Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 220 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
A Happy Hour
S / Holst / B / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Connor / 107GQ20
 
002
Abby Cadabby
S / Holst / B / 2016 / V: Amber / MV: Quantum
 
002
Abby Cadabby
S / Holst / B / 2016 / V: Amber / MV: Quantum
 
003
Adilette Deluxe S
S / Hann / F / 2017 / V: Asagao xx / MV: Fabriano
 
003
Adilette Deluxe S
S / Hann / F / 2017 / V: Asagao xx / MV: Fabriano
 
004
Ageha
S / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Fidji du Fleury
 
005
Alinghi 13
W / Westf / B / 2017 / V: A la Carte NRW / MV: Black Jack
 
007
Amanda - W
S / Holst / B / 2017 / V: Armand xx / MV: Lennon
 
008
Ambertino 3
H / Holst / B / 2017 / V: Amber / MV: Alcatraz
 
008
Ambertino 3
H / Holst / B / 2017 / V: Amber / MV: Alcatraz
 
009
Armandio
W / Holst / B / 2017 / V: Armand xx / MV: Carpaccio
 
010
Artus S 3
W / Holst / B / 2016 / V: Amber / MV: Caletto I
 
011
Arys 10
S / Trak. / Db / 2018 / V: Adorator / MV: Kentucky
 
012
Ashwood Gatsby
W / ISH / Schi / 2016 / V: Dinan Danny
 
012
Ashwood Gatsby
W / ISH / Schi / 2016 / V: Dinan Danny
 
B - Pferdename / KNR
013
Bacalar
S / Holst / Schi / 2017 / V: Barcley / MV: Chambertin
 
013
Bacalar
S / Holst / Schi / 2017 / V: Barcley / MV: Chambertin
 
015
Benjy R
W / Holst / F / 2016 / V: Barcley / MV: Lorentin I
 
016
Bentley 132
W / Holst / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Cascadello I
 
017
Black Thunder xx 2
W / xx / Db / 2002 / V: Hondo Mondo xx / MV: Solarstern xx / 103UV93
 
018
Bombastico
W / Hann / B / 2008 / V: Balou du Rouet / MV: Captain Paul I / 103VI97
 
019
Bugsy Malone 6
W / Hann / Db / 2016 / V: Buckingham / MV: Embassy I
 
C - Pferdename / KNR
177
C'est mon etoile
S / Holst / Schi / 2017 / V: Charleston / MV: Cassito
 
177
C'est mon etoile
S / Holst / Schi / 2017 / V: Charleston / MV: Cassito
 
020
Cadörchen R
S / Hann / R / 2017 / V: Cador / MV: Asti's Amsterdam
 
021
Calle Blue 3
W / OS / Db / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Diarado
 
022
Camardo
W / DSP / B / 2009 / V: Camarque / MV: Darî xx / 105IJ80
 
023
Canero 14
W / Holst / F / 2015 / V: Cascadello I / MV: Heraldik xx
 
024
Capaldi
W / Holst / B / 2016 / V: Casall / MV: Loran
 
024
Capaldi
W / Holst / B / 2016 / V: Casall / MV: Loran
 
028
Casskinero
W / DSP / B / 2017 / V: Casskeni II / MV: Cellestial
 
028
Casskinero
W / DSP / B / 2017 / V: Casskeni II / MV: Cellestial
 
029
Caygo
W / Holst / Db / 2017 / V: Cantesini / MV: Contender
 
029
Caygo
W / Holst / Db / 2017 / V: Cantesini / MV: Contender
 
030
Chanel RF
S / Holst / Schwb / 2018 / V: Casall / MV: Capone II
 
031
Charisma 288
S / Holst / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Corrado I
 
031
Charisma 288
S / Holst / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Corrado I
 
032
Charlie il Postino
W / Holst / Db / 2016 / V: C-Indoctro / MV: NEKTON
 
032
Charlie il Postino
W / Holst / Db / 2016 / V: C-Indoctro / MV: NEKTON
 
033
Cheeky Papellita
S / OS / B / 2016 / V: Papellito xx / MV: Chamonix / 107OA35
 
034
Chemax
W / Holst / B / 2015 / V: Cormint / MV: Baloubet du Rouet
 
034
Chemax
W / Holst / B / 2015 / V: Cormint / MV: Baloubet du Rouet
 
035
Chilli Sunday Morning
W / DSP / Df / 2016 / V: Chilli Morning / MV: Quicksilber
 
035
Chilli Sunday Morning
W / DSP / Df / 2016 / V: Chilli Morning / MV: Quicksilber
 
036
Chuman
W / Holst / Db / 2017 / V: Canstakko / MV: Coriano 4
 
036
Chuman
W / Holst / Db / 2017 / V: Canstakko / MV: Coriano 4
 
038
Cloud 66
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Caretino 2
 
038
Cloud 66
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Caretino 2
 
039
Coco Chanel 300
S / Hann / B / 2016 / V: Casallco / MV: Geysir
 
039
Coco Chanel 300
S / Hann / B / 2016 / V: Casallco / MV: Geysir
 
042
Cool Charly Blue
W / Dt.Pf / B / 2011 / V: Cyper Space / MV: Chirac / 105SK55
 
043
Cooper 240
H / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Aljano
 
043
Cooper 240
H / Holst / B / 2016 / V: Cash and Carry / MV: Aljano
 
045
Cora Lady 3
S / Z.Rpf / Schwb / 2017 / V: Contendro I / MV: Lux
 
045
Cora Lady 3
S / Z.Rpf / Schwb / 2017 / V: Contendro I / MV: Lux
 
046
Coralie 42
S / Holst / FkaSc / 2015 / V: Colman / MV: Exorbitant xx
 
047
Costa B
W / Holst / Schi / 2016 / V: Conteur / MV: Hermes D'Authieux AA
 
047
Costa B
W / Holst / Schi / 2016 / V: Conteur / MV: Hermes D'Authieux AA
 
048
Creed 5
W / Hann / B / 2016 / V: Contendro I / MV: Heraldik xx / 107QB17
 
048
Creed 5
W / Hann / B / 2016 / V: Contendro I / MV: Heraldik xx / 107QB17
 
049
Crocket 39
W / Holst / Schi / 2017 / V: Crumble / MV: Barnaul xx
 
049
Crocket 39
W / Holst / Schi / 2017 / V: Crumble / MV: Barnaul xx
 
050
Curley Boy
W / Holst / F / 2008 / V: Carrico / MV: Exorbitant xx / 104NA54
 
D - Pferdename / KNR
051
D'Accord 70
W / Hann / B / 2012 / V: Diarado / MV: Aarking xx / 106NH12
 
052
Da bin Ich C
W / Holst / Schwb / 2010 / V: Diarado / MV: Esteban xx / 105QK18
 
053
Dallegria
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Alcatraz
 
053
Dallegria
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Alcatraz
 
054
Dance it Out 3
W / DR / Db / 2017 / V: Dynamite Nobel / MV: Offshore Energy R
 
054
Dance it Out 3
W / DR / Db / 2017 / V: Dynamite Nobel / MV: Offshore Energy R
 
055
Dante's Dynamic E
H / Dt.Pf / Db / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Garde de Coeur
 
056
Dauer Power - C
W / Holst / R / 2017 / V: Diarado / MV: Esteban xx
 
057
Davido
W / Trak. / R / 2015 / V: Camaro / MV: King Arthur / 107FM42
 
059
Deliah IOH
S / Hann / R / 2017 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
059
Deliah IOH
S / Hann / R / 2017 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
060
Descarado 31
H / Meckl. / B / 2015 / V: N.N. / MV: Pinatubo
 
060
Descarado 31
H / Meckl. / B / 2015 / V: N.N. / MV: Pinatubo
 
061
Dextino
W / Holst / Db / 2017 / V: Diamar / MV: Cachas
 
061
Dextino
W / Holst / Db / 2017 / V: Diamar / MV: Cachas
 
062
Dia Divina FRH
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ryon D'Anzex AA / 107OH50
 
062
Dia Divina FRH
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: Ryon D'Anzex AA / 107OH50
 
063
Dialektra 2
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: As di Villagana
 
063
Dialektra 2
S / Hann / B / 2016 / V: Diacontinus / MV: As di Villagana
 
064
Diana M.
S / Trak. / B / 2016 / V: Saint Cyr / MV: Krokant
 
064
Diana M.
S / Trak. / B / 2016 / V: Saint Cyr / MV: Krokant
 
065
Diandra K
S / Hann / Db / 2016 / V: Diatendro / MV: Rabino
 
066
Donna Karamba
S / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Quinar
 
066
Donna Karamba
S / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Quinar
 
067
Dream Deluxe NG
S / Hann / B / 2017 / V: Diacontinus / MV: Feininger
 
067
Dream Deluxe NG
S / Hann / B / 2017 / V: Diacontinus / MV: Feininger
 
068
Duke of Glory H
H / Hann / B / 2016 / V: Damon / MV: Rosentau
 
069
Duplexx
H / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Heraldik xx / 107SQ06
 
069
Duplexx
H / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Heraldik xx / 107SQ06
 
E - Pferdename / KNR
070
Extravagance 3
S / Hann / F / 2013 / V: Edward / MV: Wolkentanz I / 106WA50
 
F - Pferdename / KNR
071
Fairytale Fidelity
S / Old / Schi / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Donnerhall I
 
072
Fix-It Felix
W / Hann / Db / 2016 / V: Foxattac / MV: Rabino / 107QZ12
 
073
Fleure R
S / Holst / B / 2013 / V: Casquetto / MV: Lorentin I / 106WY94
 
074
Foscolino 3
W / Hann / B / 2017 / V: Fürst Belissaro / MV: Londontime
 
G - Pferdename / KNR
075
Galiano de Melandie
W / SF / F / 2016 / V: Fetiche Du Pas / MV: Bayard D'Elle
 
075
Galiano de Melandie
W / SF / F / 2016 / V: Fetiche Du Pas / MV: Bayard D'Elle
 
076
Gambia I
S / Holst / Db / 2014 / V: Casalito / MV: Chamonix / 107FA30
 
077
Gangster K
W / Hann / Schi / 2016 / V: Grey Top / MV: Carry Gold / 106YJ38
 
077
Gangster K
W / Hann / Schi / 2016 / V: Grey Top / MV: Carry Gold / 106YJ38
 
078
Geniale 11
S / Holst / B / 2014 / V: Cascadello II / MV: Clarimo / 106XX42
 
080
Graceful Queen
S / Hann / B / 2017 / V: Grey Top / MV: Contendro I
 
080
Graceful Queen
S / Hann / B / 2017 / V: Grey Top / MV: Contendro I
 
081
Grand Caprice 3
S / Hann / B / 2016 / V: Graf Top / MV: Geysir
 
081
Grand Caprice 3
S / Hann / B / 2016 / V: Graf Top / MV: Geysir
 
082
Granulin 2
W / Trak. / F / 2005 / V: Grafenstolz / MV: Pageno xx / 103LI86
 
084
Greta 211
S / Holst / B / 2017 / V: Great Blue / MV: Calido I
 
084
Greta 211
S / Holst / B / 2017 / V: Great Blue / MV: Calido I
 
085
Grey Polar Bear
W / Hann / B / 2017 / V: Grey Top / MV: Cassini II
 
H - Pferdename / KNR
087
Harleen
S / Trak. / Db / 2017 / V: Le Chevalier / MV: Solar
 
088
Hello Sofia
S / Holst / F / 2015 / V: Stakkato / MV: Chin Champ / 107FM39
 
089
Hermine 157
S / Westf / Db / 2017 / V: Hermes de Lux / MV: It's Me du Mesnil
 
089
Hermine 157
S / Westf / Db / 2017 / V: Hermes de Lux / MV: It's Me du Mesnil
 
090
Herzensbrecher 11
W / Hann / B / 2015 / V: Herzensdieb / MV: Likoto xx
 
091
Hetty 12
S / Hann / B / 2017 / V: Hickstead White / MV: Conteur
 
I - Pferdename / KNR
092
Ibrahimovic
W / Holst / Schi / 2016 / V: Il Divo xx / MV: Conello
 
093
Ibsen 27
H / Trak. / Db / 2014 / V: Checkpoint / MV: Michelangelo / 107HP44
 
094
Ikarus 378
H / Holst / F / 2012 / V: Ibisco xx / MV: Cassini II / 107KU21
 
095
Iluigi
W / Holst / Schi / 2017 / V: Il Divo xx / MV: Cassini II
 
095
Iluigi
W / Holst / Schi / 2017 / V: Il Divo xx / MV: Cassini II
 
096
Ilva E
S / Holst / B / 2016 / V: Somersby / MV: Cayado
 
096
Ilva E
S / Holst / B / 2016 / V: Somersby / MV: Cayado
 
097
InCroyable 4
W / DSP / F / 2017 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Canterbury
 
098
Intention 4
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Contendro I / MV: Heraldik xx
 
099
Ira Luna
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Carry
 
099
Ira Luna
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Carry
 
101
Isselhook's Iroko TSF
W / Trak. / B / 2013 / V: Donaufischer / MV: Tanzmeister I / 106OP85
 
102
Itopia 4
S / Holst / Db / 2016 / V: Humphrey / MV: Askari
 
103
Iventa
S / Holst / Schi / 2016 / V: Humphrey / MV: Ibisco xx
 
103
Iventa
S / Holst / Schi / 2016 / V: Humphrey / MV: Ibisco xx
 
104
Ivett K
S / Holst / Db / 2016 / V: Casall / MV: Cormint
 
105
Ivika
S / Holst / B / 2016 / V: Caplan / MV: My Happy Guest xx
 
J - Pferdename / KNR
107
Jim Knopf P
H / DSP / B / 2014 / V: Jaguar Mail / MV: For Pleasure / 107KU30
 
108
Jona P
S / DSP / F / 2016 / V: Johnson / MV: Quaterback
 
109
JS Chakalaka
W / Hann / B / 2017 / V: Jaguar Mail / MV: Quasi Roi
 
109
JS Chakalaka
W / Hann / B / 2017 / V: Jaguar Mail / MV: Quasi Roi
 
K - Pferdename / KNR
110
Kanzel M
S / Old / B / 2016 / V: Ducati / MV: Esteban xx
 
111
Kelly 143
S / Holst / Schi / 2017 / V: Casall / MV: Calato
 
112
Kimberly 163
S / Holst / F / 2017 / V: Colore / MV: Casall
 
112
Kimberly 163
S / Holst / F / 2017 / V: Colore / MV: Casall
 
113
Kingston 60
W / Holst / Hlb / 2017 / V: Kingsroad / MV: Quidam de Revel
 
113
Kingston 60
W / Holst / Hlb / 2017 / V: Kingsroad / MV: Quidam de Revel
 
114
Kira V.
S / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Corrado II
 
114
Kira V.
S / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Corrado II
 
115
Kiss Me 40
S / Holst / Schwb / 2017 / V: Diamar / MV: Cash and Carry
 
115
Kiss Me 40
S / Holst / Schwb / 2017 / V: Diamar / MV: Cash and Carry
 
116
Kissing Queen
S / OS / Db / 2017 / V: Cavtat PKZ / MV: Cassini I
 
116
Kissing Queen
S / OS / Db / 2017 / V: Cavtat PKZ / MV: Cassini I
 
117
Klivia K
S / Holst / Db / 2018 / V: Colman / MV: Conteur
 
118
Klooke Deern
S / Holst / Db / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Carbano
 
119
Kornkönig
W / Trak. / R / 2017 / V: Millennium / MV: Donaufischer
 
119
Kornkönig
W / Trak. / R / 2017 / V: Millennium / MV: Donaufischer
 
120
Kristall M
S / Old / Db / 2017 / V: Come and Fly / MV: Canto
 
121
Kronberg 4
H / Trak. / Schwb / 2017 / V: Schwarzgold / MV: Latimer
 
121
Kronberg 4
H / Trak. / Schwb / 2017 / V: Schwarzgold / MV: Latimer
 
L - Pferdename / KNR
174
Lakshmi AA
S / A.A. / B / 2017 / V: Nabucco AA / MV: Mardschan ox
 
174
Lakshmi AA
S / A.A. / B / 2017 / V: Nabucco AA / MV: Mardschan ox
 
122
Lancelot V
H / DWB / B / 2007
 
123
Lassban Arion
S / ISH / R / 2012 / V: Lassban Clover Roller / MV: Rame Z / 106KF86
 
124
Lasse 141
W / Holst / B / 2016 / V: Lissaro / MV: Paramount
 
124
Lasse 141
W / Holst / B / 2016 / V: Lissaro / MV: Paramount
 
127
Lissadora EA
S / OS / Db / 2014 / V: Kannan / MV: Lissabon
 
128
Livya EA
S / OS / F / 2016 / V: Clinton II / MV: Lissabon
 
128
Livya EA
S / OS / F / 2016 / V: Clinton II / MV: Lissabon
 
129
Louisette 3
S / Ung. / B / 2017 / V: Lican / MV: Catoki
 
132
Lulu Schröder A
S / Holst / B / 2018 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Talkative xx
 
133
Lycaon xx
W / xx / B / 2017 / V: Maxios xx / MV: Black Sam Bellamy xx
 
M - Pferdename / KNR
134
Maxi Lotta
S / OS / B / 2016 / V: Conteur / MV: Magic Boy
 
134
Maxi Lotta
S / OS / B / 2016 / V: Conteur / MV: Magic Boy
 
135
Mira LP
S / Old / R / 2016 / V: Millennium / MV: Fürst Heinrich
 
136
Mo Chroi 3
W / Holst / F / 2015 / V: Dinken / MV: Esteban xx
 
138
Morning Star 61
W / ISH / B / 2016 / V: Yeats / MV: Winged Love xx
 
N - Pferdename / KNR
140
Nixe S
S / OS / B / 2016 / V: Conditus / MV: Niron
 
140
Nixe S
S / OS / B / 2016 / V: Conditus / MV: Niron
 
O - Pferdename / KNR
142
Operas Philharmonie
S / Trak. / B / 2017 / V: Perfekt (RUS) / MV: Peking Opera xx
 
P - Pferdename / KNR
143
Paihia
S / Trak. / F / 2016 / V: Davidas / MV: Kasparow
 
144
Pathfinder T
W / Hann / B / 2017 / V: Perigueux / MV: Likoto xx
 
145
Perfect Percussion
W / Hann / B / 2016 / V: Peking / MV: Louis le Bon
 
145
Perfect Percussion
W / Hann / B / 2016 / V: Peking / MV: Louis le Bon
 
146
Pirate Smile
S / Hann / B / 2016 / V: Cicero Z / MV: Heraldik xx
 
146
Pirate Smile
S / Hann / B / 2016 / V: Cicero Z / MV: Heraldik xx
 
147
Playbacks Junior FB
W / Holst / B / 2017 / MV: Lavall I
 
147
Playbacks Junior FB
W / Holst / B / 2017 / MV: Lavall I
 
Q - Pferdename / KNR
149
Queen Silver ST
S / Hann / Schi / 2016 / V: Qualito / MV: Clinton I
 
150
Quitte 29
S / Holst / B / 2016 / V: Quick Fire / MV: Landos
 
151
Quizas
S / Hann / B / 2017 / V: Quantensprung / MV: Stedinger
 
151
Quizas
S / Hann / B / 2017 / V: Quantensprung / MV: Stedinger
 
R - Pferdename / KNR
175
Räubertanz
W / Trak. / Db / 2016 / V: Lossow / MV: Laurel
 
175
Räubertanz
W / Trak. / Db / 2016 / V: Lossow / MV: Laurel
 
152
Rock on Ruby
W / Old / B / 2017 / V: Rocky Lee / MV: Matador xx
 
152
Rock on Ruby
W / Old / B / 2017 / V: Rocky Lee / MV: Matador xx
 
153
Rockaya
S / Hann / B / 2017 / V: Radisson / MV: Stalypso
 
153
Rockaya
S / Hann / B / 2017 / V: Radisson / MV: Stalypso
 
154
Rommek M
W / Old / Schwb / 2017 / V: Royal Dream / MV: Esteban xx
 
S - Pferdename / KNR
155
Saintinel
W / Westf / BSche / 2016 / V: Saintico / MV: Grafenstolz
 
155
Saintinel
W / Westf / BSche / 2016 / V: Saintico / MV: Grafenstolz
 
156
Saviolo 3
W / Trak. / R / 2018 / V: Berlusconi / MV: Grafenstolz
 
173
Schoensgreen Beauty
S / DR / 2017 / V: Black Horse / MV: Kaiserstolz
 
173
Schoensgreen Beauty
S / DR / 2017 / V: Black Horse / MV: Kaiserstolz
 
157
SF Ramsey
W / Hann / F / 2017 / V: Royal Blend / MV: Don Cavallo
 
158
SF Whyanet Girl 2
S / Pinto / BSche / 2017 / V: Soel'rings Classix Royal / MV: Star Fire
 
159
Siggi Sorglos 2
W / Rhld / B / 2016 / V: Stanley / MV: Don Antonio-Star
 
159
Siggi Sorglos 2
W / Rhld / B / 2016 / V: Stanley / MV: Don Antonio-Star
 
160
Signature 4
W / Hann / B / 2016 / V: Signum xx / MV: Amaris / 107QZ14
 
161
Spiderman RF
H / OS / B / 2018 / V: I'm Special de Muze / MV: Cassini II
 
T - Pferdename / KNR
163
Travenort's Charmeur
W / Holst / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Lavall II
 
164
Tullabeg Platinum
W / ISH / B / 2014 / V: Dignified van't Zorgvliet / MV: Cult Hero xx / 107CW22
 
V - Pferdename / KNR
165
Valeska 115
S / Hann / F / 2017 / V: Viscount / MV: Heraldik xx
 
165
Valeska 115
S / Hann / F / 2017 / V: Viscount / MV: Heraldik xx
 
167
Vince V
W / Hann / Db / 2017 / V: Viscount / MV: Likoto xx
 
168
Vincent 205
W / Holst / Db / 2017 / V: Van Gogh / MV: Ibisco xx
 
169
Vinetto 3
W / Hann / R / 2015 / V: Viscount / MV: Escudo I / 107FM44
 
170
Viva L'Amour
S / Hann / B / 2017 / V: Valentino / MV: Heraldik xx
 
170
Viva L'Amour
S / Hann / B / 2017 / V: Valentino / MV: Heraldik xx
 
W - Pferdename / KNR
171
Well Dream
W / OS / BkaSc / 2017 / V: Well Done xx / MV: Barnaul xx
 
172
Wilbur Larch
W / Hann / B / 2013 / V: Water Dance xx / MV: Augustinus xx / 106VZ24
 
Z - Pferdename / KNR
176
Zacky Zack
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Zack / MV: Paramount
 
176
Zacky Zack
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Zack / MV: Paramount