Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 384 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Adonis K
W / W³rtt / B / 2013 / V: Araconit / MV: Lintas
 
001
Adonis K
W / Württ / B / 2013 / V: Araconit / MV: Lintas
 
0002
Aladin K
W / W³rtt / B / 2000 / V: Araconit / MV: Angelo Z
 
0003
Albarolo
H / Trak. / B / 2012 / V: Herbstkönig / MV: Polarion
 
003
Albarolo
H / Trak. / B / 2012 / V: Herbstkönig / MV: Polarion
 
0004
Alma 112
S / Schles / R / 2008 / V: Aron
 
0005
Amazing Ampere EL
W / DR / F / 2013 / V: A new Star / MV: Der feine Lord AT
 
005
Amazing Ampere EL
W / DR / F / 2013 / V: A new Star / MV: Der feine Lord AT
 
0006
Anthony 108
W / W³rtt / B / 2010 / V: Acordelli / MV: Tiro
 
006
Anthony 108
W / Württ / B / 2010 / V: Acordelli / MV: Tiro
 
0007
Athabasca T
S / W³rtt / B / 2012 / V: Aracento / MV: Iberio
 
007
Athabasca T
S / Württ / B / 2012 / V: Aracento / MV: Iberio
 
B - Pferdename / KNR
0008
Babalou 13
W / W³rtt / B / 1996 / V: Bartholdy / MV: Waldschuetz
 
008
Babalou 13
W / Württ / B / 1996 / V: Bartholdy / MV: Waldschuetz
 
0219
Babo King H
W / Westf / B / 2017
 
219
Babo King H
W / Westf / B / 2017
 
0221
Balou
W / 2015
 
221
Balou
W / 2015
 
0009
Barbarella 38
S / KWPN / Schwb / 2006 / V: Ustinov / MV: Grannus / 103RX28
 
009
Barbarella 38
S / KWPN / Schwb / 2006 / V: Ustinov / MV: Grannus / 103RX28
 
0216
Barcardi
W / Schwa / 2012
 
216
Barcardi
W / Schwa / 2012
 
0010
Belucci 7
W / Old / B / 2010 / V: Bentley / MV: Del Piero
 
010
Belucci 7
W / Old / B / 2010 / V: Bentley / MV: Del Piero
 
0011
Big Daddy's Boy
H / DR / B / 2014 / V: Big Dresscode / MV: Chantre B
 
0012
Big Dream Dancer
W / DR / Falbe / 2009 / V: FS Don't Worry / MV: FS Champion de Luxe
 
012
Big Dream Dancer
W / DR / Falbe / 2009 / V: FS Don't Worry / MV: FS Champion de Luxe
 
0013
Big Navaya
S / DR / Db / 2013 / V: Nobel Nagano / MV: Da Vinci R
 
013
Big Navaya
S / DR / Db / 2013 / V: Nobel Nagano / MV: Da Vinci R
 
0226
Bodo
W / 2015
 
226
Bodo
W / 2015
 
0014
Bon Chance 9
W / Hann / F / 2010 / V: Bertoli W / MV: Donnerhall
 
014
Bon Chance 9
W / Hann / F / 2010 / V: Bertoli W / MV: Donnerhall
 
0015
Boreo
H / DR / F / 1997 / V: Boomer / MV: Nerz / 102ME18
 
015
Boreo
H / DR / F / 1997 / V: Boomer / MV: Nerz / 102ME18
 
0016
Burghoeve's Kenzo
W / NF / B / 2005 / V: Major / MV: Justice H.R.
 
016
Burghoeve's Kenzo
W / NF / B / 2005 / V: Major / MV: Justice H.R.
 
C - Pferdename / KNR
0017
C.Kolin
W / NIPo / F / 2014 / V: Country / MV: Amonza ox
 
017
C.Kolin
W / NIPo / F / 2014 / V: Country / MV: Amonza ox
 
0018
Cadillac 46
W / NF / B / 2004 / V: Cassedy / MV: Alibaba / 102ZW32
 
0238
Calgary
S / -n.gefunde / 2009
 
238
Calgary
S / -n.gefunde / 2009
 
0019
Calle Max
W / W³rtt / Schwb / 2013 / V: Clinton I / MV: Acodetto I
 
019
Calle Max
W / Württ / Schwb / 2013 / V: Clinton I / MV: Acodetto I
 
0020
Calvin Klein 37
W / Old / R / 2012 / V: Christ / MV: Rosenkavalier
 
020
Calvin Klein 37
W / Old / R / 2012 / V: Christ / MV: Rosenkavalier
 
0021
Camelot de Blonde
W / Fra.P / B / 2012 / V: Grafenstolz / MV: Vinci du Logis
 
021
Camelot de Blonde
W / Fra.P / B / 2012 / V: Grafenstolz / MV: Vinci du Logis
 
0022
Camilla 106
S / Old / B / 2005 / V: Cola / MV: Capitol I
 
022
Camilla 106
S / Old / B / 2005 / V: Cola / MV: Capitol I
 
0024
Capri au Lait
W / DR / 2012 / V: FS Champion de Luxe / MV: The Braes My Mobility
 
024
Capri au Lait
W / DR / 2012 / V: FS Champion de Luxe / MV: The Braes My Mobility
 
0232
Carlchen
W / 2015
 
232
Carlchen
W / 2015
 
0025
Carlotta Keks
S / OS / B / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Landadel / 105WX06
 
025
Carlotta Keks
S / OS / B / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Landadel / 105WX06
 
0026
Caruso 528
W / Hann / B / 2009 / V: Comte / MV: Earl / 104PD35
 
026
Caruso 528
W / Hann / B / 2009 / V: Comte / MV: Earl / 104PD35
 
0027
Casanova 459
W / DR / Erdfa / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Golden Dream R
 
027
Casanova 459
W / DR / Erdfa / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Golden Dream R
 
0028
Cascado 17
W / DSP / F / 2016 / V: Cascadello I / MV: Cantoblanco
 
0029
Casera
S / OS / Db / 2008 / V: Casero / MV: Pikör
 
029
Casera
S / OS / Db / 2008 / V: Casero / MV: Pikör
 
0030
Cato 77
W / Holst / B / 2009 / V: Cormint / MV: Capitol I
 
030
Cato 77
W / Holst / B / 2009 / V: Cormint / MV: Capitol I
 
0031
Celina 173
S / Hann / Db / 2008 / V: Count Grannus / MV: Erasmus
 
031
Celina 173
S / Hann / Db / 2008 / V: Count Grannus / MV: Erasmus
 
0032
Chacco de Bonville
W / OS / F / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Kannan / 104UC43
 
032
Chacco de Bonville
W / OS / F / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Kannan / 104UC43
 
0033
Chacco de Luxe
W / DR / Falbe / 2011 / V: FS Champion de Luxe / MV: Kaiser As
 
033
Chacco de Luxe
W / DR / Falbe / 2011 / V: FS Champion de Luxe / MV: Kaiser As
 
0034
Chambalaia WR
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: Century / MV: Stakkato
 
034
Chambalaia WR
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: Century / MV: Stakkato
 
0035
Chaplin 121
W / Holst / Db / 2012 / V: Casquetto / MV: Contendro I
 
035
Chaplin 121
W / Holst / Db / 2012 / V: Casquetto / MV: Contendro I
 
0036
Charlotte 165
S / Old / Schwb / 2008 / V: Diamond Hit / MV: Lanciano
 
036
Charlotte 165
S / Old / Schwb / 2008 / V: Diamond Hit / MV: Lanciano
 
0037
Charlton 9
W / W³rtt / B / 2005 / V: Calvero / MV: Lomitas xx / 105JC58
 
037
Charlton 9
W / Württ / B / 2005 / V: Calvero / MV: Lomitas xx / 105JC58
 
0038
Chateau 34
H / DR / Bis / 2014 / V: FS Chacco Blue / MV: Diarado
 
038
Chateau 34
H / DR / Bis / 2014 / V: FS Chacco Blue / MV: Diarado
 
0039
Chuck Norris L
W / DR / Palom / 2013 / V: FS Champion de Luxe / MV: FS Don't Worry
 
039
Chuck Norris L
W / DR / Palom / 2013 / V: FS Champion de Luxe / MV: FS Don't Worry
 
0040
Ciacomo's Queen
S / W³rtt / Hlb / 2012 / V: Ciacomo / MV: Perpignon
 
040
Ciacomo's Queen
S / Württ / Hlb / 2012 / V: Ciacomo / MV: Perpignon
 
0237
Claire 148
S / Bay / B / 2009 / V: Clintord I / MV: Lord Inci Pit
 
237
Claire 148
S / Bay / B / 2009 / V: Clintord I / MV: Lord Inci Pit
 
0041
Claus 27
H / W³rtt / F / 2003 / V: Come On / MV: Gabriel
 
0042
Cleiner Donner H.H.
W / W³rtt / Schi / 2012 / V: Caladetto / MV: Landsieger I / 106CL53
 
042
Cleiner Donner H.H.
W / Württ / Schi / 2012 / V: Caladetto / MV: Landsieger I / 106CL53
 
0044
Clyde 86
W / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Con Air
 
044
Clyde 86
W / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Con Air
 
0045
Cocco Channel
S / W³rtt / F / 2011 / V: Cantoblanco / MV: Stolzenberg
 
0046
Coco Chanel 193
S / Old / B / 2008 / V: Callistus / MV: Zeus (Nurzeus)
 
046
Coco Chanel 193
S / Old / B / 2008 / V: Callistus / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0047
Coco Chocolate
S / W³rtt / Db / 2011 / V: Cantoblanco / MV: Caresino
 
0048
Coeur du soleil
W / W³rtt / B / 2007 / V: Conteur / MV: Scarlatti
 
048
Coeur du soleil
W / Württ / B / 2007 / V: Conteur / MV: Scarlatti
 
0049
Colimba
S / Holst / Schi / 2013 / V: Colman / MV: Limbus
 
0050
Con de Baughy
H / OS / B / 2008 / V: Con Air / MV: Sheyenne de Baugy / 104RE10
 
050
Con de Baughy
H / OS / B / 2008 / V: Con Air / MV: Sheyenne de Baugy / 104RE10
 
0051
Conaro 3
W / W³rtt / Db / 2011 / V: Contano / MV: Cor de la Bryere
 
051
Conaro 3
W / Württ / Db / 2011 / V: Contano / MV: Cor de la Bryere
 
0052
Contra B
W / KWPN / B / 2007 / V: Memphis / MV: Jasper / 107GT51
 
052
Contra B
W / KWPN / B / 2007 / V: Memphis / MV: Jasper / 107GT51
 
0053
Cooper 182
W / Holst / Db / 2011 / V: Connor / MV: Conteur
 
053
Cooper 182
W / Holst / Db / 2011 / V: Connor / MV: Conteur
 
0054
Cosimo P 3
W / DR / B / 2010 / V: FS Champion de Luxe / MV: Brillant / 105VL87
 
054
Cosimo P 3
W / DR / B / 2010 / V: FS Champion de Luxe / MV: Brillant / 105VL87
 
0055
Cosmo 67
W / Meckl. / B / 2009 / V: Catoki's Cannon / MV: Radeberger
 
055
Cosmo 67
W / Meckl. / B / 2009 / V: Catoki's Cannon / MV: Radeberger
 
0057
Crime 2
W / Bay / B / 2009 / V: Cristo / MV: Armani
 
057
Crime 2
W / Bay / B / 2009 / V: Cristo / MV: Armani
 
0059
Curly 105
S / Z.Rpf / B / 2016 / V: Corico Z / MV: Colander
 
0060
Curtys
W / Holst / B / 2008 / V: Canto / MV: Lavaletto
 
060
Curtys
W / Holst / B / 2008 / V: Canto / MV: Lavaletto
 
0061
Cuzco DS
H / DR / Db / 2009 / V: Cassini / MV: Valido
 
061
Cuzco DS
H / DR / Db / 2009 / V: Cassini / MV: Valido
 
D - Pferdename / KNR
0062
Daila 15
S / W³rtt / R / 2013 / V: Desperados / MV: Day Dream
 
0063
Daisy 848
S / DR / Db / 2006 / V: Donauwind / MV: FS Cocky Dundee
 
063
Daisy 848
S / DR / Db / 2006 / V: Donauwind / MV: FS Cocky Dundee
 
0064
Dancin Dynamite GS
S / DR / FFalb / 2016 / V: Dating AT / MV: Dance Star AT
 
064
Dancin Dynamite GS
S / DR / FFalb / 2016 / V: Dating AT / MV: Dance Star AT
 
0065
Dancing Divina AT
S / DR / Df / 2002 / V: Dressman I / MV: Kaidalan ox
 
065
Dancing Divina AT
S / DR / Df / 2002 / V: Dressman I / MV: Kaidalan ox
 
0066
Debbie 62
S / DR / B / 2007 / V: Don Pedro / MV: Sunrise Moonlight
 
066
Debbie 62
S / DR / B / 2007 / V: Don Pedro / MV: Sunrise Moonlight
 
0067
Delgardo 17
W / Hann / B / 2009 / V: Dancier / MV: Hohenstein
 
067
Delgardo 17
W / Hann / B / 2009 / V: Dancier / MV: Hohenstein
 
0068
DeLorean 3
H / DR / Palom / 2013 / V: Dimension AT NRW / MV: Danny Gold
 
068
DeLorean 3
H / DR / Palom / 2013 / V: Dimension AT NRW / MV: Danny Gold
 
0069
Demi Moore 6
S / DR / F / 1998 / V: Boomer / MV: Nerz / 102RT11
 
069
Demi Moore 6
S / DR / F / 1998 / V: Boomer / MV: Nerz / 102RT11
 
0070
Densborns Leckerli
S / DR / F / 2016 / V: Del Piero / MV: FS Champion de Luxe
 
070
Densborns Leckerli
S / DR / F / 2016 / V: Del Piero / MV: FS Champion de Luxe
 
0071
Der Clou B
W / DR / Palom / 2007 / V: Golden Dancer / MV: Dornik B / 106WL51
 
071
Der Clou B
W / DR / Palom / 2007 / V: Golden Dancer / MV: Dornik B / 106WL51
 
0072
Der kleine Prinz 31
W / DR / FFalb / 2014 / V: FS Daddy Cool / MV: Going Top
 
072
Der kleine Prinz 31
W / DR / FFalb / 2014 / V: FS Daddy Cool / MV: Going Top
 
0073
Devantè
W / Meckl. / R / 2015 / V: Diarado / MV: Baloubrie
 
0074
Devon 17
H / DR / Db / 2009 / V: De Long / MV: Nightfire
 
074
Devon 17
H / DR / Db / 2009 / V: De Long / MV: Nightfire
 
0075
Di Diva
S / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Don Diamond / MV: Dornenkönig
 
0077
Diamond Boy 10
W / W³rtt / F / 2009 / V: Don Diamond / MV: Disco-Tänzer
 
0078
Diamond Lady P
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Denaro
 
078
Diamond Lady P
S / Württ / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Denaro
 
0079
Diamond's Rubioso
W / Old / Db / 2007 / V: Diamond Hit / MV: Rubioso N
 
079
Diamond's Rubioso
W / Old / Db / 2007 / V: Diamond Hit / MV: Rubioso N
 
0080
Die fabelhafte Fee
S / DR / B / 2009 / V: Fuchur / MV: Domani d'oro
 
0081
Die Gräfin 3
S / Hann / Df / 2005 / V: De Niro / MV: Caprimond
 
081
Die Gräfin 3
S / Hann / Df / 2005 / V: De Niro / MV: Caprimond
 
0082
Dina 318
S / KWPN / B / 2008 / V: Gentleman / MV: Obrecht
 
082
Dina 318
S / KWPN / B / 2008 / V: Gentleman / MV: Obrecht
 
0083
Dinero 14
W / DR / Df / 2001 / V: Dornik B / MV: Aratoss / 105UE10
 
0084
Dodo 57
W / DSP / RSchi / 2011 / V: Dijon / MV: Quickfeuer van Koekshof
 
0085
Don Emilio B
W / W³rtt / B / 2007 / V: Dolany / MV: Calypso I
 
085
Don Emilio B
W / Württ / B / 2007 / V: Dolany / MV: Calypso I
 
0086
Don Novell
W / DR / Schwb / 2005 / V: Prinsenhof's Dino / MV: Nordstrom
 
086
Don Novell
W / DR / Schwb / 2005 / V: Prinsenhof's Dino / MV: Nordstrom
 
0087
Donna Leon 30
S / DR / Palom / 2008 / V: Deviano / MV: FS Golden Highlight / 105YA74
 
087
Donna Leon 30
S / DR / Palom / 2008 / V: Deviano / MV: FS Golden Highlight / 105YA74
 
0088
Dr. Watson 12
W / DR / F / 2012 / V: FS Don't Worry / MV: FS Companiero
 
088
Dr. Watson 12
W / DR / F / 2012 / V: FS Don't Worry / MV: FS Companiero
 
0089
Dragon Queen 4
S / DSP / R / 2014 / V: Diarado / MV: Sandro
 
089
Dragon Queen 4
S / DSP / R / 2014 / V: Diarado / MV: Sandro
 
0090
Dustin 214
W / DR / B / 2001 / V: FS Don't Worry / MV: FS Pavarotti / GER45861
 
0091
Dux 293
W / W³rtt / F / 2013 / V: Demetrius / MV: Weltmeyer
 
091
Dux 293
W / Württ / F / 2013 / V: Demetrius / MV: Weltmeyer
 
E - Pferdename / KNR
0092
Easy Lover 3
W / KWPN / B / 2009 / V: Baloubet du Rouet / MV: Voltaire
 
0093
Elli des Lys Jaunes
S / Bay / B / 2013 / V: Dollar D'Or SB / MV: Heartbreaker
 
093
Elli des Lys Jaunes
S / Bay / B / 2013 / V: Dollar D'Or SB / MV: Heartbreaker
 
0094
Enrico 302
W / Hann / Db / 2004 / V: Escudo I / MV: Goodman
 
F - Pferdename / KNR
0096
Faberge 66
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Fürst Fugger / MV: Davignon I
 
0097
Fabolous
W / Hann / Df / 2015 / V: For Romance I / MV: Fidertanz
 
097
Fabolous
W / Hann / Df / 2015 / V: For Romance I / MV: Fidertanz
 
0098
Fairytail 2
S / Rhld / B / 2011 / V: Feedback / MV: Lauries Crusador xx
 
098
Fairytail 2
S / Rhld / B / 2011 / V: Feedback / MV: Lauries Crusador xx
 
0099
Falkenhof's Maraschino
W / DR / R / 2001 / V: Marquis x AA / MV: Principal Boy
 
0100
FBW Chrisanto
W / W³rtt / B / 2012 / V: Christdorn / MV: Calido I / 106KQ31
 
100
FBW Chrisanto
W / Württ / B / 2012 / V: Christdorn / MV: Calido I / 106KQ31
 
0101
FBW Quobelix
W / DSP / B / 2014 / V: Quinto's Chamb / MV: Lancino de L / 106YR14
 
101
FBW Quobelix
W / DSP / B / 2014 / V: Quinto's Chamb / MV: Lancino de L / 106YR14
 
0102
Fearless 16
S / KWPN / F / 2010 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Lux / 104XW91
 
0103
Felice 54
S / DSP / Db / 2007 / V: Daventry / MV: Azarro
 
103
Felice 54
S / DSP / Db / 2007 / V: Daventry / MV: Azarro
 
0104
Fifty Shades of Biolley
W / Old / Df / 2014 / V: Fiderbach / MV: Codex
 
0105
Finja Mara
S / Westf / Db / 2010 / V: Flanagan / MV: Mon Cheri
 
105
Finja Mara
S / Westf / Db / 2010 / V: Flanagan / MV: Mon Cheri
 
0106
Fiorento
W / Old / Db / 2010 / V: Fiorano / MV: Del Piero
 
106
Fiorento
W / Old / Db / 2010 / V: Fiorano / MV: Del Piero
 
0107
First Choice 34
S / KWPN / B / 2010 / V: Vigaro / MV: Lancelot
 
107
First Choice 34
S / KWPN / B / 2010 / V: Vigaro / MV: Lancelot
 
0108
Flitzchen
S / DR / FSchi / 2003 / V: Silverado / MV: Via Mala
 
108
Flitzchen
S / DR / FSchi / 2003 / V: Silverado / MV: Via Mala
 
0109
Fourfallo
H / Old / Schi / 2005 / V: For Pleasure / MV: Silver Granite / 106GC46
 
109
Fourfallo
H / Old / Schi / 2005 / V: For Pleasure / MV: Silver Granite / 106GC46
 
0110
French Rubina
S / W³rtt / R / 2003 / V: French Kiss / MV: Weltgeist
 
0111
Fritzi S
S / Hafl. / F / 2014 / V: Winzertraum / MV: Apollo
 
111
Fritzi S
S / Hafl. / F / 2014 / V: Winzertraum / MV: Apollo
 
0112
Fürstenprinz 3
W / Hann / Schwb / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Fürst Nymphenburg I
 
G - Pferdename / KNR
0113
Gerlos 6
S / NRPS / R / 2010 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Sandro
 
0114
Golden Dream 67
W / DR / Palom / 2008 / V: Garfield / MV: Bolero
 
0115
Goldi Goldfisch
W / Pony o.R / Palom / 2017
 
0116
Goviana
S / KWPN / F / 2011 / V: Vigaro / MV: Ultimo
 
116
Goviana
S / KWPN / F / 2011 / V: Vigaro / MV: Ultimo
 
0117
Great Gatsby P
H / DR / 2011 / V: Gold of Capri / MV: Mandingo
 
117
Great Gatsby P
H / DR / 2011 / V: Gold of Capri / MV: Mandingo
 
H - Pferdename / KNR
0118
Haiti 18
S / DR / F / 2011 / V: Hemmingway B / MV: Domingo
 
0119
Hakon 35
W / DR / B / 2015 / V: Halifax / MV: Courage
 
0120
Halloween 57
S / DR / Df / 2005 / V: Wimbledon / MV: Trefoil Lord Nelson
 
120
Halloween 57
S / DR / Df / 2005 / V: Wimbledon / MV: Trefoil Lord Nelson
 
0121
He-Man 3
W / Trak. / R / 2014 / V: Abendtanz / MV: Hohenstein
 
0122
Hesselteichs Angelina
S / DR / Palom / 2008 / V: Golden Atreju / MV: Merlin
 
122
Hesselteichs Angelina
S / DR / Palom / 2008 / V: Golden Atreju / MV: Merlin
 
0123
Hildegard Z
S / Old / B / 2009 / MV: Azett
 
123
Hildegard Z
S / Old / B / 2009 / MV: Azett
 
0124
Honey 113
S / Grpf.o.R / F / 2012 / V: Toevallig / MV: Galant
 
124
Honey 113
S / Grpf.o.R / F / 2012 / V: Toevallig / MV: Galant
 
I - Pferdename / KNR
0125
Imperator 76
H / B / 2003
 
125
Imperator 76
H / B / 2003
 
0126
It's Floris
W / Old / F / 2011 / V: Floriscount / MV: Lord Liberty G
 
J - Pferdename / KNR
0127
Joy 443
S / Holst / Schi / 2016 / V: Ikarus Son / MV: Caretino
 
K - Pferdename / KNR
0225
Kleiner Donner
W / -n.gefunde / 2015
 
225
Kleiner Donner
W / -n.gefunde / 2015
 
L - Pferdename / KNR
0129
La Paz 88
S / DR / B / 2012 / V: Lucky Strike / MV: Vivaldi
 
129
La Paz 88
S / DR / B / 2012 / V: Lucky Strike / MV: Vivaldi
 
0223
Lara
S / 2015
 
223
Lara
S / 2015
 
0131
Lara 511
S / Pony o.R / Palom / 2007
 
131
Lara 511
S / Pony o.R / Palom / 2007
 
0132
Legolas 200
W / W³rtt / B / 2012 / V: Lingh / MV: Acordelli
 
0133
Lennox 449
W / Pony o.R / F / 2016
 
133
Lennox 449
W / Pony o.R / F / 2016
 
0134
Let's go 117
W / OS / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Night and Day
 
0135
Liborius 4
H / Holst / B / 2004 / V: Limbus / MV: Caretino / 103LO05
 
135
Liborius 4
H / Holst / B / 2004 / V: Limbus / MV: Caretino / 103LO05
 
0136
Lillet Vive
S / Old / R / 2014 / V: Likoto xx / MV: De Niro
 
0137
Lillith 9
S / Old / Db / 2010 / V: Lord Pezi / MV: Landor S
 
137
Lillith 9
S / Old / Db / 2010 / V: Lord Pezi / MV: Landor S
 
0138
Lionel 62
W / Hann / B / 2011 / V: Landor S / MV: Zeus (Nurzeus)
 
138
Lionel 62
W / Hann / B / 2011 / V: Landor S / MV: Zeus (Nurzeus)
 
228
Lolita
S / -n.gefunde / 1999
 
0140
Lopster 2
W / Westf / Schi / 2007 / V: L'Avian / MV: Praktiker
 
140
Lopster 2
W / Westf / Schi / 2007 / V: L'Avian / MV: Praktiker
 
0141
Lorbas 281
W / Old / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Night and Day
 
141
Lorbas 281
W / Old / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Night and Day
 
0142
Lordana 51
S / KWPN / B / 2012 / V: Der Senaat 111 / MV: L-Vainqueur
 
142
Lordana 51
S / KWPN / B / 2012 / V: Der Senaat 111 / MV: L-Vainqueur
 
0239
Loreen D2
S / 2000
 
239
Loreen D2
S / 2000
 
0143
Lottchen 36
S / W³rtt / R / 2005 / V: Disco-Tänzer / MV: Advocat
 
143
Lottchen 36
S / Württ / R / 2005 / V: Disco-Tänzer / MV: Advocat
 
0144
Lotty 13
S / Westf / B / 2016 / V: Like Angel / MV: Numero Uno
 
0145
Lucky`s Cool Jump
W / Holst / Schi / 2010 / V: Catoki / MV: Cassini I
 
0236
Luna
S / 2015
 
0146
Luna K 3
S / W³rtt / Schi / 2000 / V: Lintas / MV: Cento
 
146
Luna K 3
S / Württ / Schi / 2000 / V: Lintas / MV: Cento
 
M - Pferdename / KNR
0147
Mad Max 86
H / KWPN / B / 2017 / V: N.N. / MV: Biscayo
 
0148
Magic Star Light
S / W³rtt / B / 2011 / V: Master de Menardiere / MV: Nekton
 
148
Magic Star Light
S / Württ / B / 2011 / V: Master de Menardiere / MV: Nekton
 
0150
Marie Lou au Lait
S / DR / Is / 2013 / V: Gino Brown N / MV: Antares N
 
0151
Marocas
W / W³rtt / B / 2013 / V: Magnus Romeo / MV: Carry
 
151
Marocas
W / Württ / B / 2013 / V: Magnus Romeo / MV: Carry
 
0152
Mäxle 44
W / DR / HlbFa / 2012 / V: Marco / MV: FS Don't Worry
 
0153
MBM Nafis ox
H / AV / Schi / 2010 / V: PA NIL AMIR ox / MV: Taladinn ox
 
153
MBM Nafis ox
H / AV / Schi / 2010 / V: PA NIL AMIR ox / MV: Taladinn ox
 
0154
Mein Kleiner Freund
W / DR / B / 2013 / V: FS Mr. Right / MV: Don Primero
 
154
Mein Kleiner Freund
W / DR / B / 2013 / V: FS Mr. Right / MV: Don Primero
 
0155
Minou 136
S / ShA / R / 2007 / V: Samurai
 
0157
Moonwalker Vd Ponderosahoeve
W / NRPS / B / 2009 / V: Melle Jerom / MV: Elegant / 106HL57
 
157
Moonwalker Vd Ponderosahoeve
W / NRPS / B / 2009 / V: Melle Jerom / MV: Elegant / 106HL57
 
0158
Mr. Super Mario
W / DSP / B / 2014 / V: Marido / MV: Cyrus
 
158
Mr. Super Mario
W / DSP / B / 2014 / V: Marido / MV: Cyrus
 
0159
Mr.Bubble
H / DR / Schi / 2009 / V: Machno Carwyn / MV: Boomer
 
0227
My Littly Barbie
S / 2015
 
227
My Littly Barbie
S / 2015
 
N - Pferdename / KNR
0160
Nepomuk 252
W / Sachs / Df / 2002 / V: Nocturno / MV: Parforce / GER45411
 
160
Nepomuk 252
W / Sachs / Df / 2002 / V: Nocturno / MV: Parforce / GER45411
 
0161
Nepumuck 19
W / Pony o.R / Schi / 2006
 
161
Nepumuck 19
W / Pony o.R / Schi / 2006
 
0162
Nessaya S
S / DR / Falbe / 2011 / V: Nemax / MV: Dundee Gold
 
162
Nessaya S
S / DR / Falbe / 2011 / V: Nemax / MV: Dundee Gold
 
0163
Nika aus dem Spessart
S / EHafl / F / 2014 / V: Steinadler / MV: Nigano
 
0164
No Name 61
W / Grpf.o.R / F / 2012
 
164
No Name 61
W / Grpf.o.R / F / 2012
 
0165
Nobleman 8
H / Hann / B / 2015 / V: Don Nobless / MV: Locksley II
 
165
Nobleman 8
H / Hann / B / 2015 / V: Don Nobless / MV: Locksley II
 
0166
Nora 423
S / BSche / 2008
 
166
Nora 423
S / BSche / 2008
 
0167
Notting's Nobell
W / Hafl. / FhLH / 2016 / V: Notting Hill / MV: Standard
 
167
Notting's Nobell
W / Hafl. / FhLH / 2016 / V: Notting Hill / MV: Standard
 
0168
Novelle 79
S / EHafl / F / 2006 / V: Nebos II / MV: Allegro
 
168
Novelle 79
S / EHafl / F / 2006 / V: Nebos II / MV: Allegro
 
0218
Nusret
W / Lehmf / 2016
 
218
Nusret
W / Lehmf / 2016
 
O - Pferdename / KNR
0169
Oleg 18
W / Fjord / HlbFa / 2005 / V: Ohlsen / MV: Kvest Halsnaes
 
169
Oleg 18
W / Fjord / HlbFa / 2005 / V: Ohlsen / MV: Kvest Halsnaes
 
0170
Orkan 104
W / Lewitz / BSche / 2000 / V: Ontario II / MV: Silvertop's Rubin
 
170
Orkan 104
W / Lewitz / BSche / 2000 / V: Ontario II / MV: Silvertop's Rubin
 
P - Pferdename / KNR
0171
Peggy 678
S / DR / Schwb / 2003 / V: Renoir / MV: Davignon
 
0172
Picolino 42
H / DR / Bis / 2015 / V: FS Chambertin / MV: Piccolo
 
0173
Pink Lady van de Fruitkorf
S / BWP / Db / 2015 / V: Marius Claudius
 
173
Pink Lady van de Fruitkorf
S / BWP / Db / 2015 / V: Marius Claudius
 
0174
Pippilotta 49
S / Pony o.R / Schi / 2014
 
0175
Popcorn WE
H / DR / R / 2006 / V: Plaisier / MV: Renoir / 104RX66
 
0235
Prime-Time 3
W / Hann / F / 2010 / V: Perigueux / MV: Espri / 105LU63
 
0222
Punky
S / 2015
 
222
Punky
S / 2015
 
0215
Puzzle
W / Falbe / 2010
 
215
Puzzle
W / Falbe / 2010
 
217
Puzzle
W / Falbe / 2010
 
Q - Pferdename / KNR
0177
Queen 159
S / W³rtt / B / 2006 / V: Quidam's Rubin / MV: Ganymed I
 
0178
Quintara 16
S / W³rtt / B / 2013 / V: Que Amor SB / MV: Sandro Hit
 
178
Quintara 16
S / Württ / B / 2013 / V: Que Amor SB / MV: Sandro Hit
 
0179
Quintess 8
S / OS / B / 2006 / V: Quite Capitol / MV: Centesimo I
 
0224
Quirin
S / 2015
 
224
Quirin
S / 2015
 
0180
Quitte 27
S / OS / B / 2014 / V: Quick Star IV CH / MV: Quality
 
180
Quitte 27
S / OS / B / 2014 / V: Quick Star IV CH / MV: Quality
 
R - Pferdename / KNR
0181
Resi 187
S / Hann / R / 2010 / V: Rotspon / MV: Weltmeyer
 
181
Resi 187
S / Hann / R / 2010 / V: Rotspon / MV: Weltmeyer
 
0231
Rising Sun
W / 0
 
0182
Rising Sun of Mettelheim
H / W³rtt / F / 2005 / V: Royaldik / MV: Weltmeyer
 
182
Rising Sun of Mettelheim
H / Württ / F / 2005 / V: Royaldik / MV: Weltmeyer
 
0183
Robben 6
H / Westf / Db / 2010 / V: Riccio / MV: Show Star
 
183
Robben 6
H / Westf / Db / 2010 / V: Riccio / MV: Show Star
 
0184
Robin Hood 273
W / Westf / Db / 2007 / V: Rittmeister / MV: Pep
 
184
Robin Hood 273
W / Westf / Db / 2007 / V: Rittmeister / MV: Pep
 
0185
Rock me Sanni
W / Old / Db / 2014 / V: Rockefeller (DK) / MV: Ramino
 
0186
Ronja 2366
S / Pony o.R / Falbe / 2002
 
186
Ronja 2366
S / Pony o.R / Falbe / 2002
 
S - Pferdename / KNR
0187
Samba's Princess
S / Hann / Schwb / 2008 / V: Samba Hit I / MV: Rohdiamant
 
187
Samba's Princess
S / Hann / Schwb / 2008 / V: Samba Hit I / MV: Rohdiamant
 
0188
Samina 9
S / Bay / Db / 2013 / V: Messenger / MV: Conthargos
 
0189
Sancaster
W / Old / Schwb / 2009 / V: Sandro Hit / MV: Canaster I
 
0190
Sandro Minka EST
S / Rhld / B / 2006 / V: Sandro Boy Junior / MV: Kigali / 104VI11
 
190
Sandro Minka EST
S / Rhld / B / 2006 / V: Sandro Boy Junior / MV: Kigali / 104VI11
 
0229
Sarina
S / -n.gefunde / 2015
 
229
Sarina
S / -n.gefunde / 2015
 
0192
Scarlet 148
S / DSP / B / 2014 / V: Millennium / MV: Samba Hit I
 
192
Scarlet 148
S / DSP / B / 2014 / V: Millennium / MV: Samba Hit I
 
0193
Scavino
W / Westf / Db / 2013 / V: Stakkato / MV: Voltaire / 106UK25
 
193
Scavino
W / Westf / Db / 2013 / V: Stakkato / MV: Voltaire / 106UK25
 
0194
Sesan 3
W / Old / B / 2015 / V: Sir Heinrich / MV: Rock Forever I
 
194
Sesan 3
W / Old / B / 2015 / V: Sir Heinrich / MV: Rock Forever I
 
0230
Smilla
S / 2015
 
230
Smilla
S / 2015
 
0195
Solera 12
S / Grpf.o.R / Schi / 2014
 
0197
Springfield 15
W / Hann / B / 2004 / V: Silvio I / MV: Enanco S
 
197
Springfield 15
W / Hann / B / 2004 / V: Silvio I / MV: Enanco S
 
0198
Starlight 214
S / W³rtt / B / 2001 / V: Sterntänzer / MV: Pagathon
 
198
Starlight 214
S / Württ / B / 2001 / V: Sterntänzer / MV: Pagathon
 
0199
Sunshine 699
S / W³rtt / B / 2013 / V: Sir Sandro / MV: Alassio
 
199
Sunshine 699
S / Württ / B / 2013 / V: Sir Sandro / MV: Alassio
 
T - Pferdename / KNR
0234
Tanja
W / 2009
 
234
Tanja
W / 2009
 
0200
The Cool Custumer
W / ISH / B / 2009 / V: Ars Vivendi / MV: Dock Leaf xx
 
200
The Cool Custumer
W / ISH / B / 2009 / V: Ars Vivendi / MV: Dock Leaf xx
 
0201
Tirion Touch of Class
W / Wel.C / F / 2005 / V: Menai Sparkling Magic / MV: Degla Country Flyer
 
0202
Toffifee 45
S / Hafl. / FhLH / 2010 / V: Alpenstein / MV: Andrit
 
202
Toffifee 45
S / Hafl. / FhLH / 2010 / V: Alpenstein / MV: Andrit
 
U - Pferdename / KNR
0203
Ulf 25
W / Holst / B / 2017 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Contendro I
 
0204
Un Charmois de Levaux
W / SF / B / 2008 / V: Flipper D'Elle / MV: Scherif d'Elle / 105CA76
 
V - Pferdename / KNR
0205
V-plus S
H / Hann / B / 2012 / V: Valentino / MV: Likoto xx
 
0206
Vabiano
W / DSP / B / 2008 / V: Vesuv / MV: Littlefield
 
206
Vabiano
W / DSP / B / 2008 / V: Vesuv / MV: Littlefield
 
0207
Verdi by Boris
W / Holst / Hlb / 2011 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Cassini I / 105RU94
 
0208
Vergissmeinnicht 5
S / DR / B / 2011 / V: Vivaldi / MV: Notre Beau / 106PT72
 
208
Vergissmeinnicht 5
S / DR / B / 2011 / V: Vivaldi / MV: Notre Beau / 106PT72
 
0209
Vesna 4
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Don Frederico
 
209
Vesna 4
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Don Frederico
 
0210
Vivax
W / DR / Falbe / 2009 / V: Veneciano / MV: Speyksbosch Nelson
 
210
Vivax
W / DR / Falbe / 2009 / V: Veneciano / MV: Speyksbosch Nelson
 
0211
Viviani
W / Old / Db / 2014 / V: Van Vivaldi / MV: Vespucci
 
W - Pferdename / KNR
0212
Wächterin 4
S / Hann / F / 2004 / V: Silvio I / MV: Werther
 
212
Wächterin 4
S / Hann / F / 2004 / V: Silvio I / MV: Werther
 
0213
Wanonida
S / Bay / B / 2006 / V: Licotus / MV: Akzent I
 
213
Wanonida
S / Bay / B / 2006 / V: Licotus / MV: Akzent I
 
0233
Watson 155
W / KWPN / B / 2003 / V: Sable Rose (Calvados) / MV: Lancer II / 104KE20
 
233
Watson 155
W / KWPN / B / 2003 / V: Sable Rose (Calvados) / MV: Lancer II / 104KE20
 
0220
Willi-Wilson
W / 2015
 
220
Willi-Wilson
W / 2015
 
0214
William 338
W / Hafl. / FhLH / 2012 / V: Walando / MV: Notting Hill
 
214
William 338
W / Hafl. / FhLH / 2012 / V: Walando / MV: Notting Hill