Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 272 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Aber Hallo 37
W / F / 2011
 
0002
Alexa vom Lunkeshof
S / ZW / Schi / 2011 / V: Asca / MV: Alexis Z
 
002
Alexa vom Lunkeshof
S / ZW / Schi / 2011 / V: Asca / MV: Alexis Z
 
0003
Altai vom Hofgut Monbach
H / ZW / Db / 2008 / V: Almaro / MV: Silvio I
 
003
Altai vom Hofgut Monbach
H / ZW / Db / 2008 / V: Almaro / MV: Silvio I
 
0005
Amoucheur 2
W / ZW / B / 1998 / V: Acardi / MV: Alpha / 105SK76
 
0006
Anno 14
H / Fries / R / 2016
 
006
Anno 14
H / Fries / R / 2016
 
0007
Aragon 520
W / Grpf.o.R / B / 2010
 
007
Aragon 520
W / Grpf.o.R / B / 2010
 
0180
Atlantis
W / Fuchs / 2011
 
180
Atlantis
W / Fuchs / 2011
 
B - Pferdename / KNR
0008
Baryonyx
W / Hann / F / 2015 / V: Benicio / MV: Crazy Classic
 
008
Baryonyx
W / Hann / F / 2015 / V: Benicio / MV: Crazy Classic
 
0009
Belle De Legante
S / KWPN / B / 2006
 
009
Belle De Legante
S / KWPN / B / 2006
 
0010
Bellini 77
W / Westf / B / 2010 / V: Balous Bellini / MV: Florestan I
 
010
Bellini 77
W / Westf / B / 2010 / V: Balous Bellini / MV: Florestan I
 
0012
BEST OF ROND DU PRE
S / PoSF / B / 2011 / V: KOOIHUSTER TEAKE / MV: BEL AMI DU RUERE
 
012
BEST OF ROND DU PRE
S / PoSF / B / 2011 / V: KOOIHUSTER TEAKE / MV: BEL AMI DU RUERE
 
0176
Bobby
W / palom / 2016
 
176
Bobby
W / palom / 2016
 
177
Bobby
W / palom / 2016
 
0013
Brandon Town
W / ISH / F / 2008 / V: French Buffet xx / MV: Ginger Holly / 104VU72
 
013
Brandon Town
W / ISH / F / 2008 / V: French Buffet xx / MV: Ginger Holly / 104VU72
 
0014
BWE Stopping Waves
S / ISH / B / 2014 / V: Nonstop / MV: Artist / 107EP03
 
C - Pferdename / KNR
0015
Cachou 20
H / DSP / Db / 2014 / V: Cormint / MV: Lordanos
 
015
Cachou 20
H / DSP / Db / 2014 / V: Cormint / MV: Lordanos
 
0016
Calimero 740
H / W³rtt / Db / 2012 / V: Cielito Lindo / MV: Ginsberg
 
016
Calimero 740
H / Württ / Db / 2012 / V: Cielito Lindo / MV: Ginsberg
 
0017
Calimero 754
W / OS / B / 2014 / V: Casiro I / MV: Canturano I
 
017
Calimero 754
W / OS / B / 2014 / V: Casiro I / MV: Canturano I
 
0018
Call me Callimero
W / Westf / B / 2010 / V: Caresino / MV: Feiner Stern
 
0019
Calypso 380
W / F / 2001
 
0020
Carla C
S / Westf / B / 2016 / V: Claritos / MV: Quite Capitol
 
0021
Carlotta 240
S / Hann / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Chasseur I
 
0023
Casanowa 2
W / DR / B / 2013 / V: Chantre B / MV: Night-Star I
 
023
Casanowa 2
W / DR / B / 2013 / V: Chantre B / MV: Night-Star I
 
184
Casey
S / Braun / 2013
 
0024
Caspar H 3
W / Old / B / 2011 / V: Contendro I / MV: Argentinus
 
024
Caspar H 3
W / Old / B / 2011 / V: Contendro I / MV: Argentinus
 
185
Caspary 2
W / Westf / B / 2002 / V: Cordobes I / MV: Grandeur / 102QT40
 
0025
Cassidy B 3
W / DSP / Schi / 2017 / V: Corrinaro / MV: Graf Sandro
 
0026
Cassina 90
S / Ung. / Schi / 2011 / V: Agropoint Cassiloo / MV: Vencel
 
026
Cassina 90
S / Ung. / Schi / 2011 / V: Agropoint Cassiloo / MV: Vencel
 
0027
Castielle
S / Holst / Schi / 2010 / V: Casiro II / MV: Painter's Row xx / 105OL44
 
027
Castielle
S / Holst / Schi / 2010 / V: Casiro II / MV: Painter's Row xx / 105OL44
 
0028
Castlecuff Sun Shine
S / Pony o.R / Palom / 2014
 
028
Castlecuff Sun Shine
S / Pony o.R / Palom / 2014
 
0029
Catchina
S / ZW / DbkaS / 2007 / V: Corlago / MV: Neshad xx
 
0030
Cathani
W / Holst / Schi / 2005 / V: Cartani / MV: Exkurs
 
0031
Caya Pleasure V
S / Westf / B / 2012 / V: Cardento / MV: For Pleasure
 
031
Caya Pleasure V
S / Westf / B / 2012 / V: Cardento / MV: For Pleasure
 
0032
Chamsin 5
W / ZW / B / 2005 / V: Cheenook / MV: Einsatz
 
032
Chamsin 5
W / ZW / B / 2005 / V: Cheenook / MV: Einsatz
 
0168
Chanel
S / 0
 
168
Chanel
S / 0
 
0034
Charming Foret
W / KWPN / F / 2005 / V: Bodo / MV: Leuns Veld's Elegant / 104GY13
 
0035
Chekhov V
W / Westf / B / 2016 / V: Chaman / MV: Chacco-Blue
 
035
Chekhov V
W / Westf / B / 2016 / V: Chaman / MV: Chacco-Blue
 
0037
Chica Bonita de Cristal
S / Rhld / Schi / 2010 / V: Cristallo / MV: Wall Street / 106EU89
 
037
Chica Bonita de Cristal
S / Rhld / Schi / 2010 / V: Cristallo / MV: Wall Street / 106EU89
 
0038
Chico 816
W / Westf / B / 2004 / V: Chico's Boy / MV: Sandro Song
 
0169
Chirivella
S / SCHI / 0
 
169
Chirivella
S / SCHI / 0
 
0039
Chopin 107
W / Hann / Db / 2013 / V: Chico's Boy / MV: Love and Jump
 
039
Chopin 107
W / Hann / Db / 2013 / V: Chico's Boy / MV: Love and Jump
 
0040
Cleopatra 298
S / DR / Db / 2014 / V: Calido-G / MV: Grannox
 
0041
Climax 4
W / Hann / Schi / 2010 / V: Cassini II / MV: Aloube Z
 
041
Climax 4
W / Hann / Schi / 2010 / V: Cassini II / MV: Aloube Z
 
0042
Colorado 224
W / Rhld / B / 2010 / V: Cristallo / MV: It's Me du Mesnil
 
0043
Columbo 48
W / DSP / Db / 2009 / V: Cordarex / MV: Ferman
 
0044
Cool Mammut VA
W / Holst / B / 2008 / V: Caretino / MV: Lord
 
044
Cool Mammut VA
W / Holst / B / 2008 / V: Caretino / MV: Lord
 
0046
Cute as a Button
W / B / 2010
 
046
Cute as a Button
W / B / 2010
 
D - Pferdename / KNR
0047
Dagomar vom Wartenberg
H / OS / Df / 2016 / V: Dinken / MV: Carolus I
 
0048
Daruby T
W / DR / F / 2014 / V: D-Day AT / MV: FS Don't Worry
 
048
Daruby T
W / DR / F / 2014 / V: D-Day AT / MV: FS Don't Worry
 
0170
Dawina 48
S / Old / B / 2004 / V: Depardieu / MV: Ex Libris
 
170
Dawina 48
S / Old / B / 2004 / V: Depardieu / MV: Ex Libris
 
0049
Delight M 3
S / ZW / F / 2013 / V: Don Frederic / MV: Gribaldi
 
049
Delight M 3
S / ZW / F / 2013 / V: Don Frederic / MV: Gribaldi
 
0050
Demoiselle C.L.
S / DR / R / 2011 / V: Dornik B / MV: Depardieu
 
0051
Diana 1182
S / Tsch.W. / F / 2011
 
0052
Diorissimo 3
W / Rhld / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Lanciano
 
0053
Django 411
H / Fries / R / 2013 / V: Wolfert
 
053
Django 411
H / Fries / R / 2013 / V: Wolfert
 
0054
Don Ragazzo
W / ZW / B / 2008 / V: Don Diamond / MV: Ragazzo / 106NO99
 
054
Don Ragazzo
W / ZW / B / 2008 / V: Don Diamond / MV: Ragazzo / 106NO99
 
0055
Donaldson 3
W / DR / F / 2001 / V: Ulfenbach Dream Boy / MV: Corado
 
055
Donaldson 3
W / DR / F / 2001 / V: Ulfenbach Dream Boy / MV: Corado
 
0056
Doreen's Diamond
S / Hann / Db / 2015 / V: Diamond Hit / MV: Dream of Glory
 
056
Doreen's Diamond
S / Hann / Db / 2015 / V: Diamond Hit / MV: Dream of Glory
 
0057
Double Fun 2
W / W³rtt / Db / 2004 / V: De Niro / MV: Consul / 103RS80
 
057
Double Fun 2
W / Württ / Db / 2004 / V: De Niro / MV: Consul / 103RS80
 
0058
Drakaris
W / ZW / B / 2008 / V: Don Diamond / MV: Garant
 
058
Drakaris
W / ZW / B / 2008 / V: Don Diamond / MV: Garant
 
0060
Düwel-Dakota
W / DR / Db / 2005 / V: Dino B / MV: Chirk Ceiniad
 
060
Düwel-Dakota
W / DR / Db / 2005 / V: Dino B / MV: Chirk Ceiniad
 
E - Pferdename / KNR
0062
Esprit H 3
W / ZW / F / 2007 / V: Elan d' Espoir III / MV: Grandus / 104LG18
 
062
Esprit H 3
W / ZW / F / 2007 / V: Elan d' Espoir III / MV: Grandus / 104LG18
 
0063
Evita 371
S / DR / F / 2007 / V: Amigo / MV: Gil
 
063
Evita 371
S / DR / F / 2007 / V: Amigo / MV: Gil
 
F - Pferdename / KNR
0064
Falco 362
W / DSP / B / 2008 / V: Fiepes Winged xx / MV: Fidelio / 105EG57
 
064
Falco 362
W / DSP / B / 2008 / V: Fiepes Winged xx / MV: Fidelio / 105EG57
 
0065
Feria de Chambourg
S / Lux.W / F / 2012 / V: Farewell III / MV: De Niro
 
065
Feria de Chambourg
S / Lux.W / F / 2012 / V: Farewell III / MV: De Niro
 
181
Filly 13
S / Old / Df / 2009 / V: Fidertanz / MV: Godehard
 
0067
Firebird 55
W / Holst / B / 2015 / V: F-One USA / MV: Liatos
 
067
Firebird 55
W / Holst / B / 2015 / V: F-One USA / MV: Liatos
 
0068
Firewall 2
W / Old / B / 2008 / V: Fidertanz / MV: Sandro Hit
 
0069
Fleur d'lys
S / Hann / B / 2010 / V: For Edition I / MV: Le Primeur / 107FW29
 
0070
Fürstengold S
W / Old / Db / 2013 / V: Fürstenball / MV: Johnson
 
070
Fürstengold S
W / Old / Db / 2013 / V: Fürstenball / MV: Johnson
 
0071
Futilitee
S / Grpf.o.R / B / 2010
 
0072
Fyn 5
W / Pol. / B / 2005 / V: Emetyt / MV: Geniusz
 
072
Fyn 5
W / Pol. / B / 2005 / V: Emetyt / MV: Geniusz
 
G - Pferdename / KNR
0073
Gabbana 13
W / KWPN / Db / 2011 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Ladalco
 
073
Gabbana 13
W / KWPN / Db / 2011 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Ladalco
 
0171
Galia
W / 2021
 
171
Galia
W / 2021
 
0074
Gentle Whisper 2
S / DR / Hlb / 2015 / V: Golden Challenge H / MV: FS Champion de Luxe
 
074
Gentle Whisper 2
S / DR / Hlb / 2015 / V: Golden Challenge H / MV: FS Champion de Luxe
 
0075
Gillette 6
S / ZW / R / 2010 / V: Ginsberg II / MV: Sandro Son
 
075
Gillette 6
S / ZW / R / 2010 / V: Ginsberg II / MV: Sandro Son
 
0076
Gillette 8
W / Hann / B / 2013 / V: Graf Galen / MV: Pluspunkt
 
076
Gillette 8
W / Hann / B / 2013 / V: Graf Galen / MV: Pluspunkt
 
0077
Gleam of Hope 5
S / ZW / RkaSc / 2008 / V: Ginsberg II / MV: Azett
 
0078
Glückskeks 8
S / DR / Palom / 2016 / V: Golden West / MV: Clooney AT
 
0172
Go Darsi Go
W / 0
 
172
Go Darsi Go
W / 0
 
0173
Golden Grace 10
S / DR / F / 2017 / V: Olivier K
 
173
Golden Grace 10
S / DR / F / 2017 / V: Olivier K
 
0079
Grate Storm xx
W / xx / F / 2007 / V: Noroit xx / MV: Charnwood Forest xx
 
H - Pferdename / KNR
186
Harmony
S / 2003
 
0080
Haronando vd Riethoeve
W / B / B / 2007 / V: Nabab de Reve / MV: Zortin
 
080
Haronando vd Riethoeve
W / B / B / 2007 / V: Nabab de Reve / MV: Zortin
 
0081
Hazel 40
S / Trak. / Db / 2005 / V: Kapriolan F / MV: Itaxerxes
 
081
Hazel 40
S / Trak. / Db / 2005 / V: Kapriolan F / MV: Itaxerxes
 
0082
Hazweio xx
W / xx / F / 2017 / V: Electric Beat xx / MV: Hernando xx
 
0083
Heebie-Jeebies
S / GB.P / FSche / 2007 / V: Uptons Deli Circus xx / 107EO64
 
083
Heebie-Jeebies
S / GB.P / FSche / 2007 / V: Uptons Deli Circus xx / 107EO64
 
0084
High Spirit 15
W / Old / B / 2013 / V: Hot Spirit / MV: Rubin Rouge
 
084
High Spirit 15
W / Old / B / 2013 / V: Hot Spirit / MV: Rubin Rouge
 
0085
Highlite 3
W / DR / Schi / 2008 / V: Henry / MV: Colorado
 
085
Highlite 3
W / DR / Schi / 2008 / V: Henry / MV: Colorado
 
0086
Hot Girl 3
S / DR / F / 2010 / V: Hot Cream
 
I - Pferdename / KNR
0087
Ideal de Muze
W / DSP / F / 2014 / V: I'm Special de Muze / MV: Diamir
 
087
Ideal de Muze
W / DSP / F / 2014 / V: I'm Special de Muze / MV: Diamir
 
0088
Ilay d'Olympe
W / OS / B / 2016 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Come Back II
 
088
Ilay d'Olympe
W / OS / B / 2016 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Come Back II
 
0089
Iluminati B
H / DSP / Db / 2015 / V: Insterburg / MV: Grafenstolz
 
089
Iluminati B
H / DSP / Db / 2015 / V: Insterburg / MV: Grafenstolz
 
0090
Insider 67
W / Trak. / Db / 2012 / V: All Inclusive / MV: Vivus / 106CH82
 
J - Pferdename / KNR
0092
Jurand 9
W / Pol. / B / 2015 / V: Romeo / MV: Dinar
 
092
Jurand 9
W / Pol. / B / 2015 / V: Romeo / MV: Dinar
 
0093
Just Another Day V
W / KWPN / Db / 2014 / V: Uphill / MV: Osmium
 
093
Just Another Day V
W / KWPN / Db / 2014 / V: Uphill / MV: Osmium
 
K - Pferdename / KNR
0094
Karita 3
S / KWPN / Schwb / 2015 / V: El Salvador / MV: Phantom
 
0095
Kentucky - YT
W / KWPN / Db / 2015 / V: Governor / MV: Goodtimes
 
095
Kentucky - YT
W / KWPN / Db / 2015 / V: Governor / MV: Goodtimes
 
0096
Kroonprins
W / KWPN / Df / 2015 / V: Galaxie / MV: Heineke
 
L - Pferdename / KNR
0097
La Dearina HAB Z
S / Z.Rpf / R / 2015 / V: Larino / MV: Lenett
 
097
La Dearina HAB Z
S / Z.Rpf / R / 2015 / V: Larino / MV: Lenett
 
0174
Landolf
W / Old / B / 2003 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Argentinus
 
174
Landolf
W / Old / B / 2003 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Argentinus
 
0100
Lea 316
S / Hann / F / 2015 / V: Londontime / MV: Don Cavallo
 
100
Lea 316
S / Hann / F / 2015 / V: Londontime / MV: Don Cavallo
 
183
Leeonardi
W / Trak. / R / 2008 / V: Gribaldi / MV: Habicht
 
0101
Lescadeur 26
W / ZW / B / 2011 / V: Limited Edition / MV: Rio Zeus
 
101
Lescadeur 26
W / ZW / B / 2011 / V: Limited Edition / MV: Rio Zeus
 
0102
Leventado
H / Westf / B / 2006 / V: Laudabilis / MV: Rosenkavalier
 
0103
Life is Life 24
W / Westf / F / 2005 / V: Laudabilis / MV: Davignon I / 106UK61
 
103
Life is Life 24
W / Westf / F / 2005 / V: Laudabilis / MV: Davignon I / 106UK61
 
0104
Lightning 117
W / OS / B / 2009 / V: Lucky Leader / MV: Singular Joter I
 
104
Lightning 117
W / OS / B / 2009 / V: Lucky Leader / MV: Singular Joter I
 
0105
Lilly-Fee 9
S / Old / F / 2010 / V: Lordanos / MV: Quattro B
 
105
Lilly-Fee 9
S / Old / F / 2010 / V: Lordanos / MV: Quattro B
 
0107
Livijana
S / Rhld / Schi / 2013 / V: La Calido / MV: Feiner Stern
 
0108
Livius S
W / ZW / B / 2006 / V: Luxius / MV: Pablo
 
108
Livius S
W / ZW / B / 2006 / V: Luxius / MV: Pablo
 
0109
Lord of Liberty 4
W / ISH / B / 2010 / V: Lancelot / MV: Glidawn Diamond
 
109
Lord of Liberty 4
W / ISH / B / 2010 / V: Lancelot / MV: Glidawn Diamond
 
0110
Lord Winston 3
W / Grpf.o.R / F / 2012
 
0111
Lou Daymen OLD
W / OS / F / 2014 / V: Landor S / MV: Come Back II / 106XB37
 
0112
Lovely Lindsay
S / Rhld / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Argentinus / 105PX88
 
112
Lovely Lindsay
S / Rhld / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Argentinus / 105PX88
 
0114
Lucky Stakkolensky B
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Sir Obolensky / MV: Lucky Boy D
 
114
Lucky Stakkolensky B
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Sir Obolensky / MV: Lucky Boy D
 
0115
Luigi 272
W / Bay / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Romanov Blue Hors
 
0116
Luigi H.H.
W / Lux.W / B / 2010 / V: Lordanos
 
0117
Lumos 6
W / OS / B / 2003 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Coriograf B
 
117
Lumos 6
W / OS / B / 2003 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Coriograf B
 
M - Pferdename / KNR
0118
Mad Max 82
W / Pony o.R / Schi / 2013
 
118
Mad Max 82
W / Pony o.R / Schi / 2013
 
0119
Magic Pearl 5
S / DSP / B / 2015 / V: Monte Bellino / MV: Limited Edition
 
0120
Mariachi Star V
S / Westf / Db / 2012 / V: Mariachi / MV: Quick Star
 
120
Mariachi Star V
S / Westf / Db / 2012 / V: Mariachi / MV: Quick Star
 
0121
Maximus 59
W / ZW / Df / 2005 / V: Motley xx / MV: Alpha / 103JF84
 
0122
McD Royal Blaze
S / DR / FFalb / 2012 / V: Dornik B / MV: Darino-Gold
 
0123
Meridian Marvel
W / ISH / Schi / 2015 / V: Orestus / MV: Womanizer
 
123
Meridian Marvel
W / ISH / Schi / 2015 / V: Orestus / MV: Womanizer
 
0124
Mini Hoeve's Elco
W / Wel.B / F / 2013 / V: Casperhof's Freddy / MV: Sarnau Pelydrog
 
0125
Montelino 28
W / ZW / B / 2011 / V: Monte Bellino / MV: Limited Edition
 
125
Montelino 28
W / ZW / B / 2011 / V: Monte Bellino / MV: Limited Edition
 
0126
Montess B
S / ZW / B / 2012 / V: Monte Bellino / MV: Ragazotti
 
126
Montess B
S / ZW / B / 2012 / V: Monte Bellino / MV: Ragazotti
 
0127
Mozart 309
W / Pony o.R / DbSTi / 2011
 
127
Mozart 309
W / Pony o.R / DbSTi / 2011
 
N - Pferdename / KNR
0128
Nagano Red Wine
H / OS / Schwb / 2013 / V: Numero Uno / MV: Stakkato
 
128
Nagano Red Wine
H / OS / Schwb / 2013 / V: Numero Uno / MV: Stakkato
 
0129
Nick Fury xx
W / xx / F / 2014 / MV: Shrek xx
 
0130
Night Breeze Z
S / Z.Rpf / B / 2016 / V: Naldo / MV: Conteur
 
130
Night Breeze Z
S / Z.Rpf / B / 2016 / V: Naldo / MV: Conteur
 
0131
Nothing Compares 2
S / DR / Palom / 2009 / V: Don't Worry Be Happy / MV: Brillant
 
131
Nothing Compares 2
S / DR / Palom / 2009 / V: Don't Worry Be Happy / MV: Brillant
 
0132
Nous avons lÝamour
S / DSP / B / 2014 / V: Numero Due D / MV: Van Deyk
 
132
Nous avons l´amour
S / DSP / B / 2014 / V: Numero Due D / MV: Van Deyk
 
O - Pferdename / KNR
0133
Oky Doky
W / ZW / B / 2005 / V: Cheetano / MV: Fidibus
 
133
Oky Doky
W / ZW / B / 2005 / V: Cheetano / MV: Fidibus
 
0134
Opio d'Alêne
H / OS / F / 2014 / V: Ogano Sitte / MV: Palfrenier
 
134
Opio d'Alêne
H / OS / F / 2014 / V: Ogano Sitte / MV: Palfrenier
 
P - Pferdename / KNR
0135
Peppermint Patty 24
S / Trak. / R / 2015 / V: Insterburg / MV: Sir Chamberlain
 
0136
Pia E von Ellerbachtal
S / Pony o.R / Schwb / 2012
 
182
Picasso 870
W / Bel.P / Db / 2011 / V: Vedet van de Vondelhoeve / MV: Calipso van de Vondelhoeve
 
0137
Poppings Clinton
W / NF / Db / 2014 / V: Reekamp's Eclips / MV: Elshofs Otto
 
137
Poppings Clinton
W / NF / Db / 2014 / V: Reekamp's Eclips / MV: Elshofs Otto
 
0138
Pumuckl Blue Eye
W / DR / F / 2018 / V: Pinocchio S.W. / MV: Dressman I
 
Q - Pferdename / KNR
0139
Quadrigo C
W / ZW / B / 2012 / V: Shouppydam des Horts / MV: Raphael
 
139
Quadrigo C
W / ZW / B / 2012 / V: Shouppydam des Horts / MV: Raphael
 
0140
Quana 5
S / DSP / F / 2015 / V: Qui Lago / MV: Ginsberg II
 
140
Quana 5
S / DSP / F / 2015 / V: Qui Lago / MV: Ginsberg II
 
0143
Quirly 9
S / Dt.Pf / F / 2011 / V: Quidam Cento / MV: Sable Rose (Calvados)
 
0144
Quppydam Z
W / Z.Rpf / B / 2010 / V: Quartz II Adelheid Z / MV: Aljano
 
144
Quppydam Z
W / Z.Rpf / B / 2010 / V: Quartz II Adelheid Z / MV: Aljano
 
R - Pferdename / KNR
0145
Ragazottis Last Dance
S / ZW / F / 2002 / V: Ragazotti / MV: Sandokan
 
145
Ragazottis Last Dance
S / ZW / F / 2002 / V: Ragazotti / MV: Sandokan
 
0146
Ramira S
S / Westf / B / 2013 / V: Rocky Lee / MV: Florestan I
 
146
Ramira S
S / Westf / B / 2013 / V: Rocky Lee / MV: Florestan I
 
0147
Raristo du Crespin
W / PoSF / B / 2005
 
147
Raristo du Crespin
W / PoSF / B / 2005
 
0148
Remondo 6
W / ZW / B / 2010 / V: Rivero II / MV: Ragazzo
 
148
Remondo 6
W / ZW / B / 2010 / V: Rivero II / MV: Ragazzo
 
0149
Rinaldo go for Gold
W / DR / 2006 / V: Stukhuster Ricardo go for Gold / MV: Regent
 
0178
Rosanna
S / New Forest / Fuchs / 1999
 
179
Rosanna
S / New Forest / Fuchs / 1999
 
178
Rosanna
S / New Forest / Fuchs / 1999
 
0175
Rowan
W / 2021
 
175
Rowan
W / 2021
 
S - Pferdename / KNR
0153
Shawn the black Sheep
W / ZW / R / 2009 / V: Stockholm / MV: Royaldik
 
0154
Silas 241
W / DSP / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Cassini I
 
154
Silas 241
W / DSP / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Cassini I
 
0155
Simsalabim K
W / ZW / Schwb / 2011 / V: Semper / MV: Landherr
 
155
Simsalabim K
W / ZW / Schwb / 2011 / V: Semper / MV: Landherr
 
0157
Spark 3
W / Lux.W / Db / 2007 / V: Singulord Joter / MV: Wanderbursch I
 
0158
Spellbound Indian Summer
W / Rhld / Df / 2001 / V: Saint George / MV: Donnerhall / GER42554
 
0159
Staatsdiamant
S / Old / Schwb / 2010 / V: Statesman / MV: Royal Diamond
 
159
Staatsdiamant
S / Old / Schwb / 2010 / V: Statesman / MV: Royal Diamond
 
T - Pferdename / KNR
0161
Tamira vom Weiherbrunnen-Hof
S / Fries / R / 2014 / V: Take / MV: Hugo
 
161
Tamira vom Weiherbrunnen-Hof
S / Fries / R / 2014 / V: Take / MV: Hugo
 
0162
Theodore Mosby
W / DR / Palom / 2008 / V: Top Zento / MV: Zeus (Nurzeus)
 
162
Theodore Mosby
W / DR / Palom / 2008 / V: Top Zento / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0163
Torero 12
H / Knabs / BTiSc / 2011 / V: Thor / MV: Acorath
 
V - Pferdename / KNR
0164
Valentina ES
S / DR / B / 2005 / V: Cyros / MV: Bright Moon xx
 
164
Valentina ES
S / DR / B / 2005 / V: Cyros / MV: Bright Moon xx
 
0165
Viva Vegas
W / Old / Df / 2014 / V: Veneziano / MV: Figaro
 
165
Viva Vegas
W / Old / Df / 2014 / V: Veneziano / MV: Figaro
 
W - Pferdename / KNR
0166
Weingräfins Emeli
S / Hann / B / 2010 / V: Exodus / MV: Silvano / 105JG67
 
166
Weingräfins Emeli
S / Hann / B / 2010 / V: Exodus / MV: Silvano / 105JG67
 
Z - Pferdename / KNR
0167
Zonnebloem
S / KWPN / Db / 2012 / V: Zambesi / MV: Caretino
 
167
Zonnebloem
S / KWPN / Db / 2012 / V: Zambesi / MV: Caretino