Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 157 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
. - Pferdename / KNR
0502
.
W / 0
 
0501
.
W / 0
 
0500
.
W / 0
 
A - Pferdename / KNR
0001
Adventure Lady 3
S / F / 2007 / V: Arthos / MV: Amor
 
0002
Agnes 12
S / B / 2006
 
0003
Alma 80
S / Meckl. / B / 2002 / V: Anrit / MV: Grannenstolz
 
0004
Amigo 1794
H / BSche / 2013
 
0005
Amina 70
S / R / 2012 / V: Centrus / MV: Erlwein
 
0006
Ankumshof Kensington
H / Palom / 2015 / V: Nilantshoeve's Zippo / MV: Casperhof's Freddy
 
0007
Anydale Maex
W / Db / 2007 / V: Anydale Martien / MV: Maestoso
 
0008
Arvalon Cameron Diaz
S / 2007 / V: Cwmmaddoc Appollo / MV: Nebo Daniel
 
0009
Arvalon Paris Hilton
S / Schi / 2007 / V: Criccieth Hywel / MV: Revel Polish
 
0010
Avanti 218
W / F / 2007
 
B - Pferdename / KNR
0011
Balou 875
H / Holst / B / 2015 / V: Balous Bellini / MV: C-Indoctro
 
0012
Banana Joe P
W / Old / F / 2010 / V: Blickpunkt / MV: Fürst Heinrich
 
0013
Beauty 628
S / DR / B / 2011 / V: Nemax / MV: Burlington S
 
0014
Bellamie 33
S / DR / B / 2013 / V: Nemax / MV: Burlington S
 
0015
Black 53
W / R / 2003
 
0016
Bob 65
W / Shet / R / 2010 / V: Sambuco / MV: Carlo
 
C - Pferdename / KNR
0017
Cabriole 5
S / B / 2012 / V: Rosenhof Chico / MV: Bonitos / 106HA24
 
0018
Camaro 93
H / Db / 2002 / V: Coronado / MV: Cellebrio
 
0019
Carambo 3
W / B / 2006 / V: Cartani / MV: Carpaccio
 
0020
Carlo 344
W / B / 2003 / V: Cordobes I / MV: Williams / 106JZ39
 
0021
Caspar 129
W / Hlb / 1999 / V: Cassini I / MV: Los Alamos
 
0022
Caytero VA
H / Holst / BkaSc / 2013 / V: Cayado / MV: Quintero
 
0146
Cello
W / 2014
 
0023
Chakka 5
W / B / 2013 / V: Caress / MV: Carpaccio
 
0145
Charly
W / 2013
 
0024
Charly 1469
H / B / 2006 / V: Canto / MV: Larno
 
0025
Chester Blue
W / Schi / 2007 / V: Bazar (O'Bajan XXV / 5268 O'Ba / MV: Tornado Hanover
 
0026
Chris 49
W / Schi / 2007 / V: Cassiano / MV: Alasca
 
0027
Chucky 29
H / Shet / R / 2016 / V: Schneltens Neckar / MV: Norman v.d.Brouwerij
 
0028
Clara 87
S / B / 2007 / V: Crossing Jordan / MV: Anrit
 
0029
Clein Fritz
W / B / 2012 / V: Catoo / MV: Up to date
 
0030
Cleoni
S / Pony o.R / F / 2014
 
0031
Condor 417
W / Holst / B / 1998 / V: Coriano / MV: Louis
 
0149
Coustino
W / Db / 2015 / V: Couscous / MV: Prinsenhof's Dino
 
D - Pferdename / KNR
0032
Dollar - T
W / B / 2008 / V: Waldemar / MV: Talos / 104ZY73
 
0033
Dolores 193
S / F / 2011 / V: D'Olympic / MV: Altan II
 
0034
Duffy 44
W / B / 2014 / V: Gulden Hoef's Vivaldi / MV: Vechtzicht's Cymro Bach
 
E - Pferdename / KNR
0035
Elano 33
W / F / 2006 / V: Elbling / MV: Colombo / 105WO45
 
0141
Emilio
W / 2008
 
0036
Ernest P
W / RSchi / 2008 / V: Excellent / MV: Ellrado / 105WO53
 
0037
Euro-Lord
W / R / 2013 / V: Euro-Star / MV: Lord Brown
 
F - Pferdename / KNR
0038
Fabiene 15
S / Schwb / 2003 / V: French Kiss / MV: Landioso / SUI41129
 
0039
Favory Fanta
S / Schi / 2007 / V: Tsjerk / MV: Remmelt 323
 
0040
Ferero 14
S / B / 2013 / V: Catoo / MV: Fleming
 
0041
Fiedde
W / 2011
 
0042
Finja vom Schildetal
S / Shet / BFalb / 2009 / V: Flamingo / MV: Whiteboy
 
0043
Frieda 197
S / Db / 2007 / V: Fidertanz / MV: Renoir I / 104QG60
 
0044
Friend For Life 2
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Sandro Hit
 
0045
Fronarth Arwr
W / R / 2011 / V: Fronarth Welsh Magic / MV: Ebbw Victor
 
G - Pferdename / KNR
0046
G.M.C. Hedegaard
W / B / 2015 / V: Gerling / MV: Effekt
 
0047
Garant 265
W / STSW / B / 2006 / V: Gerling / MV: Erbe / 106JY72
 
0048
Gladiator 48
W / Df / 2001 / V: Gloriosus / MV: Adriano
 
0049
Goldfever Hedegaard
W / Schwb / 2013 / V: Gerling / MV: Effekt
 
0050
Goldstern 238
H / R / 2010 / V: Gerling / MV: Pallex af Ulstrup
 
H - Pferdename / KNR
0051
Hasie
S / Holst / B / 2015 / V: Catoo / MV: Fleming
 
0052
Häuptling's Oskar
W / F / 2008 / V: Holsteins Häuptling / MV: Boy
 
0140
Heather Of Baltic Sea
S / RSCHE / 2008 / MV: Duc v.d.Pony Hoeve
 
0053
Heiligenberg's Double Danny
W / F / 2004 / V: Heiligenberg's Danny Beau / MV: Fringo
 
0054
Hetti 5
S / Hafl. / F / 2007 / V: Metternich / MV: Ammersee
 
0055
Horeb Celt
W / F / 2006 / V: Horeb Tom Boy / MV: Kilgour Welsh Monarch
 
0056
Hugo 131
W / Shet / R / 2011 / V: Time out van de Römer / MV: Libero W van de Hertrakestraat
 
I - Pferdename / KNR
0057
Imano 3
W / Schwb / 2011 / MV: Polsbury Popeye / 106HG33
 
J - Pferdename / KNR
0058
Jamain 2
W / B / 2004
 
0059
Janosch v.d. Märchenstraße
W / Schwb / 2005 / V: Jolly Roger of Marshwood / MV: Stelart of Transy
 
0060
Jarino 8
W / B / 2007 / V: Nerwyn Lygon / MV: Zonneweide's Hamid
 
0061
Jentainer
W / B / 2014 / V: Entertainer / MV: Napels
 
0062
Jocky D
W / Meckl. / F / 2012 / V: Juventus / MV: Wenckstern
 
0063
Just in time 28
W / F / 2003
 
K - Pferdename / KNR
0064
Kakau
W / B / 2011 / V: Ovaro / MV: Ravel
 
0065
Kalif Hassan
W / Schi / 2004 / V: Kadett / MV: Nekromancer
 
0143
Kastanjehaf Celtic Toran
W / 2012
 
0066
Kenai 6
W / Schi / 2014 / V: Kadett / MV: Nekromancer
 
0067
Kimba 150
W / Schi / 2009 / V: Kadett / MV: Nekromancer
 
0068
Kjaergaards Baron
W / Falbe / 2014 / V: Wupti / MV: Kastanjegardens Comet
 
0152
Klappschaus Wunderbare Daimler
S / Palom / 2013 / V: FS Dodge City / MV: The Braes My Mobility / 106HD26
 
0069
Kristian 3
W / B / 2011
 
0070
Kuba of Baltic Sea
W / Schi / 2015 / V: King of Baltic Sea / MV: Partout van de Rijsdecht
 
L - Pferdename / KNR
0071
Lacky-La
H / F / 2014 / V: Liberius / MV: Troll
 
0072
Lady 2303
S / B / 2011
 
0073
Lando 355
W / Meckl. / B / 2009 / V: Lanchello / MV: Askar AA / 105ZQ97
 
0503
Leni 127
W / 2009
 
0074
Leo-La
H / F / 2012 / V: Liberius / MV: Troll
 
0075
Leonard 52
H / R / 2011 / V: Lombard / MV: Elbcapitän
 
0076
Leti-Boy
W / Db / 2013 / V: Levkoi / MV: Boritas
 
0142
Lillifee Of Baltic Sea
S / Shet / RSCHE / 2008 / V: Klavier v.'T Laantje / MV: Furore van Stal Brammelo
 
0077
Linus 454
H / Db / 2012 / V: Lissaro / MV: Davignon I / 107DE32
 
0078
Little Girl 34
S / Df / 2009 / V: Reitland's Du oder Keiner / MV: Seven Mountain Natan
 
M - Pferdename / KNR
0079
Madelain
S / B / 2015
 
0080
Magic Moon 7
W / B / 2002
 
0081
Mahrdorf George
W / Df / 2008 / V: Greylight / MV: Elphicks Facade (Titus)25414
 
0082
Mara 413
S / B / 2013 / V: Domherr / MV: Quaterback
 
0153
Maruscha N
S / Is / 2010 / V: Antares N / MV: Mangold / 105XY62
 
0083
Melua vom Tannenberg
S / FhLH / 2011 / V: Meran (LUX) / MV: Austria
 
0084
Mikon
H / B / 2001 / V: Golden Benjamin / MV: Lord Pit
 
0085
Mosevangs Edina
S / Schwb / 2013 / V: Virano / MV: Epilog
 
0086
Mosevangs Elegant
H / R / 2009 / V: Eposant / MV: Age xx / 105CP85
 
0087
Mosevangs Mac-Brown
W / B / 2016 / V: Mosevangs Marlo / MV: Lord Brown
 
0088
Mosevangs Morito
W / DWB / F / 2011 / V: Mosevangs Marlo / MV: Veritas / 105FQ14
 
0089
My Lady 185
S / Schi / 2008 / V: Milano von Obernissa / MV: Whiteboy
 
N - Pferdename / KNR
0090
Naevus
W / Hafl. / F / 2004 / V: Niko / MV: Nordenwind
 
0091
Nanina 10
S / F / 2004 / V: Navoy / MV: Reitland's Ramiro
 
0092
Nedor
W / F / 2002 / V: Nordstern / MV: Wirbelwind
 
0093
Nero 560
W / F / 2008 / V: Windsor N / MV: Orlando
 
0094
Nevador
H / EHafl / F / 2012 / V: Nevioson / MV: Najo
 
0095
Neverland 8
H / FhLH / 2014 / V: Negresko / MV: Step by Step
 
0147
Nicaja von Grasberger-Hof
S / R / 2009 / V: Yk Dark President / MV: Pike
 
0096
Niklas 109
W / F / 2006 / V: Nightfire / MV: Till The Champ
 
0097
Nils 158
W / Freib / B / 2008 / V: Neckar / MV: Hendrix
 
0098
Nina 488
S / Schi / 2005 / V: Carl / MV: Bojar Baron
 
0099
Nintendo 26
H / F / 2003 / V: Najo
 
0100
No. Six
H / F / 2012 / V: Nevioson / MV: Nobbi
 
0101
Nobelia 2
S / Shet / Schi / 2005 / V: Carl / MV: Gauner
 
0102
Noni 6
S / F / 2005 / V: Navoy / MV: Reitland's Ramiro
 
0103
Norris 7
W / Hlb / 2006 / V: Vaandrager HBC / MV: Fabricius / 105WH06
 
P - Pferdename / KNR
0104
Pablo 556
W / B / 2009 / V: Pinatubo / MV: Luxor v. Ganschow
 
0105
Pauli 46
H / Schi / 2002 / V: Prinz Oldenburg / MV: Solar
 
0106
Pedro 1152
W / F / 2014
 
0107
Peppo 19
W / Westf / R / 2012 / V: Pacco II / MV: Sir Bedo
 
0108
Petit Pitu
W / B / 2014 / V: Pinatubo / MV: Pamir ox
 
0109
Pinambo
W / Meckl. / Df / 2009 / V: Pinatubo / MV: Lamarc
 
0110
Pomyke
W / DFuSc / 2011
 
0111
Prinz Harry 5
W / B / 2013 / V: Cinzano's Ginger / MV: Windsor N
 
Q - Pferdename / KNR
0112
Quintus 178
W / B / 2014 / V: Gulden Hoef's Vivaldi / MV: Joiners Kilkenny
 
R - Pferdename / KNR
0113
Revana 7
S / Db / 2007 / V: Rotspon / MV: Sao Paulo / 103DW44
 
0114
Roca 5
S / Db / 2015 / V: For Romance I / MV: Sao Paulo / 107AYY87
 
0115
Romanc
W / Ung. / R / 2005 / V: Incitato X-21 / MV: Nonius XXII-23 / 103CB00
 
S - Pferdename / KNR
0150
Sam the Man J
W / Db / 2005 / V: Sandro Prinz / MV: De Niro / 106JZ43
 
0116
Samba 133
W / B / 2002 / V: Lancer II / MV: Pionier
 
0117
Samiro 47
W / R / 2007 / V: Samurai SB / MV: Mondras / 104PT09
 
0118
San Santano
W / Schwb / 2015 / V: San Riant / MV: Lauries Crusador xx
 
0119
Savarotti xx
W / B / 2008 / V: Black Sam Bellamy xx / MV: Kingmambo xx / 106IF49
 
0120
Scamander 4
W / Db / 2015 / V: Sarotti Mocca-Sahne / MV: Rousseau (ex Rambo)
 
0121
Shadow 676
W / KWPN / F / 2004 / V: Reflex M / MV: Waterman
 
0122
Shica Fly
S / B / 2009 / V: Sir Shutterfly / MV: Landfriese I
 
0123
Simba 154
W / R / 2007 / V: Vaderhoeve's Shaggy / 106MX02
 
0124
Sioux 275
W / BSche / 2010
 
0125
Spidi 6
S / B / 2013 / V: Catoo / MV: Up to date
 
0126
Sportacus
H / Db / 2012 / V: Spartacus / MV: Cheenook
 
0127
Starpower Swetlana
S / F / 2006 / V: Carnuet / MV: Liverpool
 
0128
Steverheides Diagon
W / DR / B / 2005 / V: Durello / MV: Werwolf / 103MF84
 
0129
Storm 33
W / B / 2013 / V: Tillybo Top Notch / MV: Foxhunter Pantheon
 
0130
Sunshine's Coconut
S / DR / Palom / 2013 / V: Caramel / MV: Galant
 
0131
Svea's Littla Drömmer
S / Schi / 2008 / V: Cristo / MV: Exorbitant xx
 
0132
Swarte Metha von der Ostsee
S / Shet / R / 2010 / V: Woody van Geldersoord / MV: Boy / 106MX04
 
T - Pferdename / KNR
0148
Tinto K
H / R / 2006 / V: Tonke / MV: Feitse
 
0133
Toby 109
H / Shet / R / 2012 / V: Schneltens Titus / MV: Levi van de Schaapshoeve
 
0144
Tulla
S / 2007
 
V - Pferdename / KNR
0134
Valentin 147
W / B / 2008 / V: Redaktor / MV: Luberon
 
W - Pferdename / KNR
0135
Wall-E 2
W / Shet / R / 2010 / V: Glenwood / MV: Nils Holgerson
 
0136
Wiking's Smellur
H / 2014 / V: Wanhantuvan Wiking / MV: Cansas
 
0137
Wild Principessa G
S / B / 2011 / V: Casanova / MV: Night-Cup / 105FV39
 
0138
Willem von der Grammau
W / R / 2010 / V: Wargrave of Shetland / MV: Vino vom Silbersee
 
0139
Winny Pu 2
S / F / 2002 / V: Wenckstern / MV: Wesby
 
Y - Pferdename / KNR
0151
Yamikin Fancy That
H / Df / 2015 / V: Somerford Granville / MV: Persie Renown / 106TT58