Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 637 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
620
A Bronco
W / Grpf.o.R / B / 2006
 
1
A Lord of Dance
W / Old / F / 2009 / V: Amman / MV: Sandro Hit
 
2
Abrisca 3
S / Holst / Schi / 2002 / V: Adeptus / MV: Calando IV / 102ZL10
 
3
Acito 5
W / W³rtt / B / 2001 / V: Araconit / MV: Tyrus
 
4
Action Jack 2
H / KWPN / F / 2005 / V: Guidam (de Dartay) / MV: Wolfgang
 
5
Addi G
W / W³rtt / B / 2010 / V: Araconit / MV: Grande Gold
 
6
Adelheid 48
S / Holst / B / 2008 / V: Artani / MV: Alcatraz
 
7
Adventus
W / DR / BSchi / 2002 / V: Admiral / MV: Aviso x AA
 
8
Akara
S / W³rtt / B / 1999 / V: Araconit / MV: Cardinal xx
 
9
Al Moreno Armani
W / Old / B / 2008 / V: Alemany / MV: Unbekannt
 
631
Alcoy
W / W³rtt / B / 2012 / V: Arioso du Theillet / MV: Cash and Carry
 
10
Alegro 100
W / W³rtt / B / 2002 / V: Araconit / MV: Grosso Z
 
12
Alessia 11
S / W³rtt / Db / 2007 / V: Alassio's Boy / MV: Rouletto
 
13
Alexandra 44
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassini I / MV: Esteban xx
 
14
Alienor de Menardiere
S / SF / B / 2010 / V: Qredo de Paulstra / MV: Verdi
 
15
Alinero
W / Old / Schwb / 2005 / V: Abke / MV: Larinero
 
16
Aljana W
S / Holst / B / 2003 / V: Aljano / MV: Grundyman xx
 
17
Alles - Gut
W / OS / B / 2005 / V: Araconit / MV: No Limit
 
18
Amalia 15
S / Holst / B / 2008 / V: Carry / MV: Carpaccio / 105BD93
 
19
Amaretta 14
S / OS / F / 2008 / V: Acadius / MV: Graf Lehndorff
 
20
Amaris 14
W / W³rtt / B / 2009 / V: Acordelli / MV: Le Champion
 
21
Amazing Witch
S / W³rtt / B / 2007 / V: Alassio's Boy / MV: Lanthano
 
22
Amicelli 127
W / W³rtt / Schwb / 2008 / V: Acordelli / MV: Quick Star xx
 
23
Amirage 2
S / Holst / B / 2008 / V: Limbus / MV: Caletto I
 
24
Amor 437
W / Hafl. / F / 2003 / V: Nestroy / MV: Wildspitz
 
25
Amy Mc Lou
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Amadehus (Amago) / MV: Iberio
 
26
Andinoir
H / AESRpf / R / 2006 / V: Andiamo Z / MV: Tornado
 
27
Angelie
S / W³rtt / B / 2007 / V: Acordelli / MV: Landgraf I
 
28
Annelie 26
S / Holst / Schi / 2008 / V: Lordanos / MV: Cento
 
29
Anny Mc Phee
S / W³rtt / B / 2006 / V: Acordelli / MV: Lehar
 
30
Antares 228
W / W³rtt / B / 2007 / V: Argentinus / MV: Rico
 
31
Antonio 103
W / Hafl. / Df / 2002 / V: Abendstern / MV: Stuart
 
32
Apassionata 3
S / OS / Df / 2007 / V: Acadius / MV: Korano B
 
33
Apple 4
S / Holst / Schi / 2008 / V: Colman / MV: Lascadell
 
638
April
W / 0
 
34
Aragon 392
W / W³rtt / B / 2005 / V: Acordelli / MV: Quick Step II / 103TX86
 
35
Aralimbo`s Son
W / W³rtt / B / 2005 / V: Aralimbo / MV: Guidam (de Dartay)
 
36
Aram-Morkus
W / KWPN / F / 2005 / V: C-Indoctro / MV: Zuidhorn
 
37
Arconelli
W / Bay / Schwb / 2006 / V: Acordelli / MV: Latus II
 
38
Argentino 79
H / Old / B / 2002 / V: Amman / MV: Konkorde
 
39
Argodo
W / KWPN / B / 2007 / V: Argentinus / MV: Polydor
 
40
Ariba 25
S / W³rtt / B / 2001 / V: Araconit / MV: Capitol I
 
41
Arktus 3
W / SAnha / B / 2002 / V: Askari / MV: Galib Ben Afas ox / 104XN46
 
42
Ars Poetica S
S / Old / R / 2007 / V: Weltmeyer / MV: Adamit II
 
43
Arthos 107
W / OS / B / 2002 / V: Araconit / MV: Cento
 
650
Aura Námie
W / 2006
 
44
Avanti 235
W / Holst / F / 2010 / V: Askari / MV: Carpaccio
 
45
Avelina S
S / ZW / B / 2010 / V: Alpha / MV: Lago
 
46
Avenida 18
S / Hann / BkaSc / 2004 / V: Athletico / MV: Banditentraum
 
47
Ayana 7
S / W³rtt / B / 2008 / V: Acordelli / MV: Campari M
 
B - Pferdename / KNR
48
B.L. Avena
S / OS / B / 2002 / V: Araconit / MV: Cento
 
49
Babalou 13
W / W³rtt / B / 1996 / V: Bartholdy / MV: Waldschuetz
 
51
Bailey G
W / W³rtt / Db / 2011 / V: Bonifatius / MV: Samarant
 
635
Baleys
W / 0
 
52
Balisto 40
W / Westf / B / 2009 / V: Bestseller / MV: Don Frederico
 
584
Balou
W / 2008
 
53
Baloubea 2
S / Hann / F / 2009 / V: Balou du Rouet / MV: Drosselklang II
 
54
Bao Loi
S / W³rtt / Schi / 2009 / V: Baloussini / MV: Lancaster
 
55
Basita
S / Holst / Schi / 2009 / V: Coriano / MV: Carano
 
56
Batida 115
S / Holst / B / 2009 / V: Jaquino / MV: Con Air
 
57
Be Blessed
W / DR / Schi / 2010 / V: Be Happy / MV: Schwalmprinz
 
58
Beach Boy 53
H / DR / B / 2005 / V: Bon Jovi / MV: Da Capo
 
59
Belbrioni
W / Hann / Df / 2011 / V: Belstaff / MV: Don Frederico
 
618
Benetton 41
W / Hann / Df / 2009 / V: Brentano II / MV: Warkant
 
60
Berni H
W / Westf / F / 2000 / V: Beltain / MV: Gloucester
 
641
Bingo P.P.
W / PLPo / B / 2005 / V: Bonetto D / MV: Chiddock Fankino
 
61
Bloemfontein
W / Hann / B / 2010 / V: Bonifatius / MV: Arogno
 
62
Blue Star 6
H / DR / Palom / 2007 / V: Blue Stone Swing Boy / MV: Principal Boy
 
63
Bob Herceg Betti
S / Ung. / R / 2006 / V: Bab Herceg Balint / MV: Ramzes IV-23
 
64
Bolivia 11
S / Hann / Df / 2010 / V: Bonifatius / MV: Wanderbursch II
 
65
Bow Jorna
W / KWPN / B / 2006 / V: Matterhorn / MV: Indorado
 
66
Brasilia 24
S / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: Brentano II
 
C - Pferdename / KNR
67
Caballero 116
W / Holst / B / 2011 / V: Clinsmann / MV: Carpaccio
 
68
Californication 4
S / Westf / B / 2009 / V: Coronas / MV: Dinard L
 
69
Calimero 653
W / W³rtt / Db / 2009 / V: Ciacomo / MV: Lands River
 
70
Calimo 3
W / Old / Schi / 2011 / V: Califax / MV: Grannus
 
71
Calino DR
W / W³rtt / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Cento
 
629
Call me little Lady
S / Grpf.o.R / B / 2011 / MV: Call me number One
 
72
Callor
H / Holst / B / 2005 / V: Canturo / MV: Capitol I
 
73
Calsita K
S / Old / F / 2011 / V: Cayton / MV: Granulit
 
74
Camaro 136
W / Holst / Db / 2008 / V: Calazio I / MV: Sir Shostakovich xx
 
75
Camelot of Wales
W / Westf / F / 2005 / V: Contini / MV: Coriolan
 
76
Camira 82
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Couleur Noire / MV: Cento
 
77
Camita 3
S / W³rtt / Hlb / 2008 / V: Cassini II / MV: Mitch
 
78
Campino 269
W / Holst / B / 2002 / V: Contender / MV: Cassini I
 
79
Campino Royal BS
W / Holst / Schi / 2011 / V: Cormint / MV: Colman
 
80
Candino 10
W / CH.Wb / B / 2001 / V: Carino / MV: Lysander / GER44696
 
81
Candy 739
S / W³rtt / B / 2007 / V: Cellini / MV: Landjunge
 
82
Candy so sweet
S / Hann / Db / 2002 / V: Chasseur I / MV: Mont Du Cantal AA / 102ND77
 
623
Candy Z
S / Z.Rpf / Hlb / 2009 / V: Calvaro Z / MV: Landadel
 
83
Canella 9
S / Holst / B / 2009 / V: Colman / MV: Lantaan
 
84
Cap stone
W / Hann / F / 2003 / V: Charming / MV: Baryshnikov
 
85
Capital City 2
S / Holst / Db / 2011 / V: Cantoblanco / MV: Coriander
 
86
Caramello 19
H / Old / B / 2007 / V: Clintop / MV: Come Well
 
87
Cardinal 43
H / Sachs / B / 2002 / V: Captain Paul I / MV: L'Ami
 
88
Carema 2
S / Z.Rpf / B / 2010 / V: Cero I / MV: Latouro
 
89
Carisima M
S / W³rtt / B / 2009 / V: Ciacomo / MV: Ramin
 
90
Carleena
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cachas / MV: Coriander
 
91
Carlo Magno 2
W / Holst / B / 2011 / V: Calido I / MV: Carpaccio
 
92
Carlos BLD
W / W³rtt / B / 2009 / V: Concetto / MV: Le Champion
 
93
Carlson KC
W / Hann / B / 2002 / V: Charon / MV: Lafontaine
 
94
Carlsson 73
W / Holst / Schi / 2010 / V: Corrado I / MV: Contender
 
95
Carouge 6
S / Holst / B / 2009 / V: Cassini II / MV: Carry
 
96
Carrella
S / Westf / B / 2005 / V: Cadeau des Dieux / MV: Edinburgh
 
97
Carridam
W / Holst / F / 2009 / V: Carrico / MV: Quidam de Revel
 
98
Carrie Bradshaw 2
S / Grpf.o.R / B / 2010
 
99
Carrigane La Guapa
S / Rhld / B / 2003 / V: Carrigane Lauro / MV: Dashing Blade xx
 
100
Carry me 3
S / DR / B / 2003 / V: Creston Dundee / MV: Hewid Lyn
 
101
Cartello 8
H / Holst / B / 2009 / V: Catoki / MV: Come Back II
 
102
Carvico
W / Holst / B / 2008 / V: Carvallo BB / MV: Cassini I / 105IQ01
 
103
Casandra 62
S / Bay / F / 2003 / V: Cosinus B / MV: Classiker
 
104
Casanova 364
W / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Calypso I
 
610
Casaretto 6
W / Holst / B / 2004 / V: Casall / MV: Lenz / 103IJ56
 
105
Cascalina A
S / DR / F / 2011 / V: FS Champion de Luxe / MV: FS Don't Worry
 
106
Cash Cat H.F.
S / ZW / F / 2011 / MV: Monet
 
107
Casina H
S / Holst / Db / 2011 / V: Cassitano / MV: Corland (DK: Corlando)
 
108
Casino Royal 40
W / Hann / B / 2012 / V: Cassus / MV: Acord II
 
109
Casper Mado
W / OS / B / 2007 / V: Casall / MV: Calvin
 
110
Caspirant
W / DSP / B / 2009 / V: Cass-Quidam / MV: Cosinus B
 
632
Cassandra 358
S / W³rtt / B / 2011 / V: Conway II / MV: Lord Calando
 
111
Cassario 4
H / Holst / B / 2004 / V: Chambertin / MV: Liostro
 
112
Cassidy 38
S / W³rtt / B / 2006 / V: Candillo / MV: Adriano
 
113
Cassiopeia 91
S / W³rtt / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Elimcal xx
 
114
Cassman
W / DSP / B / 2009 / V: Cass-Quidam / MV: Watzmann
 
115
Casstino
W / Holst / B / 2009 / V: Cassin / MV: Caretino
 
116
Castello 215
W / Holst / B / 2008 / V: Casquetto / MV: Cambridge
 
117
Catania 116
S / Holst / Df / 2007 / V: Cartani / MV: Contender
 
118
Catiness
S / Hann / Schi / 2011 / V: Contendros / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
119
Catobello
W / Old / Db / 2011 / V: Catoki / MV: Balou du Rouet
 
120
Catokick H
S / Z.Rpf / B / 2011 / V: Catoki / MV: Adelfos
 
121
Cavalliere 2
H / DR / B / 2007 / V: Singold's Cavalin / MV: FS Pour l'Amour
 
122
Cavallino 14
W / Westf / Schi / 1999 / V: Come Well / MV: Polydor
 
123
Cayalis
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cayado / MV: Acobat I
 
124
Cayenne 203
S / W³rtt / F / 2007 / V: Crown Z / MV: Pablo / 104ON14
 
633
Cayetana 6
S / W³rtt / Db / 2011 / V: Clinton I / MV: Saint Amour
 
125
Cayman 14
W / DR / F / 2004 / V: Creston Dundee
 
126
Ce Sera
W / Bay / B / 2010 / V: Casiro I / MV: Polydor
 
127
Celenta CR
S / Dt.Pf / BkaSc / 2009 / V: Catcher / MV: Cantus
 
128
Celentano 30
H / KWPN / B / 2001 / V: Celano / MV: Quattro B / GER44982
 
613
Celer 2
W / Tsch.W. / B / 2003 / V: Carthago / MV: Quidam de Revel / 103VJ87
 
129
Celestra 6
S / W³rtt / B / 2007 / V: Celentano / MV: Landadel
 
130
Celia Ana 2
S / Meckl. / Schi / 2009 / V: Cellestial / MV: Al Capone
 
131
Celin 26
S / W³rtt / BkaSc / 2002 / V: Campostello / MV: Leonardo I
 
132
Celina 173
S / Hann / Db / 2008 / V: Count Grannus / MV: Erasmus
 
133
Celino 14
W / Hann / F / 2007 / V: Carenzo / MV: Ginsberg
 
134
Celtika
S / Holst / B / 2006 / V: Consens / MV: Cassini I
 
135
Cendric
W / W³rtt / F / 2006 / V: Chambertin / MV: Sandro
 
136
Cera 66
S / Westf / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Poker
 
137
Cera 68
S / W³rtt / F / 2007 / V: Cero I / MV: Topas
 
138
Cerana 2
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cassini II / MV: Romino
 
139
Cesario 21
W / DSP / B / 2011 / V: Casdorff / MV: Landzauber
 
140
Cestana
S / W³rtt / B / 2008 / V: Cesano II / MV: Stan the Man xx
 
141
Cetu
S / Hann / B / 2008 / V: Contendros Bube / MV: Glorieux
 
142
Chacyra 2
S / Old / B / 2008 / V: Chambertin / MV: Sandro
 
143
Chakira 19
S / Hann / Schwb / 2003 / V: Contendro I / MV: Don Carlos / 102VU27
 
144
Chakka 3
S / OS / Df / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Centauer Z
 
145
Chakko
W / OS / Schi / 2005 / V: Chacco-Blue / MV: Corrado I
 
146
Chambertine E
S / W³rtt / B / 2008 / V: Chambertin / MV: Fierant xx
 
147
Chambley
W / KWPN / B / 2009 / V: Campbell VDL / MV: Voltaire / 104VW11
 
148
Championess 12
S / Hann / F / 2009 / V: Calido I / MV: Escudo I
 
149
Championesse 16
S / Holst / B / 2000 / V: Carvallo BB / MV: Leuthen I / 103GK74
 
617
Champions League HS
W / Bay / Db / 2008 / V: Cheenook / MV: Conteur
 
150
Chaos HG
W / W³rtt / B / 2009 / V: Chucas / MV: Zeus (Nurzeus)
 
151
Chapeloup
H / W³rtt / Schi / 2006 / V: Chapot / MV: Cento
 
152
Chapena
S / OS / Db / 2006 / V: C.Chap / MV: Dimenos / 104AT86
 
153
Chapita L
S / W³rtt / F / 2008 / V: Ciacomo / MV: Alcatraz
 
154
Chaplie
W / Hess / B / 2000 / V: Centesimo I / MV: Grandeur
 
155
Charisma Jolie
S / Westf / B / 2002 / V: Cordobes I / MV: Piano II
 
156
Charlie Brown 33
W / Pony o.R / Schi / 1994 / V: Unbekannt / MV: Unbekannt
 
157
Charly HM
W / W³rtt / B / 2006 / V: Chambertin / MV: Lord Liberty
 
158
Charlytta
S / Holst / B / 2011 / V: Chin Champ / MV: Quinar
 
159
Chaterflai
W / W³rtt / B / 2009 / V: Chamiro / MV: Latin Lover
 
160
Chatillon 3
W / DSP / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Goldwing
 
621
Chatuolon
W / W³rtt / Db / 2012 / V: Cachas / MV: Contender
 
161
Chaya M
S / W³rtt / B / 2010 / V: Canoso / MV: Araconit
 
162
Chayenne Blue
S / DSP / F / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Landjonker (Fruhling) / 103UA88
 
163
Cheeny D
S / W³rtt / B / 2010 / V: Chintan / MV: Cordeur
 
164
Cheetano M
W / Rhld / B / 2004 / V: Cheenook / MV: Argentinus
 
165
Chenoa 6
S / ZW / Schi / 2007 / V: Catalano / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
166
Chesnut 3
H / W³rtt / F / 2012 / V: Cillarney / MV: Landry
 
167
Cheyenne 1074
S / W³rtt / Schi / 2007 / V: Carlos DZ / MV: Candillo
 
168
Chiara 301
S / W³rtt / B / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Iberio
 
169
Chiara 337
S / W³rtt / Schwb / 2010 / V: Corneille / MV: Senna Z
 
170
Chica 149
S / W³rtt / B / 2006 / V: Chapot / MV: Araconit
 
171
Chicca Bella G
S / W³rtt / Schwb / 2010 / V: Clintord I / MV: Stan the Man xx
 
172
Chicco 395
W / Hann / Schi / 2009 / V: Chalet / MV: Graf Remus
 
173
Chicken 2
S / W³rtt / B / 2007 / V: Chucas / MV: Raphael
 
174
Chico Condios
W / Old / Schwb / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Lord Liberty
 
175
Chicocovina
S / Dt.Pf / Db / 2010 / V: Come and Fight / MV: Astek
 
176
Chicoleo
H / W³rtt / Db / 2007 / V: Chico's Boy / MV: Corleone
 
599
Chili Palmer
W / 0
 
177
Chilli Night
H / Holst / Schi / 2010 / V: Clarimo / MV: Cash and Carry
 
178
Chilly Lady L
S / W³rtt / B / 2006 / V: C-Indoctro / MV: Lord
 
179
Choceur 4
W / Holst / B / 2008 / V: Casall / MV: Carolus I / 104PA63
 
180
Christobal M
W / Westf / B / 2008 / V: Christiano / MV: Argwohn I
 
181
Chrysler Royal B
W / Old / Db / 2006 / V: Chico's Boy / MV: Grandeur / 103VI03
 
182
Chuck Norris 17
W / Hann / Db / 2010 / V: Contagio / MV: Eiger I
 
183
Ciaccomo 3
W / W³rtt / B / 2005 / V: Candillo / MV: Cento
 
184
Ciantino
W / W³rtt / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Kannan
 
185
Ciceros Erbe
W / W³rtt / Db / 2009 / V: Cicero Z / MV: Grundsteins Erbe
 
186
Cilantro 4
W / Holst / Schi / 2011 / V: Cassaro / MV: Nimmerdor
 
187
Cindy 991
S / KWPN / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Burggraaf
 
612
Cindy N
S / W³rtt / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Carving
 
188
Cinnamon Star S
S / DR / B / 2012 / V: Conway II
 
189
Cinzana
S / DbkaS / 0
 
190
Clair de Lune 14
H / OS / F / 2011 / V: Calvaro Z / MV: Stakkato
 
192
Clarina Bee
S / OS / B / 2007 / V: Cartani / MV: Indigo
 
193
Classic Axel
W / W³rtt / B / 2005 / V: Araconit / MV: Champ of Class
 
194
Classic Charisma
S / Holst / B / 2003 / V: Come Back II / MV: Quidam de Revel
 
195
Classic Clinto
W / W³rtt / BSchi / 2009 / V: Clinton II / MV: Landor S
 
196
Classic Scooby
H / W³rtt / B / 2005 / V: Crown Z / MV: Cordeur
 
197
Claus 27
H / W³rtt / F / 2003 / V: Come On / MV: Gabriel
 
198
Claus Clooney
W / Holst / Schi / 2008 / V: Cancara / MV: Claudio
 
199
Claviclac
S / Hann / R / 2009 / V: Conteur / MV: Lungau
 
200
Clemens 37
W / Old / B / 2006 / V: Cassius Clay / MV: Corleone
 
201
Clementinchen 2
S / Hann / B / 2008 / V: Cardenio / MV: Athletico
 
202
Cleo 165
S / W³rtt / B / 2006 / V: Cleverboy / MV: Calvados II / 104RB06
 
203
Cleo Casado
S / W³rtt / B / 2004 / V: Casado / MV: Centesimo I
 
204
Cleopatra 269
S / W³rtt / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Alcatraz
 
205
Clever as Well
W / Holst / Schi / 2005 / V: Cassini II / MV: Caretino
 
206
Clinett G
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Clintord I / MV: Stan the Man xx
 
207
Clooney 32
H / Bay / B / 2003 / V: Clooney / MV: Landwind II / AUT40746
 
191
Clõrchen 30
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Corofino II / MV: Sterntõnzer
 
601
Co-Pilot 9
W / Holst / B / 2007 / V: Con Air / MV: Riverman / 104FE88
 
209
Codelli
W / Old / Db / 2009 / V: Collado / MV: Lancado
 
210
Cokeside of Life
H / W³rtt / B / 2007 / V: Colander / MV: Florestan I
 
211
Colman's Sabrina
S / Holst / Schi / 2002 / V: Colman / MV: Feenspross xx
 
212
Comeback 30
W / Holst / Db / 2007 / V: Contender / MV: Sir Shostakovich xx
 
213
Comme Ci Comme Ca 2
S / Holst / B / 2005 / V: Cassini II / MV: Acobat II
 
214
Comtesse Cor de Sinclair G
S / Bay / Db / 2000 / V: Lord Sinclair I / MV: Cor de la Bryere
 
215
Con Corrada 2
S / Holst / Schi / 2010 / V: Corrado I / MV: Cash and Carry
 
216
Con Paradies
S / DSP / Db / 2007 / V: Con Sherry / MV: Lafitte
 
217
Conchita L
S / W³rtt / B / 2012 / V: Con Spirito R / MV: Alcatraz
 
627
Conli
S / Holst / B / 2010 / V: Conway II / MV: Lennon
 
218
Connary
S / W³rtt / Schi / 2004 / V: Con Air / MV: Athlet Z / 103XT00
 
219
Continuo
W / Holst / B / 1997 / V: Contender / MV: Zarewitsch xx
 
624
Contiro
W / Westf / B / 2009 / V: Coronas / MV: Dottore
 
220
Converter 3
W / DSP / Db / 2009 / V: Contenaro / MV: Accuse / 104VW64
 
221
Convertino Lee Jones
H / DSP / B / 2006 / V: Converter / MV: Ritual
 
222
Cookie 53
W / Holst / B / 2007 / V: Canto / MV: Carry
 
223
Cool Cosimo
H / Old / Schwb / 2002 / V: Concetto I / MV: Leggiero
 
224
Cool Pride
W / Holst / B / 2003 / V: Carpaccio / MV: Barnaul xx
 
225
Coolman 74
W / Old / Db / 2008 / V: Colman / MV: Landjonker (Fruhling)
 
226
Copperfield 23
W / Hann / B / 1996 / V: Contender / MV: Carvo xx
 
227
Cordial S
W / W³rtt / B / 2006 / V: Champ of Class / MV: Adriano / 103HO01
 
228
Cornetta Grey
S / Westf / SchiS / 2005 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Ironman
 
229
Corofina G
S / W³rtt / B / 2007 / V: Corofino II / MV: Entree
 
230
Cosimo 49
H / W³rtt / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Ricardo
 
231
Courage G
S / Old / B / 2008 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Entree
 
232
Craggenmore
W / Hann / B / 2009 / V: Cassico / MV: Grannus
 
233
Crazy Colourplay
S / W³rtt / B / 2010 / V: Ciacomo / MV: Lanthano
 
234
Crossing Jordan 5
S / Hess / FSchi / 2003 / V: Capilano / MV: Lavallo
 
235
Crystal Rock 3
S / Hann / B / 2006 / V: Contendro I / MV: Drosselklang II
 
646
Curo
W / Holst / SCHIM / 2010 / V: Clearway
 
236
Cyrano 158
W / ShA / F / 2000 / V: Cherubino / MV: Shagya XXXIX-11
 
237
Cyrano's Son
W / Oe.Wb / B / 2006 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Coriograf B
 
238
Czarina 3
S / Holst / B / 2010 / V: Casall / MV: Cassini I
 
239
Czero
W / W³rtt / FSchi / 2003 / V: Coronado / MV: Athlet Z
 
D - Pferdename / KNR
240
D'Herencia
S / W³rtt / B / 2011 / V: Don Diamond / MV: Argentinus
 
241
Da Vinci 316
W / KWPN / Db / 2008 / V: Warrant / MV: Oklund
 
242
Daily Sunshine 14
S / Old / F / 2006 / V: Dimaggio / MV: Corradino
 
243
Dan Duke
H / W³rtt / Schwb / 2004 / V: Denaro / MV: Tumbled xx
 
244
Dancer's Image
W / W³rtt / Df / 2008 / V: Don Diamond / MV: Royal Dance
 
245
Dancing-Queen 7
S / Old / F / 2005 / V: Day Dream / MV: Weltmeyer
 
246
Daquinta V
S / KWPN / Db / 2008 / V: Carembar de Muze / MV: Namelus R
 
247
Darcy Darlington
H / Westf / Db / 2001 / V: Don Larino / MV: Potsdam
 
248
Darling 242
S / SAnha / B / 1999 / V: Drosselbart / MV: Lwow
 
249
Dawson 7
W / KWPN / F / 2008 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Le Mexico (ex: Etna)
 
593
Daydream
S / 2005
 
250
Denari
S / Bay / Schwb / 2009 / V: Denario / MV: Piaster
 
251
Der Knopf
W / Hann / Schwb / 2011 / V: Diarado / MV: Sir Shutterfly
 
645
Deumelinchen
W / Holst / SCHI / 2011 / V: Cancara
 
252
Devil Bridge
W / KWPN / B / 2008 / V: Canturano I / MV: Burggraaf
 
253
Diamond Sparkle
S / Grpf.o.R / Df / 2008
 
254
Diamond's Dancer 2
W / W³rtt / F / 2008 / V: Diamond Star / MV: Epikur
 
255
Diana la belle
S / W³rtt / B / 2006 / V: Dorpas AA / MV: Leicester
 
256
Diaphaneity Darling K
S / Hann / F / 2011 / V: Danone I / MV: Don Frederico
 
257
Die Ballerina
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Feinbrand / 103UX91
 
258
Dinah B
S / W³rtt / B / 2010 / V: Diamond Star / MV: Calmaro
 
259
Dioxana
S / DSP / B / 2003 / V: Dionysos / MV: Paradiesvogel
 
260
Disco 93
W / DSP / F / 2006 / V: Dijon / MV: Sandros / 103XG10
 
262
Do It Sometimes
H / W³rtt / 2008 / V: Don Diamond / MV: Herzruf
 
642
Dom Perio
W / Old / 2011 / V: Diarado
 
263
Domino 829
W / F / 0
 
264
Domino 939
H / W³rtt / B / 2010 / V: Del Piero P&B / MV: Sandro Song
 
265
Don El Dorado
W / Westf / F / 2002 / V: Donnerstar N / MV: Pentagon
 
266
Don Fernando 29
H / W³rtt / Df / 2009 / V: Don Diamond / MV: Rohdiamant
 
647
Donna
W / Wel.B / 1996
 
267
Donna Baita
S / KWPN / Db / 2008 / V: Warrant / MV: Ronald
 
268
Donna Doria H
S / W³rtt / B / 2008 / V: Don Diamond / MV: Landioso
 
269
Donna Lisa Lotta
S / Old / B / 2000 / V: Danny Wilde / MV: Phoenix
 
270
Donna Luna Lady TH
S / Holst / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Corleone
 
271
Donnerfee 43
S / W³rtt / F / 2002 / V: Donnerprinz / MV: Palisador
 
272
Doreen 280
S / W³rtt / R / 2005 / V: Denaro / MV: Jaguar
 
273
Dorina 993
S / W³rtt / F / 2003 / V: Donnerprinz / MV: Mitch
 
274
Douga Miwosz
S / Pol. / B / 1996 / V: Alywar / MV: Valiant Heart / GER24200
 
275
Douleur Exquise
W / Old / R / 2008 / V: Daddy Cool / MV: Feinbrand
 
276
Dressage Royal Junior
W / Old / R / 2010 / V: Dressage Royal / MV: Grosso Z
 
277
Dublin 188
W / Hann / B / 2003 / V: Drosselklang II / MV: Rabino / 103VC76
 
278
Dunhill 85
W / Hann / F / 2006 / V: De Niro / MV: Caprimond
 
279
Dunja W
S / W³rtt / R / 2011 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Rabino
 
280
Dusty Ro
W / DSP / Db / 2004 / V: Doc Martens / MV: Eskadron / 103HD04
 
E - Pferdename / KNR
625
Easy Lover 3
W / KWPN / B / 2009 / V: Baloubet du Rouet / MV: Voltaire
 
592
Edgar allan Poe
W / 2006
 
602
Elenor M
S / Bay / B / 2008 / V: Ciacomo / MV: Prints Argentinus J
 
282
Emmy 51
S / Holst / B / 2012 / V: Lenett / MV: Casall
 
283
Escada 276
S / Hann / F / 2008 / V: Escudo I / MV: Dacaprio
 
284
Escorial 112
W / Hann / R / 1998 / V: Escudo I / MV: Pik Bube I
 
285
Esplendido 15
H / W³rtt / BkaSc / 2003 / V: Exodus / MV: Rico
 
286
Experiment 6
W / OS / B / 2006 / V: Exorbitant xx / MV: Carolus I / 103XH21
 
F - Pferdename / KNR
313
Fürst Faldo
W / KWPN / Db / 2010 / V: Sandreo / MV: Zeoliet
 
287
Fabian 286
W / NF / B / 2001 / V: Kantje's Ronaldo / MV: Marnehoeve's Everest / GBR42237
 
288
Fabiano 88
W / OS / Schwb / 2011 / V: Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV: Lucio Silla xx
 
289
Fabula 56
S / Old / Df / 2008 / V: Florencio I / MV: Dormello
 
290
Fagamo
W / Westf / F / 2002 / V: F³rst Piccolo / MV: Ferragamo
 
630
Fair Play 188
W / BULWblt / B / 2012 / V: For Edition II / MV: Likoto xx
 
291
Fantastic Girl HD
S / Westf / B / 2005 / V: Fillis / MV: Lamoureux I
 
292
Farell Feliz
W / Trak. / R / 2009 / V: Hibiskus / MV: King Arthur
 
293
Fayance 3
S / Bay / B / 2011 / V: Acasino B / MV: Kessel II
 
294
FBW Lucylectric H
S / W³rtt / B / 2008 / V: Le Champion / MV: Calvadur / 105CI85
 
295
Fehkamp's Mendely
S / DR / Is / 2004 / V: Monte Christo / MV: Orchard d'Avranches
 
296
Felsina
S / W³rtt / B / 2008 / V: Fundskerl / MV: Captain Paul I
 
297
Fhantus
H / KWPN / Db / 2010 / V: Nabab de Reve / MV: Zeus (Nurzeus)
 
298
Fider's Firefly
W / Hann / Df / 2007 / V: Fidertanz / MV: Donnerschwee
 
299
Fiderballerina
S / Hann / Db / 2007 / V: Fidertanz / MV: Don Vino
 
300
Fiduz 5
H / Holst / B / 2001 / V: Feenspross xx / MV: Lord
 
301
Filia 180
S / Hann / F / 2006 / V: Florestan I / MV: Londonderry
 
302
Filippo 65
W / Westf / B / 2004 / V: Florestan I / MV: Damenstolz
 
303
Findus 126
W / Westf / B / 2008 / V: Ferragamo / MV: Apart
 
304
First Class 46
S / Old / B / 1995 / V: Freedom / MV: Waldsee
 
305
Fleur Rouge D
S / W³rtt / F / 2002 / V: French Kiss / MV: Cordeur
 
306
Flicka 933
S / Bay / Db / 2007 / V: F³rst Schoelling / MV: Del Mondo
 
307
Floor 4
S / KWPN / Schi / 2010 / V: Zacharov (Capello's Boy) / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
308
Flyer 19
S / DR / R / 2005 / V: No Limit / MV: Cansas
 
309
For-Fun
S / Holst / B / 2005 / V: For Pleasure / MV: Cantus
 
310
Forever Diamond 2
W / W³rtt / F / 2011 / V: Falaise de Muze / MV: Kannan
 
311
Forrest Gump 121
W / W³rtt / B / 2011 / V: F³rst Romancier / MV: Bergamon
 
600
Frank Sinatra 6
W / Old / Db / 2010 / V: Floriscount / MV: Latimer
 
634
Fredi
W / 1995
 
314
F³rstenklang
W / Hann / B / 2010 / V: F³rst Rousseau / MV: Don Frederico
 
G - Pferdename / KNR
315
Garwend
W / W³rtt / F / 2004 / V: Gargallo / MV: Wettstreit
 
316
Gerrit 44
H / KWPN / Db / 2011 / V: Numero Uno / MV: Notaris
 
317
Gigolo DS
W / W³rtt / B / 2006 / V: Gardez / MV: Ajan xx
 
318
Gina KC
S / Hann / B / 2008 / V: Goldfever II / MV: Lafontaine
 
319
Giraldo 9
W / OS / B / 2010 / V: Giraldo van de Boslandhoeve / MV: Carano
 
320
Gitanes 12
S / ZW / DbkaS / 2003 / V: Ginsberg II / MV: Amore
 
321
Gittebalia
S / KWPN / B / 2011 / V: Vleut / MV: Burggraaf
 
322
Giulio 6
W / W³rtt / Db / 2002 / V: Grafenstein / MV: Larinero
 
323
Gloria 529
S / W³rtt / B / 2006 / V: Grafenstolz / MV: Quick Step II
 
324
Go for me 3
W / Westf / F / 2001 / V: Goldfever I / MV: Windesi xx
 
325
Golden Juicy FL
S / DR / Palom / 2001 / V: Hamrik's Golden Arak / MV: Donnerkiel / AUT40860
 
326
Goldika 625
S / B / 2004
 
327
Goofy 115
H / W³rtt / F / 2002 / V: Gardez / MV: Mitch
 
614
Grand Royal 15
W / DR / 2007 / V: Gandalf / MV: Hamrik's Golden Arak
 
328
Grandito 3
W / Hann / B / 2008 / V: Grandeur / MV: Landor S
 
329
Gravour 4
S / OS / Db / 2012 / V: Gavi / MV: Pik Junior
 
330
Greta 100
S / W³rtt / B / 2003 / V: Gardez / MV: Don Marquis
 
331
Guardian Angel 27
W / W³rtt / Schwb / 2011 / V: Gardez / MV: Grundstein II
 
332
Gwen 25
S / W³rtt / F / 2001 / V: Gargallo / MV: Flirt / 102XW39
 
H - Pferdename / KNR
619
H.W.'s Bonjour Marquis
W / Hann / Df / 2007 / V: Brentano II / MV: Wittinger
 
585
Hallah H
S / 2000
 
333
Hanibal Lector
W / ISH / F / 2006 / V: Sire de Valette / MV: Hamlet / 104NY00
 
586
Happy Girl
S / 2009
 
334
Havanna 120
S / ISH / F / 2005 / V: Sire de Valette / MV: Hamlet / 103AM61
 
335
Havanna 96
S / Westf / B / 2004 / V: Harry Potter / MV: Monsieur AA
 
336
Hawai 32
S / Trak. / Db / 2008 / V: Grafenstolz / MV: Le Duc
 
337
Hayca G
S / W³rtt / B / 2006 / V: Chambertin / MV: Katell xx
 
338
Hazelnut 2
S / Hann / B / 2007 / V: Hochadel / MV: Dumont
 
339
Heidenei
S / KWPN / F / 2011 / V: Vittorio / MV: Pierrot
 
340
Henriette 40
S / Trak. / Schi / 2007 / V: Grafenstolz / MV: Amiego
 
341
Her Diamond 2
S / W³rtt / F / 2005 / V: His Highness / MV: Bogenschuetze
 
342
Herkules 157
W / W³rtt / BSchi / 2000 / V: Heraldik xx / MV: Tolstoi / GER43557
 
343
Hesselteichs Gentleman
W / DR / F / 2006 / V: Gandalf / MV: Night-Star I
 
344
Heublume 4
S / Trak. / Db / 2002 / V: Grafenstolz / MV: Amor II
 
345
High Moon 4
W / Old / R / 2009 / V: Hoftanz / MV: Rohdiamant
 
346
High Noon 49
S / W³rtt / R / 2011 / V: Hot Spirit / MV: French Kiss
 
347
His Heaven
S / Westf / F / 2005 / V: His Highness / MV: Florestan I
 
348
Hitchcock 49
W / Old / F / 2005 / V: His Highness / MV: Pik Bube I
 
349
Hofstee's Fresco
W / Wel.B / Df / 1999 / V: Casperhof's Freddy / MV: Cottrell Pendragon / GER44392
 
350
Hot Hellena
S / Old / Schwb / 2008 / V: Hotline / MV: Paquirri
 
351
Hot Shot 11
S / Old / B / 2000 / V: Quick Star / MV: Sandro
 
352
Hotspot 2
W / Westf / B / 2007 / V: Hotline / MV: Lasino
 
353
Hradschin 4
W / Trak. / Df / 2007 / V: Meraldik / MV: Le Duc
 
354
Hugo HS
W / Bay / B / 2005 / V: Lentigo / MV: Araconit
 
355
Hykeham's Siegfried
W / DR / Palom / 2012 / V: Spring Star's Spirit / MV: Hochadel
 
I - Pferdename / KNR
356
Indesto van de Leeuwerk
W / BWP / B / 2008 / V: Toulon / MV: Jus de Pomme
 
357
Infinity 27
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Lauries Crusador xx
 
358
Istez
W / Russ. / F / 0 / 103BX03
 
J - Pferdename / KNR
359
Jack Sparrow 15
W / Old / RkaSc / 2010 / V: Clearway / MV: Landkaiser
 
360
Jaipur 11
S / Bay / Schi / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Burkhart / 103XW93
 
616
Jolly Jumper 329
W / Grpf.o.R / Falbe / 2004
 
609
Jumeaux AA RH
H / A.A. / Schwb / 2007 / V: Don-Caster AA / MV: Feeling xx / 104JG91
 
K - Pferdename / KNR
644
Kaktus
W / 2004
 
611
Kar Kar
W / KWPN / B / 2003 / V: Karandasj (Kastor) / MV: Nimmerdor
 
361
Karat 265
W / W³rtt / F / 2006 / V: K÷penick / MV: Wettstreit
 
362
Karesse de Jucaso
S / BWP / B / 2010 / V: Cooper VD Heffinck / MV: Darco
 
363
Karle 5
W / W³rtt / F / 2006 / V: K÷penick / MV: Donnerprinz
 
364
Kelly's Dream S
S / DR / B / 2009 / V: Kantje's Ronaldo
 
365
Kinsky 2
W / DSP / Schi / 2005 / V: Kolibri / MV: Firebird / 103UW52
 
366
Kleiner Kobold 2
W / Pony o.R / Schi / 2005
 
367
Kroko 2
W / SAnha / F / 2002 / V: Kolibri / MV: Dar¯ xx
 
L - Pferdename / KNR
368
La belle-Leonie
S / DSP / Schi / 2009 / V: Levistus / MV: Levisto
 
369
La Chica 14
S / LetW / B / 2006 / V: Le Grand / MV: Salana-Radiants
 
370
La Costa 6
S / Hann / F / 2007 / V: Lex Lugar / MV: Chambertin
 
371
La Cross 10
S / Holst / B / 2009 / V: Landos / MV: Lacros
 
372
La mia Vita
S / KWPN / B / 2005 / V: Clooney / MV: Lord Calando / 104DT30
 
373
La Quinta 4
S / W³rtt / B / 2007 / V: Lordanos / MV: Graf Top
 
374
Laboe G
H / Holst / Schi / 2012 / V: Lasino / MV: Cassini I
 
375
Ladina 22
S / Westf / Schi / 1995 / V: Lados / MV: Ramiro's Son I
 
376
Lady Lanthana 2
S / W³rtt / Db / 1997 / V: Lanthano / MV: Grandios
 
377
Lady Lou 73
S / DR / B / 2000 / V: Languard / MV: Power Man
 
378
Ladykracher 29
S / DR / B / 2003 / V: Losander / MV: Apslau xx / 103IW41
 
379
Laika 429
S / Old / B / 2000 / V: Landcord / MV: Matador
 
380
Lalique 106
S / Holst / B / 2011 / V: Landos / MV: Ahorn Z
 
381
Lanzelot 134
W / W³rtt / Schi / 2011 / V: Licosto / MV: Inselfuerst
 
383
Laris 2
W / Hann / B / 2006 / V: Lauries Crusador xx / MV: Bolero
 
384
Larry 173
W / Hann / B / 2001 / V: Lacantus / MV: Wanderer
 
385
Lateran B
H / Holst / B / 2002 / V: Lasino / MV: Romino / 103GK83
 
386
Latina Sunrice
S / Bay / B / 2003 / V: Lordanos / MV: Polydor
 
387
Latonia 4
S / W³rtt / F / 2010 / V: Let's Talk About / MV: Feinbrand
 
388
Lausejunge AH
W / Holst / B / 2008 / V: Larimar / MV: Diamant de Semilly
 
389
Lausen's Junge
W / Holst / B / 2004 / V: Lasino / MV: Alcatraz
 
390
Lavinja B
S / Westf / F / 2011 / V: Lavaletto / MV: Upan la Jarthe AA
 
391
Lazaro 12
W / Grpf.o.R / Schi / 2006
 
392
Lazy Lanson
W / Hann / B / 1996 / V: Lagoheidor G / MV: Dressman
 
393
Le Beau 35
W / Hann / RSchi / 1997 / V: Lemon Park / MV: Inschallah AA
 
394
Le Lovarius
W / Holst / B / 2009 / V: Le Matin / MV: Lovari
 
395
Le Quinto
W / W³rtt / B / 2011 / V: Lavaletto / MV: Quinar
 
396
Legion 6
W / BULWblt / Db / 2008 / V: Limnos / 105IS58
 
397
Leiria
S / DSP / B / 2008 / V: Con Sherry / MV: Genius
 
398
Lennox 146
H / Old / Db / 1999 / V: Lady's King / MV: Silvio I
 
399
Lennox 171
W / Holst / B / 2001 / V: Lancer II / MV: Contender / GER45269
 
400
Lenny Kravitz 19
W / Hann / Db / 2011 / V: Lordanos / MV: Quality
 
401
Lenox 33
H / Old / B / 2005 / V: Lissabon / MV: Cantus
 
402
Lentano 6
W / Bay / B / 2007 / V: Lallier U / MV: Cento
 
403
Leo Lausbub
W / Westf / B / 1998 / V: Landstreicher / MV: Phantom
 
404
Levin 30
W / Old / Schwb / 2008 / V: Light and Easy / MV: Don Gregory
 
405
Lilie vW
S / Trak. / B / 2010 / V: Kronprinz / MV: Halbgott
 
406
Lilifee 4
S / OS / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Classiker
 
407
Limbizkit
W / Bay / B / 2003 / V: Lord Inci Pit / MV: Rasso / GER44782
 
408
Lincoln 122
W / Old / Schi / 2008 / V: Light On / MV: Ludwig von Bayern
 
409
Lintao
W / DSP / DbkaS / 2008 / V: Linton / MV: Acorado I / 104RC63
 
410
Linus 345
W / OS / Df / 2007 / V: Ludwigs As / MV: Argentinus
 
411
Lionell 24
W / Holst / Schwb / 2012 / V: Lasino / MV: Raimondo
 
412
Lissy 499
S / DSP / Db / 2004 / V: Levisto / MV: Kolibri
 
413
Little Tangelo
S / KWPN / F / 2008 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Phin Phin
 
605
Livius 151
W / W³rtt / B / 2008 / V: Lancerto / MV: Castro
 
415
Lollipop 162
W / W³rtt / B / 2011 / V: L'Espoir / MV: Bartholdy
 
416
Lord der L³tte
W / OS / B / 2004 / V: Ludwig von Bayern / MV: Infant / 104IR73
 
417
Lordissy
S / DSP / Db / 2008 / V: Lordanos / MV: Levisto
 
418
Lorelei E
S / Holst / Db / 2009 / V: Lerano / MV: Classido
 
607
Loretta 234
S / Holst / B / 2004 / V: Lavaletto / MV: Ahorn Z
 
420
Lotus is Frank
W / W³rtt / B / 2011 / V: Lavaletto / MV: Casall
 
421
Louis Vuitton 10
W / Holst / B / 2006 / V: Lordanos / MV: Lennon
 
422
Louis Vuitton 12
H / W³rtt / B / 2006 / V: Lordanos / MV: Cento
 
424
Loydt
H / Holst / B / 2010 / V: Larimar / MV: Waldstar xx
 
425
Luca 118
W / Holst / B / 2002 / V: Landjunge / MV: Landgraf I
 
426
Lucia 210
S / Westf / B / 2008 / V: Lord Z / MV: Gl³ckstag
 
427
Lucie 180
S / Hann / B / 1999 / V: Laptop / MV: Matcho AA
 
428
Lucky Lady 78
S / Holst / B / 2005 / V: Lordano / MV: Contender
 
429
Lucky Man 4
W / Holst / B / 1998 / V: Larry / MV: Ladalco
 
430
Lukas 1079
W / Fries / R / 2009 / V: Jasper / MV: Oltman
 
431
Luna 1827
S / W³rtt / B / 2010 / V: Lord Z / MV: Cento
 
432
Luna P
S / Rhld / F / 2005 / V: Lord Loxley I / MV: Lancer II
 
433
Lunatic 20
H / W³rtt / B / 2000 / V: Lancino de L / MV: Leonardo I
 
434
Lundqvist N
W / Holst / Schi / 2008 / V: Larimar / MV: Cassini I
 
435
Lupinchen 6
W / DSP / B / 2003 / V: Lovis Corinth / MV: Sir Caletto
 
436
Lysanto 2
W / Holst / Schi / 1993 / V: Loutano / MV: Lakai
 
423
L÷wenherz 113
W / Hann / B / 2010 / V: Lauries Crusador xx / MV: Wolkenstein II
 
M - Pferdename / KNR
437
Mac Fox
W / Grpf.o.R / Df / 1998 / V: Unbekannt / MV: Dispatcher / GER45013
 
438
Maja's F³rstin S.S.
S / Old / R / 2006 / V: F³rst Heinrich / MV: Come Back I
 
439
Manolo -K
W / DR / F / 2009 / V: B³nteeichen-Millennio / MV: Kastellano / 104GJ28
 
440
Marius 142
W / Trak. / Schwb / 2009 / V: Hirtentanz / MV: Motley xx
 
441
Maxim 87
W / W³rtt / B / 2009 / V: Araconit / MV: Champ of Class
 
443
MBF Gracy Lou WE
S / DR / Df / 2010 / V: Gandalf / MV: Gospodin H
 
444
Milcky Way
W / Pony o.R / Palom / 2004
 
604
Milky Way
W / Palom / 2006
 
445
Miramar 2
S / Old / B / 2004 / V: Lortino / MV: Top of Class
 
446
Miss Maggie May
S / W³rtt / B / 2005 / V: Metteur / MV: Feiner Graf
 
447
Miss Marple 145
S / Hann / B / 2005 / V: For Pleasure / MV: Loredo
 
587
Mona
S / 1999
 
448
Montelino 21
W / Westf / F / 2001 / V: Medici / MV: Rivellino xx
 
449
Monticella 2
S / W³rtt / B / 2010 / V: M³nchhausen / MV: Assistent
 
442
Mõxle 44
W / DR / HlbFa / 2012 / V: Marco / MV: FS Don't Worry
 
N - Pferdename / KNR
450
Na so was K
W / EHafl / F / 2010 / V: Nebiolo / MV: Mythos
 
451
Namibia T
S / DR / R / 2011 / V: Novalis T / MV: Danny Gold
 
452
Native Crusador xx
W / xx / B / 2012 / V: Dashing Blade xx / MV: Lomitas xx
 
453
Nepumuck 19
W / Pony o.R / Schi / 2006
 
615
Nessaya S
S / DR / Falbe / 2011 / V: Nemax / MV: Dundee Gold
 
454
New Look 6
S / W³rtt / B / 2007 / V: New Time / MV: Grannus
 
640
Niki 19
W / FUCHS / 1994
 
597
Nikita
S / 0
 
608
Nikkita
S / Hafl. / F / 2008 / V: Nebos II / MV: Almstern
 
455
Niko 243
W / Son.P / R / 2002
 
456
Nininjo
W / Old / Db / 2008 / V: Nintender / MV: Ramirado
 
457
No-No
W / DR / B / 2003 / V: No Limit / MV: Colorado
 
458
Nobody 318
W / DR / Schi / 2002 / V: Nebos / MV: Derengo / GER45198
 
O - Pferdename / KNR
459
Olympia D
S / Dt.Pf / Schwb / 2009 / V: Olympic Fire / MV: Washington
 
o - Pferdename / KNR
590
ona 1
H / T / raun / 70
 
O - Pferdename / KNR
460
Orbetellina CR
S / OS / BkaSc / 2009 / V: Orbetello CR / MV: Crassus
 
461
Oscar 108
W / Holst / B / 2007 / V: Casall / MV: Landgraf I
 
P - Pferdename / KNR
462
Papillon 159
W / Fra.P / F / 2003 / V: David De La Brunie AA / MV: Solon AA
 
463
Pardon mon Ami
W / Old / Schwb / 2002 / V: Pik Noir / MV: Romancier
 
588
Paulinchen
S / 2007
 
464
Pebbles 53
S / DR / F / 2007 / V: Principal Boy / MV: Durello
 
465
Perina 27
S / Lewitz / RSche / 2006 / V: Greenhorn / MV: Sazar
 
466
Petite Colette
S / W³rtt / B / 2008 / V: Cyrano de Bergerac / MV: Baloubet du Rouet
 
467
Pia 700
S / Westf / B / 2003 / V: Praktiker / MV: Wanderbursch II / 104AO39
 
468
Piccola 44
S / Holst / B / 1995 / V: Cassini I / MV: Ligorett
 
469
Piks Momo
S / Thuer / F / 2001 / V: Pharis / MV: Gratinus II
 
470
Pommeroy 12
W / Westf / B / 2005 / V: Pocalino / MV: Acorado I
 
471
Prime-Time 3
W / Hann / F / 2010 / V: Perigueux / MV: Espri
 
472
Princesa del Poder
S / Old / B / 2010 / V: Sergio Rossi / MV: Feinbrand
 
473
Prinz Paolino
W / DSP / Db / 2009 / V: Poleggio / MV: Dinglinger
 
589
Puzzle
W / 2010
 
Q - Pferdename / KNR
649
Quadra
S / Holst / SCHI / 2011 / V: Quadros / MV: Narew
 
603
Quadriga 18
S / Holst / B / 2003 / V: Quite Capitol / MV: Cor de la Bryere
 
475
Quality Sun S
S / Hann / F / 2011 / V: Quaterback / MV: Feinbrand
 
476
Quando 37
W / Bay / F / 2005 / V: Que Sera / MV: Bordeaux II
 
648
Quando 53
W / W³rtt / B / 2011 / V: Quaprice / MV: Cento
 
477
Quaterback M
W / OS / F / 2004 / V: Quidam's Rubin / MV: Gaston
 
478
Quattani
W / DSP / Schwb / 2009 / V: Quaterback / MV: Paradiesvogel
 
479
Quattrino 5
W / Bay / B / 2002 / V: Quartier Latin / MV: Mythos / GER45870
 
480
Quax 83
W / Holst / B / 2011 / V: Quidado / MV: Contender
 
481
Queen 157
S / Hann / Db / 2009 / V: Quaid I / MV: Don Pedro
 
482
Queen Halla
S / W³rtt / B / 2008 / V: Quintender / MV: Landjunge
 
483
Queen of Pop
S / Bay / B / 2007 / V: Quadrigus M / MV: Antaeus / 103VO14
 
484
Queeny 49
S / W³rtt / B / 2002 / V: Qantas de L / MV: Cordeur
 
485
Quelle Fleur P
S / Holst / BkaSc / 2011 / V: Quarz / MV: Loxgraf Go
 
486
Quenderle
S / OS / B / 2008 / V: Quicksilber / MV: Caretino
 
487
Qui Lasly L
S / W³rtt / F / 2011 / V: Quo Vados I / MV: Landgraf I
 
488
Quidam's Boy
W / Hann / B / 2004 / V: Quidam's Rubin / MV: Askan
 
489
Quidoki
W / Holst / Db / 2008 / V: Quo Vados I / MV: Loutano
 
490
Quincy 153
W / Holst / B / 2007 / V: Quidam de Revel / MV: Colman / 104BH88
 
491
Quindy
S / Old / F / 2009 / V: Quo Vados I / MV: Chambertin
 
492
Quinn 19
W / Hann / B / 2007 / V: Quidam's Rubin / MV: Raphael
 
493
Quinn Amour
W / W³rtt / B / 2010 / V: Quintender / MV: Sandro
 
494
Quinny Lou
S / W³rtt / B / 2008 / V: Quintender / MV: Sandro
 
495
Quintas 4
W / W³rtt / B / 2006 / V: Quite Capitol / MV: Caribik
 
496
Quintus 135
W / Holst / B / 2009 / V: Quirado / MV: Calypso I
 
497
Quinty 7
W / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Quo Vados I / MV: Cento
 
498
Quite Nice BK
S / Hann / B / 2006 / V: Quality / MV: Argentinus
 
R - Pferdename / KNR
499
Rafael 29
W / Holst / Db / 2006 / V: Quinar / MV: Heraldik xx
 
500
Ramazoti 2
W / DSP / Schi / 2006 / V: Rudelsburg / MV: Graf Anhalt E / 103HL95
 
501
Ramazzotti 81
S / OS / B / 2009 / V: Ramiro's Bube / MV: Graf Lehndorff
 
502
Rambazamba 5
H / Bay / F / 2005 / V: Roy Black / MV: Pik Labionics
 
503
Ramona M
S / W³rtt / B / 2010 / V: Ciacomo / MV: Ramin
 
504
Randya de Fuyssieux Z
S / Z.Rpf / B / 2001 / V: Raphael / MV: Unbekannt
 
505
Ratzeputz C
W / Hann / B / 2007 / V: Royal Blend / MV: Arogno
 
594
Ringo
W / 0
 
506
Robin Hood 273
W / Westf / Db / 2007 / V: Rittmeister / MV: Pep
 
507
Robson Peak 2
W / Trak. / RSchi / 2003 / V: K2 / MV: Kostolany / 104VX67
 
508
Romana 213
S / Holst / B / 2001 / V: Cash / MV: Cadillac / GER44287
 
596
Ronja
S / 0
 
509
Ronja 2180
S / Hann / Db / 2005 / V: Rubinero / MV: Artwig
 
510
Rosenstolz 67
W / Bay / Schwb / 2004 / V: Rosario / MV: Abydos
 
511
Rosmarin 9
W / W³rtt / F / 2004 / V: Royaldik / MV: Raphael Son I
 
512
Rotdorn 8
W / W³rtt / B / 2002 / V: Rimini / MV: Laurelic xx
 
513
Royal Flash R
W / Rhld / B / 2011 / V: Riccio / MV: Donnerschlag
 
514
Royal Roxy
S / Hann / B / 2005 / V: Rotspon / MV: Frascati
 
S - Pferdename / KNR
515
Salda±illa
H / Pony o.R / B / 2010
 
516
Samantha 97
S / W³rtt / Db / 1997 / V: Stan the Man xx / MV: Kalman / GER25119
 
636
Samira 297
S / Westf / B / 2005 / V: Sibirian Express / MV: Chromatic xx
 
517
San Ducato
W / Old / Schwb / 2010 / V: Sancisco / MV: Donnerhall
 
518
Sanguetta du Hanau
S / SF / F / 2006 / V: Luccianno / MV: Sappho Comet xx
 
519
Sanssouci 94
S / W³rtt / B / 2006 / V: Stakkato / MV: Acord II / 103UR52
 
521
Santa Bella
S / W³rtt / B / 2009 / V: Stalypso / MV: Guidam (de Dartay)
 
522
Saphir 408
W / W³rtt / B / 2010 / V: Sirtaki / MV: Wanilo
 
523
Saphira 75
S / Rhld / R / 2004 / V: Stedinger / MV: Herzruf / 103KM89
 
524
Sargon 11
W / Trak. / Db / 2007 / V: Grafenstolz / MV: Assistent
 
525
Schocko-pop
W / Old / R / 2003 / V: Shamane / MV: Rubinstein I
 
526
SCS Little Mouse
S / SWB / B / 2011 / V: Limbus / MV: Coronado
 
527
Seal 8
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Stakkato / MV: Zuenftiger xx
 
528
Seal's Heidi
S / Hann / F / 2010 / V: Seal / MV: Carbid
 
529
Sedric
W / W³rtt / Db / 2009 / V: San Amour / MV: Rubinstein I
 
595
Serafina
S / 0
 
530
Serafina HK
S / Westf / F / 2009 / V: Starnberg / MV: Fidermark
 
531
Serafina S
S / W³rtt / B / 2008 / V: Sungold / MV: Levantos I
 
532
Seven Minimis
W / Hann / F / 2008 / V: Stenograph / MV: Wanderer
 
606
Shakira 451
S / W³rtt / R / 2007 / V: Sir Alfred / MV: Dornenk÷nig
 
534
Shamroc
W / DSP / B / 2008 / V: Syndikat / MV: Wind Dancer
 
535
Shanuc
S / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Sir Oldenburg / MV: Tullamore
 
536
Silbertau
S / Hann / B / 2003 / V: Salute xx / MV: Atatuerk
 
537
Silvios Pilot
W / Hann / F / 2005 / V: Silvio I / MV: Pilot
 
538
Simona 417
S / Old / Db / 2003 / V: Danny Wilde / MV: Sion
 
539
Sion o'Nick
W / W³rtt / B / 2007 / V: Heops / MV: Stan the Man xx
 
598
Sir Calimero
W / 2008
 
622
Sir Sampaio
H / Old / Schwb / 2004 / V: Santander H / MV: Feuerwerk
 
540
Sirius Black 3
W / W³rtt / Schwb / 2002 / V: Sir Oldenburg / MV: Life is Life
 
541
Sixth Sense 3
H / Westf / B / 2008 / V: Spielberg / MV: Pik Labionics
 
542
Skyfall 16
W / Old / F / 2009 / V: Sir Donnerhall I / MV: Controller
 
543
Smutje mijn hart
W / Grpf.o.R / B / 2010
 
544
So secret
S / W³rtt / R / 2009 / V: Sandro Hit / MV: French Kiss
 
545
Song of Joy R
S / W³rtt / Db / 2001 / V: Stan the Man xx / MV: Chromatic xx
 
546
Sophia 16
S / W³rtt / Df / 2003 / V: Senna Z / MV: Lanacar
 
547
Spirit 239
W / Pinto / BSche / 2004 / V: Taffy's Snowdown / MV: Farouss ox
 
548
Springfield 15
W / Hann / B / 2004 / V: Silvio I / MV: Enanco S
 
549
Stella 591
S / W³rtt / Db / 2001 / V: Senna Z / MV: Carolus I
 
550
Stella MM
S / Hann / F / 2010 / V: Stakkato / MV: Graf Grannus
 
628
Sue Ellen 18
S / Hann / Db / 2007 / V: Santino / MV: Rubinstein I
 
551
Sunnyboy M
W / F / 2007
 
643
Susi
W / 2003
 
591
Susi Sorglos
S / 0
 
552
Sweet amour
S / Old / Schwb / 2008 / V: San Amour / MV: Top of Class
 
553
Swiss Dream D
S / Dt.Pf / B / 2008 / V: San Schufro / MV: Washington
 
T - Pferdename / KNR
555
Taifun 136
W / DR / BSche / 1990 / V: Sir Theo
 
556
Theo de la Loisne
W / SF / FSti / 2007 / V: Corland (DK: Corlando) / MV: Guile Rock xx / 104SS21
 
557
Thorpe xx
W / xx / B / 2000 / V: Dictator's Song xx / MV: Park Romeo xx
 
558
Top Belea
S / DR / Db / 2008 / V: Top Balino / MV: Nantano
 
559
Touchscreen
W / OS / B / 2011 / V: Toulouse / MV: Amaretto D I
 
560
Trebox Quincy
W / Westf / F / 2004 / V: Quidam's Rubin / MV: Pilot / 102VW88
 
U - Pferdename / KNR
561
Ultimate Sense
W / Westf / B / 2012 / V: Ustinov
 
562
Undine CR
S / Dt.Pf / B / 2004 / V: Atlas Bavaria / MV: Baldini I
 
563
Up to date 62
S / Old / R / 2011 / V: Royal Classic / MV: Boticello
 
564
Upsalla 10
S / Holst / Schi / 2004 / V: Cassini II / MV: Ramiro / 102WM04
 
565
Usara
S / Holst / B / 2004 / V: Rheinsberg / MV: Contender
 
566
Utah van't Winkenshof
S / SBS / F / 2004 / V: Casmir Z / MV: Zoogedacht
 
V - Pferdename / KNR
567
Valero 18
W / Hann / B / 2011 / V: Vulkano / MV: Graf Top
 
568
Vancouver 54
W / Hann / F / 2010 / V: Valentino / MV: Embassy I
 
569
Vanity
S / Holst / Db / 2005 / V: Contender / MV: Caretino
 
570
Varnessa
S / Wel.B / F / 2001 / V: 'T Hoogeland's Ferdinand / MV: Elmead Minstrel
 
571
Vendera
S / Holst / B / 2005 / V: For Pleasure / MV: Barnaul xx
 
572
Vienna Calling 3
S / Old / B / 2010 / V: Lordanos / MV: Quattro B
 
573
Vincenta van Gogh BHK
S / Hann / B / 2012 / V: Van Gogh / MV: Contendro I
 
W - Pferdename / KNR
574
Watson 155
W / KWPN / B / 2003 / V: Sable Rose (Calvados) / MV: Lancer II / 104KE20
 
575
White Sugar 4
S / Holst / Schi / 2006 / V: Almoretto / MV: Newton / 103SC75
 
626
Wibi van Solwerd
H / Wel.B / F / 2006 / V: Dendy / MV: Blethni Puck 26023 / 103XT93
 
576
Wim von Weil
W / Hann / Df / 2006 / V: Weltmeyer / MV: Brentano II
 
639
Winston
W / 2002
 
577
Wolke Sieben 61
S / W³rtt / R / 2007 / V: Wolkenstern / MV: Unbekannt
 
578
Wonne 121
S / Holst / Db / 2006 / V: Conello / MV: Leonid
 
579
Wrantanplan
W / Old / F / 2008 / V: Weltmeyer / MV: Fashion S
 
Z - Pferdename / KNR
580
Zalanda
S / Hann / B / 2006 / V: Zacharias / MV: Espri / 105BW91
 
581
Zentgrõfin
S / Holst / Schi / 2007 / V: Cassaro / MV: Carpaccio / 104XQ55
 
582
Zizou 4
S / Holst / Db / 2007 / V: Canto / MV: Cor de la Bryere
 
583
ZoÚ
S / Holst / B / 2007 / V: Larius W / MV: Campione
 
637
Zunukki
W / Grpf.o.R / B / 2008 / V: Zunikki