Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 423 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Abea 2
S / DSP / B / 2013 / V: Abke / MV: Kolibris As / 107BR25
 
001
Abea 2
S / DSP / B / 2013 / V: Abke / MV: Kolibris As / 107BR25
 
0002
Accira 4
S / DSP / Db / 2016 / V: Lahnstein / MV: Aquilino
 
002
Accira 4
S / DSP / Db / 2016 / V: Lahnstein / MV: Aquilino
 
0003
Acolino 6
W / DSP / Schi / 2006 / V: Acodetto I / MV: Werther's Erbe
 
003
Acolino 6
W / DSP / Schi / 2006 / V: Acodetto I / MV: Werther's Erbe
 
0004
Amaretto 302
W / Grpf.o.R / R / 2010
 
0005
Anarchist 4
S / Hann / B / 2010 / V: Acolito / MV: Rodero
 
0006
Anna-Amalia
S / DSP / Schwb / 2014 / V: Chrysanthus / MV: Moravia
 
006
Anna-Amalia
S / DSP / Schwb / 2014 / V: Chrysanthus / MV: Moravia
 
0007
Aquarell 69
W / DSP / B / 2011 / V: Arctic / MV: Curacao I
 
007
Aquarell 69
W / DSP / B / 2011 / V: Arctic / MV: Curacao I
 
0008
Argus 112
W / DSP / B / 2003 / V: Al Cantino (ex: Romario) / MV: Inkognito / 105QT83
 
008
Argus 112
W / DSP / B / 2003 / V: Al Cantino (ex: Romario) / MV: Inkognito / 105QT83
 
0009
As-Kari
S / DSP / Schi / 2017 / V: Askari / MV: Kaiserwind
 
009
As-Kari
S / DSP / Schi / 2017 / V: Askari / MV: Kaiserwind
 
0010
Atletica M
S / Old / B / 2007 / V: Cola / MV: Argentinus
 
010
Atletica M
S / Old / B / 2007 / V: Cola / MV: Argentinus
 
0012
Aurelio Brunoro
H / Westf / B / 2016 / V: Action-Breaker / MV: Celano
 
012
Aurelio Brunoro
H / Westf / B / 2016 / V: Action-Breaker / MV: Celano
 
0013
Authentic 6
S / KWPN / B / 2005 / V: Faldo / MV: Kigali
 
0014
Avelinah
S / Westf / Db / 2016 / V: All Music / MV: Christoph Columbus
 
014
Avelinah
S / Westf / Db / 2016 / V: All Music / MV: Christoph Columbus
 
0015
Ayoka 4
S / Old / Df / 2014 / V: Quaid I / MV: Acorado I
 
B - Pferdename / KNR
0016
Babylon H
W / Holst / F / 2016 / V: Brantzau / MV: Acorado I
 
0017
Balisto 50
W / Hann / B / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Fighting Alpha
 
017
Balisto 50
W / Hann / B / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Fighting Alpha
 
0018
Baloucarth
H / OS / B / 2004 / V: Baloubet du Rouet / MV: Carthago
 
018
Baloucarth
H / OS / B / 2004 / V: Baloubet du Rouet / MV: Carthago
 
0019
Baridos H
W / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Lordanos
 
0020
Bennit H
W / Holst / B / 2016 / V: Brantzau / MV: Quidam de Revel
 
020
Bennit H
W / Holst / B / 2016 / V: Brantzau / MV: Quidam de Revel
 
0021
Blackberry 5
H / Westf / B / 2010 / V: Black Jack / MV: Compliment
 
021
Blackberry 5
H / Westf / B / 2010 / V: Black Jack / MV: Compliment
 
0022
Bonfire 76
W / Rhld / B / 2014 / V: Bretton Woods / MV: FAN Holland (ex Holland)
 
0023
Bonita 483
S / DSP / B / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Monte Bellini
 
023
Bonita 483
S / DSP / B / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Monte Bellini
 
0024
Bungee 13
S / Rhld / F / 2008 / V: Baloubet du Rouet / MV: Acord II / 105KX26
 
024
Bungee 13
S / Rhld / F / 2008 / V: Baloubet du Rouet / MV: Acord II / 105KX26
 
C - Pferdename / KNR
0025
Cabestan
W / Holst / F / 2008 / V: Colman / MV: Cash
 
025
Cabestan
W / Holst / F / 2008 / V: Colman / MV: Cash
 
0026
Caesar 362
H / ZW / B / 2008 / V: Cento / MV: Robin Z I
 
0027
Calawi
W / Old / B / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Landor S
 
027
Calawi
W / Old / B / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Landor S
 
0028
California 127
S / Westf / Schi / 2010 / V: Capilano / MV: Coronado
 
0030
Call me Claus 3
W / DSP / B / 2016 / V: Cantusiero / MV: Kolibri
 
0031
Calvados 129
W / Holst / B / 2006 / V: Cassini II / MV: Contender / 103HH45
 
031
Calvados 129
W / Holst / B / 2006 / V: Cassini II / MV: Contender / 103HH45
 
0032
Calynero
W / Holst / R / 2011 / V: Connor / MV: Cassiano
 
032
Calynero
W / Holst / R / 2011 / V: Connor / MV: Cassiano
 
0033
Camelito
W / Dt.Pf / Schi / 2017 / V: Casallco / MV: Baldini I
 
033
Camelito
W / Dt.Pf / Schi / 2017 / V: Casallco / MV: Baldini I
 
0034
Capitano 78
W / Westf / Schi / 2007 / V: Cartani / MV: Lord Z
 
034
Capitano 78
W / Westf / Schi / 2007 / V: Cartani / MV: Lord Z
 
0035
Caprice 499
S / Holst / B / 2009 / V: Carpaccio / MV: Quidam de Revel / 105CM24
 
035
Caprice 499
S / Holst / B / 2009 / V: Carpaccio / MV: Quidam de Revel / 105CM24
 
0036
Capristo 4
W / Meckl. / B / 2012 / V: Canturat / MV: Lanchello
 
036
Capristo 4
W / Meckl. / B / 2012 / V: Canturat / MV: Lanchello
 
0037
Captain Jack 69
W / DSP / BkaSc / 2011 / V: Cassito / MV: Carpalo
 
037
Captain Jack 69
W / DSP / BkaSc / 2011 / V: Cassito / MV: Carpalo
 
0038
Captain Morgan HR
H / Hann / B / 2010 / V: Cristallo / MV: Drosselklang II
 
0039
Cara 192
S / DSP / B / 2012 / V: Cinsey / MV: Calgary
 
039
Cara 192
S / DSP / B / 2012 / V: Cinsey / MV: Calgary
 
0040
Carl Freitag E
W / Dt.Pf / Db / 2011 / V: Crossfire / MV: Cash and Carry
 
040
Carl Freitag E
W / Dt.Pf / Db / 2011 / V: Crossfire / MV: Cash and Carry
 
0041
Carla 259
S / DSP / B / 2017 / V: Carleyle / MV: Kolibris As
 
041
Carla 259
S / DSP / B / 2017 / V: Carleyle / MV: Kolibris As
 
0042
Carles 2
H / Holst / B / 2007 / V: Cartani / MV: Lesanto
 
042
Carles 2
H / Holst / B / 2007 / V: Cartani / MV: Lesanto
 
0043
Carlo 532
W / DSP / B / 2015 / V: Cassineto / MV: Wolkenball
 
043
Carlo 532
W / DSP / B / 2015 / V: Cassineto / MV: Wolkenball
 
0255
Carlos
W / 2010
 
0044
Carlson 123
W / DSP / F / 2011 / V: Casdorff / MV: Quinto de B
 
044
Carlson 123
W / DSP / F / 2011 / V: Casdorff / MV: Quinto de B
 
0045
Carlson S 4
W / Hann / B / 2016 / V: Cola Zero / MV: Carbid
 
045
Carlson S 4
W / Hann / B / 2016 / V: Cola Zero / MV: Carbid
 
0046
Carnado
W / DSP / BSchi / 2015 / V: Casiro II / MV: Leonce
 
0047
Carolina 48
S / DSP / B / 2013 / V: Casdorff / MV: Cardenio
 
047
Carolina 48
S / DSP / B / 2013 / V: Casdorff / MV: Cardenio
 
0048
Carpigiana
S / Holst / Schi / 2008 / V: Clarimo / MV: Quintero
 
048
Carpigiana
S / Holst / Schi / 2008 / V: Clarimo / MV: Quintero
 
0049
Carrera 67
W / OS / B / 2009 / V: Coronas / MV: Lancer III
 
049
Carrera 67
W / OS / B / 2009 / V: Coronas / MV: Lancer III
 
0050
Carry's Levina
S / Hann / Schi / 2017 / V: Carry Gold / MV: Levisonn
 
050
Carry's Levina
S / Hann / Schi / 2017 / V: Carry Gold / MV: Levisonn
 
0051
Casaltender
W / Holst / B / 2016 / V: Casaltino / MV: Contender
 
051
Casaltender
W / Holst / B / 2016 / V: Casaltino / MV: Contender
 
0052
Casanova S 4
W / Hann / B / 2013 / V: Contendro I / MV: Charilan
 
0053
Casay
W / Meckl. / B / 2014 / V: Chatender / MV: Ussuri xx
 
053
Casay
W / Meckl. / B / 2014 / V: Chatender / MV: Ussuri xx
 
0054
Cascan 5
W / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Candillo
 
0055
Casey H
S / Holst / Schi / 2017 / V: Cassin / MV: Colman
 
0056
Casha 6
S / Meckl. / R / 2011 / V: Cashmoaker / MV: Levisto
 
056
Casha 6
S / Meckl. / R / 2011 / V: Cashmoaker / MV: Levisto
 
0058
Cassandro 67
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cancara / MV: Cassini I
 
058
Cassandro 67
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cancara / MV: Cassini I
 
0059
Cassardo H.
W / Holst / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Quidam de Revel
 
0060
Cassidy 58
S / DSP / B / 2016 / V: Quint / MV: Cala Millor
 
060
Cassidy 58
S / DSP / B / 2016 / V: Quint / MV: Cala Millor
 
0061
Cassiopaia 24
S / DSP / B / 2015 / V: Casirus / MV: Glenn Alme
 
061
Cassiopaia 24
S / DSP / B / 2015 / V: Casirus / MV: Glenn Alme
 
0062
Cassy 102
S / Holst / Schi / 2012 / V: Cassin / MV: Carbano
 
062
Cassy 102
S / Holst / Schi / 2012 / V: Cassin / MV: Carbano
 
0063
Castelo Branco
H / DSP / Schi / 2006 / V: Cero I / MV: Landrebell / 104AU79
 
0064
Catch me Corny
W / Hann / Db / 2015 / V: Crumble / MV: Satisfaction I
 
064
Catch me Corny
W / Hann / Db / 2015 / V: Crumble / MV: Satisfaction I
 
0065
Cayanero S
W / Holst / Db / 2015 / V: Cachas / MV: Alcatraz
 
065
Cayanero S
W / Holst / Db / 2015 / V: Cachas / MV: Alcatraz
 
0066
Celine W
S / Hann / B / 2010 / V: Cloney / MV: Litas-Star
 
066
Celine W
S / Hann / B / 2010 / V: Cloney / MV: Litas-Star
 
0067
Centara 4
S / Holst / B / 2013 / V: Carry / MV: Cento
 
067
Centara 4
S / Holst / B / 2013 / V: Carry / MV: Cento
 
0068
CF's Ogano Sitte
W / SF / B / 2010 / V: Ogano Sitte / MV: Galoubet A
 
0069
Chacaro
W / Dt.Pf / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Casdorff
 
0070
Chanel 480
S / Holst / Schwb / 2013 / V: Cormint / MV: Painter's Row xx
 
070
Chanel 480
S / Holst / Schwb / 2013 / V: Cormint / MV: Painter's Row xx
 
0071
Charis 32
S / DSP / B / 2008 / V: Colorit / MV: Ferman / 107BR37
 
071
Charis 32
S / DSP / B / 2008 / V: Colorit / MV: Ferman / 107BR37
 
0072
Charisma H 6
S / Holst / F / 2016 / V: Crumble / MV: Acorado I
 
072
Charisma H 6
S / Holst / F / 2016 / V: Crumble / MV: Acorado I
 
0261
Checky 15
W / 2003
 
261
Checky 15
W / 2003
 
0073
Cheddy
S / DSP / B / 2017 / V: Colportas / MV: Chasseur II
 
073
Cheddy
S / DSP / B / 2017 / V: Colportas / MV: Chasseur II
 
0074
Cherry Lady 27
S / Holst / Db / 2013 / MV: Cor de la Bryere
 
074
Cherry Lady 27
S / Holst / Db / 2013 / MV: Cor de la Bryere
 
0075
Chessy 20
S / KlDRpf / B / 2006 / V: Corvalon / MV: Partner / 107JW86
 
075
Chessy 20
S / KlDRpf / B / 2006 / V: Corvalon / MV: Partner / 107JW86
 
0076
Chica del Sol 3
S / Z.Rpf / Schi / 2006 / V: Calino Tarnko / MV: Altan II
 
0077
Chicalina
S / Westf / B / 2013 / V: Chacco's Son I / MV: Numero Uno
 
077
Chicalina
S / Westf / B / 2013 / V: Chacco's Son I / MV: Numero Uno
 
0078
Chico S 4
W / Hann / F / 2013 / V: Commissario / MV: Silvio I
 
0079
China Girl 9
S / Hann / B / 2009 / V: Chalet / MV: Sinklair
 
0080
Chincento
H / OS / B / 2009 / V: Cento / MV: Latus I
 
080
Chincento
H / OS / B / 2009 / V: Cento / MV: Latus I
 
0081
Chiquita 84
S / Meckl. / Db / 2013 / V: Cornado II / MV: Champion De Cord
 
081
Chiquita 84
S / Meckl. / Db / 2013 / V: Cornado II / MV: Champion De Cord
 
0082
Ciacomino
H / DSP / Schi / 2013 / V: Ciaco's Son S / MV: Carthago
 
0083
Cin 3
S / DSP / B / 2016 / V: Clevelander / MV: Kolibri
 
0084
Clearrado
H / Holst / B / 2007 / V: Clearway / MV: Coronado
 
0085
Cleveland N
W / OS / Db / 2016 / V: Chrysanthus / MV: Latouro
 
085
Cleveland N
W / OS / Db / 2016 / V: Chrysanthus / MV: Latouro
 
0087
Clooney 78
H / Holst / B / 2009 / V: Cassin / MV: Lancetto
 
087
Clooney 78
H / Holst / B / 2009 / V: Cassin / MV: Lancetto
 
0088
Cochelo M
W / OS / B / 2016 / V: Corofino M / MV: Lyjanero
 
088
Cochelo M
W / OS / B / 2016 / V: Corofino M / MV: Lyjanero
 
0089
Coco Chanel 228
S / Old / B / 2009 / V: Castilio DR / MV: Conteur
 
0090
Coco Jumbo 5
H / DSP / B / 2004 / V: Casado / MV: Moravia
 
0091
Coldplay 49
W / DSP / B / 2015 / V: Cheetano / MV: Caretello B
 
091
Coldplay 49
W / DSP / B / 2015 / V: Cheetano / MV: Caretello B
 
0092
Colinska
S / DSP / DbSch / 2013 / V: Colestus / MV: Lewinski
 
092
Colinska
S / DSP / DbSch / 2013 / V: Colestus / MV: Lewinski
 
0093
Colour Boy 3
W / Holst / Db / 2010 / V: Carrico / MV: Alasca / 107IE73
 
0094
Colportas
H / DSP / Db / 2011 / V: Colestus / MV: Lord Georg
 
094
Colportas
H / DSP / Db / 2011 / V: Colestus / MV: Lord Georg
 
0095
Con Hardy
W / OS / B / 2009 / V: Carrico / MV: Rescator
 
0096
Conny 380
S / KlDRpf / B / 2011 / V: Cappo / MV: Partner
 
096
Conny 380
S / KlDRpf / B / 2011 / V: Cappo / MV: Partner
 
0097
Conrad L
W / Old / F / 2007 / V: Contendro II / MV: Ponticello xx / 105CD50
 
0098
Conrico 2
W / Holst / Hlb / 2011 / V: Carrico / MV: Clearway
 
098
Conrico 2
W / Holst / Hlb / 2011 / V: Carrico / MV: Clearway
 
0099
Contagion H
H / Holst / Schi / 2015 / V: Colman / MV: Lordanos
 
0100
Contandra
S / Old / Db / 2013 / V: Contendros / MV: Con Air
 
100
Contandra
S / Old / Db / 2013 / V: Contendros / MV: Con Air
 
0101
Conthago 3
W / Holst / B / 2011 / V: Contendro I / MV: Carthago
 
0102
Cool Savage
W / DSP / R / 2010 / V: Carpalo / MV: Moravia
 
102
Cool Savage
W / DSP / R / 2010 / V: Carpalo / MV: Moravia
 
0103
Coolboy 2
H / Holst / Schwb / 2004 / V: Contender / MV: Cor de la Bryere / 103HY12
 
103
Coolboy 2
H / Holst / Schwb / 2004 / V: Contender / MV: Cor de la Bryere / 103HY12
 
0104
Coolio 31
W / OS / 2009 / V: Cola / MV: Silvio II / 105XD22
 
0105
Copa Cabana 21
S / Old / B / 2005 / V: Carinjo / MV: Zeus (Nurzeus)
 
105
Copa Cabana 21
S / Old / B / 2005 / V: Carinjo / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0106
Coriada
S / Holst / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Contender
 
106
Coriada
S / Holst / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Contender
 
0107
Corline
S / OS / R / 2009 / V: Linton / MV: Contender
 
107
Corline
S / OS / R / 2009 / V: Linton / MV: Contender
 
0108
Corofino M
H / Old / Db / 2004 / V: Corum / MV: Lehnsherr / 103GY63
 
0109
Corrado M
W / DSP / B / 2011 / V: Contract / MV: Cola
 
0110
Cosima 286
S / DR / Db / 2012 / V: Cinzano's Ginger / MV: Mac Geyver
 
110
Cosima 286
S / DR / Db / 2012 / V: Cinzano's Ginger / MV: Mac Geyver
 
0111
Cosmo 112
W / Holst / B / 2016 / V: Cassoulet / MV: Cassini II
 
111
Cosmo 112
W / Holst / B / 2016 / V: Cassoulet / MV: Cassini II
 
0112
Cosmo 57
W / Grpf.o.R / Schi / 2007 / V: Contest
 
112
Cosmo 57
W / Grpf.o.R / Schi / 2007 / V: Contest
 
0113
Cosmo H 3
W / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Quinar
 
113
Cosmo H 3
W / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Quinar
 
0114
Cover Girl 34
S / Hann / R / 2007 / V: Count Grannus / MV: Last Liberty
 
114
Cover Girl 34
S / Hann / R / 2007 / V: Count Grannus / MV: Last Liberty
 
0257
Cracker Jack 22
W / DSP / F / 2011 / V: Cassandro II / MV: Horrido xx
 
257
Cracker Jack 22
W / DSP / F / 2011 / V: Cassandro II / MV: Horrido xx
 
0115
Cristenee
W / DSP / Schi / 2015 / V: Cristallo / MV: Celentano
 
0116
Crosco
W / DSP / B / 2011 / V: Crossfire / MV: Cardenio / 106OS33
 
116
Crosco
W / DSP / B / 2011 / V: Crossfire / MV: Cardenio / 106OS33
 
0117
Cuba Libre HR
H / Hann / Df / 2011 / V: Carrico / MV: Drosselklang II
 
117
Cuba Libre HR
H / Hann / Df / 2011 / V: Carrico / MV: Drosselklang II
 
0118
Curt R
W / DSP / R / 2017 / V: Carleyle / MV: Monte Bellini
 
0119
Curtis 43
W / Old / B / 2004 / V: Carry Gold / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0120
Cusco 8
W / Dt.Pf / Schi / 2013 / V: Clint LB / MV: Goldfasan / 106HY38
 
120
Cusco 8
W / Dt.Pf / Schi / 2013 / V: Clint LB / MV: Goldfasan / 106HY38
 
0121
Cute and Clever 2
W / Holst / Db / 2010 / V: Cariano / MV: Cormint / 104RQ12
 
D - Pferdename / KNR
0122
Da Vinci SR
W / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Parco
 
0123
Dakabi K.B.
S / Old / B / 2013 / V: Don Diamond / MV: Rockwell
 
123
Dakabi K.B.
S / Old / B / 2013 / V: Don Diamond / MV: Rockwell
 
0124
Dania 12
S / DSP / B / 2008 / V: Lewinski / MV: Liberty Son
 
0125
Darina 150
S / KWPN / B / 2008 / V: Faldo / MV: C-Indoctro
 
125
Darina 150
S / KWPN / B / 2008 / V: Faldo / MV: C-Indoctro
 
0126
Dazina
S / DSP / B / 2015 / V: Dallas / MV: Landcolt B
 
126
Dazina
S / DSP / B / 2015 / V: Dallas / MV: Landcolt B
 
0127
Delila 17
S / Grpf.o.R / Db / 2013
 
0128
Desteny Girl
S / DSP / Schwb / 2013 / V: Seitensprung / MV: Moravia
 
0129
Destro
W / Hann / Schi / 2017 / V: Diacontinus / MV: Graf Top
 
0130
Diacabana H
S / Holst / Schi / 2017 / V: Diarado / MV: Corofino I
 
130
Diacabana H
S / Holst / Schi / 2017 / V: Diarado / MV: Corofino I
 
0131
Diegodino Z
W / DSP / B / 2006 / V: Drakdream / MV: Sandro
 
131
Diegodino Z
W / DSP / B / 2006 / V: Drakdream / MV: Sandro
 
0132
Dionora 2
S / Hann / F / 2004 / V: Don Frederico / MV: Don Schufro
 
0133
Dolly 499
S / Hann / B / 2014 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
0134
Don Jovi 11
W / Rhld / B / 2011 / V: Delamanga / MV: Lancer II / 106PX26
 
134
Don Jovi 11
W / Rhld / B / 2011 / V: Delamanga / MV: Lancer II / 106PX26
 
0135
Dree Böken's Diarados
H / Hann / 2009 / V: Diarado / MV: Julio Mariner xx
 
135
Dree Böken's Diarados
H / Hann / 2009 / V: Diarado / MV: Julio Mariner xx
 
0136
Duchesse de Semilly SR
S / Holst / Db / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Caretano Z
 
E - Pferdename / KNR
0137
Esprit 361
S / Hann / Schi / 2006 / V: Embassy I / MV: Crazy Classic / 103RA48
 
F - Pferdename / KNR
0138
Fabrienne 4
S / Hann / B / 2013 / V: Fabriano / MV: San Brasil
 
138
Fabrienne 4
S / Hann / B / 2013 / V: Fabriano / MV: San Brasil
 
0139
Finja 123
S / Hann / B / 2008 / V: Fabriano / MV: Carnando / 106DX31
 
139
Finja 123
S / Hann / B / 2008 / V: Fabriano / MV: Carnando / 106DX31
 
0140
Fleur 468
S / Hann / F / 2014 / V: Fabriano / MV: San Brasil
 
0260
Flinstone 35
W / 2004
 
260
Flinstone 35
W / 2004
 
G - Pferdename / KNR
0141
Galaxy 71
S / Holst / Schi / 2014 / V: Cascavelle / MV: Ahorn Z
 
141
Galaxy 71
S / Holst / Schi / 2014 / V: Cascavelle / MV: Ahorn Z
 
0142
Gem Girl
S / Hann / B / 2015 / V: Gem of India / MV: Canturo
 
142
Gem Girl
S / Hann / B / 2015 / V: Gem of India / MV: Canturo
 
0143
Germany D
S / DSP / B / 2007 / V: Lewinski / MV: Gardeulan II
 
0144
Gino 591
W / Hann / B / 2006 / V: Graf Top / MV: Drosselklang II / 105JC01
 
144
Gino 591
W / Hann / B / 2006 / V: Graf Top / MV: Drosselklang II / 105JC01
 
0146
Graf Gioco
W / Hann / B / 2012 / V: Graf Top / MV: Sholokhov xx
 
146
Graf Gioco
W / Hann / B / 2012 / V: Graf Top / MV: Sholokhov xx
 
0147
Grandessa 400
S / Hann / B / 2011 / V: Granturo / MV: Rabino / 106IQ71
 
147
Grandessa 400
S / Hann / B / 2011 / V: Granturo / MV: Rabino / 106IQ71
 
0148
Graziano 131
W / Hann / B / 2013 / V: Graf Top / MV: Albatros
 
0149
Grey Ghost 2
W / DSP / Schi / 2012 / V: Grey Top / MV: Casander
 
149
Grey Ghost 2
W / DSP / Schi / 2012 / V: Grey Top / MV: Casander
 
0150
Guillaume van Orshof
H / BWP / Schi / 2006 / V: Chatman / MV: Lurano
 
265
Günni
W / 2002
 
H - Pferdename / KNR
0151
Hallöchen
S / DR / F / 2006 / V: Der Harlekin B / MV: Leonardo
 
151
Hallöchen
S / DR / F / 2006 / V: Der Harlekin B / MV: Leonardo
 
0152
Henkel's Countess
S / Holst / B / 2011 / V: Carabas / MV: Capilano
 
152
Henkel's Countess
S / Holst / B / 2011 / V: Carabas / MV: Capilano
 
0256
Holly
S / Wel.B / B / 2008 / V: Chicago / MV: El Halcon
 
256
Holly
S / Wel.B / B / 2008 / V: Chicago / MV: El Halcon
 
0155
Hotch
W / Westf / F / 2014 / V: Hermes de Lux / MV: Iroko
 
155
Hotch
W / Westf / F / 2014 / V: Hermes de Lux / MV: Iroko
 
I - Pferdename / KNR
0156
I'm Special Too
S / Z.Rpf / Db / 2015 / V: I'm Special de Muze / MV: Caretano Z
 
156
I'm Special Too
S / Z.Rpf / Db / 2015 / V: I'm Special de Muze / MV: Caretano Z
 
J - Pferdename / KNR
0251
Jappeloup 35
W / B / 2000
 
251
Jappeloup 35
W / B / 2000
 
0157
Jawell
W / KWPN / B / 2014 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Cantos
 
157
Jawell
W / KWPN / B / 2014 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Cantos
 
K - Pferdename / KNR
0158
Kaidara 3
S / DSP / F / 2016 / V: Casdorff / MV: Kolibri
 
158
Kaidara 3
S / DSP / F / 2016 / V: Casdorff / MV: Kolibri
 
0159
Kasandra 37
S / DSP / B / 2016 / V: Neustein / MV: Lefevre
 
0253
Kelly
S / 2011
 
253
Kelly
S / 2011
 
0160
Krachtpatser
H / KWPN / B / 2015 / V: Carrera VDL / MV: Animo
 
160
Krachtpatser
H / KWPN / B / 2015 / V: Carrera VDL / MV: Animo
 
0161
Kyandro
W / KWPN / B / 2015 / V: Grand Slam VDL (NLD) / MV: Lucky Boy
 
161
Kyandro
W / KWPN / B / 2015 / V: Grand Slam VDL (NLD) / MV: Lucky Boy
 
L - Pferdename / KNR
0162
L-Jot
W / Hann / B / 2007 / V: Le Primeur / MV: Graf Grannus / 106IR57
 
0163
La Mexicana's Mücke
S / Holst / Schi / 2016 / V: Livello / MV: Cancara
 
0164
Label Rouge
H / Hann / B / 2011 / V: Lord Pezi / MV: Calypso II / 107BO08
 
0263
Lady Chatendra B
S / DSP / Db / 2015 / V: Chatender / MV: Carprilli
 
263
Lady Chatendra B
S / DSP / Db / 2015 / V: Chatender / MV: Carprilli
 
0165
Lady de la Lil
S / Hann / B / 2004 / V: Le Primeur / MV: Rabino
 
165
Lady de la Lil
S / Hann / B / 2004 / V: Le Primeur / MV: Rabino
 
0166
Lady Like S
S / OS / B / 2015 / V: Cinsey / MV: Last Man's Hope
 
0167
Lafee 26
S / DSP / B / 2011 / V: Lewinski / MV: Pius
 
167
Lafee 26
S / DSP / B / 2011 / V: Lewinski / MV: Pius
 
0264
Lana
S / Pony o.R / 2010
 
264
Lana
S / Pony o.R / 2010
 
0168
Lantana E
S / Hann / B / 2012 / V: Lacan / MV: Lanio
 
0169
Larissa 820
S / Hess / B / 2008 / V: Contendro I / MV: Lasino
 
169
Larissa 820
S / Hess / B / 2008 / V: Contendro I / MV: Lasino
 
0170
Le Câlin
W / Holst / Schi / 2015 / V: Larcon / MV: Renomee
 
170
Le Câlin
W / Holst / Schi / 2015 / V: Larcon / MV: Renomee
 
0171
Le Quiero
W / Holst / B / 2017 / V: Loveless / MV: Ramiro's Son II
 
171
Le Quiero
W / Holst / B / 2017 / V: Loveless / MV: Ramiro's Son II
 
0172
Leander 281
W / DSP / B / 2011 / V: Lionheart / MV: Acord II
 
0173
Legolas 218
W / Old / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Quidam's Rubin
 
173
Legolas 218
W / Old / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Quidam's Rubin
 
0174
Leonidas 151
W / DSP / Db / 2015 / V: Landry / MV: Rosentänzer
 
174
Leonidas 151
W / DSP / Db / 2015 / V: Landry / MV: Rosentänzer
 
0259
Levinio 11
W / DSP / Schwb / 2007 / V: Levkoi / MV: Concetto I
 
259
Levinio 11
W / DSP / Schwb / 2007 / V: Levkoi / MV: Concetto I
 
0175
Levisonn's Boy
W / Hann / 2013 / V: Levisonn / MV: Gloster
 
175
Levisonn's Boy
W / Hann / 2013 / V: Levisonn / MV: Gloster
 
0176
Libertas K
H / Hann / B / 2017 / V: Lissaro / MV: Buddenbrock
 
0177
Life 35
W / DSP / B / 2010 / V: Levkoi / MV: Sommerhit
 
177
Life 35
W / DSP / B / 2010 / V: Levkoi / MV: Sommerhit
 
0178
Light of Gianna S
W / Hann / F / 2017 / V: Light My Fire / MV: Giradelli
 
178
Light of Gianna S
W / Hann / F / 2017 / V: Light My Fire / MV: Giradelli
 
0258
Lillith 10
S / Holst / B / 2013 / V: Larimar / MV: Lancer II
 
258
Lillith 10
S / Holst / B / 2013 / V: Larimar / MV: Lancer II
 
0180
Linett 18
S / Holst / B / 2013 / V: Lenett / MV: Leandro
 
180
Linett 18
S / Holst / B / 2013 / V: Lenett / MV: Leandro
 
0181
Lionheart's Luigi
W / DSP / B / 2011 / V: Lionheart / MV: Chateau de Brion
 
181
Lionheart's Luigi
W / DSP / B / 2011 / V: Lionheart / MV: Chateau de Brion
 
0182
Lionhearts Locke
W / DSP / B / 2010 / V: Lionheart / MV: Acord II
 
0183
Little bit funny
S / Dt.Pf / B / 2007 / V: Leviscal / MV: Feuerdorn
 
0184
Lony 20
S / DSP / Schi / 2009 / V: Levkoi / MV: Sommerhit
 
184
Lony 20
S / DSP / Schi / 2009 / V: Levkoi / MV: Sommerhit
 
0185
Lord Liberty 28
H / DSP / B / 2013 / V: Lord Fauntleroy / MV: Fabriano
 
185
Lord Liberty 28
H / DSP / B / 2013 / V: Lord Fauntleroy / MV: Fabriano
 
0186
Lucia S 3
S / OS / R / 2015 / V: Sandokan LGST / MV: Sandro Boy
 
186
Lucia S 3
S / OS / R / 2015 / V: Sandokan LGST / MV: Sandro Boy
 
0187
Luciano D
W / DSP / B / 2007 / V: Locando / MV: Gloeckner
 
187
Luciano D
W / DSP / B / 2007 / V: Locando / MV: Gloeckner
 
0188
Lupidor 2
W / OS / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Silvio II
 
188
Lupidor 2
W / OS / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Silvio II
 
0189
Lutzz
W / B / 2017 / V: Landrebell / MV: Corvalon
 
189
Lutzz
W / B / 2017 / V: Landrebell / MV: Corvalon
 
M - Pferdename / KNR
0190
MB's Landmichl
W / OS / B / 2015 / V: Landrebell / MV: Ludwig von Bayern
 
190
MB's Landmichl
W / OS / B / 2015 / V: Landrebell / MV: Ludwig von Bayern
 
0262
Midnight Voice
W / Braun / 2004
 
262
Midnight Voice
W / Braun / 2004
 
0191
Milky Way van Dorperheide
W / BWP / Schi / 2012 / V: Zilverstar T / MV: Up To Date-M
 
0192
Miss Marple 187
S / Grpf.o.R / B / 2015
 
0193
Molly Malone T
S / DSP / Schi / 2016 / V: Mont Blanc / MV: Rudelsburg
 
193
Molly Malone T
S / DSP / Schi / 2016 / V: Mont Blanc / MV: Rudelsburg
 
0194
Moritz 2785
W / DSP / B / 2011 / V: Monte Bellini / MV: Ferman
 
194
Moritz 2785
W / DSP / B / 2011 / V: Monte Bellini / MV: Ferman
 
N - Pferdename / KNR
266
Nantino
W / 2010
 
0195
Natalino Red Wine
H / OS / B / 2013 / V: Nabab de Reve / MV: Contendro I
 
0196
Nero 544
W / Holst / B / 2012 / V: Nerrado / MV: Chico's Boy
 
196
Nero 544
W / Holst / B / 2012 / V: Nerrado / MV: Chico's Boy
 
0197
Nimett
S / DSP / B / 2007 / V: Nimroy B / MV: Montezuma / 104PU56
 
0199
Nunha
S / Holst / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Mytens xx
 
O - Pferdename / KNR
0200
Oberon 65
W / Lewitz / B / 2014 / V: Onko / MV: Mister Monty
 
0201
Olli 108
S / Holst / Schi / 2011 / V: For Pleasure / MV: Colbert / 106OU18
 
P - Pferdename / KNR
0202
Paule S
W / OS / B / 2014 / V: Perigueux / MV: Sir Shutterfly
 
202
Paule S
W / OS / B / 2014 / V: Perigueux / MV: Sir Shutterfly
 
0203
Petit Harry Potter
W / DR / B / 2012 / V: Holsteins Herold / MV: Colonel
 
203
Petit Harry Potter
W / DR / B / 2012 / V: Holsteins Herold / MV: Colonel
 
0204
Picasso 728
W / DR / R / 2004 / V: Pink Floyd / MV: Nobody
 
0205
Piece of Cake 2
W / Hann / F / 2009 / V: Perigueux / MV: Zatino H
 
0206
Pikachu 26
W / Pony o.R / B / 2004 / V: Hesa Fancy Toy / MV: unbekannt
 
206
Pikachu 26
W / Pony o.R / B / 2004 / V: Hesa Fancy Toy / MV: unbekannt
 
0207
Pippadelli
S / Hann / F / 2014 / V: Padarco van het Hertsveld / MV: Espri
 
Q - Pferdename / KNR
0208
Q-Magic
W / DR / B / 2012 / V: Quaterback's Junior / MV: Partner
 
0209
Qannika
S / Westf / B / 2015 / V: Lord Fauntleroy / MV: Quo Vados I
 
209
Qannika
S / Westf / B / 2015 / V: Lord Fauntleroy / MV: Quo Vados I
 
0210
Quantero 8
W / DSP / Schi / 2015 / V: Quaterback / MV: Kaiserwind
 
210
Quantero 8
W / DSP / Schi / 2015 / V: Quaterback / MV: Kaiserwind
 
0211
Quantolito- D
W / Hann / B / 2017 / V: Qualito / MV: Raphael
 
0212
Quasi Zacharias
W / Hann / B / 2015 / V: Quidamus / MV: Zacharias
 
212
Quasi Zacharias
W / Hann / B / 2015 / V: Quidamus / MV: Zacharias
 
0213
Quebo 5
W / DSP / B / 2006 / V: Qvenetie (ex:Venette VDL) / MV: Paulaner / 104OC00
 
213
Quebo 5
W / DSP / B / 2006 / V: Qvenetie (ex:Venette VDL) / MV: Paulaner / 104OC00
 
0214
Queyrac S
W / Old / F / 2010 / V: Quattro B / MV: Panama
 
214
Queyrac S
W / Old / F / 2010 / V: Quattro B / MV: Panama
 
0215
Quicki H.O.
W / Hann / B / 2011 / V: Quality / MV: Loredo
 
215
Quicki H.O.
W / Hann / B / 2011 / V: Quality / MV: Loredo
 
0216
Quiddidsch
W / Hann / Schi / 2016 / V: Qualito / MV: Gibraltar
 
216
Quiddidsch
W / Hann / Schi / 2016 / V: Qualito / MV: Gibraltar
 
R - Pferdename / KNR
0218
Rebell's Magic Lady
S / Z.Rpf / B / 2014 / V: Rebell Junior / MV: Lefevre
 
0219
Rowena 16
S / KlDRpf / Schi / 2003 / V: Rudelsburg / MV: Partner / 107GH79
 
S - Pferdename / KNR
0220
Salvina 3
S / Grpf.o.R / Db / 2013
 
220
Salvina 3
S / Grpf.o.R / Db / 2013
 
0254
Sandro
W / 2006
 
254
Sandro
W / 2006
 
0221
Santa Klaus 3
W / OS / B / 2007 / V: Fly High I / MV: Sandro
 
221
Santa Klaus 3
W / OS / B / 2007 / V: Fly High I / MV: Sandro
 
0222
Santiano E
W / Hann / Schi / 2013 / V: Salz der Erde / MV: Cash and Carry
 
0223
Satellite 9
W / DSP / F / 2010 / V: Simonetti / MV: Rheingraf
 
223
Satellite 9
W / DSP / F / 2010 / V: Simonetti / MV: Rheingraf
 
0224
Schmidtchen 5
W / DSP / B / 2007 / V: Nimroy B / MV: Dedo / 105QT80
 
0225
Simon KHR
W / Hann / B / 2011 / V: Stanley / MV: Serrano
 
0226
Skarlett 47
S / Hann / B / 2012 / V: Stolzenberg / MV: Escudo I
 
0227
Skarlett 48
S / DSP / B / 2015 / V: Casiro II / MV: Rhytmo
 
227
Skarlett 48
S / DSP / B / 2015 / V: Casiro II / MV: Rhytmo
 
0228
Skywalker 82
W / Grpf.o.R / F / 2011
 
228
Skywalker 82
W / Grpf.o.R / F / 2011
 
267
Socke
W / 2013
 
0229
Soel'rings Cadeau Noir
H / Pinto / RSche / 2011 / V: Chess M / MV: Mangold
 
0230
Soel'rings Classix Royal
H / Pinto / RSche / 2009 / V: Camaro / MV: Latimer
 
230
Soel'rings Classix Royal
H / Pinto / RSche / 2009 / V: Camaro / MV: Latimer
 
0231
Soel'rings Triple X
H / KlDRpf / Palom / 2010 / V: Timolino xx / MV: Mangold
 
231
Soel'rings Triple X
H / KlDRpf / Palom / 2010 / V: Timolino xx / MV: Mangold
 
0232
Sonja von Itter
S / Hann / Db / 2012 / V: Sir Calypso / MV: Rodgau
 
232
Sonja von Itter
S / Hann / Db / 2012 / V: Sir Calypso / MV: Rodgau
 
0233
Sortudo H
W / Hann / Schwb / 2010 / V: Satisfaction I / MV: Silvano
 
233
Sortudo H
W / Hann / Schwb / 2010 / V: Satisfaction I / MV: Silvano
 
0234
Spaceman 11
W / DSP / F / 2010 / V: Syltus / MV: Drosselklang II
 
0235
Stalue S
H / OS / B / 2016 / V: Stakkato / MV: Colander
 
235
Stalue S
H / OS / B / 2016 / V: Stakkato / MV: Colander
 
0236
Synfonie of Status Quo
S / Old / Df / 2009 / V: Status Quo / MV: Rosenkavalier
 
T - Pferdename / KNR
0237
Tabaluga 246
W / Hann / F / 2010 / V: Tinka's Boy / MV: Athletico
 
0252
Top Design
S / 2000
 
252
Top Design
S / 2000
 
0238
Touchdown Z
W / Z.Rpf / Grau / 2017 / V: Tornedo FCS / MV: Stolzenberg
 
238
Touchdown Z
W / Z.Rpf / Grau / 2017 / V: Tornedo FCS / MV: Stolzenberg
 
U - Pferdename / KNR
0239
Ulli 50
S / DSP / B / 2013 / V: Lancoon / MV: Lavaletto
 
239
Ulli 50
S / DSP / B / 2013 / V: Lancoon / MV: Lavaletto
 
0240
Unique 118
W / Holst / Db / 2012 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Contender / 106BG93
 
240
Unique 118
W / Holst / Db / 2012 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Contender / 106BG93
 
0241
Uranus H 3
W / Holst / B / 2017 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Baloubet du Rouet
 
241
Uranus H 3
W / Holst / B / 2017 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Baloubet du Rouet
 
V - Pferdename / KNR
0242
V-Power 17
W / Hann / B / 2015 / V: Viscount / MV: San Brasil
 
242
V-Power 17
W / Hann / B / 2015 / V: Viscount / MV: San Brasil
 
0243
Valdez 16
W / Hann / Db / 2008 / V: Valentino / MV: Contendro I
 
0244
Valendero de la Pomme
W / Hann / B / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Albatros
 
244
Valendero de la Pomme
W / Hann / B / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Albatros
 
0245
Vayana K
S / Hann / R / 2014 / V: Viscount / MV: Escudo I
 
245
Vayana K
S / Hann / R / 2014 / V: Viscount / MV: Escudo I
 
0246
Visconti 20
W / Hann / Db / 2013 / V: Viscount / MV: Carismo (Aranykapu Carismo)
 
0247
Volita 3
S / Hann / B / 2012 / V: Now Or Never M / MV: Calido I
 
W - Pferdename / KNR
0248
Whisky Lady 4
S / DSP / Db / 2013 / V: Abke / MV: Monte Bellini
 
248
Whisky Lady 4
S / DSP / Db / 2013 / V: Abke / MV: Monte Bellini
 
Z - Pferdename / KNR
0249
Zed Rock H
W / DSP / B / 2015 / V: Zacharov (Capello's Boy) / MV: Landjonker (Fruhling)
 
249
Zed Rock H
W / DSP / B / 2015 / V: Zacharov (Capello's Boy) / MV: Landjonker (Fruhling)
 
0250
Zenobia BS
S / Old / F / 2015 / V: Zapateado / MV: Equistro
 
250
Zenobia BS
S / Old / F / 2015 / V: Zapateado / MV: Equistro