Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 39 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
A Sense of Pleasure
S / STSW / B / 2016 / V: Veltin / MV: Lordano
 
0002
Adina 77
S / B / 2015 / V: Hesselteichs Grimaldi / MV: Sir Charles
 
0003
Akito 90
W / Falbe / 2016 / V: A new Star II / MV: Eamon an Cnoic
 
0004
Alaba M
W / F / 2016 / V: A new Star / MV: Campari Pur
 
B - Pferdename / KNR
0005
Backstage CQ
H / Hann / B / 2016 / V: Buckingham / MV: Diamond Hit
 
C - Pferdename / KNR
0006
Casalda
S / NRPS / F / 2016 / V: Crosby / MV: Spielberg
 
0007
Cocos Girly
S / Falbe / 2016 / V: FS Coconut Dream / MV: FS Don't Worry
 
D - Pferdename / KNR
0009
Don Diego 87
W / Falbe / 2016 / V: D-Day AT / MV: FS Don't Worry
 
0010
Don Jovy
W / DSP / Db / 2013 / V: Don Girovanni / MV: Weltmeyer
 
0011
Donna Klara 17
S / F / 2015 / V: Dance Star AT / MV: Vivaldi
 
0013
Double Dream 8
W / F / 2013 / V: Dornik B / MV: Constantin / 105XL91
 
E - Pferdename / KNR
0014
Ebby 15
S / B / 2015 / V: Everdale (ex:Escudo K) / MV: Spielberg
 
0015
El Lorenzo
H / B / 2015 / V: El Larry II / MV: Allegro
 
0016
Elea 21
S / R / 2016 / V: Ernesto M / MV: Sarkozy
 
0017
Elinox
W / Schwb / 2014 / V: Elitär / MV: Valerius
 
0043
Enzo 139
W / Db / 2016 / V: Elbgraf / MV: Celsius
 
0018
Equador K
W / Db / 2013 / V: Ellington (Eliot) / MV: Gero
 
0019
Ernstfall
W / R / 2015 / V: Elitär / MV: Empire
 
0020
Esco 27
H / Db / 2015 / V: Ecclestone / MV: Egner
 
F - Pferdename / KNR
0021
Falco 401
W / Westf / Db / 2015 / V: Finest / MV: Biotop
 
0022
Felina 219
S / B / 2015 / V: Rosenhof Chico / MV: Rock Grey New York
 
0023
Fidibus 106
W / Schwb / 2015 / V: Finest / MV: Hochadel
 
0024
Filou 2081
W / B / 2014 / V: Fiderbach / MV: Likoto xx
 
G - Pferdename / KNR
0025
Golden dancing Darling B
S / Palom / 2015 / V: Golden West / MV: Dance Star AT
 
0026
Grand Filou 89
W / Schwb / 2016 / V: Graf Top / MV: Continue
 
H - Pferdename / KNR
0028
Hesselteichs Glamour Girl
S / DR / Palom / 2015 / V: A Gorgeous / MV: Good Guffi
 
J - Pferdename / KNR
0029
Julius vom Schedetal
W / Df / 2013 / V: Jolly Jumper vom Talhof / MV: Janosch v. Schedetal
 
K - Pferdename / KNR
0030
Kala 13
S / BSche / 2014
 
0031
Kemp
W / B / 2015 / V: Fantijn / MV: Wervelwind C
 
L - Pferdename / KNR
0032
Leonidas 146
W / B / 2015 / V: Lord Brown / MV: Ullstein
 
0033
Lucianuz
H / Schi / 2013 / V: Ludwig / MV: Indygo
 
N - Pferdename / KNR
0034
Nele 162
S / F / 2013 / V: Nebos II / MV: Santos
 
0035
Newgap Passion
W / F / 2016 / V: Rhoswen Guardsman / MV: Popsters Grandera / 106WF10
 
S - Pferdename / KNR
0036
Saliva DG
S / B / 2016 / V: Scolari / MV: Prinz Segelhorst
 
0037
Saltys Whisler
W / R / 2013 / V: Magnum Windstar / MV: Oak-Tree Paddington
 
0038
Sina-Sunshine
S / STSW / R / 2016 / V: Capitano / MV: Lombard
 
0039
Sunshine's Coconut
S / Palom / 2013 / V: Caramel / MV: Galant
 
V - Pferdename / KNR
0040
Velvic
H / Schwb / 2016 / V: Veritabel / MV: Elixier
 
W - Pferdename / KNR
0041
Wilma M
S / B / 2013 / V: Veritas / MV: Elbcapitän