Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 1573 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
A Touch of Magic 3
W / DR / Palom / 2011 / V: Arvalon's Charles / MV: Feingold
 
001
A Touch of Magic 3
W / DR / Palom / 2011 / V: Arvalon's Charles / MV: Feingold
 
002
Aarezza
S / Hann / F / 2015 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Carabas
 
002
Aarezza
S / Hann / F / 2015 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Carabas
 
003
Aarona 3
S / Rhld / Db / 2013 / V: Arpeggio / MV: Pilot / 106SA73
 
003
Aarona 3
S / Rhld / Db / 2013 / V: Arpeggio / MV: Pilot / 106SA73
 
004
Abadan 103
W / DSP / B / 2017 / V: Askari / MV: Eldorado van de Zeshoek
 
005
Abby 68
S / Hann / R / 2008 / V: Alabaster / MV: Dressman
 
005
Abby 68
S / Hann / R / 2008 / V: Alabaster / MV: Dressman
 
006
Acanchalue PS
H / OS / B / 2012 / V: Acantus / MV: Chacco-Blue / 106IO16
 
006
Acanchalue PS
H / OS / B / 2012 / V: Acantus / MV: Chacco-Blue / 106IO16
 
007
Acteur 27
W / Hann / B / 2016 / V: Action-Breaker / MV: Conteur
 
008
Action Addi
W / OS / B / 2016 / V: Action Blue / MV: Aljano
 
009
Action Girl 10
S / AESRpf / B / 2011 / V: Action-Pezi / MV: Torgos xx / 105ZC73
 
009
Action Girl 10
S / AESRpf / B / 2011 / V: Action-Pezi / MV: Torgos xx / 105ZC73
 
1101
Actionist de Tiji Z
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Action-Breaker / MV: Erco van T Roosakker / 107IG12
 
1101
Actionist de Tiji Z
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Action-Breaker / MV: Erco van T Roosakker / 107IG12
 
010
Adagia 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Lordanos
 
010
Adagia 3
S / Holst / Db / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Lordanos
 
011
Adelheid 56
S / Bay / B / 2013 / V: Check In / MV: Argentinus
 
012
Adessa du Rouet
S / OS / B / 2014 / V: Spartacus / MV: Baloubet du Rouet / 106MN23
 
012
Adessa du Rouet
S / OS / B / 2014 / V: Spartacus / MV: Baloubet du Rouet / 106MN23
 
013
Afra 161
S / Holst / B / 2008 / V: Contender / MV: Silvester
 
013
Afra 161
S / Holst / B / 2008 / V: Contender / MV: Silvester
 
014
Agani PS
W / Holst / B / 2017 / V: Aganix du Seigneur / MV: Acodetto I
 
014
Agani PS
W / Holst / B / 2017 / V: Aganix du Seigneur / MV: Acodetto I
 
015
Aganix's Amelie
S / Z.Rpf / B / 2017 / V: Aganix du Seigneur / MV: Avagon
 
016
Agarus T
W / Rhld / Schi / 2012 / V: Acorado's Ass / MV: Pay Cash
 
017
Al Pacino 62
W / DSP / F / 2009 / V: Alvalon / MV: Kolibri / 105IH15
 
017
Al Pacino 62
W / DSP / F / 2009 / V: Alvalon / MV: Kolibri / 105IH15
 
018
Aladdin van het Waterschoot
W / Z.Rpf / F / 2016 / V: Aktion Pur / MV: Emerald van het Ruytershof
 
018
Aladdin van het Waterschoot
W / Z.Rpf / F / 2016 / V: Aktion Pur / MV: Emerald van het Ruytershof
 
022
Amicello K
W / W³rtt / R / 2009 / V: Arpeggio / MV: Goldfever I / 104YJ31
 
022
Amicello K
W / Württ / R / 2009 / V: Arpeggio / MV: Goldfever I / 104YJ31
 
023
Amicello M
W / Bay / B / 2009 / V: Acordelli / MV: Argentinus
 
023
Amicello M
W / Bay / B / 2009 / V: Acordelli / MV: Argentinus
 
024
Amie 21
S / OS / Db / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Corlensky G I
 
026
Anoki 6
S / Rhld / Schwb / 2012 / V: Acomet / MV: Royal Angelo I / 107MV10
 
027
Anoki Amar
W / Hann / Schwb / 2014 / V: Almaz / MV: Charon
 
028
Anteros 5
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Argento / MV: Contender
 
029
Apollo 1057
H / Pol. / B / 2012 / V: Looping / MV: Car
 
029
Apollo 1057
H / Pol. / B / 2012 / V: Looping / MV: Car
 
030
Aquarell 68
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassaro / MV: Leuthen I
 
030
Aquarell 68
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassaro / MV: Leuthen I
 
031
Aquillo
H / CH.Wb / B / 2009 / V: Aquilino / MV: Ulysse d.Thurin
 
032
Arabela Belle
S / Tsch.W. / B / 2011 / V: Conway-T / MV: Raphael / 107QT48
 
033
Arecento
H / OS / Schi / 2017 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Cento
 
034
Aria 9
S / Holst / B / 2005 / V: Acodetto I / MV: Latus II
 
034
Aria 9
S / Holst / B / 2005 / V: Acodetto I / MV: Latus II
 
035
Ariane van Overis Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Arko / MV: Diamant de Semilly / 106OK93
 
035
Ariane van Overis Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Arko / MV: Diamant de Semilly / 106OK93
 
036
Arizona 160
S / Z.Rpf / B / 2017 / V: Aganix du Seigneur / MV: Calvaro Z
 
037
Arruba
S / Rhld / B / 2014 / V: Arpeggio / MV: Landauer / 106YU27
 
037
Arruba
S / Rhld / B / 2014 / V: Arpeggio / MV: Landauer / 106YU27
 
038
Askaria 11
S / DSP / B / 2016 / V: Askari / MV: Quiz
 
039
Astana H
S / W³rtt / B / 2011 / V: Diarado / MV: Landadel
 
040
Asti Cinzano 14
W / DSP / B / 2014 / V: Asti Spumante / MV: Quidam de Revel / 107OO05
 
041
Athletico 46
W / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Equest Carnute
 
041
Athletico 46
W / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Equest Carnute
 
042
Atlanta 563
S / Hann / B / 2017 / V: Action Blue / MV: Connor
 
042
Atlanta 563
S / Hann / B / 2017 / V: Action Blue / MV: Connor
 
043
Atlantaz
W / Holst / Db / 2011 / V: Atlantic VDL / MV: Alcatraz / 106MX80
 
043
Atlantaz
W / Holst / Db / 2011 / V: Atlantic VDL / MV: Alcatraz / 106MX80
 
044
Atlantica 19
S / OS / B / 2015 / V: Arko Junior PMS / MV: Quintender
 
1044
Atthina
S / Holst / B / 2008 / V: Catoki / MV: Contender / 105QW43
 
045
Aurelia 60
S / DSP / B / 2017 / V: Pirate / MV: Quidam de Revel
 
046
Aviletto
W / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Calato / 107MY61
 
046
Aviletto
W / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Calato / 107MY61
 
1128
Ayato
W / 2016
 
B - Pferdename / KNR
047
Bacardi-O
W / KWPN / B / 2011 / V: Ideal de la Loge / MV: Calvin
 
1045
Baileys 123
S / Westf / F / 2016 / V: Sylvain / MV: Quincy Jones / 107LZ30
 
049
Ballina Joey
S / Pony o.R / Schi / 2017
 
050
Ballinagore Bambi
W / ISH / B / 2009 / V: Gwennic de Goariva / MV: unbekannt / 105NW59
 
050
Ballinagore Bambi
W / ISH / B / 2009 / V: Gwennic de Goariva / MV: unbekannt / 105NW59
 
051
Ballon d'Or
H / DSP / B / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Kolibri / 105LA98
 
052
Balou 837
W / OS / B / 2010 / V: Baloussini / MV: Casall / 107LR12
 
052
Balou 837
W / OS / B / 2010 / V: Baloussini / MV: Casall / 107LR12
 
053
Balou's Girl 3
S / Z.Rpf / R / 2006 / V: Balou du Rouet / MV: Caretano Z
 
054
Baloua
S / Old / Df / 2010 / V: Balou du Rouet / MV: Inclusive / 105IX10
 
054
Baloua
S / Old / Df / 2010 / V: Balou du Rouet / MV: Inclusive / 105IX10
 
1046
Baloue's Girl
S / Meckl. / B / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Lord Kemm
 
1046
Baloue's Girl
S / Meckl. / B / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Lord Kemm
 
055
Balous La Vie en Rose
S / Old / F / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Chequille
 
056
Balthazar 4
W / KWPN / B / 2006 / V: Untouchable / MV: Calato / 103WA62
 
056
Balthazar 4
W / KWPN / B / 2006 / V: Untouchable / MV: Calato / 103WA62
 
057
Bambutscha 3
S / DSP / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Colman / 107BO37
 
058
Barnaby 35
H / OS / Df / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Chacco-Blue
 
058
Barnaby 35
H / OS / Df / 2015 / V: Balou du Rouet / MV: Chacco-Blue
 
1113
BEC Aurora
S / ISH / B / 2015 / V: Dondoctro Ryal K / MV: Clover Flush / 107LS16
 
1113
BEC Aurora
S / ISH / B / 2015 / V: Dondoctro Ryal K / MV: Clover Flush / 107LS16
 
060
Bella Vita J
S / W³rtt / F / 2013 / V: Baloubet du Rouet / MV: Crazy Classic / 106TF70
 
061
Belle Amie 77
S / Holst / B / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Cassini I
 
1047
Berghofs Lady
S / Holst / B / 2013 / V: Nerrado / MV: Contender / 107MB18
 
062
Berlin 14
S / KWPN / Db / 2013 / V: Cosun / MV: Caspar
 
062
Berlin 14
S / KWPN / Db / 2013 / V: Cosun / MV: Caspar
 
064
Bettina 60
S / OS / B / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Landadel
 
064
Bettina 60
S / OS / B / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Landadel
 
065
Bibi Balou 3
S / Holst / Schi / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Cassini II
 
065
Bibi Balou 3
S / Holst / Schi / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Cassini II
 
970
Big Red Balou 2
W / Hann / F / 2017 / V: Balou du Rouet / MV: Goldfever I
 
067
Bijou du Rouet 5
S / KWPN / F / 2016 / V: Brantzau / MV: Goodtimes / 107KO58
 
067
Bijou du Rouet 5
S / KWPN / F / 2016 / V: Brantzau / MV: Goodtimes / 107KO58
 
1048
Bilbo 48
W / Westf / F / 2014 / V: Sylvain / MV: Quincy Jones / 107LZ34
 
1048
Bilbo 48
W / Westf / F / 2014 / V: Sylvain / MV: Quincy Jones / 107LZ34
 
068
Billionair
W / KWPN / Schi / 2006 / V: Nassau / MV: Calido I / 103FJ59
 
069
Billy the Kid 60
W / Holst / Schi / 2014 / V: Cachas / MV: Quinar
 
070
Billypso PS
H / OS / Db / 2013 / V: Billy King / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
071
Black Moon 8
W / Old / Db / 2010 / V: Belissimo M / MV: Caprimond
 
072
Blue Ray 3
W / KWPN / Schi / 2011 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Ahorn (Olympic Ahorn)
 
072
Blue Ray 3
W / KWPN / Schi / 2011 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Ahorn (Olympic Ahorn)
 
073
Blue Winnie xx
S / xx / B / 2015 / V: Brusco xx / MV: Topanoora xx
 
074
Blueberry's Cornell
W / DSP / Schi / 2012 / V: Cassandro II / MV: Cachas / 107JV12
 
1049
Bobby Bob
W / Grpf.o.R / Db / 2017 / V: Unbekannt / MV: unbekannt
 
075
Bon Ventura Z
W / Z.Rpf / R / 2014 / V: Big Star JR K Z / MV: Taloubet Z (Taloubet K)
 
075
Bon Ventura Z
W / Z.Rpf / R / 2014 / V: Big Star JR K Z / MV: Taloubet Z (Taloubet K)
 
076
Bonfire Heart 12
S / Z.Rpf / B / 2015 / V: Baluga (Cartouche van't Zorgvl / MV: Ultimo / 106ZY79
 
077
Branshi
H / Hann / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Stakkato
 
078
Brave Star
S / OS / Schi / 2016 / V: E-Star / MV: Diarado
 
078
Brave Star
S / OS / Schi / 2016 / V: E-Star / MV: Diarado
 
079
BRS Captain Citaro
H / Westf / B / 2008 / V: Captain Fire / MV: Bariton / 105UI71
 
C - Pferdename / KNR
080
C Pallini
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Chellsini Z / MV: Portland L
 
081
C-Indira 3
S / OS / Db / 2012 / V: C-Indoctro / MV: Contender
 
082
Caboto 2
W / ZW / Schwb / 2009 / V: Cody I / MV: Ravallo / 105QW45
 
082
Caboto 2
W / ZW / Schwb / 2009 / V: Cody I / MV: Ravallo / 105QW45
 
083
Cadanita van der Beeke
S / Hann / B / 2014 / V: Cadanos / MV: Cassini II
 
084
Cadburry
W / Westf / Schi / 2007 / V: Cornado I / MV: Weinberg / 103WB17
 
084
Cadburry
W / Westf / Schi / 2007 / V: Cornado I / MV: Weinberg / 103WB17
 
085
Cadillac M
W / OS / B / 2012 / V: Cador / MV: C-Indoctro
 
086
Cadora 6
S / DSP / B / 2016 / V: Cador / MV: Lancer III
 
086
Cadora 6
S / DSP / B / 2016 / V: Cador / MV: Lancer III
 
087
Caesario 9
H / Holst / Schwb / 2014 / V: Cormint / MV: Calato / 107BO38
 
088
Caillou 61
H / Hann / B / 2017 / V: Cassus / MV: Landor S
 
088
Caillou 61
H / Hann / B / 2017 / V: Cassus / MV: Landor S
 
089
Caillou H
W / Old / B / 2015 / V: Conthargos / MV: Catoki
 
089
Caillou H
W / Old / B / 2015 / V: Conthargos / MV: Catoki
 
090
Caius B
W / ZW / B / 2013 / V: Cruise Missile / MV: Im Frühling
 
090
Caius B
W / ZW / B / 2013 / V: Cruise Missile / MV: Im Frühling
 
091
Caixa
S / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Landprinz
 
092
Caja Lou
S / Hann / B / 2014 / V: Commissario / MV: Friedenstraum
 
092
Caja Lou
S / Hann / B / 2014 / V: Commissario / MV: Friedenstraum
 
093
Caldas 6
W / OS / R / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Lord Sinclair II / 105WP58
 
093
Caldas 6
W / OS / R / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Lord Sinclair II / 105WP58
 
094
Calgary 98
W / OS / Schwb / 2017 / V: Canoso / MV: Sandro Boy
 
094
Calgary 98
W / OS / Schwb / 2017 / V: Canoso / MV: Sandro Boy
 
1111
California 135
S / W³rtt / B / 2013 / V: Canturo / MV: For Europe
 
1111
California 135
S / Württ / B / 2013 / V: Canturo / MV: For Europe
 
095
Caligraf
W / Hann / Schi / 2016 / V: Calido I / MV: Graf Grannus
 
096
Calima 11
S / Old / F / 2014 / V: Cascadello I / MV: Balou du Rouet
 
096
Calima 11
S / Old / F / 2014 / V: Cascadello I / MV: Balou du Rouet
 
097
Calima 13
S / DSP / Schi / 2016 / V: Cambridge / MV: For Action
 
098
Calimerá
S / Holst / BkaSc / 2012 / V: Colman / MV: Acorado I
 
099
Calimera 69
S / Hann / B / 2012 / V: Carrico / MV: Lord Pezi
 
099
Calimera 69
S / Hann / B / 2012 / V: Carrico / MV: Lord Pezi
 
101
Call me Cassini
W / Holst / Db / 2008 / V: Cassini II / MV: Contender / 103VM06
 
101
Call me Cassini
W / Holst / Db / 2008 / V: Cassini II / MV: Contender / 103VM06
 
102
Call me Clinton 3
H / Hann / B / 2016 / V: Clinton's Heart / MV: Cassini II
 
103
Call Me Püppy
S / Grpf.o.R / B / 2017
 
104
Call me Zoé
S / KWPN / Schi / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Indorado
 
104
Call me Zoé
S / KWPN / Schi / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Indorado
 
105
Calle Coul
W / DSP / B / 2014 / V: Chatender / MV: Cento
 
105
Calle Coul
W / DSP / B / 2014 / V: Chatender / MV: Cento
 
106
Calou du Rouet
W / Bay / B / 2013 / V: Clooney / MV: Balou du Rouet
 
107
Caltessa Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Chellano Alpha Z (Klon Chellan / MV: Campione / 106IH62
 
108
Cameron 32
W / Holst / B / 2008 / V: Contender / MV: Clearway / 104IC36
 
110
Camilla 152
S / DSP / F / 2013 / V: Cassico / MV: Graf Anhalt E
 
110
Camilla 152
S / DSP / F / 2013 / V: Cassico / MV: Graf Anhalt E
 
111
Camilla M 3
S / W³rtt / B / 2013 / V: Ciacomo / MV: Upan la Jarthe AA
 
111
Camilla M 3
S / Württ / B / 2013 / V: Ciacomo / MV: Upan la Jarthe AA
 
113
Camouflage 37
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cachas / 107BU84
 
113
Camouflage 37
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cachas / 107BU84
 
114
Campari 269
W / Hann / B / 2007 / V: Contendro I / MV: Sion / 104JP35
 
115
Campino 329
W / B / 2003
 
116
Campino Highness
H / DSP / B / 2012 / V: Content de Lui / MV: Lord Z / 106ZK70
 
116
Campino Highness
H / DSP / B / 2012 / V: Content de Lui / MV: Lord Z / 106ZK70
 
117
Can do it 23
W / OS / F / 2013 / V: C-Trenton Z / MV: Argentinus
 
117
Can do it 23
W / OS / F / 2013 / V: C-Trenton Z / MV: Argentinus
 
118
Can-Tucky
W / Hann / B / 2011 / V: Canstakko / MV: Libero / 105LF28
 
119
Canberra 52
S / Holst / B / 2010 / V: Connor / MV: Alboretto / 106EP10
 
119
Canberra 52
S / Holst / B / 2010 / V: Connor / MV: Alboretto / 106EP10
 
120
Candle Light 22
S / Westf / B / 2013 / V: Cellagonero / MV: Lancer III
 
120
Candle Light 22
S / Westf / B / 2013 / V: Cellagonero / MV: Lancer III
 
121
Candy Crush K
S / Hann / B / 2011 / V: Carrico / MV: Silvio I
 
121
Candy Crush K
S / Hann / B / 2011 / V: Carrico / MV: Silvio I
 
122
Candy Danger
S / Hann / B / 2016 / V: Chaman / MV: Rubin Star N
 
123
Cantica 2
S / Hann / B / 2010 / V: Canturano I / MV: Athletico / 106BG58
 
124
Capetown Bay
W / Westf / B / 2016 / V: Cocktail Jet / MV: Sandro Boy / 107KE75
 
125
Capitano 76
W / OS / B / 2009 / V: Caretano Z / MV: Zeus (Nurzeus)
 
125
Capitano 76
W / OS / B / 2009 / V: Caretano Z / MV: Zeus (Nurzeus)
 
126
Capriani 3
W / Holst / B / 2012 / V: Cormint / MV: Barnaul xx
 
127
Capritano
W / Rhld / Df / 2015 / V: Capistrano / MV: Gralshüter
 
128
Captain Jack 52
W / Holst / B / 2009 / V: Caspar / MV: Libertino I / 105OC39
 
128
Captain Jack 52
W / Holst / B / 2009 / V: Caspar / MV: Libertino I / 105OC39
 
129
Captain Jack D
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Casall / 106ZF42
 
129
Captain Jack D
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Casall / 106ZF42
 
131
Cara Croft
S / DSP / B / 2016 / V: Casario I / MV: Levon (Zandor VDL)
 
131
Cara Croft
S / DSP / B / 2016 / V: Casario I / MV: Levon (Zandor VDL)
 
132
Caracas B
H / Hann / B / 2009 / V: Charilan / MV: Cranach
 
132
Caracas B
H / Hann / B / 2009 / V: Charilan / MV: Cranach
 
1050
Caracho 18
H / Holst / B / 2012 / V: Cassilano / MV: Quick Star / 107OJ31
 
1051
Caramba ZH
S / Holst / Db / 2017 / V: Caracho / MV: Cormint
 
133
Caramia 44
S / OS / B / 2012 / V: Coupe d'Or / MV: Le Champion
 
134
Caran d'Ache 2
W / OS / Df / 2012 / V: Clarimo / MV: Caretano Z / 106OB50
 
134
Caran d'Ache 2
W / OS / Df / 2012 / V: Clarimo / MV: Caretano Z / 106OB50
 
1052
Carell d'Amour
W / ZW / B / 2009 / V: Carell / MV: Tolbert
 
1052
Carell d'Amour
W / ZW / B / 2009 / V: Carell / MV: Tolbert
 
1115
Caribian Bellini
S / Westf / Schi / 2016 / V: Caspar / MV: Quidam de Revel / 107OJ37
 
1115
Caribian Bellini
S / Westf / Schi / 2016 / V: Caspar / MV: Quidam de Revel / 107OJ37
 
135
Carigno
H / Holst / B / 2009 / V: Casall / MV: Coronado / 104SK68
 
136
Carla 261
S / DSP / Db / 2016 / V: Casario I / MV: Escudo I
 
137
Carla Caronja L
S / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Carrico
 
137
Carla Caronja L
S / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Carrico
 
138
Carla Columna L
S / W³rtt / B / 2012 / V: Carrico / MV: Cassini I
 
138
Carla Columna L
S / Württ / B / 2012 / V: Carrico / MV: Cassini I
 
139
Carla Ice
S / Ung. / Hlb / 2017 / V: Nino Ice Z / MV: C-Indoctro II
 
139
Carla Ice
S / Ung. / Hlb / 2017 / V: Nino Ice Z / MV: C-Indoctro II
 
140
Carlchen S 2
H / ZW / F / 2013 / V: Comme il faut / MV: Emilion / 105XD07
 
141
Carletta 19
S / DSP / Db / 2017 / V: Casario I / MV: Giradelli
 
141
Carletta 19
S / DSP / Db / 2017 / V: Casario I / MV: Giradelli
 
142
Carlos 853
W / DSP / B / 2017 / V: Cormitender / MV: Askari / 107QA54
 
142
Carlos 853
W / DSP / B / 2017 / V: Cormitender / MV: Askari / 107QA54
 
143
Carlos Santos
W / Westf / B / 2008 / V: Captain Fire / MV: Phantom
 
143
Carlos Santos
W / Westf / B / 2008 / V: Captain Fire / MV: Phantom
 
144
Carlotta 211
S / Hann / B / 2008 / V: Cassus / MV: Landadel
 
144
Carlotta 211
S / Hann / B / 2008 / V: Cassus / MV: Landadel
 
145
Carlotta 367
S / OS / F / 2016 / V: Cellestial / MV: Quidam de Revel
 
146
Carmel by the sea
S / DSP / Db / 2016 / V: Kannan / MV: Caretino 2
 
147
Carmilla Black
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Kashmir van het Schuttershof
 
148
Carrimara
S / Holst / F / 2011 / V: Carrico / MV: Landsdown / 105LI49
 
148
Carrimara
S / Holst / F / 2011 / V: Carrico / MV: Landsdown / 105LI49
 
149
Carry 86
S / Hann / B / 2013 / V: Caracas B / MV: Contender
 
150
Carry on 17
W / ZW / B / 2010 / V: Carrico / MV: Dublin / 106VA58
 
150
Carry on 17
W / ZW / B / 2010 / V: Carrico / MV: Dublin / 106VA58
 
151
Carthino 4
H / OS / B / 2009 / V: Carthago / MV: Cassini II
 
151
Carthino 4
H / OS / B / 2009 / V: Carthago / MV: Cassini II
 
152
Cartinetto
W / OS / B / 2017 / V: Centino / MV: Cartoon / 107OF15
 
153
Cartorrada
S / OS / F / 2012 / V: Cartoon / MV: Corrado I / 106IY09
 
155
Casalita R
S / Holst / B / 2015 / V: Casalito / MV: Artani
 
155
Casalita R
S / Holst / B / 2015 / V: Casalito / MV: Artani
 
156
Casaliton
W / Holst / Schi / 2013 / V: Casalito / MV: Linton / 107CD06
 
156
Casaliton
W / Holst / Schi / 2013 / V: Casalito / MV: Linton / 107CD06
 
157
Casallino 12
W / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Clearway
 
157
Casallino 12
W / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Clearway
 
1129
Casallus
W / Holst / SCHWB / 2013 / V: Casall / MV: Contender / 106LI87
 
158
Casantus
H / Holst / Schi / 2013 / V: Casall / MV: Cantus
 
1053
Casaro 10
W / Ita.W / B / 2015 / V: Casiro I / MV: Heartbreaker / 107DM40
 
1053
Casaro 10
W / Ita.W / B / 2015 / V: Casiro I / MV: Heartbreaker / 107DM40
 
159
Cascada 121
S / Holst / Db / 2011 / V: Clarimo / MV: Canto / 106GK81
 
159
Cascada 121
S / Holst / Db / 2011 / V: Clarimo / MV: Canto / 106GK81
 
160
Cascadelli
H / DWB / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Solos Carex
 
161
Cascadya
S / DSP / Db / 2017 / V: Cody I / MV: Cassini II
 
162
Cascan 5
W / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Candillo
 
162
Cascan 5
W / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Candillo
 
164
Cascanetto
W / Holst / Db / 2013 / V: Cascanetti / MV: Lord Calypso / 106CB41
 
164
Cascanetto
W / Holst / Db / 2013 / V: Cascanetti / MV: Lord Calypso / 106CB41
 
165
Cash 197
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini I / MV: Carthago / 106EU39
 
166
Cash Flow 32
W / OS / B / 2014 / V: Centadel / MV: Cartoon / 106ZV25
 
167
Cashew VA
W / Holst / Db / 2010 / V: Cash and Carry / MV: Capitol I / 104SS05
 
167
Cashew VA
W / Holst / Db / 2010 / V: Cash and Carry / MV: Capitol I / 104SS05
 
168
Cashmere M
W / Holst / B / 2013 / V: Con Spirito R / MV: Landos / 106HQ75
 
168
Cashmere M
W / Holst / B / 2013 / V: Con Spirito R / MV: Landos / 106HQ75
 
169
Casiano 3
W / W³rtt / B / 2006 / V: Candillo / MV: Rubinstein I
 
171
Casino Royal 40
W / Hann / B / 2012 / V: Cassus / MV: Acord II
 
172
Casino Royal 47
H / OS / B / 2015 / V: Casino Berlin / MV: Masai
 
172
Casino Royal 47
H / OS / B / 2015 / V: Casino Berlin / MV: Masai
 
174
Caspari 40
W / DSP / F / 2016 / V: Camargo / MV: Lanciano
 
175
Cassandra 394
S / ZW / B / 2013 / V: Cabarlord / MV: Contagio / 106RM38
 
176
Cassidy 63
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Nikidam du Chateau
 
176
Cassidy 63
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Nikidam du Chateau
 
177
Cassio 32
W / Holst / Schi / 2009 / V: Casall / MV: Claudio / 105EO92
 
178
Cassis 64
W / OS / B / 2008 / V: Casiro I / MV: Laurion / 104LT88
 
178
Cassis 64
W / OS / B / 2008 / V: Casiro I / MV: Laurion / 104LT88
 
179
Cassis S 3
H / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Cartani
 
179
Cassis S 3
H / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Cartani
 
180
Cassis van de Kranenburg
W / SBS / B / 2008 / V: Toulon / MV: Kannan / 104MF41
 
180
Cassis van de Kranenburg
W / SBS / B / 2008 / V: Toulon / MV: Kannan / 104MF41
 
181
Cassquino 3
H / Holst / F / 2016 / V: Casaltino / MV: Quidado
 
182
Castari
W / DSP / Db / 2017 / V: Cormitender / MV: Askari
 
182
Castari
W / DSP / Db / 2017 / V: Cormitender / MV: Askari
 
183
Castell 13
W / Hann / Schi / 2007 / V: Cassini II / MV: Raphael / 105IB60
 
185
Castina 7
S / Hann / Db / 2013 / V: Castino / MV: Escudo II
 
185
Castina 7
S / Hann / Db / 2013 / V: Castino / MV: Escudo II
 
186
Cat Balou 31
S / KWPN / B / 2004 / V: Special D / MV: Hollywood
 
187
Cataleya 34
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Le Primeur
 
187
Cataleya 34
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Le Primeur
 
188
Catalina 50
S / Holst / Schi / 2015 / V: Cachas / MV: Lasino / 107GY05
 
189
Catanzaro 5
H / Westf / Schi / 2013 / V: Canon Calido / MV: Quattro B / 105VH17
 
189
Catanzaro 5
H / Westf / Schi / 2013 / V: Canon Calido / MV: Quattro B / 105VH17
 
190
Catfish
W / Holst / Schwb / 2011 / V: Connor / MV: Alcatraz / 105SJ83
 
191
Cathanya
S / Holst / Schwb / 2007 / V: Contendro I / MV: Cardino
 
191
Cathanya
S / Holst / Schwb / 2007 / V: Contendro I / MV: Cardino
 
192
Catherine 4
S / DSP / F / 2017 / V: Cambridge / MV: Asti Spumante
 
193
Catoka 2
S / Hann / F / 2008 / V: Catoki / MV: Donar Ldb. / 106BX36
 
194
Catu vom Auhof
W / Holst / B / 2013 / V: Catoo / MV: Corofino II
 
195
Caturo
W / OS / B / 2017 / V: Cambridge / MV: Latouro
 
195
Caturo
W / OS / B / 2017 / V: Cambridge / MV: Latouro
 
196
Catwalk 27
W / Westf / Schi / 2012 / V: Cathanos / MV: Larenco / 106OX68
 
196
Catwalk 27
W / Westf / Schi / 2012 / V: Cathanos / MV: Larenco / 106OX68
 
197
Cayus 3
W / Holst / Db / 2008 / V: Cayado / MV: Cor de la Bryere / 103VG97
 
197
Cayus 3
W / Holst / Db / 2008 / V: Cayado / MV: Cor de la Bryere / 103VG97
 
198
Cazan
H / OS / Schwb / 2016 / V: Cazaan / MV: Masai
 
198
Cazan
H / OS / Schwb / 2016 / V: Cazaan / MV: Masai
 
199
Ceasar 23
W / Dt.Pf / FSchi / 2014 / V: C-Trenton Z / MV: Robinson
 
200
Cebulba
W / OS / B / 2009 / V: Check In / MV: Grandeur / 107MX49
 
201
Cecile Beauty
S / Ung. / B / 2017 / V: Harrisburgh VDL / MV: Quality Time (NED)
 
201
Cecile Beauty
S / Ung. / B / 2017 / V: Harrisburgh VDL / MV: Quality Time (NED)
 
202
Celine 277
S / Ung. / Hlb / 2017 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Caspar
 
202
Celine 277
S / Ung. / Hlb / 2017 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Caspar
 
203
Cellestina 8
S / Holst / F / 2013 / V: Cellestial / MV: Coriano 4 / 107LU48
 
204
Celvistano
W / Meckl. / B / 2014 / V: Cellestial / MV: Levistano / 106UK59
 
205
Cemal 5
W / OS / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Contendro I / 107OP69
 
205
Cemal 5
W / OS / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Contendro I / 107OP69
 
206
Cena 9
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Corrado II / 105YY48
 
206
Cena 9
S / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Corrado II / 105YY48
 
207
Centina 26
S / OS / B / 2016 / V: Casanova / MV: Narew xx
 
208
Centurio M
W / OS / B / 2011 / V: Centadel / MV: Kolibri
 
208
Centurio M
W / OS / B / 2011 / V: Centadel / MV: Kolibri
 
209
Cenzo 8
W / Westf / Db / 2009 / V: Christiano / MV: Dramaturg / 106TU79
 
210
Cepano Baloubet
W / DSP / F / 2014 / V: Chaman / MV: Stakkato's Highlight / 107CC83
 
210
Cepano Baloubet
W / DSP / F / 2014 / V: Chaman / MV: Stakkato's Highlight / 107CC83
 
211
Cermit 15
W / Hann / Schi / 2009 / V: Contendro I / MV: Glueckspilz
 
211
Cermit 15
W / Hann / Schi / 2009 / V: Contendro I / MV: Glueckspilz
 
212
Cero's Boy
W / Meckl. / B / 2012 / V: Cero I / MV: For Pleasure / 105XJ84
 
212
Cero's Boy
W / Meckl. / B / 2012 / V: Cero I / MV: For Pleasure / 105XJ84
 
213
Chaccada
S / ZW / B / 2012 / V: Chacco Chacco / MV: Lancado
 
213
Chaccada
S / ZW / B / 2012 / V: Chacco Chacco / MV: Lancado
 
215
Chacco K
H / Old / Db / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Grandeur
 
215
Chacco K
H / Old / Db / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Grandeur
 
216
Chacco's Balou PS
W / OS / B / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 107MZ89
 
216
Chacco's Balou PS
W / OS / B / 2012 / V: Chacco-Blue / MV: Balou du Rouet / 107MZ89
 
217
Chaccogranulito
W / OS / B / 2014 / V: Chaccato / MV: Granulit
 
218
Chaccomino GE
W / DSP / F / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Eskadron / 106CO75
 
219
Chaccuna S
S / DSP / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Nabab de Reve
 
220
Chacomo 32
H / DSP / B / 2009 / V: Conteur / MV: Lorentin I / 105MB75
 
220
Chacomo 32
H / DSP / B / 2009 / V: Conteur / MV: Lorentin I / 105MB75
 
221
Chacvaro
W / OS / F / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Calvaro Z / 105MP38
 
221
Chacvaro
W / OS / F / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Calvaro Z / 105MP38
 
222
Chakka 6
S / OS / B / 2014 / V: Chaloubet Tailormade / MV: Stakkato
 
222
Chakka 6
S / OS / B / 2014 / V: Chaloubet Tailormade / MV: Stakkato
 
224
Chalcedoon EB Z
W / Z.Rpf / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Quantum / 106HB87
 
224
Chalcedoon EB Z
W / Z.Rpf / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Quantum / 106HB87
 
1054
Chalero
W / OS / DbkaS / 2006 / V: Chalet / MV: Raphael
 
225
Challange
H / Holst / B / 2016 / V: Casall / MV: Quite Capitol
 
226
Challenger de L'Enclos
W / SBS / B / 2008 / V: Exquis Bentley / MV: Jus de Pomme / 105CT82
 
226
Challenger de L'Enclos
W / SBS / B / 2008 / V: Exquis Bentley / MV: Jus de Pomme / 105CT82
 
227
Chamaro
W / Westf / Db / 2002 / V: Charakter / MV: Concerto I / 104QC21
 
227
Chamaro
W / Westf / Db / 2002 / V: Charakter / MV: Concerto I / 104QC21
 
228
Champ 225
W / OS / B / 2009 / V: Christ / MV: Araconit
 
228
Champ 225
W / OS / B / 2009 / V: Christ / MV: Araconit
 
229
Championess 17
S / Holst / B / 2012 / V: Cachas / MV: Carvallo BB
 
230
Chantré 2
H / Holst / B / 2012 / V: Cassini I / MV: Corrado I / 106SB50
 
231
Chapagnarde 2
S / Hann / F / 2016 / V: Chap II / MV: Carabas / 107QX31
 
232
Chapeau 21
W / Hann / Db / 2009 / V: Chico's Boy / MV: Escudo I / 106CK72
 
232
Chapeau 21
W / Hann / Db / 2009 / V: Chico's Boy / MV: Escudo I / 106CK72
 
233
Chapeau 42
W / DSP / Db / 2014 / V: Cellestial / MV: Caretino 2
 
233
Chapeau 42
W / DSP / Db / 2014 / V: Cellestial / MV: Caretino 2
 
234
Chapeau Claque 43
W / DR / Falbe / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Mentos / 106EW10
 
234
Chapeau Claque 43
W / DR / Falbe / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Mentos / 106EW10
 
235
Chappalou 3
W / Holst / B / 2012 / V: Corrido / MV: Martel xx / 105XL32
 
235
Chappalou 3
W / Holst / B / 2012 / V: Corrido / MV: Martel xx / 105XL32
 
236
Charisma HS
S / Holst / F / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Cassito / 106HT39
 
237
Charity 45
S / Holst / B / 2010 / V: Cassini II / MV: Calypso I
 
237
Charity 45
S / Holst / B / 2010 / V: Cassini II / MV: Calypso I
 
238
Charlen G
S / ZW / Db / 2013 / V: Cador / MV: Lordalco
 
238
Charlen G
S / ZW / Db / 2013 / V: Cador / MV: Lordalco
 
239
Charlie 265
S / OS / B / 2014 / V: Castino / MV: Haarlem
 
239
Charlie 265
S / OS / B / 2014 / V: Castino / MV: Haarlem
 
1131
Charlie Chaplin 23
W / OS / BKASC / 2010 / V: Contagio / MV: Radius / 105ZY00
 
241
Charlotta Levista
S / Old / Schi / 2013 / V: Levisonn / MV: Rubin-Royal
 
241
Charlotta Levista
S / Old / Schi / 2013 / V: Levisonn / MV: Rubin-Royal
 
243
Charlotte 251
S / DSP / Db / 2017 / V: Casario I / MV: Syltus
 
243
Charlotte 251
S / DSP / Db / 2017 / V: Casario I / MV: Syltus
 
244
Charlotte Lotty
S / KWPN / Schi / 2015 / V: Casago / MV: Boston van de Rechni
 
245
Charly Brown 367
W / DSP / B / 2015 / V: Cristallo / MV: Accuse
 
246
Charly de Luxe 4
W / Holst / Schi / 2017 / V: Charleston / MV: Cantoblanco
 
247
Charly's Dream R
W / B / 2017 / V: Quiwi Dream / MV: Urleven Pironniere
 
248
Charming 31
H / Holst / Schi / 2013 / V: Cayado / MV: Calido I
 
249
Charming Girl S
S / Hann / Db / 2010 / V: Contagio / MV: Landclassic
 
249
Charming Girl S
S / Hann / Db / 2010 / V: Contagio / MV: Landclassic
 
250
Chaspa 3
W / Hann / Db / 2013 / V: Cormint / MV: Cardenio
 
251
Chatillon 3
W / DSP / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Goldwing
 
252
Chatino
W / OS / F / 2016 / V: Chac Boy (H2) / MV: Careful / 107GD60
 
1055
Chattanooga by Zyx
H / Westf / B / 2016 / V: Catoki Boy / MV: Comme il faut / 107LZ31
 
253
Chazetto
W / Hann / B / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Azett / 104OL66
 
253
Chazetto
W / Hann / B / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Azett / 104OL66
 
254
Che felicita
S / OS / B / 2014 / V: Chatender / MV: Fabriano
 
254
Che felicita
S / OS / B / 2014 / V: Chatender / MV: Fabriano
 
1114
Check Me 5
W / Hann / B / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: Linton
 
1114
Check Me 5
W / Hann / B / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: Linton
 
255
Check Out 2
S / Westf / B / 2006 / V: Contendro I / MV: Landgraf I / 103VF43
 
255
Check Out 2
S / Westf / B / 2006 / V: Contendro I / MV: Landgraf I / 103VF43
 
257
Checkmate 14
W / Dt.Pf / B / 2015 / V: Chilli Willi / MV: Lord Pezi
 
257
Checkmate 14
W / Dt.Pf / B / 2015 / V: Chilli Willi / MV: Lord Pezi
 
258
Checkpoint 43
W / OS / Schi / 2015 / V: Chap II / MV: Lone Star
 
259
Cheeky Charly Z
H / Z.Rpf / B / 2013 / V: Canabis / MV: Thunder van de Zuuthoeve / 107JP99
 
260
Chelsea 189
S / Holst / B / 2017 / V: Clarcon / MV: Cascari
 
260
Chelsea 189
S / Holst / B / 2017 / V: Clarcon / MV: Cascari
 
261
Cheriksen
H / Hann / R / 2016 / V: Chalet / MV: Welt Hit II
 
262
Chery-Lady 2
S / DSP / B / 2011 / V: Chico's Boy / MV: Lefevre / 106RX49
 
262
Chery-Lady 2
S / DSP / B / 2011 / V: Chico's Boy / MV: Lefevre / 106RX49
 
263
Chess 47
S / Old / B / 2016 / V: Congress / MV: Singulord Joter
 
264
Chester 367
W / DSP / B / 2015 / V: Cassoulet / MV: Quantum / 107BL90
 
264
Chester 367
W / DSP / B / 2015 / V: Cassoulet / MV: Quantum / 107BL90
 
265
Chester 388
W / Z.Rpf / Grau / 2017 / V: Cigaret JV H Z / MV: Tangelo van de Zuuthoeve
 
265
Chester 388
W / Z.Rpf / Grau / 2017 / V: Cigaret JV H Z / MV: Tangelo van de Zuuthoeve
 
266
Chester KS
H / OS / Schwb / 2018 / V: Clarimo / MV: Fairbanks
 
268
Cheyenne 1174
S / Hafl. / FhLH / 2005 / V: Asil / MV: Nobel
 
1056
Chi Chi Lou
W / DSP / Schi / 2015 / V: Caillou / MV: Zatino H / 107DM36
 
1056
Chi Chi Lou
W / DSP / Schi / 2015 / V: Caillou / MV: Zatino H / 107DM36
 
269
Chica one von Justa Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Cadeau de Muze / MV: Lord Sinclair I
 
271
Chicago 196
W / Westf / F / 2013 / V: C-Trenton Z / MV: Balou du Rouet / 106TY52
 
271
Chicago 196
W / Westf / F / 2013 / V: C-Trenton Z / MV: Balou du Rouet / 106TY52
 
272
Chicharito
W / Holst / B / 2007 / V: Caretino 2 / MV: Contender
 
274
Chico 979
W / Holst / BkaSc / 2014 / V: Colman / MV: Cascavelle / 107MW60
 
274
Chico 979
W / Holst / BkaSc / 2014 / V: Colman / MV: Cascavelle / 107MW60
 
275
Chilano Blue
H / Hann / B / 2014 / V: Chacco's Son I / MV: Carenzo
 
275
Chilano Blue
H / Hann / B / 2014 / V: Chacco's Son I / MV: Carenzo
 
276
Chilento's Boy
W / Holst / Schi / 2006 / V: Chilento / MV: Colman
 
277
Chili Fee
S / OS / R / 2016 / V: Chacco Chacco / MV: Cartani
 
277
Chili Fee
S / OS / R / 2016 / V: Chacco Chacco / MV: Cartani
 
278
Chili Knight
H / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Zarewitsch xx / 106XP55
 
278
Chili Knight
H / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Zarewitsch xx / 106XP55
 
1057
Chilly Lilly ZH
S / Holst / B / 2017 / V: Cancara / MV: Con Air
 
279
Chimansky 3
W / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
279
Chimansky 3
W / Holst / Db / 2014 / V: Casall / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
280
Chin's Baloubeta
S / Holst / B / 2012 / V: Chin Champ / MV: Baloubet du Rouet / 106VY16
 
280
Chin's Baloubeta
S / Holst / B / 2012 / V: Chin Champ / MV: Baloubet du Rouet / 106VY16
 
281
Chinchillo
W / Z.Rpf / Schwb / 2015 / V: Corydon / MV: Quidam de Revel
 
281
Chinchillo
W / Z.Rpf / Schwb / 2015 / V: Corydon / MV: Quidam de Revel
 
282
Chino 29
W / DSP / B / 2014 / V: Cellestial / MV: Leo von Faelz / 107BP30
 
282
Chino 29
W / DSP / B / 2014 / V: Cellestial / MV: Leo von Faelz / 107BP30
 
283
Chio Z
H / Z.Rpf / Schi / 2015 / V: Chellano Alpha Z (Klon Chellan / MV: Chacco-Blue / 107JQ18
 
1058
Chiotto 3
H / OS / B / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Darco
 
284
Chipsy Lady 2
S / W³rtt / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Ricardo
 
284
Chipsy Lady 2
S / Württ / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Ricardo
 
285
Chiuvana 2
S / DSP / Schi / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Coronado / 107MN22
 
285
Chiuvana 2
S / DSP / Schi / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Coronado / 107MN22
 
287
Chrisan ta verde
S / OS / B / 2016 / V: Casallco / MV: Diarado
 
289
Churchill 48
H / W³rtt / Schi / 2012 / V: Cassito / MV: Colman / 107NI66
 
289
Churchill 48
H / Württ / Schi / 2012 / V: Cassito / MV: Colman / 107NI66
 
290
Ciacominis Kannan
W / OS / F / 2014 / V: Kannan / MV: Ciacomini
 
291
Ciano 19
W / Holst / Schi / 2010 / V: Coco Jambo / MV: Bazar (O'Bajan XXV / 5268 O'Ba
 
291
Ciano 19
W / Holst / Schi / 2010 / V: Coco Jambo / MV: Bazar (O'Bajan XXV / 5268 O'Ba
 
292
Cickie
S / OS / F / 2018 / V: Cicero Z / MV: Stakkato
 
293
Cina - Lou
S / Hann / B / 2015 / V: Cador / MV: Prestige Pilot / 107OA84
 
293
Cina - Lou
S / Hann / B / 2015 / V: Cador / MV: Prestige Pilot / 107OA84
 
294
Cinderella 719
S / W³rtt / B / 2010 / V: Conteur / MV: Zeus (Nurzeus)
 
294
Cinderella 719
S / Württ / B / 2010 / V: Conteur / MV: Zeus (Nurzeus)
 
295
Cinderella H 5
S / DSP / B / 2016 / V: Cambridge / MV: Cavaliere
 
295
Cinderella H 5
S / DSP / B / 2016 / V: Cambridge / MV: Cavaliere
 
296
Cinnamon Star K
W / OS / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Calando I / 106NI67
 
296
Cinnamon Star K
W / OS / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Calando I / 106NI67
 
297
Cino H
W / CH.Wb / Schi / 2014 / V: Coupe de Alb / MV: Coeur de Nuit
 
298
City of London
H / Westf / B / 2015 / V: Carembar de Muze / MV: Grannus
 
298
City of London
H / Westf / B / 2015 / V: Carembar de Muze / MV: Grannus
 
299
Claire 172
S / Rhld / SbkaS / 2013 / V: Capistrano / MV: Royal Angelo I / 106PA33
 
1059
Claomi
W / Holst / B / 2012 / V: Clearway / MV: Cascavelle / 106FO07
 
1059
Claomi
W / Holst / B / 2012 / V: Clearway / MV: Cascavelle / 106FO07
 
300
Clara della Kotta
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Diabolo x
 
300
Clara della Kotta
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Diabolo x
 
302
Clark 27
W / Hann / B / 2010 / V: Chivas / MV: Dux
 
302
Clark 27
W / Hann / B / 2010 / V: Chivas / MV: Dux
 
303
Classic Dream 35
S / Holst / B / 2015 / V: Casalito / MV: Corrado I
 
1060
Clayton 36
W / Holst / Schi / 2007 / V: Clearway / MV: Corofino I / 105DC27
 
1060
Clayton 36
W / Holst / Schi / 2007 / V: Clearway / MV: Corofino I / 105DC27
 
304
Clear Content
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clearway / MV: Con Air
 
304
Clear Content
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clearway / MV: Con Air
 
305
Clever & Smart 7
S / Holst / Db / 2010 / V: Com Air I / MV: Lasino / 104XY19
 
305
Clever & Smart 7
S / Holst / Db / 2010 / V: Com Air I / MV: Lasino / 104XY19
 
306
Cliff 78
W / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Lord / 106WI89
 
307
Climax Letzter
W / Westf / Schi / 2012 / V: Climax / MV: Adlikon
 
307
Climax Letzter
W / Westf / Schi / 2012 / V: Climax / MV: Adlikon
 
308
Clintin
S / Hess / B / 2009 / V: Clinton II / MV: Cheenook / 105TX07
 
308
Clintin
S / Hess / B / 2009 / V: Clinton II / MV: Cheenook / 105TX07
 
309
Clintons Girl
S / Hann / B / 2010 / V: Clinton II / MV: Glueckspilz / 105NW25
 
310
Clip my Jonny
W / Rhld / Db / 2011 / V: Cristallo II / MV: L'Ombre / 105ZW78
 
1105
Clooney's Girl
S / AESRpf / B / 2008 / V: Clooney / MV: Lancet
 
1105
Clooney's Girl
S / AESRpf / B / 2008 / V: Clooney / MV: Lancet
 
311
Cloud Dancing 5
H / DSP / BSchi / 2005 / V: Carpalo / MV: Calido I / 103YO07
 
311
Cloud Dancing 5
H / DSP / BSchi / 2005 / V: Carpalo / MV: Calido I / 103YO07
 
313
Clover-Leaf
S / Hann / B / 2015 / V: Cola Zero / MV: Sable Rose (Calvados)
 
1061
Coca Cola 11
S / DSP / Db / 2015 / V: Cody I / MV: Calando I / 107DM34
 
314
Cocktail 52
W / DSP / B / 2010 / V: Content de Lui / MV: Cascavelle
 
314
Cocktail 52
W / DSP / B / 2010 / V: Content de Lui / MV: Cascavelle
 
315
Coco 357
S / Holst / B / 2013 / 106RM34
 
315
Coco 357
S / Holst / B / 2013 / 106RM34
 
1062
Coco Chanel 188
S / Hann / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Laurion / 105CD59
 
1062
Coco Chanel 188
S / Hann / B / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Laurion / 105CD59
 
316
Coco Chanel 286
S / Westf / B / 2015 / V: Chaman / MV: Coriano 4 / 107MO30
 
317
Coco C`est la Vie
W / Westf / B / 2016 / V: Coco-Bongo Boy / MV: Calido I / 107DT44
 
318
Cocourage 3
S / Westf / Db / 2012 / V: Chin Win / MV: Diagonal / 106SU58
 
318
Cocourage 3
S / Westf / Db / 2012 / V: Chin Win / MV: Diagonal / 106SU58
 
319
Codex 28
W / Hann / Db / 2013 / V: Contendros / MV: Espri / 106HH83
 
320
Codo 7
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cosido / MV: Athlet Z
 
321
Codriano
W / DSP / Db / 2017 / V: Cody I / MV: Coriano 4
 
1063
Coeur de Pirate 4
W / OS / Df / 2015 / V: Coupe de Coeur / MV: I Need You
 
1063
Coeur de Pirate 4
W / OS / Df / 2015 / V: Coupe de Coeur / MV: I Need You
 
322
Cogumelo
W / Holst / Db / 2016 / V: Colman / MV: Caretino 2
 
324
Colin van Alfen
W / Westf / B / 2016 / V: Cornet's Prinz / MV: FAN Holland (ex Holland)
 
325
Color It Z
S / Z.Rpf / B / 2015 / V: Chester Z / MV: Diarado / 107AY27
 
325
Color It Z
S / Z.Rpf / B / 2015 / V: Chester Z / MV: Diarado / 107AY27
 
326
Colorado 252
W / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Nabab de Reve
 
327
Colsini AS 3
H / Holst / Schi / 2014 / V: Colman / MV: Cassini I / 106PW88
 
327
Colsini AS 3
H / Holst / Schi / 2014 / V: Colman / MV: Cassini I / 106PW88
 
328
Comandante 3
H / Ung. / Schi / 2010 / V: Cassini II / MV: Narcos II / 105GM76
 
329
Comchacca
S / Z.Rpf / B / 2017 / V: Comilfo Plus Z / MV: Chambertin
 
330
Come and see W
S / Bay / Db / 2013 / V: Coffee / MV: Grandeur
 
331
Commander Joe 2
W / W³rtt / B / 2011 / V: Cartani / MV: Lancer II / 107CD01
 
331
Commander Joe 2
W / Württ / B / 2011 / V: Cartani / MV: Lancer II / 107CD01
 
332
Comme il blanc
W / OS / B / 2015 / V: Comme il faut / MV: Clarimo / 107HV13
 
333
Complisantos
W / Holst / Schi / 2014 / V: Cassilano / MV: Calido I
 
334
Comtessa 133
S / Holst / Db / 2013 / V: Commentator / MV: Larimar / 107RP88
 
334
Comtessa 133
S / Holst / Db / 2013 / V: Commentator / MV: Larimar / 107RP88
 
336
Con L'Ami
W / DSP / B / 2016 / V: Con Sherry / MV: L'Ami
 
337
Con Quality
W / OS / Db / 2011 / V: Conthargos / MV: Centauer Z
 
337
Con Quality
W / OS / Db / 2011 / V: Conthargos / MV: Centauer Z
 
338
Conan 51
H / Holst / B / 2012 / V: Contendro I / MV: Rheinsberg / 106JG97
 
339
Conas
W / DSP / B / 2015 / V: Connaught / MV: Cayman / 107RG85
 
339
Conas
W / DSP / B / 2015 / V: Connaught / MV: Cayman / 107RG85
 
340
Concordia 49
S / W³rtt / Schi / 2012 / V: Colorit / MV: Cassini I / 106HO89
 
341
Condorfly
W / Holst / BkaSc / 2010 / V: Cassini II / MV: Coriano 4
 
341
Condorfly
W / Holst / BkaSc / 2010 / V: Cassini II / MV: Coriano 4
 
342
Confetti 47
W / Old / Schwb / 2014 / V: Cachassini / MV: Grosso Z / 106JP07
 
342
Confetti 47
W / Old / Schwb / 2014 / V: Cachassini / MV: Grosso Z / 106JP07
 
343
Conjack 2
W / Hann / B / 2012 / V: Check In / MV: Sir Shutterfly / 106GN62
 
343
Conjack 2
W / Hann / B / 2012 / V: Check In / MV: Sir Shutterfly / 106GN62
 
346
Connykanone
S / DSP / B / 2017 / V: Chucas / MV: Cor de Brillant
 
347
Conquest Ador 2
W / Bay / B / 2008 / V: Check In / MV: Compliment
 
347
Conquest Ador 2
W / Bay / B / 2008 / V: Check In / MV: Compliment
 
348
Conquest of Paradise 20
W / OS / F / 2017 / V: Chap II / MV: Lone Star
 
349
Constantin K
W / OS / B / 2009 / V: Cody I / MV: Calando I / 105ID62
 
350
Constantine 3
W / Hann / B / 2016 / V: Carridam / MV: Cheenook
 
351
Contador 20
H / Holst / B / 2006 / V: Contender / MV: Carthago / 104KG07
 
352
Contador 28
W / Holst / B / 2008 / V: Contendro I / MV: Landgraf I / 104NZ51
 
352
Contador 28
W / Holst / B / 2008 / V: Contendro I / MV: Landgraf I / 104NZ51
 
1064
Contico 3
W / OS / Db / 2006 / V: Contifax I / MV: Ico
 
1064
Contico 3
W / OS / Db / 2006 / V: Contifax I / MV: Ico
 
353
Contina 51
S / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Conteur / MV: Cabochon
 
353
Contina 51
S / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Conteur / MV: Cabochon
 
354
Contino 55
W / Z.Rpf / Schi / 2008 / V: Contefino / MV: Caretino 2 / 103XR40
 
354
Contino 55
W / Z.Rpf / Schi / 2008 / V: Contefino / MV: Caretino 2 / 103XR40
 
1135
Cookies n Cream
W / Holst / HLB / 2012 / V: Cesano II / MV: Alcatraz / 106RM47
 
1065
Cool As Ice 7
S / DSP / BSchi / 2014 / V: Colman / MV: Silvio I / 107IG51
 
1065
Cool As Ice 7
S / DSP / BSchi / 2014 / V: Colman / MV: Silvio I / 107IG51
 
355
Cool Catoo
W / Holst / B / 2011 / V: Catoo / MV: Cassini II / 105FF05
 
356
Cool Men
W / DSP / B / 2014 / V: Coronet d'Honneur / MV: First Flair R
 
357
Coolman 68
W / Hann / Db / 2008 / V: Contendro I / MV: Capitol II / 105IU57
 
357
Coolman 68
W / Hann / Db / 2008 / V: Contendro I / MV: Capitol II / 105IU57
 
358
Copacabana 41
S / Old / F / 2007 / V: Cyrus / MV: Corrado I
 
359
Cora 604
S / W³rtt / B / 2007 / V: Corofino II / MV: Gloucester
 
359
Cora 604
S / Württ / B / 2007 / V: Corofino II / MV: Gloucester
 
1066
Cordoba RT
S / Hann / Schwb / 2012 / V: Classe / MV: Escudo I / 107MR68
 
361
Coreandro
H / Holst / B / 2016 / V: Caretino 2 / MV: Leandro / 107OT33
 
361
Coreandro
H / Holst / B / 2016 / V: Caretino 2 / MV: Leandro / 107OT33
 
362
Corelia Blue
S / Hann / B / 2013 / V: Chacco-Blue / MV: Graf Grannus / 106PN23
 
362
Corelia Blue
S / Hann / B / 2013 / V: Chacco-Blue / MV: Graf Grannus / 106PN23
 
1067
Coriana 34
S / ZW / B / 2005 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Tolbert
 
1067
Coriana 34
S / ZW / B / 2005 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Tolbert
 
1068
Corlan 3
H / Westf / B / 2011 / V: Cornado I / MV: Lancer III
 
363
Cormint's Sunshine
S / Holst / Db / 2011 / V: Cormint / MV: Clearway
 
363
Cormint's Sunshine
S / Holst / Db / 2011 / V: Cormint / MV: Clearway
 
364
Corn Flakes
S / Old / B / 2008 / V: Clinton II / MV: Landgold
 
365
Cornado's
W / Westf / B / 2015 / V: Cornado I / MV: Lord Lancer
 
365
Cornado's
W / Westf / B / 2015 / V: Cornado I / MV: Lord Lancer
 
366
Cornet XL
H / Hann / Db / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Lex Lugar / 107DN69
 
366
Cornet XL
H / Hann / Db / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Lex Lugar / 107DN69
 
367
Cornet's Cannavaro LB
W / Westf / B / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cassini I
 
368
Cornet's Cero
H / Westf / Schi / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cero I
 
368
Cornet's Cero
H / Westf / Schi / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cero I
 
369
Cornet's Glory
H / Westf / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Damiani / 107CF22
 
369
Cornet's Glory
H / Westf / Schi / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Damiani / 107CF22
 
370
Cornetto 65
W / Westf / Schi / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cavalier (Mister)
 
371
Cornetto,s Boy
H / OS / Db / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Arpeggio / 107QA52
 
372
Corniolan
W / Old / R / 2010 / V: Cornet's Prinz / MV: Coriolan / 105IK79
 
372
Corniolan
W / Old / R / 2010 / V: Cornet's Prinz / MV: Coriolan / 105IK79
 
373
Coronas W
W / Westf / B / 2013 / V: Cayetano L / MV: Coronas
 
374
Corsino TH
W / Holst / B / 2010 / V: Ciacomo / MV: Lasino
 
375
Cortez 80
W / OS / B / 2013 / V: Conthargos / MV: Quintender / 106PN96
 
376
Cortina III
S / Holst / Db / 2010 / V: Quintender / MV: Contender / 106ZX72
 
377
Cosmo 101
W / W³rtt / Db / 2013 / V: Cassius Clay / MV: Noble Champion
 
377
Cosmo 101
W / Württ / Db / 2013 / V: Cassius Clay / MV: Noble Champion
 
379
Costa Gavras
W / Lux.W / F / 2013 / V: Contadoro / MV: Quidam de Revel / 106IR74
 
379
Costa Gavras
W / Lux.W / F / 2013 / V: Contadoro / MV: Quidam de Revel / 106IR74
 
380
Coupe
H / DSP / Db / 2016 / V: Coupe de Alb / MV: Chambertin
 
382
Courtney 15
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Lord Z
 
382
Courtney 15
S / DSP / B / 2017 / V: Casario I / MV: Lord Z
 
383
Cover Girl 37
S / Holst / Schi / 2007 / V: Cartani / MV: Cash and Carry
 
383
Cover Girl 37
S / Holst / Schi / 2007 / V: Cartani / MV: Cash and Carry
 
384
Crash 26
W / Holst / B / 2016 / V: Casall / MV: Diarado
 
1069
Crespo 6
W / Holst / B / 2004 / V: Con Air / MV: Lansing / 104MO16
 
385
Cristall 11
S / ZW / B / 2011 / V: Cody I / MV: Cayman / 105YV12
 
385
Cristall 11
S / ZW / B / 2011 / V: Cody I / MV: Cayman / 105YV12
 
1124
Cro S
W / DSP / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Lord Liberty / 106SX28
 
1124
Cro S
W / DSP / Schi / 2014 / V: Cellestial / MV: Lord Liberty / 106SX28
 
386
Cross over 5
W / DSP / B / 2014 / V: Christos / MV: Che Guevara
 
387
Crossway JM
H / Holst / Schi / 2017 / V: Calido I / MV: Carpaccio
 
388
Cruemel 3
W / Holst / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Carolus I
 
389
Cruising Hilde
S / ISH / B / 2014 / V: Cruising Harry / MV: Silvano
 
391
Crunchy Flip
W / OS / Schi / 2013 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Acolino / 107HE76
 
391
Crunchy Flip
W / OS / Schi / 2013 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Acolino / 107HE76
 
392
Crystal White
W / Holst / Schi / 2008 / V: Cristo / MV: Calato / 104VA67
 
392
Crystal White
W / Holst / Schi / 2008 / V: Cristo / MV: Calato / 104VA67
 
393
Crystalo
W / Grpf.o.R / Schi / 2011 / MV: Con Air / 106SL96
 
393
Crystalo
W / Grpf.o.R / Schi / 2011 / MV: Con Air / 106SL96
 
1070
Cunigunde
S / DSP / B / 2016 / V: Cody I / MV: Contender
 
394
Curli Su
S / Hann / B / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Cranach / 106PI63
 
395
Curly 99
S / DSP / B / 2014 / V: Connaught / MV: Cayman / 107RG72
 
395
Curly 99
S / DSP / B / 2014 / V: Connaught / MV: Cayman / 107RG72
 
396
Curt Cobain 8
H / Z.Rpf / F / 2015 / V: Cidane / MV: Burggraaf
 
397
Curt Cobain 9
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Quinar
 
397
Curt Cobain 9
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Quinar
 
398
Curt the Cute
H / DSP / B / 2016 / V: Canada / MV: Calando II
 
398
Curt the Cute
H / DSP / B / 2016 / V: Canada / MV: Calando II
 
399
Curtis 70
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini I / MV: Limbus / 105WO90
 
399
Curtis 70
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini I / MV: Limbus / 105WO90
 
400
Curtis JS
W / Holst / B / 2010 / V: Connor / MV: Cartani / 106BW87
 
401
Curtis SL
W / Holst / Schi / 2016 / V: Crumble / MV: Diarado
 
402
Cyborg Sam
W / Holst / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Limbus
 
403
Cydello
W / Hann / F / 2014 / V: Cascadello I / MV: Forsyth
 
D - Pferdename / KNR
404
D' Aviciio
W / Holst / B / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Caretino 2 / 107QA59
 
405
D'Carthago
W / OS / B / 2017 / V: Diarado / MV: Carthago / 107QA69
 
406
Da Vinci 253
W / KWPN / F / 2008 / V: C-Indoctro / MV: Heartbreaker / 106AZ19
 
407
Dacari
H / Holst / B / 2016 / V: Diarado / MV: Caspar / 107PO99
 
408
Dacaron
W / Hann / Schwb / 2017 / V: Dominator Z / MV: Fighting Alpha
 
408
Dacaron
W / Hann / Schwb / 2017 / V: Dominator Z / MV: Fighting Alpha
 
409
Daccio 3
W / DSP / B / 2016 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Carpaccio
 
410
Dacordia
S / ZW / BkaSc / 2013 / V: Damarco / MV: Cordial S
 
411
Daenerys Targaryen
S / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Stolzenberg
 
412
Dagobert 133
S / DSP / B / 2017 / V: Diamant de Plaisir I / MV: Corofino II
 
413
Daiquiri 125
S / Westf / Db / 2014 / V: Don Diarado / MV: Cornado I / 107DE81
 
414
Daiquiri 135
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Escudo II
 
415
Daisy Dream K
S / DSP / F / 2015 / V: Diarado's Boy / MV: Life is Life
 
415
Daisy Dream K
S / DSP / F / 2015 / V: Diarado's Boy / MV: Life is Life
 
416
Dalika B
S / Hann / F / 2015 / V: Dartagnan / MV: Accept
 
417
Daluga B
W / ISH / F / 2013 / V: Cap Nord d Hyrencourt
 
418
Dame Noir 5
S / Hann / B / 2015 / V: Diamant de Semilly / MV: Quidam de Revel / 107HE47
 
418
Dame Noir 5
S / Hann / B / 2015 / V: Diamant de Semilly / MV: Quidam de Revel / 107HE47
 
419
Dancing Queen 221
S / Holst / Schi / 2016 / V: Dinken / MV: Catoo
 
419
Dancing Queen 221
S / Holst / Schi / 2016 / V: Dinken / MV: Catoo
 
420
Dani 12
S / OS / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Conthargos / 107CV19
 
420
Dani 12
S / OS / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Conthargos / 107CV19
 
421
Dann So RS
W / OS / Db / 2013 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Aljano / 106OV13
 
421
Dann So RS
W / OS / Db / 2013 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Aljano / 106OV13
 
422
Dante 150
W / DSP / Schwb / 2015 / V: Diarado / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
423
Daphne Striata
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Danone I / MV: Guy Laroche
 
424
Dara 32
S / Holst / Db / 2011 / V: Diarado / MV: Cassini I / 105PY08
 
1071
Darcos Diamant
W / OS / B / 2017 / V: Diamant de Quidam / MV: Darco
 
425
Darcy Featherstone
S / Westf / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Emilion
 
425
Darcy Featherstone
S / Westf / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Emilion
 
426
Daretino B
W / Holst / B / 2010 / V: Diarado / MV: Caretino 2 / 105KS47
 
426
Daretino B
W / Holst / B / 2010 / V: Diarado / MV: Caretino 2 / 105KS47
 
1127
Dark Edition
W / Old / R / 2011 / V: De Niro / MV: Lord Liberty / 106OI18
 
428
Darlido
W / OS / Schi / 2015 / V: Darco de Revel / MV: Calido I / 107GQ46
 
428
Darlido
W / OS / Schi / 2015 / V: Darco de Revel / MV: Calido I / 107GQ46
 
430
Dax 68
W / Holst / F / 2016 / V: Dinken / MV: Corrado I
 
430
Dax 68
W / Holst / F / 2016 / V: Dinken / MV: Corrado I
 
431
Daylight 314
H / OS / B / 2014 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Lord Z / 107DR27
 
432
Daymian 4
H / Hann / Schi / 2013 / V: Darco / MV: Clarimo / 106QJ46
 
433
Daytona AKS Z
S / Z.Rpf / F / 2014 / V: Dayton Sitte / MV: Clinton II
 
434
De Caramba
H / OS / Db / 2015 / V: De Quidam / MV: Corneille
 
435
Dea Dia
S / Hann / B / 2014 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
435
Dea Dia
S / Hann / B / 2014 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
436
Deauville Z
H / Z.Rpf / BkaSc / 2017 / V: Dominator Z / MV: Lucky Luke
 
438
Depeche Mode Z
H / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Dominator Z / MV: Caretano Z / 107BT19
 
439
Descansado
W / DSP / B / 2017 / V: Destacado / MV: Lone Star
 
439
Descansado
W / DSP / B / 2017 / V: Destacado / MV: Lone Star
 
440
Devil's Fire 3
W / Westf / F / 2018 / V: Captain Jack / MV: Black Jack
 
441
Di Natale
W / KWPN / B / 2008 / V: L'Esprit / MV: Belisar / 105JC65
 
441
Di Natale
W / KWPN / B / 2008 / V: L'Esprit / MV: Belisar / 105JC65
 
442
Diabolo 584
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Dominator Z / MV: Utrillo van de Heffinck
 
442
Diabolo 584
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Dominator Z / MV: Utrillo van de Heffinck
 
443
Diakato
W / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Stakkato / 107AR46
 
443
Diakato
W / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Stakkato / 107AR46
 
444
Dialevisto
H / DSP / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Levisto / 106ZF31
 
444
Dialevisto
H / DSP / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Levisto / 106ZF31
 
445
Dialotta 6
S / Hann / R / 2017 / V: Diacontinus / MV: Stolzenberg / 107NT35
 
446
Diamant du Buisson Z
W / Z.Rpf / Schwb / 2011 / V: Dutch Capitol / MV: Lauriston / 105YM73
 
447
Diamonds Girl 3
S / Holst / Schi / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Contendro I
 
448
Diathago 5
S / B / 2016 / V: Diamant de Semilly / MV: Carthago
 
448
Diathago 5
S / B / 2016 / V: Diamant de Semilly / MV: Carthago
 
449
Dibadu 10
W / Westf / B / 2014 / V: Dibadu L / MV: Camax L
 
449
Dibadu 10
W / Westf / B / 2014 / V: Dibadu L / MV: Camax L
 
450
Dieter 43
W / OS / B / 2010 / V: Diarado / MV: Cordalme Z / 105JV50
 
450
Dieter 43
W / OS / B / 2010 / V: Diarado / MV: Cordalme Z / 105JV50
 
451
Dieu's Destination reached
S / OS / B / 2015 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Canturo
 
452
Dinky Winky
W / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Con Air
 
1107
Disco-Girl 3
S / Hann / B / 2011 / V: Diarado / MV: Graf Top
 
1107
Disco-Girl 3
S / Hann / B / 2011 / V: Diarado / MV: Graf Top
 
454
Distut
S / Old / Db / 2012 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Cor de Pomme (Zefanja)
 
456
Diva T 3
S / Old / B / 2014 / V: Dibadu L / MV: Grannus / 107QR39
 
457
Diva van Overis Z
S / Z.Rpf / F / 2013 / V: Darco / MV: Cento / 106OK87
 
458
Divina 97
S / DR / FFalb / 2010 / V: Danny Gold / MV: Diamond Boy
 
460
Dollar Boy K
W / Holst / B / 2008 / V: Dollar Dela Pierre (Tlaloc la / MV: Carpaccio / 104XX36
 
460
Dollar Boy K
W / Holst / B / 2008 / V: Dollar Dela Pierre (Tlaloc la / MV: Carpaccio / 104XX36
 
461
Don Paolo Fasciana
W / OS / B / 2016 / V: Diarado's Boy / MV: Polydor / 107BW00
 
1072
Donata 286
S / ZW / B / 2012 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Spartakhus / 106RX46
 
462
Donna Lilly M
S / Old / F / 2010 / V: Don-First / MV: Le Cou Cou / 107AQ98
 
462
Donna Lilly M
S / Old / F / 2010 / V: Don-First / MV: Le Cou Cou / 107AQ98
 
463
Donnerlittchen 70
S / DSP / Schi / 2015 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Nikidam du Chateau
 
464
Dooneen Mermus
S / ISH / B / 2016 / V: Mermus R / MV: Douglas (Rousseau) / 107QA66
 
465
Dopamine
S / OS / Schi / 2017 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Favorit Ask (BEL ex: Favortit
 
466
Dorado 212
W / OS / B / 2013 / V: Diarado's Boy / MV: Chacco-Blue / 106OU81
 
466
Dorado 212
W / OS / B / 2013 / V: Diarado's Boy / MV: Chacco-Blue / 106OU81
 
467
Dornröschen 186
S / Holst / B / 2011 / V: Cosido / MV: Cardino
 
467
Dornröschen 186
S / Holst / B / 2011 / V: Cosido / MV: Cardino
 
468
Dr. Hook 3
W / Old / F / 2015 / V: De Niro / MV: Fürst Romancier
 
468
Dr. Hook 3
W / Old / F / 2015 / V: De Niro / MV: Fürst Romancier
 
469
Drops van Overis Z
H / Z.Rpf / B / 2012 / V: Darco / MV: Ahorn (Olympic Ahorn) / 106ES36
 
469
Drops van Overis Z
H / Z.Rpf / B / 2012 / V: Darco / MV: Ahorn (Olympic Ahorn) / 106ES36
 
470
Drum Beat Z
W / Z.Rpf / B / 2015 / V: Darco de Revel / MV: Achill-Libero H / 107MX84
 
470
Drum Beat Z
W / Z.Rpf / B / 2015 / V: Darco de Revel / MV: Achill-Libero H / 107MX84
 
1073
DSP Coralie
S / ZW / B / 2009 / V: Contagio / MV: For Keeps / 106TV88
 
1073
DSP Coralie
S / ZW / B / 2009 / V: Contagio / MV: For Keeps / 106TV88
 
1074
Dugi Otok
W / Hann / Db / 2007 / V: For Edition I / MV: Diadem / 105EI34
 
472
Dyllon
W / Holst / B / 2014 / V: Diamant de Semilly / MV: NEKTON
 
473
Dyvellyst Balouzia
S / DWB / B / 2016 / V: Balou (DNK) / MV: Landtinus
 
473
Dyvellyst Balouzia
S / DWB / B / 2016 / V: Balou (DNK) / MV: Landtinus
 
E - Pferdename / KNR
474
E'clipse Solaire Verde
W / OS / B / 2015 / V: Casallco / MV: Amadeus Z
 
475
E'loise D
S / Holst / Schi / 2012 / V: Spartacus / MV: Clarimo / 105WV63
 
475
E'loise D
S / Holst / Schi / 2012 / V: Spartacus / MV: Clarimo / 105WV63
 
476
E.T's Queeny Z
S / Z.Rpf / F / 2016 / V: E.T.Cryozootech Z / MV: Emilion / 107AX72
 
477
Eagle 19
H / OS / F / 2014 / V: Elliot van Ter Hulst / MV: Darco / 106TJ56
 
478
Earth Quake
H / KWPN / B / 2009 / V: Heartbreaker / MV: Oklund / 105AQ70
 
479
Easter Ella
S / KWPN / Schi / 2009 / V: Zapatero VDL / MV: Indorado
 
479
Easter Ella
S / KWPN / Schi / 2009 / V: Zapatero VDL / MV: Indorado
 
480
Ecanturano
W / KWPN / Db / 2009 / V: Canturano I / MV: Silbersee / 104MJ24
 
480
Ecanturano
W / KWPN / Db / 2009 / V: Canturano I / MV: Silbersee / 104MJ24
 
1075
Edermus PP
W / KWPN / Schi / 2009 / V: Diabeau / MV: Cartier v.d.Heffinck / 105VW03
 
1076
Eibo
W / Holst / Schi / 2012 / V: Quadros / MV: Carentan / 106SH58
 
1076
Eibo
W / Holst / Schi / 2012 / V: Quadros / MV: Carentan / 106SH58
 
481
El Contigo
H / OS / Df / 2016 / V: Elliot van Ter Hulst / MV: Checkpoint Charly / 107HE48
 
482
El Star Van't Ameldonk Z
H / Z.Rpf / Db / 2016 / V: El Torreo de Muze / MV: Clinton / 107BR00
 
1077
Elaiza 4
S / Hann / Db / 2010 / V: Embassy II / MV: Lord Kemm
 
1077
Elaiza 4
S / Hann / Db / 2010 / V: Embassy II / MV: Lord Kemm
 
1137
Eldorado's Edition PS
W / OS / DB / 2012 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: For Edition I / 106YT99
 
483
Eldorado's Killough
S / KWPN / B / 2015 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Amaretto IV DZ
 
484
Elite d'Elle
S / SF / R / 2014 / V: Urano de Cartigny / MV: Kannan
 
484
Elite d'Elle
S / SF / R / 2014 / V: Urano de Cartigny / MV: Kannan
 
485
Elli 156
S / Grpf.o.R / B / 2012 / 107IS79
 
485
Elli 156
S / Grpf.o.R / B / 2012 / 107IS79
 
1112
Ellie Pirelli
S / Hann / R / 2008 / V: Escudo I / MV: Carbid / 104PU84
 
1112
Ellie Pirelli
S / Hann / R / 2008 / V: Escudo I / MV: Carbid / 104PU84
 
488
Elvira 77
S / DSP / F / 2014 / V: E-Star / MV: Feuerwerk / 107RG92
 
489
Emadermus PP
W / KWPN / B / 2009 / V: Cooper VD Heffinck / MV: Grannus / 104UR00
 
490
Emely 80
S / Z.Rpf / F / 2012 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Darco
 
491
Emerald's Ella
S / Westf / F / 2016 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Contagio
 
492
Emi 13
S / KWPN / B / 2009 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Jus de Pomme / 106IY42
 
493
Emil 153
W / Westf / Db / 2014 / V: Ehrentanz I / MV: Landadel / 107QB12
 
494
Emmylou Balou Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Baloubet du Rouet / 106TU52
 
1078
Empire 201
S / Hann / R / 2009 / V: El Bundy I / MV: Pageno xx / 106AZ25
 
496
Emporio Adi
W / DSP / B / 2017 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Stalypso
 
497
Emporio Armani 5
W / Hann / F / 2011 / V: Edward / MV: Londonderry
 
499
Erevan de Flusel
W / SF / F / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Quidam de Revel / 106RE47
 
500
Espyrante 2
S / W³rtt / B / 2011 / V: Engadin / MV: Corrado I / 106XN29
 
501
Esteban's Twinkeling Z
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Latano I / 106HN12
 
503
Event de l'Heribus
H / Lux.W / F / 2015 / V: Emir de Vy / MV: Komanche des Fontenis / 107CU91
 
504
Evina 'L
S / KWPN / B / 2009 / V: Zapatero VDL / MV: Voltaire
 
505
Exception Ek
W / SWB / B / 2010 / V: Clearway / MV: Diamant de Semilly / 105TE37
 
506
Exsklusiv
H / OS / Schi / 2016 / V: Elliot van Ter Hulst / MV: Quick Star / 107HE56
 
F - Pferdename / KNR
507
Fabella 16
S / Hann / F / 2006 / V: Fighting Alpha / MV: Fürstengold
 
509
Fanta Queen
S / Old / B / 2012 / V: Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV: Quinto / 106GO70
 
510
Fariaimp
S / OS / F / 2016 / V: F-One USA / MV: Acquit (Singapore)
 
510
Fariaimp
S / OS / F / 2016 / V: F-One USA / MV: Acquit (Singapore)
 
511
Favorit 197
H / Z.Rpf / B / 2014 / V: Floris / MV: Manhattan
 
511
Favorit 197
H / Z.Rpf / B / 2014 / V: Floris / MV: Manhattan
 
512
FBW Cailean
W / DSP / B / 2015 / V: Colander / MV: Chambertin / 107IW08
 
512
FBW Cailean
W / DSP / B / 2015 / V: Colander / MV: Chambertin / 107IW08
 
513
FBW Calotta Caramba
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Corneille / MV: Chambertin
 
513
FBW Calotta Caramba
S / Württ / Db / 2010 / V: Corneille / MV: Chambertin
 
514
FBW Carthao Fargo Zwei
W / W³rtt / B / 2008 / V: Cento / MV: Acord II / 104PV57
 
515
FBW Caymè-Zero
S / DSP / B / 2014 / V: Cola Zero / MV: Peter Pan
 
516
FBW Centfield
H / W³rtt / F / 2005 / V: Chambertin / MV: Alcatraz / 103EP84
 
519
Feline 142
S / KWPN / B / 2010 / V: Cariletto / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107NQ38
 
519
Feline 142
S / KWPN / B / 2010 / V: Cariletto / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107NQ38
 
520
Felix 2199
W / KWPN / Db / 2010 / V: Azteca VDL / MV: Burggraaf
 
520
Felix 2199
W / KWPN / Db / 2010 / V: Azteca VDL / MV: Burggraaf
 
522
Ferrybank Patch
W / Grpf.o.R / BSche / 2006
 
523
Ferstlhof's Colinka
S / DSP / B / 2015 / V: Colore / MV: Calando V
 
523
Ferstlhof's Colinka
S / DSP / B / 2015 / V: Colore / MV: Calando V
 
525
Figo 69
W / Westf / B / 2011 / V: For Contest / MV: Arpeggio / 106AU86
 
526
Fionella 5
S / DSP / B / 2015 / V: Numero Uno / MV: Caretello B
 
526
Fionella 5
S / DSP / B / 2015 / V: Numero Uno / MV: Caretello B
 
527
Fire Blue
H / DSP / Schi / 2018 / V: Feuerball / MV: Zirocco Blue (ex: Quamikase de
 
528
First Boy 12
W / KWPN / B / 2010 / V: Bustique / MV: Lupicor
 
529
First Lady 317
S / DSP / B / 2017 / V: Feuerball / MV: Calido I
 
529
First Lady 317
S / DSP / B / 2017 / V: Feuerball / MV: Calido I
 
530
Flash Reloaded
W / Hann / B / 2006 / V: St Almund HB II / MV: Dreamstreet / 103HJ83
 
531
Fleur del Pierre
S / Holst / R / 2017 / V: For Pleasure / MV: Concerto II
 
531
Fleur del Pierre
S / Holst / R / 2017 / V: For Pleasure / MV: Concerto II
 
532
Flip 83
W / CH.Wb / B / 2015 / MV: Sire de Valette
 
532
Flip 83
W / CH.Wb / B / 2015 / MV: Sire de Valette
 
533
Flora 552
S / Holst / B / 2013 / V: Diarado / MV: Ariadus / 107NH48
 
533
Flora 552
S / Holst / B / 2013 / V: Diarado / MV: Ariadus / 107NH48
 
534
Florentina 106
S / Z.Rpf / Schi / 2012 / V: Caspar / MV: Wendekreis / 106DS23
 
534
Florentina 106
S / Z.Rpf / Schi / 2012 / V: Caspar / MV: Wendekreis / 106DS23
 
535
Flower 76
S / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Cassini II
 
535
Flower 76
S / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Cassini II
 
1119
Floyo VDL
W / KWPN / B / 2010 / V: Baltic VDL / MV: Contender / 104XY49
 
1119
Floyo VDL
W / KWPN / B / 2010 / V: Baltic VDL / MV: Contender / 104XY49
 
536
Fly me to the moon
W / Holst / B / 2013 / V: Catoo / MV: Carthago
 
537
Flying Frodo
W / KWPN / F / 2013 / V: Entertainer / MV: Quidam de Revel
 
537
Flying Frodo
W / KWPN / F / 2013 / V: Entertainer / MV: Quidam de Revel
 
538
Flying Temptation
W / OS / B / 2012 / V: Filou de Muze / MV: Sandro Boy
 
538
Flying Temptation
W / OS / B / 2012 / V: Filou de Muze / MV: Sandro Boy
 
539
Fontendo VA
H / Holst / B / 2015 / V: For Pleasure / MV: Caretino 2
 
540
For Joy 43
S / BWP / F / 2013 / V: For Passion d'Ive / MV: Triomphe de Muze
 
542
Forchello
W / Westf / Schi / 2006 / V: For Pleasure / MV: Collin L / 103RT26
 
543
Forever Fun W
S / Holst / B / 2017 / V: For Pleasure / MV: Toulon
 
543
Forever Fun W
S / Holst / B / 2017 / V: For Pleasure / MV: Toulon
 
544
Formosa Frieda
S / Hann / B / 2016 / V: Flic Flac / MV: Graf Top
 
545
Francis Fukuyama
W / Hann / Db / 2017 / V: Flic Flac / MV: Provider
 
546
Franzi MN
S / Hann / B / 2013 / V: For Edition I / MV: Kolibri
 
547
Frau Müller 3
S / Holst / Schi / 2013 / V: Fidelio du Donjon / MV: Calato / 106OM59
 
548
Fräulein Feeling
S / DSP / Schi / 2016 / V: For Feeling / MV: Calido I
 
548
Fräulein Feeling
S / DSP / Schi / 2016 / V: For Feeling / MV: Calido I
 
549
Fräulein Wunder 15
S / Holst / B / 2013 / V: Mylord Carthago / MV: Calando I
 
549
Fräulein Wunder 15
S / Holst / B / 2013 / V: Mylord Carthago / MV: Calando I
 
550
Freezy Boy
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Fahrenheit / MV: Landclassic / 106MV88
 
550
Freezy Boy
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Fahrenheit / MV: Landclassic / 106MV88
 
551
Freijalina
S / KWPN / Db / 2010 / V: Canturano I / MV: Guidam (de Dartay)
 
1079
Fürst Ovation
W / Hann / Df / 2015 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Davignon I
 
1080
Fürst Reiner
W / Holst / B / 2007 / V: Caretino 2 / MV: Le Grand I / 103XQ87
 
1080
Fürst Reiner
W / Holst / B / 2007 / V: Caretino 2 / MV: Le Grand I / 103XQ87
 
G - Pferdename / KNR
1081
G-Cassy
S / Holst / B / 2014 / V: Canstakko / MV: Calido I / 107MC05
 
552
G-Class
W / Ung. / B / 2016 / V: Galahad HJB / MV: Caspar
 
552
G-Class
W / Ung. / B / 2016 / V: Galahad HJB / MV: Caspar
 
553
Gabalier 7
W / DSP / F / 2017 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Esteban xx
 
553
Gabalier 7
W / DSP / F / 2017 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Esteban xx
 
554
Gabanna
S / Z.Rpf / F / 2016 / V: George Z / MV: Clearway
 
555
Gabon 9
W / Grpf.o.R / B / 2016 / V: C / MV: Guidam (de Dartay)
 
555
Gabon 9
W / Grpf.o.R / B / 2016 / V: C / MV: Guidam (de Dartay)
 
556
Galantis Z
S / OS / B / 2016 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Carembar de Muze
 
556
Galantis Z
S / OS / B / 2016 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Carembar de Muze
 
557
Galatina del Salento
S / SBS / F / 2012 / V: Ugano Sitte / MV: Ksar Sitte / 105VQ54
 
559
Galino K
W / Hann / B / 2017 / V: Galant de Semilly / MV: Kolibri
 
559
Galino K
W / Hann / B / 2017 / V: Galant de Semilly / MV: Kolibri
 
560
Gamba-Zamba by Lux-Horses
S / SBS / F / 2012 / V: Deauville van T&L (ex De la Vi / MV: Wandango / 105ZA42
 
561
Gambi 11
W / Hann / B / 2014 / V: Galant de Semilly / MV: Le Cou Cou
 
563
Gaytano 7
W / AESRpf / Bsk / 2017 / V: Glitter N'Cream GF / MV: Florencio I
 
564
Gentley
W / Holst / B / 2017 / V: Grand Slam VDL (NLD) / MV: Casall
 
565
Genua 96
S / KWPN / B / 2011 / V: a' Lee Spring Power / MV: Sable Rose (Calvados)
 
565
Genua 96
S / KWPN / B / 2011 / V: a' Lee Spring Power / MV: Sable Rose (Calvados)
 
566
Georgina L 4
S / Z.Rpf / F / 2016 / V: George Z / MV: Libertin
 
566
Georgina L 4
S / Z.Rpf / F / 2016 / V: George Z / MV: Libertin
 
567
Gerda 69
S / Hann / Db / 2012 / V: Grey Top / MV: Contendro I / 106GR54
 
567
Gerda 69
S / Hann / Db / 2012 / V: Grey Top / MV: Contendro I / 106GR54
 
568
Gerda Croft
S / DSP / F / 2017 / V: N.N. / MV: Levon (Zandor VDL)
 
569
Giorgio 111
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: George Z / MV: Carthago
 
569
Giorgio 111
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: George Z / MV: Carthago
 
571
Gitane d'Elle
S / SF / Df / 2016 / V: Up to you / MV: Kannan
 
572
Glad Gee
W / BWP / R / 2015 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Flamenco Desemilly / 106VX89
 
572
Glad Gee
W / BWP / R / 2015 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Flamenco Desemilly / 106VX89
 
573
Go for Gold 11
H / Hann / B / 2013 / V: Grey Top / MV: Canstakko
 
573
Go for Gold 11
H / Hann / B / 2013 / V: Grey Top / MV: Canstakko
 
574
Go For Me 5
S / Holst / F / 2016 / V: Kannan / MV: Connor
 
574
Go For Me 5
S / Holst / F / 2016 / V: Kannan / MV: Connor
 
575
Goja I
S / Holst / B / 2014 / V: Clarimo / MV: Con Air / 107LB30
 
575
Goja I
S / Holst / B / 2014 / V: Clarimo / MV: Con Air / 107LB30
 
576
Goldtänzer
W / Meckl. / B / 2017 / V: Goldschmidt / MV: Dramatiker
 
577
Gonalda
S / Hann / F / 2015 / V: Galant de Semilly / MV: Raphael Son II
 
577
Gonalda
S / Hann / F / 2015 / V: Galant de Semilly / MV: Raphael Son II
 
578
Goodman 28
H / DSP / F / 2016 / V: N.N. / MV: Nikidam du Chateau
 
578
Goodman 28
H / DSP / F / 2016 / V: N.N. / MV: Nikidam du Chateau
 
579
Gordino 28
W / Z.Rpf / Schi / 2017 / V: Galant de Semilly / MV: Mylord Carthago
 
580
Grace 498
S / KWPN / B / 2009 / V: Zavall VDL / MV: Kigali
 
580
Grace 498
S / KWPN / B / 2009 / V: Zavall VDL / MV: Kigali
 
581
Grace D S
S / Old / F / 2008 / V: Chin Quin / MV: Grandeur
 
581
Grace D S
S / Old / F / 2008 / V: Chin Quin / MV: Grandeur
 
582
Granata 11
S / Holst / B / 2014 / V: Quality / MV: Lasino
 
583
Grand Hope
S / Hann / Db / 2013 / V: Galant de Semilly / MV: D-Online
 
583
Grand Hope
S / Hann / Db / 2013 / V: Galant de Semilly / MV: D-Online
 
584
Grande 186
H / KWPN / F / 2011 / V: Querly-Elvis / MV: Voltaire / 105RZ28
 
585
Granturana
S / Hann / Db / 2010 / V: Canturano I / MV: Grannus
 
585
Granturana
S / Hann / Db / 2010 / V: Canturano I / MV: Grannus
 
586
Grasco's Cassandro
W / Westf / B / 2009 / V: Grasco / MV: Capitol I
 
586
Grasco's Cassandro
W / Westf / B / 2009 / V: Grasco / MV: Capitol I
 
587
Great Blue 3
W / KWPN / Schi / 2011 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Querlybet Hero / 107HV29
 
587
Great Blue 3
W / KWPN / Schi / 2011 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Querlybet Hero / 107HV29
 
588
Gringo 273
W / Hann / B / 2009 / V: Graf Top / MV: Heraldik xx
 
589
Gringo 278
W / Hann / Schi / 2015 / V: Galant de Semilly / MV: Glueckspilz
 
589
Gringo 278
W / Hann / Schi / 2015 / V: Galant de Semilly / MV: Glueckspilz
 
590
Grode Deern
S / Holst / Schwb / 2014 / V: Casall / MV: Landjunge / 107BP52
 
591
Grossis Greta
S / Holst / B / 2014 / V: Darco de Revel / MV: NEKTON
 
591
Grossis Greta
S / Holst / B / 2014 / V: Darco de Revel / MV: NEKTON
 
592
Grosso 22
H / Hann / F / 2013 / V: Graf Top / MV: Lanthan
 
592
Grosso 22
H / Hann / F / 2013 / V: Graf Top / MV: Lanthan
 
593
Guapa 24
S / W³rtt / Schi / 2013 / V: Galant de Semilly / MV: Abu Hassan
 
593
Guapa 24
S / Württ / Schi / 2013 / V: Galant de Semilly / MV: Abu Hassan
 
594
Gucci van Heiste
W / BWP / B / 2006 / V: Orlando / MV: Clinton / 105WC84
 
594
Gucci van Heiste
W / BWP / B / 2006 / V: Orlando / MV: Clinton / 105WC84
 
595
Guiness 70
S / OS / B / 2016 / V: Diarado / MV: Carpaccio / 107NM21
 
596
Gustafson 3
W / Hann / B / 2016 / V: Gentleman / MV: Fly High I
 
H - Pferdename / KNR
597
H-Cascalandra
S / OS / B / 2015 / V: Cascanetti / MV: Jus de Pomme / 107RS84
 
597
H-Cascalandra
S / OS / B / 2015 / V: Cascanetti / MV: Jus de Pomme / 107RS84
 
598
Hadera 5
S / KWPN / B / 2016 / V: Hermantico / MV: Heartbreaker
 
598
Hadera 5
S / KWPN / B / 2016 / V: Hermantico / MV: Heartbreaker
 
600
Harmonie 343
S / Holst / Db / 2015 / V: Cascadello I / MV: Casco
 
600
Harmonie 343
S / Holst / Db / 2015 / V: Cascadello I / MV: Casco
 
601
Harry 237
H / Ung. / B / 2017 / V: Harrisburgh VDL / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
601
Harry 237
H / Ung. / B / 2017 / V: Harrisburgh VDL / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
602
Harvey 67
W / KWPN / B / 2012 / V: Spartacus / MV: Caretino 2
 
603
Heartbeat's Hayley
S / Hann / B / 2018 / V: Heartbeat / MV: Cadanos
 
1103
Heath Tiger Lily
S / Welpb / BSche / 2009 / V: Worcester / MV: Trewalkin Little Cracker
 
1103
Heath Tiger Lily
S / Welpb / BSche / 2009 / V: Worcester / MV: Trewalkin Little Cracker
 
604
Heert
W / KWPN / B / 2012 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Hors la Loi II
 
604
Heert
W / KWPN / B / 2012 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Hors la Loi II
 
605
Helena XXXV
S / Holst / B / 2015 / V: Cormint / MV: Clarimo / 107PP02
 
605
Helena XXXV
S / Holst / B / 2015 / V: Cormint / MV: Clarimo / 107PP02
 
606
Helios 188
W / KWPN / F / 2012 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Vincenzo
 
606
Helios 188
W / KWPN / F / 2012 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Vincenzo
 
607
Henkel's Corado
W / Westf / Schi / 2008 / V: Camporado n.g. / MV: Classido / 104TA12
 
607
Henkel's Corado
W / Westf / Schi / 2008 / V: Camporado n.g. / MV: Classido / 104TA12
 
1082
Herbie 30
W / DSP / B / 2017 / V: Hyacinth / MV: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg)
 
608
Hermes Blanc
W / OS / F / 2017 / V: Hermes de Lux / MV: Contender
 
609
Hermine D
S / Holst / Schi / 2015 / V: Casall / MV: Cassini I / 106QD57
 
609
Hermine D
S / Holst / Schi / 2015 / V: Casall / MV: Cassini I / 106QD57
 
611
High Five 22
W / Hann / F / 2017 / V: Hickstead White / MV: Clinton I
 
612
Hisballah
S / Holst / Schi / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Calido I / 107FS60
 
613
Hitachi 4
W / KWPN / F / 2012 / V: Apache / MV: Cocktail
 
614
Hitchcock LL
H / Hann / B / 2017 / V: Hickstead White / MV: Uccello
 
614
Hitchcock LL
H / Hann / B / 2017 / V: Hickstead White / MV: Uccello
 
615
Holde Maid RF
S / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: For Pleasure / 107JG27
 
616
Holida
S / Holst / B / 2015 / V: Lasino / MV: Lennon
 
618
Honey 111
S / KWPN / Db / 2012 / V: Quasimodo Z / MV: Navantus
 
619
Honey Bunny 2
S / Holst / Schi / 2015 / V: Livello / MV: Cento / 107KM61
 
620
Honey White
H / OS / F / 2017 / V: Hickstead White / MV: Legato
 
621
Horse Gym's Cylana
S / Bay / Schi / 2011 / V: Cornado I / MV: Caretino 2 / 105ZM41
 
621
Horse Gym's Cylana
S / Bay / Schi / 2011 / V: Cornado I / MV: Caretino 2 / 105ZM41
 
622
Horseland's Azzuquita
S / Dt.Pf / B / 2008 / V: Aquarell / MV: Mytens xx
 
622
Horseland's Azzuquita
S / Dt.Pf / B / 2008 / V: Aquarell / MV: Mytens xx
 
623
Horselands Abraxas
W / Holst / Schwb / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Cosido
 
623
Horselands Abraxas
W / Holst / Schwb / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Cosido
 
624
Hubertushof's Amerika
W / Hann / B / 2014 / V: No Name / MV: For Keeps / 107EI39
 
624
Hubertushof's Amerika
W / Hann / B / 2014 / V: No Name / MV: For Keeps / 107EI39
 
625
Hubertushof's Calido
W / Hann / Schwb / 2007 / V: Calido I / MV: Adlantus As / 104NP15
 
625
Hubertushof's Calido
W / Hann / Schwb / 2007 / V: Calido I / MV: Adlantus As / 104NP15
 
626
Hubertushof's Cassandra
S / Rhld / R / 2014 / V: Casalito / MV: Labrador / 107EI42
 
626
Hubertushof's Cassandra
S / Rhld / R / 2014 / V: Casalito / MV: Labrador / 107EI42
 
627
Hubertushof's Cello
W / DSP / B / 2016 / V: Casario I / MV: For Keeps
 
628
Hubertushof's Fabienne
S / DSP / F / 2016 / V: Feuerball / MV: Quick Nick I
 
628
Hubertushof's Fabienne
S / DSP / F / 2016 / V: Feuerball / MV: Quick Nick I
 
629
Hubertushof's No Problem
S / Hann / B / 2014 / V: No Name / MV: Quick Nick I / 107EI41
 
630
Hubertushof's Nur Für Mich
S / Hann / Db / 2013 / V: Nurjev / MV: Labrador / 106ON29
 
630
Hubertushof's Nur Für Mich
S / Hann / Db / 2013 / V: Nurjev / MV: Labrador / 106ON29
 
631
Huckleberry Finn 16
W / Holst / B / 2009 / V: Hermes D'Authieux AA / MV: Landgraf I
 
632
Hufido white
W / DSP / Schi / 2017 / V: Hickstead White / MV: Ciacomo
 
633
Hungergame des Forets
W / SF / B / 2017 / V: Contendro I / MV: Le Tot de Semilly
 
634
Hurbie 3
W / KWPN / Df / 2012 / V: Carrera / MV: Vaillant / 106DS90
 
635
Hurricane M.
W / KWPN / B / 2012 / V: Cardento / MV: C-Indoctro / 106SJ25
 
I - Pferdename / KNR
636
I'm a Special Lady
S / DSP / Db / 2013 / V: I'm Special de Muze / MV: Levisto
 
637
I'm Blacky
H / DSP / R / 2016 / V: I'm Special de Muze / MV: Black Jack
 
638
I'm Manni de Muze
W / Hann / Df / 2017 / V: I'm Special de Muze / MV: Casado
 
639
I'm Out
W / KWPN / F / 2013 / V: I'm Special de Muze / MV: Burggraaf
 
640
I'm Special Black
H / DSP / Db / 2013 / V: I'm Special de Muze / MV: Calido I / 106AL33
 
641
Ice Ice Baby 3
H / Hann / F / 2010 / V: Perigueux / MV: Chasseur I / 105KG15
 
642
Ikarus 368
W / KWPN / Schi / 2013 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Acquit (Singapore)
 
643
Ilisabeth
S / Holst / B / 2016 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Canturo
 
644
In the Air
W / KWPN / B / 2013 / V: Contendro I / MV: Numero Uno / 106QT96
 
644
In the Air
W / KWPN / B / 2013 / V: Contendro I / MV: Numero Uno / 106QT96
 
645
Inca's Big Think
S / Lux.W / B / 2008 / V: Beaulieu's Think Big / MV: Lanciano / 104RQ01
 
646
Incognito 14
S / KWPN / Schi / 2013 / V: Mylord Carthago / MV: Clinton
 
647
Indigo 178
W / KWPN / F / 2016 / V: I'm Special de Muze / MV: Warrant / 107NE90
 
647
Indigo 178
W / KWPN / F / 2016 / V: I'm Special de Muze / MV: Warrant / 107NE90
 
648
Indokilly A
W / KWPN / B / 2013 / V: Numero Uno / MV: Ahorn (Olympic Ahorn) / 107DT11
 
649
Indorada G
S / Holst / Schwb / 2011 / V: C-Indoctro / MV: Corrado I
 
649
Indorada G
S / Holst / Schwb / 2011 / V: C-Indoctro / MV: Corrado I
 
1083
Indy 41
S / KWPN / Db / 2013 / V: Vittorio / MV: Numero Uno
 
1083
Indy 41
S / KWPN / Db / 2013 / V: Vittorio / MV: Numero Uno
 
650
Irish Coffee 32
W / KWPN / B / 2013 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Concorde / 106SY50
 
650
Irish Coffee 32
W / KWPN / B / 2013 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Concorde / 106SY50
 
651
Ironhide G
W / Holst / B / 2017 / V: I'm Special de Muze / MV: Casall
 
652
It's Corny
W / Holst / Db / 2014 / V: Ivento / MV: Contender
 
652
It's Corny
W / Holst / Db / 2014 / V: Ivento / MV: Contender
 
653
It's Diamond Cruz
W / ISH / F / 2014 / V: Imperial Blue Diamond / MV: Bahrain Cruise
 
654
It's El Primero's Son
W / KWPN / Df / 2013 / V: El Primero / MV: Tangelo van de Zuuthoeve
 
654
It's El Primero's Son
W / KWPN / Df / 2013 / V: El Primero / MV: Tangelo van de Zuuthoeve
 
J - Pferdename / KNR
655
Jamar d'Ysenbeeck Z
H / Z.Rpf / B / 2006 / V: Jah's Diamant / MV: Quidam de Revel / 105VK26
 
655
Jamar d'Ysenbeeck Z
H / Z.Rpf / B / 2006 / V: Jah's Diamant / MV: Quidam de Revel / 105VK26
 
657
Jeffrey 19
W / Holst / Db / 2017 / V: Comme il faut / MV: Cachas
 
658
Jeloma
S / KWPN / Db / 2014 / V: Chello III / MV: Douglas (Rousseau)
 
658
Jeloma
S / KWPN / Db / 2014 / V: Chello III / MV: Douglas (Rousseau)
 
659
Jendy S
S / BWP / B / 2009 / V: Nabab de Reve / MV: Pachat II / 104XU86
 
659
Jendy S
S / BWP / B / 2009 / V: Nabab de Reve / MV: Pachat II / 104XU86
 
660
Jeronimo van't Klavertje Vier
H / BWP / B / 2009 / V: Bentley van de Heffinck / MV: Raimond
 
661
Jevenda
S / KWPN / B / 2014 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Diarado / 106IC77
 
661
Jevenda
S / KWPN / B / 2014 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Diarado / 106IC77
 
1125
Jill 46
S / KWPN / Db / 2014 / V: Starpower / MV: Great Pleasure / 107QK06
 
1125
Jill 46
S / KWPN / Db / 2014 / V: Starpower / MV: Great Pleasure / 107QK06
 
663
Jo Melone
H / Hann / Schwb / 2011 / V: Stolzenberg / MV: Cashman
 
663
Jo Melone
H / Hann / Schwb / 2011 / V: Stolzenberg / MV: Cashman
 
665
Joco Uno
S / KWPN / F / 2014 / V: Marius Claudius / MV: Numero Uno / 106ZK34
 
666
Jodysienne
S / KWPN / F / 2014 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: C-Indoctro
 
666
Jodysienne
S / KWPN / F / 2014 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: C-Indoctro
 
667
Jonage LVP
W / SBS / B / 2015 / V: Canturano I / MV: Corland (DK: Corlando) / 107OO09
 
667
Jonage LVP
W / SBS / B / 2015 / V: Canturano I / MV: Corland (DK: Corlando) / 107OO09
 
668
Jules B
W / BWP / B / 2009 / V: T'Is Voltaire / MV: Palestro van de Begijnakker / 105JQ11
 
668
Jules B
W / BWP / B / 2009 / V: T'Is Voltaire / MV: Palestro van de Begijnakker / 105JQ11
 
669
Juri 76
W / Holst / Schi / 2011 / V: Joliot / MV: Acorado I
 
670
Just blue
W / KWPN / B / 2014 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Luidam Elite
 
671
Just Easy 3
S / Holst / F / 2016 / V: Brantzau / MV: Colman
 
671
Just Easy 3
S / Holst / F / 2016 / V: Brantzau / MV: Colman
 
672
Juve's Girl
S / Holst / Schi / 2012 / V: Capilano / MV: Lavall II
 
672
Juve's Girl
S / Holst / Schi / 2012 / V: Capilano / MV: Lavall II
 
K - Pferdename / KNR
1134
Kabisto
W / BWP / S / 2010
 
674
Kaiserstolz 6
H / DSP / Df / 2012 / V: Kaiserwind / MV: Paradiesvogel
 
674
Kaiserstolz 6
H / DSP / Df / 2012 / V: Kaiserwind / MV: Paradiesvogel
 
675
Kalifa 9
S / Holst / Db / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Caretino 2
 
677
Kalliope 11
S / DSP / Schi / 2016 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Acodetto I / 106SU40
 
678
Kamelita KHR
S / Hann / B / 2016 / V: Kannan / MV: Langer Jan
 
679
Kamikaze 7
S / DSP / Db / 2014 / V: Kannan / MV: Nikidam du Chateau
 
680
Kandira 3
S / Holst / B / 2015 / V: Kannan / MV: Diarado
 
680
Kandira 3
S / Holst / B / 2015 / V: Kannan / MV: Diarado
 
681
Kane - O
W / KWPN / B / 2015 / V: Zambesi / MV: Jaguar Mail / 107ER06
 
681
Kane - O
W / KWPN / B / 2015 / V: Zambesi / MV: Jaguar Mail / 107ER06
 
682
Kannan's Kid
H / Z.Rpf / B / 2017 / V: Kannan / MV: Diamant de Semilly
 
683
Kannut 2
W / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Acolord
 
683
Kannut 2
W / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Acolord
 
684
Karan VA
H / Holst / B / 2015 / V: Kannan / MV: Casall
 
685
Karl Lagerfeld 4
W / Westf / B / 2016 / V: Kannan / MV: Coriano 4
 
686
Karlshof's Chester
W / W³rtt / F / 2010 / V: Chintan / MV: Chablis
 
686
Karlshof's Chester
W / Württ / F / 2010 / V: Chintan / MV: Chablis
 
687
Karlsson K
W / OS / B / 2014 / V: Kannan / MV: Couleur-Rubin
 
687
Karlsson K
W / OS / B / 2014 / V: Kannan / MV: Couleur-Rubin
 
688
Kasandra 38
S / DSP / F / 2016 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Cellestial
 
688
Kasandra 38
S / DSP / F / 2016 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Cellestial
 
689
Kassabell
S / DSP / Db / 2016 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Canstakko
 
690
Katinka 199
S / OS / Schwb / 2016 / V: Kannan / MV: Nelson Z
 
691
Kavalier PL
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Kafka vd Heffinck / MV: Cavalier (Mister)
 
691
Kavalier PL
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Kafka vd Heffinck / MV: Cavalier (Mister)
 
692
Kerel van de Blauwendraad
W / KWPN / Db / 2015 / V: Blauwendraad's O'Brien / MV: No Limit
 
692
Kerel van de Blauwendraad
W / KWPN / Db / 2015 / V: Blauwendraad's O'Brien / MV: No Limit
 
693
Khan van Equi Center
W / NRPS / Schwb / 2017 / V: Kraneveld's Kadans / MV: Rocky
 
694
Kilian D
H / Holst / Schi / 2015 / V: Kannan / MV: Casall / 106HF06
 
694
Kilian D
H / Holst / Schi / 2015 / V: Kannan / MV: Casall / 106HF06
 
695
Kilrush 4
W / ISH / B / 2011 / V: Loughehoe Guy / MV: Cougar
 
695
Kilrush 4
W / ISH / B / 2011 / V: Loughehoe Guy / MV: Cougar
 
696
Kim 375
S / Holst / Db / 2016 / V: Kannan / MV: Cachas / 107BH35
 
696
Kim 375
S / Holst / Db / 2016 / V: Kannan / MV: Cachas / 107BH35
 
697
Kitalpha 2
S / OS / B / 2014 / V: Kannan / MV: Ustinov / 107HV16
 
697
Kitalpha 2
S / OS / B / 2014 / V: Kannan / MV: Ustinov / 107HV16
 
698
Kjandor van Overis Z
W / Z.Rpf / F / 2012 / V: Kannan / MV: Darco / 106RJ26
 
698
Kjandor van Overis Z
W / Z.Rpf / F / 2012 / V: Kannan / MV: Darco / 106RJ26
 
699
Kocain
W / DSP / Schi / 2015 / V: Kaiserwind / MV: Levisto
 
699
Kocain
W / DSP / Schi / 2015 / V: Kaiserwind / MV: Levisto
 
700
Kostics - N
H / KWPN / B / 2015 / V: Zapatero VDL / MV: Nimmerdor
 
700
Kostics - N
H / KWPN / B / 2015 / V: Zapatero VDL / MV: Nimmerdor
 
L - Pferdename / KNR
702
L'Argentina
S / Hann / B / 2015 / V: Lord Argentinus / MV: Quidam de Revel / 107QW82
 
703
L'Atina
S / DSP / Db / 2017 / V: Con Sherry / MV: L'Ami
 
704
L'Esprit 18
W / Hann / F / 2017 / V: Light My Fire / MV: Espri
 
705
L'Isbelle H Z
S / Z.Rpf / Schi / 2010 / V: Little Rock Gold / MV: Adelfos / 105KS57
 
705
L'Isbelle H Z
S / Z.Rpf / Schi / 2010 / V: Little Rock Gold / MV: Adelfos / 105KS57
 
706
L.B. Dante
H / Holst / Schi / 2015 / V: Darco de Revel / MV: Casco
 
706
L.B. Dante
H / Holst / Schi / 2015 / V: Darco de Revel / MV: Casco
 
1126
L.B. Fashino
H / Holst / B / 2011 / V: For Fashion (Anklahoma VDL) / MV: Candillo / 105WM37
 
707
L.B. Staloubet Manciais
W / SF / F / 2006 / V: Baloubet du Rouet / MV: First Bride / 103SQ11
 
707
L.B. Staloubet Manciais
W / SF / F / 2006 / V: Baloubet du Rouet / MV: First Bride / 103SQ11
 
708
La Pasqualina
S / W³rtt / B / 2011 / V: Lordanos / MV: Noble Champion
 
709
La Vida Loca TP
S / DSP / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Silvio I
 
710
Lacado 8
W / W³rtt / F / 2010 / V: Lavaletto / MV: Limbus / 106PY96
 
711
Lady Casallca B
S / DSP / B / 2016 / V: Casallco / MV: Carprilli
 
712
Lady Dallas
S / DSP / B / 2015 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Calido I
 
712
Lady Dallas
S / DSP / B / 2015 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Calido I
 
713
Lady Gaga 49
S / Westf / Schi / 2014 / V: Los Angeles / MV: Levisto
 
713
Lady Gaga 49
S / Westf / Schi / 2014 / V: Los Angeles / MV: Levisto
 
714
Lady Vicktoria
S / Holst / B / 2005 / V: Concept / MV: Mytens xx / 103KE70
 
714
Lady Vicktoria
S / Holst / B / 2005 / V: Concept / MV: Mytens xx / 103KE70
 
715
Ladybug 4
S / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Caretino 2
 
715
Ladybug 4
S / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Caretino 2
 
716
Ladychecker
W / Holst / B / 2009 / V: Lord Z / MV: Corrado I
 
716
Ladychecker
W / Holst / B / 2009 / V: Lord Z / MV: Corrado I
 
717
Laidback Luke 2
W / Rhld / B / 2011 / V: Lordanos / MV: Primus / 107SA16
 
717
Laidback Luke 2
W / Rhld / B / 2011 / V: Lordanos / MV: Primus / 107SA16
 
718
Lamborghini van de Kruishorst
W / KWPN / F / 2016 / V: Hermantico / MV: Quo Vados I
 
719
Lanciano VDL
W / AESRpf / B / 2016 / V: Detroit VDL / MV: Glennridge
 
720
Lanero 17
W / Holst / Db / 2013 / V: Lasino / MV: Cosimo / 106TP01
 
720
Lanero 17
W / Holst / Db / 2013 / V: Lasino / MV: Cosimo / 106TP01
 
721
Lapalou 2
S / Hann / B / 2015 / V: Lord Pizzaro / MV: Balou du Rouet / 107AR42
 
721
Lapalou 2
S / Hann / B / 2015 / V: Lord Pizzaro / MV: Balou du Rouet / 107AR42
 
722
Laprice 4
S / OS / B / 2012 / V: Lord Argentinus / MV: Cantus / 106OZ65
 
723
Larimo 5
W / Holst / Schi / 2012 / V: Larimar / MV: Quinar
 
723
Larimo 5
W / Holst / Schi / 2012 / V: Larimar / MV: Quinar
 
724
Larochelle 7
S / KWPN / B / 2016 / V: Etoulon VDL / MV: Inshallah de Muze
 
724
Larochelle 7
S / KWPN / B / 2016 / V: Etoulon VDL / MV: Inshallah de Muze
 
725
Larry Crown
H / Holst / Hlb / 2011 / V: Larimar / MV: Colman / 105YG44
 
726
Lascaux 21
W / W³rtt / Df / 2010 / V: Leviathan / MV: Playboy
 
726
Lascaux 21
W / Württ / Df / 2010 / V: Leviathan / MV: Playboy
 
727
Last Gentleman 2
H / DSP / Db / 2015 / V: Latour VDM / MV: Caretano Z / 107FV27
 
728
Laventura
S / Westf / B / 2008 / V: Let's Dance / MV: Cascane
 
728
Laventura
S / Westf / B / 2008 / V: Let's Dance / MV: Cascane
 
729
Leander 281
W / DSP / B / 2011 / V: Lionheart / MV: Acord II
 
730
Led Zeppelin K
W / KWPN / B / 2016 / V: Emir R / MV: Charlie Z
 
731
Legolas 167
W / Holst / B / 2007 / V: Lordanos / MV: Silvester
 
732
Legros Z
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Levisto / MV: Carprilli
 
732
Legros Z
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Levisto / MV: Carprilli
 
733
Lendix van het Broekdal
W / BWP / B / 2011 / V: Scendix / MV: Winningmood van de Arenberg
 
734
Lennox 307
W / DSP / B / 2004 / V: L'Ami / MV: Grannus
 
1133
Leontas
W / -n.gefunde / B / 2007
 
736
Leovin 2
W / Hann / B / 2015 / V: Ludwig von Bayern / MV: Gragenit
 
737
Leroy Lord of Legends
W / Hann / B / 2011 / V: Laith / MV: Drosselklang II
 
737
Leroy Lord of Legends
W / Hann / B / 2011 / V: Laith / MV: Drosselklang II
 
1084
Lesson Peak
H / Holst / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Cash and Carry / 105RT20
 
738
Let's do it 13
W / Old / Db / 2012 / V: Landstreicher / MV: Just do it
 
738
Let's do it 13
W / Old / Db / 2012 / V: Landstreicher / MV: Just do it
 
739
Let's go Lady 2
S / DSP / BkaSc / 2011 / V: Lone Star / MV: Campesino
 
740
Leviosa 4
S / DSP / B / 2014 / V: Lisarazu / MV: Grawido
 
740
Leviosa 4
S / DSP / B / 2014 / V: Lisarazu / MV: Grawido
 
741
Lex Devil M
W / Hann / B / 2017 / V: Lex Lugar / MV: Cento
 
742
Lexus 82
W / Hann / B / 2008 / V: Lex Lugar / MV: Acorado I / 104XS02
 
743
Lightning Cily
S / Old / Schi / 2013 / V: Levisonn / MV: Carry
 
743
Lightning Cily
S / Old / Schi / 2013 / V: Levisonn / MV: Carry
 
744
Likvidantt
W / Old / Schi / 2012 / V: Landfein / MV: Landadel / 106JH27
 
744
Likvidantt
W / Old / Schi / 2012 / V: Landfein / MV: Landadel / 106JH27
 
745
Lilli-Marleen 3
S / Holst / Schi / 2006 / V: Cartani / MV: Landgraf I
 
745
Lilli-Marleen 3
S / Holst / Schi / 2006 / V: Cartani / MV: Landgraf I
 
747
Lillyfee S
S / Holst / B / 2011 / V: Contender / MV: Silbersee / 105YD09
 
747
Lillyfee S
S / Holst / B / 2011 / V: Contender / MV: Silbersee / 105YD09
 
748
Limited Edition K 3
W / KWPN / Schi / 2016 / V: Guidam Sohn (Uit Liekt Goed) / MV: Little Rock Gold
 
748
Limited Edition K 3
W / KWPN / Schi / 2016 / V: Guidam Sohn (Uit Liekt Goed) / MV: Little Rock Gold
 
749
Linford 9
W / KWPN / B / 2016 / V: Glenfiddich VDL / MV: Arezzo (NLD) VDL
 
750
Lionheart's Luigi
W / DSP / B / 2011 / V: Lionheart / MV: Chateau de Brion
 
751
Lionhearts Locke
W / DSP / B / 2010 / V: Lionheart / MV: Acord II
 
752
Lipstick 12
S / ZW / B / 2010 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Grannus
 
752
Lipstick 12
S / ZW / B / 2010 / V: Landjonker (Fruhling) / MV: Grannus
 
753
Little Miss Crazy 2
S / Slo.Wb / B / 2017 / V: Tarzan / MV: Jasper's Boy
 
753
Little Miss Crazy 2
S / Slo.Wb / B / 2017 / V: Tarzan / MV: Jasper's Boy
 
754
Little Simba
W / Holst / Schi / 2007 / V: Clearway / MV: Concerto II / 103MN84
 
754
Little Simba
W / Holst / Schi / 2007 / V: Clearway / MV: Concerto II / 103MN84
 
755
Little Spike 2
W / Pony o.R / Schi / 2004
 
755
Little Spike 2
W / Pony o.R / Schi / 2004
 
756
Livossini
W / Holst / Schi / 2017 / V: Livello / MV: Cassini I / 107GX39
 
757
Lockdown 4
W / Holst / B / 2016 / V: Lord Fauntleroy / MV: Contender
 
758
Locomotion S
S / Holst / Hlb / 2008 / V: Loran / MV: Rabiat Z / 107LS29
 
758
Locomotion S
S / Holst / Hlb / 2008 / V: Loran / MV: Rabiat Z / 107LS29
 
759
Log In 4
W / Holst / B / 2008 / V: Lancer II / MV: Candillo / 107BY62
 
1132
Lohengrin 92
W / OS / B / 2011 / V: Lord Pezi / MV: Zeus (Nurzeus) / 105JD87
 
760
Lollipop 167
W / Old / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Alabaster
 
760
Lollipop 167
W / Old / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Alabaster
 
1085
Loona D
S / ZW / Db / 2006 / V: Lucky Boy D / MV: Alexis Z / 103II11
 
1085
Loona D
S / ZW / Db / 2006 / V: Lucky Boy D / MV: Alexis Z / 103II11
 
761
Lord Onassis
W / Old / B / 2011 / V: Lord Pezi / MV: Onassis
 
761
Lord Onassis
W / Old / B / 2011 / V: Lord Pezi / MV: Onassis
 
762
Lorilot S
W / OS / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Pilot / 106IV80
 
762
Lorilot S
W / OS / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Pilot / 106IV80
 
763
Lou 81
S / OS / B / 2011 / V: Lord Argentinus / MV: Lex Lugar / 107LV23
 
765
Loyalweis WV
W / AESRpf / B / 2016 / V: Golden Star WV / MV: Glennridge
 
766
Luca Verde 2
S / OS / B / 2014 / V: Numero Uno / MV: Diarado
 
767
Lucky Blue 2
W / AESRpf / B / 2016 / V: Zepe Blue (ex Grolle Bol) / MV: Pauillac de Meia Lua / 107KE36
 
768
Lucky Shutterfly H
H / KWPN / B / 2016 / V: High Shutterfly / MV: Lucky Boy
 
768
Lucky Shutterfly H
H / KWPN / B / 2016 / V: High Shutterfly / MV: Lucky Boy
 
769
Lucy 709
S / Hann / Db / 2011 / V: Landstreicher / MV: Contendro I / 106OR67
 
769
Lucy 709
S / Hann / Db / 2011 / V: Landstreicher / MV: Contendro I / 106OR67
 
770
Luigi 293
W / Holst / Db / 2016 / V: Loveless / MV: Contender
 
771
Lutz Löwenherz
W / Holst / Db / 2008 / V: Lancer II / MV: Candillo / 104BP19
 
771
Lutz Löwenherz
W / Holst / Db / 2008 / V: Lancer II / MV: Candillo / 104BP19
 
772
Luxicor
W / Old / B / 2007 / V: Luxius / MV: Ahorn (Olympic Ahorn) / 104JY35
 
773
Luzifer 114
W / Holst / Db / 2016 / V: Livello / MV: Carano
 
774
Lyon D' amour D
H / DSP / B / 2014 / V: Carembar de Muze / MV: Calvaro Z / 106HF21
 
774
Lyon D' amour D
H / DSP / B / 2014 / V: Carembar de Muze / MV: Calvaro Z / 106HF21
 
M - Pferdename / KNR
775
M.D.'s Lord Chamber
H / Westf / Schwb / 2016 / V: Let's Dance / MV: Landgraf Georg
 
1102
Macron 5
W / KWPN / B / 2017 / V: Gaspahr / MV: Cash / 107NS25
 
1102
Macron 5
W / KWPN / B / 2017 / V: Gaspahr / MV: Cash / 107NS25
 
776
Magic vd Watermolen
H / KWPN / B / 2017 / V: Fibonacci (NL) / MV: Back Gammon (NLD)
 
778
Magnus 132
W / Holst / B / 2015 / V: Magnus Romeo / MV: Calando I
 
779
Maleika 43
S / Holst / F / 2014 / V: Magnus Romeo / MV: Calando I
 
780
Malibu vd Withoeve
W / BWP / B / 2012 / V: Fantomas de Muze / MV: Major de la Cour / 106CD78
 
781
Manchester United 4
W / BWP / B / 2016 / V: Marius Claudius / MV: Prince van de Wolfsakker
 
781
Manchester United 4
W / BWP / B / 2016 / V: Marius Claudius / MV: Prince van de Wolfsakker
 
782
Manhattan Blue
H / ZW / Schi / 2007 / V: Mr. Blue / MV: Democraat / 103VM16
 
782
Manhattan Blue
H / ZW / Schi / 2007 / V: Mr. Blue / MV: Democraat / 103VM16
 
783
Marielle 13
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cassini I / MV: Zeus (Nurzeus)
 
783
Marielle 13
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cassini I / MV: Zeus (Nurzeus)
 
784
Marius Pantoufle VDM
W / BWP / R / 2015 / V: Marius Claudius / MV: Vigo D'Arsouilles
 
786
Marylou 17
S / KWPN / Db / 2017 / V: Impressive VDL / MV: Indorado / 107OF20
 
786
Marylou 17
S / KWPN / Db / 2017 / V: Impressive VDL / MV: Indorado / 107OF20
 
789
Mathob BV
W / BWP / B / 2012 / V: Carembar de Muze / MV: Lovari
 
789
Mathob BV
W / BWP / B / 2012 / V: Carembar de Muze / MV: Lovari
 
1086
Matty 5
W / ZW / B / 2013 / V: Messenger / MV: Sandro
 
790
Mava S
S / DSP / Db / 2015 / V: Messenger / MV: Sandro / 107BL60
 
790
Mava S
S / DSP / Db / 2015 / V: Messenger / MV: Sandro / 107BL60
 
791
Max 4082
W / Hann / B / 2013 / V: Messenger / MV: Shalimaro / 107CM39
 
792
Melodie 364
S / Westf / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Lord Pezi
 
793
Memphis D.V.
W / KWPN / Schi / 2017 / V: Glenfiddich VDL / MV: Corland (DK: Corlando)
 
793
Memphis D.V.
W / KWPN / Schi / 2017 / V: Glenfiddich VDL / MV: Corland (DK: Corlando)
 
794
Menzo de Toxandria
W / BWP / Schi / 2012 / V: Andiamo Z / MV: Bon Ami / 106PE07
 
796
Merino van de Achterhoek
W / BWP / Schi / 2012 / V: Darco / MV: Thunder van de Zuuthoeve / 107CG58
 
796
Merino van de Achterhoek
W / BWP / Schi / 2012 / V: Darco / MV: Thunder van de Zuuthoeve / 107CG58
 
797
Messenger's Boy
W / OS / B / 2016 / V: Messenger / MV: Balou du Rouet / 107GD64
 
798
Midnight's Lady
S / KWPN / F / 2014 / V: Douglas (Rousseau) / MV: Quinar
 
800
Million Dollar 2
H / BWP / B / 2012 / V: Plot Blue / MV: Vigo D'Arsouilles / 106FK54
 
801
Million Miley K
S / OS / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Fairbanks
 
801
Million Miley K
S / OS / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Fairbanks
 
802
Milou van de Graaf
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Irvington VDL / MV: Ovidius
 
803
Miraculix 24
W / Lux.W / B / 2011 / V: Michael / MV: Argentinus
 
803
Miraculix 24
W / Lux.W / B / 2011 / V: Michael / MV: Argentinus
 
805
Miss Untouchable 3
S / Ung. / B / 2015 / V: Carpaccio / MV: Koppany
 
807
Mon Amour HX
S / KWPN / F / 2017 / V: Entertainer / MV: Kannan
 
807
Mon Amour HX
S / KWPN / F / 2017 / V: Entertainer / MV: Kannan
 
808
Mon Genuartt
W / DSP / B / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Landor S
 
809
Montanus 27
W / DSP / B / 2009 / V: Monte Bellini / MV: Landrebell / 104JO75
 
809
Montanus 27
W / DSP / B / 2009 / V: Monte Bellini / MV: Landrebell / 104JO75
 
810
Monte Carlo 63
W / OS / Db / 2012 / V: Monte Cain / MV: Antaeus
 
1110
Moonlight van het Beetjen
W / BWP / F / 2012 / V: Deauville van T&L (ex De la Vi / MV: Baloubet du Rouet / 105ZD30
 
1110
Moonlight van het Beetjen
W / BWP / F / 2012 / V: Deauville van T&L (ex De la Vi / MV: Baloubet du Rouet / 105ZD30
 
1117
Morrissey
W / Westf / B / 2007 / V: Montendro I / MV: Diamo
 
1117
Morrissey
W / Westf / B / 2007 / V: Montendro I / MV: Diamo
 
811
Mr. Barnaby JB
W / OS / Db / 2015 / V: Vancouver d'Auvray / MV: Emilion
 
811
Mr. Barnaby JB
W / OS / Db / 2015 / V: Vancouver d'Auvray / MV: Emilion
 
812
Mr. Crazy Verde
W / Old / Df / 2013 / V: Diarado's Boy / MV: Leuthen II / 107JJ20
 
813
Mr. Noble Joshua B
W / ISH / B / 2015 / V: Stetter / MV: Radolin
 
814
Munin
W / Holst / Schi / 2015 / V: Mylord Carthago / MV: Chin Chin / 107BO16
 
815
My Melih
W / Hann / B / 2017 / V: Mylord Carthago / MV: Contendro I
 
816
Mylady Maxima
S / Old / Db / 2013 / V: Casino Berlin / MV: Monsum
 
816
Mylady Maxima
S / Old / Db / 2013 / V: Casino Berlin / MV: Monsum
 
817
Mylord Berlin
H / DSP / Schi / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Caspar / 107FV24
 
N - Pferdename / KNR
818
Na Jolie
S / DSP / F / 2017 / V: Nurjev / MV: Levon (Zandor VDL)
 
818
Na Jolie
S / DSP / F / 2017 / V: Nurjev / MV: Levon (Zandor VDL)
 
819
Nagini 2
S / Holst / B / 2013 / V: Numero Uno / MV: Corofino I
 
819
Nagini 2
S / Holst / B / 2013 / V: Numero Uno / MV: Corofino I
 
820
Nairobie
S / KWPN / Schi / 2018 / V: Cape Coral RBF Z / MV: Silverstone
 
821
Namaryllis
S / BWP / B / 2013 / V: Wandor van de Mispelaere D'10 / MV: Cumano / 106NP90
 
1130
Nanto 5
W / BWP / B / 2013 / V: Fantomas de Muze / MV: Nabab de Reve
 
824
Naomi 476
S / Oe.Wb / B / 2015 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Cosinus B / 107LU34
 
824
Naomi 476
S / Oe.Wb / B / 2015 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Cosinus B / 107LU34
 
825
Narvallo del Pierre
W / BWP / B / 2015 / V: Nabab de Reve / MV: Carvallo BB
 
826
Nashville Tennessee 2
S / DR / B / 2009 / V: Nashville WH / MV: Nibelungenheld / 106FX80
 
828
Nemo 327
W / Hann / B / 2007 / V: Now Or Never M / MV: Godehard / 104ZW54
 
828
Nemo 327
W / Hann / B / 2007 / V: Now Or Never M / MV: Godehard / 104ZW54
 
829
Nennette du Chateau L
S / W³rtt / FSchi / 2009 / V: Nikidam du Chateau / MV: Capitano
 
829
Nennette du Chateau L
S / Württ / FSchi / 2009 / V: Nikidam du Chateau / MV: Capitano
 
830
New Contact
W / Holst / B / 2009 / V: Newton / MV: Contact Me / 104YB29
 
830
New Contact
W / Holst / B / 2009 / V: Newton / MV: Contact Me / 104YB29
 
831
New General
W / Z.Rpf / F / 2013 / V: Nabab de Reve / MV: Carthago
 
832
Nibali
W / DSP / Schwb / 2015 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Cento
 
833
Nice Guy 5
W / W³rtt / Db / 2007 / V: Nikidam du Chateau / MV: Latin Lover / 104VC81
 
833
Nice Guy 5
W / Württ / Db / 2007 / V: Nikidam du Chateau / MV: Latin Lover / 104VC81
 
834
Nice Mouse
S / DSP / F / 2015 / V: Nurjev / MV: Quattro B
 
834
Nice Mouse
S / DSP / F / 2015 / V: Nurjev / MV: Quattro B
 
835
Night Wonder 3
S / Hann / B / 2008 / V: Nikidam du Chateau / MV: For Pleasure / 104VC85
 
835
Night Wonder 3
S / Hann / B / 2008 / V: Nikidam du Chateau / MV: For Pleasure / 104VC85
 
836
Nilsson de Rêve W
W / Holst / B / 2016 / V: Nabab de Reve / MV: Paramount
 
837
Ninja Warrior
W / OS / B / 2014 / V: Nintender / MV: Chacco-Blue / 107PC18
 
837
Ninja Warrior
W / OS / B / 2014 / V: Nintender / MV: Chacco-Blue / 107PC18
 
838
No Daddy
W / Grpf.o.R / Schwb / 2017 / V: Unbekannt / MV: unbekannt
 
839
No Girl
S / DSP / B / 2017 / V: No Name / MV: Spring Time HB II
 
839
No Girl
S / DSP / B / 2017 / V: No Name / MV: Spring Time HB II
 
840
No Limitz
H / ZW / 2013 / V: Numero Due D / MV: Wolkenstürmer
 
842
Nobby K
W / OS / Schi / 2014 / V: Numero Uno / MV: Corrado I
 
842
Nobby K
W / OS / Schi / 2014 / V: Numero Uno / MV: Corrado I
 
843
Nobles de Kalvarie
H / BWP / Df / 2013 / V: Cadeau de Muze / MV: Darco / 106XF26
 
843
Nobles de Kalvarie
H / BWP / Df / 2013 / V: Cadeau de Muze / MV: Darco / 106XF26
 
844
Nordic van de Zeshoek
W / BWP / B / 2013 / V: Nabab de Reve / MV: Numero Uno
 
844
Nordic van de Zeshoek
W / BWP / B / 2013 / V: Nabab de Reve / MV: Numero Uno
 
845
Notre-Dame 3
S / Westf / B / 2012 / V: Nonstop / MV: Pilot / 106LQ07
 
845
Notre-Dame 3
S / Westf / B / 2012 / V: Nonstop / MV: Pilot / 106LQ07
 
846
Number Five 5
W / Z.Rpf / B / 2015 / V: Nabab de Reve / MV: Bufero van het Painshof
 
847
Nussini 11
W / DR / F / 2015 / V: Heidbergs Nancho Nova / MV: Campari
 
847
Nussini 11
W / DR / F / 2015 / V: Heidbergs Nancho Nova / MV: Campari
 
O - Pferdename / KNR
848
Ohio Dream
H / DSP / F / 2017 / V: Ogano Sitte / MV: Chap
 
848
Ohio Dream
H / DSP / F / 2017 / V: Ogano Sitte / MV: Chap
 
849
Olymp 58
W / OS / B / 2013 / V: Olympic Fire / MV: Ramiro / 106SG30
 
851
Orang Utan Claus
H / Grpf.o.R / Schi / 2014 / 106UY50
 
851
Orang Utan Claus
H / Grpf.o.R / Schi / 2014 / 106UY50
 
852
Ordessa 7
S / Holst / B / 2018 / V: Ogano / MV: Casalito
 
1087
Orlania- D
S / Hann / B / 2017 / V: Orlando / MV: For Pleasure
 
P - Pferdename / KNR
853
Palermo 278
W / Hann / B / 2012 / V: Perigueux / MV: Argentinus / 107KB83
 
853
Palermo 278
W / Hann / B / 2012 / V: Perigueux / MV: Argentinus / 107KB83
 
854
Paradized Dream
S / Hann / F / 2010 / V: Perigueux / MV: Augustinus xx
 
854
Paradized Dream
S / Hann / F / 2010 / V: Perigueux / MV: Augustinus xx
 
855
Paragraf M
W / Hann / Schi / 2013 / V: Perpignon / MV: Graf Grannus
 
855
Paragraf M
W / Hann / Schi / 2013 / V: Perpignon / MV: Graf Grannus
 
856
Pauline 465
S / Hann / Db / 2016 / V: Perigueux / MV: Fabriano
 
857
Pauline van Overis
S / BWP / B / 2015 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Ahorn (Olympic Ahorn) / 107FI57
 
857
Pauline van Overis
S / BWP / B / 2015 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Ahorn (Olympic Ahorn) / 107FI57
 
858
Peaches GE
S / DSP / Schi / 2012 / V: Quick Amour GE / MV: Balou du Rouet / 107JD52
 
858
Peaches GE
S / DSP / Schi / 2012 / V: Quick Amour GE / MV: Balou du Rouet / 107JD52
 
859
Peaches L
S / Westf / F / 2012 / V: Pik Labionics / MV: Mon Cheri
 
859
Peaches L
S / Westf / F / 2012 / V: Pik Labionics / MV: Mon Cheri
 
1088
Peaky Blinder 2
W / Hann / Db / 2017 / V: Perigueux / MV: Cellagonero
 
1088
Peaky Blinder 2
W / Hann / Db / 2017 / V: Perigueux / MV: Cellagonero
 
860
Pepe 293
W / Hann / B / 2010 / V: Perigueux / MV: Escudo I
 
860
Pepe 293
W / Hann / B / 2010 / V: Perigueux / MV: Escudo I
 
861
Perfect One
H / Hann / Db / 2016 / V: Perpignon / MV: Count Grannus
 
861
Perfect One
H / Hann / Db / 2016 / V: Perpignon / MV: Count Grannus
 
862
Perifoxy
S / Hann / F / 2013 / V: Perigueux / MV: Foxhunter
 
863
Perre V/H Ringhof
W / BWP / F / 2015 / V: Etoulon VDL / MV: Vamiro M
 
863
Perre V/H Ringhof
W / BWP / F / 2015 / V: Etoulon VDL / MV: Vamiro M
 
864
Petit Prince HD
H / Holst / B / 2011 / V: Catoki / MV: Caretino 2 / 105SZ36
 
864
Petit Prince HD
H / Holst / B / 2011 / V: Catoki / MV: Caretino 2 / 105SZ36
 
866
Picasso 869
W / BWP / B / 2015 / V: Kannan / MV: Heartbreaker
 
867
Pik Flash 5
W / Westf / F / 2007 / V: Pik Labionics / MV: Grossadmiral / 104MU72
 
867
Pik Flash 5
W / Westf / F / 2007 / V: Pik Labionics / MV: Grossadmiral / 104MU72
 
1106
Pina Colada 216
S / DR / DSchi / 2010 / V: Notre Marc / MV: Playback
 
1106
Pina Colada 216
S / DR / DSchi / 2010 / V: Notre Marc / MV: Playback
 
868
Pink Floyd v/h Blauwhof
W / BWP / Schi / 2015 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Capitol I
 
868
Pink Floyd v/h Blauwhof
W / BWP / Schi / 2015 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Capitol I
 
869
Pippilotta 46
S / Holst / B / 2013 / V: Diamant de Semilly / MV: Claudio
 
869
Pippilotta 46
S / Holst / B / 2013 / V: Diamant de Semilly / MV: Claudio
 
870
Piri-Piri 4
S / Hann / B / 2015 / V: Perigueux / MV: Mighty Magic
 
871
Playboy van't Roosakker
H / BWP / F / 2015 / V: Diamant de Semilly / MV: Echo van 't Spieveld / 107CK53
 
872
Playboy vh Scheefkasteel
W / BWP / Schwb / 2015 / V: Nonstop / MV: Lamm de Fetan / 107BP42
 
872
Playboy vh Scheefkasteel
W / BWP / Schwb / 2015 / V: Nonstop / MV: Lamm de Fetan / 107BP42
 
873
Power Girl van de Beuzerik
S / BWP / Schi / 2015 / V: For Pleasure / MV: Cassini I
 
874
Prinzessin van de Wolfsakker
S / Westf / BkaSc / 2016 / V: Prince van de Wolfsakker / MV: Clarimo
 
874
Prinzessin van de Wolfsakker
S / Westf / BkaSc / 2016 / V: Prince van de Wolfsakker / MV: Clarimo
 
875
Proud Fantastico
H / Dt.Pf / Db / 2013 / V: Cormint / MV: Friederic.Rex
 
Q - Pferdename / KNR
876
Q-Acht 2
W / Ung. / B / 2016 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: C-Indoctro II
 
876
Q-Acht 2
W / Ung. / B / 2016 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: C-Indoctro II
 
877
Q-Sieben 11
W / Ung. / B / 2016 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Quality Time (NED)
 
877
Q-Sieben 11
W / Ung. / B / 2016 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Quality Time (NED)
 
878
Qaramba L
H / BWP / B / 2016 / V: Scendix / MV: Winningmood van de Arenberg / 107NM12
 
879
Qmusic
W / BWP / B / 2016 / V: Nabab de Reve / MV: C-Indoctro
 
879
Qmusic
W / BWP / B / 2016 / V: Nabab de Reve / MV: C-Indoctro
 
880
Quaalude
W / KWPN / Db / 2016 / V: Quasimodo Z / MV: Lancelot
 
881
Quaid's Grande Dame V
S / Hann / B / 2010 / V: Quaid I / MV: Grannus / 105LE38
 
882
Qualito's Boy
W / Hann / B / 2015 / V: Qualito / MV: Graf Top / 107DL56
 
883
Quality Girl 11
S / Hann / B / 2013 / V: Quality Time (NED) / MV: Calando V / 106HZ82
 
883
Quality Girl 11
S / Hann / B / 2013 / V: Quality Time (NED) / MV: Calando V / 106HZ82
 
884
Quantano 13
W / Old / Db / 2011 / V: Quarz / MV: Odeur xx
 
885
Quanto Fino 7
H / OS / B / 2013 / V: Quintero / MV: Baloubet du Rouet
 
886
Quashquai
W / Westf / B / 2007 / V: Quidam's Rubin / MV: Pit I / 103RN12
 
886
Quashquai
W / Westf / B / 2007 / V: Quidam's Rubin / MV: Pit I / 103RN12
 
1123
Quasimodo 21
H / OS / Db / 2009 / V: Quintender / MV: Caretello B / 105NI74
 
1123
Quasimodo 21
H / OS / Db / 2009 / V: Quintender / MV: Caretello B / 105NI74
 
1089
Quasimodos Junior
W / OS / B / 2017 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Chequille
 
887
Quater's Rubin B
H / DSP / F / 2015 / V: Quaterback / MV: Lord Loxley I
 
888
Quathaga
S / Hann / Schi / 2012 / V: Quaid I / MV: Carthago / 106US79
 
888
Quathaga
S / Hann / Schi / 2012 / V: Quaid I / MV: Carthago / 106US79
 
889
Quatscho VA
H / Holst / Db / 2016 / V: Quidam de Revel / MV: Clearway
 
890
Que Sera G 2
S / Old / B / 2014 / V: Quaid I / MV: Claudino
 
891
Queenman A
W / BWP / F / 2016 / V: Freeman VDL / MV: Chellano Z
 
891
Queenman A
W / BWP / F / 2016 / V: Freeman VDL / MV: Chellano Z
 
892
Querida 107
S / Holst / B / 2016 / V: Quiwi Dream / MV: Cassini I
 
1090
Querido van de Eldamahoeve Z
H / Z.Rpf / Schwb / 2016 / V: Kannan / MV: Numero Uno
 
1090
Querido van de Eldamahoeve Z
H / Z.Rpf / Schwb / 2016 / V: Kannan / MV: Numero Uno
 
893
Quero 2
W / Holst / Schwb / 2010 / V: Quintero / MV: Caretino 2 / 105KA13
 
893
Quero 2
W / Holst / Schwb / 2010 / V: Quintero / MV: Caretino 2 / 105KA13
 
894
Quest 17
S / Hann / B / 2017 / V: Qualito / MV: Perigueux
 
896
Quibelle 37
S / OS / B / 2013 / V: Feuerwerk / MV: Quidam
 
896
Quibelle 37
S / OS / B / 2013 / V: Feuerwerk / MV: Quidam
 
897
Quibery 5
W / Holst / Schi / 2017 / V: Quibery / MV: Favory AA