Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 339 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
1
A Hot Brownie
W / Grpf.o.R / Db / 2011
 
2
Abony 3
S / Bay / B / 2008 / V: Calido I / MV: Acorado I
 
3
Accassia
S / Holst / B / 2009 / V: Aragorn / MV: Canturo
 
4
Acor M
H / DSP / B / 2003 / V: Acorado I / MV: Dozent / 102UG84
 
5
Aimee Lee
S / Bay / B / 2012 / V: Candyman / MV: Colman
 
6
Aimy 11
S / Bay / Df / 2003 / V: Asti Spumante / MV: Roti D'or G
 
7
Alesandro 8
W / Bay / B / 2010 / V: Arrivederci / MV: Carinjo
 
8
Alice 384
S / DSP / Schi / 2009 / V: Askano / MV: Alabaster
 
9
Aljouretto
W / Holst / B / 2007 / V: Aljour / MV: Concept / 105FT89
 
10
Allstar 4
W / Bay / BSchi / 2005 / V: Asterix Bavaria / MV: Ragazzo
 
11
Alme's Boy
W / Z.Rpf / B / 1996 / V: Alme Crack Z / MV: Schalkhaar
 
12
Alwindra T
S / Bay / Db / 1998 / V: Windgraf / MV: Almherr
 
13
Amira 174
S / Holst / Db / 2008 / V: Cormint / MV: Acord II
 
14
Amore Mio T
S / Bay / DbkaS / 2010 / V: Carisma / MV: Belmont Park xx
 
15
Anika 165
S / Hafl. / F / 2007 / V: Austriacum / MV: Unbekannt
 
315
Anna-belle
S / W³rtt / B / 2007 / V: Acordelli / MV: Wolfgang
 
16
Anny my Pearl
S / Westf / B / 2008 / V: Amantus / MV: Cordobes I
 
319
Araxa T
S / Bay / Db / 2000 / V: Regen I / MV: Zyklotron
 
17
Armicetto
W / OS / B / 2009 / V: Armitage / MV: Lancetto
 
18
Arubia
S / Bay / B / 2011 / V: Diarado / MV: Colani
 
19
Ashli
S / Hann / B / 2011 / V: Corlensky G I / MV: Athletico
 
20
Atalia
S / Pol. / B / 2010 / V: Barbados / MV: Canadian Winter xx
 
21
Avalon 205
H / Hess / B / 2001 / V: Adlantus As / MV: Uniek
 
B - Pferdename / KNR
308
Baccara 178
S / Bay / Schwb / 2003 / V: La Pilot / MV: Caligula I
 
338
Badusch
W / 2008
 
23
Baghira 92
S / Holst / Schi / 2009 / V: Calato / MV: Corrado I
 
24
Bebe 2
S / Hann / B / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Stakkato
 
340
Boateng 9
W / 2012
 
25
Bobby Brown 44
W / Pol. / Schi / 2009 / V: Cantanis / MV: Dixieland xx
 
C - Pferdename / KNR
334
Cäthe
S / -n.gefunde / BRAUN / 2012 / V: Cola Zero / MV: Landcapitol
 
26
Cabbano
H / Holst / Schi / 2007 / V: Cassini I / MV: Lavall II / 104EP80
 
27
Cacciatrice the mouse
S / Westf / B / 2011 / V: Cosil / MV: Salinator
 
28
Cadarco B
W / Bay / B / 2002 / V: Caretello B / MV: Darco / 105DM65
 
29
Cadiz 62
S / Bay / BSchi / 2012 / V: Catoki / MV: Calido I
 
30
Caipi S
S / Bay / BSchi / 2003 / V: Colman / MV: Contender / 103EN64
 
31
Caipirinja
W / Dt.Pf / B / 2002 / V: Capriccio / MV: Dragoner
 
330
California S
S / Holst / Db / 2006 / V: Cartani / MV: Landaris / 104YJ39
 
32
Calimero 549
W / Holst / Schi / 2005 / V: Clearway / MV: Calando I
 
33
Calle 26
H / Old / B / 2003 / V: Cardenio / MV: Trafaret
 
34
Calucci 15
H / DSP / F / 2007 / V: Contract / MV: Casado
 
35
Camillo 148
W / Tsch.W. / Schi / 2004 / V: Catango / MV: Forzando xx
 
36
Candy 735
S / DSP / Db / 2005 / V: Coolman / MV: Preussenulan
 
37
Cantaro 64
W / Bay / Db / 2005 / V: Weidehengst / MV: Campamento
 
38
Canzajo
W / Holst / B / 2011 / V: Cancara / MV: Con Air
 
39
Capao
H / Holst / B / 2005 / V: Conello / MV: Alasca
 
40
Cara 153
S / Westf / Schi / 2008 / V: Cornado I / MV: FAN Holland (ex Holland)
 
41
Carabas 8
W / Holst / Schi / 2004 / V: Clearway / MV: Constant
 
323
Cargentan Fravanca
W / BWP / F / 2002 / V: Argentinus / MV: Balzflug
 
42
Carli-Carlson 2
W / DSP / Schi / 2011 / V: Canstakko / MV: Levisto
 
43
Carmen 269
S / Old / B / 2008 / V: Cassus / MV: Rabino / 105FT94
 
44
Carrenhill Tiger
W / ISH / Schi / 2000 / V: Moores Clover / MV: Unbekannt / GER44597
 
45
Carry me 11
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Carry / MV: Lauritz J / 105GT88
 
46
Carvelle
W / Holst / BkaSc / 2005 / V: Carano / MV: Quidam de Revel
 
47
Cashmere PJ
S / Hann / Schi / 2010 / V: Calido I / MV: Silvio I
 
48
Casicona
S / Holst / Schi / 2007 / V: Casino / MV: Corrado I
 
49
Caskara B B
S / DSP / Db / 2011 / V: Conte Bellini / MV: Askari
 
50
Caspar 268
W / DSP / DbkaS / 2010 / V: Contract / MV: Corum
 
51
Casparo 17
W / Westf / Schi / 2008 / V: Cristallo / MV: Cordobes I
 
52
Cassandra 366
S / DSP / B / 2011 / V: Carpathos / MV: Galan
 
53
Cassis Deluxe
S / Holst / Schi / 2011 / V: Cosido / MV: Corrado I
 
54
Castello 228
H / Bay / BSchi / 2011 / V: Carisma / MV: Rasso Royal
 
320
Castillo Royal
H / Holst / BkaSc / 2012 / V: Corrado I / MV: Contender
 
55
Catolibrina
S / OS / Db / 2009 / V: Catox / MV: Kolibri
 
56
Cayman S
W / Old / R / 2008 / V: Carenzo / MV: Jet Set
 
57
CD Joe
W / Old / Schi / 2009 / V: Cicero Z / MV: Carvallo BB
 
58
Celeste 24
S / Hann / Schwb / 2003 / V: Compliment / MV: Don Primero
 
59
Celtic 21
S / DSP / Schi / 2008 / V: Colorit / MV: Fedor
 
60
Cem 5
W / W³rtt / F / 2012 / V: Cliff / MV: Grannus
 
61
Cena 9
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Corrado II
 
62
Cengarde
H / DSP / BkaSc / 2011 / V: Cornado (DNK) / MV: Goldpilz
 
63
Centurio 39
H / Bay / BkaSc / 2010 / V: Cornado I / MV: Carthago
 
64
Chacciro
H / Hann / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Silvio I
 
321
Chachas Fire
S / Holst / B / 2012 / V: Cachas / MV: Coriander
 
65
Chamber of secrets
W / DSP / B / 2009 / V: Contenaro / MV: Monty
 
66
Chameur 151
W / Holst / Schi / 2009 / V: Califax / MV: Quite Capitol
 
67
Chantra
S / DSP / B / 2006 / V: Carpalo / MV: Corrado II
 
318
Chapeau 4
W / Holst / BkaSc / 2006 / V: Claudio / MV: Ramirado
 
68
Chaque
W / OS / Schi / 2008 / V: Cassus / MV: Lone Star
 
69
Charlie Bravo
W / W³rtt / Db / 2011 / V: Coreno / MV: Abydos
 
70
Charlie Chaplin 24
W / Holst / Db / 2011 / V: Chepetto / MV: Cristo
 
71
Charming Epona
S / OS / DbkaS / 2008 / V: Cassini II / MV: Woernitz
 
72
Chelsea 108
H / Holst / B / 2009 / V: C-Trenton Z / MV: Coriano
 
73
Chica de la Luna 27
S / Grpf.o.R / F / 2010
 
74
Chicolino 16
W / Holst / Schi / 2005 / V: Calato / MV: Romino
 
75
Chillinut
H / DSP / Schi / 2012 / V: Ciaco's Son S / MV: Landor S
 
76
Chivuu D
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cancara / MV: Clearway
 
77
Chyra 3
S / Hann / Schi / 2002 / V: Calido I / MV: Archipel / 102MR58
 
78
Cincinnati 33
H / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Contender
 
79
Citho W
H / Bay / B / 2005 / V: Carinjo
 
80
Citti Patti
W / DSP / Schwb / 2011 / V: Casper B / MV: L'Ami
 
81
Cleo B
S / Old / B / 2002 / V: Cordial Medoc / MV: Langata Express xx
 
82
Clickit
W / OS / B / 2009 / V: Canoso / MV: Landadel
 
83
Clint Eastwood 11
W / Bay / DbkaS / 2010 / V: Carisma / MV: Lone Star
 
84
Cloudy 3
S / Holst / Schi / 2006 / V: Caretino / MV: Capitol I / 104DZ60
 
85
Clueso 17
H / Bay / Schi / 2011 / V: Carisma / MV: Royal Ascot
 
86
Cobold 48
W / Holst / Schi / 2011 / V: Casall / MV: Cassini I
 
87
Cocaine 9
W / W³rtt / Schi / 2005 / V: Cassini II / MV: Solymasz I-4
 
88
Cocco Bella
S / DR / Palom / 2009 / V: FS Chambertin / MV: Lukas
 
89
Codina E
S / Hann / Db / 2009 / V: Codex One / MV: C-Indoctro / 105AG40
 
90
Codisem
W / Holst / B / 2008 / V: Claudio / MV: Caletto I
 
91
Coeur d'or 4
W / Holst / B / 2011 / V: Cassilano / MV: Caretino
 
92
Coland's Little
W / DSP / B / 2011 / V: Coland / MV: Quidam's Rubin
 
93
Cold as Ice 3
H / Holst / Schi / 2012 / V: Chico's Boy / MV: Exorbitant xx
 
94
Coleen R
S / Hann / B / 2009 / V: Contendro I / MV: Argentinus
 
95
Coleur 11
W / W³rtt / B / 2009 / V: Colorit / MV: Cento
 
96
Colin 26
W / Bay / F / 2003 / V: Cosinus B / MV: Nimrod B
 
97
Colin 32
W / Holst / Db / 2007 / V: Colman / MV: Candillo
 
98
Colisu
S / Bay / B / 2007 / V: Rasso Royal / MV: Capitol II
 
99
Comicaze
W / Hann / B / 2010 / V: Canturano I / MV: Paroli
 
100
Companion
W / Bay / 2001 / V: Camporado B / MV: Lennon
 
312
Completina
S / Oe.Wb / Db / 2011 / V: Completto / MV: Lord Lepanto
 
101
Comtess 199
S / DSP / B / 2010 / V: Colestus / MV: Larry
 
102
Comtesse 181
S / OS / B / 2004 / V: Con Air / MV: Sandro / 103GT62
 
103
Comtesse 205
S / Westf / B / 2007 / V: Cayetano L / MV: Pheres
 
104
Connor 52
W / Westf / Db / 2008 / V: Cristallo / MV: Trouble Maker xx
 
105
Connor 60
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cormint / MV: Corrado I
 
106
Cor Le Visto
W / Holst / B / 2012 / V: Cormint / MV: Levisto
 
107
Cordelio
W / Westf / B / 2004 / V: Cordobes I / MV: Polydor / 103AK91
 
108
Corleone 70
H / KWPN / Df / 2007 / V: Armitage / MV: Voltaire
 
109
Cornetto 53
W / Holst / F / 2010 / V: Cosido / MV: Lavall II
 
110
Coronanova
S / Bay / B / 2012 / V: Ciacomo
 
111
Coronis
W / DSP / B / 2007 / V: Continus Grannus / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
112
Corsica 7
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Calido I / MV: Funke
 
113
Cosmopolit 6
W / OS / DfkSc / 2010 / V: Califax / MV: Pro Pilot I
 
114
Costa-Rika
S / Westf / B / 2008 / V: Captain Fire / MV: Lord Caletto
 
115
Coure Mio
W / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Contender
 
116
Crash Boom Bang 10
W / Tsch.W. / B / 2004 / V: Carismo / MV: Walzerkoenig
 
335
Cretel
S / -n.gefunde / 2012
 
117
Crunchynut D
W / Bay / Schwb / 2011 / V: Ciaco's Son S / MV: Friedenstraum
 
118
Cruncynut
H / Bay / Db / 1999 / V: Cosinus B / MV: Grannus
 
D - Pferdename / KNR
119
Dalida 59
S / Holst / B / 2011 / V: Casiro I / MV: Calido I
 
314
Dancing Girl 45
S / DSP / Db / 2011 / V: Furejev / MV: Lancier BEL
 
120
Dark Secret 4
S / Hann / R / 2008 / V: Don Frederico / MV: Weltmeyer
 
121
Dartagnon 13
H / W³rtt / B / 2006 / V: Disco-Tõnzer / MV: Rio Negro
 
122
Daylight 111
W / DR / F / 2001 / V: Arts-Dancer-Boy / MV: Astor
 
123
Der Loisl
W / Old / Schwb / 2012 / V: Destano / MV: Argentinus
 
124
Desperado 203
W / Hann / B / 2003 / V: Davignon I / MV: Mont Du Cantal AA
 
125
Diamant de Cassini
H / Holst / B / 2013 / V: Diarado / MV: Cassini I
 
126
Diandra 38
S / Old / Db / 2006 / V: Daddy Cool / MV: Landcord
 
127
Dieter 44
W / Old / R / 2011 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Carprilli
 
128
Dileen 2
S / Holst / B / 2011 / V: Carrico / MV: Coriano
 
129
Divinee
S / Westf / B / 2009 / V: Diarado / MV: Voltaire / 104FC35
 
130
Dolce Piccola
S / Hann / Schwb / 2003 / V: Der Lenz / MV: Landclassic
 
131
Donautraum 3
H / Meckl. / F / 2006 / V: Dornfelder / MV: Azarro
 
132
Dondolo RW
W / Bay / RSchi / 2010 / V: Denario / MV: Abanos
 
133
Donn Diva
S / Bay / F / 2013 / V: Don Diamond / MV: Donnerhall
 
134
Donnerlittchen K
S / DSP / B / 2006 / V: Blackstone I / MV: Dominikus
 
328
Dressed For Success
W / Old / B / 2011 / V: Clooney / MV: Corrado II
 
135
Drymills Blazer
W / Conne / Schi / 2012
 
136
Ducati 23
W / DSP / F / 2007 / V: Dijon / MV: Chopard
 
E - Pferdename / KNR
336
Eden Manor Apple
S / -n.gefunde / 2011
 
137
Elka Spumante
S / DSP / B / 2009 / V: Asti Spumante / MV: Certain
 
138
Erebus Come Back
W / Pol. / B / 2005 / V: Erebus / MV: Faust Z
 
139
Escada 226
S / DSP / BSchi / 2007 / V: Ciacomini / MV: La Salle
 
140
Eskarthina
S / Hann / Db / 2007 / V: Stolzenberg / MV: Escudo I
 
141
Especially Amy Blue PW
S / Holst / Schwb / 2012 / V: Nekton / MV: Quintero
 
142
Etoile d' Araconit
S / DSP / B / 2006 / V: Araconit
 
143
Evolution d' Esprit
W / Hann / B / 2001 / V: Eklat / MV: Buenos Aires
 
F - Pferdename / KNR
325
Faith in Pleasure
S / Hann / B / 2006 / V: Forsyth / MV: Graf Top
 
144
Fantastic Leon
W / Old / Df / 2011 / V: Fabregas / MV: Rosenkavalier
 
145
Fayola 13
S / OS / B / 2012 / V: Valeron / MV: Candidatus
 
146
Felicia vh Luttel
S / BWP / Schi / 2005 / V: Caesar van de Helle / MV: Alcanar xx
 
147
FH Komtesse II
S / DR / B / 2004 / V: Kaiserwinner / MV: Zingaro xx / 103DU12
 
148
Fifty Fifty 34
H / Holst / Db / 2012 / V: Cormint / MV: Quantum
 
327
Filou 1086
W / BSche / 1995
 
149
Finesse K
S / DSP / F / 2009 / V: Quidams Quit / MV: Westinghouse
 
150
Fiodora GK
S / Holst / Db / 2012 / V: Connor / MV: Con Air
 
151
Fiona 539
S / Bay / F / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Lagranno
 
152
Flirt Royal
W / Hann / Db / 2009 / V: Fidertanz / MV: Grand Royal
 
153
Flitz 4
H / Bay / Db / 2012 / V: Levisonn / MV: Contender
 
154
For Carthago
H / Holst / F / 2012 / V: For Fashion (Anklahoma VDL) / MV: Carthago
 
G - Pferdename / KNR
155
Galadriel 9
S / Bay / Db / 2006 / V: Quinto de B / MV: Mr. Cox
 
329
Gambrinus 93
W / KWPN / B / 2011 / V: Michael / MV: Ovidius
 
156
Gandela 3
S / ZW / B / 2006 / V: Gallarius / MV: Gottward
 
157
Geraldine 183
S / Old / B / 2005 / V: Luxius / MV: Grandero
 
158
German Lady 4
S / Hann / B / 2008 / V: Granikos / MV: Amadeus Z
 
159
Gippetto
H / OS / Hlb / 2002 / V: Giorgio / MV: Landadel
 
160
Glamour Girl T
S / Bay / F / 1999 / V: Rex Ramon / MV: Arnstein
 
161
Golden Over Fly
W / DR / Palom / 2012 / V: Hugo Boss / MV: Hasko
 
162
Good Feeling 8
S / Bay / B / 2010 / V: Chat qui Rit de L / MV: La Rochelle G
 
163
Gossip Girl Utopia
S / KWPN / F / 2011 / V: Sheraton / MV: Odermus R
 
164
Gothika 4
S / Pony o.R / RTiSc / 2000 / V: Geronimo (n.gek.) / MV: Nante II
 
165
Gracie-Lou
S / W³rtt / B / 2009 / V: Ciacomo / MV: Abydos
 
166
Gradimento T
W / Bay / F / 2009 / V: Gralsh³ter / MV: Quattro B
 
167
Graf Giovanni 2
W / Old / Schwb / 2007 / V: Grafenstolz / MV: Compliment
 
168
Graf Leon
W / Old / Schwb / 2006 / V: Grafenstolz / MV: Wanderbursch II / 104BF29
 
341
Grandezza 203
S / 2010
 
169
Grangiallo H
W / B / 2004 / MV: Rocco
 
170
Graziello 3
W / Hann / B / 2009 / V: Graf Top / MV: Maquisard xx
 
H - Pferdename / KNR
171
Hamilton Barthelula
W / Bay / B / 2009 / V: Halimey Go / MV: Carinjo
 
172
Hedonis of Independence
H / Knabs / RVTi / 2006 / V: Hussar of Independence / MV: Thunder King o.Mountain
 
173
Hermes 138
W / Ita.W / Schi / 2007 / V: Heartbreaker / MV: Calypso II
 
174
Highlight 144
S / Bay / B / 2006 / V: Grafenstolz / MV: Heraldik xx
 
175
Hollywood 41
H / Bay / B / 2005 / V: Heraldik xx / MV: Lanciano
 
176
Hyaliet K
S / KWPN / F / 2012 / V: Chellthago Z / MV: Numero Uno
 
I - Pferdename / KNR
177
Ice-T
W / DR / B / 2010 / V: Rednexx / MV: Constantin
 
178
Imperia 27
S / Pol. / F / 2002 / V: Zakard / MV: Moran
 
J - Pferdename / KNR
179
Jani Leon
W / Bay / Db / 2012 / V: Uccello / MV: Roy Black
 
180
Jeroma 2
S / Oe.Wb / B / 2007 / V: Jerome-E / MV: Veneur du Luc
 
K - Pferdename / KNR
181
Kaitana
S / Holst / Db / 2002 / V: Capo / MV: Acord II
 
182
Kartago 15
W / F / 2006 / V: Junior
 
183
Kronprinz 101
W / Bay / Df / 2007 / V: Kaiser Karl / MV: Que Sera
 
L - Pferdename / KNR
184
La Coer 2
W / DSP / B / 2009 / V: La Quitol (ex: Long Island Z) / MV: L'Ombre
 
313
La Coronja R
S / OS / Db / 2010 / V: Catoki / MV: L'Ami
 
185
La Fino
W / Westf / B / 2009 / V: Lacock / MV: Socrates Lobell
 
186
La Roma G
S / Bay / Db / 2006 / V: Larome / MV: Columbus
 
187
La Schocka
S / DSP / B / 2008 / V: Lancelot Quainton / MV: Planitz
 
188
Lady 2299
S / Lewitz / BSche / 2001 / V: Nimb / MV: Elbrus
 
189
Lady in Red 14
S / DSP / F / 2003 / V: Levisto / MV: Kolibri
 
190
Lagonda 11
W / Dt.Pf / B / 2009 / V: Lindbergh / MV: Lennon Beat
 
191
Lamorena M
S / Old / B / 1998 / V: Laurion / MV: Grannus
 
192
Larry 220
H / Holst / Schi / 2012 / V: Larimar / MV: Cassini I
 
193
Latina 252
S / Old / B / 2009 / V: Ciacomo / MV: Landjunge
 
194
Laukur
W / Holst / B / 2008 / V: Lavaletto / MV: Lennon
 
195
Laurie C
W / Hann / Db / 2009 / V: Lauries Crusador xx / MV: Don Frederico
 
196
Lavendel LB
W / DSP / B / 2011 / V: Laurencio / MV: Standing Ovation
 
197
Lawaihaway
S / OS / F / 2008 / V: Lordanos / MV: Pluspunkt
 
198
Lazaro 14
W / Hann / Db / 2009 / V: Landstreicher / MV: Calypso II
 
199
Le Papillon xx 9
W / xx / Db / 2004 / V: Devil River Peek xx / MV: Mad Captain xx / 103TN22
 
337
Le Petit Filou
W / 2006
 
200
Lennox de Luxe 2
W / Bay / B / 2011 / V: Landesprinz / MV: Perrier S
 
201
Leonardo 475
H / Conne / Falbe / 1998 / V: Lorenzo / MV: Diamond Rum (Diamond's Dandy)
 
202
Leonardo 663
H / Meckl. / B / 2002 / V: Lord Kemm / MV: Distello
 
203
Leopold 287
W / Old / B / 2010 / V: Landk÷nig / MV: Casi
 
204
Letizia II
S / DSP / B / 2005 / V: Littlefield / MV: Lancetto
 
311
Levistann
W / DSP / BkaSc / 2011 / V: Levisonn / MV: Festival Westfalia
 
205
Levita B
S / DSP / Schi / 2008 / V: Levinus / MV: Brandenburger
 
206
Lichtblick 42
W / Westf / F / 2008 / V: Light On / MV: Pep / 105KX93
 
207
Light Leonara
S / Westf / B / 2009 / V: Light On / MV: Pik Labionics
 
208
Lilly Magic
S / Westf / B / 2005 / V: Lissabon / MV: Lupicor / 103IC97
 
209
Little Lucie 7
S / Westf / F / 2012 / V: Light On / MV: Christoph Columbus
 
210
Look at me 60
W / W³rtt / B / 2007 / V: Landorino R / MV: Come On
 
211
Lord of Rock 2
H / DSP / B / 2009 / V: Lionheart / MV: Acord II
 
322
Lordana B
S / Hann / B / 2010 / V: Lordanos / MV: El Bundy I
 
212
Lou 81
S / OS / B / 2011 / V: Lord Argentinus / MV: Lex Lugar
 
213
Louisa S
S / Sachs / B / 2000 / V: Planitz / MV: Saphir / 102MD26
 
214
Love Story 26
S / Meckl. / Db / 2004 / V: Landcapitol / MV: Diamon
 
215
Lucky Charm'z
S / Holst / B / 2011 / V: Landos / MV: Carpaccio
 
216
Ludje
W / Old / Db / 2007 / V: Lucky-Man / MV: Katamaran xx
 
217
Ludwig O
H / OS / B / 2004 / V: Ludwig von Bayern / MV: Rouletto / 103BG16
 
218
Ludwig von Widgenstein
W / DSP / B / 2008 / V: Lichtblick / MV: Gipsy King
 
219
Luipold 4
H / Westf / B / 2005 / V: Ludwig von Bayern / MV: Federball
 
220
Lumpilu
W / Dt.Pf / B / 2008 / V: Liquid / MV: Interpol
 
221
Luxor 120
W / Brdbg / F / 2001 / V: Lafitte / MV: Good Dream
 
M - Pferdename / KNR
228
Mönchshofs Red Power
W / Dt.Pf / Df / 2007 / V: Rajco / MV: In Extenso
 
222
Mathilda T
S / Bay / B / 2008 / V: Leviathan / MV: Belmont Park xx
 
223
Maximus 76
W / DSP / R / 2008 / V: Mill Reef / MV: Good Line
 
224
Melissa -P
S / Bay / F / 2010 / V: Chamiro / MV: Acord II
 
225
Milton 47
W / BSche / 2000
 
226
Mocca 31
S / F / 2005
 
227
Mokkacino
W / Trak. / B / 2007 / V: Grafenstolz / MV: Heraldik xx
 
229
Moni 289
S / Grpf.o.R / Hlf / 2005
 
230
Montendra 3
S / Bay / Db / 2008 / V: Montendro I / MV: Newton
 
231
Montina 5
S / Hann / Db / 2010 / V: Monte Bellini / MV: Drosselklang II
 
342
Moonlight
W / 1999
 
232
My fine little Darling
S / Pony o.R / B / 2005 / MV: Durant
 
N - Pferdename / KNR
233
Napoleon 443
H / Westf / B / 2008 / V: Nikidam du Chateau / MV: Fugger
 
234
Napoli 46
W / DR / Schi / 1997 / V: Navajo / MV: Rzewuski ox / GER45053
 
235
Nita Sunke
S / DR / B / 1998 / V: Cliff / MV: Nalet ox
 
236
Noble Girl 8
S / Bay / Db / 2010 / V: Colestus / MV: Desert Story xx
 
237
Noryk
W / Grpf.o.R / B / 2004
 
238
Nougat 29
W / KWPN / Db / 2005 / V: Numero Uno / MV: Burggraaf
 
O - Pferdename / KNR
239
Ohlala 13
S / Grpf.o.R / Db / 2012 / MV: Balou du Rouet
 
240
One Dream De Bo
W / Z.Rpf / F / 2012 / V: Ogano Sitte / MV: Faust Z
 
P - Pferdename / KNR
241
Palomina GE
S / DSP / DbSch / 2011 / V: Quick Amour GE / MV: Balou du Rouet
 
242
Pamina 437
S / DSP / Db / 2004 / V: Consul / MV: Capital
 
243
Panama 117
S / KWPN / Df / 1996 / V: Pro Pilot I / MV: Souvenir
 
244
Paula 511
S / DR / F / 2008 / V: Pilatus / MV: Krimh ox
 
245
Picard Blue
W / Westf / B / 2012 / V: Plot Blue / MV: Londonderry
 
339
Pieter
W / 2003
 
246
Pirat 317
H / DR / Schwb / 2003 / V: Kaiserstolz / MV: Ganove B 231
 
317
Poker 81
W / PLPo / B / 2006 / V: Corado / MV: Supel
 
247
Poker Girl
S / Pony o.R / Palom / 2003
 
248
Prinzessin 120
S / Bay / B / 2001 / V: Camporado B / MV: Lord
 
Q - Pferdename / KNR
332
Qiss Cool de la Roque
S / SF / B / 2004 / V: Kannan / MV: Damiro / 102NB62
 
249
Quel Spectacle
W / Hann / B / 2012 / V: Quaid I / MV: Converter
 
250
Quentin 101
W / Westf / B / 2009 / V: Quadrigus M / MV: Pythagoras Z
 
333
Quick Stepp 4
W / Old / B / 2007 / V: Quidam / MV: Couleur-Rubin / 104DZ57
 
251
Quicky 20
S / Bay / Db / 2007 / V: Quidam de Revel / MV: San Carlos
 
310
Quietol
W / Bay / BSchi / 2004 / V: Quite Capitol / MV: Graphitano
 
252
Quincy Darling
W / Holst / B / 2009 / V: Queens Darling / MV: Casco
 
253
Quindra
S / Old / F / 2011 / V: Quality Time (NED) / MV: Acord II
 
254
Quintana 35
S / Holst / B / 2006 / V: Quidam de Revel / MV: Coriano
 
255
Quintano 51
W / DSP / B / 2011 / V: Quality Touch / MV: Feldjunge
 
256
Quintus 158
W / Hann / Df / 2011 / V: Quaid I / MV: Nobre xx
 
257
Quiseidon
W / Bay / B / 2003 / V: Quinar / MV: Wiscont B
 
258
Quite Chardonnay
S / Holst / B / 2007 / V: Quite Capitol / MV: Silvester
 
R - Pferdename / KNR
262
Räuber 45
W / Bay / FSchi / 2004 / V: Rosario / MV: Donator
 
259
Rahima 2
S / DSP / Schi / 2011 / V: Califax / MV: L'Ami
 
260
Ramon 358
W / KWPN / B / 1998 / V: Ahorn / MV: Elcaro / FRA12667
 
261
Rashida 24
S / Hann / R / 2008 / V: Rotspon / MV: De Niro
 
263
Red Spotted Green
W / Old / F / 2002 / V: Rubicell / MV: World Cup III
 
264
Rio de Janeiro 15
W / Bay / B / 2002 / V: Rasso / MV: Argentinus / 103TK50
 
265
Rolando 30
W / Grpf.o.R / Schwb / 2007
 
266
Rubina 435
S / Bay / Schwb / 2013 / V: Diarado / MV: Pacelli W
 
267
Ryno 3
W / DSP / RSchi / 2005 / V: Ratero / MV: Johannistag
 
S - Pferdename / KNR
268
Sally 640
S / Bay / B / 2007 / V: Starlight / MV: Burggraaf
 
269
Samba Pa Ti 15
W / DSP / B / 2007 / V: Splended / MV: Jupiter II
 
270
Sandolino
H / Dt.Pf / F / 2008 / V: Salute xx / MV: E-Pilot
 
271
Santa Lucia D
S / Hann / Db / 2005 / V: Stakkato / MV: Eiger I / 103EK15
 
272
Santaniy
S / Westf / F / 2007 / V: Sandro Bedo / MV: Florestan I
 
273
Schacka Racko
W / DSP / Db / 2012 / V: Syltus / MV: Granulit
 
274
Senorita 40
S / Thuer / F / 2000 / V: Ruiz Soler / MV: Thannhaeuser
 
275
Shanaya 10
S / DSP / Df / 2005 / V: Drakdream / MV: Dornado
 
276
Shibasaburo
W / Bay / Db / 2008 / V: Abydos / MV: Adlerschild xx / 105CS22
 
277
Shiga 2
S / Bay / Db / 2009 / V: Abydos / MV: Adlerschild xx / 105CS24
 
278
Sienna 55
S / Hann / F / 2012 / V: Stanley / MV: Quidam de Revel
 
279
Sirius Black 18
W / Hann / Db / 2006 / V: Stolzenberg / MV: Calido I
 
280
Sirsha
S / EHafl / FhLH / 2011 / V: Arogno / MV: Nachfolger
 
324
Skychecker
W / W³rtt / B / 2007 / V: Stalypso / MV: Feuerschein I
 
281
Sobino
W / Grpf.o.R / B / 2011
 
282
Somer
W / Pol. / Schi / 2002
 
283
Spiky 19
W / Hann / Db / 2011 / V: Stolzenberg / MV: Ravallo
 
284
Standman 2
W / DSP / Db / 2008 / V: Stallone Quainton / MV: Graf Grannus
 
285
Starbucks 12
W / Hann / Db / 2009 / V: Stalypso / MV: Fabriano
 
286
Stella 651
S / Holst / B / 2002 / V: Charakter / MV: Lord / 102RT64
 
287
Strolch 251
W / Bay / B / 2008 / V: Stalypso / MV: Landadel
 
288
Stui 3
W / Dt.Pf / B / 2009 / V: Sir Shutterfly / MV: Cassandro II
 
289
Sumsum
S / Old / F / 2007 / V: Silvio I / MV: Cento
 
290
Sweet Seconda
S / Hann / Schi / 2012 / V: Shalimaro / MV: Londonderry
 
U - Pferdename / KNR
291
Uptown Girl 8
S / Old / B / 2011 / V: Uptown / MV: Dr.Doolittle
 
292
Urmel 97
S / Holst / B / 2005 / V: Cassini II / MV: Caretino
 
309
Uronia
S / B / 1996 / V: La Rochelle G / MV: Carol
 
294
Ursula 18
S / Holst / Db / 2004 / V: Caretano Z / MV: Caletto III
 
V - Pferdename / KNR
295
Vanille 10
S / Trak. / F / 2004 / V: Bogart / MV: Ephor
 
296
Vemiro 2
W / Hann / B / 2010 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Ramiro
 
297
Verdi HS
W / Hann / F / 2013 / V: Valentino / MV: Stakkato
 
W - Pferdename / KNR
298
Washington 137
H / Schi / 2001
 
299
Weicamee
S / Old / Db / 2005 / V: Chambertin / MV: Wanderbursch II
 
300
Wenga 8
S / Bay / B / 2001 / V: Latouro / MV: Waechter / GER45170
 
301
Whippy Wilma
S / Hann / Db / 2001 / V: Weltruhm / MV: Natiello xx / 103HT32
 
302
White Chocolate 6
S / Ung. / Schi / 2005 / V: Attila / MV: Amati
 
303
Wienna 67
S / Bay / F / 2003 / V: Chequille / MV: Waechter
 
304
Wilma WL
S / Bay / BkaSc / 2010 / V: Carisma / MV: Rangun
 
305
Winni Pooh 9
S / Bay / Db / 2000 / V: Campamento / MV: Silvio I
 
306
Winston 339
H / KWPN / Db / 2003 / V: Lancaster / MV: Lux
 
307
Wonina
S / Bay / Db / 2008 / V: Rasso Royal / MV: Landjonker (Fruhling)
 
Z - Pferdename / KNR
316
Zeliene NA
S / Holst / B / 2007 / V: Lasino / MV: Carry
 
331
Zilagro
W / KWPN / F / 2004 / V: Hors la Loi II / MV: Cavalier (Mister) / 102XW19