Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 174 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Ad Rem Lancastrian
W / Bay / Schi / 2008 / V: Ashford / MV: Abbeytown Pride / 105DQ50
 
0002
Al Cielo
W / Bay / B / 2009 / V: Al Cantaro E / MV: Coriano
 
002
Al Cielo
W / Bay / B / 2009 / V: Al Cantaro E / MV: Coriano
 
0003
Altezza 2
S / DSP / Db / 2004 / V: Axis / MV: Wousselt
 
0005
Amun - Re
W / Trak. / B / 2013 / V: Herakles / MV: Mr. Woodman xx
 
005
Amun - Re
W / Trak. / B / 2013 / V: Herakles / MV: Mr. Woodman xx
 
B - Pferdename / KNR
0006
Ballytarsna Heather
S / Conne / Schi / 2013 / MV: Oisin
 
006
Ballytarsna Heather
S / Conne / Schi / 2013 / MV: Oisin
 
0007
Bealy
S / DR / FSti / 2010 / V: Blanchet (Caston TG) / MV: Night-Shadow
 
0121
Big Ears xx
W / xx / B / 2008 / V: Flemensfirth xx / MV: Anshan xx
 
121
Big Ears xx
W / xx / B / 2008 / V: Flemensfirth xx / MV: Anshan xx
 
0009
Bombastico
W / Hann / B / 2008 / V: Balou du Rouet / MV: Captain Paul I / 103VI97
 
0010
Burghof's Vanderbilt
W / DR / Db / 2003 / V: Veivel R / MV: Welcome Sharan I
 
C - Pferdename / KNR
0011
Caitano Royal
W / Holst / B / 2015 / V: Chaman / MV: Cassini I
 
0012
Capristo R
W / Westf / SbkaS / 2013 / V: Chike / MV: Oxalagu xx
 
012
Capristo R
W / Westf / SbkaS / 2013 / V: Chike / MV: Oxalagu xx
 
0014
Carlo Borromeo
W / Bay / BSchi / 2010 / V: Clinton II / MV: Lord Inci Pit
 
014
Carlo Borromeo
W / Bay / BSchi / 2010 / V: Clinton II / MV: Lord Inci Pit
 
0015
Carlottah N
S / DR / B / 2009 / V: FS Cover Boy / MV: Henry / 105TL31
 
015
Carlottah N
S / DR / B / 2009 / V: FS Cover Boy / MV: Henry / 105TL31
 
0016
Casablanca 107
S / DR / FakaS / 2010 / V: Casino Royale K / MV: Apslau xx
 
016
Casablanca 107
S / DR / FakaS / 2010 / V: Casino Royale K / MV: Apslau xx
 
0017
Casper 315
W / DR / F / 2006 / V: Viktoria's Colano / MV: Chamberlain
 
0018
Chemma
S / DR / Df / 2003 / V: Chem El Dinx ox / MV: Cawdor Sir Horace
 
0019
Ciacomo's Sun
W / DSP / B / 2014 / V: Ciacomo / MV: Rubicell
 
019
Ciacomo's Sun
W / DSP / B / 2014 / V: Ciacomo / MV: Rubicell
 
0117
Costa
W / 2008
 
117
Costa
W / 2008
 
0021
Crisma Lancastrian
S / Bay / BSchi / 2011 / V: Christ / MV: Abbeytown Pride
 
021
Crisma Lancastrian
S / Bay / BSchi / 2011 / V: Christ / MV: Abbeytown Pride
 
0120
Curley Boy
W / 2008
 
120
Curley Boy
W / 2008
 
D - Pferdename / KNR
0022
Danny De Vito 23
W / DR / B / 2010 / V: Dance on Top / MV: Fiorello
 
022
Danny De Vito 23
W / DR / B / 2010 / V: Dance on Top / MV: Fiorello
 
0023
Dantino 12
W / Bay / F / 2013 / V: Destano / MV: Piaster
 
023
Dantino 12
W / Bay / F / 2013 / V: Destano / MV: Piaster
 
0024
Degento
W / DSP / F / 2007 / V: Dornado / MV: Donator
 
024
Degento
W / DSP / F / 2007 / V: Dornado / MV: Donator
 
0025
Degustator xx
W / xx / F / 2014 / V: Scater xx / MV: Tahasun xx / 107JJ59
 
0026
Deribor
W / Bay / Schi / 2013 / V: Don Diamond / MV: Quaterback
 
026
Deribor
W / Bay / Schi / 2013 / V: Don Diamond / MV: Quaterback
 
0027
Dexxter
W / Hann / B / 2010 / V: Duke of Hearts xx / MV: Feinbrand / 105AI16
 
0028
Dione D'Olympe
S / Trak. / Db / 2015 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Anduc
 
028
Dione D'Olympe
S / Trak. / Db / 2015 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Anduc
 
0029
Dollar Eson
W / STr. / Schwb / 2003 / V: Running Sea / MV: Giant Chill
 
029
Dollar Eson
W / STr. / Schwb / 2003 / V: Running Sea / MV: Giant Chill
 
0030
DonRöschen
S / Pinto / RSche / 2013 / V: Crazy Horse / MV: Don Frederico
 
030
DonRöschen
S / Pinto / RSche / 2013 / V: Crazy Horse / MV: Don Frederico
 
0031
Dr.Watson 15
W / Hann / B / 2014 / V: Deveraux / MV: Mytens xx
 
031
Dr.Watson 15
W / Hann / B / 2014 / V: Deveraux / MV: Mytens xx
 
0032
Duke Westminster xx
W / xx / F / 2015 / V: Footstepsinthesand xx / MV: Sky Classic xx
 
032
Duke Westminster xx
W / xx / F / 2015 / V: Footstepsinthesand xx / MV: Sky Classic xx
 
E - Pferdename / KNR
0033
Elettra 2
S / Bay / B / 2007 / V: Tallyho / MV: Tantriko xx
 
0034
Elke van't Palmenhof
S / BWP / B / 2004 / V: Triomphe de Muze / MV: Wanninger
 
034
Elke van't Palmenhof
S / BWP / B / 2004 / V: Triomphe de Muze / MV: Wanninger
 
0035
Elly Alloon
S / ISH / B / 2016 / V: Loughehoe Guy / MV: ARD Grandpa
 
0037
Esperano
W / Trak. / B / 2013 / V: Berlusconi / MV: Cornus
 
037
Esperano
W / Trak. / B / 2013 / V: Berlusconi / MV: Cornus
 
0038
Evasor
W / PRE / Schi / 2003 / V: Bullidor II / MV: Cemento
 
F - Pferdename / KNR
0039
Faberge'
S / Bay / Db / 2010 / V: Liandro / MV: Donnerwetter
 
039
Faberge'
S / Bay / Db / 2010 / V: Liandro / MV: Donnerwetter
 
0040
Fantagiroh vom Matthof
S / Wel.B / F / 2010 / V: Sydney / MV: Southend Caruso (Kompass)
 
0041
Fern Hill
W / PaSt / Schi / 2001 / V: Best Before Midnight / MV: Akademos xx
 
041
Fern Hill
W / PaSt / Schi / 2001 / V: Best Before Midnight / MV: Akademos xx
 
0042
Finally Mine
S / Old / Db / 2008 / V: Fidertanz / MV: Royal Diamond
 
042
Finally Mine
S / Old / Db / 2008 / V: Fidertanz / MV: Royal Diamond
 
0043
FS Dolittle
W / DR / B / 2011 / V: FS Don't Worry / MV: FS Maracaibo
 
043
FS Dolittle
W / DR / B / 2011 / V: FS Don't Worry / MV: FS Maracaibo
 
G - Pferdename / KNR
0044
Gaara et Ina
W / DR / Palom / 2016 / V: Golden West / MV: Douglas
 
044
Gaara et Ina
W / DR / Palom / 2016 / V: Golden West / MV: Douglas
 
0045
Gandhiji
W / W³rtt / B / 2008 / V: Grafenstolz / MV: Quick Dancer I
 
0046
George Amur
S / Bay / Schwb / 2012 / V: Class de Luxe / MV: Grand Charmeur
 
0047
Gina 1808
S / Bay / Db / 2011 / V: Lord Fernando AB / MV: Tanzmeister I
 
0048
Gortglas Diamonds in the Sky
W / ISH / Schi / 2015 / V: Jack of Diamonds / MV: Master Imp xx
 
H - Pferdename / KNR
0049
Hamburg Imperial Mint
W / GB / B / 2005 / V: Catherston Humbug
 
0118
Hatika
W / 2008
 
118
Hatika
W / 2008
 
0050
Hieronymus 13
H / Rhld / B / 2005 / V: Heraldik xx / MV: Aktion
 
0051
Hilkens Sterntaler
S / DR / Falbe / 2010 / V: Nemax / MV: FS Champion de Luxe
 
0052
Honey 119
S / DSP / B / 2015 / V: Herald / MV: Assistent
 
052
Honey 119
S / DSP / B / 2015 / V: Herald / MV: Assistent
 
0053
Hopeful Day
W / Old / Db / 2012 / V: Hotline / MV: Lord Sinclair I
 
0054
Hot Aston Martin RH
W / Bay / Palom / 2008 / V: Herzruf / MV: Etalon / 104GR22
 
0055
Hot Phoenix
W / Bay / B / 2010 / V: Hotline / MV: Prominenz
 
055
Hot Phoenix
W / Bay / B / 2010 / V: Hotline / MV: Prominenz
 
0056
Hulapalu 14
W / KWPN / F / 2012 / V: Zizi Top / MV: Sir Sinclair
 
056
Hulapalu 14
W / KWPN / F / 2012 / V: Zizi Top / MV: Sir Sinclair
 
I - Pferdename / KNR
0058
Indira 199
S / NRPS / F / 2009 / V: Kantje's Ronaldo / MV: Vitano
 
0059
Isola's Frederic
W / Trak. / F / 2009 / V: Halimey Go / MV: Humanus
 
059
Isola's Frederic
W / Trak. / F / 2009 / V: Halimey Go / MV: Humanus
 
J - Pferdename / KNR
0060
Jamaika 75
S / Grpf.o.R / Schi / 2016
 
K - Pferdename / KNR
0061
Katinka 190
S / W³rtt / B / 2006 / V: Köpenick / MV: Tiro
 
0062
Kid Rock 4
W / Hann / B / 2007 / V: Stalypso / MV: Romanoff J
 
062
Kid Rock 4
W / Hann / B / 2007 / V: Stalypso / MV: Romanoff J
 
0123
Kienbergs Aron
W / Wel.B / Falbe / 2003 / V: Breeton Bric / MV: Carmana's Black Boy
 
123
Kienbergs Aron
W / Wel.B / Falbe / 2003 / V: Breeton Bric / MV: Carmana's Black Boy
 
0064
Kilcoltrim Seanie
W / ISH / Schi / 2012 / V: Waldo van Dungen / MV: Bob's Return xx / 105ZX74
 
064
Kilcoltrim Seanie
W / ISH / Schi / 2012 / V: Waldo van Dungen / MV: Bob's Return xx / 105ZX74
 
0065
Kilcoltrim Skyline
S / AESRpf / Schi / 2013 / V: Jack of Diamonds / MV: Sky Boy xx / 106XY65
 
L - Pferdename / KNR
0066
La Diva 32
S / OS / B / 2014 / V: Lyjanero / MV: Kolibri
 
0067
Lancasta
W / Old / B / 2014 / V: Levisonn / MV: Ubis
 
0068
Larimondo
W / Holst / B / 2012 / V: Larimar / MV: Nekton
 
068
Larimondo
W / Holst / B / 2012 / V: Larimar / MV: Nekton
 
0069
Lars 105
W / Pony o.R / F / 2004
 
069
Lars 105
W / Pony o.R / F / 2004
 
0070
Larun 2
W / Holst / Db / 2011 / V: Larimar / MV: Nekton
 
0122
Leroy Brown 31
W / Bay / Db / 2006 / V: Landprinz / MV: Camposanto
 
122
Leroy Brown 31
W / Bay / Db / 2006 / V: Landprinz / MV: Camposanto
 
0072
Leviscon
H / OS / Db / 2012 / V: Levisonn / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
072
Leviscon
H / OS / Db / 2012 / V: Levisonn / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0073
Lightning Mc Queen
W / Holst / Db / 2009 / V: Lavaletto / MV: Acord II
 
0074
Lilly 559
S / EHafl / FhLH / 2010 / V: Nordstern / MV: Wintertraum
 
074
Lilly 559
S / EHafl / FhLH / 2010 / V: Nordstern / MV: Wintertraum
 
0075
Loony Loop
W / Holst / Schi / 2000 / V: Limbus / MV: Landego
 
075
Loony Loop
W / Holst / Schi / 2000 / V: Limbus / MV: Landego
 
0076
Lord of the moon
W / Hann / Schwb / 2008 / V: Lauries Crusador xx / MV: Hohenstein
 
076
Lord of the moon
W / Hann / Schwb / 2008 / V: Lauries Crusador xx / MV: Hohenstein
 
0077
Ludwig 277
W / Rhld / B / 2011 / V: Late Night / MV: Pythagoras Z
 
M - Pferdename / KNR
0078
Machno's Girl
S / DR / B / 2011 / V: Machno Carwyn / MV: Losander
 
0079
Miray DENTAnovis Girl
S / Grpf.o.R / F / 2009
 
079
Miray DENTAnovis Girl
S / Grpf.o.R / F / 2009
 
0080
Mirella 23
S / Wel.B / RRoan / 2008 / V: Hogeland's Nandor / MV: Wheemhoeve's Robbin
 
080
Mirella 23
S / Wel.B / RRoan / 2008 / V: Hogeland's Nandor / MV: Wheemhoeve's Robbin
 
0081
Miss Champagne
S / DR / Falbe / 2005 / V: Mendy Son / MV: Sirius
 
0082
Mondfee 18
S / DSP / R / 2016 / V: Morricone I / MV: Imperio
 
082
Mondfee 18
S / DSP / R / 2016 / V: Morricone I / MV: Imperio
 
N - Pferdename / KNR
0083
Namba
W / EHafl / FhLH / 2011 / V: Nobless / MV: Aachen
 
0084
Nobel Glen
S / Grpf.o.R / Schi / 2011
 
084
Nobel Glen
S / Grpf.o.R / Schi / 2011
 
O - Pferdename / KNR
0086
Ostertanz 3
W / Trak. / Schwb / 2014 / V: Saint Cyr / MV: Friedensfuerst
 
P - Pferdename / KNR
0087
Palia SG
S / DR / F / 2015 / V: Paul SG / MV: Mentos
 
0088
Passiflore
S / Grpf.o.R / F / 2005
 
0089
Pegasus 532
W / F / 2006
 
0090
Pennsylvania 39
S / Bay / BSchi / 2013 / V: Quintana Roo / MV: Heraldik xx
 
090
Pennsylvania 39
S / Bay / BSchi / 2013 / V: Quintana Roo / MV: Heraldik xx
 
Q - Pferdename / KNR
0091
Quattrino 6
W / Holst / B / 2007 / V: Quite Capitol / MV: Caribik
 
091
Quattrino 6
W / Holst / B / 2007 / V: Quite Capitol / MV: Caribik
 
0092
Question Blue
W / Bay / Db / 2013 / V: Quinto's Chamb / MV: Larioni
 
0093
Quincy 179
W / Hann / B / 2009 / V: Quando-Quando / MV: Compliment / 104XT17
 
093
Quincy 179
W / Hann / B / 2009 / V: Quando-Quando / MV: Compliment / 104XT17
 
0094
Quite Quitschi
S / Hann / B / 2011 / V: Quadam / MV: Graf Grannus
 
R - Pferdename / KNR
0095
Raventino
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Rock Brasiliano / MV: Glenfiddich
 
095
Raventino
W / Hann / Schwb / 2009 / V: Rock Brasiliano / MV: Glenfiddich
 
0097
Rossmount Clover de Muze
S / Irl.W / B / 2014 / V: I'm Special de Muze / MV: Clover Hill
 
097
Rossmount Clover de Muze
S / Irl.W / B / 2014 / V: I'm Special de Muze / MV: Clover Hill
 
0098
Royal Trend
S / ISH / B / 2015 / V: Future Trend / MV: Cult Hero xx / 106ZQ35
 
S - Pferdename / KNR
0099
Salamanda
W / Grpf.o.R / Db / 2012
 
099
Salamanda
W / Grpf.o.R / Db / 2012
 
0100
Salt & Pepper 3
S / Tsch.W. / F / 2013 / MV: Karandasj (Kastor)
 
100
Salt & Pepper 3
S / Tsch.W. / F / 2013 / MV: Karandasj (Kastor)
 
0101
Saturn S
W / Trak. / F / 2012 / V: Iskander / MV: Germanicus Rex
 
101
Saturn S
W / Trak. / F / 2012 / V: Iskander / MV: Germanicus Rex
 
0102
Schoensgreen Haifa
S / DR / Schi / 2010 / V: Black Horse / MV: Saami xx
 
0103
SH Daiquiri
W / Bay / Db / 2013 / V: Denario / MV: De Niro
 
103
SH Daiquiri
W / Bay / Db / 2013 / V: Denario / MV: De Niro
 
0104
Shahnameh xx
W / xx / Db / 2008 / V: Desert Prince xx / MV: Seattle Song xx
 
104
Shahnameh xx
W / xx / Db / 2008 / V: Desert Prince xx / MV: Seattle Song xx
 
0106
Sissi van G
S / Bay / Db / 2008 / V: Amantus / MV: Papageno / 106MI18
 
0107
Soniador
W / Bay / Schwb / 2008 / V: Sir Alfred / MV: Rio Negro
 
107
Soniador
W / Bay / Schwb / 2008 / V: Sir Alfred / MV: Rio Negro
 
0108
Sternwanderer xx 2
W / xx / F / 2008 / V: Paolini xx / MV: Acatenango xx
 
108
Sternwanderer xx 2
W / xx / F / 2008 / V: Paolini xx / MV: Acatenango xx
 
0109
Stitch 8
W / Pony o.R / B / 2010
 
0110
Suas Linn
S / ISH / B / 2011 / V: Clover Brigade / MV: Cavalier (Cavalier Royale) / 105TQ08
 
T - Pferdename / KNR
0119
Tai Mahal R
W / 2006
 
119
Tai Mahal R
W / 2006
 
0112
Timpany Sapphire
S / ISH / B / 2012 / V: Emperor Augustus xx / MV: Ghareeb xx
 
0113
Tullabeg Platinum
W / ISH / B / 2014 / V: Dignified van't Zorgvliet / MV: Cult Hero xx / 107CW22
 
113
Tullabeg Platinum
W / ISH / B / 2014 / V: Dignified van't Zorgvliet / MV: Cult Hero xx / 107CW22
 
V - Pferdename / KNR
0114
Vihar 18
W / Grpf.o.R / Schi / 2006
 
114
Vihar 18
W / Grpf.o.R / Schi / 2006
 
W - Pferdename / KNR
0115
WhyNot Cuba Libre
W / DR / R / 2015 / V: Soel'rings Cadeau Noir / MV: Spirit
 
115
WhyNot Cuba Libre
W / DR / R / 2015 / V: Soel'rings Cadeau Noir / MV: Spirit
 
0116
Willbee
S / Hann / Db / 2012 / V: Watermill Rolex xx / MV: Lacantus