom Schleifbach-Hof
H / Holst / Db / 2006 / V: Quintero / MV: Langenhagen
 
292
Quicky H.B.
W / Holst / B / 2007 / V: Quite Capitol / MV: Calato
 
293
Quidoki
W / Holst / Db / 2008 / V: Quo Vados I / MV: Loutano
 
294
Quinico
W / Old / B / 2004 / V: Quidam's Rubin / MV: Cinico / GBR43255
 
295
Quinn 25
W / Holst / B / 2009 / V: Quidam de Revel / MV: Capitol I
 
296
Quinta K 2
S / W³rtt / B / 2010 / V: Quite Magic / MV: Araconit
 
297
Quintas 4
W / W³rtt / B / 2006 / V: Quite Capitol / MV: Caribik
 
R - Pferdename / KNR
298
Racoon 32
W / Pony o.R / R / 2011
 
299
Raffiniho
W / W³rtt / B / 2010 / V: Riccione / MV: Dornenk÷nig
 
300
Ratzeputz C
W / Hann / B / 2007 / V: Royal Blend / MV: Arogno
 
301
Ready to Dance 5
W / Westf / Db / 2004 / V: Rilke / MV: Nobelpreis
 
302
Rey del infierno
H / W³rtt / Db / 2003 / V: Roxett / MV: Cordeur
 
303
Ricoca
S / ZW / B / 2001 / V: Ritus DK / MV: Calgary
 
304
Rock Diamond 3
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Rock Brasiliano / MV: Mandelbaum xx
 
305
Rodrigo el Rey
H / Rhld / F / 2010 / V: Rilke / MV: Star Regent xx
 
306
Rosanda
S / W³rtt / F / 1996 / V: Rubinstein I / MV: Wanninger / LTU00243
 
307
Rosenstolz 67
W / Bay / Schwb / 2004 / V: Rosario / MV: Abydos
 
308
Royal Society 2
S / Hann / R / 2006 / V: Rascalino / MV: Archipel
 
309
Royalstar
W / DSP / Db / 2010 / V: Royaldik / MV: Star Regent xx
 
S - Pferdename / KNR
310
Saint-Tropez 2
S / W³rtt / B / 2011 / V: Stalypso / MV: Coleo
 
311
Saldañilla
H / Pony o.R / B / 2010
 
312
Samson 467
H / W³rtt / B / 2007 / V: Sir Sandro / MV: Raphael Son I
 
313
San Sirius
H / W³rtt / F / 2004 / V: Sterntõnzer / MV: Fugato
 
314
Sandor 288
W / W³rtt / Db / 2008 / V: Sandro Hit / MV: Rubinstein I
 
315
Sargon 11
W / Trak. / Db / 2007 / V: Grafenstolz / MV: Assistent
 
316
Sayonara 45
S / KWPN / B / 2007 / V: Sandro Boy / MV: Nimmerdor
 
317
Scheckfleck
S / Pinto / RSche / 2003 / V: Star Trek FHA / MV: Unbekannt
 
318
Scudo E
H / W³rtt / R / 2010 / V: Silberschmied / MV: Dornenk÷nig
 
319
Seal 8
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Stakkato / MV: Zuenftiger xx
 
320
Seal's Heidi
S / Hann / F / 2010 / V: Seal / MV: Carbid
 
321
Serafina HK
S / Westf / F / 2009 / V: Starnberg / MV: Fidermark
 
365
Seven Minimis
W / Hann / F / 2008 / V: Stenograph
 
322
Shakira 451
S / W³rtt / R / 2007 / V: Sir Alfred / MV: Dornenk÷nig
 
323
Shamroc
W / DSP / B / 2008 / V: Syndikat / MV: Wind Dancer
 
324
Sidathe 3
S / W³rtt / Schwb / 2008 / V: Sunny Day / MV: Glorieux
 
325
Siegfried Freiherr von Schwenn
W / Old / B / 2010 / V: Sir Donnerhall I / MV: Langata Son
 
326
Siggi D
W / W³rtt / R / 2003 / V: Sir Oldenburg / MV: Cordeur
 
327
Silas 177
W / Westf / B / 2004 / V: Schampain / MV: Goldrausch II
 
328
Sion o'Nick
W / W³rtt / B / 2007 / V: Heops / MV: Stan the Man xx
 
329
Sir Louis Junior
W / DR / B / 2008 / MV: Flying Dream
 
330
Sir Manfred 3
W / W³rtt / B / 2010 / V: Swarovski / MV: Leopardos
 
331
Smartes Girl 2
S / Bay / B / 2005 / V: First Boy / MV: World Cup III
 
376
Smiley 8
S / W³rtt / BSche / 2010 / V: Spirit
 
384
Speiki
W / 0
 
332
Spirit 239
W / Pinto / BSche / 2004 / V: Taffy's Snowdown / MV: Farouss ox
 
333
SPW Cosita
S / Hess / B / 2007 / V: Cero I / MV: Rodney
 
334
Stall-K'S Rowan
W / Old / Schi / 2003 / V: Rubin-Royal / MV: Rubin Star N
 
335
Strothmann
W / Hann / B / 2007 / V: Silvio I / MV: Don Juan
 
336
Summergirl 3
S / Old / B / 2006 / V: Sunny-Boy / MV: Rubinstein I
 
337
Surabayha
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Sir Shutterfly / MV: Samos
 
338
Sweet little hope
H / W³rtt / B / 2007 / V: Stalypso / MV: Vision xx
 
339
Sweet Marty
W / Old / Df / 2010 / V: Sir Donnerhall I / MV: Werther's Wels
 
340
Swiss Dream D
S / Dt.Pf / B / 2008 / V: San Schufro / MV: Washington
 
341
Sympatika 2
S / W³rtt / RkaSc / 2002 / V: Samos / MV: Carolus I
 
342
Syrina
S / Old / Schwb / 2007 / V: Stedinger / MV: Lagoheidor G
 
T - Pferdename / KNR
343
Taifun 136
W / DR / BSche / 1990 / V: Sir Theo
 
344
The Desert xx
W / xx / B / 2006 / V: Next Desert xx / MV: Big Shuffle xx / 104EP30
 
345
The Honey Shot
W / n.b. / B / 2010
 
369
The Honey Shot
W / 0
 
346
Thorpe xx
W / xx / B / 2000 / V: Dictator's Song xx / MV: Park Romeo xx
 
379
Ti amo 31
H / W³rtt / B / 2005 / V: Tanzmeister II / MV: Assistent
 
347
Touchscreen
W / OS / B / 2011 / V: Toulouse / MV: Amaretto D I
 
348
Twelve Apostles
W / n.b. / Df / 2009
 
368
Twelve Apostles
W / 0
 
349
Twister 150
H / DSP / B / 2008 / V: Timolino xx / MV: Liberty Son
 
U - Pferdename / KNR
350
Umberto 23
W / KWPN / Schi / 2001 / V: Onze Fons / MV: Ramiro
 
351
Up to date 62
S / Old / R / 2011 / V: Royal Classic / MV: Boticello
 
352
Upsalla 10
S / Holst / Schi / 2004 / V: Cassini II / MV: Ramiro / 102WM04
 
V - Pferdename / KNR
353
Valero 18
W / Hann / B / 2011 / V: Vulkano / MV: Graf Top
 
354
Venezia 69
S / Holst / B / 2005 / V: Acord II / MV: Campione
 
W - Pferdename / KNR
355
Waltraud S
S / W³rtt / R / 2003 / V: Wolkentanz II / MV: Grand Ferdinand II
 
356
Whistler 9
W / Hann / F / 2007 / V: Worldly I / MV: Matcho AA
 
357
Wild Child 3
W / Hann / F / 2006 / V: Wolkentanz I / MV: Trajan
 
358
Wim von Weil
W / Hann / Df / 2006 / V: Weltmeyer / MV: Brentano II
 
359
Winnifee 6
S / Bay / F / 2006 / V: First Boy / MV: Royal Diamond
 
360
Woberlina 2
S / KWPN / B / 2003 / V: Numero Uno / MV: Amethist
 
Z - Pferdename / KNR
361
Zizou 4
S / Holst / Db / 2007 / V: Canto / MV: Cor de la Bryere