Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 282 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Acinello
W / OS / B / 2016 / V: Acodetto I / MV: Graf Grannus
 
001
Acinello
W / OS / B / 2016 / V: Acodetto I / MV: Graf Grannus
 
0002
Aconchella R
S / Bay / B / 2010 / V: Con Chello / MV: Heraldik xx
 
0003
Amancai
S / W³rtt / B / 2010 / V: Araconit / MV: Calmaro
 
003
Amancai
S / Württ / B / 2010 / V: Araconit / MV: Calmaro
 
0004
Amie 19
S / Westf / Df / 2010 / V: Adelante II / MV: Palegro
 
004
Amie 19
S / Westf / Df / 2010 / V: Adelante II / MV: Palegro
 
0005
Anton on fleek
H / Rhld / F / 2013 / V: Arpeggio / MV: Pablo
 
0007
Arpeggio's Artax
W / Westf / F / 2012 / V: Arpeggio / MV: Graf Grannus
 
007
Arpeggio's Artax
W / Westf / F / 2012 / V: Arpeggio / MV: Graf Grannus
 
0008
Atlanta's Luna R
S / Bay / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Schampain
 
008
Atlanta's Luna R
S / Bay / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Schampain
 
B - Pferdename / KNR
0009
Balou L'espoir
W / BWP / B / 2013 / MV: Galoubet A
 
009
Balou L'espoir
W / BWP / B / 2013 / MV: Galoubet A
 
0010
Barones von Grafenwald
S / W³rtt / Schwb / 2005 / V: Baldini I / MV: Lenys Lemon
 
0011
Bella 1224
S / Pony o.R / B / 2010
 
011
Bella 1224
S / Pony o.R / B / 2010
 
0012
Ben 475
W / DSP / B / 2016 / V: Be Careful / MV: Qantas de L
 
0013
Bloody Mary vh Maarlohof
S / Z.Rpf / Schi / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Cento Lano
 
013
Bloody Mary vh Maarlohof
S / Z.Rpf / Schi / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Cento Lano
 
0155
Bonaly 9
S / 1997
 
C - Pferdename / KNR
0014
C'est sans pareil
W / W³rtt / Db / 2011 / V: Cristallo II / MV: Schampain
 
014
C'est sans pareil
W / Württ / Db / 2011 / V: Cristallo II / MV: Schampain
 
0015
Calimera 38
S / W³rtt / B / 2006 / V: Candillo / MV: Wanderbursch I
 
015
Calimera 38
S / Württ / B / 2006 / V: Candillo / MV: Wanderbursch I
 
0016
Callista 12
S / W³rtt / Db / 2011 / V: Ciacomo / MV: Silvio I
 
016
Callista 12
S / Württ / Db / 2011 / V: Ciacomo / MV: Silvio I
 
0017
Campino H 2
W / OS / Schi / 2006 / V: Calato / MV: Caletto I / 105JA79
 
017
Campino H 2
W / OS / Schi / 2006 / V: Calato / MV: Caletto I / 105JA79
 
0018
Candido 10
W / CH.Wb / R / 2010 / V: Conteur / MV: Chameur
 
0019
Captain Oskar
W / Westf / B / 2011 / V: Calmaro / MV: Acord II
 
019
Captain Oskar
W / Westf / B / 2011 / V: Calmaro / MV: Acord II
 
0020
Captain's Pleasure
S / Westf / B / 2011 / V: Captain Fire / MV: For Pleasure / 105PJ79
 
0021
Carentana 2
S / Holst / B / 2009 / V: Carentan / MV: Consens
 
021
Carentana 2
S / Holst / B / 2009 / V: Carentan / MV: Consens
 
0022
Cario
W / Holst / F / 2006 / V: Caresino / MV: Calvani / 104JD91
 
0023
Carlos 741
W / Hann / Db / 2010 / V: Count Grannus / MV: Wandergesell
 
023
Carlos 741
W / Hann / Db / 2010 / V: Count Grannus / MV: Wandergesell
 
0024
Carpe Diem 52
W / Holst / Schi / 2004 / V: Carolus I / MV: Contender
 
024
Carpe Diem 52
W / Holst / Schi / 2004 / V: Carolus I / MV: Contender
 
0025
Carry on my happy horse
W / Holst / F / 2009 / V: Catoki / MV: Chalan
 
025
Carry on my happy horse
W / Holst / F / 2009 / V: Catoki / MV: Chalan
 
0026
Casablanca GK
S / W³rtt / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Heraldik xx
 
026
Casablanca GK
S / Württ / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Heraldik xx
 
0027
Casimir 167
W / DR / F / 2009 / V: Creston Dundee / MV: Dundee Gold
 
027
Casimir 167
W / DR / F / 2009 / V: Creston Dundee / MV: Dundee Gold
 
0028
Cassiopeia HL
S / Hann / B / 2009 / V: Castus I / MV: Gajus
 
0029
Cassito 9
W / KWPN / B / 2013 / V: Zambesi / MV: Indorado
 
029
Cassito 9
W / KWPN / B / 2013 / V: Zambesi / MV: Indorado
 
0030
Cassitus
W / Holst / Schi / 2006 / V: Cassini II / MV: Cantus / 104LT81
 
030
Cassitus
W / Holst / Schi / 2006 / V: Cassini II / MV: Cantus / 104LT81
 
0031
Catch as Catch can RL
W / Holst / Schi / 2015 / V: Christian / MV: Lasino
 
031
Catch as Catch can RL
W / Holst / Schi / 2015 / V: Christian / MV: Lasino
 
0032
Catina 21
S / Holst / B / 2010 / V: Con Spirito R / MV: Alexis Z
 
032
Catina 21
S / Holst / B / 2010 / V: Con Spirito R / MV: Alexis Z
 
0033
Caylin
S / Old / B / 2013 / V: Castino / MV: Silvio I
 
033
Caylin
S / Old / B / 2013 / V: Castino / MV: Silvio I
 
0034
Ceks 6
W / W³rtt / B / 2011 / V: Conway II / MV: Roma
 
034
Ceks 6
W / Württ / B / 2011 / V: Conway II / MV: Roma
 
0035
Celia Ana II
S / Meckl. / Schi / 2009 / V: Cellestial / MV: Al Capone / 105ST75
 
0036
Centino 11
W / W³rtt / B / 2009 / V: Carry / MV: Ehrenwort
 
036
Centino 11
W / Württ / B / 2009 / V: Carry / MV: Ehrenwort
 
0156
Charly Brown
W / 0
 
156
Charly Brown
W / 0
 
0038
Charming Boy 36
W / Hann / Schwb / 1998 / V: Compliment / MV: Amani
 
0039
Chekandina 2
S / Old / B / 2009 / V: Chekandino / MV: On the Take
 
039
Chekandina 2
S / Old / B / 2009 / V: Chekandino / MV: On the Take
 
0040
Chellestino 3
W / Hann / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Grosso Z
 
040
Chellestino 3
W / Hann / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Grosso Z
 
0041
Chester 374
W / DSP / B / 2015 / V: Nurjev / MV: Cor de Brillant
 
0042
Chica Valiente
S / DR / Schi / 2009 / V: Bol.Titano M. / MV: Zandheuvel's Sunny Boy
 
042
Chica Valiente
S / DR / Schi / 2009 / V: Bol.Titano M. / MV: Zandheuvel's Sunny Boy
 
0168
Christo 21
W / 2005
 
168
Christo 21
W / 2005
 
0043
Cinaback K
S / W³rtt / Schwb / 2013 / V: Ugobak des Baleines / MV: Capitol I
 
043
Cinaback K
S / Württ / Schwb / 2013 / V: Ugobak des Baleines / MV: Capitol I
 
0044
Cinetti
W / W³rtt / B / 2006 / V: Cellini / MV: Calmaro
 
044
Cinetti
W / Württ / B / 2006 / V: Cellini / MV: Calmaro
 
0045
Claire 148
S / Bay / B / 2009 / V: Clintord I / MV: Lord Inci Pit
 
045
Claire 148
S / Bay / B / 2009 / V: Clintord I / MV: Lord Inci Pit
 
0046
Clara 203
S / DSP / B / 2015 / V: Chico's Boy / MV: Centesimo I
 
046
Clara 203
S / DSP / B / 2015 / V: Chico's Boy / MV: Centesimo I
 
0048
Claud 3
W / DSP / Schi / 2013 / V: Colestus / MV: Pik L
 
048
Claud 3
W / DSP / Schi / 2013 / V: Colestus / MV: Pik L
 
0049
Coco Chanel 136
S / Dt.Pf / B / 2003 / V: Consens / MV: Pontiac xx
 
049
Coco Chanel 136
S / Dt.Pf / B / 2003 / V: Consens / MV: Pontiac xx
 
0050
Comte's Wajukae
W / Hann / B / 2015 / V: Comte / MV: Ginsberg
 
050
Comte's Wajukae
W / Hann / B / 2015 / V: Comte / MV: Ginsberg
 
0051
Consuela 17
S / Westf / F / 2015 / V: Cola Zero / MV: a' Lee Spring Power
 
051
Consuela 17
S / Westf / F / 2015 / V: Cola Zero / MV: a' Lee Spring Power
 
0052
Contendra I
S / Hann / Db / 2004 / V: Contendro I / MV: Ansas
 
052
Contendra I
S / Hann / Db / 2004 / V: Contendro I / MV: Ansas
 
0053
Cool Moon Cartania
S / Holst / Db / 2015 / V: Cool Man K / MV: Cartani
 
053
Cool Moon Cartania
S / Holst / Db / 2015 / V: Cool Man K / MV: Cartani
 
0054
Coral Beach 4
S / Grpf.o.R / B / 2009
 
054
Coral Beach 4
S / Grpf.o.R / B / 2009
 
0055
Coraya 2
S / Dt.Pf / B / 2003 / V: Consens / MV: Sandro
 
055
Coraya 2
S / Dt.Pf / B / 2003 / V: Consens / MV: Sandro
 
0056
Corona 112
S / Holst / Db / 2010 / V: Contados / MV: Landlord
 
056
Corona 112
S / Holst / Db / 2010 / V: Contados / MV: Landlord
 
0057
Crystal H.
S / W³rtt / RSchi / 2008 / V: Come Well / MV: Life is Life
 
057
Crystal H.
S / Württ / RSchi / 2008 / V: Come Well / MV: Life is Life
 
0058
Curly Sue 129
S / W³rtt / FkaSc / 2005 / V: Calido I / MV: unbekannt
 
058
Curly Sue 129
S / Württ / FkaSc / 2005 / V: Calido I / MV: unbekannt
 
D - Pferdename / KNR
0059
Danny Sahne 3
S / DR / F / 2009 / V: Dancing Fox B / MV: Oweron
 
059
Danny Sahne 3
S / DR / F / 2009 / V: Dancing Fox B / MV: Oweron
 
0165
Davita R
S / Hann / Db / 2011 / V: Diarado / MV: Acorado I
 
165
Davita R
S / Hann / Db / 2011 / V: Diarado / MV: Acorado I
 
0061
Dejerano
W / DSP / F / 2014 / V: Dominus / MV: Bergamon
 
061
Dejerano
W / DSP / F / 2014 / V: Dominus / MV: Bergamon
 
0062
Demet Lord Poly
W / OS / B / 2011 / V: Lord Argentinus / MV: Polydor / 106KS77
 
0064
Diamony
S / W³rtt / Schwb / 2008 / V: Diamond Star / MV: Campari M
 
064
Diamony
S / Württ / Schwb / 2008 / V: Diamond Star / MV: Campari M
 
0065
Dimanche T
S / DR / F / 2004 / V: Danny Gold / MV: Golden Dancer
 
065
Dimanche T
S / DR / F / 2004 / V: Danny Gold / MV: Golden Dancer
 
0066
Don Florenco 3
W / W³rtt / B / 2009 / V: Don Frederico / MV: Florestan I
 
066
Don Florenco 3
W / Württ / B / 2009 / V: Don Frederico / MV: Florestan I
 
0067
Donna Clara W
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Lincoln
 
067
Donna Clara W
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Lincoln
 
0068
Donnerwetter 84
W / Westf / B / 2014 / V: Diarado / MV: Cornet Fever
 
068
Donnerwetter 84
W / Westf / B / 2014 / V: Diarado / MV: Cornet Fever
 
0069
Dublin HR
W / Westf / F / 2013 / V: Dibadu L / MV: Lordanos
 
069
Dublin HR
W / Westf / F / 2013 / V: Dibadu L / MV: Lordanos
 
0070
Duchess of Hearts W 2
S / OS / F / 2009 / V: Duke of Hearts xx / MV: Quidam's Rubin / 104OC41
 
0157
Dusty Boy
W / 0
 
E - Pferdename / KNR
0071
Elandro 3
W / W³rtt / Schi / 2011 / V: Engadin / MV: Lintas
 
071
Elandro 3
W / Württ / Schi / 2011 / V: Engadin / MV: Lintas
 
0073
EMH Emily
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Stalypso / MV: Exodus
 
073
EMH Emily
S / Württ / Db / 2008 / V: Stalypso / MV: Exodus
 
0074
Emilia 42
S / W³rtt / B / 2011 / V: Engadin / MV: Baldini I
 
074
Emilia 42
S / Württ / B / 2011 / V: Engadin / MV: Baldini I
 
F - Pferdename / KNR
0075
Federiko Felini
W / LetW / B / 2008 / V: Filigran / MV: Quo Vados I
 
075
Federiko Felini
W / LetW / B / 2008 / V: Filigran / MV: Quo Vados I
 
0076
Fidiboo
W / DSP / F / 2015 / V: Fashion Maker / MV: Sir Donnerhall I
 
0077
Fly 111
S / W³rtt / Schwb / 2007 / V: Fleiner / MV: Campari M
 
077
Fly 111
S / Württ / Schwb / 2007 / V: Fleiner / MV: Campari M
 
0078
For Persian
H / OS / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: C-Indoctro / 103QA66
 
078
For Persian
H / OS / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: C-Indoctro / 103QA66
 
0079
For the Body B
H / W³rtt / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: Lucky Luke
 
079
For the Body B
H / Württ / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: Lucky Luke
 
0080
Francesca 68
S / W³rtt / B / 2013 / V: Fleiner / MV: Come Well
 
080
Francesca 68
S / Württ / B / 2013 / V: Fleiner / MV: Come Well
 
0081
Frido 36
W / W³rtt / B / 2011 / V: Fleiner / MV: Come Well
 
081
Frido 36
W / Württ / B / 2011 / V: Fleiner / MV: Come Well
 
0082
Fustique
W / KWPN / Schi / 2010 / V: Bustique / MV: Colman
 
082
Fustique
W / KWPN / Schi / 2010 / V: Bustique / MV: Colman
 
G - Pferdename / KNR
0084
Geisha 193
S / Lewitz / RSche / 2003 / V: Ontario I / MV: Partner
 
084
Geisha 193
S / Lewitz / RSche / 2003 / V: Ontario I / MV: Partner
 
0167
Gentleman
W / 2013
 
167
Gentleman
W / 2013
 
0164
Glenn Amour
S / DSP / B / 2003 / V: Glenn Mentino / MV: Almeo
 
164
Glenn Amour
S / DSP / B / 2003 / V: Glenn Mentino / MV: Almeo
 
0085
Golden Queen 10
S / Holst / Db / 2014 / V: Calinello / MV: Lord
 
085
Golden Queen 10
S / Holst / Db / 2014 / V: Calinello / MV: Lord
 
0086
Grace 444
S / W³rtt / R / 2013 / V: Graf Rhapsody / MV: Sherlock Holmes
 
086
Grace 444
S / Württ / R / 2013 / V: Graf Rhapsody / MV: Sherlock Holmes
 
0087
Graf Lichtenau
W / DSP / R / 2010 / V: Grafenstolz / MV: Raminus
 
087
Graf Lichtenau
W / DSP / R / 2010 / V: Grafenstolz / MV: Raminus
 
H - Pferdename / KNR
0088
Haley Velvet
S / Holst / B / 2015 / V: Cormint / MV: Lord
 
088
Haley Velvet
S / Holst / B / 2015 / V: Cormint / MV: Lord
 
0089
Harizma 2
S / Ar.Ha / Schi / 2013 / V: Bess Hadjil / MV: Astor
 
089
Harizma 2
S / Ar.Ha / Schi / 2013 / V: Bess Hadjil / MV: Astor
 
0091
Houston 20
W / Trak. / F / 2011 / V: Kentucky / MV: Kapriolan F
 
091
Houston 20
W / Trak. / F / 2011 / V: Kentucky / MV: Kapriolan F
 
I - Pferdename / KNR
0092
I Pad
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Espri / 105BB78
 
092
I Pad
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Espri / 105BB78
 
0093
In Kentucky
W / DSP / Df / 2015 / V: Ituango xx / MV: Ciacomo
 
093
In Kentucky
W / DSP / Df / 2015 / V: Ituango xx / MV: Ciacomo
 
0094
Incidence
S / DSP / Db / 2017 / V: Instantly / MV: Fahrenheit
 
0095
Ispendos B
W / DR / F / 2015 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Sandokan's Leonardo
 
095
Ispendos B
W / DR / F / 2015 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Sandokan's Leonardo
 
J - Pferdename / KNR
0096
Jade 50
S / Old / B / 2005 / V: Rebel Z I / MV: Julio Mariner xx
 
096
Jade 50
S / Old / B / 2005 / V: Rebel Z I / MV: Julio Mariner xx
 
0097
Jaguana
S / DSP / Db / 2017 / V: Jaguar Mail / MV: Ituango xx
 
0098
Jamaika's Daydream
S / W³rtt / F / 2013 / V: Johnson / MV: Laurentio
 
098
Jamaika's Daydream
S / Württ / F / 2013 / V: Johnson / MV: Laurentio
 
0099
Jasper 227
W / Ung. / Db / 2008 / V: Justboy / MV: Ginus
 
0100
Jonny W 3
H / Westf / B / 2015 / V: Berlin / MV: Grafenstolz
 
100
Jonny W 3
H / Westf / B / 2015 / V: Berlin / MV: Grafenstolz
 
K - Pferdename / KNR
0101
Karlshofs Ukado
W / Holst / B / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Caretino
 
0102
Kate W
S / KWPN / Db / 2015 / V: Le Tot de Semilly / MV: Emilion / 106YR19
 
102
Kate W
S / KWPN / Db / 2015 / V: Le Tot de Semilly / MV: Emilion / 106YR19
 
0103
Kienbergs Boccaccio
W / Wel.B / 2011 / V: Breeton Bric / MV: Nimbo
 
103
Kienbergs Boccaccio
W / Wel.B / 2011 / V: Breeton Bric / MV: Nimbo
 
L - Pferdename / KNR
0105
La Palma 7
S / DSP / R / 2014 / V: Lord Loxley I / MV: Rachmaninoff
 
105
La Palma 7
S / DSP / R / 2014 / V: Lord Loxley I / MV: Rachmaninoff
 
0106
Lacost 10
W / Hann / F / 2008 / V: Londonderry / MV: Wolkenstein II / 106KO63
 
0107
Lady Agassi
S / DSP / R / 2017 / V: Agassi / MV: Weltenburg
 
0158
Laika
S / -n.gefunde / 1998
 
158
Laika
S / -n.gefunde / 1998
 
0108
Lana Del Ray 2
S / Grpf.o.R / B / 2008 / V: Liverpool / MV: Landor S
 
108
Lana Del Ray 2
S / Grpf.o.R / B / 2008 / V: Liverpool / MV: Landor S
 
0109
Lancantho
W / Holst / Schi / 2006 / V: Ladas / MV: Carthago
 
109
Lancantho
W / Holst / Schi / 2006 / V: Ladas / MV: Carthago
 
0110
Lancelot 394
W / Hann / Db / 2010 / V: Linton / MV: Acord II
 
110
Lancelot 394
W / Hann / Db / 2010 / V: Linton / MV: Acord II
 
0111
Lennox 405
W / Holst / Db / 2011 / V: Leonce / MV: Candillo
 
111
Lennox 405
W / Holst / Db / 2011 / V: Leonce / MV: Candillo
 
0112
Leonit 5
W / DSP / B / 2015 / V: Lorano / MV: Calando Landgraf
 
112
Leonit 5
W / DSP / B / 2015 / V: Lorano / MV: Calando Landgraf
 
0113
Lilou 5
S / W³rtt / B / 2006 / V: Le Champion / MV: Rapaulo
 
113
Lilou 5
S / Württ / B / 2006 / V: Le Champion / MV: Rapaulo
 
0114
Limelight M
W / Holst / F / 2010 / V: Lavaletto / MV: Carolus I
 
114
Limelight M
W / Holst / F / 2010 / V: Lavaletto / MV: Carolus I
 
0115
Limero 6
W / Hann / B / 2016 / V: Livello / MV: Contendro I
 
0116
Limited Edition F.E.
S / KWPN / F / 2016 / V: Cancara / MV: Wizzerd WV
 
116
Limited Edition F.E.
S / KWPN / F / 2016 / V: Cancara / MV: Wizzerd WV
 
0117
Lomby 2
W / Holst / F / 2011 / V: Lordanos / MV: Contendro I
 
0118
Lord Lässig
W / Bay / B / 2008 / V: Landprinz / MV: Landkaiser
 
0119
Lord's Betzy
S / Grpf.o.R / B / 2012
 
119
Lord's Betzy
S / Grpf.o.R / B / 2012
 
0120
Luckie Lou
H / Old / B / 2003 / V: Landcapitol / MV: Contender / 103CL03
 
120
Luckie Lou
H / Old / B / 2003 / V: Landcapitol / MV: Contender / 103CL03
 
M - Pferdename / KNR
0121
Magna di Coco
S / W³rtt / R / 2013 / V: Magnus Romeo / MV: Barlöwe
 
121
Magna di Coco
S / Württ / R / 2013 / V: Magnus Romeo / MV: Barlöwe
 
0122
Montecore 8
W / Holst / Schi / 2012 / V: Cassini I / MV: Contender
 
122
Montecore 8
W / Holst / Schi / 2012 / V: Cassini I / MV: Contender
 
N - Pferdename / KNR
0123
Nelly 427
S / DR / FFalb / 2008 / V: FS Don't Worry / MV: Black Boy
 
123
Nelly 427
S / DR / FFalb / 2008 / V: FS Don't Worry / MV: Black Boy
 
0124
Nelusco
W / EHafl / F / 2011 / V: Nakuri / MV: Winzer
 
124
Nelusco
W / EHafl / F / 2011 / V: Nakuri / MV: Winzer
 
P - Pferdename / KNR
0125
Panthenius
H / Trak. / Schwb / 2008 / V: Titelheld / MV: Hamlet Go
 
125
Panthenius
H / Trak. / Schwb / 2008 / V: Titelheld / MV: Hamlet Go
 
0126
Pepino 214
W / W³rtt / B / 2006 / V: Pidgley / MV: Pikfein
 
0127
Pepita 201
S / Bay / B / 2013 / V: Acasino B / MV: Centauer Z
 
127
Pepita 201
S / Bay / B / 2013 / V: Acasino B / MV: Centauer Z
 
0128
Perlinjo
W / Grpf.o.R / Palom / 2011
 
128
Perlinjo
W / Grpf.o.R / Palom / 2011
 
0129
Picobello 59
W / Hann / B / 2015 / V: Perigueux / MV: Sergeant Pepper I
 
129
Picobello 59
W / Hann / B / 2015 / V: Perigueux / MV: Sergeant Pepper I
 
0130
Prinz Poldi 22
W / DR / Creme / 2007 / V: FS Pontiac
 
130
Prinz Poldi 22
W / DR / Creme / 2007 / V: FS Pontiac
 
Q - Pferdename / KNR
0162
Qualito of hope
H / Belgien / Fuchs / 2016
 
162
Qualito of hope
H / Belgien / Fuchs / 2016
 
0131
Quality's Lou
S / OS / Db / 2014 / V: Quality / MV: Landor S
 
131
Quality's Lou
S / OS / Db / 2014 / V: Quality / MV: Landor S
 
0132
Que Sera 31
S / W³rtt / B / 2009 / V: Que Guapo / MV: Candillo
 
0133
Quimico 5
W / Holst / B / 2016 / V: Quiwitino / MV: Candillo
 
0134
Quinto's Melody
S / DSP / RSchi / 2015 / V: Quinto's Chamb / MV: Royal Ascot
 
134
Quinto's Melody
S / DSP / RSchi / 2015 / V: Quinto's Chamb / MV: Royal Ascot
 
0135
Quithago
W / Holst / B / 2006 / V: Quick Nick I / MV: Carthago
 
R - Pferdename / KNR
0159
Rina
S / -n.gefunde / 2008
 
159
Rina
S / -n.gefunde / 2008
 
0136
Riscadia
S / Holst / B / 2013 / V: Riscal / MV: Diarado
 
136
Riscadia
S / Holst / B / 2013 / V: Riscal / MV: Diarado
 
0137
Rivalin W
S / OS / Db / 2013 / V: Lintoc / MV: Feuerwerk
 
137
Rivalin W
S / OS / Db / 2013 / V: Lintoc / MV: Feuerwerk
 
0138
Romance of Red
S / SAnha / B / 2000 / V: Rosentänzer / MV: Livius
 
138
Romance of Red
S / SAnha / B / 2000 / V: Rosentänzer / MV: Livius
 
S - Pferdename / KNR
0139
Sandero 6
W / W³rtt / Db / 2009 / V: Sir Sandro / MV: Marduk
 
0140
Santa Colora K
S / DSP / F / 2015 / V: Colore / MV: Sandro
 
0141
Santa Eldorada K
S / W³rtt / F / 2013 / V: Eldorado de Hus / MV: Sandro
 
141
Santa Eldorada K
S / Württ / F / 2013 / V: Eldorado de Hus / MV: Sandro
 
0166
Schneller Blitz
W / 2006
 
166
Schneller Blitz
W / 2006
 
0142
Scooter Boy
W / ZW / B / 2012 / V: Shalom d'Altenbach / MV: Favory AA
 
142
Scooter Boy
W / ZW / B / 2012 / V: Shalom d'Altenbach / MV: Favory AA
 
0143
Sibaya
S / Westf / Db / 2010 / V: Samorano / MV: Bariton
 
143
Sibaya
S / Westf / Db / 2010 / V: Samorano / MV: Bariton
 
0144
Sinfonie 179
S / Hann / Db / 2007 / V: Stakkato Gold / MV: Grundsee
 
144
Sinfonie 179
S / Hann / Db / 2007 / V: Stakkato Gold / MV: Grundsee
 
0145
Steelhammer 2
W / Hann / F / 2009 / V: Stakkato / MV: Acord II
 
145
Steelhammer 2
W / Hann / F / 2009 / V: Stakkato / MV: Acord II
 
0163
Stofe
H / Db / 2009
 
163
Stofe
H / Db / 2009
 
0147
Szimney Sweeper
S / DSP / B / 2013 / V: Satisfaction I / MV: Caretano Z
 
147
Szimney Sweeper
S / DSP / B / 2013 / V: Satisfaction I / MV: Caretano Z
 
T - Pferdename / KNR
0148
Talou Two
S / DSP / F / 2014 / V: Taloubet Z (Taloubet K) / MV: Qantas de L
 
U - Pferdename / KNR
0149
Unouno
W / Trak. / Db / 2014 / V: Hirtentanz / MV: Sky Dancer
 
149
Unouno
W / Trak. / Db / 2014 / V: Hirtentanz / MV: Sky Dancer
 
V - Pferdename / KNR
0150
Valentine's Day 3
W / B / 2016 / MV: Lyjanero
 
150
Valentine's Day 3
W / B / 2016 / MV: Lyjanero
 
0151
Valparice
S / DSP / Db / 2014 / V: Viscount / MV: Contados
 
151
Valparice
S / DSP / Db / 2014 / V: Viscount / MV: Contados
 
0161
Vardano
W / NL Shetlan / Rappe / 2004
 
0152
Varell 13
S / Hann / Db / 2012 / V: Van Helsing / MV: Zacharias
 
152
Varell 13
S / Hann / Db / 2012 / V: Van Helsing / MV: Zacharias
 
W - Pferdename / KNR
0160
Warsteiner 33
W / 2014
 
0153
Westcoast Touch
W / Grpf.o.R / B / 2002
 
153
Westcoast Touch
W / Grpf.o.R / B / 2002
 
0154
Wisely 2
S / Bay / F / 2010 / V: Raueck III / MV: First Boy
 
154
Wisely 2
S / Bay / F / 2010 / V: Raueck III / MV: First Boy