Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 61 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Alabester
W / Hann / Df / 2010 / V: Alabaster / MV: Rosenkavalier
 
0002
Amarillo 97
W / Westf / Db / 2014 / V: All at once / MV: Compliment
 
0003
Ammonite
S / Old / Schwb / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Diamond Hit
 
0004
Antinori 7
H / Holst / Db / 2004 / V: unbekannt / MV: Lorentin I
 
B - Pferdename / KNR
0005
Bärijak
W / Holst / B / 2013 / V: Belissimo M / MV: Lorentin I
 
0006
Ben 420
W / W³rtt / B / 2010 / V: Belissimo M / MV: Caprimond
 
0008
Bottas SK
W / Hann / R / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Florestan I
 
C - Pferdename / KNR
0009
Cai-Uwe H
W / DSP / F / 2016 / V: Changing Winds / MV: Imparo
 
0010
Chocolate de Waidhof
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Cayton / MV: Zarewitsch xx / 105AR67
 
D - Pferdename / KNR
0011
Dakota 416
S / Hann / F / 2012 / V: Diamond Hit / MV: Londonderry
 
0012
Davi G
W / Old / B / 2015 / V: Danciano / MV: Fürst Romancier
 
0013
Descartes 14
W / W³rtt / Df / 2013 / V: Don Frederico / MV: Worldly I
 
0014
Destino 73
W / Westf / R / 2009 / V: Desperados / MV: Hohenstein
 
0015
Diamantino A
W / DR / Palom / 2008 / V: Danny Gold / MV: Halenkino
 
0016
Diamond Boy 10
W / W³rtt / F / 2009 / V: Don Diamond / MV: Disco-Tänzer
 
0017
Diosa de la luna
S / W³rtt / Db / 2011 / V: Damon Hill / MV: Lintas
 
0018
Djamal G
W / W³rtt / Db / 2013 / V: Danone I / MV: Goofalik xx
 
0020
Don-Franco - M
W / CH.Wb / Db / 2013 / V: Don Index / MV: Don Cardinale
 
0021
Donkeykong
W / Rhld / Df / 2015 / V: Don Deluxe / MV: Fidermark
 
0022
Dr. Snuggles 9
W / Old / B / 2016 / V: Don Nobless / MV: Sandro Hit
 
0023
Dream Girl 74
S / DSP / R / 2016 / V: Duke of Oldenburg / MV: Dark Dream
 
0024
Dunhill 85
W / Hann / F / 2006 / V: De Niro / MV: Caprimond
 
F - Pferdename / KNR
0025
Faido 6
W / Hann / Db / 2013 / V: Fürstenball / MV: Sir Savoy
 
0026
Farell 33
W / Hann / B / 2015 / V: Fürst Belissaro / MV: Don Crusador
 
0028
Ferdinand 341
W / Old / R / 2015 / V: Finest / MV: Weltmeyer
 
0030
Financiero 3
H / PRE / Db / 2010 / V: Jabato XCV / MV: Elegido XXIII
 
0031
Finesty
S / DSP / R / 2016 / V: Finest / MV: Argentinus
 
0032
Fischer's Fritz 4
W / DSP / Df / 2017 / V: Vitalis / MV: Fürst Piccolo
 
0033
Flaneur 228
W / DSP / R / 2014 / V: Fürstenstern / MV: Daramis
 
0034
Forman G
W / ZW / Db / 2012 / V: Fidertanz / MV: Sion
 
0035
Fürstentusch 3
W / Westf / B / 2011 / V: Fürstenball / MV: Ehrentusch
 
G - Pferdename / KNR
0037
Gandria 13
S / Old / Db / 2011 / V: Dante Weltino / MV: Kennedy
 
0038
Grand Galaxy 3
W / DWB / Db / 2015 / V: Grand Galaxy Win T / MV: Loran
 
H - Pferdename / KNR
0039
Herodes 19
H / Lusit / Schi / 2012 / V: Zamorim / MV: Habil
 
0040
Hoelgaard's Pride
W / DWB / BSche / 2013 / V: Erlando / MV: Farrington
 
0041
Honey Bee MM
S / Hann / Db / 2016 / V: Herbstkönig / MV: Romino
 
I - Pferdename / KNR
0042
Iranio
H / Lusit / Falbe / 2013 / V: Riopele / MV: Xaquiro
 
J - Pferdename / KNR
0043
Jazzdance 4
S / Westf / Db / 2011 / V: Jazz / MV: Fidermark
 
0044
Just Dance aka Johnny
W / KWPN / Db / 2008 / V: Johnson / MV: Casanova
 
L - Pferdename / KNR
0068
Lepas Hofstern
H / DWB / B / 2008 / V: Hofrat / MV: Regitza Lundbaek
 
0045
Look at me 105
W / DWB / Db / 2009 / V: Benetton Dream / MV: Leandro / 106MZ67
 
0046
Looks like riccioli
W / Hann / Schi / 2008 / V: Lauries Crusador xx / MV: Westwall / 103VK87
 
0047
Lord Hamilton 2
H / Holst / B / 2006 / V: Limbus / MV: Feldherr
 
N - Pferdename / KNR
0048
No Discussion H.H.
W / Westf / B / 2008 / V: Nintender / MV: Landsieger I / 104NY70
 
P - Pferdename / KNR
0049
Pippi Lotta 36
S / Bay / R / 2012 / V: Chequille / MV: Sandro Hit
 
Q - Pferdename / KNR
0050
Quadera W
S / DSP / Db / 2012 / V: Quadroneur / MV: Florestan I
 
0051
Quana 4
S / DSP / R / 2011 / V: Quadroneur / MV: Donjour
 
R - Pferdename / KNR
0053
Rhonda 22
S / Bay / Db / 2012 / V: Decamerone / MV: Rubinstein I
 
0054
Rockingham 2
W / W³rtt / B / 2007 / V: Rockwell / MV: Don Juan
 
0055
Rosenglanz 3
H / Old / Df / 2005 / V: Rosentanz / MV: Lord Liberty G
 
S - Pferdename / KNR
0056
Samcro
W / Westf / B / 2010 / V: Son of Cologne / MV: Florestan I
 
0057
Scarlett 664
S / Old / Df / 2009 / V: Dominion / MV: Sandrit
 
0058
Selina H
S / DSP / Schwb / 2015 / V: Spörcken / MV: Rotspon
 
0059
Semper Fidelis 20
W / DSP / Db / 2015 / V: Sir Sandro / MV: Don Rico
 
0060
Serafino 23
W / Old / Db / 2009 / V: Serano Gold / MV: Donnerhall
 
0061
Sir Daily Diamond
W / Westf / F / 2016 / V: Sir Heinrich / MV: Faveur
 
0062
Sir Nymphenburg
H / W³rtt / F / 2005 / V: Sir Donnerhall I / MV: Regazzoni
 
0063
Soulmate M 2
S / Dt.Pf / B / 2015 / V: Sommertraum / MV: Roman Lifestyle
 
0064
Supergirl 16
S / Hann / B / 2015 / V: San Amour I / MV: Rubinstein I
 
V - Pferdename / KNR
0066
Van Damm
W / Westf / F / 2013 / V: Vitalis / MV: Fleury / 106IX14
 
0067
Violine 19
S / DSP / F / 2016 / V: Veneno / MV: St. Moritz