Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 65 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
1
Amarena
M / KWPN / Grey / 2005 / V: Taloubet K / MV: Samber / 107TK50
 
B - Pferdename / KNR
24
Barneby 36
G / HANN / Black / 2014 / V: Bretton Woods / MV: Hochadel / 107RW44
 
25
Belvedere I
M / HOLST / Grey / 2009 / V: Calido I / MV: Linaro 3 / 107II20
 
15
Boston
G / Bay / 2005 / 104TW76
 
26
Botilas 3
G / HANN / Chestnut / 2012 / V: Bretton Woods / MV: Swarovski / 106LT70
 
65
Braveheart
/ 2011 / 106CH08
 
60
Buick Hill
G / KWPN / Bay / 2006 / V: Uphill / 105NL01
 
C - Pferdename / KNR
59
Casper Z
G / ZANG / Bay / 2009 / 107KG03
 
27
Chagall 269
G / OS / Chestnut / 2010 / V: Conthargos / MV: Cordial Medoc / 107SO89
 
28
Chameur 132
G / HOLST / Grey / 2007 / V: Clarimo / MV: Cesano / 106LS73
 
21
Christmas Ps Z
G / ZANG / Chestnut / 2013 / V: Cosun / MV: Karandasj / 106UR10
 
29
Con Chello G
G / WESTF / Bay / 2012 / V: Confiance 4 / MV: Rio Zeus / 107SY81
 
16
Cor De La Salle Nygaard
G / Other / 2011 / V: Daylight / MV: Tiberias / 107LY56
 
31
Costa A
G / KWPN / Other / 2007 / V: Ungaro / MV: Flemmingh / 107HO98
 
2
Cupido
G / Bay / 2007 / V: Dreamcatcher / MV: Havidoff / 107RO29
 
D - Pferdename / KNR
32
Desperado 258
G / PZHK (SP) / Other / 2006 / V: Lemat / MV: Druzba / 104GZ59
 
33
Diavolo Of Farms End
G / RHEIN / Bay / 2003 / V: Grosso's Erbe / MV: Lancer II / 105GC91
 
34
Djaibolo
G / HANN / Other / 2011 / V: Dancier / MV: Friedensfuerst 1 / 107LK22
 
35
Dorian Gray Sn
G / HANN / Other / 2007 / V: Diamond Hit / MV: Rohdiamant / 104KP01
 
E - Pferdename / KNR
36
Eckstein 10
G / ZWEIB / Bay / 2008 / V: Escudeur / MV: Komtur Xx / 105DH27
 
37
Enzo
G / KWPN / Bay / 2009 / V: Ukato / MV: San Patrignano Mister / 106MY92
 
38
Equido Sir Pqh
G / KWPN / Bay / 2009 / V: Sir Oldenburg / MV: Cabochon / 107GZ00
 
3
Espri
G / KWPN / Chestnut / 2009 / V: Jazz / MV: Mantovani / 105CL08
 
F - Pferdename / KNR
4
Falke
G / KWPN / Bay / 2010 / V: Sir Oldenburg / MV: Greta Garbo / 106LT64
 
5
Fantastic Glory
G / HANN / Bay / 2015 / V: Fantastic / MV: Quaterback / 107QZ74
 
39
Fario
G / KWPN / Grey / 2010 / V: Whitesnake / 105YW62
 
6
Farn B
G / BWP / Bay / 2005 / V: V Contact Vd Heffinck / MV: Darco / 105YA69
 
66
Feel Good
G / Bay / 2009 / V: Fuerst Grandios / MV: Quattro B / 107TT54
 
61
Finnegan
G / Other / 2012 / 107QO51
 
40
Flying Dutchman
G / KWPN / Black / 2010 / V: Sir Oldenburg / MV: Nimmerdor / 106BK44
 
G - Pferdename / KNR
69
Gozer
G / Chestnut / 2011 / MV: I.p.s. Gribaldi / 107RZ96
 
41
Grey Coco
M / HANN / Grey / 2012 / V: Grey Top / MV: Cyrus 72 / 107RW61
 
H - Pferdename / KNR
67
Havhojs Bello Nero
/ 2009 / 105NX72
 
42
Herby 50
G / HANN / Other / 2012 / V: Hochadel / MV: Regazzoni / 107UA44
 
7
Hermes
G / BWP / Chestnut / 2007 / V: Bonnie Prince Charlie / MV: Obelisque Normand / 105YH56
 
8
Hermes Magdalon
G / BWP / Grey / 2007 / V: Centolys Z / MV: Nikita Van Thornesele / 107SQ41
 
17
Hornbeck's Crixus
S / Black / 2012 / 107EU66
 
I - Pferdename / KNR
43
Iggy
G / KWPN / Bay / 2013 / V: Son De Niro / MV: Dreamcatcher / 107SA13
 
9
Ilenta
M / BWP / Grey / 2008 / V: Cicero / MV: Saros Van 't Gestelfhof / 107RR07
 
62
India
M / Black / 2006 / 107UK08
 
44
Indian Night Star
G / WESTF / Bay / 2005 / V: It's Me Du Mesnil / MV: Gracioso / 107RV91
 
63
Iolet
M / Black / 2008 / 106AM14
 
22
Irish Angel Nj
M / ISH / Bay / 2010 / V: Cassino / 105EH90
 
K - Pferdename / KNR
10
Kaiserchief
G / Grey / 2010 / V: Breemeersen Crescendo / MV: Olivi / 107SX54
 
18
Klintholms Ramstein
G / DWB / Bay / 2004 / V: Robin / MV: Castor / 103FI36
 
L - Pferdename / KNR
45
Las Vegas 224
G / Bay / 2012 / MV: Waikiki / 106SY72
 
46
Longinus 4
G / OLDBG / Bay / 2005 / V: Lacado / MV: Prinz Oldenburg / 104ZI30
 
M - Pferdename / KNR
47
Moebel Martin's Instore Girl
M / ZWEIB / Bay / 2009 / V: Ciro 5 / MV: Lordano 7 / 105RP10
 
N - Pferdename / KNR
11
N-sex Appeal Vh Pulderhof
G / BWP / Black / 2013 / V: Coraggio Vh Bloemenhof / MV: Continue / 107RO44
 
Q - Pferdename / KNR
49
Quantinio
G / BRAND / Chestnut / 2007 / V: Quaterman 2 / MV: Abanos / 105RQ78
 
68
Quarterback Haerup
G / Bay / 2010 / V: Federico XX / MV: Diplomat / 106CH06
 
R - Pferdename / KNR
23
River Of Thyme
/ 2006 / 104SY69
 
S - Pferdename / KNR
12
Sabino
G / Bay / 2008 / 106uk76
 
50
San Classico S
G / OLDBG / Chestnut / 2007 / V: Sancisco Old / MV: Donatelli 2 / 105TO97
 
51
Skyfall W
G / HANN / Bay / 2010 / V: San Bernadino / MV: Sunlight XX / 107SP07
 
52
Summersby 27
G / HANN / Chestnut / 2006 / V: Samarant / MV: Florestan I / 104GZ63
 
T - Pferdename / KNR
19
Tophoejs Geleto Lieto
G / DWB / Bay / 2011 / V: Charlton Sem Ask / 106MQ75
 
20
Turbo Af Kloster
/ 2005 / 104WO19
 
53
Turtock
G / RHEIN / Bay / 2000 / V: Tänzer / MV: Foxtrott / GER45221
 
V - Pferdename / KNR
54
Vertigo Von Der Itzehoer Dbb
/ 2012 / 107TK40
 
55
Vico Der Riese
G / HANN / Bay / 2008 / V: Valentino / MV: Raphael / 104ZU57
 
W - Pferdename / KNR
64
Wallis
G / KWPN / Chestnut / 2003 / V: Pardon / MV: Iglesias / 107HI00
 
56
Wilenstein
G / ZWEIB / Chestnut / 2005 / V: Wolfsteiner / MV: Genf / 105BM80
 
57
William II Z
G / ZANG / Bay / 2011 / V: Wilson / MV: Celano / 107HY52
 
13
Wonderfull V/d Laarse Heide
G / KWPN / Bay / 2003 / V: Tangelo Van De Zuuthoeve / MV: Cordano Z 210035589 / 105CZ73