Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 179 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
Abalou 7
S / Old / F / 2010 / V: Bon Balou / MV: Astek
 
001
Abalou 7
S / Old / F / 2010 / V: Bon Balou / MV: Astek
 
002
ACDC 6
S / Pinto / B / 2010 / V: Southern Star / MV: Admiral
 
004
Alantiano
W / Holst / B / 2013 / V: Alant / MV: Canto
 
004
Alantiano
W / Holst / B / 2013 / V: Alant / MV: Canto
 
005
Alfred 81
W / Pony o.R / Hlf / 2005
 
005
Alfred 81
W / Pony o.R / Hlf / 2005
 
165
Astraviete
W / Westf / Schwb / 2011 / V: Action-Pezi / MV: Joker Rouge
 
B - Pferdename / KNR
008
Bahia-Blue in the dark
S / DR / Falbe / 2009 / V: Nacromancer in the dark / MV: Rosedale Falcon 16144
 
008
Bahia-Blue in the dark
S / DR / Falbe / 2009 / V: Nacromancer in the dark / MV: Rosedale Falcon 16144
 
009
Baro 33
W / B / 2012
 
009
Baro 33
W / B / 2012
 
010
Beverly 80
S / Dt.Pf / Db / 2009 / V: Catoki II / MV: Sando Paso N
 
010
Beverly 80
S / Dt.Pf / Db / 2009 / V: Catoki II / MV: Sando Paso N
 
011
Biella 3
S / Hann / F / 2011 / V: Belissimo M / MV: Diamond Hit
 
014
Bushido WE
W / DR / Df / 2011 / V: Brynera Barny / MV: Only
 
C - Pferdename / KNR
015
Cadamo M
W / Hann / B / 2015 / V: Cadanos / MV: Escudo I
 
015
Cadamo M
W / Hann / B / 2015 / V: Cadanos / MV: Escudo I
 
018
Candice White
S / Dt.Pf / Schi / 2010 / V: Cowaldsky / MV: Diabolo x
 
020
Cashju
H / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Calato
 
020
Cashju
H / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Calato
 
021
Cassanjo
W / Holst / B / 2010 / V: Cassiano / MV: Linaro
 
021
Cassanjo
W / Holst / B / 2010 / V: Cassiano / MV: Linaro
 
022
Cathaluna
S / Trak. / Schi / 2012 / V: Solar / MV: Indian Boy
 
022
Cathaluna
S / Trak. / Schi / 2012 / V: Solar / MV: Indian Boy
 
024
Cesandra 3
S / Meckl. / F / 2016 / V: Cesandro / MV: Goldwing
 
026
Champion 107
W / Hann / Db / 2005 / V: Charon / MV: Augustinus xx
 
026
Champion 107
W / Hann / Db / 2005 / V: Charon / MV: Augustinus xx
 
027
Chiakki Z
S / Hann / B / 2014 / V: Cormint / MV: Ramirado
 
027
Chiakki Z
S / Hann / B / 2014 / V: Cormint / MV: Ramirado
 
162
Cixpac
W / Hann / B / 2012 / V: Check In / MV: Gloster
 
162
Cixpac
W / Hann / B / 2012 / V: Check In / MV: Gloster
 
032
Cosheldan
W / OS / B / 2017 / V: Congress / MV: Shrek xx
 
032
Cosheldan
W / OS / B / 2017 / V: Congress / MV: Shrek xx
 
033
Count on Me 17
W / Holst / B / 2013 / V: Canstakko / MV: Ladinos
 
033
Count on Me 17
W / Holst / B / 2013 / V: Canstakko / MV: Ladinos
 
D - Pferdename / KNR
034
Damita Jo
S / DR / F / 2004 / V: Don't Worry Be Happy / MV: Speyksbosch Nando
 
034
Damita Jo
S / DR / F / 2004 / V: Don't Worry Be Happy / MV: Speyksbosch Nando
 
035
Daria 95
S / Hann / R / 2007 / V: Don Frederico / MV: Weltruhm
 
039
Don Forever
W / Westf / Db / 2013 / V: Don Frederic / MV: Florestan I
 
039
Don Forever
W / Westf / Db / 2013 / V: Don Frederic / MV: Florestan I
 
040
Donna Karamba
S / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Quinar
 
040
Donna Karamba
S / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Quinar
 
041
Double You R
S / DR / F / 2007 / V: Danone II / MV: Synod Matthew / 104FN31
 
E - Pferdename / KNR
043
Emily 197
S / Pony o.R / R / 2006
 
043
Emily 197
S / Pony o.R / R / 2006
 
045
Escada 186
S / Hann / Db / 2005 / V: El Bundy I / MV: Grosso Z
 
045
Escada 186
S / Hann / Db / 2005 / V: El Bundy I / MV: Grosso Z
 
F - Pferdename / KNR
046
Farabelle d' Isigny
S / Old / F / 2013 / V: Stanfour / MV: Landor S
 
046
Farabelle d' Isigny
S / Old / F / 2013 / V: Stanfour / MV: Landor S
 
047
Finessa 42
S / Holst / B / 2013 / V: Lenett / MV: Claudio
 
049
Floris K
S / Meckl. / Db / 2010 / V: For Compliment / MV: Anrit
 
049
Floris K
S / Meckl. / Db / 2010 / V: For Compliment / MV: Anrit
 
050
For Fayola
S / Hann / Db / 2018 / V: For Dance / MV: Dancier
 
051
Fortuna 452
S / Hann / F / 2010 / V: Fürst Rousseau / MV: Lauries Crusador xx
 
051
Fortuna 452
S / Hann / F / 2010 / V: Fürst Rousseau / MV: Lauries Crusador xx
 
G - Pferdename / KNR
054
Gerti- W
W / Holst / B / 2009 / V: Lerano / MV: Chalan
 
054
Gerti- W
W / Holst / B / 2009 / V: Lerano / MV: Chalan
 
055
Glencroft Ghandi
W / Conne / Creme / 2014 / V: Woodfield Sammy / MV: Templebready Fear Bui / 106MW93
 
055
Glencroft Ghandi
W / Conne / Creme / 2014 / V: Woodfield Sammy / MV: Templebready Fear Bui / 106MW93
 
056
Godi 23
S / Holst / B / 2014 / V: Quarz / MV: Cantus / 107Rf40
 
058
Gustav 319
W / Hann / B / 2012 / V: Grey Top / MV: Salito
 
058
Gustav 319
W / Hann / B / 2012 / V: Grey Top / MV: Salito
 
H - Pferdename / KNR
060
Hannes Royal
W / Trak. / B / 2009 / V: Solero / MV: Buddenbrock
 
060
Hannes Royal
W / Trak. / B / 2009 / V: Solero / MV: Buddenbrock
 
061
Hesselteichs Golden Money
W / DR / Palom / 2012 / V: Golden Atreju / MV: Good Guffi
 
061
Hesselteichs Golden Money
W / DR / Palom / 2012 / V: Golden Atreju / MV: Good Guffi
 
062
Hippo's Oleander
W / Trak. / Db / 2004 / V: Biotop / MV: Telets 77
 
064
Honey 91
W / DR / B / 2011 / V: Halifax / MV: Black Boy
 
064
Honey 91
W / DR / B / 2011 / V: Halifax / MV: Black Boy
 
I - Pferdename / KNR
067
Irish Rose S
S / Conne / Schi / 2004 / V: Sir Henry / MV: Filou S / 104KD20
 
067
Irish Rose S
S / Conne / Schi / 2004 / V: Sir Henry / MV: Filou S / 104KD20
 
068
It's me Finesse
S / Holst / Schi / 2013 / V: Ivento / MV: Baldini I
 
068
It's me Finesse
S / Holst / Schi / 2013 / V: Ivento / MV: Baldini I
 
K - Pferdename / KNR
069
Katano 8
W / B / 2005 / V: King Royal / MV: Gharib Ben Lancer ox
 
069
Katano 8
W / B / 2005 / V: King Royal / MV: Gharib Ben Lancer ox
 
070
King de Kash
W / Holst / Db / 2013 / V: Kash de Prissey / MV: Carlos DZ
 
070
King de Kash
W / Holst / Db / 2013 / V: Kash de Prissey / MV: Carlos DZ
 
071
Kleiner Kid
W / DR / BSche / 2013 / V: Kid / MV: Montano
 
071
Kleiner Kid
W / DR / BSche / 2013 / V: Kid / MV: Montano
 
L - Pferdename / KNR
072
La Lune 8
S / Hann / Df / 2015 / V: Livaldon / MV: Dancier
 
166
La Vito 3
W / Hann / B / 2014 / V: Los Angeles / MV: Stolzenberg
 
075
Lady Vagabond
S / KWPN / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Dutch Design / 107DY14
 
075
Lady Vagabond
S / KWPN / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Dutch Design / 107DY14
 
076
Liqueur 4
H / Hann / B / 2005 / V: Likoto xx / MV: Wonderful
 
076
Liqueur 4
H / Hann / B / 2005 / V: Likoto xx / MV: Wonderful
 
077
Little Foxy 2
W / DR / F / 2007 / V: Le Matsjo (ex Veenstra's Matsj / MV: Seven Mountain Natan
 
077
Little Foxy 2
W / DR / F / 2007 / V: Le Matsjo (ex Veenstra's Matsj / MV: Seven Mountain Natan
 
078
Little Luy
W / Holst / B / 2009 / V: Landos / MV: Cassini I / 104TI32
 
080
Little Sputnik 3
W / FSchi / 2008 / MV: Don Basilio
 
081
Looney Lord N
W / Hann / B / 2011 / V: Laith / MV: Caletto I
 
081
Looney Lord N
W / Hann / B / 2011 / V: Laith / MV: Caletto I
 
082
Lord Logan
W / DR / B / 2010 / V: Heidbergs Nancho Nova / MV: Maior Domus
 
083
Lou 104
S / DR / R / 2016 / V: Laudatio / MV: FS Mr. Right
 
084
Lucia 211
S / Hann / Df / 2008 / V: Londonderry / MV: Wolkentanz I
 
084
Lucia 211
S / Hann / Df / 2008 / V: Londonderry / MV: Wolkentanz I
 
085
Luperon xx 2
W / xx / F / 2008 / V: Lord of England xx / MV: Surumu xx
 
M - Pferdename / KNR
087
Magic Moods
W / Hann / B / 2010 / V: Mighty Magic / MV: Carbid
 
087
Magic Moods
W / Hann / B / 2010 / V: Mighty Magic / MV: Carbid
 
088
Majans Keano
W / WPBR / B / 2008 / V: Heitrak's Marvin / MV: Bokkesprong Casjmier
 
088
Majans Keano
W / WPBR / B / 2008 / V: Heitrak's Marvin / MV: Bokkesprong Casjmier
 
089
Mardi Gras 5
W / DR / B / 2007 / V: Monet / MV: Galib Ben Afas ox / 104YA39
 
091
Mayfire 2
W / DR / Hlb / 2007 / V: Mangano / MV: Nantano
 
095
Mi Biage
S / DR / Palom / 2005 / V: The Braes My Mobility / MV: Power Boy
 
095
Mi Biage
S / DR / Palom / 2005 / V: The Braes My Mobility / MV: Power Boy
 
096
Mirabella 19
S / DR / DbSch / 2008 / V: Momo / MV: Liostro
 
097
Miracle Dobby
W / Dt.Pf / Db / 2016 / V: Mytender / MV: Concetto
 
099
Mocking Jay 2
S / Old / B / 2015 / V: Cracker Jack / MV: Monsum
 
099
Mocking Jay 2
S / Old / B / 2015 / V: Cracker Jack / MV: Monsum
 
100
Monte Puato
W / Holst / B / 2015 / V: Monte Bellini / MV: Newton
 
101
My Sambambo
H / DR / F / 2012 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Costa
 
101
My Sambambo
H / DR / F / 2012 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Costa
 
N - Pferdename / KNR
102
Neela B
S / Holst / B / 2015 / V: NEKTON / MV: Cristo
 
103
Neo 39
W / AQH / R / 2014 / V: CW Diamonds Show Boy
 
103
Neo 39
W / AQH / R / 2014 / V: CW Diamonds Show Boy
 
104
Nikita 418
S / Pony o.R / Schi / 1998
 
104
Nikita 418
S / Pony o.R / Schi / 1998
 
164
Nobility Queen
S / DR / Palom / 2015 / V: Navignon / MV: Hesselteich's Golden Dream
 
106
Nobody 344
W / B / 2008
 
106
Nobody 344
W / B / 2008
 
107
Nogger Boy
W / DR / Schi / 2007 / V: No Limit / MV: Kaiser As
 
107
Nogger Boy
W / DR / Schi / 2007 / V: No Limit / MV: Kaiser As
 
O - Pferdename / KNR
108
Old Star's Piet
W / ISH / F / 2013 / V: Martell / MV: Silvano
 
109
Open End 2
W / DR / F / 2010 / V: Oosteinds Ricky / MV: Leon / 106PQ21
 
P - Pferdename / KNR
110
Parys 5
W / Pol. / BTiSc / 2009 / V: Hurmak
 
110
Parys 5
W / Pol. / BTiSc / 2009 / V: Hurmak
 
111
Pegasus 475
W / DR / F / 2004 / V: Pilgrim's Red / MV: Caid AA
 
111
Pegasus 475
W / DR / F / 2004 / V: Pilgrim's Red / MV: Caid AA
 
113
Piccatchy
S / Hann / Db / 2008 / V: Satisfaction I / MV: Wandervogel I
 
113
Piccatchy
S / Hann / Db / 2008 / V: Satisfaction I / MV: Wandervogel I
 
114
Pintoso
H / Dt.Pf / Db / 2007 / V: Pelotazo / MV: Fürst Heinrich / 105WG84
 
115
Prima Ballerina 14
S / Pony o.R / B / 2003
 
115
Prima Ballerina 14
S / Pony o.R / B / 2003
 
116
Prometheus 25
W / Grpf.o.R / R / 2009
 
Q - Pferdename / KNR
117
Qarlotta
S / Westf / Db / 2012 / V: Quidamo / MV: Arpeggio
 
117
Qarlotta
S / Westf / Db / 2012 / V: Quidamo / MV: Arpeggio
 
118
Quenn
W / Hann / B / 2008 / V: Quintender / MV: Acorado I
 
R - Pferdename / KNR
119
Rabinos Castell CA
H / Hann / Db / 2010 / V: Rabino / MV: Ravallo
 
119
Rabinos Castell CA
H / Hann / Db / 2010 / V: Rabino / MV: Ravallo
 
120
Rafinia vom Claashof
S / Hann / Db / 2012 / V: Ramiro's Son II / MV: Contendro I
 
120
Rafinia vom Claashof
S / Hann / Db / 2012 / V: Ramiro's Son II / MV: Contendro I
 
121
Raily 4
W / Grpf.o.R / B / 2010
 
121
Raily 4
W / Grpf.o.R / B / 2010
 
123
Ribana 171
S / Rhld / Db / 2009 / V: Rilke / MV: A Jungle Prince
 
123
Ribana 171
S / Rhld / Db / 2009 / V: Rilke / MV: A Jungle Prince
 
S - Pferdename / KNR
127
Samira 480
S / Pony o.R / F / 2006 / V: Unbekannt
 
128
Sammy Joe 68
S / DR / B / 2000 / V: Graveur / MV: Herero
 
129
Sandro 406
W / Pony o.R / R / 2005 / 103JF82
 
132
Schattentänzer 9
W / Lewitz / DbSch / 2009 / V: Schnick-Schnack / MV: Schabernack
 
135
SF Beverley
S / DR / Df / 2012 / V: Mentano K / MV: Cap Cennedy N / 106UP44
 
135
SF Beverley
S / DR / Df / 2012 / V: Mentano K / MV: Cap Cennedy N / 106UP44
 
136
Sharina SP
S / Hann / B / 2014 / V: San Amour I / MV: Bandoliero xx
 
137
Singulars De la Soul
S / Hann / B / 2016 / V: Singular LS La Silla / MV: Lord Pezi
 
137
Singulars De la Soul
S / Hann / B / 2016 / V: Singular LS La Silla / MV: Lord Pezi
 
138
Sophienhoehs Champion
W / DR / B / 2011 / V: Calvados / MV: Mozart
 
140
Spirit of Ireland
W / Conne / Falbe / 2015 / V: Tillyochie Uillin Oir / MV: Donegreagh Cuach na Scamaill
 
140
Spirit of Ireland
W / Conne / Falbe / 2015 / V: Tillyochie Uillin Oir / MV: Donegreagh Cuach na Scamaill
 
142
Springfever 4
W / Conne / Schi / 2014 / V: Blackwoodland Basil / MV: Blue Smokie
 
142
Springfever 4
W / Conne / Schi / 2014 / V: Blackwoodland Basil / MV: Blue Smokie
 
144
Stratego 6
W / Hafl. / FhLH / 2012 / V: Standard / MV: Almfürst
 
144
Stratego 6
W / Hafl. / FhLH / 2012 / V: Standard / MV: Almfürst
 
146
Summersby 34
S / Hann / B / 2013 / V: Savoy / MV: Reccio L
 
146
Summersby 34
S / Hann / B / 2013 / V: Savoy / MV: Reccio L
 
147
Summertime B
W / DR / Db / 2016 / V: Molenhorn's Springtime / MV: Mambo Moscan
 
147
Summertime B
W / DR / Db / 2016 / V: Molenhorn's Springtime / MV: Mambo Moscan
 
149
Sur le Nil
W / DR / Palom / 2010 / V: Jonker's Socrates / MV: Don Carlos
 
149
Sur le Nil
W / DR / Palom / 2010 / V: Jonker's Socrates / MV: Don Carlos
 
150
Sweet Pepper 5
S / Meckl. / B / 2010 / V: Sergeant Pepper I / MV: Captain Paul I
 
T - Pferdename / KNR
153
Tia Bonita 2
S / Holst / Db / 2003 / V: Chalan / MV: Claudio
 
U - Pferdename / KNR
155
Unique 129
S / Ung. / B / 2012 / V: Toran / MV: Alcatraz
 
155
Unique 129
S / Ung. / B / 2012 / V: Toran / MV: Alcatraz
 
V - Pferdename / KNR
156
Vosloge's Karnival
S / NF / Db / 2002 / V: Rodlease Mazurka / MV: Vernons Vineyard
 
156
Vosloge's Karnival
S / NF / Db / 2002 / V: Rodlease Mazurka / MV: Vernons Vineyard
 
W - Pferdename / KNR
157
Waltzing Matilda 5
S / KlDRpf / F / 2012 / V: Weltruhm
 
157
Waltzing Matilda 5
S / KlDRpf / F / 2012 / V: Weltruhm
 
159
Willox 10
W / EHafl / FhLH / 2016 / V: Weritano / MV: Sandro
 
159
Willox 10
W / EHafl / FhLH / 2016 / V: Weritano / MV: Sandro
 
160
Winner's Chagall
H / DR / Df / 2002 / V: Winner W / MV: Horsegate Minstrel
 
161
Wischhoffs Eyecatcher
S / DR / Schwb / 2015 / V: High Flown's Oxford / MV: Diamond