Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 325 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0002
Acapulco 169
W / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Baloubet du Rouet
 
0003
Achilles 57
W / DWB / SchiS / 2009 / V: Zack / MV: Grandeur
 
0004
Adriano BS
W / Holst / B / 2002 / V: Acorado I / MV: Lands River
 
0005
Alice 425
S / OS / B / 2014 / V: Casino Berlin / MV: Landsieger I
 
005
Alice 425
S / OS / B / 2014 / V: Casino Berlin / MV: Landsieger I
 
0006
Amaretto 304
W / Hann / B / 2015 / V: Asti Spumante / MV: For Pleasure
 
0007
Amaris 13
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cachas / MV: Exkurs / 104YO74
 
0008
Anarion Dream of Sun
W / Hann / F / 2006 / V: Anrit / MV: Grafenburg
 
0009
Annabell 470
S / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Quebec
 
009
Annabell 470
S / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Quebec
 
0010
Anouk W
S / Holst / B / 2008 / V: Acolord / MV: Cassini I
 
010
Anouk W
S / Holst / B / 2008 / V: Acolord / MV: Cassini I
 
0011
Aquarell 61
H / Holst / B / 2001 / V: Aljano / MV: Lebrecht
 
011
Aquarell 61
H / Holst / B / 2001 / V: Aljano / MV: Lebrecht
 
0012
Aradiamo
W / Holst / B / 2012 / V: Aragorn / MV: Corrado I
 
012
Aradiamo
W / Holst / B / 2012 / V: Aragorn / MV: Corrado I
 
0013
Asta La Vista 12
S / Holst / B / 2008 / V: Cypriano / MV: Champ of Class
 
013
Asta La Vista 12
S / Holst / B / 2008 / V: Cypriano / MV: Champ of Class
 
0247
Avercrombie T
S / Hann / B / 2013 / V: Canstakko / MV: Sir Shostakovich xx
 
247
Avercrombie T
S / Hann / B / 2013 / V: Canstakko / MV: Sir Shostakovich xx
 
B - Pferdename / KNR
0016
Baloubea 2
S / Hann / F / 2009 / V: Balou du Rouet / MV: Drosselklang II / 105ZM20
 
0017
Bella Caprice
S / Holst / Schi / 2009 / V: C-Trenton Z / MV: Laurenz
 
017
Bella Caprice
S / Holst / Schi / 2009 / V: C-Trenton Z / MV: Laurenz
 
0018
Belle Betise
S / Holst / B / 2009 / V: Cormint / MV: Candillo
 
018
Belle Betise
S / Holst / B / 2009 / V: Cormint / MV: Candillo
 
0019
Beverly 77
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cachas / MV: Calato
 
019
Beverly 77
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cachas / MV: Calato
 
0020
Bluebell 6
S / DR / F / 2008 / V: Blue Stone Swing Boy / MV: Narwal III
 
020
Bluebell 6
S / DR / F / 2008 / V: Blue Stone Swing Boy / MV: Narwal III
 
0021
Bohemian Rhapsody W 2
W / Hann / B / 2016 / V: Belissimo M / MV: De Niro
 
021
Bohemian Rhapsody W 2
W / Hann / B / 2016 / V: Belissimo M / MV: De Niro
 
0022
Boniro
W / OS / Schi / 2014 / V: Bonaparte N AA / MV: Azett
 
0023
Bugatti Royale XM
S / Oe.Wb / B / 2007 / V: Bandolero / MV: Wanderer
 
C - Pferdename / KNR
0025
Cadora Mad Jo
S / Hann / B / 2011 / V: Cador / MV: Stakkato / 106FF61
 
025
Cadora Mad Jo
S / Hann / B / 2011 / V: Cador / MV: Stakkato / 106FF61
 
0026
Caine 9
W / Holst / B / 2007 / V: Corrado I / MV: Con Air / 106QL64
 
0027
Caja 43
S / Holst / B / 2014 / V: Cassilano / MV: Aljano / 107FJ74
 
027
Caja 43
S / Holst / B / 2014 / V: Cassilano / MV: Aljano / 107FJ74
 
0028
Calbuco de Chile
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cancara / MV: Contender
 
0029
Caletta 103
S / Hann / B / 2011 / V: Cloney / MV: Graf Top
 
029
Caletta 103
S / Hann / B / 2011 / V: Cloney / MV: Graf Top
 
0030
Calif 58
W / Grpf.o.R / Schi / 2015 / V: Cassander v't kl Asdonk Z / MV: Libido
 
0032
Calwy
W / Holst / Schi / 2012 / V: Clearway / MV: Leonce / 106QB66
 
0033
Can do it 17
H / Holst / Db / 2009 / V: Crawford / MV: Carpaccio
 
033
Can do it 17
H / Holst / Db / 2009 / V: Crawford / MV: Carpaccio
 
0034
Candy 815
S / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Sir Shostakovich xx
 
0035
Candy La Sweet
S / Hann / Schi / 2013 / V: Chalet / MV: Glueckspilz
 
035
Candy La Sweet
S / Hann / Schi / 2013 / V: Chalet / MV: Glueckspilz
 
0037
Capella 39
S / Hann / B / 2004 / V: Crazy Classic / MV: Heraldik xx
 
0038
Carethano's Girl
S / DSP / B / 2016 / V: Carethano Z / MV: Stechlin
 
038
Carethano's Girl
S / DSP / B / 2016 / V: Carethano Z / MV: Stechlin
 
0039
Carino SC
W / Holst / B / 2013 / V: Casalito / MV: Stauffenberg
 
249
Carissma 17
S / 2011
 
0040
Carlandro 2
W / Holst / B / 2007 / V: Calato / MV: Lordano
 
040
Carlandro 2
W / Holst / B / 2007 / V: Calato / MV: Lordano
 
0041
Carlingten
W / Holst / B / 2014 / V: Calinello / MV: Colman
 
0042
Carlsson D
W / Holst / B / 2010 / V: Canto / MV: Bachus
 
0043
Carlynero
W / Holst / B / 2012 / V: Classe / MV: Esteban xx
 
0046
Carona 11
S / Holst / B / 2015 / V: Cannavaru / MV: Contendro II
 
0047
Carsten 13
W / Holst / B / 2013 / V: Cormint / MV: Quintero
 
047
Carsten 13
W / Holst / B / 2013 / V: Cormint / MV: Quintero
 
0048
Carthego
W / Holst / Db / 2014 / V: Carbano / MV: Alcatraz
 
048
Carthego
W / Holst / Db / 2014 / V: Carbano / MV: Alcatraz
 
0049
Casallisa
S / OS / B / 2015 / V: Casallco / MV: Grand Canyon / 107AS61
 
049
Casallisa
S / OS / B / 2015 / V: Casallco / MV: Grand Canyon / 107AS61
 
0050
Casanova 555
W / DSP / B / 2014 / V: Convoi / MV: Cayetano L
 
050
Casanova 555
W / DSP / B / 2014 / V: Convoi / MV: Cayetano L
 
0052
Cash 203
W / KWPN / B / 2007 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Lancelot / 103TH18
 
0053
Casino du bonheur
W / Hann / B / 2011 / V: Conteur / MV: Glueckspilz
 
053
Casino du bonheur
W / Hann / B / 2011 / V: Conteur / MV: Glueckspilz
 
0054
Casparino 3
W / Westf / B / 2005 / V: Cayetano L / MV: Akzent II / 104EX49
 
054
Casparino 3
W / Westf / B / 2005 / V: Cayetano L / MV: Akzent II / 104EX49
 
0055
Cassandra 381
S / Holst / B / 2012 / V: Canstakko / MV: Jayadeva de Mackinac AA / 106QJ78
 
055
Cassandra 381
S / Holst / B / 2012 / V: Canstakko / MV: Jayadeva de Mackinac AA / 106QJ78
 
0056
Cassano 20
H / Holst / F / 2008 / V: Contendro II / MV: Chambertin
 
056
Cassano 20
H / Holst / F / 2008 / V: Contendro II / MV: Chambertin
 
0057
Cassiopaia 17
S / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Esteban xx
 
0058
Castill
W / Holst / Schi / 2005 / V: Corrado I / MV: Calypso I
 
058
Castill
W / Holst / Schi / 2005 / V: Corrado I / MV: Calypso I
 
0059
Catching the Sun
S / Holst / Schi / 2014 / V: Corrado I / MV: Lesotho
 
059
Catching the Sun
S / Holst / Schi / 2014 / V: Corrado I / MV: Lesotho
 
0060
Cayadino
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cayado / MV: Quick Fire
 
060
Cayadino
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cayado / MV: Quick Fire
 
0061
Cayleb
W / Holst / B / 2012 / V: Cyrkon xx / MV: Crawford
 
061
Cayleb
W / Holst / B / 2012 / V: Cyrkon xx / MV: Crawford
 
0062
Cayo 6
W / Holst / Db / 2012 / V: Catoo / MV: Nekton / 106QA18
 
0063
Celebrate Success
W / Holst / B / 2015 / V: Colman / MV: Lesotho
 
063
Celebrate Success
W / Holst / B / 2015 / V: Colman / MV: Lesotho
 
0064
Cennedy 4
W / Holst / B / 2004 / V: Cassini I / MV: Landgraf I
 
064
Cennedy 4
W / Holst / B / 2004 / V: Cassini I / MV: Landgraf I
 
0065
Chakkadiro
W / DR / B / 2013 / V: Chattanooga / MV: Saturn
 
065
Chakkadiro
W / DR / B / 2013 / V: Chattanooga / MV: Saturn
 
0067
Champus 112
W / Holst / B / 2014 / V: Crunch / MV: Heraldik xx
 
0069
Charmeur 402
W / Holst / B / 2006 / V: Conello / MV: Landucci
 
069
Charmeur 402
W / Holst / B / 2006 / V: Conello / MV: Landucci
 
0070
Charmeur 492
H / Holst / B / 2017 / V: Central Park / MV: Corofino I
 
0073
Cherry-Kiss
S / DR / FSti / 2010 / V: Mentano K / MV: Brooklands Moonwalker
 
073
Cherry-Kiss
S / DR / FSti / 2010 / V: Mentano K / MV: Brooklands Moonwalker
 
0074
Chimello
H / Old / F / 2013 / V: Chagall / MV: Stakkato Gold
 
0075
Chloe 43
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clinton I / MV: Quinar
 
075
Chloe 43
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clinton I / MV: Quinar
 
0078
Claire de Lune 29
S / DR / B / 2014 / V: Cappuccino / MV: Cornetto
 
078
Claire de Lune 29
S / DR / B / 2014 / V: Cappuccino / MV: Cornetto
 
0079
Classic Girl 32
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Colman
 
079
Classic Girl 32
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Colman
 
0080
Claus G
W / Old / B / 2012 / V: Chalord / MV: Lordanos
 
080
Claus G
W / Old / B / 2012 / V: Chalord / MV: Lordanos
 
0081
Clausen W
W / Holst / B / 2012 / V: Chin Champ / MV: Acolord
 
081
Clausen W
W / Holst / B / 2012 / V: Chin Champ / MV: Acolord
 
0083
Clearway's Mia
S / Holst / Schi / 2008 / V: Clearway / MV: Nekton
 
083
Clearway's Mia
S / Holst / Schi / 2008 / V: Clearway / MV: Nekton
 
0084
Clooney 44
H / Old / B / 2005 / V: Casall / MV: Alkalde xx / 103PL84
 
084
Clooney 44
H / Old / B / 2005 / V: Casall / MV: Alkalde xx / 103PL84
 
0085
Coblenz
W / Holst / Db / 2012 / V: Cormint / MV: Askari
 
085
Coblenz
W / Holst / Db / 2012 / V: Cormint / MV: Askari
 
0089
Colondero
W / OS / B / 2015 / V: Christian / MV: Lapis Lazuli
 
089
Colondero
W / OS / B / 2015 / V: Christian / MV: Lapis Lazuli
 
0090
Comme ça
S / Holst / F / 2015 / V: Comme il faut / MV: Quidam's Rubin
 
0091
Con Claro
W / Holst / Db / 2015 / V: Contendro II / MV: Contaro
 
091
Con Claro
W / Holst / Db / 2015 / V: Contendro II / MV: Contaro
 
0093
Condos FR
W / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Lasandos
 
093
Condos FR
W / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Lasandos
 
0094
Conmay
W / Holst / B / 2010 / V: Conway II / MV: Acobat II
 
0095
Conrada 3
S / Holst / B / 2013 / V: Conrato / MV: Corland (DK: Corlando)
 
0096
Contador 5
W / Holst / Db / 2005 / V: Com Air I / MV: Calato
 
096
Contador 5
W / Holst / Db / 2005 / V: Com Air I / MV: Calato
 
0099
Cool and Clean H
S / OS / B / 2016 / V: Cellestiano / MV: Contaro
 
099
Cool and Clean H
S / OS / B / 2016 / V: Cellestiano / MV: Contaro
 
0100
Corason 6
H / Holst / B / 2006 / V: unbekannt / MV: Cor de la Bryere
 
100
Corason 6
H / Holst / B / 2006 / V: unbekannt / MV: Cor de la Bryere
 
0101
Corbien
W / Holst / Schi / 2015 / V: Colman / MV: Chambertin
 
101
Corbien
W / Holst / Schi / 2015 / V: Colman / MV: Chambertin
 
0102
Corracella
S / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Corrado I
 
0103
Crawall 4
H / Holst / Schi / 2017 / V: Catch / MV: Lacantus
 
0104
Crazy 70
S / B / 2010 / MV: Saturn
 
104
Crazy 70
S / B / 2010 / MV: Saturn
 
0105
Crumble RL
W / Holst / B / 2016 / V: Casaltino / MV: Cassini I
 
D - Pferdename / KNR
0106
D'amour 43
S / Hann / Db / 2014 / V: Diacontinus / MV: Sao Paulo
 
106
D'amour 43
S / Hann / Db / 2014 / V: Diacontinus / MV: Sao Paulo
 
0107
Dacido
W / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Calido I
 
0108
Damaro 4
W / Holst / F / 2015 / V: Darco de Revel / MV: Colman
 
0109
Darko 28
W / DSP / Db / 2003 / V: Drosselbart / MV: Dakota II
 
109
Darko 28
W / DSP / Db / 2003 / V: Drosselbart / MV: Dakota II
 
0111
Derby Day
W / Old / Db / 2003 / V: Danny Wilde / MV: Argentinus / 105LH81
 
111
Derby Day
W / Old / Db / 2003 / V: Danny Wilde / MV: Argentinus / 105LH81
 
0112
Devil's Beauty
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Iberio
 
112
Devil's Beauty
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Iberio
 
0113
Dextra 4
S / DR / Schi / 2012 / V: Dexter Leam Pondi / MV: Mentos
 
113
Dextra 4
S / DR / Schi / 2012 / V: Dexter Leam Pondi / MV: Mentos
 
0114
Die Katz
S / Holst / Schi / 2011 / V: Sandro Boy / MV: Calido I
 
114
Die Katz
S / Holst / Schi / 2011 / V: Sandro Boy / MV: Calido I
 
0116
Dinero 24
W / Holst / Schi / 2011 / V: Diarado / MV: Contender
 
116
Dinero 24
W / Holst / Schi / 2011 / V: Diarado / MV: Contender
 
0117
Donjana 5
S / Holst / Schwb / 2003 / MV: Lord
 
117
Donjana 5
S / Holst / Schwb / 2003 / MV: Lord
 
0118
Donna Frisia 2
S / Old / Db / 2002 / V: Don Larino / MV: Rouletto
 
0119
Dubai 35
W / Old / Df / 2002 / V: Decarpentry / MV: Rubinstein I
 
0120
Dyleen 2
S / Meckl. / F / 2012 / V: D'Olympic / MV: Grafenstein / 106HE00
 
120
Dyleen 2
S / Meckl. / F / 2012 / V: D'Olympic / MV: Grafenstein / 106HE00
 
E - Pferdename / KNR
0122
Elfriede 14
S / Holst / Db / 2012 / V: Quintero / MV: Askari / 106PT67
 
122
Elfriede 14
S / Holst / Db / 2012 / V: Quintero / MV: Askari / 106PT67
 
0123
Ella Cinderella NT
S / Holst / Db / 2012 / V: Lorentin I / MV: Chambertin
 
0124
Elli 149
S / Holst / B / 2012 / V: Larimar / MV: Caresino
 
0125
Enfant Agite B
S / Hann / Df / 2006 / V: Earl / MV: Mont Du Cantal AA
 
0126
Erbse J
S / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Alcatraz
 
126
Erbse J
S / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Alcatraz
 
0127
Escala G
S / Hann / B / 2009 / V: Embassy III / MV: Singular Joter I
 
0128
Espri van de Hermitage
H / BWP / Db / 2004 / V: Diamant de Semilly / MV: Wolfgang / 103MR95
 
128
Espri van de Hermitage
H / BWP / Db / 2004 / V: Diamant de Semilly / MV: Wolfgang / 103MR95
 
0130
Exter F
S / Holst / B / 2012 / V: Contender / MV: Quinar
 
F - Pferdename / KNR
0131
Famous Frieda 3
S / Holst / B / 2013 / V: Conteur / MV: Lacantus
 
131
Famous Frieda 3
S / Holst / B / 2013 / V: Conteur / MV: Lacantus
 
0132
Felipe 26
W / W³rtt / B / 2012 / V: First Flush / MV: Coriander
 
132
Felipe 26
W / Württ / B / 2012 / V: First Flush / MV: Coriander
 
0133
Feriano 4
W / Hann / F / 2010 / V: For Edition I / MV: Markus Deak xx
 
133
Feriano 4
W / Hann / F / 2010 / V: For Edition I / MV: Markus Deak xx
 
0134
Fiene Flora
S / Holst / Schi / 2013 / V: Centurion / MV: Limbus
 
134
Fiene Flora
S / Holst / Schi / 2013 / V: Centurion / MV: Limbus
 
0135
Fiine Deern
S / Hann / B / 2009 / V: Fundskerl / MV: Lafitte / 105ZT51
 
135
Fiine Deern
S / Hann / B / 2009 / V: Fundskerl / MV: Lafitte / 105ZT51
 
0137
Finest Cascadella
S / Holst / Db / 2013 / V: Cascadello I / MV: Quirado
 
137
Finest Cascadella
S / Holst / Db / 2013 / V: Cascadello I / MV: Quirado
 
0138
Flamenco Classico
W / Hann / F / 2012 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Escudo II
 
138
Flamenco Classico
W / Hann / F / 2012 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Escudo II
 
0139
Fly 117
S / R / 2014
 
G - Pferdename / KNR
0144
Goa 29
S / Trak. / Db / 2015 / V: Berlusconi / MV: Humanus
 
144
Goa 29
S / Trak. / Db / 2015 / V: Berlusconi / MV: Humanus
 
0145
Goldstern 228
S / Holst / F / 2007 / V: Canto / MV: Sandro / 104RI76
 
H - Pferdename / KNR
0146
Haley 11
S / KWPN / Db / 2012 / V: Chespo VDL / MV: Voltaire
 
0147
Hamilton Island
W / Holst / Schi / 2011 / V: H-Ekwador / MV: Silvano
 
147
Hamilton Island
W / Holst / Schi / 2011 / V: H-Ekwador / MV: Silvano
 
0148
Happy Hanna MJ
S / Holst / Schi / 2013 / V: Hermes de Lux / MV: Carpaccio
 
148
Happy Hanna MJ
S / Holst / Schi / 2013 / V: Hermes de Lux / MV: Carpaccio
 
0149
Harry 202
W / NF / B / 2008 / V: Snippeling Boy / MV: Vannico
 
0151
Heitholm's Run Away
S / DR / R / 2014 / V: Ovaro / MV: Marsvogel xx / 106PN85
 
0152
Hermes 138
W / Ita.W / Schi / 2007 / V: Heartbreaker / MV: Calypso II
 
152
Hermes 138
W / Ita.W / Schi / 2007 / V: Heartbreaker / MV: Calypso II
 
0242
Hocus Pocus
W / -n.gefunde / 2004
 
242
Hocus Pocus
W / -n.gefunde / 2004
 
I - Pferdename / KNR
0154
Ilva E
S / Holst / B / 2016 / V: Somersby / MV: Cayado
 
0155
Important 7
W / KWPN / Schwb / 2013 / V: Corland (DK: Corlando) / MV: Peter Pan
 
155
Important 7
W / KWPN / Schwb / 2013 / V: Corland (DK: Corlando) / MV: Peter Pan
 
0157
Incidencia
S / Holst / B / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Carpaccio
 
157
Incidencia
S / Holst / B / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Carpaccio
 
0158
Instagramy
S / Holst / Schi / 2016 / V: Quiran / MV: Cassini II
 
0159
Inya F
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Singular Joter I
 
0163
It's me Finesse
S / Holst / Schi / 2013 / V: Ivento / MV: Baldini I
 
163
It's me Finesse
S / Holst / Schi / 2013 / V: Ivento / MV: Baldini I
 
J - Pferdename / KNR
0164
Jayomara
S / KWPN / Db / 2014 / V: Hamlet / MV: C-Indoctro
 
0165
Jersey MH
S / DR / F / 2013 / V: No Limit / MV: Cyriac WE
 
165
Jersey MH
S / DR / F / 2013 / V: No Limit / MV: Cyriac WE
 
0166
Juicy Summer Wine
S / Old / Schwb / 2014 / V: Johnson / MV: Sir Donnerhall I
 
166
Juicy Summer Wine
S / Old / Schwb / 2014 / V: Johnson / MV: Sir Donnerhall I
 
K - Pferdename / KNR
0168
Karmina H-R
S / Holst / B / 2013 / V: unbekannt / MV: Acord II
 
168
Karmina H-R
S / Holst / B / 2013 / V: unbekannt / MV: Acord II
 
L - Pferdename / KNR
0169
Lacoeur pur Emotion
S / Westf / B / 2013 / V: Levisonn / MV: Up to date
 
169
Lacoeur pur Emotion
S / Westf / B / 2013 / V: Levisonn / MV: Up to date
 
0170
Lady Vagabond
S / KWPN / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Dutch Design / 107DY14
 
170
Lady Vagabond
S / KWPN / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Dutch Design / 107DY14
 
0171
Lafina 5
S / Holst / B / 2007 / V: Lucky Champ / MV: Carthago
 
0172
Larcon 5
W / Holst / B / 2011 / V: Larimar / MV: Concept
 
0173
Laretino 4
W / Holst / Db / 2012 / V: Larimar / MV: Caretino
 
173
Laretino 4
W / Holst / Db / 2012 / V: Larimar / MV: Caretino
 
0174
Large Loui Cor
W / Holst / B / 2013 / V: Calido I / MV: Caretino
 
174
Large Loui Cor
W / Holst / B / 2013 / V: Calido I / MV: Caretino
 
0175
Laudatio Con Dia WE
W / DR / B / 2006 / V: Laudatio / MV: Condor II / 105RW37
 
175
Laudatio Con Dia WE
W / DR / B / 2006 / V: Laudatio / MV: Condor II / 105RW37
 
0176
Lequino
W / Holst / Db / 2014 / V: Lentini / MV: Quinar / 107ED55
 
0177
Levi's Style
W / Lit.W / R / 2016 / V: Libras II MG / MV: Chanas
 
177
Levi's Style
W / Lit.W / R / 2016 / V: Libras II MG / MV: Chanas
 
0243
Limited Eddition
W / 2005
 
243
Limited Eddition
W / 2005
 
0178
Lisei
S / Hafl. / F / 2008 / V: Nordstern / MV: Abendwind
 
178
Lisei
S / Hafl. / F / 2008 / V: Nordstern / MV: Abendwind
 
0179
Little Luy
W / Holst / B / 2009 / V: Landos / MV: Cassini I / 104TI32
 
179
Little Luy
W / Holst / B / 2009 / V: Landos / MV: Cassini I / 104TI32
 
0180
Livia 80
S / Old / B / 2006 / V: Lucky Champ / MV: Aderlass
 
180
Livia 80
S / Old / B / 2006 / V: Lucky Champ / MV: Aderlass
 
0181
Lolli 9
S / DR / BSchi / 2006 / V: Bandit
 
181
Lolli 9
S / DR / BSchi / 2006 / V: Bandit
 
0182
Lorenzo Quax
W / Holst / B / 2010 / V: Loran / MV: Cracker Jack
 
182
Lorenzo Quax
W / Holst / B / 2010 / V: Loran / MV: Cracker Jack
 
0183
Louis 330
W / Holst / B / 2011 / V: Larimar / MV: Casco
 
0184
Loupo 2
W / Holst / Schi / 2011 / V: Lou Bega / MV: Cassini II
 
0185
Love On
S / Westf / B / 2013 / V: Los Angeles / MV: Pageno
 
185
Love On
S / Westf / B / 2013 / V: Los Angeles / MV: Pageno
 
0186
Lucky Edition
W / Holst / B / 2012 / V: Limbus / MV: Contender
 
186
Lucky Edition
W / Holst / B / 2012 / V: Limbus / MV: Contender
 
0187
Luxus K
W / Hann / F / 2012 / V: Locksley II / MV: Escudo I
 
187
Luxus K
W / Hann / F / 2012 / V: Locksley II / MV: Escudo I
 
M - Pferdename / KNR
0188
Meine Favoritin
S / DR / BFalb / 2016 / V: Dancing Fox B / MV: Halifax
 
188
Meine Favoritin
S / DR / BFalb / 2016 / V: Dancing Fox B / MV: Halifax
 
0189
Metropolitan Sky Dancer
W / DR / F / 2014 / V: FS Mr. Right / MV: Don Primero
 
189
Metropolitan Sky Dancer
W / DR / F / 2014 / V: FS Mr. Right / MV: Don Primero
 
0244
Mette
S / 2009
 
244
Mette
S / 2009
 
0191
Mr.Mezzo AS
H / Meckl. / Creme / 2016 / V: Magic Memphis / MV: Radihaza Martaloc-2
 
191
Mr.Mezzo AS
H / Meckl. / Creme / 2016 / V: Magic Memphis / MV: Radihaza Martaloc-2
 
0193
My Lily of the Valley
S / DR / Schi / 2009 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Dornik B
 
N - Pferdename / KNR
0194
Naduno
W / Holst / B / 2015 / V: Numero Uno / MV: Lorentin I
 
194
Naduno
W / Holst / B / 2015 / V: Numero Uno / MV: Lorentin I
 
0195
Narsil 3
W / Pol. / Falbe / 2008 / V: Duero PP
 
P - Pferdename / KNR
0197
Pepina 50
S / Pony o.R / B / 2009
 
0248
Principal Girl
S / 2010
 
248
Principal Girl
S / 2010
 
0246
Prinz Hajo
W / B / 2006
 
246
Prinz Hajo
W / B / 2006
 
0199
Prusso 50
H / Trak. / Hlb / 2009 / V: Karl Lagerfeld / MV: Donaukoenig
 
199
Prusso 50
H / Trak. / Hlb / 2009 / V: Karl Lagerfeld / MV: Donaukoenig
 
Q - Pferdename / KNR
0201
Queen Mery S
S / Holst / B / 2009 / V: Quintero / MV: Cadillac
 
0203
Quest for Happiness
S / Holst / Schi / 2011 / V: Quadros / MV: Come On
 
203
Quest for Happiness
S / Holst / Schi / 2011 / V: Quadros / MV: Come On
 
0204
Quick Lady 22
S / Holst / F / 2017 / V: Quiran / MV: Cassiano
 
0205
Quincy 249
W / Holst / Db / 2016 / V: Quiran / MV: Contender
 
205
Quincy 249
W / Holst / Db / 2016 / V: Quiran / MV: Contender
 
0207
Quitte 12
S / DSP / B / 2007 / V: Quaterback / MV: Rubinstern Noir
 
0208
Quiwan B
W / Holst / Schi / 2011 / V: Quadros / MV: Colman
 
208
Quiwan B
W / Holst / Schi / 2011 / V: Quadros / MV: Colman
 
0209
Quiwi's Girl
S / OS / B / 2013 / V: Quiwi Dream / MV: Zakat
 
209
Quiwi's Girl
S / OS / B / 2013 / V: Quiwi Dream / MV: Zakat
 
R - Pferdename / KNR
0210
Red Fox 24
W / Dt.Pf / Df / 2009 / V: Rebell Junior / MV: Landor S
 
210
Red Fox 24
W / Dt.Pf / Df / 2009 / V: Rebell Junior / MV: Landor S
 
0211
RG Sandokan H
W / CH.Wb / B / 2010 / V: Stedinger / MV: Don Marco / 106AP49
 
0212
Ricadero 7
W / Holst / F / 2013 / V: Riscal / MV: Crawford
 
212
Ricadero 7
W / Holst / F / 2013 / V: Riscal / MV: Crawford
 
0213
Royano 2
H / Holst / Db / 2007 / V: Rocket Star / MV: Lord
 
213
Royano 2
H / Holst / Db / 2007 / V: Rocket Star / MV: Lord
 
S - Pferdename / KNR
0215
Señor Bellissimo E
W / DWB / B / 2011 / V: Cape Town S. / MV: Donnerwerther
 
215
Señor Bellissimo E
W / DWB / B / 2011 / V: Cape Town S. / MV: Donnerwerther
 
0245
Sietlands Marie
S / Fuchs / 2015
 
245
Sietlands Marie
S / Fuchs / 2015
 
0217
Soccera
S / Hann / F / 2011 / V: Stolzenberg / MV: Zacharias
 
217
Soccera
S / Hann / F / 2011 / V: Stolzenberg / MV: Zacharias
 
0218
Solodancer 3
W / DR / F / 2015 / V: Jonker's Socrates / MV: Campari Pur
 
0219
Stancer
H / Holst / Db / 2013 / V: Stanfour / MV: Lancer II
 
219
Stancer
H / Holst / Db / 2013 / V: Stanfour / MV: Lancer II
 
0221
Sunday Best 3
S / Holst / Db / 2014 / V: Lenett / MV: Caretino
 
T - Pferdename / KNR
0223
Tamina 116
S / Hann / F / 2006 / V: Toronto / MV: Don Juan
 
223
Tamina 116
S / Hann / F / 2006 / V: Toronto / MV: Don Juan
 
0224
Tarek 43
W / Holst / Db / 2012 / V: Cormint
 
224
Tarek 43
W / Holst / Db / 2012 / V: Cormint
 
0225
Targa 12
S / OS / B / 2012 / V: Tornesch / MV: Carry
 
225
Targa 12
S / OS / B / 2012 / V: Tornesch / MV: Carry
 
0226
Thunder Girl RM
S / OS / Db / 2014 / V: Thagoras / MV: Contendro I
 
226
Thunder Girl RM
S / OS / Db / 2014 / V: Thagoras / MV: Contendro I
 
0227
Tomms Sydney H
W / Hann / Db / 2010 / V: Souvenir / MV: Aleman
 
227
Tomms Sydney H
W / Hann / Db / 2010 / V: Souvenir / MV: Aleman
 
U - Pferdename / KNR
0228
Uccellos Dream
W / Hann / B / 2012 / V: Uccello / MV: Antibes
 
228
Uccellos Dream
W / Hann / B / 2012 / V: Uccello / MV: Antibes
 
0229
Unique 129
S / Ung. / B / 2012 / V: Toran / MV: Alcatraz
 
V - Pferdename / KNR
0231
Vagany Fiu
W / Ung. / Hlb / 2002 / V: Goliath / MV: Gringo / HUN40555
 
0233
Vanity K.
S / Holst / B / 2005 / V: Quantum / MV: Lavaletto
 
0234
Varela
S / Holst / B / 2005 / V: Casall / MV: Liostro
 
234
Varela
S / Holst / B / 2005 / V: Casall / MV: Liostro
 
0235
Vellamy-Retto
S / KWPN / B / 2002 / V: Germus R / MV: Irco Polo
 
235
Vellamy-Retto
S / KWPN / B / 2002 / V: Germus R / MV: Irco Polo
 
0236
Viola 276
S / Holst / B / 2005 / V: Calato / MV: Candillo
 
236
Viola 276
S / Holst / B / 2005 / V: Calato / MV: Candillo
 
0237
Vite Valoo Sassoon
W / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Exclusiv / 106XR69
 
0238
Vivaldi's Hit
H / Old / R / 2015 / V: Van Vivaldi / MV: Sandro Hit
 
Z - Pferdename / KNR
0239
Zakiya 3
S / KWPN / F / 2004 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Sable Rose (Calvados) / 103BB63
 
239
Zakiya 3
S / KWPN / F / 2004 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Sable Rose (Calvados) / 103BB63
 
0240
Zoe Cara
S / Holst / Hlb / 2007 / V: Contendro II / MV: Alcatraz
 
240
Zoe Cara
S / Holst / Hlb / 2007 / V: Contendro II / MV: Alcatraz
 
0241
Zucker 4
S / Holst / Schi / 2016 / V: Zuccero / MV: Casall