Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 562 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Action Girl 10
S / AESRpf / B / 2011 / V: Action-Pezi / MV: Torgos xx / 105ZC73
 
001
Action Girl 10
S / AESRpf / B / 2011 / V: Action-Pezi / MV: Torgos xx / 105ZC73
 
0002
Adagio BE
W / Hafl. / F / 2007 / V: A-Darvin
 
0003
Aimee 126
S / Old / Db / 2009 / V: San Amour I / MV: Latimer
 
0004
Alajos xx
W / xx / B / 2009 / V: Lidohill xx / MV: Dunbeath xx
 
004
Alajos xx
W / xx / B / 2009 / V: Lidohill xx / MV: Dunbeath xx
 
0006
Alf vom Planet Melmac
W / Hann / Db / 2013 / V: Astrix / MV: Wesley
 
006
Alf vom Planet Melmac
W / Hann / Db / 2013 / V: Astrix / MV: Wesley
 
0007
Alia 20
S / Hann / B / 2008 / V: Adlantus As / MV: Lauriston
 
0008
Allgaier
H / Hafl. / F / 2006 / V: Alibaba / MV: Soecking
 
0349
Amazing 34
W / Westf / Schwb / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Spielberg
 
0010
Amber of Adventure
S / ZW / B / 2012 / V: Qui Lago / MV: Nerv
 
010
Amber of Adventure
S / ZW / B / 2012 / V: Qui Lago / MV: Nerv
 
0011
Amore Mio T
S / Bay / Db / 2010 / V: Carisma / MV: Belmont Park xx
 
389
Amy
W / 0
 
0012
Anneliese Z
S / Z.Rpf / Db / 2015 / V: Atomic Z (BEL) / MV: Democraat
 
012
Anneliese Z
S / Z.Rpf / Db / 2015 / V: Atomic Z (BEL) / MV: Democraat
 
0362
Aquilina 3
S / ZW / F / 1998 / V: Aquilino / MV: Woerth / 102ZS11
 
0013
Arcos 14
W / OS / B / 2008 / V: Artani / MV: Contendro I / 105NE51
 
0014
Argonautus
W / Grpf.o.R / Falbe / 2016 / V: Argo (Pachtakor) / MV: Herkus
 
0015
Arina 146
S / ZW / B / 2007 / V: Abke / MV: Silvio I
 
015
Arina 146
S / ZW / B / 2007 / V: Abke / MV: Silvio I
 
B - Pferdename / KNR
0016
Bailador Bellissimo H
W / Westf / B / 2005 / V: Belissimo M / MV: Rivero II
 
0017
Bali SJ
H / Old / B / 2009 / V: Check In / MV: Gletscher
 
017
Bali SJ
H / Old / B / 2009 / V: Check In / MV: Gletscher
 
0018
Balou's Fee
S / OS / Schwb / 2010 / V: Balou du Rouet / MV: Drossan / 106ED01
 
0019
Bantino
W / Hann / B / 2017 / V: Borsalino / MV: Fiorano
 
0020
Barbiegirl
S / Old / B / 2007 / V: Barkeeper / MV: Reflektor / 104YI70
 
020
Barbiegirl
S / Old / B / 2007 / V: Barkeeper / MV: Reflektor / 104YI70
 
0021
Believe it S
H / DR / B / 2015 / V: Balou Star / MV: Bugatti
 
021
Believe it S
H / DR / B / 2015 / V: Balou Star / MV: Bugatti
 
0022
Belina Kim
S / W³rtt / BkaSc / 2010 / V: Burlaj Bej AA / MV: Kohinoor n.gekört
 
022
Belina Kim
S / Württ / BkaSc / 2010 / V: Burlaj Bej AA / MV: Kohinoor n.gekört
 
0023
Bellamy Skywalker
W / KWPN / R / 2015 / V: Bodinus / MV: Elcaro
 
023
Bellamy Skywalker
W / KWPN / R / 2015 / V: Bodinus / MV: Elcaro
 
0353
Belletti 2
S / KWPN / B / 2006 / V: Empire / MV: Ramiro
 
353
Belletti 2
S / KWPN / B / 2006 / V: Empire / MV: Ramiro
 
0025
Belsasar
W / Old / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: French Kiss
 
0027
Benito 219
W / DSP / F / 2016 / V: Bretton Woods / MV: Dr.Jackson D
 
0030
Black Curl
S / OS / Db / 2006 / V: Balou du Rouet / MV: Couleur-Rubin
 
030
Black Curl
S / OS / Db / 2006 / V: Balou du Rouet / MV: Couleur-Rubin
 
0031
Bolero 371
W / Trak. / F / 2007 / V: Blitz und Donner / MV: Germanicus Rex
 
031
Bolero 371
W / Trak. / F / 2007 / V: Blitz und Donner / MV: Germanicus Rex
 
0032
Bombardino
W / Dt.Pf / B / 2015 / V: Balou Brave Heart / MV: Limborat
 
032
Bombardino
W / Dt.Pf / B / 2015 / V: Balou Brave Heart / MV: Limborat
 
0033
Bondadosa
S / PRE / Schi / 2002 / V: Bondadoso IV
 
033
Bondadosa
S / PRE / Schi / 2002 / V: Bondadoso IV
 
0034
Bonne Jument
S / Westf / B / 2010 / V: Belissimo M / MV: De Niro / 106UN27
 
0035
Bretton Lee
W / Old / F / 2012 / V: Bretton Woods / MV: Abanos
 
0036
Brillant's Börbel
S / Pony o.R / BSti / 2011 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
036
Brillant's Börbel
S / Pony o.R / BSti / 2011 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
C - Pferdename / KNR
0037
Cabalotta
S / Old / B / 2011 / V: Cabarlord / MV: Wilawander xx
 
0038
Cabanna
S / Westf / Db / 2012 / V: Captain Jack / MV: Lados
 
038
Cabanna
S / Westf / Db / 2012 / V: Captain Jack / MV: Lados
 
0039
Cadillac 47
H / OS / Db / 2006 / V: Corleone / MV: Feuerwerk
 
0373
Cadoro 5
W / Dt.Pf / B / 2013 / V: Cador / MV: Fruehling (Fruehlingssohn)
 
0040
Caitano 48
W / OS / Db / 2012 / V: Cafe junior / MV: Don Frederico
 
040
Caitano 48
W / OS / Db / 2012 / V: Cafe junior / MV: Don Frederico
 
0041
Calatissimo
H / OS / Schi / 2006 / V: Calato / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0042
Calentino 3
W / DSP / Schi / 2016 / V: Camposanto / MV: Lord Liberty G
 
042
Calentino 3
W / DSP / Schi / 2016 / V: Camposanto / MV: Lord Liberty G
 
0043
Caletta 120
S / AESRpf / B / 2016 / V: Caruso de Trebox / MV: Cato
 
043
Caletta 120
S / AESRpf / B / 2016 / V: Caruso de Trebox / MV: Cato
 
0044
Calexico 7
W / DSP / B / 2017 / V: Camargo / MV: Lordanos
 
044
Calexico 7
W / DSP / B / 2017 / V: Camargo / MV: Lordanos
 
0045
Calidad 3
W / ZW / Db / 2006 / V: Corleone / MV: Motley xx
 
0046
Calima 11
S / Old / F / 2014 / V: Cascadello I / MV: Balou du Rouet
 
046
Calima 11
S / Old / F / 2014 / V: Cascadello I / MV: Balou du Rouet
 
0047
Call me Friday AK
W / Holst / Schi / 2012 / V: Casall / MV: Corrado I
 
047
Call me Friday AK
W / Holst / Schi / 2012 / V: Casall / MV: Corrado I
 
0048
Call me Saturday AK
W / Holst / BkaSc / 2015 / V: Casall / MV: Corrado I
 
048
Call me Saturday AK
W / Holst / BkaSc / 2015 / V: Casall / MV: Corrado I
 
0049
Camila 12
S / DSP / Schi / 2014 / V: Camax L / MV: San Giorgio
 
0050
Camiro 67
W / W³rtt / Db / 2010 / V: Clintord I / MV: Stargate
 
050
Camiro 67
W / Württ / Db / 2010 / V: Clintord I / MV: Stargate
 
0051
Campino 585
W / Pony o.R / Schi / 2013
 
0052
Candela 47
S / Trak. / B / 2009 / V: Chardonnay / MV: Feingeist
 
052
Candela 47
S / Trak. / B / 2009 / V: Chardonnay / MV: Feingeist
 
0053
Candyman 158
W / Pony o.R / Falbe / 2007 / V: Massimo von Lim / MV: Koran ox
 
053
Candyman 158
W / Pony o.R / Falbe / 2007 / V: Massimo von Lim / MV: Koran ox
 
0054
Candyman PR
W / Old / B / 2014 / V: Cruise Missile / MV: Feinbrand
 
054
Candyman PR
W / Old / B / 2014 / V: Cruise Missile / MV: Feinbrand
 
0055
Canguru Z
W / Z.Rpf / B / 2015 / V: Chester Z / MV: Conthargos / 107BB87
 
0383
Captain 45
W / Westf / B / 2011 / V: Captain Fire / MV: Ramiro
 
383
Captain 45
W / Westf / B / 2011 / V: Captain Fire / MV: Ramiro
 
0056
Captain Chocolate
W / Westf / B / 2016 / V: Cador / MV: Cayetano L
 
056
Captain Chocolate
W / Westf / B / 2016 / V: Cador / MV: Cayetano L
 
0057
Captain Future S
W / Westf / F / 2016 / V: Cambridge / MV: Landor S
 
0058
Captain Jack S
W / Westf / B / 2015 / V: Claritos / MV: Almaz
 
058
Captain Jack S
W / Westf / B / 2015 / V: Claritos / MV: Almaz
 
0384
Captn. Jack
W / Braun / 2009
 
384
Captn. Jack
W / Braun / 2009
 
0059
Cara de la Luna
S / Hann / B / 2015 / V: Commissario / MV: Casiro I
 
059
Cara de la Luna
S / Hann / B / 2015 / V: Commissario / MV: Casiro I
 
0060
Caramel Cookie 3
S / Rhld / B / 2013 / V: Captain Jack / MV: Coriolan
 
060
Caramel Cookie 3
S / Rhld / B / 2013 / V: Captain Jack / MV: Coriolan
 
0062
Carla Columna 38
S / Westf / Schi / 2010 / V: Cordato / MV: Graf Sponeck
 
0063
Carlo 371
W / DSP / Db / 2005 / V: Casander / MV: Maurice
 
0369
Carry on 17
W / ZW / B / 2010 / V: Carrico / MV: Dublin / 106VA58
 
369
Carry on 17
W / ZW / B / 2010 / V: Carrico / MV: Dublin / 106VA58
 
0344
Caruso 511
W / Hann / Db / 2007 / V: Carabas / MV: Prince Thatch xx / 105AM76
 
0065
Caruzo
H / Grpf.o.R / B / 2005
 
065
Caruzo
H / Grpf.o.R / B / 2005
 
0066
Cascadella B
S / Hann / B / 2014 / V: Cascadello I / MV: Crazy Classic
 
066
Cascadella B
S / Hann / B / 2014 / V: Cascadello I / MV: Crazy Classic
 
0067
Cashflow 10
W / Old / B / 2010 / V: Cornet's Prinz / MV: Granulit
 
067
Cashflow 10
W / Old / B / 2010 / V: Cornet's Prinz / MV: Granulit
 
0068
Casscaya 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Crunch / MV: Baldini II
 
0069
Cassilana
S / DSP / B / 2015 / V: Cassilano / MV: Lordano
 
069
Cassilana
S / DSP / B / 2015 / V: Cassilano / MV: Lordano
 
0070
Catoh
W / ZW / B / 2010 / V: Cerdic / MV: Quinto de B
 
070
Catoh
W / ZW / B / 2010 / V: Cerdic / MV: Quinto de B
 
0358
Cerbere de Berni
W / Grpf.o.R / B / 2011 / V: Cassini I / MV: Sindbad de Netrie
 
358
Cerbere de Berni
W / Grpf.o.R / B / 2011 / V: Cassini I / MV: Sindbad de Netrie
 
0375
Chacca 11
S / B / 2013
 
375
Chacca 11
S / B / 2013
 
0071
Chacco B
W / W³rtt / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Lavall II / 104YD47
 
071
Chacco B
W / Württ / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Lavall II / 104YD47
 
0357
Chacco K
H / Old / Db / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Grandeur
 
357
Chacco K
H / Old / Db / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Grandeur
 
0073
Chad
W / Old / B / 2009 / V: Cornet's Prinz / MV: Ramalgo Z
 
073
Chad
W / Old / B / 2009 / V: Cornet's Prinz / MV: Ramalgo Z
 
0377
Chakalaka
S / -n.gefunde / RAPPE / 2021
 
0074
Chakola
S / SAWHS / F / 2013 / V: Chaka D / MV: Bachelor NH / 106AS42
 
0075
Charisma 287
S / DSP / F / 2015 / V: Cellestial / MV: Samba Hit II
 
075
Charisma 287
S / DSP / F / 2015 / V: Cellestial / MV: Samba Hit II
 
0346
Charity PJ
S / Hann / Db / 2007 / V: Contendro I / MV: Stakkato
 
346
Charity PJ
S / Hann / Db / 2007 / V: Contendro I / MV: Stakkato
 
0077
Charly Brown VS
W / Grpf.o.R / Db / 2007
 
077
Charly Brown VS
W / Grpf.o.R / Db / 2007
 
0078
Charming Ashoka
S / Westf / F / 2015 / V: Claritos / MV: Alcatraz
 
078
Charming Ashoka
S / Westf / F / 2015 / V: Claritos / MV: Alcatraz
 
0079
Charming Cloud
W / ZW / Schi / 2007 / V: Cockpit / MV: Lorthello B
 
079
Charming Cloud
W / ZW / Schi / 2007 / V: Cockpit / MV: Lorthello B
 
0340
Check out
W / Braun / 2010
 
340
Check out
W / Braun / 2010
 
0380
Chicago 216
W / Holst / Schi / 2009 / V: Numero Uno / MV: Caitano
 
380
Chicago 216
W / Holst / Schi / 2009 / V: Numero Uno / MV: Caitano
 
0080
Chico's Charissma
S / Old / Db / 2005 / V: Chico's Boy / MV: Ex Libris
 
0082
Cimino
W / Holst / Schi / 2010 / V: Colman / MV: Cascavelle / 106FT25
 
082
Cimino
W / Holst / Schi / 2010 / V: Colman / MV: Cascavelle / 106FT25
 
0084
Cinderella H 5
S / DSP / B / 2016 / V: Cambridge / MV: Cavaliere
 
084
Cinderella H 5
S / DSP / B / 2016 / V: Cambridge / MV: Cavaliere
 
0086
Clarima del Pierre
S / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
0088
Cleopatra 298
S / DR / Db / 2014 / V: Calido-G / MV: Grannox
 
0090
Coccopeli
S / Hann / R / 2009 / V: Cockpit / MV: Rabanus
 
090
Coccopeli
S / Hann / R / 2009 / V: Cockpit / MV: Rabanus
 
0091
Collin 142
W / Holst / B / 2012 / V: Conteur / MV: Landgraf I
 
091
Collin 142
W / Holst / B / 2012 / V: Conteur / MV: Landgraf I
 
0093
Coloured Socks GF
W / Dt.Pf / FSche / 2012 / V: Chess M / MV: Sambuco B
 
093
Coloured Socks GF
W / Dt.Pf / FSche / 2012 / V: Chess M / MV: Sambuco B
 
0094
Come and see W
S / Bay / Db / 2013 / V: Coffee / MV: Grandeur
 
0095
Comme Le vent
H / ZW / B / 2013 / V: Comme il faut / MV: Beg xx
 
095
Comme Le vent
H / ZW / B / 2013 / V: Comme il faut / MV: Beg xx
 
0096
Conan M
W / ZW / Db / 2007 / V: Chequille / MV: Amor
 
0097
Conquistador de la Suerte
H / Grpf.o.R / Schwb / 2006
 
0098
Conroy GT
H / Hann / B / 2012 / V: Chacco Chacco / MV: Casero
 
098
Conroy GT
H / Hann / B / 2012 / V: Chacco Chacco / MV: Casero
 
0099
Conspiritor mine
W / W³rtt / B / 2009 / V: Contendro I / MV: Kanudos xx
 
099
Conspiritor mine
W / Württ / B / 2009 / V: Contendro I / MV: Kanudos xx
 
0100
Contessa Piccolina S
S / DSP / B / 2015 / V: Cassitano / MV: Dawasiyr xx
 
100
Contessa Piccolina S
S / DSP / B / 2015 / V: Cassitano / MV: Dawasiyr xx
 
0101
Cooki 2
W / Holst / Db / 2008 / V: Con Air / MV: Quintero
 
0102
Coracella
S / ZW / B / 2007 / V: Cockpit / MV: Weltmeyer
 
0103
Coradina 15
S / Holst / Schi / 2011 / V: Caretino / MV: Corrado I / 106SV14
 
103
Coradina 15
S / Holst / Schi / 2011 / V: Caretino / MV: Corrado I / 106SV14
 
0104
Coralie La Rouge D
S / Westf / F / 2016 / V: Cosido / MV: Liberty Son
 
104
Coralie La Rouge D
S / Westf / F / 2016 / V: Cosido / MV: Liberty Son
 
0105
Cordessa 4
S / OS / Schi / 2013 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Contendro I
 
105
Cordessa 4
S / OS / Schi / 2013 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Contendro I
 
0106
Coriander 18
W / OS / B / 2010 / V: Carrico / MV: Colander
 
106
Coriander 18
W / OS / B / 2010 / V: Carrico / MV: Colander
 
0107
Cornetto S 3
W / Westf / B / 2015 / V: Coronet d'Honneur / MV: Leviathan
 
107
Cornetto S 3
W / Westf / B / 2015 / V: Coronet d'Honneur / MV: Leviathan
 
0108
Cosmopolitan SW
W / W³rtt / Db / 2011 / V: Cellagonero / MV: Limbus
 
0109
Cranberry 15
W / AESRpf / F / 2015 / V: Kannan / MV: Dinaro
 
109
Cranberry 15
W / AESRpf / F / 2015 / V: Kannan / MV: Dinaro
 
0110
Crazy impossible
W / Dt.Pf / F / 2007 / V: Crazy true Colour / MV: Crazy Cocktail
 
110
Crazy impossible
W / Dt.Pf / F / 2007 / V: Crazy true Colour / MV: Crazy Cocktail
 
0111
Crokant 3
W / Hann / B / 2008 / V: Contendro I / MV: Frappant
 
111
Crokant 3
W / Hann / B / 2008 / V: Contendro I / MV: Frappant
 
0112
Cross over 5
H / DSP / B / 2014 / V: Christos / MV: Che Guevara
 
112
Cross over 5
H / DSP / B / 2014 / V: Christos / MV: Che Guevara
 
0113
Crusader 8
W / ZW / B / 2012 / V: Coutras / MV: Remington Steel
 
0114
Crystal Queen
S / DSP / B / 2016 / V: Cambridge / MV: Lone Star
 
114
Crystal Queen
S / DSP / B / 2016 / V: Cambridge / MV: Lone Star
 
0350
Crystal Rose HR
S / Westf / B / 2016 / V: Christ / MV: Damon Hill
 
0116
Cullum
W / Holst / Db / 2010 / V: Lasino / MV: Canturo
 
116
Cullum
W / Holst / Db / 2010 / V: Lasino / MV: Canturo
 
0117
Cyrell 4
W / DR / Palom / 2012 / V: Cyrill / MV: Desperado K
 
D - Pferdename / KNR
0118
Da Vinci 310
W / Grpf.o.R / F / 2009
 
118
Da Vinci 310
W / Grpf.o.R / F / 2009
 
0119
Dakira R
S / Hann / R / 2005 / V: Don Frederico / MV: Wesley
 
119
Dakira R
S / Hann / R / 2005 / V: Don Frederico / MV: Wesley
 
0120
Dancing Boy M
W / DR / F / 2010 / V: Dance Star AT / MV: FS Champion de Luxe
 
120
Dancing Boy M
W / DR / F / 2010 / V: Dance Star AT / MV: FS Champion de Luxe
 
0121
Dandelion OLD
W / Old / B / 2002 / V: De Niro / MV: Figaro / GER45775
 
0122
Daphne Striata
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Danone I / MV: Guy Laroche
 
0124
Dark Rose 36
S / DSP / R / 2015 / V: Danciano / MV: Leviathan
 
124
Dark Rose 36
S / DSP / R / 2015 / V: Danciano / MV: Leviathan
 
0125
Darwin de Amtuna
H / Hann / 2013 / V: De Niro / MV: Stedinger
 
0126
David Guetta 5
W / Westf / F / 2014 / V: Daley Thompson / MV: Ragazzo
 
0127
Daydream S 4
S / DR / BRoan / 2017 / V: Del Piero / MV: Bugatti
 
127
Daydream S 4
S / DR / BRoan / 2017 / V: Del Piero / MV: Bugatti
 
0128
Deja Magique
W / ZW / Schwb / 2011 / V: Deja Vu / MV: Lafitte
 
128
Deja Magique
W / ZW / Schwb / 2011 / V: Deja Vu / MV: Lafitte
 
0129
Demestica 4
S / DSP / B / 2014 / V: Donnersberger / MV: Seven up
 
0130
Der kleine Hobbit 4
W / DR / Falbe / 2012 / V: Dankeschön / MV: Versace R
 
0131
Devina 52
S / ZW / Db / 2009 / V: Don Diamond / MV: Lanciano
 
131
Devina 52
S / ZW / Db / 2009 / V: Don Diamond / MV: Lanciano
 
0132
Diallo 3
W / Hann / B / 2015 / V: Dancier / MV: Floriscount
 
0133
Diamiga HS
S / Hann / Db / 2009 / V: Dimaggio / MV: Sandro
 
0134
Diamond Girl 35
S / DR / Falbe / 2017 / V: Dating AT / MV: Dance Star AT
 
0135
Diara Blue
S / Old / B / 2012 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Catano
 
0136
Dilula
S / Holst / B / 2011 / V: Water Dance xx / MV: Newton / 105ZO37
 
0137
Disney Dancer 2
W / DR / F / 2012 / V: FS Daddy Cool / MV: Derbino / 106SG37
 
0138
Dito 17
H / Holst / Schwb / 2014 / V: Diarado / MV: Loran
 
138
Dito 17
H / Holst / Schwb / 2014 / V: Diarado / MV: Loran
 
0372
Dollar Girl 57
S / ZW / B / 2011 / V: Don Christiano / MV: Larome
 
0139
Dominant 125
H / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Querlybet Hero
 
139
Dominant 125
H / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Querlybet Hero
 
0140
Domingo G
W / Hann / R / 2013 / V: De Niro / MV: Hohenstein
 
140
Domingo G
W / Hann / R / 2013 / V: De Niro / MV: Hohenstein
 
0141
Don Comtesse
S / Old / Schwb / 2008 / V: Don Bosco / MV: Saint Cloud
 
141
Don Comtesse
S / Old / Schwb / 2008 / V: Don Bosco / MV: Saint Cloud
 
0142
Don Puntico
W / Old / F / 2006 / V: Don Schufro / MV: Grosso Z
 
142
Don Puntico
W / Old / F / 2006 / V: Don Schufro / MV: Grosso Z
 
0143
Don Valentino 14
W / DR / Palom / 2012 / V: Don Dolino / MV: Constantin
 
143
Don Valentino 14
W / DR / Palom / 2012 / V: Don Dolino / MV: Constantin
 
0144
Don't stop me now 2
W / Bay / B / 2013 / V: Don Diamond / MV: Life is Life
 
0145
Donald 569
W / KWPN / B / 2008 / V: Tenerife VDL / MV: Indorado
 
145
Donald 569
W / KWPN / B / 2008 / V: Tenerife VDL / MV: Indorado
 
0146
Donna Lu
S / Old / B / 2014 / V: Destano / MV: Wolken-Hit
 
146
Donna Lu
S / Old / B / 2014 / V: Destano / MV: Wolken-Hit
 
0370
Donna O'Hara II
S / Hann / Schwb / 2016 / V: Diamond Hit / MV: Swarovski
 
370
Donna O'Hara II
S / Hann / Schwb / 2016 / V: Diamond Hit / MV: Swarovski
 
0147
Donna Valentina 3
S / Old / Df / 2008 / V: Diamond Hit / MV: Weltruhm
 
147
Donna Valentina 3
S / Old / Df / 2008 / V: Diamond Hit / MV: Weltruhm
 
0148
Dorado Z
H / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Dominator Z / MV: Emilion
 
0149
Dragonheart 40
W / Trak. / Db / 2015 / V: Schwarzgold / MV: Hohenstein / 106RY06
 
0150
Dream of Charming
W / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Hohenstein
 
150
Dream of Charming
W / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Hohenstein
 
0151
Dubarry Fashion
S / Hann / F / 2013 / V: Dubarry / MV: Now Or Never M
 
151
Dubarry Fashion
S / Hann / F / 2013 / V: Dubarry / MV: Now Or Never M
 
0152
Duke of daily sunrise
W / Hann / F / 2007 / V: Dancier / MV: Wenzel I
 
0153
Duvalier Noir
W / Old / Schwb / 2011 / V: Duvall / MV: Likoto xx
 
E - Pferdename / KNR
0356
El Chapo 6
W / Westf / B / 2016 / MV: Quality
 
356
El Chapo 6
W / Westf / B / 2016 / MV: Quality
 
0155
El Round
W / Westf / Schwb / 2008 / V: El Bundy I / MV: General I
 
0156
Enjoy 83
W / Hann / B / 2004 / V: Earl / MV: Gloster
 
156
Enjoy 83
W / Hann / B / 2004 / V: Earl / MV: Gloster
 
0157
Epona Fynn
W / Wel.D / B / 2002 / V: Menai Sparkling Flyer / MV: Menai Welsh Patriot
 
0359
Erlensee Mandy's Candle Light
S / Welsh / DB / 2003 / V: Roman Carolus / MV: Nachtegaal's Captain
 
359
Erlensee Mandy's Candle Light
S / Welsh / DB / 2003 / V: Roman Carolus / MV: Nachtegaal's Captain
 
0158
Evendul
W / Tsch.W. / R / 2007 / V: Everden / MV: Quoniam II-238
 
F - Pferdename / KNR
0159
Falano's Falconetta
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: Falano N.R. (n.gek.) / MV: Kostolany
 
159
Falano's Falconetta
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: Falano N.R. (n.gek.) / MV: Kostolany
 
0160
Falcao 20
W / Hann / B / 2012 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
160
Falcao 20
W / Hann / B / 2012 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
0161
Figari 2
W / Hann / Db / 2009 / V: Fineliner / MV: Weltmeyer
 
161
Figari 2
W / Hann / Db / 2009 / V: Fineliner / MV: Weltmeyer
 
0162
Fighting-Flash
W / Grpf.o.R / B / 2011
 
162
Fighting-Flash
W / Grpf.o.R / B / 2011
 
0163
Filemon A.K.
W / KWPN / Db / 2010 / V: Apache / MV: Welt Hit II / 106KX00
 
0164
Filius 251
W / Westf / B / 2010 / V: Fürst Romancier / MV: Grafenstein
 
0166
Fils du Soleil 2
W / Holst / Db / 2012 / V: Fidelio du Donjon / MV: Loutano
 
166
Fils du Soleil 2
W / Holst / Db / 2012 / V: Fidelio du Donjon / MV: Loutano
 
0167
Final Destination 2
H / Bay / Schwb / 2004 / V: Florestano / MV: Donnerschwee
 
0168
Fine Finchen
S / Hann / B / 2009 / V: For Edition I / MV: Wanderer / 105LU38
 
0169
Fiorella's Finest
S / Hann / B / 2016 / V: Finest / MV: Ragazzo
 
169
Fiorella's Finest
S / Hann / B / 2016 / V: Finest / MV: Ragazzo
 
0170
Fireball S
W / ZW / B / 2010 / V: For Action / MV: Calypso IV
 
170
Fireball S
W / ZW / B / 2010 / V: For Action / MV: Calypso IV
 
0171
First Boy 12
W / KWPN / B / 2010 / V: Bustique / MV: Lupicor
 
171
First Boy 12
W / KWPN / B / 2010 / V: Bustique / MV: Lupicor
 
0379
First Compliment
H / Hann / B / 2009 / V: First Dance / MV: De Niro
 
379
First Compliment
H / Hann / B / 2009 / V: First Dance / MV: De Niro
 
0172
Flairck
W / Z.Rpf / Db / 2006 / V: Franco / MV: Enrico (ex: Une Repaire) x
 
0173
Flash 275
W / B / 2010
 
173
Flash 275
W / B / 2010
 
0174
Flash Dancer S
W / ZW / Db / 2011 / V: For Action / MV: Calypso IV
 
0175
Fleur d'lys
S / Hann / B / 2010 / V: For Edition I / MV: Le Primeur / 107FW29
 
0177
Fleur de Vie 3
S / Westf / F / 2011 / V: Filius Bedo / MV: Don Bedo I
 
177
Fleur de Vie 3
S / Westf / F / 2011 / V: Filius Bedo / MV: Don Bedo I
 
0178
Flic Flac S
W / ZW / Schwb / 2005 / V: Freudenstern / MV: Silvio I / 104QT35
 
0179
Flintstone 57
W / ZW / B / 2012 / V: Florentianer / MV: Limited Edition
 
0180
Flip Flop S
W / ZW / B / 2009 / V: Flamaz / MV: Azett
 
0181
Fly Star
S / FTr / B / 2015 / V: Pad d'Urzy / MV: Corot
 
181
Fly Star
S / FTr / B / 2015 / V: Pad d'Urzy / MV: Corot
 
0182
Fontainebleau 28
W / KWPN / Db / 2010 / V: Opium / MV: Caretino / 104XV45
 
182
Fontainebleau 28
W / KWPN / Db / 2010 / V: Opium / MV: Caretino / 104XV45
 
0183
Forever Friend
W / Rhld / F / 2014 / V: Follow Me / MV: Abanos
 
183
Forever Friend
W / Rhld / F / 2014 / V: Follow Me / MV: Abanos
 
0184
Francetti
W / Old / B / 2010 / V: Fürst Romancier / MV: Caprimond
 
0185
Franziskaner 14
W / Rhld / B / 2015 / V: Florenciano / MV: Rubinstein I
 
185
Franziskaner 14
W / Rhld / B / 2015 / V: Florenciano / MV: Rubinstein I
 
0186
Fratellino
W / Hann / B / 2012 / V: Fürst Romancier / MV: Sandro Hit / 106UN17
 
186
Fratellino
W / Hann / B / 2012 / V: Fürst Romancier / MV: Sandro Hit / 106UN17
 
0187
Fräulein Faible
S / Rhld / Db / 2013 / V: Feedback / MV: Licotus
 
187
Fräulein Faible
S / Rhld / Db / 2013 / V: Feedback / MV: Licotus
 
0188
Frechdachs 182
H / ZW / B / 2006 / V: Florentianer / MV: Almiro Z
 
188
Frechdachs 182
H / ZW / B / 2006 / V: Florentianer / MV: Almiro Z
 
0189
Fugaro
W / Rhld / F / 2008 / V: Fleury / MV: Rotspon
 
189
Fugaro
W / Rhld / F / 2008 / V: Fleury / MV: Rotspon
 
0351
Furioso Gold
W / DR / PaSch / 2011 / V: Filou / MV: Granat B 468
 
0191
Fürst Holstein WB
W / Old / Db / 2014 / V: Fürst Romancier / MV: Dolany
 
0192
Fürst Lady 8
S / Hann / F / 2011 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Rotspon
 
192
Fürst Lady 8
S / Hann / F / 2011 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Rotspon
 
0193
Fürst Romantique
H / Old / R / 2014 / V: Fürst Romancier / MV: Flavio
 
193
Fürst Romantique
H / Old / R / 2014 / V: Fürst Romancier / MV: Flavio
 
0194
Fürst Willy
W / Old / F / 2009 / V: Fidertanz / MV: Ex Libris
 
0195
Fürstenball by Florestan
H / Hann / 2011 / V: Floriscount / MV: Don Vino
 
G - Pferdename / KNR
0196
Galilea 11
S / Westf / Schi / 2017 / V: Gustav / MV: Koperniks
 
196
Galilea 11
S / Westf / Schi / 2017 / V: Gustav / MV: Koperniks
 
0197
Game Boy 76
W / KWPN / B / 2011 / V: Vittorio / MV: S.Alba 71
 
197
Game Boy 76
W / KWPN / B / 2011 / V: Vittorio / MV: S.Alba 71
 
0198
Gerben van Marke Dulder
W / Fries / R / 2010 / V: Loadewyk / MV: Herman
 
198
Gerben van Marke Dulder
W / Fries / R / 2010 / V: Loadewyk / MV: Herman
 
0199
Gerry 170
W / KWPN / Schwb / 2011 / V: Ukato / MV: Ekstein
 
0200
Ginger 877
S / KWPN / Schi / 2011 / V: Michael / MV: Salvatore
 
200
Ginger 877
S / KWPN / Schi / 2011 / V: Michael / MV: Salvatore
 
0201
Girl on Fire
S / DSP / B / 2008 / V: Stallone Quainton / MV: Gottwald / 105FL82
 
0202
Golden Flurry J
W / DR / Palom / 2016 / V: Hesselteich's Golden Dream / MV: Leonardo
 
202
Golden Flurry J
W / DR / Palom / 2016 / V: Hesselteich's Golden Dream / MV: Leonardo
 
0203
Golden Gate 160
S / OS / Df / 2015 / V: Gavi / MV: Landadel
 
203
Golden Gate 160
S / OS / Df / 2015 / V: Gavi / MV: Landadel
 
0204
Goodwill jr. of Lerma
W / Old / F / 2013 / V: Galant de Semilly / MV: Goodwill
 
204
Goodwill jr. of Lerma
W / Old / F / 2013 / V: Galant de Semilly / MV: Goodwill
 
0205
Grandalero S
H / DSP / B / 2014 / V: Galant de Semilly / MV: Silvio I
 
205
Grandalero S
H / DSP / B / 2014 / V: Galant de Semilly / MV: Silvio I
 
0206
Granina's Granate
S / Hann / Db / 2012 / V: Gibraleon / MV: Graf Grannus
 
206
Granina's Granate
S / Hann / Db / 2012 / V: Gibraleon / MV: Graf Grannus
 
0207
Guapa 20
S / Bay / F / 2009 / V: Belissimo M / MV: Rivero II
 
H - Pferdename / KNR
0208
Habanero Uno
W / Hann / Schwb / 2008 / V: Hotline / MV: Hohenstein
 
208
Habanero Uno
W / Hann / Schwb / 2008 / V: Hotline / MV: Hohenstein
 
0209
Hanassie 2
W / NRPS / B / 2005 / V: Harley VDL / MV: Cascadeur
 
209
Hanassie 2
W / NRPS / B / 2005 / V: Harley VDL / MV: Cascadeur
 
0210
High Five 4
W / DR / B / 2006 / V: Halifax / MV: Brillant / 104KS66
 
0211
Hint of Grey D
W / KWPN / Schi / 2012 / V: Cardento / MV: Nimmerdor
 
211
Hint of Grey D
W / KWPN / Schi / 2012 / V: Cardento / MV: Nimmerdor
 
0212
Hitachi 4
W / KWPN / F / 2012 / V: Apache / MV: Cocktail
 
0213
Holsteins Jelena
S / DR / B / 2004 / V: FS Disagio / MV: Horsegate Minstrel
 
213
Holsteins Jelena
S / DR / B / 2004 / V: FS Disagio / MV: Horsegate Minstrel
 
0214
Honey 111
S / KWPN / Db / 2012 / V: Quasimodo Z / MV: Navantus
 
0354
Horselands Mayday
S / Dt.Pf / Hlb / 2009 / V: Armitage / MV: Mytens xx
 
354
Horselands Mayday
S / Dt.Pf / Hlb / 2009 / V: Armitage / MV: Mytens xx
 
J - Pferdename / KNR
0217
JJ's Iron Lady FSD
S / KWPN / B / 2013 / V: Chagall / MV: United
 
0218
Jupiter 186
W / KWPN / B / 2014 / V: Zavall VDL / MV: Zucchero (NL: Marlon)
 
218
Jupiter 186
W / KWPN / B / 2014 / V: Zavall VDL / MV: Zucchero (NL: Marlon)
 
0376
Just Perfect 5
W / 2007
 
376
Just Perfect 5
W / 2007
 
K - Pferdename / KNR
0219
Kalliope 11
S / DSP / Schi / 2016 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Acodetto I / 106SU40
 
219
Kalliope 11
S / DSP / Schi / 2016 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Acodetto I / 106SU40
 
0220
Kayman 3
W / KWPN / B / 2015 / V: Freeman VDL / MV: Voltaire
 
220
Kayman 3
W / KWPN / B / 2015 / V: Freeman VDL / MV: Voltaire
 
0221
Khan van Equi Center
W / NRPS / Schwb / 2017 / V: Kraneveld's Kadans / MV: Rocky
 
0222
King Hardy
W / DR / F / 2008 / V: King Bjuti / MV: Darino
 
222
King Hardy
W / DR / F / 2008 / V: King Bjuti / MV: Darino
 
L - Pferdename / KNR
0223
L' espoir 3
W / BWP / B / 2011 / V: United / MV: Randel Z
 
223
L' espoir 3
W / BWP / B / 2011 / V: United / MV: Randel Z
 
0224
La Rani 3
S / Holst / Schi / 2003 / V: Lansing / MV: Latus II
 
0225
Lady d'Haverlande
S / BWP / Schi / 2011 / V: Shouppydam des Horts / MV: Indorado
 
225
Lady d'Haverlande
S / BWP / Schi / 2011 / V: Shouppydam des Horts / MV: Indorado
 
0226
Lady Royal Cleopatra
S / OS / Db / 2015 / V: Louvre S (DNK) / MV: Luxano
 
0227
Lancelot du Lac 3
W / W³rtt / Db / 2009 / V: Le Toquet / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0228
Laslo 43
H / Hann / F / 2016 / V: Levistan / MV: Gibraltar
 
228
Laslo 43
H / Hann / F / 2016 / V: Levistan / MV: Gibraltar
 
0229
Latin Doll
S / Grpf.o.R / Db / 2011
 
0230
Laurus TM
H / Westf / F / 2012 / V: Light On / MV: Ahorn Z
 
230
Laurus TM
H / Westf / F / 2012 / V: Light On / MV: Ahorn Z
 
0231
Lepanto 35
W / Hann / F / 2004 / V: Le Primeur / MV: Watzmann / 104QT33
 
0368
Lescadeur 24
W / Old / B / 2010 / V: Lordanos / MV: Carinjo
 
368
Lescadeur 24
W / Old / B / 2010 / V: Lordanos / MV: Carinjo
 
0232
Leyna
S / Holst / B / 2010 / V: Landos / MV: Capitol I
 
232
Leyna
S / Holst / B / 2010 / V: Landos / MV: Capitol I
 
0233
Lift me up lilly
S / W³rtt / B / 2011 / V: Leviathan / MV: Lone Star
 
233
Lift me up lilly
S / Württ / B / 2011 / V: Leviathan / MV: Lone Star
 
0234
Lilly-Fee 9
S / Old / F / 2010 / V: Lordanos / MV: Quattro B
 
234
Lilly-Fee 9
S / Old / F / 2010 / V: Lordanos / MV: Quattro B
 
0352
Lindenhof's Pamier
W / Lewitz / Schwb / 2008 / V: Pandur / MV: Shamani
 
0236
Linus KS
W / Hann / B / 2012 / V: Lissaro / MV: Wolkenstein II / 107CV25
 
0238
Lipstick B
S / ZW / Schi / 2012 / V: Lucky Boy D / MV: Alpha
 
238
Lipstick B
S / ZW / Schi / 2012 / V: Lucky Boy D / MV: Alpha
 
0239
Little Baron 5
W / Pony o.R / F / 2013
 
0240
Little Blueberry 3
S / W³rtt / Db / 2013 / V: Little Charly / MV: Clerus
 
240
Little Blueberry 3
S / Württ / Db / 2013 / V: Little Charly / MV: Clerus
 
0241
Livijana
S / Rhld / Schi / 2013 / V: La Calido / MV: Feiner Stern
 
0242
Lone Star's Diamant
W / Old / B / 2006 / V: Lone Star / MV: Grafenstein
 
242
Lone Star's Diamant
W / Old / B / 2006 / V: Lone Star / MV: Grafenstein
 
0243
Long Story
S / OS / B / 2016 / V: Lavaletto / MV: Chalan
 
0244
Lord d'Oro
W / Bay / Db / 2013 / V: Lago d'Oro / MV: Wolkentanz II
 
244
Lord d'Oro
W / Bay / Db / 2013 / V: Lago d'Oro / MV: Wolkentanz II
 
0246
Lord Lennox 21
W / Holst / Db / 2005 / V: Lasino / MV: Alcatraz / 103NQ75
 
246
Lord Lennox 21
W / Holst / Db / 2005 / V: Lasino / MV: Alcatraz / 103NQ75
 
0247
Lordana S
S / ZW / B / 2010 / V: Lordano / MV: Almiro Z
 
0248
Loretto 187
W / ZW / Schi / 2003 / V: Lordano / MV: Woerth
 
248
Loretto 187
W / ZW / Schi / 2003 / V: Lordano / MV: Woerth
 
0249
Lorinera
S / Hann / B / 2015 / V: Lord Z / MV: Raphael
 
0251
Lover Boy 30
W / Rhld / Db / 2006 / V: Lord Loxley I / MV: Davignon I
 
251
Lover Boy 30
W / Rhld / Db / 2006 / V: Lord Loxley I / MV: Davignon I
 
0252
Lucius 49
W / Pol. / R / 2006 / V: Barnaba / MV: Mahdi
 
252
Lucius 49
W / Pol. / R / 2006 / V: Barnaba / MV: Mahdi
 
0253
Lucky Luke R 2
W / DR / F / 2002 / V: Lateran / MV: Dressman I / 103JV28
 
0254
Luis 108
W / AESRpf / R / 2014 / V: La Coste / MV: Etrusco
 
0255
Lumidie
S / ZW / Db / 2004 / V: Lordano / MV: Wendepunkt
 
255
Lumidie
S / ZW / Db / 2004 / V: Lordano / MV: Wendepunkt
 
0256
Luxux Boy
W / Old / B / 2006 / V: Luxius / MV: Le Matin / 103VH98
 
256
Luxux Boy
W / Old / B / 2006 / V: Luxius / MV: Le Matin / 103VH98
 
M - Pferdename / KNR
0257
Madonna 256
S / Pol. / Schi / 2010 / V: Perkal ox / MV: Montevideo
 
257
Madonna 256
S / Pol. / Schi / 2010 / V: Perkal ox / MV: Montevideo
 
0258
Marsupilami 5
W / OS / B / 2016 / V: Vivant van de Heffinck / MV: Clinton II
 
258
Marsupilami 5
W / OS / B / 2016 / V: Vivant van de Heffinck / MV: Clinton II
 
0348
Maximus 59
W / ZW / Df / 2005 / V: Motley xx / MV: Alpha / 103JF84
 
0261
Mia Minou
S / ZW / B / 2011 / V: Monte Bellino / MV: Larry / 107CO70
 
261
Mia Minou
S / ZW / B / 2011 / V: Monte Bellino / MV: Larry / 107CO70
 
0262
Milano 262
W / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Monsum / MV: Vercors IV
 
262
Milano 262
W / Württ / Schwb / 2009 / V: Monsum / MV: Vercors IV
 
0341
Milou van de Graaf
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Irvington VDL / MV: Ovidius
 
341
Milou van de Graaf
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Irvington VDL / MV: Ovidius
 
388
Mocca
W / 0
 
0264
Mona 1490
S / Schi / 2003
 
0343
Monjo
W / DR / B / 2003 / V: Maccardo / MV: Nordlicht / 103FP22
 
343
Monjo
W / DR / B / 2003 / V: Maccardo / MV: Nordlicht / 103FP22
 
0266
Monte Carlo 61
W / Pony o.R / B / 2004 / 104QW60
 
0267
Monti 186
W / ZW / Db / 2007 / V: Motley xx / MV: Welt Hit II
 
0268
Mr. Twisty
H / DR / FFalb / 2017 / V: FS Mr. Right / MV: FS Don't Worry
 
N - Pferdename / KNR
0269
Naminio 2
W / DR / F / 2007 / V: Navajo / MV: Koyano
 
269
Naminio 2
W / DR / F / 2007 / V: Navajo / MV: Koyano
 
0270
Namondo 2
W / DR / B / 2009 / V: Nagano / MV: Chantre B / 105ME52
 
0271
Nanchos Nordwind
H / DR / B / 2015 / V: Heidbergs Nancho Nova / MV: FS Champion de Luxe
 
0355
Nando D
W / DR / BFalb / 2012 / V: Nemax / MV: Der feine Lord AT
 
355
Nando D
W / DR / BFalb / 2012 / V: Nemax / MV: Der feine Lord AT
 
0273
Navajo 274
W / Au.Pf / Appal / 2012
 
273
Navajo 274
W / Au.Pf / Appal / 2012
 
0274
Nelsons King
H / DR / Palom / 2012 / V: Wengelo's Nelson / MV: Heitrak's Marvin / 106UK84
 
0275
Nesquick Courtier
S / BWP / B / 2013 / V: Quattro B / MV: Argentinus
 
0276
Nightstar 18
W / Grpf.o.R / B / 2016
 
276
Nightstar 18
W / Grpf.o.R / B / 2016
 
0277
Norando 3
W / Old / B / 2015 / V: Negro (Novabor) / MV: Royal Diamond
 
277
Norando 3
W / Old / B / 2015 / V: Negro (Novabor) / MV: Royal Diamond
 
0278
Numero de corazon
W / DSP / B / 2014 / V: Numero Due D / MV: Florentianer
 
278
Numero de corazon
W / DSP / B / 2014 / V: Numero Due D / MV: Florentianer
 
O - Pferdename / KNR
0279
Odin 405
W / Grpf.o.R / Schi / 2007
 
279
Odin 405
W / Grpf.o.R / Schi / 2007
 
P - Pferdename / KNR
0281
Paso Doble 47
W / Old / F / 2013 / V: Prominenz / MV: Ramiro's Bube
 
281
Paso Doble 47
W / Old / F / 2013 / V: Prominenz / MV: Ramiro's Bube
 
0282
Petite Filou 3
S / Pony o.R / F / 2010
 
0283
Petite Paulin 2
S / Old / B / 2008 / V: Fifty Cent / MV: Prince Thatch xx
 
0284
Pia 771
S / DR / B / 2004 / V: Principal Boy / MV: Durello / 104IZ53
 
284
Pia 771
S / DR / B / 2004 / V: Principal Boy / MV: Durello / 104IZ53
 
0285
Pinguine DB
S / Westf / Schi / 2009 / V: Pascavello / MV: Acobat III
 
0371
Prinz Pfingsten
W / Westf / B / 2011 / V: Peking / MV: Paulaner
 
371
Prinz Pfingsten
W / Westf / B / 2011 / V: Peking / MV: Paulaner
 
Q - Pferdename / KNR
0286
Queen of Lerma
S / Old / F / 2010 / V: Qui Maro / MV: Goodwill
 
286
Queen of Lerma
S / Old / F / 2010 / V: Qui Maro / MV: Goodwill
 
0287
Quester's Rubin
W / DSP / F / 2012 / V: Quaterback / MV: Thannhaeuser
 
287
Quester's Rubin
W / DSP / F / 2012 / V: Quaterback / MV: Thannhaeuser
 
0288
Quick Decision 5
W / Hann / Df / 2016 / V: Quaterhall / MV: Rotspon
 
0342
Quicksilver 24
W / Holst / Schi / 2011 / V: Quirado / MV: Carano
 
0290
Quiet Fighter
W / ZW / B / 2010 / V: Qui Lago / MV: Dressman
 
0291
Quinomero 2
W / DSP / B / 2008 / V: Quaterback / MV: Duralin III
 
291
Quinomero 2
W / DSP / B / 2008 / V: Quaterback / MV: Duralin III
 
0292
Quintinia
S / DSP / B / 2010 / V: Quaterback / MV: Samba Hit I
 
R - Pferdename / KNR
0294
Remember Me 74
W / Hann / B / 2005 / V: Royaldik / MV: Royal Angelo I / 104CR40
 
294
Remember Me 74
W / Hann / B / 2005 / V: Royaldik / MV: Royal Angelo I / 104CR40
 
0295
RG Couci-Couça
S / DSP / B / 2015 / V: Cesano II / MV: Goodtimes
 
295
RG Couci-Couça
S / DSP / B / 2015 / V: Cesano II / MV: Goodtimes
 
0296
Rhiannon 16
S / Old / B / 2010 / V: Kaiser Karl / MV: Feinbrand
 
296
Rhiannon 16
S / Old / B / 2010 / V: Kaiser Karl / MV: Feinbrand
 
0297
Ricco 99
W / Grpf.o.R / R / 2006
 
0298
Ritchmen
W / Hann / B / 2008 / V: Robertico / MV: Grenoble
 
298
Ritchmen
W / Hann / B / 2008 / V: Robertico / MV: Grenoble
 
0299
Ritter Rubin
W / Hann / B / 2005 / V: Ritter Remus / MV: Rubinstein I
 
0300
Rocca Di Papa 4
S / Hann / B / 2012 / V: Romanov Blue Hors / MV: Metternich
 
300
Rocca Di Papa 4
S / Hann / B / 2012 / V: Romanov Blue Hors / MV: Metternich
 
0301
Ron 51
W / Old / Db / 2003 / V: Roh Magic / MV: Akzent II
 
301
Ron 51
W / Old / Db / 2003 / V: Roh Magic / MV: Akzent II
 
0302
Ronaldo 229
W / Hann / Db / 2013 / V: Royal Classic / MV: Davignon I
 
387
Rosie
W / 0
 
S - Pferdename / KNR
0363
S.I.E.C. Coco Landa
W / OS / Schi / 2010 / MV: Corlando / 104PM20
 
363
S.I.E.C. Coco Landa
W / OS / Schi / 2010 / MV: Corlando / 104PM20
 
0303
Safira Royal K
S / Hann / F / 2012 / V: Spörcken / MV: Prince Thatch xx
 
303
Safira Royal K
S / Hann / F / 2012 / V: Spörcken / MV: Prince Thatch xx
 
0304
Salvatore 28
H / Hann / B / 2011 / V: Scolari / MV: Florencio I
 
304
Salvatore 28
H / Hann / B / 2011 / V: Scolari / MV: Florencio I
 
0305
Samba 164
W / Old / B / 2007 / V: Sir Donnerhall I / MV: Rubin-Royal
 
305
Samba 164
W / Old / B / 2007 / V: Sir Donnerhall I / MV: Rubin-Royal
 
0306
Samira Avec Plaisir
S / Hann / F / 2014 / V: Signum xx / MV: Laptop
 
306
Samira Avec Plaisir
S / Hann / F / 2014 / V: Signum xx / MV: Laptop
 
0378
Samurai
W / SCHIM / 0
 
378
Samurai
W / SCHIM / 0
 
0307
Santano 146
H / ZW / Schwb / 2011 / V: Stockholm / MV: Garant
 
307
Santano 146
H / ZW / Schwb / 2011 / V: Stockholm / MV: Garant
 
0308
Santie
W / Rhld / Schwb / 2011 / V: Sunday / MV: Fidermark
 
0385
Sarona 5
S / Lewitz / BSche / 2008 / V: Greenhorn / MV: Partner
 
385
Sarona 5
S / Lewitz / BSche / 2008 / V: Greenhorn / MV: Partner
 
0309
Satane V.S.
S / ZW / Schwb / 2010 / V: So What a Feeling / MV: Lassico
 
309
Satane V.S.
S / ZW / Schwb / 2010 / V: So What a Feeling / MV: Lassico
 
0310
Scarlet Gold
S / Old / F / 2010 / V: Serano Gold / MV: Don Larino
 
0311
Schlingel W
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Stolzenberg / MV: Calypso II
 
311
Schlingel W
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Stolzenberg / MV: Calypso II
 
0312
Senorita Schneider
S / ZW / Schwb / 2011 / V: Stockholm / MV: Polarpunkt
 
312
Senorita Schneider
S / ZW / Schwb / 2011 / V: Stockholm / MV: Polarpunkt
 
0313
Serendipity 9
S / Old / Schwb / 2014 / V: Self made / MV: Londonderry
 
0345
SF Coconut
W / DR / B / 2008 / V: Fehkamp's Coestelin / MV: Holsteins Walzerkönig
 
345
SF Coconut
W / DR / B / 2008 / V: Fehkamp's Coestelin / MV: Holsteins Walzerkönig
 
0360
Shakyra H
S / Old / B / 2007 / V: Stedinger / MV: Plaisir d'Amour
 
360
Shakyra H
S / Old / B / 2007 / V: Stedinger / MV: Plaisir d'Amour
 
0315
Shalimero
H / Hann / Db / 2010 / V: Shalimaro / MV: Conteur
 
315
Shalimero
H / Hann / Db / 2010 / V: Shalimaro / MV: Conteur
 
0361
Sidney 168
S / Grpf.o.R / FSti / 2003
 
361
Sidney 168
S / Grpf.o.R / FSti / 2003
 
0367
SIEC Laila
S / KWPN / Db / 2016 / V: Vigaro / MV: Grand Pilot I
 
367
SIEC Laila
S / KWPN / Db / 2016 / V: Vigaro / MV: Grand Pilot I
 
0364
SIEC Lavantha
S / KWPN / B / 2016 / V: Vigaro / MV: Colman
 
364
SIEC Lavantha
S / KWPN / B / 2016 / V: Vigaro / MV: Colman
 
0365
SIEC Marissa
S / KWPN / B / 2017 / V: Vigaro / MV: Livello
 
365
SIEC Marissa
S / KWPN / B / 2017 / V: Vigaro / MV: Livello
 
0366
SIEC Miss Morandi
S / KWPN / B / 2017 / V: Vigaro / MV: Livello
 
366
SIEC Miss Morandi
S / KWPN / B / 2017 / V: Vigaro / MV: Livello
 
0382
Silver Star 38
W / Old / Db / 2011 / V: Sandro Hot / MV: Donnerschlag
 
382
Silver Star 38
W / Old / Db / 2011 / V: Sandro Hot / MV: Donnerschlag
 
0316
Silvi RR
S / Bay / Schwb / 2011 / V: Johnson / MV: Sandro Hit
 
0317
Sinfonie 210
S / ZW / Db / 2012 / V: Stockholm / MV: Lord Liberty
 
317
Sinfonie 210
S / ZW / Db / 2012 / V: Stockholm / MV: Lord Liberty
 
0386
Sirius K
W / Hann / F / 2005 / V: Stolzenberg / MV: Bon Bonaparte
 
386
Sirius K
W / Hann / F / 2005 / V: Stolzenberg / MV: Bon Bonaparte
 
0318
Solana de la Vida
S / Hann / B / 2009 / V: Scolari / MV: Fürst Heinrich
 
0319
Soleil de la vie
S / Hann / B / 2010 / V: Syltus / MV: Lord Liberty G
 
319
Soleil de la vie
S / Hann / B / 2010 / V: Syltus / MV: Lord Liberty G
 
0320
Solitaire Black P
W / Hann / R / 2008 / V: San Amour I / MV: Garcon
 
0374
Stella
S / 0
 
0321
Sullivan 77
W / Hann / B / 2009 / V: Soliman de Hus / MV: Weltmeyer
 
0347
Sunny Soul
W / KWPN / B / 2008 / V: Spielberg / MV: Jetset-D
 
347
Sunny Soul
W / KWPN / B / 2008 / V: Spielberg / MV: Jetset-D
 
0323
Sunset 54
W / Pony o.R / F / 2007 / V: unbekannt / MV: Rustan El Afas ox
 
0324
Supertramp 14
W / Hann / Db / 2009 / V: Soliman de Hus / MV: Rotspon
 
0325
Susi Quaddro
S / ZW / B / 2011 / V: Salento / MV: Amore
 
325
Susi Quaddro
S / ZW / B / 2011 / V: Salento / MV: Amore
 
0326
Sweet Acoca
S / DSP / B / 2014 / V: Shalom d'Altenbach / MV: Acorado I
 
326
Sweet Acoca
S / DSP / B / 2014 / V: Shalom d'Altenbach / MV: Acorado I
 
T - Pferdename / KNR
0327
Tackmann's Cupcake
H / DR / Falbe / 2011 / V: FS Cover Boy / MV: Dornik B
 
0328
Tyra 26
S / DR / F / 2009 / V: Saipan / MV: Navajo
 
328
Tyra 26
S / DR / F / 2009 / V: Saipan / MV: Navajo
 
U - Pferdename / KNR
0329
Uruguay 20
W / Holst / B / 2008 / V: Urleven Pironniere / MV: Favory AA / 104YZ25
 
v - Pferdename / KNR
0330
van Vivaldi W
S / Rhld / B / 2015 / V: Vivaldi / MV: Sandro Hit
 
V - Pferdename / KNR
0332
Vicentina
S / Hann / F / 2013 / V: Valentino / MV: Perigueux
 
332
Vicentina
S / Hann / F / 2013 / V: Valentino / MV: Perigueux
 
0333
Vind
W / DR / 2003 / V: Vincente / MV: Tizian / 103UV14
 
333
Vind
W / DR / 2003 / V: Vincente / MV: Tizian / 103UV14
 
W - Pferdename / KNR
0335
Weltino 58
W / Old / Db / 2012 / V: Welt Hit II / MV: Ferragamo
 
335
Weltino 58
W / Old / Db / 2012 / V: Welt Hit II / MV: Ferragamo
 
0336
Weltstern 44
W / DWB / Schi / 2008 / V: Weltjunge / MV: Latimer
 
336
Weltstern 44
W / DWB / Schi / 2008 / V: Weltjunge / MV: Latimer
 
0337
Wilbur M
H / Dt.Pf / Palom / 2012 / V: Weissgold GF / MV: Dimitrie
 
337
Wilbur M
H / Dt.Pf / Palom / 2012 / V: Weissgold GF / MV: Dimitrie
 
0338
Wildling M
W / Dt.Pf / Bsk / 2013 / V: Weissgold GF / MV: Dimitrie
 
338
Wildling M
W / Dt.Pf / Bsk / 2013 / V: Weissgold GF / MV: Dimitrie
 
0339
Wittinger Son
W / KWPN / B / 2007 / V: Wittinger VDL (NLD) / MV: Furore
 
339
Wittinger Son
W / KWPN / B / 2007 / V: Wittinger VDL (NLD) / MV: Furore
 
Z - Pferdename / KNR
0381
Zetos
W / B / 2008
 
381
Zetos
W / B / 2008