Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 83 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
1
A Lord of Dance
W / Old / F / 2009 / V: Amman / MV: Sandro Hit
 
2
Abraxas 123
W / W³rtt / B / 2000 / V: Araconit / MV: Greif
 
3
Anonym F
H / W³rtt / Schi / 2007 / V: Araconit / MV: Cento
 
4
Antonia 146
S / W³rtt / B / 2005 / V: Aralimbo / MV: Polany / 104TB18
 
5
Arelia 2
S / Hann / F / 2009 / V: Arioso du Theillet / MV: Silvio I
 
6
Ariba 25
S / W³rtt / B / 2001 / V: Araconit / MV: Capitol I
 
B - Pferdename / KNR
7
Bolivia 11
S / Hann / Df / 2010 / V: Bonifatius / MV: Wanderbursch II
 
C - Pferdename / KNR
8
Calimero 653
W / W³rtt / Db / 2009 / V: Ciacomo / MV: Lands River
 
9
Candy 739
S / W³rtt / B / 2007 / V: Cellini / MV: Landjunge
 
10
Carladus V-Energie
W / W³rtt / Db / 2006 / V: Carinjo / MV: Ladinos / 103ZF31
 
11
Carlson KC
W / Hann / B / 2002 / V: Charon / MV: Lafontaine
 
12
Casimir 144
W / ZW / Schi / 2009 / V: Clinton II / MV: Cordial S
 
13
Celenta CR
S / Dt.Pf / BkaSc / 2009 / V: Catcher / MV: Cantus
 
14
Champ of Cassedy
H / NF / B / 2005 / V: Cassedy / MV: Anydale Ron
 
15
Chapeloup
H / W³rtt / Schi / 2006 / V: Chapot / MV: Cento
 
16
Charisma Jolie
S / Westf / B / 2002 / V: Cordobes I / MV: Piano II
 
17
Chiara 301
S / W³rtt / B / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Iberio
 
18
Chico Condios
W / Old / Schwb / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Lord Liberty
 
19
Chicocovina
S / Dt.Pf / Db / 2010 / V: Come and Fight / MV: Astek
 
20
Chita 5
S / Z.Rpf / Db / 2002 / V: Chellano Z / MV: Lysander
 
21
Chocklat Jagger
H / Holst / B / 2007 / V: Carentan / MV: Athlet Z
 
22
Claire 114
S / W³rtt / Schi / 2007 / V: Chambertin / MV: Aldato
 
23
Codelli
W / Old / Db / 2009 / V: Collado / MV: Lancado
 
24
Cody 100
W / KWPN / Db / 2009 / V: Carthino Z / MV: Zuidhorn
 
25
Colonia van de Peer
S / W³rtt / B / 2008 / V: Calvero / MV: Pilot's Treffer
 
26
Connary
S / W³rtt / Schi / 2004 / V: Con Air / MV: Athlet Z / 103XT00
 
27
Continuo
W / Holst / B / 1997 / V: Contender / MV: Zarewitsch xx
 
28
Coolman 74
W / Old / Db / 2008 / V: Colman / MV: Landjonker (Fruhling)
 
29
Coralie 16
S / Holst / B / 2005 / V: Cassini II / MV: Los Alamos / 103IM20
 
30
Corall 15
W / Holst / Db / 2001 / V: Caribik / MV: Schampus xx
 
31
Cristelia
S / Hess / F / 2007 / V: Colman / MV: Silvio I
 
32
Czero
W / W³rtt / FSchi / 2003 / V: Coronado / MV: Athlet Z
 
D - Pferdename / KNR
33
D'Herencia
S / W³rtt / B / 2011 / V: Don Diamond / MV: Argentinus
 
34
Daquinta V
S / KWPN / Db / 2008 / V: Carembar de Muze / MV: Namelus R
 
35
Darryl 3
S / Dt.Pf / Db / 1999 / V: Deep Night xx / MV: Flirt / GER26873
 
36
Diamond's Dancer 2
W / W³rtt / F / 2008 / V: Diamond Star / MV: Epikur
 
37
Diana la belle
S / W³rtt / B / 2006 / V: Dorpas AA / MV: Leicester
 
38
Donald 555
W / W³rtt / B / 2010 / V: Don Diamond / MV: Libertino I
 
39
Douga Miwosz
S / Pol. / B / 1997 / V: Alywar / MV: Valiant Heart / GER24200
 
E - Pferdename / KNR
41
Ella 118
S / Grpf.o.R / Schi / 2006
 
42
Estela
S / W³rtt / F / 2005 / V: Epikur / MV: Gargallo
 
F - Pferdename / KNR
44
F³rst Faldo
W / KWPN / Db / 2010 / V: Sandreo / MV: Zeoliet
 
43
Floor 4
S / KWPN / Schi / 2010 / V: Zacharov (Capello's Boy) / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
G - Pferdename / KNR
45
Gina KC
S / Hann / B / 2008 / V: Goldfever II / MV: Lafontaine
 
H - Pferdename / KNR
46
Hahnenhofs Riccitessa
S / Old / SchbS / 2011 / V: Roxett / MV: Icon
 
47
Hahnenhofs Rox du Rouet
H / W³rtt / BSche / 2012 / V: Roxett / MV: Balou du Rouet
 
48
Hazelnut 2
S / Hann / B / 2007 / V: Hochadel / MV: Dumont
 
49
Herkules 157
W / W³rtt / BSchi / 2000 / V: Heraldik xx / MV: Tolstoi / GER43557
 
50
His Heaven
S / Westf / F / 2005 / V: His Highness / MV: Florestan I
 
51
Hugo HS
W / Bay / B / 2005 / V: Lentigo / MV: Araconit
 
52
Hykeham's Siegfried
W / DR / Palom / 2012 / V: Spring Star's Spirit / MV: Hochadel
 
J - Pferdename / KNR
53
Jaipur 11
S / Bay / Schi / 2006 / V: Chacco-Blue / MV: Burkhart / 103XW93
 
L - Pferdename / KNR
54
L' ami
W / Old / B / 2005 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Argentinus
 
55
L'Isbelle
S / Z.Rpf / Schi / 2010 / V: Little Rock Gold / MV: Adelfos / 105KS57
 
56
Lagros 3
H / W³rtt / R / 2005 / V: Lintasboy R / MV: Rico
 
57
Landina 34
S / Old / B / 2001 / V: Landcapitol / MV: Ultraschall
 
58
Larelia
S / Hann / Df / 2009 / V: Lordanos / MV: Democraat
 
59
Lasita G.
S / Holst / B / 2008 / V: Lasino / MV: Contender
 
60
Latte Macchiato 7
W / Holst / F / 2006 / V: Limbus / MV: Calato
 
61
Liselia
S / W³rtt / Schi / 2006 / V: Lordanos / MV: Grando
 
62
Lorrell
S / DR / Df / 2005 / V: Halifax / MV: Santo
 
63
Luna P
S / Rhld / F / 2005 / V: Lord Loxley I / MV: Lancer II
 
N - Pferdename / KNR
64
Nininjo
W / Old / Db / 2008 / V: Nintender / MV: Ramirado
 
O - Pferdename / KNR
65
Or Blanc des Joncs
W / SF / B / 2002 / V: Quick Star / MV: I Love You / 103GB89
 
P - Pferdename / KNR
66
Primigenia
S / Hann / F / 2007 / V: Perigueux / MV: Langata Express xx
 
Q - Pferdename / KNR
67
Queen Halla
S / W³rtt / B / 2008 / V: Quintender / MV: Landjunge
 
68
Quidoki
W / Holst / Db / 2008 / V: Quo Vados I / MV: Loutano
 
69
Quinn 25
W / Holst / B / 2009 / V: Quidam de Revel / MV: Capitol I
 
R - Pferdename / KNR
71
Ramazoti 2
W / DSP / Schi / 2006 / V: Rudelsburg / MV: Graf Anhalt E / 103HL95
 
72
Richmond 38
W / Westf / Schi / 2012 / V: Rock Forever I / MV: Castello
 
73
Ron-Diva
S / Pol. / RSche / 2010 / V: Ron William / MV: Corleone Z
 
S - Pferdename / KNR
74
Seal 8
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Stakkato / MV: Zuenftiger xx
 
75
Serafina HK
S / Westf / F / 2009 / V: Starnberg / MV: Fidermark
 
76
Seven Minimis
W / Hann / F / 2008 / V: Stenograph / MV: Wanderer
 
77
Shannon's Surprise
S / Conne / Schi / 2004 / V: Derrymore Duncan
 
78
Stockholm 9
W / DSP / Hlb / 2009 / V: Skyman / MV: Lagrando
 
79
Sweet little hope
H / W³rtt / B / 2007 / V: Stalypso / MV: Vision xx
 
T - Pferdename / KNR
80
The Desert xx
W / xx / B / 2006 / V: Next Desert xx / MV: Big Shuffle xx / 104EP30
 
81
Trebox Quincy
W / Westf / F / 2004 / V: Quidam's Rubin / MV: Pilot / 102VW88
 
U - Pferdename / KNR
82
Undine CR
S / Dt.Pf / B / 2004 / V: Atlas Bavaria / MV: Baldini I
 
W - Pferdename / KNR
83
Watzlav
H / W³rtt / Df / 2002 / V: Waitaki / MV: Seladon
 
84
Weltentõnzer 3
W / Hann / F / 2004 / V: Weltregent H / MV: Wenzel I
 
Z - Pferdename / KNR
85
Zchila V-Energie
S / W³rtt / F / 2007 / V: Quidam de Revel / MV: Carolus I