Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 633 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
Abbeygail T
S / Hann / B / 2010 / V: Adlantus As / MV: Chambertin / 105NE28
 
211
Abendrot 30
S / ZW / Db / 2011 / V: Alpha / MV: Coradus
 
212
Aber Jetzt 3
W / Hafl. / FhLH / 2018 / V: Amecello / MV: Buchberg
 
212
Aber Jetzt 3
W / Hafl. / FhLH / 2018 / V: Amecello / MV: Buchberg
 
002
ACDC 2
W / Pol. / BSche / 2006 / V: Merkury / MV: Pionier
 
002
ACDC 2
W / Pol. / BSche / 2006 / V: Merkury / MV: Pionier
 
003
Acontino V
W / B / 2016 / V: Asti Cinzano / MV: Noble Champion
 
213
Adonis K
W / W³rtt / B / 2013 / V: Araconit / MV: Lintas
 
213
Adonis K
W / Württ / B / 2013 / V: Araconit / MV: Lintas
 
214
Akeby's Alles Gut
W / Trak. / B / 2008 / V: Grafenstolz / MV: Van Deyk
 
214
Akeby's Alles Gut
W / Trak. / B / 2008 / V: Grafenstolz / MV: Van Deyk
 
004
Alghero 2
W / KWPN / B / 2005 / V: Querlybet Hero / MV: Dageraad
 
004
Alghero 2
W / KWPN / B / 2005 / V: Querlybet Hero / MV: Dageraad
 
215
Allegro 442
W / DSP / B / 2016 / V: Araldik / MV: Cavallieri xx
 
216
Alma 112
S / Schles / R / 2008 / V: Aron
 
217
Amadeus K 6
W / W³rtt / Schi / 2012 / V: Araconit / MV: Lintas
 
217
Amadeus K 6
W / Württ / Schi / 2012 / V: Araconit / MV: Lintas
 
218
Amaury 3
W / OS / B / 2016 / V: Action Blue / MV: Quiwi Dream
 
005
Amazing Soraya V
S / DSP / B / 2017 / V: Asti Cinzano / MV: Noble Champion
 
006
Amber Rose 3
S / Bay / B / 2010 / V: Arrivederci / MV: Pacelli W
 
006
Amber Rose 3
S / Bay / B / 2010 / V: Arrivederci / MV: Pacelli W
 
007
Ammertal's Charly
H / W³rtt / B / 2010 / V: Chintan / MV: Rhodos
 
219
Amorelie vom Schönbuch
S / Trak. / R / 2017 / V: Helium / MV: Imperio
 
219
Amorelie vom Schönbuch
S / Trak. / R / 2017 / V: Helium / MV: Imperio
 
369
Angelo S.
W / n.b. / S / 2000
 
369
Angelo S.
W / n.b. / S / 2000
 
398
Antonini 4
S / Dt.Pf / B / 2014 / V: Antonello / MV: Baldini I
 
398
Antonini 4
S / Dt.Pf / B / 2014 / V: Antonello / MV: Baldini I
 
220
Araconella 3
S / DSP / BSchi / 2014 / V: Araconit / MV: Lancer II
 
220
Araconella 3
S / DSP / BSchi / 2014 / V: Araconit / MV: Lancer II
 
221
Argus 120
W / Wel.B / B / 2007 / V: Carmana's Edel Boy / MV: Churchwood President
 
221
Argus 120
W / Wel.B / B / 2007 / V: Carmana's Edel Boy / MV: Churchwood President
 
222
Arion 48
W / B / 2017 / V: A la Carte NRW / MV: Consens
 
008
Arrabbiata 4
S / W³rtt / Df / 2010 / V: Alassio's Boy / MV: Pasternak
 
008
Arrabbiata 4
S / Württ / Df / 2010 / V: Alassio's Boy / MV: Pasternak
 
223
Arthuro 9
W / Holst / B / 2013 / V: Alant / MV: Riverman / 106QB56
 
223
Arthuro 9
W / Holst / B / 2013 / V: Alant / MV: Riverman / 106QB56
 
224
Askaban RH
W / B / 2016 / V: Asti Cinzano / MV: Abke
 
224
Askaban RH
W / B / 2016 / V: Asti Cinzano / MV: Abke
 
225
Asti 100
W / Bay / B / 2011 / V: Acasino B / MV: Granulit
 
225
Asti 100
W / Bay / B / 2011 / V: Acasino B / MV: Granulit
 
370
Ataman
W / R / 2005
 
370
Ataman
W / R / 2005
 
226
Augustin 20
W / Bay / B / 2009 / V: Acordelli / MV: Lauritz J
 
227
Avril 9
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Action Blue / MV: Balou du Rouet
 
227
Avril 9
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Action Blue / MV: Balou du Rouet
 
B - Pferdename / KNR
396
Ballarina 16
S / Grpf.o.R / R / 2009
 
396
Ballarina 16
S / Grpf.o.R / R / 2009
 
010
Beautiful Mind 11
S / Hann / B / 2017 / V: Buckingham / MV: Londonderry
 
010
Beautiful Mind 11
S / Hann / B / 2017 / V: Buckingham / MV: Londonderry
 
228
Bebo
W / Old / R / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Ritual
 
228
Bebo
W / Old / R / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Ritual
 
229
Bella Caboom
S / Dt.Pf / B / 2016 / V: Christophe / MV: Charanto
 
230
Belle Sambatie
S / EHafl / FhLH / 2017 / V: Bachelor / MV: Amecello
 
230
Belle Sambatie
S / EHafl / FhLH / 2017 / V: Bachelor / MV: Amecello
 
231
Bellybee H
S / Hann / B / 2010 / V: Ballybo H / MV: Cashman
 
232
Benicia E
S / Westf / Df / 2018 / V: Benicio / MV: Florestan I
 
233
Benito NT
W / DSP / B / 2018 / V: Baron (DK) / MV: For Compliment
 
386
Big Dream Dancer
W / DR / Falbe / 2009 / V: FS Don't Worry / MV: FS Champion de Luxe
 
386
Big Dream Dancer
W / DR / Falbe / 2009 / V: FS Don't Worry / MV: FS Champion de Luxe
 
235
Blanko-U
W / Hafl. / F / 2014 / MV: Navarro-W-G
 
235
Blanko-U
W / Hafl. / F / 2014 / MV: Navarro-W-G
 
011
Blue Eye 23
S / Grpf.o.R / B / 2008
 
011
Blue Eye 23
S / Grpf.o.R / B / 2008
 
236
Bon Chance 9
W / Hann / F / 2010 / V: Bertoli W / MV: Donnerhall
 
236
Bon Chance 9
W / Hann / F / 2010 / V: Bertoli W / MV: Donnerhall
 
012
Boss Hoss 4
W / W³rtt / R / 2012 / V: Bretton Woods / MV: Feinbrand
 
012
Boss Hoss 4
W / Württ / R / 2012 / V: Bretton Woods / MV: Feinbrand
 
237
Briatore 7
W / W³rtt / F / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Dublin
 
014
By the way 4
W / Westf / B / 2010 / V: Balesteros / MV: Davino
 
014
By the way 4
W / Westf / B / 2010 / V: Balesteros / MV: Davino
 
C - Pferdename / KNR
238
Cachu 3
S / DSP / B / 2017 / V: Casallco / MV: Equest Carnute
 
238
Cachu 3
S / DSP / B / 2017 / V: Casallco / MV: Equest Carnute
 
239
Cadeavera
S / Westf / B / 2010 / V: Cashmoaker / MV: Rosier
 
239
Cadeavera
S / Westf / B / 2010 / V: Cashmoaker / MV: Rosier
 
240
Cahela
S / Schi / 2018 / V: Caroly / MV: Clinton II
 
371
Caju 5
H / Holst / DB / 2004 / V: Consens / MV: Limmerick
 
371
Caju 5
H / Holst / DB / 2004 / V: Consens / MV: Limmerick
 
015
Caledonia 6
S / Holst / FkaSc / 2016 / V: Calido I / MV: Coriano 4
 
015
Caledonia 6
S / Holst / FkaSc / 2016 / V: Calido I / MV: Coriano 4
 
241
Calgary 99
S / ISH / B / 2009 / V: Radolin / MV: Polydox
 
241
Calgary 99
S / ISH / B / 2009 / V: Radolin / MV: Polydox
 
242
Call me cozy
S / OS / Schi / 2016 / V: Coupie / MV: Darco
 
242
Call me cozy
S / OS / Schi / 2016 / V: Coupie / MV: Darco
 
243
Calvaro C
H / Holst / Db / 2012 / V: Carry / MV: Lasino
 
016
Camaro 163
W / OS / R / 2017 / V: Cador / MV: Balou du Rouet
 
017
Camprock
W / Holst / B / 2013 / V: Cesano II / MV: Cassini I
 
017
Camprock
W / Holst / B / 2013 / V: Cesano II / MV: Cassini I
 
244
Candy 837
S / DSP / B / 2016 / V: Novum / MV: Cardenio
 
018
Candy Z
S / Z.Rpf / Hlb / 2009 / V: Calvaro Z / MV: Landadel
 
018
Candy Z
S / Z.Rpf / Hlb / 2009 / V: Calvaro Z / MV: Landadel
 
245
Capito 19
H / Old / B / 2012 / V: Casario II / MV: Profit
 
019
Captain Jack Sparrow MF
W / W³rtt / B / 2013 / V: Ciacomo / MV: Chamiro
 
246
Cara 166
S / W³rtt / B / 2009 / V: Carry / MV: Dramaturg
 
246
Cara 166
S / Württ / B / 2009 / V: Carry / MV: Dramaturg
 
020
Caralena 3
S / Bay / RSchi / 2011 / V: Camarque / MV: Carbid
 
021
Carambo 7
W / Westf / Db / 2010 / V: Caresino / MV: Aducht xx / 106BE34
 
021
Carambo 7
W / Westf / Db / 2010 / V: Caresino / MV: Aducht xx / 106BE34
 
022
Caramia 64
S / OS / B / 2017 / V: Con Spirit / MV: Landclassic
 
022
Caramia 64
S / OS / B / 2017 / V: Con Spirit / MV: Landclassic
 
023
Caramia C
S / DR / F / 2012 / V: FS Champion de Luxe / MV: FS Don't Worry
 
023
Caramia C
S / DR / F / 2012 / V: FS Champion de Luxe / MV: FS Don't Worry
 
024
Cardonstakko
W / KWPN / B / 2016 / V: Cardento / MV: Canstakko / 107QY18
 
024
Cardonstakko
W / KWPN / B / 2016 / V: Cardento / MV: Canstakko / 107QY18
 
025
Cardrona
S / ZW / B / 2011 / V: Cerdic / MV: Algra
 
026
Caretina 28
S / Holst / Schi / 2003 / V: Caretino 2 / MV: Julio Mariner xx / 103CR12
 
026
Caretina 28
S / Holst / Schi / 2003 / V: Caretino 2 / MV: Julio Mariner xx / 103CR12
 
027
Carinjo V.
W / W³rtt / B / 2013 / V: Cliff / MV: Noble Champion
 
027
Carinjo V.
W / Württ / B / 2013 / V: Cliff / MV: Noble Champion
 
247
Carolin 51
S / DSP / Schi / 2016 / V: Calidrio / MV: Caitano
 
248
Casanova 459
W / DR / Erdfa / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Golden Dream R
 
248
Casanova 459
W / DR / Erdfa / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Golden Dream R
 
249
Cascadya
S / DSP / Db / 2017 / V: Cody I / MV: Cassini II
 
250
Casera
S / OS / Db / 2008 / V: Casero / MV: Pikör
 
250
Casera
S / OS / Db / 2008 / V: Casero / MV: Pikör
 
028
Cash Payer
W / Holst / B / 2010 / V: Cachas / MV: Acord II
 
251
Casino 79
W / Hann / Schi / 2010 / V: Contagio / MV: Sandrissimo
 
252
Casixta vom Schwalbenrain
S / Trak. / Db / 2018 / V: Sixtus / MV: Monteverdi
 
029
Caskania VB Z
S / Z.Rpf / B / 2014 / V: Carlsberg DH / MV: Saskan / 107SR69
 
029
Caskania VB Z
S / Z.Rpf / B / 2014 / V: Carlsberg DH / MV: Saskan / 107SR69
 
030
Caskena
S / DSP / BSchi / 2014 / V: Casskeni II / MV: Carbid
 
030
Caskena
S / DSP / BSchi / 2014 / V: Casskeni II / MV: Carbid
 
253
Caspah
W / Westf / B / 2017 / V: Comfort / MV: Pavarotti v.d.Helle
 
254
Caspar 286
W / Holst / Schi / 2012 / V: Catoo / MV: Cachas / 107JV52
 
031
Cassis 73
S / Holst / B / 2011 / V: Carentan / MV: Lasino / 106MU56
 
255
Castella G
S / Holst / Db / 2014 / V: Contendro I / MV: Concept
 
032
Caszaro
H / DSP / Db / 2014 / V: Castelan / MV: Araconit
 
032
Caszaro
H / DSP / Db / 2014 / V: Castelan / MV: Araconit
 
034
Cattleya 6
S / Dt.Pf / B / 2015 / V: Chilli Willi / MV: Cerdic
 
034
Cattleya 6
S / Dt.Pf / B / 2015 / V: Chilli Willi / MV: Cerdic
 
035
Cavalinu
W / Hann / Db / 2014 / V: Comte / MV: Ginsberg
 
035
Cavalinu
W / Hann / Db / 2014 / V: Comte / MV: Ginsberg
 
036
Cavallero 7
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Landjunge
 
036
Cavallero 7
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Landjunge
 
256
Cedric 80
W / Holst / Db / 2008 / V: Cassini I / MV: Contendro I
 
256
Cedric 80
W / Holst / Db / 2008 / V: Cassini I / MV: Contendro I
 
257
Celine 241
S / W³rtt / B / 2009 / V: Cristo / MV: Algra
 
257
Celine 241
S / Württ / B / 2009 / V: Cristo / MV: Algra
 
258
Ceryo PB
W / OS / B / 2014 / V: Cap Chap / MV: Claudius Marius
 
259
Chacco de Bonville
W / OS / F / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Kannan / 104UC43
 
259
Chacco de Bonville
W / OS / F / 2008 / V: Chacco-Blue / MV: Kannan / 104UC43
 
037
Chalida K
S / W³rtt / F / 2003 / V: Chequille / MV: Gottward
 
260
Chalsy
S / DSP / B / 2014 / V: Con Spirito R / MV: Chambertin
 
260
Chalsy
S / DSP / B / 2014 / V: Con Spirito R / MV: Chambertin
 
038
Chambalaia WR
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: Century / MV: Stakkato
 
038
Chambalaia WR
S / Dt.Pf / B / 2009 / V: Century / MV: Stakkato
 
039
Champ la Côte d'Azur E
W / OS / Db / 2010 / V: Carenzo / MV: Carprilli
 
039
Champ la Côte d'Azur E
W / OS / Db / 2010 / V: Carenzo / MV: Carprilli
 
040
Charleston 67
W / OS / Schi / 2011 / V: Calato / MV: Feuerwerk
 
040
Charleston 67
W / OS / Schi / 2011 / V: Calato / MV: Feuerwerk
 
261
Charly 1763
W / DSP / B / 2017 / V: Cayton / MV: Caretello B
 
261
Charly 1763
W / DSP / B / 2017 / V: Cayton / MV: Caretello B
 
387
Charm`n`Chap
W / OS / B / 2009 / V: Chap / MV: Gottwald
 
387
Charm`n`Chap
W / OS / B / 2009 / V: Chap / MV: Gottwald
 
263
Cherry Girl 3
S / SF / B / 2012 / V: Poor Boy
 
263
Cherry Girl 3
S / SF / B / 2012 / V: Poor Boy
 
041
Chiara-Lena
S / DSP / F / 2014 / V: Cliff / MV: Landcapitol
 
041
Chiara-Lena
S / DSP / F / 2014 / V: Cliff / MV: Landcapitol
 
042
Chicolino 32
W / DSP / B / 2015 / V: Cliff / MV: Imparo
 
042
Chicolino 32
W / DSP / B / 2015 / V: Cliff / MV: Imparo
 
043
Chinook 24
W / OS / B / 2009 / V: Ciacomo / MV: Araconit
 
043
Chinook 24
W / OS / B / 2009 / V: Ciacomo / MV: Araconit
 
264
Chrysanth
W / DSP / Db / 2016 / V: Ciacomo / MV: Alcazaro
 
264
Chrysanth
W / DSP / Db / 2016 / V: Ciacomo / MV: Alcazaro
 
265
Chucalou G
S / DSP / Schi / 2017 / V: Chucas / MV: Aracento
 
265
Chucalou G
S / DSP / Schi / 2017 / V: Chucas / MV: Aracento
 
266
Chuck Norris 17
W / Hann / Db / 2010 / V: Contagio / MV: Eiger I
 
267
Chuck Norris L
W / DR / Palom / 2013 / V: FS Champion de Luxe / MV: FS Don't Worry
 
268
Cigalé
S / W³rtt / B / 2010 / V: Clintord I / MV: Narew xx
 
268
Cigalé
S / Württ / B / 2010 / V: Clintord I / MV: Narew xx
 
044
City Girl 5
S / ZW / B / 2013 / V: C-Balthasar / MV: Feuerwerk
 
045
Clapton 16
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Cornado II / MV: Lancer II
 
045
Clapton 16
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Cornado II / MV: Lancer II
 
046
Clara K 2
S / Westf / B / 2012 / V: Carlito / MV: Fortissimo
 
046
Clara K 2
S / Westf / B / 2012 / V: Carlito / MV: Fortissimo
 
047
Classy Lady M
S / Holst / Schi / 2012 / V: Corrado I / MV: Landadel
 
048
Cliffisto RH
H / Dt.Pf / B / 2014 / V: Cliff / MV: Levisonn
 
049
Cloud Seven 10
S / Old / Db / 2016 / V: Casino Grande / MV: Corrado I / 107SK23
 
392
Coco 378
S / DSP / Schi / 2016 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Landrebell / 107BH44
 
392
Coco 378
S / DSP / Schi / 2016 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Landrebell / 107BH44
 
269
Coco Chanel 193
S / Old / B / 2008 / V: Callistus / MV: Zeus (Nurzeus)
 
269
Coco Chanel 193
S / Old / B / 2008 / V: Callistus / MV: Zeus (Nurzeus)
 
050
Codmann
W / DSP / B / 2016 / V: Cody I / MV: Calmaro
 
270
Coeurmit 2
W / ZW / Schi / 2008 / V: Calesco / MV: Palisandergrund
 
270
Coeurmit 2
W / ZW / Schi / 2008 / V: Calesco / MV: Palisandergrund
 
051
Colino Life
W / DSP / Db / 2017 / V: Chucas / MV: Latouro
 
271
Collin 155
W / Holst / Schi / 2017 / V: Colman / MV: Ramirado
 
052
Compangnon
W / Holst / B / 2004 / V: Contender / MV: Lavall I / 103OC22
 
053
Comté
S / Rhld / B / 2009 / V: Completto / MV: Loutino
 
053
Comté
S / Rhld / B / 2009 / V: Completto / MV: Loutino
 
054
Constantin 123
W / Holst / Db / 2016 / V: Canstakko / MV: Ramirado
 
272
Contra B
W / KWPN / B / 2007 / V: Memphis / MV: Jasper / 107GT51
 
272
Contra B
W / KWPN / B / 2007 / V: Memphis / MV: Jasper / 107GT51
 
055
Contus E
H / Holst / Schi / 2007 / V: Con Air / MV: Cantus
 
055
Contus E
H / Holst / Schi / 2007 / V: Con Air / MV: Cantus
 
273
Cookie S
S / W³rtt / B / 2012 / V: Contano / MV: Campione
 
273
Cookie S
S / Württ / B / 2012 / V: Contano / MV: Campione
 
056
Cool Cancun
W / Hann / Schwb / 2007 / V: Contendro I / MV: Fabriano
 
056
Cool Cancun
W / Hann / Schwb / 2007 / V: Contendro I / MV: Fabriano
 
057
Coradina 18
S / Bay / BkaSc / 2008 / V: Casinos / MV: Buddenbrock
 
058
Cormint's Firefly
S / Holst / Schwb / 2014 / V: Cormint / MV: Lacapo
 
059
Cornets Dollar Girl SR
S / Westf / B / 2015 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Diamant de Semilly
 
061
Corradino 6
H / Holst / B / 2007 / V: Corrado I / MV: Esteban xx
 
383
Cortina
S / Dunke / 2016
 
383
Cortina
S / Dunke / 2016
 
062
Coscorn
W / Hann / B / 2013 / V: Cosinhus / MV: Coupe de Coeur
 
063
Cöstino
W / Holst / Schi / 2013 / V: Cayado / MV: Calato
 
063
Cöstino
W / Holst / Schi / 2013 / V: Cayado / MV: Calato
 
064
Coubidou
W / Bay / B / 2007 / V: Chambertin / MV: Silvester
 
064
Coubidou
W / Bay / B / 2007 / V: Chambertin / MV: Silvester
 
065
Cover Boy 16
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Quinar
 
274
Cronist
H / DSP / B / 2014 / V: Chap II / MV: Ricordo di Leny
 
066
Crumble's Wilde Hilde
S / Hann / B / 2017 / V: Crumble / MV: Heraldik xx
 
067
Cullinan's Caillou
W / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Catano
 
067
Cullinan's Caillou
W / DSP / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Catano
 
D - Pferdename / KNR
068
Dacapo 299
W / Rhld / B / 2014 / V: Diar Noir / MV: Calando I
 
068
Dacapo 299
W / Rhld / B / 2014 / V: Diar Noir / MV: Calando I
 
069
Daicon
W / Tsch.W. / Schi / 2017 / V: Cocain / MV: Rock'n Roll
 
069
Daicon
W / Tsch.W. / Schi / 2017 / V: Cocain / MV: Rock'n Roll
 
070
Daila 15
S / W³rtt / R / 2013 / V: Desperados / MV: Day Dream
 
275
Daily's Girl
S / DR / F / 2016 / V: Daily Pleasure / MV: FS Don't Worry
 
275
Daily's Girl
S / DR / F / 2016 / V: Daily Pleasure / MV: FS Don't Worry
 
276
Dakota 489
S / Westf / B / 2016 / V: Diathago / MV: Amantus
 
276
Dakota 489
S / Westf / B / 2016 / V: Diathago / MV: Amantus
 
071
Dancer's Image
W / W³rtt / Df / 2008 / V: Don Diamond / MV: Royal Dance
 
072
Dancin Dynamite GS
S / DR / FFalb / 2016 / V: Dating AT / MV: Dance Star AT
 
395
Dandy
W / Wel.B / B / 2007
 
395
Dandy
W / Wel.B / B / 2007
 
073
Danello 5
W / DSP / B / 2016 / V: Download / MV: Lanthano
 
073
Danello 5
W / DSP / B / 2016 / V: Download / MV: Lanthano
 
277
Dante on the Rock's
W / Old / B / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Mister Rock's xx
 
277
Dante on the Rock's
W / Old / B / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Mister Rock's xx
 
278
Dante Z 2
W / DR / B / 2012 / V: Friedrichshof Dr. No / MV: Alexander
 
278
Dante Z 2
W / DR / B / 2012 / V: Friedrichshof Dr. No / MV: Alexander
 
279
Dante's Hit WR
W / Old / B / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Sandro Hit
 
279
Dante's Hit WR
W / Old / B / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Sandro Hit
 
280
Daria 150
S / Hann / B / 2017 / V: De Sandro / MV: Almaz
 
280
Daria 150
S / Hann / B / 2017 / V: De Sandro / MV: Almaz
 
372
Darija
S / DR / FUCHS / 2014 / V: Blanchet (Caston TG) / MV: Darino-Gold
 
372
Darija
S / DR / FUCHS / 2014 / V: Blanchet (Caston TG) / MV: Darino-Gold
 
281
Darius RF
H / Old / Schwb / 2015 / V: Don Nobless / MV: Samarant
 
281
Darius RF
H / Old / Schwb / 2015 / V: Don Nobless / MV: Samarant
 
074
Degenhart
W / Old / Db / 2004 / V: Don Larino / MV: Liberty M
 
075
Delarima
S / Holst / B / 2011 / V: Larimar / MV: Calato
 
076
Delatino
W / Old / B / 2017 / V: Delatio / MV: Samba Hit I
 
076
Delatino
W / Old / B / 2017 / V: Delatio / MV: Samba Hit I
 
282
Demet Lord Poly
W / OS / B / 2011 / V: Lord Argentinus / MV: Polydor / 106KS77
 
077
Demetra SLG
S / W³rtt / F / 2012 / V: Demetrius / MV: Weltbürger
 
078
Demi L'amour H
S / W³rtt / B / 2012 / V: Demetrius / MV: Dionysos
 
079
Denver 255
W / ZW / Schi / 2013 / V: Damarco / MV: Cosaro
 
079
Denver 255
W / ZW / Schi / 2013 / V: Damarco / MV: Cosaro
 
283
Destiny's Way 3
S / Old / F / 2017 / V: Damon / MV: Fürst Heinrich
 
283
Destiny's Way 3
S / Old / F / 2017 / V: Damon / MV: Fürst Heinrich
 
080
Detroid
W / Bay / Db / 2012 / V: Destano / MV: Lanciano
 
284
Devantè
W / Meckl. / R / 2015 / V: Diarado / MV: Baloubrie
 
285
Diadarco
W / Westf / B / 2016 / V: Diathago / MV: Darco
 
285
Diadarco
W / Westf / B / 2016 / V: Diathago / MV: Darco
 
081
Diamond 113
W / Hann / F / 2011 / V: Dannebrog / MV: Sherlock Holmes
 
081
Diamond 113
W / Hann / F / 2011 / V: Dannebrog / MV: Sherlock Holmes
 
082
Diamond Lady P
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Denaro
 
082
Diamond Lady P
S / Württ / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Denaro
 
286
Diato S
W / DSP / Schwb / 2016 / V: Diatendro / MV: Sir Shutterfly
 
083
Didgeridoo 15
W / Hann / Db / 2007 / V: Danone II / MV: Lemon Park
 
287
Diego 588
W / Hann / B / 2010 / V: Drosselklang II / MV: Carbid
 
288
Dinah 43
S / Holst / Schwb / 2017 / V: Diarado / MV: Quintero
 
289
Diola S
S / DSP / Db / 2015 / V: Diatendro / MV: Sir Shutterfly
 
084
Disco Inferno 2
W / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Prince Thatch xx
 
084
Disco Inferno 2
W / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Prince Thatch xx
 
085
Diva S 4
S / W³rtt / F / 2013 / V: Demetrius / MV: unbekannt
 
085
Diva S 4
S / Württ / F / 2013 / V: Demetrius / MV: unbekannt
 
290
Django di Mango
W / KWPN / Db / 2015 / V: Dakar VDL / MV: Tangelo van de Zuuthoeve
 
291
Domspatz B
W / W³rtt / Schwb / 2011 / V: Diarado / MV: Polany
 
291
Domspatz B
W / Württ / Schwb / 2011 / V: Diarado / MV: Polany
 
292
Don Crusado G
W / DSP / Db / 2016 / V: Diacasall / MV: French Kiss
 
292
Don Crusado G
W / DSP / Db / 2016 / V: Diacasall / MV: French Kiss
 
399
Don El Chapo
W / Hann / Schwb / 2018 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
399
Don El Chapo
W / Hann / Schwb / 2018 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
293
Don Lavinio
W / B / 2016 / V: Davignon II / MV: Le Champion
 
293
Don Lavinio
W / B / 2016 / V: Davignon II / MV: Le Champion
 
086
Don Royal G
W / Old / R / 2012 / V: Don Gigolo / MV: Rohdiamant
 
087
Don't call me Kuh
S / Pony o.R / BSche / 2009
 
087
Don't call me Kuh
S / Pony o.R / BSche / 2009
 
088
Donatello 160
W / Old / F / 2017 / V: Don Ferro / MV: Don Index
 
088
Donatello 160
W / Old / F / 2017 / V: Don Ferro / MV: Don Index
 
373
Donelli 8
H / W³rtt / SCHWB / 2006 / V: Dacaprio / MV: Angelo Z
 
373
Donelli 8
H / Württ / SCHWB / 2006 / V: Dacaprio / MV: Angelo Z
 
089
Donna Florentina
S / Hann / Df / 2011 / V: Floriscount / MV: Donnerhall
 
089
Donna Florentina
S / Hann / Df / 2011 / V: Floriscount / MV: Donnerhall
 
090
Donna-Luisa 3
S / Westf / Schwb / 2016 / V: Donnerfunke / MV: Filmstar
 
090
Donna-Luisa 3
S / Westf / Schwb / 2016 / V: Donnerfunke / MV: Filmstar
 
294
Donnerwetter 84
W / Westf / B / 2014 / V: Diarado / MV: Cornet Fever
 
294
Donnerwetter 84
W / Westf / B / 2014 / V: Diarado / MV: Cornet Fever
 
091
Douglas 252
W / DR / FFalb / 2011 / V: FS Daddy Cool / MV: Pascha
 
091
Douglas 252
W / DR / FFalb / 2011 / V: FS Daddy Cool / MV: Pascha
 
295
Dragonheart vom Schwalbenrain
W / DSP / B / 2018 / V: Duke of Hearts xx / MV: Rainbow
 
092
Dream a little dream
W / DR / Df / 2005 / V: Domingo / MV: Kraneveld's Kadans
 
092
Dream a little dream
W / DR / Df / 2005 / V: Domingo / MV: Kraneveld's Kadans
 
296
Dualibre
W / Old / Schwb / 2016 / V: Don Juan de Hus / MV: Gribaldi
 
093
Duke's Zuri
S / OS / B / 2012 / V: Duke of Hearts xx / MV: Zapateado / 106CV64
 
093
Duke's Zuri
S / OS / B / 2012 / V: Duke of Hearts xx / MV: Zapateado / 106CV64
 
E - Pferdename / KNR
374
Easter's Diamond Phönix
W / SCH / 2014 / V: JB Guns / MV: Diamond Shamrock
 
374
Easter's Diamond Phönix
W / SCH / 2014 / V: JB Guns / MV: Diamond Shamrock
 
094
Efendi 97
W / Hann / F / 2014 / V: Escudo I / MV: Orame
 
094
Efendi 97
W / Hann / F / 2014 / V: Escudo I / MV: Orame
 
095
Elan Z 3
W / KWPN / F / 2009 / V: Zardando / MV: Havel
 
095
Elan Z 3
W / KWPN / F / 2009 / V: Zardando / MV: Havel
 
096
Eldorado 139
W / Hann / Db / 2004 / V: Escudo I / MV: Ricardo
 
096
Eldorado 139
W / Hann / Db / 2004 / V: Escudo I / MV: Ricardo
 
297
Enjoy Life 2
W / Hann / R / 2006 / V: Embassy I / MV: Calypso II
 
297
Enjoy Life 2
W / Hann / R / 2006 / V: Embassy I / MV: Calypso II
 
098
Eskapada
S / Schles / Db / 2011 / V: Purist xx
 
099
Estelle 54
S / KlDRpf / Db / 2008 / V: Wind Dancer / MV: Caretello B
 
099
Estelle 54
S / KlDRpf / Db / 2008 / V: Wind Dancer / MV: Caretello B
 
100
Estobar's little Emilio
W / Westf / F / 2011 / V: Estobar NRW / MV: Fidertanz
 
100
Estobar's little Emilio
W / Westf / F / 2011 / V: Estobar NRW / MV: Fidertanz
 
101
Expresso 11
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Esta Loca van Schuttershof / MV: Darco
 
101
Expresso 11
W / Z.Rpf / B / 2014 / V: Esta Loca van Schuttershof / MV: Darco
 
F - Pferdename / KNR
298
Faberge 66
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Fürst Fugger / MV: Davignon I
 
298
Faberge 66
S / Württ / Db / 2010 / V: Fürst Fugger / MV: Davignon I
 
102
Fabolous
W / Hann / Df / 2015 / V: For Romance I / MV: Fidertanz
 
102
Fabolous
W / Hann / Df / 2015 / V: For Romance I / MV: Fidertanz
 
103
Favolosa S
S / Old / B / 2014 / V: Favoloso L / MV: Collin L
 
103
Favolosa S
S / Old / B / 2014 / V: Favoloso L / MV: Collin L
 
299
FBW Desert Rose M
S / DSP / F / 2014 / V: Duke of Hearts xx / MV: Rainbow / 107FE85
 
104
Feine Rose S
S / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Fürst Scheurenhof / MV: Rosenkavalier
 
104
Feine Rose S
S / Württ / Schwb / 2009 / V: Fürst Scheurenhof / MV: Rosenkavalier
 
105
Felicitas 227
S / Westf / R / 2008 / V: First Pleasure / MV: Frenchman I / 105BS67
 
105
Felicitas 227
S / Westf / R / 2008 / V: First Pleasure / MV: Frenchman I / 105BS67
 
300
Felix G 3
W / Old / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Argentinus
 
301
Fernando 750
W / B / 2017 / V: Feriado / MV: Samba Hit I
 
302
Fiji Fire
W / OS / B / 2016 / V: Feuerwasser / MV: Caretello B
 
302
Fiji Fire
W / OS / B / 2016 / V: Feuerwasser / MV: Caretello B
 
107
Filius 253
W / W³rtt / F / 2011 / V: Fleiner / MV: Gardez
 
107
Filius 253
W / Württ / F / 2011 / V: Fleiner / MV: Gardez
 
108
Filou SG
H / Hann / B / 2007 / V: Forsyth / MV: Lavaro
 
108
Filou SG
H / Hann / B / 2007 / V: Forsyth / MV: Lavaro
 
303
Final Destination 18
S / Old / Db / 2017 / V: Fahrenheit / MV: Destano
 
304
Findus 135
W / Hann / Schi / 2009 / V: For Edition I / MV: Cassini I
 
304
Findus 135
W / Hann / Schi / 2009 / V: For Edition I / MV: Cassini I
 
305
Fine Alice
S / Hann / B / 2013 / V: Forsyth / MV: Acord II
 
305
Fine Alice
S / Hann / B / 2013 / V: Forsyth / MV: Acord II
 
109
Fine Lizzy
S / Dt.Pf / FSchi / 2004 / V: For Keeps / MV: Athlet Z
 
109
Fine Lizzy
S / Dt.Pf / FSchi / 2004 / V: For Keeps / MV: Athlet Z
 
111
Finn K
W / OS / B / 2013 / V: Furejev / MV: Zapateado
 
111
Finn K
W / OS / B / 2013 / V: Furejev / MV: Zapateado
 
112
First Choice 34
S / KWPN / B / 2010 / V: Vigaro / MV: Lancelot
 
112
First Choice 34
S / KWPN / B / 2010 / V: Vigaro / MV: Lancelot
 
306
First Choice G
S / Hann / Db / 2017 / V: Foundation / MV: De Niro
 
306
First Choice G
S / Hann / Db / 2017 / V: Foundation / MV: De Niro
 
307
First Look WR
W / Old / B / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Contendro I
 
113
Fleur d'Amour 13
S / Hann / Schwb / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Swagman
 
114
Flicka 933
S / Bay / Db / 2007 / V: Fürst Schoelling / MV: Del Mondo
 
114
Flicka 933
S / Bay / Db / 2007 / V: Fürst Schoelling / MV: Del Mondo
 
389
Flintstone 63
W / Hann / Db / 2016 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
389
Flintstone 63
W / Hann / Db / 2016 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
115
Foppe 2
W / Fries / R / 2009 / V: Haitse / MV: Lolke
 
308
For jumper Kids
W / DR / Db / 2008 / V: For Kids Only / MV: Jackets Goldfinch
 
308
For jumper Kids
W / DR / Db / 2008 / V: For Kids Only / MV: Jackets Goldfinch
 
116
For Tina PS
S / OS / B / 2016 / V: For Pleasure / MV: Stakkatol
 
116
For Tina PS
S / OS / B / 2016 / V: For Pleasure / MV: Stakkatol
 
117
Franka 166
S / Hann / Db / 2008 / V: Florencio I / MV: Beau Jolie
 
117
Franka 166
S / Hann / Db / 2008 / V: Florencio I / MV: Beau Jolie
 
310
Fritzi S
S / Hafl. / F / 2014 / V: Winzertraum / MV: Apollo
 
310
Fritzi S
S / Hafl. / F / 2014 / V: Winzertraum / MV: Apollo
 
311
Frühlingsbotin 3
S / Westf / Db / 2017 / V: Flic Flac / MV: Askari
 
118
Fürst Fawkes
W / W³rtt / Db / 2009 / V: Fürst Romancier / MV: Harwest
 
118
Fürst Fawkes
W / Württ / Db / 2009 / V: Fürst Romancier / MV: Harwest
 
312
Fürst Florentano
W / Hann / R / 2017 / V: For Romance I / MV: Fidertanz
 
312
Fürst Florentano
W / Hann / R / 2017 / V: For Romance I / MV: Fidertanz
 
G - Pferdename / KNR
313
Gacyria
S / Trak. / R / 2015 / V: Saint Cyr / MV: Alter Fritz
 
313
Gacyria
S / Trak. / R / 2015 / V: Saint Cyr / MV: Alter Fritz
 
119
Galil
S / Hann / B / 2014 / V: Gandhi / MV: Fidertanz
 
120
Garrant ES
W / KWPN / B / 2011 / V: Warrant / MV: Roven xx
 
120
Garrant ES
W / KWPN / B / 2011 / V: Warrant / MV: Roven xx
 
314
Gatsby G 4
H / Old / B / 2014 / V: Grey Flanell / MV: Argentinus
 
121
Gaudeamus 12
W / Hann / Df / 2015 / V: Goldfever II / MV: Ramires
 
121
Gaudeamus 12
W / Hann / Df / 2015 / V: Goldfever II / MV: Ramires
 
122
Geraldeen
S / OS / B / 2017 / V: Quickly de Kreisker / MV: Cardento
 
122
Geraldeen
S / OS / B / 2017 / V: Quickly de Kreisker / MV: Cardento
 
123
Gipsy 1158
S / KWPN / Db / 2011 / V: Ukato / MV: Germus R
 
123
Gipsy 1158
S / KWPN / Db / 2011 / V: Ukato / MV: Germus R
 
124
Gordi 8
W / Grpf.o.R / FhLH / 2005 / 104BV47
 
375
Grand As 6
W / Hann / DF / 2005 / V: Grand Cru / MV: Akzent II
 
375
Grand As 6
W / Hann / DF / 2005 / V: Grand Cru / MV: Akzent II
 
125
Grandera Heroika
S / Old / Db / 2015 / V: Herakles / MV: Rubin-Royal
 
125
Grandera Heroika
S / Old / Db / 2015 / V: Herakles / MV: Rubin-Royal
 
126
Grandeur 237
H / W³rtt / B / 2009 / V: Grand Passion / MV: Assistent
 
126
Grandeur 237
H / Württ / B / 2009 / V: Grand Passion / MV: Assistent
 
315
Great Gustl PB
W / W³rtt / B / 2013 / V: Graf Rhapsody / MV: Corlago
 
H - Pferdename / KNR
316
Harrington 2
W / Old / R / 2010 / V: Heart and Soul / MV: Sandro Hit
 
127
Hianora
S / KWPN / Schi / 2012 / V: Advance / MV: Up To Date
 
127
Hianora
S / KWPN / Schi / 2012 / V: Advance / MV: Up To Date
 
128
Hildegard Z
S / Old / B / 2009 / MV: Azett
 
128
Hildegard Z
S / Old / B / 2009 / MV: Azett
 
317
Holla die Waldfee 4
S / Trak. / Db / 2010 / V: Hofrat / MV: Starway / 107FJ00
 
318
Humorist 8
W / Trak. / Schwb / 2018 / V: Ivanhoe / MV: Saint Cyr
 
I - Pferdename / KNR
319
Ina 101
S / Hann / Df / 2008 / V: Iberio / MV: Hitchcock
 
129
Indian Summer G.
W / OS / Df / 2015 / V: I'm Special de Muze / MV: Charming Boy
 
129
Indian Summer G.
W / OS / Df / 2015 / V: I'm Special de Muze / MV: Charming Boy
 
320
It's Dayenna
S / Holst / B / 2016 / V: Diarado / MV: Contender
 
320
It's Dayenna
S / Holst / B / 2016 / V: Diarado / MV: Contender
 
402
Izmir de Bellerose
W / B / 2014 / V: Dimaggio de Bellerose / MV: Tenor Manciais
 
J - Pferdename / KNR
130
Jahorna
S / BWP / Schi / 2009 / V: Caspar (Berlin) / MV: Ahorn (Olympic Ahorn)
 
130
Jahorna
S / BWP / Schi / 2009 / V: Caspar (Berlin) / MV: Ahorn (Olympic Ahorn)
 
321
James Bond RG
H / DSP / B / 2018 / V: Jan van Holland / MV: Cellestial
 
393
Jefferson 19
H / KWPN / B / 2014 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Burggraaf
 
393
Jefferson 19
H / KWPN / B / 2014 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Burggraaf
 
322
JL's Comtesse
S / Westf / B / 2006 / V: Conceicao / MV: Polany
 
323
John o Dreams
W / Ir.Dr / F / 2011 / V: Rockrimmon Robusticus / MV: Brown Lad Lara
 
323
John o Dreams
W / Ir.Dr / F / 2011 / V: Rockrimmon Robusticus / MV: Brown Lad Lara
 
324
Joly's Godiva
S / NF / B / 2009 / V: Priory Prickle / MV: Kantje's Norman
 
324
Joly's Godiva
S / NF / B / 2009 / V: Priory Prickle / MV: Kantje's Norman
 
131
Joy S
S / W³rtt / Df / 2008 / V: Calido I / MV: Chaplin
 
131
Joy S
S / Württ / Df / 2008 / V: Calido I / MV: Chaplin
 
K - Pferdename / KNR
132
Kaisercool 2
W / DR / R / 2001 / V: Kaiserwalzer / MV: Fandango
 
132
Kaisercool 2
W / DR / R / 2001 / V: Kaiserwalzer / MV: Fandango
 
385
Kleopatra
H / Schim / 2009
 
L - Pferdename / KNR
384
Lancer 4
W / BRAUN / 2003
 
384
Lancer 4
W / BRAUN / 2003
 
325
Landaro 8
W / Holst / B / 2007 / V: Landos / MV: Florestan I
 
134
Landfee 59
S / Hann / F / 2010 / V: Londonderry / MV: Wolkenstein I
 
134
Landfee 59
S / Hann / F / 2010 / V: Londonderry / MV: Wolkenstein I
 
135
Landstern 10
W / DSP / B / 2014 / V: Landstreicher / MV: Con Air
 
326
Lassiter 24
W / ZW / Db / 2011 / V: Last Man's Hope / MV: Libero
 
136
Legion 6
W / BULWblt / Db / 2008 / V: Limnos / MV: Gigantik / 105IS58
 
136
Legion 6
W / BULWblt / Db / 2008 / V: Limnos / MV: Gigantik / 105IS58
 
137
Lennard fan Horp
W / Fries / R / 2011 / V: Stendert / MV: Jasper
 
137
Lennard fan Horp
W / Fries / R / 2011 / V: Stendert / MV: Jasper
 
327
Let's make money
S / Old / B / 2007 / V: Ludwigs As / MV: Aircraft / 106RV02
 
327
Let's make money
S / Old / B / 2007 / V: Ludwigs As / MV: Aircraft / 106RV02
 
138
Level forty-two
W / Hann / R / 2010 / V: Laurice / MV: Almaz
 
138
Level forty-two
W / Hann / R / 2010 / V: Laurice / MV: Almaz
 
328
Liano 7
W / OS / B / 2013 / V: Lex Lugar / MV: Polydor
 
328
Liano 7
W / OS / B / 2013 / V: Lex Lugar / MV: Polydor
 
139
Liliencron 3
W / DSP / Db / 2014 / V: Little Charly / MV: Dr.Jackson D
 
139
Liliencron 3
W / DSP / Db / 2014 / V: Little Charly / MV: Dr.Jackson D
 
329
Lillet S
S / Holst / B / 2011 / V: Limbus / MV: Contender
 
329
Lillet S
S / Holst / B / 2011 / V: Limbus / MV: Contender
 
140
Lillet Vive
S / Old / R / 2014 / V: Likoto xx / MV: De Niro
 
140
Lillet Vive
S / Old / R / 2014 / V: Likoto xx / MV: De Niro
 
330
Lilli-Marleen 3
S / Holst / Schi / 2006 / V: Cartani / MV: Landgraf I
 
330
Lilli-Marleen 3
S / Holst / Schi / 2006 / V: Cartani / MV: Landgraf I
 
141
Lillyfee 43
S / Meckl. / Schi / 2010 / V: Levisonn / MV: Radeberger / 106BE31
 
141
Lillyfee 43
S / Meckl. / Schi / 2010 / V: Levisonn / MV: Radeberger / 106BE31
 
331
Lisbeth 28
S / DSP / B / 2015 / V: Larcon / MV: Achill-Libero H
 
332
Literatur
S / ZW / B / 2011 / V: Last Man's Hope / MV: Clinton II
 
332
Literatur
S / ZW / B / 2011 / V: Last Man's Hope / MV: Clinton II
 
142
Little Donzina Ah
S / W³rtt / B / 2013 / V: Little Charly / MV: Donzini
 
142
Little Donzina Ah
S / Württ / B / 2013 / V: Little Charly / MV: Donzini
 
376
Little Joe 143
W / BSCHE / 1999
 
376
Little Joe 143
W / BSCHE / 1999
 
143
Little Ron
W / Dt.Pf / B / 2010 / V: Leantos / MV: Rotarier / 106AZ12
 
143
Little Ron
W / Dt.Pf / B / 2010 / V: Leantos / MV: Rotarier / 106AZ12
 
144
Looping D
S / Westf / B / 2014 / V: Lucky Boy D / MV: Alexis Z
 
144
Looping D
S / Westf / B / 2014 / V: Lucky Boy D / MV: Alexis Z
 
145
Lord Lupus T
W / Old / F / 2014 / V: Lord Pezi Junior / MV: Popcorn
 
333
Lorssini
W / OS / Schwb / 2013 / V: Lord Argentinus / MV: Cassini II
 
333
Lorssini
W / OS / Schwb / 2013 / V: Lord Argentinus / MV: Cassini II
 
146
Lotte 1022
S / Hann / Db / 2013 / V: Lemony's Nicket / MV: Scolari
 
146
Lotte 1022
S / Hann / Db / 2013 / V: Lemony's Nicket / MV: Scolari
 
148
Luxus Boy
W / Old / Df / 2005 / V: Licotus / MV: Just Spectacular xx
 
M - Pferdename / KNR
334
Mad Max 86
H / KWPN / B / 2017 / V: Heathrow / MV: Biscayo
 
335
Magic Milli
S / KlDRpf / B / 2012 / V: Maraton / MV: Shane Scottseth
 
335
Magic Milli
S / KlDRpf / B / 2012 / V: Maraton / MV: Shane Scottseth
 
149
Mahrdorf Dornenprinz
W / DR / B / 2006 / V: Dino B / MV: Saphir
 
400
Maiglöckchen
W / 0
 
400
Maiglöckchen
W / 0
 
336
Major 222
W / Schles / Schwb / 2015 / V: Casat / MV: Cypr (II)
 
336
Major 222
W / Schles / Schwb / 2015 / V: Casat / MV: Cypr (II)
 
337
Mala Donna F
S / Old / R / 2017 / V: Vitalis / MV: Sir Donnerhall I
 
150
Malou W
S / DR / B / 2011 / V: Miraculix / MV: Power Boy
 
150
Malou W
S / DR / B / 2011 / V: Miraculix / MV: Power Boy
 
377
Marquesa
S / 2017
 
377
Marquesa
S / 2017
 
151
Mc de Luxe
W / DR / F / 2012 / V: Steendieks Mc Laren / MV: Mondego (ex:Magnum) / 107BB93
 
378
MC Kennad Girl
S / SCHEC / 2013
 
378
MC Kennad Girl
S / SCHEC / 2013
 
338
McD Danny Boy
W / DR / B / 2012 / V: FS Don't Worry / MV: Viktoria's Colano
 
338
McD Danny Boy
W / DR / B / 2012 / V: FS Don't Worry / MV: Viktoria's Colano
 
379
Merlin
W / DB / 2000
 
379
Merlin
W / DB / 2000
 
394
Mister Jones 3
W / DSP / F / 2011 / V: Cassandro II / MV: Distello n.e. / 107CC06
 
394
Mister Jones 3
W / DSP / F / 2011 / V: Cassandro II / MV: Distello n.e. / 107CC06
 
152
Moglee
W / Grpf.o.R / B / 2007
 
153
Monroe 15
W / Hess / B / 2003 / V: Marcodeur / MV: Sion
 
154
Mr. Super Mario
W / DSP / B / 2014 / V: Marido / MV: Cyrus
 
154
Mr. Super Mario
W / DSP / B / 2014 / V: Marido / MV: Cyrus
 
N - Pferdename / KNR
391
Nobel Finesse
S / DR / F / 2015 / V: FS Numero Uno / MV: FS Champion de Luxe
 
391
Nobel Finesse
S / DR / F / 2015 / V: FS Numero Uno / MV: FS Champion de Luxe
 
155
Nora 423
S / BSche / 2008 / 107QL32
 
156
Norbert 52
W / Holst / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Contact Me
 
157
Notos 2
W / Pol. / B / 2007 / V: Le Voltaire / MV: Mangan xx
 
157
Notos 2
W / Pol. / B / 2007 / V: Le Voltaire / MV: Mangan xx
 
158
Notting's Nobell
W / Hafl. / FhLH / 2016 / V: Notting Hill / MV: Standard
 
158
Notting's Nobell
W / Hafl. / FhLH / 2016 / V: Notting Hill / MV: Standard
 
339
Novelle 79
S / EHafl / F / 2006 / V: Nebos II / MV: Allegro
 
339
Novelle 79
S / EHafl / F / 2006 / V: Nebos II / MV: Allegro
 
O - Pferdename / KNR
340
OBC Cenwood
W / OS / B / 2009 / V: Contendro I / MV: Kenwood / 107XH81
 
159
Ocendo S
W / BWP / F / 2014 / V: Marius Claudius / MV: Pachat II
 
159
Ocendo S
W / BWP / F / 2014 / V: Marius Claudius / MV: Pachat II
 
160
Okipa La Belle
S / DSP / B / 2015 / V: Larimar / MV: Chambertin
 
160
Okipa La Belle
S / DSP / B / 2015 / V: Larimar / MV: Chambertin
 
341
Oksana 9
S / DR / F / 2012 / V: Oky Doky / MV: Cebulon
 
342
Olkaria xx
S / xx / B / 2011 / V: Lando xx / MV: General Monash xx
 
P - Pferdename / KNR
343
Pablo's Boy
W / Westf / Db / 2005 / V: Pablos As / MV: Silbersee
 
343
Pablo's Boy
W / Westf / Db / 2005 / V: Pablos As / MV: Silbersee
 
344
Palina WS
S / DR / Db / 2011 / V: Popcorn / MV: Black Boy
 
344
Palina WS
S / DR / Db / 2011 / V: Popcorn / MV: Black Boy
 
345
Penny Lane 369
S / Hann / Df / 2010 / V: Perigueux / MV: Caletto I
 
390
Peppa
S / Fuchs / 2012
 
390
Peppa
S / Fuchs / 2012
 
380
Pepper
W / F / 2002
 
380
Pepper
W / F / 2002
 
397
Picco 87
W / DR / RkaSc / 2003 / V: Piccolo / MV: Apslau xx
 
397
Picco 87
W / DR / RkaSc / 2003 / V: Piccolo / MV: Apslau xx
 
346
Pretty Woman 219
S / Hann / F / 2015 / V: Padarco van het Hertsveld / MV: Espri
 
Q - Pferdename / KNR
161
Quando 61
H / Holst / Schi / 2012 / V: Quadros / MV: Caretino 2
 
161
Quando 61
H / Holst / Schi / 2012 / V: Quadros / MV: Caretino 2
 
347
Quarterback 14
H / OS / Df / 2008 / V: Quidam's Rubin / MV: Le Champion
 
162
Que Bella La Vida
S / W³rtt / F / 2011 / V: Qualiano / MV: Ganymed I
 
162
Que Bella La Vida
S / Württ / F / 2011 / V: Qualiano / MV: Ganymed I
 
163
Quibell 37
S / DSP / F / 2016 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Landfalk
 
163
Quibell 37
S / DSP / F / 2016 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Landfalk
 
348
Quibella 6
S / DSP / B / 2012 / V: Quidam's Rubin / MV: Furioso II
 
348
Quibella 6
S / DSP / B / 2012 / V: Quidam's Rubin / MV: Furioso II
 
164
Quickly Bee
S / Holst / Db / 2008 / V: Quo Vados I / MV: Corleone
 
164
Quickly Bee
S / Holst / Db / 2008 / V: Quo Vados I / MV: Corleone
 
165
Quintaro 2
W / Hann / B / 2009 / V: Quality / MV: Couleur-Rubin / 107HQ57
 
349
Quintessa B 2
S / Hann / B / 2012 / V: Quaid I / MV: Drosselklang II
 
349
Quintessa B 2
S / Hann / B / 2012 / V: Quaid I / MV: Drosselklang II
 
166
Quiona
S / Brdbg / F / 2000 / V: Quando-Quando / MV: Leopard
 
166
Quiona
S / Brdbg / F / 2000 / V: Quando-Quando / MV: Leopard
 
167
Quiso VA
H / Holst / Schi / 2015 / V: Quintago / MV: Calato
 
167
Quiso VA
H / Holst / Schi / 2015 / V: Quintago / MV: Calato
 
350
Quite Crazy PB
S / DSP / B / 2016 / V: Quite Easy I / MV: Corlago
 
168
Quiwitina M
S / DSP / Schi / 2016 / V: Quiwitino / MV: Carolus I
 
168
Quiwitina M
S / DSP / Schi / 2016 / V: Quiwitino / MV: Carolus I
 
169
Quo Vadis A-Migo M
W / Westf / B / 2005 / V: Quick Nick I / MV: Francisco II
 
R - Pferdename / KNR
382
Raven
W / Rapps / 2017
 
382
Raven
W / Rapps / 2017
 
351
Rheingolds Look at me
H / DR / Creme / 2018 / V: Rheingold / MV: Danilo
 
352
Ribanna 60
S / Hann / B / 2013 / V: Ramiro / MV: Perigueux / 107JV40
 
352
Ribanna 60
S / Hann / B / 2013 / V: Ramiro / MV: Perigueux / 107JV40
 
353
RM Moccacchino
H / DR / B / 2012 / V: Steendieks Mr. Mo / MV: Validos Highlight
 
353
RM Moccacchino
H / DR / B / 2012 / V: Steendieks Mr. Mo / MV: Validos Highlight
 
170
Robert 78
W / Holst / B / 2010 / V: Rocket Star / MV: Cassini II / 106QJ17
 
170
Robert 78
W / Holst / B / 2010 / V: Rocket Star / MV: Cassini II / 106QJ17
 
171
Robin MSL
W / PRE / R / 2014
 
171
Robin MSL
W / PRE / R / 2014
 
172
Rock for you C
W / Westf / Db / 2016 / V: Rock for Me / MV: Royal Classic
 
173
Rocket Star 8
W / DSP / B / 2018 / V: Rivero II / MV: Fürst Heinrich
 
173
Rocket Star 8
W / DSP / B / 2018 / V: Rivero II / MV: Fürst Heinrich
 
174
Roxana 304
S / Old / Db / 2008 / V: Just Perfect / MV: Figaro
 
174
Roxana 304
S / Old / Db / 2008 / V: Just Perfect / MV: Figaro
 
S - Pferdename / KNR
354
Sandrino 27
W / W³rtt / B / 2009 / V: Sir Sandro / MV: Gardez
 
354
Sandrino 27
W / Württ / B / 2009 / V: Sir Sandro / MV: Gardez
 
177
Scarlett MF
S / W³rtt / B / 2013 / V: Stalypso / MV: Acordelli
 
177
Scarlett MF
S / Württ / B / 2013 / V: Stalypso / MV: Acordelli
 
178
Schoccocina
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Stalypso / MV: Sandro Song / 105OR62
 
178
Schoccocina
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Stalypso / MV: Sandro Song / 105OR62
 
179
Scusi L
S / W³rtt / B / 2010 / V: Shalom d'Altenbach / MV: Caletto I
 
179
Scusi L
S / Württ / B / 2010 / V: Shalom d'Altenbach / MV: Caletto I
 
181
Sergio Helesto
W / W³rtt / Schwb / 2013 / V: Stolzenberg / MV: Heraldik xx
 
355
Shanuc
S / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Sir Oldenburg / MV: Tullamore
 
356
Sienna 72
S / DSP / Db / 2015 / V: Sir Sandro / MV: Imparo
 
356
Sienna 72
S / DSP / Db / 2015 / V: Sir Sandro / MV: Imparo
 
357
Silent Secret
S / Rhld / R / 2013 / V: Sezuan / MV: Dacaprio
 
182
Singold's Darus
W / DR / Palom / 2006 / V: Depardieu AT / MV: Creston Dundee
 
182
Singold's Darus
W / DR / Palom / 2006 / V: Depardieu AT / MV: Creston Dundee
 
183
Sirona TW
S / ZW / F / 2009 / V: Sword Local xx / MV: Abanos
 
183
Sirona TW
S / ZW / F / 2009 / V: Sword Local xx / MV: Abanos
 
184
Skulduggery Pleasant
W / Westf / Db / 2008 / V: Swarovski / MV: Paradiesvogel
 
185
Solicello 2
W / W³rtt / B / 2012 / V: San Amour I / MV: Disco-Tänzer
 
186
Springfield 15
W / Hann / B / 2004 / V: Silvio I / MV: Enanco S
 
186
Springfield 15
W / Hann / B / 2004 / V: Silvio I / MV: Enanco S
 
187
Starlight 214
S / W³rtt / B / 2001 / V: Sterntänzer / MV: Pagathon
 
187
Starlight 214
S / Württ / B / 2001 / V: Sterntänzer / MV: Pagathon
 
188
Steendieks Chambertina
S / DR / B / 2018 / V: Steendieks Cahmbertin Junior / MV: FS Don't Worry
 
188
Steendieks Chambertina
S / DR / B / 2018 / V: Steendieks Cahmbertin Junior / MV: FS Don't Worry
 
358
Sternchen 519
S / DSP / B / 2016 / V: Saint Amour / MV: Cabaret
 
358
Sternchen 519
S / DSP / B / 2016 / V: Saint Amour / MV: Cabaret
 
359
Strolch vom Ahorntal
W / EHafl / FhLH / 2018 / V: St. Georg / MV: Nebos II
 
359
Strolch vom Ahorntal
W / EHafl / FhLH / 2018 / V: St. Georg / MV: Nebos II
 
189
Summertime N
S / OS / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Stalypso
 
T - Pferdename / KNR
381
Tanja
W / Shet / R / 2009
 
381
Tanja
W / Shet / R / 2009
 
360
The Cool Custumer
W / ISH / B / 2009 / V: Ars Vivendi / MV: Dock Leaf xx
 
190
The Hummer
W / KWPN / B / 2012 / V: Don Schufro / MV: Ramiro
 
190
The Hummer
W / KWPN / B / 2012 / V: Don Schufro / MV: Ramiro
 
191
Toffifee 45
S / Hafl. / FhLH / 2010 / V: Alpenstein / MV: Andrit
 
191
Toffifee 45
S / Hafl. / FhLH / 2010 / V: Alpenstein / MV: Andrit
 
401
Tornado
H / DR / B / 2001 / V: Tetworth Crimson Lake / MV: Golden Daniel
 
401
Tornado
H / DR / B / 2001 / V: Tetworth Crimson Lake / MV: Golden Daniel
 
U - Pferdename / KNR
192
Unetoile D'amour
S / SF / B / 2008 / V: Padock du Plessis / MV: Muguet Du Manoir
 
193
Unico 29
H / Holst / B / 2017 / V: Unikato / MV: Locato
 
193
Unico 29
H / Holst / B / 2017 / V: Unikato / MV: Locato
 
194
Urmel von Holstein
W / Holst / Schi / 2017 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Candidat
 
361
Utha de Conde
S / SF / R / 2008 / V: Jaguar Mail / MV: Ephebe For Ever
 
361
Utha de Conde
S / SF / R / 2008 / V: Jaguar Mail / MV: Ephebe For Ever
 
V - Pferdename / KNR
195
Valerie S
S / Hann / F / 2010 / V: Valentino / MV: Espri / 105NA91
 
362
Vallotin
W / Hann / B / 2011 / V: Valentino / MV: Silvio I / 106IY62
 
403
Vamos a Bailar
S / DR / B / 2010 / V: Validos Highlight / MV: FS Don't Worry
 
388
Veikko
W / DR / F / 2011 / V: Visconti / MV: Top Nordpol
 
388
Veikko
W / DR / F / 2011 / V: Visconti / MV: Top Nordpol
 
363
Venena Royal
S / Hann / F / 2016 / V: Veneno / MV: Waikiki I
 
363
Venena Royal
S / Hann / F / 2016 / V: Veneno / MV: Waikiki I
 
364
Vildvittra
S / SWB / F / 2010 / V: Balougraph / MV: Zebulon
 
197
Vincent 207
W / Hann / B / 2017 / V: Vitalis / MV: Stedinger
 
197
Vincent 207
W / Hann / B / 2017 / V: Vitalis / MV: Stedinger
 
365
VIP Vanquish
H / Old / Db / 2017 / V: Vainqueur / MV: Royal Classic
 
198
Virginia WD
S / DSP / F / 2016 / V: Valentino / MV: Hamlet / 107SS57
 
198
Virginia WD
S / DSP / F / 2016 / V: Valentino / MV: Hamlet / 107SS57
 
200
Viva of Paradies
S / W³rtt / B / 2005 / V: Vivaldi van de Kampel / MV: Zarewitsch xx
 
200
Viva of Paradies
S / Württ / B / 2005 / V: Vivaldi van de Kampel / MV: Zarewitsch xx
 
W - Pferdename / KNR
201
Waliska 7
S / EHafl / F / 2008 / V: Wildberg / MV: Dirk
 
202
Wanonida
S / Bay / B / 2006 / V: Licotus / MV: Akzent I
 
202
Wanonida
S / Bay / B / 2006 / V: Licotus / MV: Akzent I
 
203
Wasabi RC
S / Dt.Pf / B / 2010 / V: Contrieu / MV: Lehar
 
366
Watson 155
W / KWPN / B / 2003 / V: Sable Rose (Calvados) / MV: Lancer II / 104KE20
 
366
Watson 155
W / KWPN / B / 2003 / V: Sable Rose (Calvados) / MV: Lancer II / 104KE20
 
204
Weidenhof's Cassina
S / DSP / F / 2016 / V: Conte Cassini / MV: Cayman
 
204
Weidenhof's Cassina
S / DSP / F / 2016 / V: Conte Cassini / MV: Cayman
 
205
Wessel fan Ikkerwald
H / Fries / R / 2007 / V: Ulbert / MV: Jakob
 
205
Wessel fan Ikkerwald
H / Fries / R / 2007 / V: Ulbert / MV: Jakob
 
367
Wilde Hilde 17
S / DSP / B / 2011 / V: Quidams Quit / MV: Lancelot Quainton
 
367
Wilde Hilde 17
S / DSP / B / 2011 / V: Quidams Quit / MV: Lancelot Quainton
 
368
Willow d'Alêne
S / Lux.W / B / 2015 / V: Follow Me / MV: Status Quo
 
368
Willow d'Alêne
S / Lux.W / B / 2015 / V: Follow Me / MV: Status Quo
 
206
Wilma 295
S / Old / B / 2012 / V: Foundation / MV: Walpolicello
 
Z - Pferdename / KNR
207
Zieten 3
W / Hann / F / 2017 / V: Zack / MV: Londonderry
 
207
Zieten 3
W / Hann / F / 2017 / V: Zack / MV: Londonderry
 
208
Zoraya B
S / DSP / R / 2017 / V: Zalando / MV: French Kiss
 
208
Zoraya B
S / DSP / R / 2017 / V: Zalando / MV: French Kiss