Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 153 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
ADB Vidal
W / DSP / R / 2018 / V: Vitalis / MV: St. Moritz
 
001
ADB Vidal
W / DSP / R / 2018 / V: Vitalis / MV: St. Moritz
 
002
Agassi's Bella Rosa
S / DSP / R / 2017 / V: Agassi / MV: Regazzoni
 
003
Arrow 19
W / Hann / R / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Wolkentanz I
 
003
Arrow 19
W / Hann / R / 2011 / V: Ampere (NLD) / MV: Wolkentanz I
 
B - Pferdename / KNR
004
Barrymore 6
W / Hann / B / 2012 / V: Belissimo M / MV: Warkant
 
004
Barrymore 6
W / Hann / B / 2012 / V: Belissimo M / MV: Warkant
 
005
Be my Sunshine S
S / DSP / 2018 / V: Bon Coeur / MV: Fidermark
 
006
Bellino 18
W / Hann / F / 2013 / V: Benicio / MV: Werther
 
006
Bellino 18
W / Hann / F / 2013 / V: Benicio / MV: Werther
 
007
Beltrán
W / Old / R / 2010 / V: Bentley / MV: Florestan I
 
007
Beltrán
W / Old / R / 2010 / V: Bentley / MV: Florestan I
 
008
Benchmark LH
W / DSP / B / 2017 / V: Borsalino / MV: Denario
 
008
Benchmark LH
W / DSP / B / 2017 / V: Borsalino / MV: Denario
 
009
Benita CSL
S / DSP / B / 2016 / V: Benicio / MV: Carolus I
 
010
Beriva Royal
S / Westf / F / 2015 / V: Baccardi / MV: Londonderry
 
010
Beriva Royal
S / Westf / F / 2015 / V: Baccardi / MV: Londonderry
 
011
Black Berry 5
W / Old / R / 2011 / V: Bentley / MV: Sandro Hit
 
011
Black Berry 5
W / Old / R / 2011 / V: Bentley / MV: Sandro Hit
 
012
Black Chocolate H
W / DSP / Schwb / 2016 / V: Bernay / MV: Davignon I
 
012
Black Chocolate H
W / DSP / Schwb / 2016 / V: Bernay / MV: Davignon I
 
013
Bon Ami Noir
W / Hann / R / 2017 / V: Bon Coeur / MV: Fürst Romancier
 
013
Bon Ami Noir
W / Hann / R / 2017 / V: Bon Coeur / MV: Fürst Romancier
 
C - Pferdename / KNR
014
Chelsy 29
S / DR / F / 2009 / V: Reitland`s Cadeux B / MV: Blue Stone Swing Boy
 
015
Cloud number nine 6
S / DSP / Schwb / 2018 / V: Ciacomo / MV: Wolkenstern
 
015
Cloud number nine 6
S / DSP / Schwb / 2018 / V: Ciacomo / MV: Wolkenstern
 
016
Coco Sun S
S / DSP / Db / 2016 / V: Christ / MV: Fidermark
 
016
Coco Sun S
S / DSP / Db / 2016 / V: Christ / MV: Fidermark
 
017
Colino Life
W / DSP / Db / 2017 / V: Chucas / MV: Latouro
 
018
Corjales LS
W / DSP / B / 2014 / V: Colestus / MV: Centesimo I
 
019
Cornetto S 4
W / OS / B / 2018 / V: Coupe Gold / MV: Contendro I
 
020
Cregor 2
W / W³rtt / Schwb / 2012 / V: Chinook / MV: Diamond Star
 
020
Cregor 2
W / Württ / Schwb / 2012 / V: Chinook / MV: Diamond Star
 
D - Pferdename / KNR
021
Damaris 31
S / W³rtt / F / 2012 / V: Don Schufro / MV: Royal Diamond
 
022
Dan 34
H / W³rtt / Schwb / 2009 / V: Don Diamond / MV: Cabaret
 
022
Dan 34
H / Württ / Schwb / 2009 / V: Don Diamond / MV: Cabaret
 
024
Dancing Doraja
S / DR / B / 2018 / V: D-Power AT / MV: Cha Cha Cha
 
025
Dia naster
H / Bay / F / 2007 / V: Donnerball / MV: Argentinus
 
025
Dia naster
H / Bay / F / 2007 / V: Donnerball / MV: Argentinus
 
026
Diamond Girl 26
S / W³rtt / Df / 2008 / V: Diamond Star / MV: Rotspon
 
027
Diamond's Delaney
W / DR / Bsk / 2017 / V: Diamond Touch / MV: Dornik B
 
027
Diamond's Delaney
W / DR / Bsk / 2017 / V: Diamond Touch / MV: Dornik B
 
028
DiDi Despacito
W / DR / BFalb / 2017 / V: Donchester / MV: Navarino
 
029
Didiandro
W / DSP / R / 2018 / V: Diarado / MV: Sandro
 
030
Dolcess BTH
S / Old / Db / 2018 / V: Danzador / MV: Rohdiamant
 
030
Dolcess BTH
S / Old / Db / 2018 / V: Danzador / MV: Rohdiamant
 
031
Domani W
S / W³rtt / Db / 2011 / V: Danone I / MV: Goofalik xx
 
100
Don Devino 2
W / Hann / R / 2016 / V: Don Darius / MV: Fürst Nymphenburg I
 
100
Don Devino 2
W / Hann / R / 2016 / V: Don Darius / MV: Fürst Nymphenburg I
 
032
Don Disaster
W / W³rtt / Db / 2013 / V: Don Diamond / MV: Cabaret
 
032
Don Disaster
W / Württ / Db / 2013 / V: Don Diamond / MV: Cabaret
 
033
Don Moretti
W / Westf / Df / 2016 / V: Diamond Hit / MV: Don Gregory
 
034
Donauconner
W / Trak. / Db / 2018 / V: Connery / MV: Donaufischer
 
035
DonÝt worry
S / DSP / B / 2015 / V: Don Diamond / MV: Heraldik xx
 
035
Don´t worry
S / DSP / B / 2015 / V: Don Diamond / MV: Heraldik xx
 
036
Dream of Wilhelmsglück
W / W³rtt / Schi / 2009 / V: Denario / MV: Rubinstern
 
F - Pferdename / KNR
037
Fabregas 14
W / ZW / B / 2013 / V: Foundation / MV: Willi jun.(n.gek.)
 
038
Fabrice 56
S / Old / Db / 2009 / V: Farewell III / MV: Dormello
 
040
Fiorento
W / Old / Db / 2010 / V: Fiorano / MV: Del Piero
 
040
Fiorento
W / Old / Db / 2010 / V: Fiorano / MV: Del Piero
 
041
Fioretto von Lint
H / DSP / Db / 2015 / V: Franziskus / MV: Tintoretto
 
042
First Faible 2
S / Old / Schwb / 2015 / V: Florenz / MV: Sandro Hit
 
042
First Faible 2
S / Old / Schwb / 2015 / V: Florenz / MV: Sandro Hit
 
043
First Lady 269
S / Hann / R / 2013 / V: Fürstenball / MV: Hofrat
 
043
First Lady 269
S / Hann / R / 2013 / V: Fürstenball / MV: Hofrat
 
044
Flemingh B
W / Hann / R / 2009 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Wolkentanz I
 
044
Flemingh B
W / Hann / R / 2009 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Wolkentanz I
 
045
Flexibel 3
S / DSP / Db / 2016 / V: Fürstenball / MV: French Kiss
 
046
For Dear Darling
S / Hann / Db / 2019 / V: For Dance / MV: Detroit
 
047
For Gold 7
W / DSP / F / 2017 / V: For Final / MV: Liberator
 
047
For Gold 7
W / DSP / F / 2017 / V: For Final / MV: Liberator
 
048
Forman G
W / ZW / Db / 2012 / V: Fidertanz / MV: Sion
 
049
Fräulein Rike
S / DSP / B / 2014 / V: Rock Forever I / MV: Ragazzo
 
049
Fräulein Rike
S / DSP / B / 2014 / V: Rock Forever I / MV: Ragazzo
 
050
Fürsten-Kind
W / DSP / Db / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Sandro Hit
 
050
Fürsten-Kind
W / DSP / Db / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Sandro Hit
 
G - Pferdename / KNR
051
Golden Moon 3
W / DR / Palom / 2017 / V: Golden West / MV: Dressman I
 
051
Golden Moon 3
W / DR / Palom / 2017 / V: Golden West / MV: Dressman I
 
052
Grey Touch 3
W / Old / R / 2016 / V: Grey Flanell / MV: San Amour I
 
H - Pferdename / KNR
053
Halima 18
S / ZW / B / 2011 / V: Hot Spirit / MV: Abanos
 
053
Halima 18
S / ZW / B / 2011 / V: Hot Spirit / MV: Abanos
 
054
Hannah 44
S / DSP / R / 2007 / V: Hotline / MV: Abendwind 2756
 
054
Hannah 44
S / DSP / R / 2007 / V: Hotline / MV: Abendwind 2756
 
055
Hawai 32
S / Trak. / Db / 2008 / V: Grafenstolz / MV: Le Duc
 
I - Pferdename / KNR
057
Innocence 3
S / W³rtt / B / 2010 / V: Iskander / MV: Epikur
 
K - Pferdename / KNR
058
Kanani HE
S / Trak. / B / 2016 / V: All Inclusive / MV: Buddenbrock
 
L - Pferdename / KNR
059
Landrose 17
S / Hann / F / 2012 / V: Londontime / MV: Likoto xx
 
059
Landrose 17
S / Hann / F / 2012 / V: Londontime / MV: Likoto xx
 
060
Laurence 17
H / Hann / F / 2010 / V: Laurent / MV: Westerland
 
062
Leondras
W / Hann / B / 2010 / V: Krack C / MV: Lemon Park
 
062
Leondras
W / Hann / B / 2010 / V: Krack C / MV: Lemon Park
 
063
Lin 9
W / Hann / B / 2014 / V: Lingh / MV: Lungau
 
063
Lin 9
W / Hann / B / 2014 / V: Lingh / MV: Lungau
 
064
Lisa 1338
S / DSP / B / 2017 / V: Lissaro / MV: Benetton Dream
 
064
Lisa 1338
S / DSP / B / 2017 / V: Lissaro / MV: Benetton Dream
 
065
Loveday 4
S / Westf / F / 2003 / V: Lamoureux I / MV: Pilot / 102XB24
 
065
Loveday 4
S / Westf / F / 2003 / V: Lamoureux I / MV: Pilot / 102XB24
 
066
Luna Negra B
S / W³rtt / Schwb / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Damon Hill
 
066
Luna Negra B
S / Württ / Schwb / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Damon Hill
 
M - Pferdename / KNR
067
Mambo Maroni
W / Old / R / 2016 / V: Millennium / MV: De Niro
 
068
Meisterwerk
W / DSP / R / 2017 / V: Millennium / MV: Rohdiamant
 
068
Meisterwerk
W / DSP / R / 2017 / V: Millennium / MV: Rohdiamant
 
069
Merilahof`s Clärchen
S / W³rtt / B / 2013 / V: Ciacomo / MV: Samos
 
069
Merilahof`s Clärchen
S / Württ / B / 2013 / V: Ciacomo / MV: Samos
 
N - Pferdename / KNR
070
Nobel Heart
W / AESRpf / B / 2018 / V: Vangelis-S / MV: Cabrio v.d. Heffinck (Cassioli
 
071
Numerus Clausus 5
H / Holst / Db / 2013 / V: Numero Uno / MV: Casall
 
071
Numerus Clausus 5
H / Holst / Db / 2013 / V: Numero Uno / MV: Casall
 
Q - Pferdename / KNR
072
Quantasie R
S / Dt.Pf / Bsk / 2014 / V: Quasi Gold MD / MV: Landclassic
 
072
Quantasie R
S / Dt.Pf / Bsk / 2014 / V: Quasi Gold MD / MV: Landclassic
 
073
Que Sera G
S / DSP / Df / 2015 / V: Quantensprung / MV: Damon Hill
 
073
Que Sera G
S / DSP / Df / 2015 / V: Quantensprung / MV: Damon Hill
 
074
Quintus 152
W / W³rtt / Db / 2010 / V: Quintino / MV: Divino de L
 
074
Quintus 152
W / Württ / Db / 2010 / V: Quintino / MV: Divino de L
 
075
Quintus 205
W / Hann / Df / 2017 / V: Quantensprung / MV: Stedinger
 
075
Quintus 205
W / Hann / Df / 2017 / V: Quantensprung / MV: Stedinger
 
R - Pferdename / KNR
076
Red Rudy
W / Hann / F / 2006 / V: Royal Blend / MV: Bolero
 
076
Red Rudy
W / Hann / F / 2006 / V: Royal Blend / MV: Bolero
 
077
Rhavein
W / DSP / F / 2006 / V: Renier / MV: Eskadron
 
077
Rhavein
W / DSP / F / 2006 / V: Renier / MV: Eskadron
 
078
Ritorno Di Jones
W / BWP / B / 2017 / V: Dow Jones / MV: Chinook
 
078
Ritorno Di Jones
W / BWP / B / 2017 / V: Dow Jones / MV: Chinook
 
079
Royal Moon 3
W / W³rtt / B / 2005 / V: Royaldik / MV: Londonderry
 
079
Royal Moon 3
W / Württ / B / 2005 / V: Royaldik / MV: Londonderry
 
S - Pferdename / KNR
080
Sambuko 3
W / Z.Rpf / R / 2018 / V: Szamuraj (HUN) xx / MV: Akinos
 
080
Sambuko 3
W / Z.Rpf / R / 2018 / V: Szamuraj (HUN) xx / MV: Akinos
 
081
San Salinero
W / DSP / Schwb / 2018 / V: Secret / MV: Wandango
 
081
San Salinero
W / DSP / Schwb / 2018 / V: Secret / MV: Wandango
 
082
Secret's Santiano
W / Old / Schwb / 2018 / V: Secret / MV: Sandro Hit
 
083
Shalima H
S / DSP / B / 2017 / V: Santo Domingo / MV: Florencio I
 
083
Shalima H
S / DSP / B / 2017 / V: Santo Domingo / MV: Florencio I
 
084
Sheldor
W / DSP / R / 2018 / V: Secret / MV: Day Dream
 
085
Sinjus
H / Holst / Db / 2007 / V: Singulord Joter / MV: Paramount
 
086
Sir David Copperfield
W / Old / Schi / 2008 / V: San Amour I / MV: Diorello
 
086
Sir David Copperfield
W / Old / Schi / 2008 / V: San Amour I / MV: Diorello
 
087
Sir Henry 327
W / Westf / F / 2015 / V: Sir Heinrich / MV: Fidermark
 
087
Sir Henry 327
W / Westf / F / 2015 / V: Sir Heinrich / MV: Fidermark
 
088
Solitair S
H / Old / Schwb / 2009 / V: Sirtaki / MV: Latin Lover
 
088
Solitair S
H / Old / Schwb / 2009 / V: Sirtaki / MV: Latin Lover
 
089
Sometimes Royal
S / W³rtt / F / 2012 / V: Sir Donnerhall I / MV: Royal Dance
 
V - Pferdename / KNR
091
Vertellis
H / Old / Df / 2016 / V: Vivaldi / MV: First Dance
 
091
Vertellis
H / Old / Df / 2016 / V: Vivaldi / MV: First Dance
 
092
Vienna R
S / Old / Df / 2018 / V: Vitalis / MV: Donnerhall
 
093
Vincenza 7
S / Old / F / 2018 / V: Vitalis / MV: Fidertanz
 
094
Vis- à- Vis vom Rosenthal
S / Old / Df / 2018 / V: Vitalis / MV: Fürstenball
 
094
Vis- à- Vis vom Rosenthal
S / Old / Df / 2018 / V: Vitalis / MV: Fürstenball
 
095
Viva Donna
S / DSP / B / 2017 / V: Vitalis / MV: Donnerhall
 
W - Pferdename / KNR
096
Waldfee 726
S / Old / F / 2009 / V: Swarovski / MV: Fürst Heinrich
 
096
Waldfee 726
S / Old / F / 2009 / V: Swarovski / MV: Fürst Heinrich
 
Z - Pferdename / KNR
097
Zar BTH
W / DSP / B / 2017 / V: Zalando / MV: Welt Hit II
 
097
Zar BTH
W / DSP / B / 2017 / V: Zalando / MV: Welt Hit II
 
098
Zoraya B
S / DSP / R / 2017 / V: Zalando / MV: French Kiss
 
098
Zoraya B
S / DSP / R / 2017 / V: Zalando / MV: French Kiss
 
099
Zöthens Naseweiss
W / DR / F / 2012 / V: Heidbergs Nancho Nova / MV: Nitendo