Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 1758 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
A Reason
S / Bay / Db / 2010 / V: Münchhausen / MV: Hondo Mondo xx
 
001
A Reason
S / Bay / Db / 2010 / V: Münchhausen / MV: Hondo Mondo xx
 
002
Abigail K
S / DSP / F / 2018 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Copin van de Broy
 
002
Abigail K
S / DSP / F / 2018 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Copin van de Broy
 
003
Acassina R
S / Bay / Db / 2007 / V: Conte Cristo / MV: Royal Ascot
 
004
Accord 17
W / Holst / Db / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Consens
 
004
Accord 17
W / Holst / Db / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Consens
 
005
Aconchella R
S / Bay / B / 2010 / V: Con Chello / MV: Heraldik xx
 
006
Admiral von Schneider 3
H / DSP / BkaSc / 2017 / V: Aperol / MV: Cheetano
 
007
Air D'or
S / Z.Rpf / B / 2005 / V: Air Jordan / MV: Carthago
 
007
Air D'or
S / Z.Rpf / B / 2005 / V: Air Jordan / MV: Carthago
 
008
Akansu
W / DSP / Schi / 2016 / V: Arctic / MV: As di Villagana
 
008
Akansu
W / DSP / Schi / 2016 / V: Arctic / MV: As di Villagana
 
009
Al-Capone 7
W / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Clarimo
 
009
Al-Capone 7
W / Holst / B / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Clarimo
 
010
Albertina 7
S / Bay / B / 2009 / V: Chamiro / MV: Come Well
 
010
Albertina 7
S / Bay / B / 2009 / V: Chamiro / MV: Come Well
 
011
Alea SC
S / Holst / Db / 2008 / V: Boritas / MV: Capo
 
011
Alea SC
S / Holst / Db / 2008 / V: Boritas / MV: Capo
 
012
Alessandro 52
W / Bay / B / 2010 / V: Acolydor / MV: Liberator
 
012
Alessandro 52
W / Bay / B / 2010 / V: Acolydor / MV: Liberator
 
013
Alexa 447
S / SVK.Wb / B / 2012 / V: Almiro Z / MV: Przedswit XV-6
 
013
Alexa 447
S / SVK.Wb / B / 2012 / V: Almiro Z / MV: Przedswit XV-6
 
014
Alice 358
S / W³rtt / F / 2007 / V: Alassio's Boy / MV: Gardez
 
014
Alice 358
S / Württ / F / 2007 / V: Alassio's Boy / MV: Gardez
 
015
Alina 367
S / Dt.Pf / F / 2006 / V: Liquid / MV: Coriolan
 
015
Alina 367
S / Dt.Pf / F / 2006 / V: Liquid / MV: Coriolan
 
016
Alissamenta
S / Bay / FSchi / 2012 / V: Colman / MV: Lord Inci Pit
 
016
Alissamenta
S / Bay / FSchi / 2012 / V: Colman / MV: Lord Inci Pit
 
017
Allegra 188
S / DSP / B / 2011 / V: Corlensky G I / MV: Al Cantino (ex: Romario)
 
018
Ally R
S / DSP / F / 2016 / V: Cassilano / MV: Chambertin
 
018
Ally R
S / DSP / F / 2016 / V: Cassilano / MV: Chambertin
 
019
Alm von der Hütlen
S / DSP / Df / 2016 / V: Actender / MV: Caretello B
 
019
Alm von der Hütlen
S / DSP / Df / 2016 / V: Actender / MV: Caretello B
 
020
Alvaro W
W / Hann / F / 2013 / V: Asti Spumante / MV: Futurus I
 
020
Alvaro W
W / Hann / F / 2013 / V: Asti Spumante / MV: Futurus I
 
021
Amadeus 1050
W / DSP / B / 2015 / V: Asti Spumante / MV: Lauritz J
 
022
Amanda 310
S / OS / B / 2018 / V: Amazon / MV: Lord Weingard
 
023
Amidala 26
S / Hann / Schwb / 2006 / V: Abke / MV: Lanthan
 
023
Amidala 26
S / Hann / Schwb / 2006 / V: Abke / MV: Lanthan
 
024
Amiga de Corazones
S / W³rtt / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Acordelli
 
024
Amiga de Corazones
S / Württ / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Acordelli
 
025
Amore Mio 20
W / Bay / B / 2007 / V: Acordelli / MV: World Cup II
 
025
Amore Mio 20
W / Bay / B / 2007 / V: Acordelli / MV: World Cup II
 
026
Amun - Re
W / Trak. / B / 2013 / V: Herakles / MV: Mr. Woodman xx
 
026
Amun - Re
W / Trak. / B / 2013 / V: Herakles / MV: Mr. Woodman xx
 
027
Annie get your gun 4
S / DSP / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Royaldik
 
028
Anton on fleek
H / Rhld / F / 2013 / V: Arpeggio / MV: Pablo
 
028
Anton on fleek
H / Rhld / F / 2013 / V: Arpeggio / MV: Pablo
 
029
Antonio 142
W / W³rtt / B / 2010 / V: Acolydor / MV: Leonid
 
029
Antonio 142
W / Württ / B / 2010 / V: Acolydor / MV: Leonid
 
030
Any Question
S / Westf / BkaSc / 2017 / V: A la Carte NRW / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
031
Apple Be
W / Holst / Schi / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Colman / 106WM08
 
031
Apple Be
W / Holst / Schi / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Colman / 106WM08
 
032
Aquilina Q 2
S / Old / B / 2002 / V: Aquilino / MV: Figaro
 
1168
Arabella 668
S / Westf / B / 2009 / V: Arpeggio / MV: Cayetano L
 
033
Aracaju K
W / Old / Df / 2008 / V: Alemany / MV: Controller
 
033
Aracaju K
W / Old / Df / 2008 / V: Alemany / MV: Controller
 
034
Arcadia 12
S / Bay / B / 2007 / V: Riccione / MV: Donnerhall
 
036
Arizona 158
S / DSP / Db / 2016 / V: Lahnstein / MV: Colestus
 
037
Arosa 55
S / Holst / B / 2008 / V: Queens Darling / MV: Alexis Z / 104YJ34
 
037
Arosa 55
S / Holst / B / 2008 / V: Queens Darling / MV: Alexis Z / 104YJ34
 
038
Artegall
W / Hann / B / 2010 / V: Ampere (NLD) / MV: Goethe
 
038
Artegall
W / Hann / B / 2010 / V: Ampere (NLD) / MV: Goethe
 
1163
Ascanto
H / Holst / B / 2017 / V: Asca / MV: Canto
 
039
ASG Darcy
S / Dt.Pf / B / 2016 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Radiator
 
039
ASG Darcy
S / Dt.Pf / B / 2016 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Radiator
 
040
Askala 4
S / DSP / B / 2017 / V: Askari / MV: Calato
 
041
Athena Grande
S / Bay / B / 2004 / V: Grand Pilot I / MV: Rio Negro / 103DB94
 
041
Athena Grande
S / Bay / B / 2004 / V: Grand Pilot I / MV: Rio Negro / 103DB94
 
1140
Athletic Boy
W / DR / B / 2004 / V: Alibaba / MV: PrH Dandy
 
1140
Athletic Boy
W / DR / B / 2004 / V: Alibaba / MV: PrH Dandy
 
043
Atlanta's Luna R
S / Bay / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Schampain
 
043
Atlanta's Luna R
S / Bay / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Schampain
 
044
Atomic 23
W / DR / Palom / 2016 / V: A new Star II / MV: Pilgrim's Red
 
045
Attila 637
W / DSP / B / 2016 / V: Actender / MV: Quamiro
 
045
Attila 637
W / DSP / B / 2016 / V: Actender / MV: Quamiro
 
046
Avalon 256
W / W³rtt / B / 2004 / V: Acordelli / MV: Mitch
 
046
Avalon 256
W / Württ / B / 2004 / V: Acordelli / MV: Mitch
 
047
Ayane
S / DSP / 2018 / V: Asagao xx / MV: Fürst Piccolo
 
048
Aye Aye Captain
W / DSP / B / 2018 / V: Amazon / MV: Cancoon (Cocoon)
 
048
Aye Aye Captain
W / DSP / B / 2018 / V: Amazon / MV: Cancoon (Cocoon)
 
B - Pferdename / KNR
049
B-Quinta II
S / Holst / B / 2009 / V: Que Guapo / MV: Barnaul xx
 
049
B-Quinta II
S / Holst / B / 2009 / V: Que Guapo / MV: Barnaul xx
 
050
Ba - Loui
W / DSP / B / 2018 / V: Balou du Rouet / MV: Gambrinus
 
051
Baba Jaga 8
S / DSP / Schi / 2016 / V: Belantis I / MV: Chico's Boy
 
051
Baba Jaga 8
S / DSP / Schi / 2016 / V: Belantis I / MV: Chico's Boy
 
052
Babalou 4
H / OS / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Con Air
 
052
Babalou 4
H / OS / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Con Air
 
053
Bacardi 227
W / Pony o.R / FSchi / 2009
 
054
Bagheera GPH
W / AESRpf / Schi / 2016 / V: Cape Coral RBF Z / MV: Karandasj (Kastor)
 
055
Baghira 115
S / Hann / R / 2016 / V: Buckingham / MV: Dancier
 
056
Bailando 47
H / Bay / Df / 2013 / V: Bretton Woods / MV: Dancing Dynamite
 
056
Bailando 47
H / Bay / Df / 2013 / V: Bretton Woods / MV: Dancing Dynamite
 
057
Bailarina Begum
S / Old / B / 2011 / V: Belstaff / MV: Rohdiamant
 
057
Bailarina Begum
S / Old / B / 2011 / V: Belstaff / MV: Rohdiamant
 
1143
Baldovino 5
W / DSP / Df / 2018 / V: Belissimo M / MV: Lord Laptop
 
1143
Baldovino 5
W / DSP / Df / 2018 / V: Belissimo M / MV: Lord Laptop
 
059
Balou du Dollar
S / OS / F / 2003 / V: Balou du Rouet / MV: Sandro
 
059
Balou du Dollar
S / OS / F / 2003 / V: Balou du Rouet / MV: Sandro
 
060
Balou van de Demoor
H / Fries / R / 2008 / V: Beart / MV: Nammen
 
061
Balou's Princess
S / Hann / F / 2017 / V: Balou Peggio / MV: Carrico
 
062
Baloua 3
S / Hann / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Fighting Alpha
 
062
Baloua 3
S / Hann / B / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Fighting Alpha
 
063
Baloubet Rose
S / OS / Db / 2015 / V: Balougraf ESC / MV: Argentinus / 107FM56
 
064
Baloutano
W / OS / B / 2013 / V: Baloubet du Rouet / MV: Caretano Z / 106GW97
 
065
Baltic Rose
S / KWPN / B / 2016 / V: Baltic VDL / MV: Sydney
 
065
Baltic Rose
S / KWPN / B / 2016 / V: Baltic VDL / MV: Sydney
 
066
Bandito 67
W / Holst / B / 2016 / V: Brantzau / MV: Leovisto
 
067
Barboor
H / Bay / Schwb / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Carry
 
067
Barboor
H / Bay / Schwb / 2014 / V: Balou du Rouet / MV: Carry
 
1135
Baronesse v Braunberg Z
S / Z.Rpf / DSchi / 2015
 
069
Be Happy 58
H / Old / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Charon
 
069
Be Happy 58
H / Old / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Charon
 
070
Be Happy Liberte
W / SF / B / 2011 / V: Orlando / MV: Cacao Courcelle / 105MT05
 
070
Be Happy Liberte
W / SF / B / 2011 / V: Orlando / MV: Cacao Courcelle / 105MT05
 
072
Belinda PH
S / Hann / F / 2016 / V: Chaman / MV: Stakkato
 
073
Belinus
W / Hann / R / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Silvio I
 
073
Belinus
W / Hann / R / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Silvio I
 
074
Bella d'Or
S / DWB / Hlb / 2014 / V: Balou (DNK) / MV: Carmarque
 
074
Bella d'Or
S / DWB / Hlb / 2014 / V: Balou (DNK) / MV: Carmarque
 
075
Bella Vita 16
S / DSP / B / 2014 / V: Baloubet du Rouet / MV: Ladinos
 
075
Bella Vita 16
S / DSP / B / 2014 / V: Baloubet du Rouet / MV: Ladinos
 
076
Bellisara
S / Hann / Db / 2010 / V: Bonifatius / MV: Windhauch xx
 
077
Bellissima 63
S / DSP / B / 2018 / V: Be Careful / MV: Curacao I
 
078
Belstapp
W / Hann / F / 2012 / V: Belstaff / MV: De Niro
 
079
Belverde
W / DSP / F / 2014 / V: Bretton Woods / MV: Rubin-Royal
 
079
Belverde
W / DSP / F / 2014 / V: Bretton Woods / MV: Rubin-Royal
 
080
Belvina vom Sonnenberg
S / Hann / Db / 2018 / V: Birmingham / MV: Benetton Dream
 
081
Ben 475
W / DSP / B / 2016 / V: Be Careful / MV: Qantas de L
 
081
Ben 475
W / DSP / B / 2016 / V: Be Careful / MV: Qantas de L
 
082
Benetton's Bella Donna
S / Hann / B / 2009 / V: Benetton Dream / MV: Lauries Crusador xx
 
1165
Benicia 2
S / Old / B / 2010 / V: Barclay / MV: Lauries
 
083
Best Friends Surprise
S / DR / F / 2001 / V: Kelts de Angelo / MV: Vulkan
 
083
Best Friends Surprise
S / DR / F / 2001 / V: Kelts de Angelo / MV: Vulkan
 
084
Bezos
H / Westf / B / 2019 / V: Baron (DK) / MV: Millennium
 
084
Bezos
H / Westf / B / 2019 / V: Baron (DK) / MV: Millennium
 
085
Bibbilotta
S / DSP / Schwb / 2018 / V: Decurio / MV: Rivero II
 
1162
Bienvenida 6
S / Grpf.o.R / Falbe / 2018
 
086
Big Balduin
W / DSP / R / 2018 / V: Bailando / MV: Florestano
 
087
Big Ben 139
W / Hann / F / 2012 / V: Breitling W / MV: De Niro
 
087
Big Ben 139
W / Hann / F / 2012 / V: Breitling W / MV: De Niro
 
088
Birate Ross Blanc
W / SF / F / 2011 / V: Pezetas du Rouet / MV: Trianon V
 
088
Birate Ross Blanc
W / SF / F / 2011 / V: Pezetas du Rouet / MV: Trianon V
 
1147
Biscari
W / F / 1995 / V: Dunnhill H / MV: Bonjour
 
089
Bjarki v.Katensen
W / Isl. / R / 1996 / V: Blakkur fra Hvitarbakka / MV: Flugar fra Torfastadir
 
089
Bjarki v.Katensen
W / Isl. / R / 1996 / V: Blakkur fra Hvitarbakka / MV: Flugar fra Torfastadir
 
090
Black Jacks Royal Boy
W / Paint / FSche / 2013 / V: Spooksroyalblackjack / MV: Peppy San Especial
 
090
Black Jacks Royal Boy
W / Paint / FSche / 2013 / V: Spooksroyalblackjack / MV: Peppy San Especial
 
091
Blume 40
S / DSP / Db / 2016 / V: Bossanova / MV: Rubin-Royal
 
091
Blume 40
S / DSP / Db / 2016 / V: Bossanova / MV: Rubin-Royal
 
092
Bo-Bo v.d.Goede Ree
W / NLpoNPA / B / 2013 / V: Bolheim's Simon / MV: Zodiak
 
092
Bo-Bo v.d.Goede Ree
W / NLpoNPA / B / 2013 / V: Bolheim's Simon / MV: Zodiak
 
093
Bolle 28
W / Hann / B / 2016 / V: Borsalino / MV: Fidertanz
 
093
Bolle 28
W / Hann / B / 2016 / V: Borsalino / MV: Fidertanz
 
094
Bon Bastian
W / Old / Schwb / 2014 / V: Bordeaux (NLD) / MV: Dramatic
 
095
Bonanza van den Aard
W / Z.Rpf / Schi / 2009 / V: Bon Ami / MV: Quidam de Revel
 
095
Bonanza van den Aard
W / Z.Rpf / Schi / 2009 / V: Bon Ami / MV: Quidam de Revel
 
1172
Bonucci Siraxta
S / -n.gefunde / 2018 / V: Big Star / MV: Quidam de Revel
 
097
Boom Boom Pow Obolensky
W / Holst / B / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: NEKTON
 
097
Boom Boom Pow Obolensky
W / Holst / B / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: NEKTON
 
098
Boston du Banney
W / SF / F / 2011 / V: Quppydam des Horts / MV: Totoche du Banney / 105YH42
 
099
Brezen Prinz
W / DSP / Db / 2017 / V: Belissimo M / MV: Rivero II
 
100
Bryony
S / Hann / R / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Destano
 
100
Bryony
S / Hann / R / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Destano
 
101
Bünteeichen Navito
W / DR / F / 2006 / V: Navajo / MV: Buenteeichen Cantango / 105QG85
 
102
Burberys du val Fleuri Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Bennington du Val Fleuri / MV: Lys de Darmen
 
103
Burx
W / DSP / Df / 2017 / V: Belissimo M / MV: Don Diamond
 
103
Burx
W / DSP / Df / 2017 / V: Belissimo M / MV: Don Diamond
 
C - Pferdename / KNR
104
C'est la vie 200
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Conteur / MV: Gluecksgriff
 
104
C'est la vie 200
S / Hann / Schwb / 2011 / V: Conteur / MV: Gluecksgriff
 
105
C-Fix Benjamin
W / Holst / RkaSc / 2014 / V: Cormint / MV: Kilian
 
105
C-Fix Benjamin
W / Holst / RkaSc / 2014 / V: Cormint / MV: Kilian
 
106
C.T. 2
W / Bay / B / 2010 / V: Cassini II / MV: Fleiner / 105AB46
 
107
Cadillac Jack 8
H / Hann / Schi / 2017 / V: Crumble / MV: Contendro I
 
107
Cadillac Jack 8
H / Hann / Schi / 2017 / V: Crumble / MV: Contendro I
 
108
Caipirinia vom Sunnerai
S / CH.Wb / B / 2015 / V: Couleur-Rubin / MV: Larno
 
108
Caipirinia vom Sunnerai
S / CH.Wb / B / 2015 / V: Couleur-Rubin / MV: Larno
 
1190
Caithan
H / OS / SCHWB / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: Castilio DR
 
109
Cajenne 5
S / W³rtt / Db / 2006 / V: Colman / MV: Caletto III / 104WC50
 
109
Cajenne 5
S / Württ / Db / 2006 / V: Colman / MV: Caletto III / 104WC50
 
110
Cajou 16
W / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Calido I / 105VI82
 
111
Calandra 32
S / KWPN / B / 2007 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Lemmod / 103MH88
 
111
Calandra 32
S / KWPN / B / 2007 / V: Tangelo van de Zuuthoeve / MV: Lemmod / 103MH88
 
1179
Calibaro VA
W / Holst / B / 2015 / V: Calibat / MV: Clarimo / 107OK40
 
112
Calida AG
S / DSP / B / 2016 / V: Cayton / MV: Pasolini
 
114
California L
S / DSP / Db / 2015 / V: Quality Boy / MV: Carismo (Aranykapu Carismo)
 
114
California L
S / DSP / Db / 2015 / V: Quality Boy / MV: Carismo (Aranykapu Carismo)
 
115
California Z
S / Hann / F / 2017 / V: Comme il faut / MV: Quasimodo van de Molendreef
 
1142
Calimero 476
W / Hess / B / 2003 / V: Cyrano / MV: Trend / 103KX47
 
117
Calimero 775
H / DSP / BkaSc / 2016 / V: Con Spirit / MV: Aquilino
 
118
Calimero G
W / Hann / F / 2012 / V: Crazy true Colour / MV: Skippy II / 107XP57
 
118
Calimero G
W / Hann / F / 2012 / V: Crazy true Colour / MV: Skippy II / 107XP57
 
119
Calina 133
S / BULWblt / Schi / 2012 / V: Calato / MV: Latin Lover / 106AC29
 
120
Calisto 5
W / Holst / Db / 2008 / V: Colman / MV: Quintero / 104PI78
 
121
Calisto G
W / Hann / F / 2012 / V: Crazy true Colour / MV: Contago
 
121
Calisto G
W / Hann / F / 2012 / V: Crazy true Colour / MV: Contago
 
122
Call me Susi
S / Westf / Schwb / 2016 / V: Coupe d'Or / MV: A la Carte NRW
 
123
Callaghan Z
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Carrera VDL / MV: Royal Bravour / 107XH80
 
124
Callemann 4
W / Holst / B / 2015 / V: Calido I / MV: Colman
 
125
Callida Minerva
S / Bay / B / 2013 / V: Canoso / MV: Racoleur
 
125
Callida Minerva
S / Bay / B / 2013 / V: Canoso / MV: Racoleur
 
126
Calling Berlin
W / Holst / B / 2013 / V: Corrado I / MV: For Pleasure / 105ZH87
 
126
Calling Berlin
W / Holst / B / 2013 / V: Corrado I / MV: For Pleasure / 105ZH87
 
127
Callippo 3
H / DSP / Schi / 2015 / V: Colestus / MV: T Umonia
 
128
Calvin 124
W / DSP / B / 2016 / V: Curriculo / MV: Cielito Lindo
 
128
Calvin 124
W / DSP / B / 2016 / V: Curriculo / MV: Cielito Lindo
 
129
Camaira 3
S / Holst / Schwb / 2013 / V: C-Indoctro / MV: Carry
 
129
Camaira 3
S / Holst / Schwb / 2013 / V: C-Indoctro / MV: Carry
 
130
Camaro 164
W / Holst / B / 2017 / V: Cullinan du Borget B / MV: Landjunge
 
131
Cambridge 39
W / Bay / Db / 2012 / V: Chin Champ / MV: Colman
 
131
Cambridge 39
W / Bay / Db / 2012 / V: Chin Champ / MV: Colman
 
132
Camiro W
W / DSP / F / 2017 / V: Colman / MV: Caretello B
 
132
Camiro W
W / DSP / F / 2017 / V: Colman / MV: Caretello B
 
133
Camouflage AG
W / OS / Df / 2013 / V: Cayton
 
134
Campino K
W / Bay / R / 2012 / V: Camparino / MV: Saint Cloud
 
134
Campino K
W / Bay / R / 2012 / V: Camparino / MV: Saint Cloud
 
135
Campoclassico
W / Bay / B / 2013 / V: Classe / MV: Landino
 
135
Campoclassico
W / Bay / B / 2013 / V: Classe / MV: Landino
 
136
Can die for you
W / DSP / B / 2016 / V: Cascadello I / MV: Royaldik
 
137
Cancuro
W / Holst / Schi / 2011 / V: Cancara / MV: Lancer II
 
138
Candela 67
S / OS / Schwb / 2011 / V: Cador / MV: Granulit / 106CP29
 
138
Candela 67
S / OS / Schwb / 2011 / V: Cador / MV: Granulit / 106CP29
 
139
Candelly
S / Z.Rpf / B / 2010 / V: Candillo / MV: Silvio II
 
140
Candy 742
S / DR / F / 2010 / V: Classic Dancer II / MV: Oosteinds Ricky
 
140
Candy 742
S / DR / F / 2010 / V: Classic Dancer II / MV: Oosteinds Ricky
 
141
Candyman 142
W / W³rtt / F / 2012 / V: Ciacomo / MV: Chambertin
 
141
Candyman 142
W / Württ / F / 2012 / V: Ciacomo / MV: Chambertin
 
142
Cannon 27
H / Holst / Schi / 2011 / V: Cancara / MV: Littorio
 
143
Cantoccini
W / Westf / Schi / 2016 / V: Cornets Iberio / MV: Goldstern
 
143
Cantoccini
W / Westf / Schi / 2016 / V: Cornets Iberio / MV: Goldstern
 
144
Cantus 40
W / Hann / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Toronto
 
144
Cantus 40
W / Hann / B / 2010 / V: Canstakko / MV: Toronto
 
145
Cape Town 26
H / Holst / Schi / 2016 / V: Calido I / MV: Cristo
 
145
Cape Town 26
H / Holst / Schi / 2016 / V: Calido I / MV: Cristo
 
146
Capello 27
W / Holst / Schi / 2004 / V: Carbano / MV: Favory AA
 
147
Capitaine de Diamant MK Z
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Canabis / MV: Diamant de Semilly / 107QY46
 
147
Capitaine de Diamant MK Z
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Canabis / MV: Diamant de Semilly / 107QY46
 
148
Capital City 2
S / Holst / Db / 2011 / V: Cantoblanco / MV: Coriander
 
148
Capital City 2
S / Holst / Db / 2011 / V: Cantoblanco / MV: Coriander
 
1177
Caprice de Trebez
S / -n.gefunde / 2016
 
149
Captain Fantastic
W / Dt.Pf / RSchi / 2015 / V: Cristallo / MV: Cornet's Stern
 
149
Captain Fantastic
W / Dt.Pf / RSchi / 2015 / V: Cristallo / MV: Cornet's Stern
 
150
Captain Foxx
W / DSP / F / 2014 / V: Con Chello / MV: Corrado II / 107DG82
 
152
Cara mia TL
S / OS / B / 2013 / V: Clooney / MV: Wellington
 
153
Caracas R
W / W³rtt / B / 2012 / V: Coffee / MV: Staufer
 
153
Caracas R
W / Württ / B / 2012 / V: Coffee / MV: Staufer
 
154
Cardinal Van Cardiff
W / LetW / Db / 2014 / V: Carpaccio II / MV: Dekonde
 
154
Cardinal Van Cardiff
W / LetW / Db / 2014 / V: Carpaccio II / MV: Dekonde
 
155
Careful 61
W / DSP / Df / 2005 / V: Converter / MV: Frühlingsbote / 103MU57
 
1201
Careless Regency
S / 0
 
156
Carentana 2
S / Holst / B / 2009 / V: Carentan / MV: Consens
 
157
Caretina 52
S / Holst / Db / 2017 / V: Crunch / MV: Carthago
 
158
Careysbrook Banner
W / Wel.D / F / 2010 / V: Greete Oscar / MV: Ffoslas Saint David
 
158
Careysbrook Banner
W / Wel.D / F / 2010 / V: Greete Oscar / MV: Ffoslas Saint David
 
159
Carimar FVE
S / AESRpf / Schi / 2012 / V: Carambo / MV: Larimar
 
159
Carimar FVE
S / AESRpf / Schi / 2012 / V: Carambo / MV: Larimar
 
160
Carina 556
S / Bay / Db / 2012 / V: Coeur de Nobless / MV: Chico's Boy / 106GZ25
 
160
Carina 556
S / Bay / Db / 2012 / V: Coeur de Nobless / MV: Chico's Boy / 106GZ25
 
161
Carissima F
S / Rhld / Schwb / 2017 / V: Cayton / MV: Senna Z / 107UN03
 
162
Carl 128
W / Holst / B / 2018 / V: Castle Creek / MV: Aljano
 
163
Carl Otto 5
W / DSP / F / 2016 / V: Casaltino / MV: Golden Joy J / 107QL29
 
164
Carli-Carlson
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cardino / MV: Landos
 
164
Carli-Carlson
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cardino / MV: Landos
 
165
Carlo 447
W / Bay / F / 2010 / V: Ciacomo / MV: Grafenstolz
 
166
Carlo Cool
W / OS / F / 2016 / V: Caretinus / MV: Placido
 
166
Carlo Cool
W / OS / F / 2016 / V: Caretinus / MV: Placido
 
167
Carlos 757
W / ZW / B / 2012 / V: Ciacomo / MV: Cosaro
 
168
Carlos T 3
W / Hann / B / 2006 / V: Calido I / MV: Sao Paulo / 104RI91
 
168
Carlos T 3
W / Hann / B / 2006 / V: Calido I / MV: Sao Paulo / 104RI91
 
169
Carmelot 5
W / OS / Db / 2014 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Goldstern
 
170
Caroline 93
S / Bay / FSchi / 2008 / V: Cassini II / MV: Golden Joy J / 104ZE68
 
170
Caroline 93
S / Bay / FSchi / 2008 / V: Cassini II / MV: Golden Joy J / 104ZE68
 
171
Carolino 3
W / DSP / Db / 2014 / V: Vis Maior / MV: Lord Liberty G
 
171
Carolino 3
W / DSP / Db / 2014 / V: Vis Maior / MV: Lord Liberty G
 
172
Carry Ass
S / Meckl. / Db / 2010 / V: Chacco's Ass / MV: Capo
 
172
Carry Ass
S / Meckl. / Db / 2010 / V: Chacco's Ass / MV: Capo
 
173
Carry Gold 7
W / DSP / 2018 / V: Churchill / MV: Cornet De Lux
 
174
Carry me 8
S / Hann / B / 2006 / V: Carry Gold / MV: Godehard / 106RB30
 
174
Carry me 8
S / Hann / B / 2006 / V: Carry Gold / MV: Godehard / 106RB30
 
175
Carry on my happy horse
W / Holst / F / 2009 / V: Catoki / MV: Chalan
 
175
Carry on my happy horse
W / Holst / F / 2009 / V: Catoki / MV: Chalan
 
1181
Cartano 19
W / Westf / SCHI / 2016 / V: Chaman / MV: Last Man Standing
 
176
Casall 17
W / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Esteban xx / 106GI36
 
177
Casanova 577
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Cabrio v.d. Heffinck (Cassioli / MV: Le Tot de Semilly
 
178
Cascachello R
W / DSP / BkaSc / 2017 / V: Casscavelle NT / MV: Con Chello
 
178
Cascachello R
W / DSP / BkaSc / 2017 / V: Casscavelle NT / MV: Con Chello
 
179
Cascada 31
S / W³rtt / Schwb / 2004 / V: Conteur / MV: Grand Amour
 
179
Cascada 31
S / Württ / Schwb / 2004 / V: Conteur / MV: Grand Amour
 
180
Cascarado
W / Holst / B / 2016 / V: Cascadello I / MV: Diarado
 
181
Cascario 3
W / Holst / Db / 2016 / V: Casario II / MV: Capitol I
 
182
Cascorado
W / Holst / B / 2005 / V: Casall / MV: Acorado I
 
183
Case 10
W / Holst / B / 2013 / V: Cassin / MV: Favory AA
 
183
Case 10
W / Holst / B / 2013 / V: Cassin / MV: Favory AA
 
184
Cash 245
W / Rhld / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Sir Shutterfly
 
185
Cash Boy B
W / OS / B / 2003 / V: Cashman / MV: Parzival
 
186
Casinjo Ex Z
W / Z.Rpf / B / 2006 / V: Carinjo / MV: Cassini I / 103YB42
 
186
Casinjo Ex Z
W / Z.Rpf / B / 2006 / V: Carinjo / MV: Cassini I / 103YB42
 
187
Casino 52
W / Holst / B / 2005 / V: Cassini I / MV: Landgraf I
 
187
Casino 52
W / Holst / B / 2005 / V: Cassini I / MV: Landgraf I
 
188
Casino NJ
W / Oe.Wb / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Con Chello
 
188
Casino NJ
W / Oe.Wb / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Con Chello
 
189
Caspian Creek
H / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Carthago
 
189
Caspian Creek
H / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Carthago
 
1174
Cassan
W / 2018
 
190
Cassantos 4
H / W³rtt / Df / 2013 / V: Cascadello I / MV: Perpignon
 
190
Cassantos 4
H / Württ / Df / 2013 / V: Cascadello I / MV: Perpignon
 
191
Cassata Royale
S / W³rtt / Db / 2011 / V: Concetto I / MV: Rivero I
 
1176
Cassedy
S / 2017
 
192
Cassiopeia 92
S / Bay / F / 2008 / V: Starlight / MV: Zeus (Nurzeus)
 
193
Cassito 9
W / KWPN / B / 2013 / V: Zambesi / MV: Indorado
 
193
Cassito 9
W / KWPN / B / 2013 / V: Zambesi / MV: Indorado
 
194
Cassitus
W / Holst / Schi / 2006 / V: Cassini II / MV: Cantus / 104LT81
 
194
Cassitus
W / Holst / Schi / 2006 / V: Cassini II / MV: Cantus / 104LT81
 
195
Castaire
H / Westf / B / 2010 / V: Cassini II / MV: FAN Holland (ex Holland)
 
195
Castaire
H / Westf / B / 2010 / V: Cassini II / MV: FAN Holland (ex Holland)
 
196
Castana 15
S / Westf / F / 2014 / V: Colestus / MV: Charisma
 
196
Castana 15
S / Westf / F / 2014 / V: Colestus / MV: Charisma
 
1189
Castelina 7
S / -n.gefunde / 2012
 
197
Catalena 4
S / Ung. / Schi / 2014 / V: Faklya / MV: Favory XXV-4
 
198
Catalou
S / DSP / Df / 2014 / V: Christian / MV: Lincolm L
 
199
Catano 37
H / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Carthago
 
199
Catano 37
H / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Carthago
 
200
Catch as Catch can RL
W / Holst / Schi / 2015 / V: Christian / MV: Lasino
 
201
Catch Me 85
S / Holst / Schi / 2017 / V: Catch / MV: Hermes D'Authieux AA
 
202
Catch my Heart 8
H / AESRpf / BSche / 2018 / MV: Ismo
 
202
Catch my Heart 8
H / AESRpf / BSche / 2018 / MV: Ismo
 
203
Cathleen 43
S / DSP / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Equest Carnute
 
203
Cathleen 43
S / DSP / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Equest Carnute
 
204
Cathy PH
S / DSP / F / 2018 / V: Catoki / MV: Quality Time (NED)
 
204
Cathy PH
S / DSP / F / 2018 / V: Catoki / MV: Quality Time (NED)
 
205
Cato 91
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cascavelle
 
205
Cato 91
W / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cascavelle
 
206
Catokia 12
S / Bay / DbkaS / 2013 / V: Catoki / MV: Calido I / 107IN42
 
206
Catokia 12
S / Bay / DbkaS / 2013 / V: Catoki / MV: Calido I / 107IN42
 
207
Catwiesel 8
W / Hann / Db / 2011 / V: Clinton I / MV: Argentinus / 105KT36
 
208
Caya W
S / DSP / Schwb / 2014 / V: Coffee / MV: Con Chello / 106SN67
 
209
Cayman S 3
W / OS / Db / 2016 / V: Chaccodello / MV: Zatinus
 
210
Caytlin 4
S / DSP / Schi / 2015 / V: Conturio / MV: Levkoi
 
210
Caytlin 4
S / DSP / Schi / 2015 / V: Conturio / MV: Levkoi
 
211
Ce si bône
H / DSP / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Carthago Sun I
 
211
Ce si bône
H / DSP / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Carthago Sun I
 
212
Cedric 101
W / OS / B / 2016 / V: Cabachon / MV: Ussuri xx
 
212
Cedric 101
W / OS / B / 2016 / V: Cabachon / MV: Ussuri xx
 
213
Cedrus 4
H / Westf / B / 2013 / V: Calido I / MV: Pilot / 106FC79
 
213
Cedrus 4
H / Westf / B / 2013 / V: Calido I / MV: Pilot / 106FC79
 
1141
Celesta 27
S / Westf / F / 2014 / V: Colestus / MV: Obelix Verdi
 
215
Celestino 22
W / Holst / BkaSc / 2012 / V: Clarimo / MV: Caribik
 
215
Celestino 22
W / Holst / BkaSc / 2012 / V: Clarimo / MV: Caribik
 
216
Celina E
S / DR / B / 2010 / V: Cyrill WE / MV: Durello / 105XJ12
 
217
Celito 2
W / Bay / B / 2011 / V: Cielito Lindo / MV: Quadrigus M
 
217
Celito 2
W / Bay / B / 2011 / V: Cielito Lindo / MV: Quadrigus M
 
218
Cellman's Caspari
W / DSP / Schi / 2017 / V: Cellman / MV: Robertico
 
218
Cellman's Caspari
W / DSP / Schi / 2017 / V: Cellman / MV: Robertico
 
219
Centino 11
W / W³rtt / B / 2009 / V: Carry / MV: Ehrenwort
 
219
Centino 11
W / Württ / B / 2009 / V: Carry / MV: Ehrenwort
 
220
Cerpico
W / DSP / FkaSc / 2015 / V: Con Chello / MV: Cambridge
 
220
Cerpico
W / DSP / FkaSc / 2015 / V: Con Chello / MV: Cambridge
 
221
Cevio
W / W³rtt / B / 2009 / V: Champions League / MV: Cento / 104ZY17
 
222
Chaboom 3
S / Westf / B / 2017 / V: Chaman / MV: Landadel
 
223
Chaccero
W / Hann / B / 2017 / V: Cicero Z / MV: Chacco-Blue / 107QM82
 
224
Chacci-Chacci HM
W / OS / Db / 2018 / V: Chacfly PS / MV: Diarado's Boy
 
224
Chacci-Chacci HM
W / OS / Db / 2018 / V: Chacfly PS / MV: Diarado's Boy
 
225
Chacco Beau
W / DSP / Db / 2016 / V: Chacco Chacco / MV: Ibisco xx
 
226
Chaccolina K
S / Oe.Wb / B / 2017 / V: Urban / MV: Chacco-Blue
 
227
Chaccorado K
H / DSP / Db / 2016 / V: Comander / MV: Corrado I
 
227
Chaccorado K
H / DSP / Db / 2016 / V: Comander / MV: Corrado I
 
228
Chaccotoon
W / Meckl. / B / 2014 / V: Chacco-Blue / MV: Cartoon / 107PN57
 
228
Chaccotoon
W / Meckl. / B / 2014 / V: Chacco-Blue / MV: Cartoon / 107PN57
 
229
Chacoolina
S / Hann / Schwb / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Escudo I
 
230
Chalzedon
W / Bay / Schi / 2010 / V: Catoki / MV: Calido I
 
230
Chalzedon
W / Bay / Schi / 2010 / V: Catoki / MV: Calido I
 
231
Chambina SI
S / DSP / Schwb / 2018 / V: Franz Josef / MV: Candillo
 
232
Champ 226
W / W³rtt / Schi / 2011 / V: Colestus / MV: Aramon
 
233
Champagne 38
S / Westf / B / 2013 / V: Camax L / MV: Captain Fire
 
234
Chantilly Rose
S / Old / B / 2012 / V: Clinton II / MV: Continue
 
234
Chantilly Rose
S / Old / B / 2012 / V: Clinton II / MV: Continue
 
1173
Chapeau
S / -n.gefunde / 2017
 
235
Chapiro 2
H / Holst / Db / 2011 / V: Cancara / MV: Carry
 
235
Chapiro 2
H / Holst / Db / 2011 / V: Cancara / MV: Carry
 
236
Chaplin SH
W / DSP / B / 2014 / V: Christdorn / MV: Larius W
 
236
Chaplin SH
W / DSP / B / 2014 / V: Christdorn / MV: Larius W
 
237
Chapman's Peak Z
H / Hann / B / 2016 / V: Chap II / MV: Cashman
 
238
Chapter Two
W / Old / Db / 2016 / V: Crumble / MV: Cleverboy
 
238
Chapter Two
W / Old / Db / 2016 / V: Crumble / MV: Cleverboy
 
239
Charité
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Acord II
 
239
Charité
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Acord II
 
240
Charlie 301
H / AESRpf / B / 2018 / V: Comfortuna / MV: Lux
 
241
Charlie Brown 141
W / DSP / Db / 2018 / V: Canturano I / MV: Gragenit
 
241
Charlie Brown 141
W / DSP / Db / 2018 / V: Canturano I / MV: Gragenit
 
242
Charlie van't Vossenhof
W / Z.Rpf / F / 2018 / V: Casallo Z / MV: Contender
 
243
Charlie Z
W / Hann / F / 2009 / V: Chambertin / MV: Cassini II / 105NE61
 
244
Charly M 5
W / DSP / F / 2016 / V: Canada / MV: Couleur Noire
 
244
Charly M 5
W / DSP / F / 2016 / V: Canada / MV: Couleur Noire
 
245
Charmeur 495
H / W³rtt / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Sanssouci
 
245
Charmeur 495
H / Württ / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Sanssouci
 
246
Chassalia
S / Dt.Pf / B / 2013 / V: Conte Villagana / MV: Canturano I
 
247
Chateau Margaux
W / Bay / FSchi / 2012 / V: Coupe d'Or / MV: Contendro I / 106EA76
 
248
Che Bello B
W / W³rtt / R / 2013 / V: Cassito / MV: Campari M
 
248
Che Bello B
W / Württ / R / 2013 / V: Cassito / MV: Campari M
 
1183
Che Guevara
W / 2014
 
249
Checkpoint K
H / Holst / B / 2018 / V: Chapeau / MV: Cascadello II
 
250
Cheeky Charly Z
H / Z.Rpf / B / 2013 / V: Canabis / MV: Thunder van de Zuuthoeve / 107JP99
 
250
Cheeky Charly Z
H / Z.Rpf / B / 2013 / V: Canabis / MV: Thunder van de Zuuthoeve / 107JP99
 
251
Cheerio 20
H / DSP / BkaSc / 2017 / V: Costolany 3 / MV: Liatos
 
252
Chekandina 2
S / Old / B / 2009 / V: Chekandino / MV: On the Take
 
252
Chekandina 2
S / Old / B / 2009 / V: Chekandino / MV: On the Take
 
253
Chelsea ASM
W / W³rtt / B / 2012 / V: Ciacomo / MV: Fleetwood
 
254
Chelsy 31
S / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Cash and Carry
 
255
Cherry Lady 28
S / DSP / B / 2014 / V: Con Chello / MV: Carthago Sun I
 
256
Chester S
W / Hann / Df / 2011 / V: Canstakko / MV: Silvio I
 
256
Chester S
W / Hann / Df / 2011 / V: Canstakko / MV: Silvio I
 
257
Chiara Lou
S / W³rtt / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Lord Liberty / 103SU78
 
257
Chiara Lou
S / Württ / B / 2005 / V: Chambertin / MV: Lord Liberty / 103SU78
 
258
Chiaretto Classico
W / DSP / BwSch / 2017 / V: Clooney / MV: Corallo
 
259
Chica 164
S / W³rtt / B / 2009 / V: Chucas / MV: Tolstoi
 
259
Chica 164
S / Württ / B / 2009 / V: Chucas / MV: Tolstoi
 
1178
Chica De La Luna
S / Bay / B / 2008 / V: Camparino / MV: Candillo / 106KT14
 
260
Chica Guapa de la Concha
S / Holst / B / 2005 / V: Carinjo / MV: Barnaul xx
 
261
Chicago 203
W / DSP / B / 2014 / V: Cielito Lindo / MV: Life is Life
 
261
Chicago 203
W / DSP / B / 2014 / V: Cielito Lindo / MV: Life is Life
 
262
Chicca D'Oro
S / Old / Db / 2007 / V: Carry Gold / MV: Lagoheidor G / 104YL56
 
262
Chicca D'Oro
S / Old / Db / 2007 / V: Carry Gold / MV: Lagoheidor G / 104YL56
 
263
Chiccolina 10
S / OS / Schi / 2017 / V: Chacco's Son II / MV: Clinton II
 
264
Chiccolo 6
H / DSP / R / 2016 / V: Cayton / MV: Acordelli
 
264
Chiccolo 6
H / DSP / R / 2016 / V: Cayton / MV: Acordelli
 
265
Chiclana 19
S / W³rtt / B / 2012 / V: Con Spirito R / MV: Chambertin
 
265
Chiclana 19
S / Württ / B / 2012 / V: Con Spirito R / MV: Chambertin
 
266
Chimonti
S / DSP / R / 2018 / V: Kannan / MV: Calido I
 
267
Chin 6
W / DSP / B / 2015 / V: Chin Champ / MV: Quinto de B
 
267
Chin 6
W / DSP / B / 2015 / V: Chin Champ / MV: Quinto de B
 
268
Chiquita G
S / W³rtt / B / 2009 / V: Colman / MV: Coriander
 
268
Chiquita G
S / Württ / B / 2009 / V: Colman / MV: Coriander
 
269
Chiron 33
W / DSP / B / 2016 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Camargo
 
270
Chloé K
S / Holst / B / 2011 / V: Casall / MV: Calando I
 
271
Chocolate Blue 4
S / OS / B / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Carinue / 104XD45
 
272
Chopin 111
W / Trak. / B / 2015 / V: Waitaki / MV: Ignam
 
273
Christallotta
S / Westf / Schi / 2016 / V: Cristallo / MV: Plot Blue
 
1136
Ciamon Z
W / Schi / 2011
 
275
Ciao Bello
W / Bay / Schwb / 2009 / V: Conteur / MV: Rothenburg J
 
275
Ciao Bello
W / Bay / Schwb / 2009 / V: Conteur / MV: Rothenburg J
 
276
Cicciottella
S / Holst / Db / 2011 / V: Catoki / MV: Contender / 106OC15
 
277
Cid 54
W / W³rtt / Db / 2013 / V: Carry / MV: Lancer II
 
278
Cin City VA
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clarimo / MV: Cassini I
 
279
Cina 13
S / OS / B / 2011 / V: Chintan / MV: Quidam de Revel
 
280
Cinaback K
S / W³rtt / Schwb / 2013 / V: Ugobak des Baleines / MV: Capitol I
 
281
Cinja P
S / DSP / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Paparazzo
 
281
Cinja P
S / DSP / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Paparazzo
 
282
Cinnamon van de Gro
S / DSP / B / 2018 / V: Churchill / MV: C-Indoctro
 
283
Cinober AG
W / OS / Schi / 2014 / V: Cayton / MV: Pasolini / 107AQ05
 
283
Cinober AG
W / OS / Schi / 2014 / V: Cayton / MV: Pasolini / 107AQ05
 
284
Cinzaghi Z
W / Z.Rpf / Schi / 2008 / V: Contefino / MV: Captain Paul I / 105CS60
 
285
Cirena O.A.
S / KWPN / B / 2007 / V: Atlantic Z / MV: Ahorn (Olympic Ahorn) / 104RI94
 
285
Cirena O.A.
S / KWPN / B / 2007 / V: Atlantic Z / MV: Ahorn (Olympic Ahorn) / 104RI94
 
286
Cisha 2
S / Hann / B / 2009 / V: Count Grannus / MV: Bonheur
 
287
Citali
S / DSP / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Balou du Rouet / 106YO52
 
287
Citali
S / DSP / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Balou du Rouet / 106YO52
 
288
Clair de Lune 23
S / DSP / F / 2017 / V: Bailando / MV: Locksley III
 
289
Clarimi
W / Holst / Schi / 2011 / V: Clarimo / MV: Lord
 
290
Clark 40
W / Holst / B / 2015 / V: Clarcon / MV: Narew xx
 
291
Clark 41
W / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Cascavelle
 
292
Classic Babe S
S / W³rtt / Schi / 2012 / V: Caspar (Berlin) / MV: Landor S
 
292
Classic Babe S
S / Württ / Schi / 2012 / V: Caspar (Berlin) / MV: Landor S
 
293
Classico C
S / Holst / Db / 2012 / V: Crunch / MV: Cambridge / 105VC69
 
294
Claudius K
W / Old / Schwb / 2010 / V: Carenaro / MV: Laureatus
 
294
Claudius K
W / Old / Schwb / 2010 / V: Carenaro / MV: Laureatus
 
295
Clax 5
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Contender
 
295
Clax 5
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Contender
 
296
Cleiner Onkel 6
W / Bay / Schwb / 2008 / V: Couleur Noire / MV: Landino
 
296
Cleiner Onkel 6
W / Bay / Schwb / 2008 / V: Couleur Noire / MV: Landino
 
297
Clennox
W / W³rtt / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Chambertin
 
297
Clennox
W / Württ / B / 2011 / V: Ciacomo / MV: Chambertin
 
298
Clim Bim KES
S / Oe.Wb / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Contendro I / 107QU61
 
299
Clinton's Calido
W / Hann / B / 2017 / V: Clinton's Heart / MV: Calido I
 
300
Clinturo
W / DSP / B / 2011 / V: Clinton II / MV: Escudo I / 106SJ62
 
301
Cloud Number Seven SW
W / DSP / F / 2015 / V: Con Chello / MV: Alvaretto
 
301
Cloud Number Seven SW
W / DSP / F / 2015 / V: Con Chello / MV: Alvaretto
 
302
Clyde AG
H / OS / B / 2010 / V: Cayton / MV: Landino / 105TG29
 
303
Cobain 14
H / Rhld / B / 2017 / V: Cazaan / MV: Cashman
 
303
Cobain 14
H / Rhld / B / 2017 / V: Cazaan / MV: Cashman
 
304
Cobalito
W / Grpf.o.R / Schi / 2016
 
304
Cobalito
W / Grpf.o.R / Schi / 2016
 
305
Coca Donna
S / Holst / Schi / 2013 / V: Connor / MV: Colman / 106BU89
 
306
Coco Chanel 136
S / Dt.Pf / B / 2003 / V: Consens / MV: Pontiac xx
 
307
Coco Chanel 173
S / OS / B / 2009 / V: Harras / MV: Cento
 
308
Coco de Luxe 3
S / DR / F / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Don Pedro
 
308
Coco de Luxe 3
S / DR / F / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Don Pedro
 
309
Coco Mademoiselle 4
S / Holst / Db / 2010 / V: Casall / MV: Cadillac
 
310
Coconuschka KES
S / Oe.Wb / Db / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Lord Kemm / 107QN47
 
311
Coconut Kiss 40
S / OS / B / 2017 / V: Churchill / MV: Calando IV
 
311
Coconut Kiss 40
S / OS / B / 2017 / V: Churchill / MV: Calando IV
 
312
Coddy
W / SVK.Wb / B / 2011 / V: Westton Coldrex / MV: Alarm VI-31
 
313
Cody 129
W / DSP / Schwb / 2014 / V: Codex One / MV: Wildfang
 
313
Cody 129
W / DSP / Schwb / 2014 / V: Codex One / MV: Wildfang
 
314
Coeur de Diamant
W / Holst / B / 2006 / V: Contender / MV: Rheinsberg
 
314
Coeur de Diamant
W / Holst / B / 2006 / V: Contender / MV: Rheinsberg
 
1191
Coldanos RR
W / DSP / B / 2016 / V: Colman / MV: Lordanos
 
315
Colina S 4
S / Hann / Schi / 2017 / V: Colman / MV: Acord II
 
316
Color-Rado
W / DSP / Db / 2014 / V: Cantolar / MV: Federweisser
 
316
Color-Rado
W / DSP / Db / 2014 / V: Cantolar / MV: Federweisser
 
317
Colorit's Lady K
S / DSP / B / 2018 / V: Colorit / MV: Quinto's Chamb
 
318
Colorits Tochter A
S / DSP / Schi / 2009 / V: Colorit / MV: Landjunker II / 104ZE60
 
319
Comdor
H / Hann / Schwb / 2018 / V: Comme Prévu / MV: Cador
 
319
Comdor
H / Hann / Schwb / 2018 / V: Comme Prévu / MV: Cador
 
320
Come on Eileen
S / DSP / F / 2017 / V: Cancara / MV: Golden Joy J
 
321
Come on sence
S / OS / Db / 2014 / V: Conthargos / MV: Silvio I
 
321
Come on sence
S / OS / Db / 2014 / V: Conthargos / MV: Silvio I
 
322
Con Air G
W / OS / B / 2015 / V: Cayetano L / MV: Contender
 
323
Con Balina D
S / OS / B / 2017 / V: Con Spirit / MV: Baloubet du Rouet
 
323
Con Balina D
S / OS / B / 2017 / V: Con Spirit / MV: Baloubet du Rouet
 
324
Con Chypetta
S / Holst / B / 2011 / V: Chepetto / MV: Calippo / 105PW44
 
324
Con Chypetta
S / Holst / B / 2011 / V: Chepetto / MV: Calippo / 105PW44
 
325
Con Corazon 10
W / OS / B / 2015 / V: Casallco / MV: Catano
 
325
Con Corazon 10
W / OS / B / 2015 / V: Casallco / MV: Catano
 
326
Con Curly D
S / OS / Db / 2017 / V: Con Spirit / MV: Calido I / 107XP64
 
326
Con Curly D
S / OS / Db / 2017 / V: Con Spirit / MV: Calido I / 107XP64
 
327
Con Cyrill
H / OS / B / 2015 / V: Con Spirit / MV: Goldstar D / 107CJ21
 
327
Con Cyrill
H / OS / B / 2015 / V: Con Spirit / MV: Goldstar D / 107CJ21
 
328
Con Platinum
W / OS / Schwb / 2014 / V: Con Spirit / MV: Pluspunkt / 106PU41
 
328
Con Platinum
W / OS / Schwb / 2014 / V: Con Spirit / MV: Pluspunkt / 106PU41
 
329
Con Silver
H / DSP / FwSch / 2017 / V: Conditus / MV: Gepsom
 
1149
Con Sita
S / 2022
 
330
Con Torero
W / DSP / BwSch / 2018 / V: Con Spirit / MV: Landadel
 
331
Conan 54
W / Holst / B / 2013 / V: Caretano Z / MV: Cento
 
332
Concillio
W / Old / B / 2015 / V: Concilio / MV: Cascavello
 
332
Concillio
W / Old / B / 2015 / V: Concilio / MV: Cascavello
 
333
Condok
W / Hann / Schi / 2008 / V: Calido I / MV: Caletto I
 
333
Condok
W / Hann / Schi / 2008 / V: Calido I / MV: Caletto I
 
334
Conelly 6
W / OS / Db / 2012 / V: Calido I / MV: Landgold
 
334
Conelly 6
W / OS / Db / 2012 / V: Calido I / MV: Landgold
 
335
Confident Girl
S / Holst / F / 2014 / V: Cositino / MV: Fleming
 
335
Confident Girl
S / Holst / F / 2014 / V: Cositino / MV: Fleming
 
336
Cong Salt & Pepper
S / Conne / Schi / 2011 / V: Dooneen Just Joey / MV: Parkmore Bobby
 
336
Cong Salt & Pepper
S / Conne / Schi / 2011 / V: Dooneen Just Joey / MV: Parkmore Bobby
 
337
ConSita F
S / W³rtt / B / 2011 / V: Con Spirito R / MV: Senna Z
 
337
ConSita F
S / Württ / B / 2011 / V: Con Spirito R / MV: Senna Z
 
338
Contagobet
W / Rhld / F / 2010 / V: Contago / MV: Baloubet du Rouet / 106PC37
 
338
Contagobet
W / Rhld / F / 2010 / V: Contago / MV: Baloubet du Rouet / 106PC37
 
339
Contendra I
S / Hann / Db / 2004 / V: Contendro I / MV: Ansas
 
339
Contendra I
S / Hann / Db / 2004 / V: Contendro I / MV: Ansas
 
340
Contino 74
W / Holst / Schi / 2012 / V: Conway II / MV: Colman / 107FY71
 
341
Cookie n'Cream
S / DSP / BSche / 2015 / V: Costolany 3 / MV: Quidam / 107EN40
 
342
Cool Dream
S / Hann / F / 2014 / V: Colman / MV: Donaumonarch
 
342
Cool Dream
S / Hann / F / 2014 / V: Colman / MV: Donaumonarch
 
343
Cool Man 40
W / Bay / Df / 2009 / V: Conte Cristo / MV: Delacroix Rose
 
344
Cooli
S / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Carthago
 
344
Cooli
S / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Carthago
 
345
Coolino B
H / DSP / B / 2015 / V: Chaccato / MV: Werther's As
 
345
Coolino B
H / DSP / B / 2015 / V: Chaccato / MV: Werther's As
 
346
Copy Cool 3
H / Z.Rpf / B / 2017 / V: Canabis / MV: Emerald van het Ruytershof
 
346
Copy Cool 3
H / Z.Rpf / B / 2017 / V: Canabis / MV: Emerald van het Ruytershof
 
347
Coral Bay 2
S / W³rtt / B / 2009 / V: Coral Beach / MV: Risandro
 
348
Coralie 48
S / Meckl. / B / 2014 / V: Cantolar / MV: Cardero (Champs Elysees Z) / 106VR44
 
348
Coralie 48
S / Meckl. / B / 2014 / V: Cantolar / MV: Cardero (Champs Elysees Z) / 106VR44
 
349
Coraya 2
S / Dt.Pf / B / 2003 / V: Consens / MV: Sandro
 
350
Cornet Star 4
W / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: I am Moerhoeves Star
 
350
Cornet Star 4
W / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: I am Moerhoeves Star
 
351
Cornet's Chewbacca
W / Westf / B / 2017 / V: Cornets Iberio / MV: Goldstern
 
351
Cornet's Chewbacca
W / Westf / B / 2017 / V: Cornets Iberio / MV: Goldstern
 
352
Cornet's Lottchen
S / DSP / B / 2016 / V: Cornet's Call out / MV: Casdorff
 
353
Cornet's Matcho R
W / Hann / Db / 2011 / V: Cosinhus / MV: Graf Sponeck
 
353
Cornet's Matcho R
W / Hann / Db / 2011 / V: Cosinhus / MV: Graf Sponeck
 
1160
Cornettino
W / Grpf.o.R / B / 2009
 
354
Cornetto 57
W / Hann / B / 2012 / V: Conen / MV: Lordanos
 
355
Cornezine
S / Westf / B / 2014 / V: Zinedine / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 106QF82
 
356
Cortina 224
S / Hann / B / 2010 / V: Carrico / MV: Stakkato
 
356
Cortina 224
S / Hann / B / 2010 / V: Carrico / MV: Stakkato
 
357
Cortino 51
W / OS / Schwb / 2010 / V: Corlensky G I / MV: Caretino 2
 
358
Cosa Casandra
S / OS / Df / 2011 / V: Comme il faut / MV: Cassini II
 
360
Cosima R
S / W³rtt / B / 2008 / V: Cesano II / MV: Graf Remus
 
361
Cosmo As
W / Bay / B / 2007 / V: Carlo Carlucci NH / MV: Baryshnikov
 
361
Cosmo As
W / Bay / B / 2007 / V: Carlo Carlucci NH / MV: Baryshnikov
 
362
Costabit
H / DSP / FkaSc / 2017 / V: Costolany 3 / MV: Golden Joy J
 
363
Could break your heart
W / DSP / Db / 2015 / V: Christian / MV: Lordanos / 106VZ66
 
364
Count On Me F.M.
W / DSP / Db / 2015 / V: Corlani / MV: Capone II
 
365
Coupito hgl
H / OS / Schi / 2013 / V: Coupe de Coeur / MV: Gragenit / 106KT84
 
366
Courtens Kandis
W / Conne / B / 2015 / V: Kilduffahoo II / MV: Oisin Schueracher
 
367
Covergirl 13
S / OS / B / 2007 / V: Harras / MV: Cento / 106GK54
 
368
Crazy Grace
S / Bay / BSchi / 2013 / V: Grey Top / MV: Spartan
 
368
Crazy Grace
S / Bay / BSchi / 2013 / V: Grey Top / MV: Spartan
 
370
Cricket 14
H / DR / Palom / 2011 / V: Singold's Cavalin / MV: Hamrik's Golden Arak
 
370
Cricket 14
H / DR / Palom / 2011 / V: Singold's Cavalin / MV: Hamrik's Golden Arak
 
371
Crispy Cream 3
S / DSP / BkaSc / 2017 / V: Costolany 3 / MV: Chacco Joy
 
372
Cristallo's Cleo
S / DSP / Schi / 2014 / V: Cristallo II / MV: Lancaster
 
372
Cristallo's Cleo
S / DSP / Schi / 2014 / V: Cristallo II / MV: Lancaster
 
373
Cristallo's Dream
S / DSP / Schi / 2015 / V: Cristallo / MV: Paramount
 
373
Cristallo's Dream
S / DSP / Schi / 2015 / V: Cristallo / MV: Paramount
 
1187
Crixus Maximus
W / Holst / B / 2013 / V: Cachas / MV: Quinar
 
1192
Cronach H
S / 2015 / V: Con Cello / MV: Champain
 
374
Crümel Sam
W / Dt.Pf / B / 2014 / V: Christdorn / MV: Samos
 
375
Crumpler
W / Hann / Schwb / 2014 / V: Cador / MV: Escudo I
 
375
Crumpler
W / Hann / Schwb / 2014 / V: Cador / MV: Escudo I
 
376
Crunchip 3
W / OS / B / 2016 / V: Caretinus / MV: Prinzenadel
 
376
Crunchip 3
W / OS / B / 2016 / V: Caretinus / MV: Prinzenadel
 
377
Cuivo de L'Aunay
W / DSP / Schwb / 2012 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Oberon Du Moulin
 
377
Cuivo de L'Aunay
W / DSP / Schwb / 2012 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Oberon Du Moulin
 
378
Cura Cao
W / Bay / Db / 2006 / V: Candillo / MV: Landwind II
 
378
Cura Cao
W / Bay / Db / 2006 / V: Candillo / MV: Landwind II
 
379
Curly Sue B
S / Bay / F / 2005 / V: Chambertin / MV: Gibraltar / 107XR53
 
379
Curly Sue B
S / Bay / F / 2005 / V: Chambertin / MV: Gibraltar / 107XR53
 
380
Curvy 3
S / DSP / Schi / 2017 / V: Colorit / MV: Con Spirito R
 
380
Curvy 3
S / DSP / Schi / 2017 / V: Colorit / MV: Con Spirito R
 
381
Cutaway
W / Meckl. / B / 2008 / V: Cypriano / MV: Dornpfad xx
 
381
Cutaway
W / Meckl. / B / 2008 / V: Cypriano / MV: Dornpfad xx
 
D - Pferdename / KNR
382
Dablino S
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Carnando
 
382
Dablino S
W / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Carnando
 
383
Dai Jin S
W / DR / F / 2009 / V: Douglas / MV: Creston Dundee
 
384
Daikiri 8
W / Pony o.R / BSchi / 2004
 
385
Dailla
S / Old / Db / 2018 / V: Danone I / MV: Rohdiamant
 
386
Daily Diamond 12
W / Westf / R / 2019 / V: Diamond de Luxe / MV: Pik Labionics
 
386
Daily Diamond 12
W / Westf / R / 2019 / V: Diamond de Luxe / MV: Pik Labionics
 
387
Dailymotion 2
W / Hann / B / 2011 / V: Dannebrog / MV: Fürst Heinrich
 
387
Dailymotion 2
W / Hann / B / 2011 / V: Dannebrog / MV: Fürst Heinrich
 
388
Dalia T
S / Hann / B / 2015 / V: Diacontinus / MV: Argentinus / 107CU50
 
388
Dalia T
S / Hann / B / 2015 / V: Diacontinus / MV: Argentinus / 107CU50
 
389
Damiro SWS
H / DR / Schi / 2017 / V: Don Johnson / MV: FS Golden Moonlight
 
1196
Damoon de BY
W / -n.gefunde / 2013
 
390
Dandiamo
W / KWPN / B / 2008 / V: Andiamo Z / MV: Triomphe de Muze
 
390
Dandiamo
W / KWPN / B / 2008 / V: Andiamo Z / MV: Triomphe de Muze
 
391
Dandolo 40
W / W³rtt / B / 2003 / V: Disco-Tänzer / MV: Gardez
 
392
Dante Alighieri 16
W / Bay / Schwb / 2007 / V: Del Mondo / MV: Rescator
 
393
Darjeeling Dream
S / Hann / Schi / 2016 / V: Diacontinus / MV: Wanderbursch I
 
394
Dark Chocolate I
H / DSP / Schwb / 2017 / V: Diamant de Landor / MV: Christoph Columbus
 
395
Dark Darling 4
W / Old / Schwb / 2015 / V: Desiderio / MV: Fürst Heinrich
 
396
Dark Diamond 52
W / Hann / R / 2005 / V: De Niro / MV: Weltmeyer
 
396
Dark Diamond 52
W / Hann / R / 2005 / V: De Niro / MV: Weltmeyer
 
397
Dark Diamond 90
W / Hann / Schwb / 2016 / V: Diacontinus / MV: Stakkato
 
398
Dark-Star
H / Hann / R / 2019 / V: Devonport / MV: Florestan I
 
399
Datsja
S / Z.Rpf / Schi / 2014 / V: Darius / MV: Kameraad
 
400
Davide 2
H / Hann / R / 2002 / V: Depardieu / MV: Crazy Classic
 
401
Daxton
W / Hann / B / 2018 / V: Destacado / MV: Benetton Dream
 
402
Daytona V
H / DSP / Schwb / 2015 / V: Diarado / MV: No Limit / 107KA28
 
402
Daytona V
H / DSP / Schwb / 2015 / V: Diarado / MV: No Limit / 107KA28
 
403
De Nurio
W / W³rtt / Schi / 2012 / V: Denario / MV: Rubicell
 
403
De Nurio
W / Württ / Schi / 2012 / V: Denario / MV: Rubicell
 
404
Deauville 32
S / Westf / Df / 2003 / V: Dresemann / MV: Weltfeuer
 
404
Deauville 32
S / Westf / Df / 2003 / V: Dresemann / MV: Weltfeuer
 
405
Deep Black K
H / Old / R / 2014 / V: De Niro / MV: Sandro Hit
 
406
Deichcasanova
W / DR / F / 2006 / V: Dornik Boy / MV: Bugatti
 
406
Deichcasanova
W / DR / F / 2006 / V: Dornik Boy / MV: Bugatti
 
407
Del Amie
S / DSP / F / 2018 / V: Del 'Arko d'Henvet / MV: Clarcon
 
408
Del Piero 25
H / DR / Schi / 2008 / V: Dexter Leam Pondi / MV: The Braes My Mobility / 104OF11
 
408
Del Piero 25
H / DR / Schi / 2008 / V: Dexter Leam Pondi / MV: The Braes My Mobility / 104OF11
 
409
Del Piero II
H / DR / Schi / 2014 / V: Dexter Leam Pondi / MV: The Braes My Mobility / 107MB30
 
410
Delightful Klara
S / Old / Schwb / 2016 / V: Dream Boy / MV: Rubinstein I
 
410
Delightful Klara
S / Old / Schwb / 2016 / V: Dream Boy / MV: Rubinstein I
 
411
Delilah 52
S / Westf / B / 2008 / V: Diagonal / MV: Coupon
 
411
Delilah 52
S / Westf / B / 2008 / V: Diagonal / MV: Coupon
 
412
Delta Love De Ce
S / PoSF / B / 2013 / V: Helios Love De Ce / MV: Selim de Siam / 107RN52
 
412
Delta Love De Ce
S / PoSF / B / 2013 / V: Helios Love De Ce / MV: Selim de Siam / 107RN52
 
413
Denara's Benicia
S / DSP / B / 2015 / V: Benicio / MV: De Niro
 
413
Denara's Benicia
S / DSP / B / 2015 / V: Benicio / MV: De Niro
 
414
Denara's Gracia
S / DSP / Hlb / 2017 / V: Benicio / MV: De Niro
 
415
Denny DeVito
H / DSP / Db / 2018 / V: Don Olymbrio L / MV: Danone I
 
416
Denver 225
W / W³rtt / Schi / 2009 / V: Denario / MV: Advocat
 
417
Denver Magic
W / Hann / Db / 2008 / V: Desperados / MV: Rohdiamant
 
418
Der kleine Arogno
W / DR / FFalb / 2018 / V: Dating AT / MV: Riccione
 
419
Deriko 3
W / Holst / B / 2018 / V: Dinken / MV: Carry
 
420
Descarado 25
W / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
420
Descarado 25
W / Hann / Schi / 2014 / V: Diacontinus / MV: Escudo I
 
421
Despacito Joe
W / DSP / Db / 2015 / V: Dinken / MV: Con Chello
 
422
Desperado 261
W / KWPN / Db / 2008 / V: Corland (DK: Corlando) / MV: Mermus R / 104BD28
 
423
Despina 53
S / Hann / R / 2009 / V: Don Frederico / MV: Airport
 
1148
Destino
W / 2002
 
424
Destony M
W / OS / B / 2012 / V: Diarado / MV: Darco / 106EQ84
 
424
Destony M
W / OS / B / 2012 / V: Diarado / MV: Darco / 106EQ84
 
425
Dewall S
W / Hann / R / 2015 / V: Diacontinus / MV: Graf Top
 
426
Dexter 248
W / Hann / F / 2009 / V: Dancier / MV: Longchamp
 
426
Dexter 248
W / Hann / F / 2009 / V: Dancier / MV: Longchamp
 
427
Dexter 293
W / Holst / B / 2018 / V: Diarado / MV: Clearway
 
429
Di Ba Düsentrieb
W / Westf / F / 2016 / V: Dibadu L / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
429
Di Ba Düsentrieb
W / Westf / F / 2016 / V: Dibadu L / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
430
Dia Dorado
W / OS / B / 2018 / V: Dia Corrado / MV: Stakkato
 
430
Dia Dorado
W / OS / B / 2018 / V: Dia Corrado / MV: Stakkato
 
431
Diabolina 7
S / W³rtt / Df / 2009 / V: Don Diamond / MV: Akzent II
 
431
Diabolina 7
S / Württ / Df / 2009 / V: Don Diamond / MV: Akzent II
 
432
Diabolique 4
S / DSP / BkaSc / 2017 / V: Dominator Z / MV: Acorn
 
433
Diabolito 4
W / Old / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Chico's Boy / 105UW66
 
434
Diabolus 6
W / Bay / Db / 2013 / V: Decurio / MV: Rivero II
 
435
Diamant de Kannan
W / KWPN / Db / 2017 / V: Diamant de Semilly
 
435
Diamant de Kannan
W / KWPN / Db / 2017 / V: Diamant de Semilly
 
436
Diamo von Worrenberg
W / Old / B / 2013 / V: Diamond Hit / MV: Sion
 
1130
Diamonds Dream 2
W / W³rtt / Db / 2008 / V: Diamond Hit / MV: Rohdiamant
 
1130
Diamonds Dream 2
W / Württ / Db / 2008 / V: Diamond Hit / MV: Rohdiamant
 
438
Diego O 3
W / Westf / FSti / 2016 / V: Diathago / MV: Potential
 
438
Diego O 3
W / Westf / FSti / 2016 / V: Diathago / MV: Potential
 
439
Diego Rona
S / Westf / Df / 2004 / V: Diego Garcia / MV: Regardez
 
1137
Dike 10
W / R / 2016
 
1137
Dike 10
W / R / 2016
 
441
Dila 2
S / Grpf.o.R / F / 2013
 
442
Dion 30
W / Old / F / 2016 / V: Desperado (ex: Darkboy) / MV: Florencio I
 
443
Discovery 62
W / Oe.Wb / RSbAu / 2012 / V: Diarado / MV: Diabas
 
443
Discovery 62
W / Oe.Wb / RSbAu / 2012 / V: Diarado / MV: Diabas
 
444
Discovery BEVS
H / DR / B / 2012 / V: Dior's Daikiri / MV: Chantre B
 
444
Discovery BEVS
H / DR / B / 2012 / V: Dior's Daikiri / MV: Chantre B
 
445
Discovery of Witches
S / Old / R / 2016 / V: De Niro / MV: Sunny-Boy
 
445
Discovery of Witches
S / Old / R / 2016 / V: De Niro / MV: Sunny-Boy
 
446
Disneyprinzessin
S / Hann / R / 2017 / V: Danone I / MV: Fürst Grandios
 
446
Disneyprinzessin
S / Hann / R / 2017 / V: Danone I / MV: Fürst Grandios
 
447
Distel 57
S / Holst / B / 2011 / V: Limoncello I / MV: Quintero
 
447
Distel 57
S / Holst / B / 2011 / V: Limoncello I / MV: Quintero
 
448
DJ Twister
W / Hann / F / 2004 / V: Don Frederico / MV: Weltmeyer
 
448
DJ Twister
W / Hann / F / 2004 / V: Don Frederico / MV: Weltmeyer
 
449
Dobry TS
W / Trak. / Db / 2007 / V: Apogejs
 
450
Dolce Vita 239
S / Hann / Db / 2003 / V: Don Vino / MV: Rubinstein I
 
450
Dolce Vita 239
S / Hann / Db / 2003 / V: Don Vino / MV: Rubinstein I
 
1161
Dolcetti
W / DR / Palom / 2012 / V: Danny Gold / MV: Dressman I / 107AA31
 
451
Dolcino 12
W / W³rtt / Db / 2012 / V: Desperado (ex: Darkboy) / MV: Compliment
 
451
Dolcino 12
W / Württ / Db / 2012 / V: Desperado (ex: Darkboy) / MV: Compliment
 
452
Domimgo BR
W / DSP / R / 2017 / V: Dream Boy / MV: Elfengeist
 
452
Domimgo BR
W / DSP / R / 2017 / V: Dream Boy / MV: Elfengeist
 
453
Domina W
S / Holst / B / 2017 / V: Dominator Z / MV: Corleone / 107QA46
 
454
Dominators Dakota
S / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Dominator Z / MV: Lasino
 
454
Dominators Dakota
S / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Dominator Z / MV: Lasino
 
455
Don Camillo 271
W / Hann / Db / 2011 / V: Don Crusador / MV: Cordoba
 
456
Don Diabolo 21
W / DSP / R / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Fürst Heinrich
 
456
Don Diabolo 21
W / DSP / R / 2015 / V: Dante Weltino / MV: Fürst Heinrich
 
457
Don Juan 203
W / Bay / DbkaS / 2009 / V: Denario / MV: Weltmeyer
 
457
Don Juan 203
W / Bay / DbkaS / 2009 / V: Denario / MV: Weltmeyer
 
458
Don Royal 7
W / DSP / F / 2010 / V: Dressage Royal / MV: Flemmingh
 
459
Don's Calina
S / Old / R / 2016 / V: Don Index / MV: Rascalino
 
459
Don's Calina
S / Old / R / 2016 / V: Don Index / MV: Rascalino
 
460
Donald 554
W / KWPN / B / 2008 / V: Mermus R / MV: Notaris / 104QO80
 
460
Donald 554
W / KWPN / B / 2008 / V: Mermus R / MV: Notaris / 104QO80
 
461
Donata K 3
S / DSP / 2018 / V: Donauabend / MV: Loving Dancer
 
461
Donata K 3
S / DSP / 2018 / V: Donauabend / MV: Loving Dancer
 
462
Donatella de la luna
S / Hann / R / 2017 / V: Don Frederico / MV: Surprice
 
463
Donizetti 46
W / Hann / F / 2015 / V: Desiderio / MV: De Niro
 
463
Donizetti 46
W / Hann / F / 2015 / V: Desiderio / MV: De Niro
 
464
Donna Catania
S / Holst / Schwb / 2017 / V: Diarado / MV: Carthago
 
465
Donna Daria 6
S / W³rtt / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Derwisch
 
465
Donna Daria 6
S / Württ / Db / 2008 / V: Don Diamond / MV: Derwisch
 
466
Donna Doruta
S / Old / Db / 2011 / V: Royal Doruto / MV: Davignon I
 
467
Donna Fijona
S / DSP / Schwb / 2016 / V: Grey Flanell / MV: Lauries Crusador xx
 
468
Donna Z 5
S / Z.Rpf / R / 2017 / V: Dominator Z / MV: Cascadello I / 107QM88
 
468
Donna Z 5
S / Z.Rpf / R / 2017 / V: Dominator Z / MV: Cascadello I / 107QM88
 
469
Donnersberger 3
W / DR / Palom / 2012 / V: Donatelli / MV: A Gorgeous
 
469
Donnersberger 3
W / DR / Palom / 2012 / V: Donatelli / MV: A Gorgeous
 
470
Donnie Brasco 6
W / DSP / Schwb / 2016 / V: Danzador / MV: Raphael
 
471
Dorango 3
H / Westf / Df / 2011 / V: Demirel / MV: Donnerhall
 
471
Dorango 3
H / Westf / Df / 2011 / V: Demirel / MV: Donnerhall
 
472
Dosento
W / DR / Db / 2016 / V: Doodle Jump / MV: Vivaldi
 
472
Dosento
W / DR / Db / 2016 / V: Doodle Jump / MV: Vivaldi
 
473
Dossefürst K
W / DSP / Db / 2010 / V: Damon Hill / MV: Samba Hit I
 
473
Dossefürst K
W / DSP / Db / 2010 / V: Damon Hill / MV: Samba Hit I
 
474
Dr. Keks
H / OS / B / 2014 / V: Diarado / MV: Lord Z / 106SU93
 
475
Drift 8
H / DR / F / 2013 / V: Don Johnson / MV: Melle Jerom / 106RS10
 
475
Drift 8
H / DR / F / 2013 / V: Don Johnson / MV: Melle Jerom / 106RS10
 
476
DSP Con Spirit
H / Bay / RSchi / 2006 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Acorado I / 103LD95
 
476
DSP Con Spirit
H / Bay / RSchi / 2006 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Acorado I / 103LD95
 
477
DSP Duke Diamant
H / DSP / Schi / 2015 / V: Diamant de Semilly / MV: Cassito / 107AB32
 
477
DSP Duke Diamant
H / DSP / Schi / 2015 / V: Diamant de Semilly / MV: Cassito / 107AB32
 
478
DSP Omerta Incipit
S / Bay / BSchi / 2011 / V: Levisonn / MV: Candillo / 105OD15
 
479
Dutch Air
W / Grpf.o.R / FStic / 2017
 
479
Dutch Air
W / Grpf.o.R / FStic / 2017
 
480
Dyora di Dimaggia
S / Hann / Db / 2013 / V: Dimaggio / MV: Don Frederico
 
480
Dyora di Dimaggia
S / Hann / Db / 2013 / V: Dimaggio / MV: Don Frederico
 
E - Pferdename / KNR
481
E-Star B
W / Z.Rpf / Schi / 2015 / V: E-Star / MV: Corland (DK: Corlando)
 
482
Eastcoast 4
S / OS / B / 2016 / V: Ephebe For Ever / MV: Stakkato
 
482
Eastcoast 4
S / OS / B / 2016 / V: Ephebe For Ever / MV: Stakkato
 
483
Easy Fly 7
S / KWPN / Schi / 2009 / V: Asjeblieft 'N Liefhebber / MV: Colino
 
484
Easy Peasy 2
S / DSP / Schi / 2016 / V: Costolany 3 / MV: Stakkato / 107TV17
 
485
Ecolondo 2
W / PoSF / R / 2014
 
486
Een gekke droom S
H / Z.Rpf / B / 2011 / V: Epsom Gesmeray / MV: Clinton
 
487
Eiskönigin 3
S / Hann / Db / 2015 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
487
Eiskönigin 3
S / Hann / Db / 2015 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
488
Ekholts Zesuan
H / DR / FSti / 2018 / V: Nilantshoeve's Zippo / MV: Durello
 
488
Ekholts Zesuan
H / DR / FSti / 2018 / V: Nilantshoeve's Zippo / MV: Durello
 
489
El Saltador 3
H / Hann / F / 2019 / V: Erdinger / MV: Belissimo M
 
490
Eldorina 3
S / DSP / B / 2018 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Monte Bellini
 
490
Eldorina 3
S / DSP / B / 2018 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Monte Bellini
 
491
Electric Kid
W / OS / Db / 2010 / V: Escudo I / MV: Calypso II / 106PS76
 
491
Electric Kid
W / OS / Db / 2010 / V: Escudo I / MV: Calypso II / 106PS76
 
492
Elegance 54
S / Hann / B / 2018 / V: Edward / MV: De Janeiro
 
493
Elektra 179
S / Holst / B / 2012 / V: Conzil / MV: Capo
 
493
Elektra 179
S / Holst / B / 2012 / V: Conzil / MV: Capo
 
494
Elvis Forever
W / OS / R / 2014 / V: Elvis ter Putte / MV: Champion For Pleasure / 107KM49
 
495
Emilia 49
S / Ita.W / B / 2010 / V: Silvaner D.C. / MV: Graf Noir
 
495
Emilia 49
S / Ita.W / B / 2010 / V: Silvaner D.C. / MV: Graf Noir
 
496
Emilia Romagna 7
S / Westf / B / 2019 / V: Erdinger / MV: Rivero II
 
496
Emilia Romagna 7
S / Westf / B / 2019 / V: Erdinger / MV: Rivero II
 
497
Emir 100
W / KWPN / Db / 2009 / V: Vleut / MV: Manhattan / 104QX47
 
497
Emir 100
W / KWPN / Db / 2009 / V: Vleut / MV: Manhattan / 104QX47
 
498
Emma Peel 44
S / Hann / Db / 2010 / V: El Bundy I / MV: Pinkus
 
498
Emma Peel 44
S / Hann / Db / 2010 / V: El Bundy I / MV: Pinkus
 
499
Encantaro
W / Westf / B / 2011 / V: Ehrenpreis / MV: Fleurop
 
499
Encantaro
W / Westf / B / 2011 / V: Ehrenpreis / MV: Fleurop
 
500
Ennistymon Princess
S / Pony o.R / RSti / 2007
 
501
Epomeo 4
W / Trak. / B / 2014 / V: Königssee / MV: Cornus
 
502
Erna 57
S / Holst / F / 2012 / V: Casall / MV: Quidam de Revel / 106LD53
 
503
Ernie 76
W / Bay / BSchi / 2011 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Carlo Carlucci NH
 
503
Ernie 76
W / Bay / BSchi / 2011 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Carlo Carlucci NH
 
F - Pferdename / KNR
504
Fabergé 23
W / DSP / R / 2017 / V: Feriado / MV: Dream of Glory
 
505
Falubet De Trebox
W / Z.Rpf / B / 2007 / V: Flipper D'Elle / MV: Baloubet du Rouet / 103MM87
 
506
Fanta Vier 5
H / Old / Schwb / 2013 / V: For Romance I / MV: De Niro
 
506
Fanta Vier 5
H / Old / Schwb / 2013 / V: For Romance I / MV: De Niro
 
507
Fantastisch
W / Hann / F / 2011 / V: Fürst Romancier / MV: Donnerhall
 
508
Fascination 21
W / Hann / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Stalypso
 
508
Fascination 21
W / Hann / Db / 2017 / V: For Dance / MV: Stalypso
 
509
Fashion Star 5
W / SF / Schi / 2015 / V: Salto Des Nauves / MV: Mr. Blue
 
510
Fatima 428
S / DWB / Db / 2014 / V: Favorit Ask (BEL ex: Favortit / MV: Chacco-Blue
 
511
Fayette 39
S / Westf / Db / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Friedenstraum
 
512
FBW Carlchen
W / W³rtt / B / 2007 / V: Carlo Carlucci NH / MV: Lique de Bryere
 
513
FBW Lady Darcy
S / W³rtt / B / 2011 / V: Lord Leopold / MV: Likoto xx
 
514
Fee 928
S / Grpf.o.R / B / 2009
 
514
Fee 928
S / Grpf.o.R / B / 2009
 
515
Feiner Kerl 97
W / DSP / Db / 2017 / V: Feiner Fürst / MV: Decurio
 
516
Feingeist 7
W / DSP / R / 2017 / V: For Romance I / MV: Souvenir
 
516
Feingeist 7
W / DSP / R / 2017 / V: For Romance I / MV: Souvenir
 
517
Felicia 98
S / Hann / B / 2015 / V: Finest / MV: Breitling W
 
517
Felicia 98
S / Hann / B / 2015 / V: Finest / MV: Breitling W
 
518
Feliciano 55
W / W³rtt / Schwb / 2012 / V: Fürst Wilhelm / MV: Amelio
 
518
Feliciano 55
W / Württ / Schwb / 2012 / V: Fürst Wilhelm / MV: Amelio
 
519
Felino 58
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Bertoli W
 
520
Felino 65
W / DSP / Schwb / 2018 / V: For Romance I / MV: Rivero II
 
520
Felino 65
W / DSP / Schwb / 2018 / V: For Romance I / MV: Rivero II
 
521
Felix Felices
W / Grpf.o.R / B / 2013
 
521
Felix Felices
W / Grpf.o.R / B / 2013
 
522
Feliziano 6
H / DSP / Schwb / 2015 / V: Finest / MV: De Niro
 
522
Feliziano 6
H / DSP / Schwb / 2015 / V: Finest / MV: De Niro
 
523
Ferdinand 322
W / KWPN / Hlb / 2012 / V: Falsterbo VDL / MV: Wolfgang
 
524
Ferstlhof's Coco Quality
S / DSP / Schi / 2014 / V: Quality Time (NED) / MV: Landor S
 
525
Feuertanz 27
H / Old / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Donnerhall I
 
525
Feuertanz 27
H / Old / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Donnerhall I
 
526
Feynman 6
W / DSP / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: De Niro
 
526
Feynman 6
W / DSP / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: De Niro
 
527
Fidelia Royal
S / DSP / Db / 2015 / V: For Romance I / MV: Rubin-Royal
 
527
Fidelia Royal
S / DSP / Db / 2015 / V: For Romance I / MV: Rubin-Royal
 
528
Fine Finesse R
S / W³rtt / B / 2013 / V: Fürstenball / MV: Sir Donnerhall I
 
529
Finessa 37
S / Old / F / 2011 / V: Fidertanz / MV: Weltmeyer
 
529
Finessa 37
S / Old / F / 2011 / V: Fidertanz / MV: Weltmeyer
 
530
Finesse 353
S / Old / R / 2011 / V: Fürstenball / MV: Rubinero
 
531
Finest Friend 4
W / DSP / Schwb / 2017 / V: Fürst William I / MV: Acord's Champion
 
532
Fino Royal 8
W / Hann / B / 2018 / V: Finnigan / MV: Fishermans Friend
 
533
Fintendo
W / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Donnerhall
 
534
Fiona 656
S / DSP / Schi / 2017 / V: Fifty Cent / MV: Disco-Tänzer
 
535
Fiona la douce
S / Hann / B / 2009 / V: Fidertanz / MV: Compliment
 
536
Fior 6
W / Old / Schwb / 2018 / V: Fürstenball / MV: Dimaggio
 
536
Fior 6
W / Old / Schwb / 2018 / V: Fürstenball / MV: Dimaggio
 
537
Fiorado
W / DSP / B / 2014 / V: Floriscount / MV: Harvard
 
538
Fiorella 132
S / DSP / F / 2015 / V: For Romance I / MV: Fürst Piccolo
 
538
Fiorella 132
S / DSP / F / 2015 / V: For Romance I / MV: Fürst Piccolo
 
539
Fiorella 147
S / DSP / F / 2019 / V: For Final / MV: Laurentio
 
540
Fiorina 32
S / DSP / F / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Lord Liberty G
 
540
Fiorina 32
S / DSP / F / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Lord Liberty G
 
541
First Edition 21
W / Westf / F / 2017 / V: Formidable Star / MV: Dinard L
 
541
First Edition 21
W / Westf / F / 2017 / V: Formidable Star / MV: Dinard L
 
542
First Finesse VEC
S / Hann / Db / 2018 / V: Fürstenball / MV: Don Romantic
 
543
Five Steps M
S / Westf / B / 2017 / V: Fürst Grandios / MV: Romantik-Boy
 
1195
Flair's Feeling
S / Trak. / B / 2013 / V: Kentucky / MV: Platini xx
 
544
Flash for fun 3
S / DSP / F / 2015 / V: Ulahop Boy / MV: Converter
 
545
Flashdance 96
S / Old / B / 2016 / V: Fred Feuerstein / MV: Louis de Funes
 
545
Flashdance 96
S / Old / B / 2016 / V: Fred Feuerstein / MV: Louis de Funes
 
547
Florencio 5
W / Bay / Schwb / 2005 / V: French Kiss / MV: Saint Cloud
 
548
Florian 580
W / Westf / B / 2016 / V: First Final / MV: Sancisco
 
548
Florian 580
W / Westf / B / 2016 / V: First Final / MV: Sancisco
 
549
Florida Keys 5
S / Westf / R / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Show Star
 
550
Fly High 16
S / Holst / B / 2013 / V: Quick Orion d'Elle / MV: Riverman
 
551
Fly Plus
W / Hann / B / 2012 / V: Foundation / MV: De Niro
 
551
Fly Plus
W / Hann / B / 2012 / V: Foundation / MV: De Niro
 
552
Flying Diamond S
W / Holst / B / 2004 / V: For Pleasure / MV: Caretino 2
 
553
Follow Me 67
W / DSP / 2018 / V: Fair Game / MV: Weltenadel
 
1203
Fonsel
W / Shet / SCHI / 2006
 
554
Fontalora
S / Westf / Db / 2014 / V: Follow Me / MV: Dresemann
 
554
Fontalora
S / Westf / Db / 2014 / V: Follow Me / MV: Dresemann
 
555
For Fun 64
S / DSP / Df / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: For Pleasure
 
555
For Fun 64
S / DSP / Df / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: For Pleasure
 
556
Forever Disco
H / DSP / Df / 2017 / V: For Romance I / MV: Disco-Boy
 
556
Forever Disco
H / DSP / Df / 2017 / V: For Romance I / MV: Disco-Boy
 
557
Fortuna 472
S / Westf / B / 2012 / V: First Selection / MV: De Niro
 
558
Fourfields Maximum Stake
S / ISH / B / 2017 / V: Goodluck VDL (Gevito VDL) / MV: Maximum Clearance xx
 
558
Fourfields Maximum Stake
S / ISH / B / 2017 / V: Goodluck VDL (Gevito VDL) / MV: Maximum Clearance xx
 
559
Francesca 68
S / W³rtt / B / 2013 / V: Fleiner / MV: Come Well
 
559
Francesca 68
S / Württ / B / 2013 / V: Fleiner / MV: Come Well
 
560
Francisco Blue
W / Westf / B / 2016 / V: For Pleasure / MV: Chacco-Blue / 107HY30
 
561
Franz Ferdinand 30
W / Hann / Db / 2015 / V: Fürstbischof / MV: Weltruhm
 
562
Franzel 6
W / Old / F / 2010 / V: Fidertanz / MV: Weltmeyer
 
563
Franzl 42
W / B / 2008
 
563
Franzl 42
W / B / 2008
 
564
Frau Franz
S / Westf / B / 2013 / V: Franziskus / MV: Rockwell
 
565
Fred Feuerstein 58
H / DSP / F / 2017 / V: Finnigan / MV: Weltmeyer
 
565
Fred Feuerstein 58
H / DSP / F / 2017 / V: Finnigan / MV: Weltmeyer
 
566
Freidenker 4
W / Westf / Db / 2017 / V: Fürsten Time / MV: Belissimo M
 
566
Freidenker 4
W / Westf / Db / 2017 / V: Fürsten Time / MV: Belissimo M
 
567
Friday for future
S / DSP / B / 2015 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: For Pleasure / 107CV17
 
568
Frido 36
W / W³rtt / B / 2011 / V: Fleiner / MV: Come Well
 
568
Frido 36
W / Württ / B / 2011 / V: Fleiner / MV: Come Well
 
569
Friedensfürstin 5
S / Old / B / 2016 / V: Fürstenball / MV: Sir Donnerhall I
 
570
Friedrichshof Del-Ombre
W / DR / F / 2017 / V: CTS Delgado / MV: Ombre
 
570
Friedrichshof Del-Ombre
W / DR / F / 2017 / V: CTS Delgado / MV: Ombre
 
1145
Frisia's Isa Gold
W / 0
 
571
Frispie
W / Hann / R / 2015 / V: Fürstenhof / MV: Dauphin
 
572
Fürst Aki
W / DSP / Df / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Day Dream
 
573
Fürst Franz 5
H / Old / Db / 2009 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
573
Fürst Franz 5
H / Old / Db / 2009 / V: Fidertanz / MV: De Niro
 
574
Fürst Royal 5
W / DSP / Db / 2014 / V: Fürstenball / MV: Royaldik
 
574
Fürst Royal 5
W / DSP / Db / 2014 / V: Fürstenball / MV: Royaldik
 
575
Fürstin Fable 2
S / Hann / Schi / 2016 / V: First Choice / MV: Bellheim
 
575
Fürstin Fable 2
S / Hann / Schi / 2016 / V: First Choice / MV: Bellheim
 
576
Fürstin Finesse 2
S / Westf / F / 2012 / V: Fürst Wilhelm / MV: Werther
 
577
Fürstin H 3
S / Hann / B / 2013 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: De Niro
 
G - Pferdename / KNR
578
G's Born to Remember
S / SBS / BSche / 2012 / V: Best Man Z
 
578
G's Born to Remember
S / SBS / BSche / 2012 / V: Best Man Z
 
579
G-Star 10
W / DR / Palom / 2010 / V: Gründleinshof's Golden Starlig / MV: Frankenhoeh's Kir Royal
 
579
G-Star 10
W / DR / Palom / 2010 / V: Gründleinshof's Golden Starlig / MV: Frankenhoeh's Kir Royal
 
580
Galan 238
W / Hann / Db / 2013 / V: Grey Top / MV: Salvano / 106RT21
 
581
Galaxie du Moulin
S / Old / B / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Argentinus / 106HS07
 
581
Galaxie du Moulin
S / Old / B / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Argentinus / 106HS07
 
582
Galida 6
S / DSP / R / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Gardez
 
582
Galida 6
S / DSP / R / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Gardez
 
1197
Galina H
S / Bay / F / 2008 / V: Epsom Gesmeray / MV: Grand Step / 104ZQ13
 
583
Gandhiji
W / W³rtt / B / 2008 / V: Grafenstolz / MV: Quick Dancer I
 
1146
Ganove
W / SCHI / 2004
 
584
Garado
W / Bay / Schwb / 2012 / V: Gambrinus / MV: Corrado I
 
585
Garance du Moulin MM
S / OS / B / 2017 / V: Hickstead White / MV: Argentinus
 
585
Garance du Moulin MM
S / OS / B / 2017 / V: Hickstead White / MV: Argentinus
 
586
Garissa 7
S / Holst / Db / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Corland (DK: Corlando)
 
586
Garissa 7
S / Holst / Db / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Corland (DK: Corlando)
 
587
Gaya Victoria
S / Hann / R / 2013 / V: Viscount / MV: Graf Grannus
 
588
Gelbasha
S / DSP / B / 2017 / V: Nubalou W.Z. / MV: Gambrinus
 
588
Gelbasha
S / DSP / B / 2017 / V: Nubalou W.Z. / MV: Gambrinus
 
589
Genrit
S / Ung. / B / 2016 / V: Ewout v.v.Zand / MV: Corino
 
589
Genrit
S / Ung. / B / 2016 / V: Ewout v.v.Zand / MV: Corino
 
590
Gentleman 241
W / Dt.Pf / Db / 2008 / V: Gambrinus / MV: Rasso
 
590
Gentleman 241
W / Dt.Pf / Db / 2008 / V: Gambrinus / MV: Rasso
 
591
Geraldik Z
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: George Z / MV: Chello II
 
592
Gerda 69
S / Hann / Db / 2012 / V: Grey Top / MV: Contendro I / 106GR54
 
593
Gewinnchen E
S / DSP / BkaSc / 2017 / V: Diacontinus / MV: Acodetto I
 
593
Gewinnchen E
S / DSP / BkaSc / 2017 / V: Diacontinus / MV: Acodetto I
 
594
Gia 10
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Nymphenburg I
 
594
Gia 10
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Nymphenburg I
 
595
Gin 130
W / KWPN / F / 2011 / V: United / MV: San Remo (NLD)
 
596
Giulia La Zelante
S / OS / Schi / 2012 / V: Levisonn / MV: Lordanos
 
596
Giulia La Zelante
S / OS / Schi / 2012 / V: Levisonn / MV: Lordanos
 
597
Glamour Boy VH Ertsenhof
W / Z.Rpf / R / 2017 / V: Glamourdale / MV: Weltmeyer II
 
597
Glamour Boy VH Ertsenhof
W / Z.Rpf / R / 2017 / V: Glamourdale / MV: Weltmeyer II
 
598
Glasgow's Big Boy
H / DSP / F / 2017 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Alexis Z
 
598
Glasgow's Big Boy
H / DSP / F / 2017 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Alexis Z
 
599
Glenn Amour
S / DSP / B / 2003 / V: Glenn Mentino / MV: Almeo
 
600
Glenn Deluxe
H / DSP / Schwb / 2004 / V: Glenn Alme / MV: Granikos
 
600
Glenn Deluxe
H / DSP / Schwb / 2004 / V: Glenn Alme / MV: Granikos
 
601
Glücksfee 64
S / Bay / F / 2007 / V: Belissimo M / MV: Rivero II
 
601
Glücksfee 64
S / Bay / F / 2007 / V: Belissimo M / MV: Rivero II
 
602
Go Magic Queen
S / OS / B / 2010 / V: Prinzenadel / MV: Placido
 
602
Go Magic Queen
S / OS / B / 2010 / V: Prinzenadel / MV: Placido
 
603
Gogo Fantasy
S / OS / F / 2013 / V: Furejev / MV: Placido
 
604
Gogo Fiona
S / OS / B / 2014 / V: Furejev / MV: Placido
 
604
Gogo Fiona
S / OS / B / 2014 / V: Furejev / MV: Placido
 
605
Golden Angel 12
S / KWPN / B / 2011 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Osmium
 
606
Goldmoon
H / DSP / Db / 2017 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Cormint
 
606
Goldmoon
H / DSP / Db / 2017 / V: Glasgow van't Merelsnest / MV: Cormint
 
607
Goldwin 14
W / Trak. / Schwb / 2017 / V: Sky Walker / MV: Sir Chamberlain
 
608
Grace 366
S / Bay / F / 2004 / V: Royal Ascot / MV: Feiner Stern
 
609
Graf Altmark 2
W / SAnha / B / 2002 / V: Graf Anhalt E / MV: Hurricane
 
609
Graf Altmark 2
W / SAnha / B / 2002 / V: Graf Anhalt E / MV: Hurricane
 
610
Granada 316
S / Hann / F / 2012 / V: Graf Top / MV: Grafenstolz
 
610
Granada 316
S / Hann / F / 2012 / V: Graf Top / MV: Grafenstolz
 
611
Grasovka
W / Hann / B / 2011 / V: Graf Top / MV: Lanthan
 
611
Grasovka
W / Hann / B / 2011 / V: Graf Top / MV: Lanthan
 
612
Greenhall Frankie
S / ISH / Schi / 2013 / V: Frankfort Boy / MV: Rantis Diamond
 
612
Greenhall Frankie
S / ISH / Schi / 2013 / V: Frankfort Boy / MV: Rantis Diamond
 
613
Grenoble 48
S / Hann / B / 2011 / V: Graf Top / MV: Pablo
 
613
Grenoble 48
S / Hann / B / 2011 / V: Graf Top / MV: Pablo
 
614
Greta 171
S / Holst / Schi / 2014 / V: Colman / MV: Cassone / 106XC77
 
615
Grey Leovista
S / Holst / Schi / 2014 / V: Leovisto / MV: Cassini I
 
616
GTO 432
W / KWPN / Schi / 2011 / V: Campbell VDL / MV: Sydney / 105PZ15
 
616
GTO 432
W / KWPN / Schi / 2011 / V: Campbell VDL / MV: Sydney / 105PZ15
 
617
Gucci 121
S / DSP / Db / 2015 / V: Con Sillas / MV: Quirino
 
618
Gucci Sandro
S / KWPN / Schi / 2011 / V: Sandro Beast (ex A.Beast) / MV: Radisson / 106ZK61
 
618
Gucci Sandro
S / KWPN / Schi / 2011 / V: Sandro Beast (ex A.Beast) / MV: Radisson / 106ZK61
 
619
Guilty Pleasure D'Ive
W / Z.Rpf / F / 2016 / V: Gaultier VDL / MV: C-Indoctro
 
620
Guliana
S / Bay / Db / 2011 / V: Christ / MV: Renoir I
 
621
Gwenny 19
S / EHafl / FhLH / 2014 / V: Naigon / MV: Winterstern
 
621
Gwenny 19
S / EHafl / FhLH / 2014 / V: Naigon / MV: Winterstern
 
622
GWH Albert Einstein
W / DR / R / 2011 / V: Alibaba / MV: PrH Dandy
 
622
GWH Albert Einstein
W / DR / R / 2011 / V: Alibaba / MV: PrH Dandy
 
H - Pferdename / KNR
623
H.S. Corporate Identity
W / Holst / B / 2016 / V: Chaman / MV: Casiro I
 
624
H.S. Dakar
W / Holst / Db / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Acord II
 
624
H.S. Dakar
W / Holst / Db / 2017 / V: Diamant de Semilly / MV: Acord II
 
625
Habibi 17
W / Bay / Db / 2011 / V: Stakkato Gold / MV: Carry
 
626
Happy 175
S / Ung. / B / 2011 / V: Lord Z / MV: Burggraaf / 106RP68
 
627
Happy Bee 3
S / DSP / Df / 2017 / V: Escolar / MV: Belissimo M
 
628
Harco
W / Freib / FSti / 2007 / V: Halvaro / MV: Eiger
 
628
Harco
W / Freib / FSti / 2007 / V: Halvaro / MV: Eiger
 
629
Harley Quinn 5
W / DSP / R / 2015 / V: Hibiskus / MV: Florestano
 
630
Hatari R
S / DSP / R / 2016 / V: Hibiskus / MV: French Kiss
 
630
Hatari R
S / DSP / R / 2016 / V: Hibiskus / MV: French Kiss
 
631
Havanna 173
S / Trak. / B / 2012 / V: Idamantes / MV: Gortus
 
631
Havanna 173
S / Trak. / B / 2012 / V: Idamantes / MV: Gortus
 
632
Hazelle
S / KWPN / B / 2012 / V: Numero Uno / MV: Argentinus / 106VS45
 
632
Hazelle
S / KWPN / B / 2012 / V: Numero Uno / MV: Argentinus / 106VS45
 
633
HB Colany
W / OS / B / 2015 / V: Cool Man K / MV: Ahorn Z
 
633
HB Colany
W / OS / B / 2015 / V: Cool Man K / MV: Ahorn Z
 
634
Headhunter 5
W / SWB / F / 2014 / V: I'm Special de Muze / MV: Heartbreaker / 106YT75
 
1126
Heather Nova
S / Fuchs / 2002
 
1126
Heather Nova
S / Fuchs / 2002
 
635
Heitholms Mr. Fantastic
W / DR / Palom / 2016 / V: FS Mr. Right / MV: Stukhuster Ricardo go for Gold
 
635
Heitholms Mr. Fantastic
W / DR / Palom / 2016 / V: FS Mr. Right / MV: Stukhuster Ricardo go for Gold
 
636
Helene 40
S / Holst / Schi / 2015 / V: Leovisto / MV: Cartani / 107XS96
 
637
Heras Lion
W / Trak. / Df / 2016 / V: Lossow / MV: Linne
 
638
Hermine 134
S / DSP / B / 2015 / V: Chap II / MV: Lavall I / 107QW47
 
639
Hermione Tourtoulou
S / SF / B / 2017 / V: Canturo / MV: Diamant de Semilly
 
639
Hermione Tourtoulou
S / SF / B / 2017 / V: Canturo / MV: Diamant de Semilly
 
640
Hickstead H
W / Meckl. / Schwb / 2018 / V: Hickstead White / MV: Dollar Du Murier
 
641
High Five 19
W / DSP / F / 2017 / V: Hickstead White / MV: Cascadello I
 
642
Highfly 4
W / Bay / B / 2011 / V: Hirtentanz / MV: Raphael
 
643
Highlight 154
W / Hann / R / 2008 / V: Hochadel / MV: Matcho AA
 
643
Highlight 154
W / Hann / R / 2008 / V: Hochadel / MV: Matcho AA
 
1138
Hikki
S / Schi / 2012
 
1138
Hikki
S / Schi / 2012
 
645
Hilkens Schneewittchen
S / DR / R / 2010 / V: Nemax / MV: Branduardi M
 
646
Hironimo 7
W / Hann / Db / 2018 / V: Heinrich Heine / MV: Prince Thatch xx
 
647
Honey 70
S / DSP / F / 2005 / V: Gingerino / MV: L'Ami
 
647
Honey 70
S / DSP / F / 2005 / V: Gingerino / MV: L'Ami
 
1186
Honeymoon119
S / 2004
 
648
HW's Calhuita
S / OS / B / 2017 / V: Chaccodello / MV: Furejev
 
648
HW's Calhuita
S / OS / B / 2017 / V: Chaccodello / MV: Furejev
 
649
HW's Calusha
S / OS / B / 2013 / V: Furejev / MV: Curacao I
 
649
HW's Calusha
S / OS / B / 2013 / V: Furejev / MV: Curacao I
 
I - Pferdename / KNR
650
I Pad
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Espri / 105BB78
 
650
I Pad
S / Hann / B / 2007 / V: Iberio / MV: Espri / 105BB78
 
651
I'm more than Special
H / DSP / Db / 2016 / V: I'm Special de Muze / MV: Corland (DK: Corlando)
 
651
I'm more than Special
H / DSP / Db / 2016 / V: I'm Special de Muze / MV: Corland (DK: Corlando)
 
652
Ice-Watch de Hurtebise
S / SBS / Schi / 2014 / V: Callao du Cuirassier / MV: Albion du Chene Brule
 
652
Ice-Watch de Hurtebise
S / SBS / Schi / 2014 / V: Callao du Cuirassier / MV: Albion du Chene Brule
 
653
Idéal K
W / DSP / B / 2018 / V: Icare D'Olympe AA / MV: Axis
 
654
IL Fantastico
W / Trak. / B / 2016 / V: Saint Cyr / MV: Münchhausen
 
654
IL Fantastico
W / Trak. / B / 2016 / V: Saint Cyr / MV: Münchhausen
 
655
Illusion 74
S / Trak. / Hlb / 2008 / V: Herzensdieb / MV: Bartholdy
 
655
Illusion 74
S / Trak. / Hlb / 2008 / V: Herzensdieb / MV: Bartholdy
 
656
Imperia 38
S / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Carthago
 
657
Indian Summer 135
S / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Carolus I
 
658
Ippolito 5
W / Oe.Wb / F / 2015 / V: I'm Special de Muze / MV: Contendro I / 107EN47
 
659
Iris CE
S / Hann / Db / 2009 / V: Iberio / MV: Weltmeyer
 
660
It's Dr. Snuggles
W / DSP / R / 2018 / V: Asgard's Ibiza / MV: De Niro
 
660
It's Dr. Snuggles
W / DSP / R / 2018 / V: Asgard's Ibiza / MV: De Niro
 
J - Pferdename / KNR
661
Jablonska
S / Lux.W / F / 2014 / V: Jilbert van het Ruytershof / MV: Quidam de Revel
 
661
Jablonska
S / Lux.W / F / 2014 / V: Jilbert van het Ruytershof / MV: Quidam de Revel
 
662
Jack 574
W / Pony o.R / BSche / 2015
 
662
Jack 574
W / Pony o.R / BSche / 2015
 
663
Jackie Brown 2
S / Holst / B / 2011 / V: Jaquino / MV: Corofino I / 107PD21
 
663
Jackie Brown 2
S / Holst / B / 2011 / V: Jaquino / MV: Corofino I / 107PD21
 
664
Jacwing
W / Malopol / Db / 2015 / V: Huzar / MV: Divisor xx
 
665
Jamaika's Daydream
S / W³rtt / F / 2013 / V: Johnson / MV: Laurentio
 
665
Jamaika's Daydream
S / Württ / F / 2013 / V: Johnson / MV: Laurentio
 
666
Janneke 8
S / KWPN / B / 2014 / V: El Primero / MV: Aerobic
 
667
Jarno de Kalvarie
W / BWP / B / 2009 / V: Vinesse / 105PK68
 
667
Jarno de Kalvarie
W / BWP / B / 2009 / V: Vinesse / 105PK68
 
668
Jayda
S / Westf / F / 2012 / V: Jazzmate / MV: Danone I
 
668
Jayda
S / Westf / F / 2012 / V: Jazzmate / MV: Danone I
 
669
Jojo Flowergirl
S / B / 2018 / V: Bailando / MV: Imperio
 
670
Joker VK
S / KWPN / B / 2014 / V: Dakar VDL / MV: Phin Phin / 106LF76
 
670
Joker VK
S / KWPN / B / 2014 / V: Dakar VDL / MV: Phin Phin / 106LF76
 
671
Joshie 3
W / Schi / 2007
 
671
Joshie 3
W / Schi / 2007
 
672
Jule 264
S / DR / FkaSc / 2003 / V: Salaa El Dine ox / MV: Bernstein
 
672
Jule 264
S / DR / FkaSc / 2003 / V: Salaa El Dine ox / MV: Bernstein
 
K - Pferdename / KNR
673
Kalamaika 3
S / Trak. / Schwb / 2014 / V: Iskander / MV: Lehndorff's
 
673
Kalamaika 3
S / Trak. / Schwb / 2014 / V: Iskander / MV: Lehndorff's
 
674
Kambotscha Z
S / Hann / B / 2017 / V: Kannan / MV: Contago
 
675
Kanani FZ
S / Ita.W / B / 2016 / V: Kannan / MV: Chellano Z / 107UL78
 
676
Kannan d'Or
S / DWB / B / 2015 / V: Kannan / MV: Quidam's Rubin
 
677
Kansas Z
H / Hann / B / 2017 / V: Kannan / MV: Contago
 
1124
Kantje's Dior
S / Braun / 2007
 
1124
Kantje's Dior
S / Braun / 2007
 
678
Kantje's Wes
W / NF / B / 2003 / V: Justice H.R. / MV: Duke's Forest Antares
 
678
Kantje's Wes
W / NF / B / 2003 / V: Justice H.R. / MV: Duke's Forest Antares
 
679
Kara Via
S / Westf / Schi / 2018 / V: Karajan / MV: Valentino
 
680
Karl Gustav 4
W / Westf / Schwb / 2016 / V: Kannan / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107JF40
 
680
Karl Gustav 4
W / Westf / Schwb / 2016 / V: Kannan / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows / 107JF40
 
681
Kate W
S / KWPN / Db / 2015 / V: Le Tot de Semilly / MV: Emilion / 106YR19
 
681
Kate W
S / KWPN / Db / 2015 / V: Le Tot de Semilly / MV: Emilion / 106YR19
 
682
Kaurien EB
S / KWPN / B / 2015 / V: Regino / MV: Lucky Boy / 107BI40
 
683
Keep Going 3
W / Hann / F / 2017 / V: Kétanou / MV: Kolibri
 
684
Keep Smiling 36
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Kannan / MV: Cantando
 
685
Keltenfürst 3
W / DR / F / 2018 / V: Kastanienhof Kentaur WE / MV: Dundee Gold
 
686
Kensington F
W / KWPN / Schi / 2015 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: C-Indoctro / 107JR23
 
686
Kensington F
W / KWPN / Schi / 2015 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: C-Indoctro / 107JR23
 
687
Kilimanjaro 10
W / DSP / R / 2017 / V: Kanndarco / MV: Tintoretto
 
688
Kim 366
W / Bay / Df / 2008 / V: Köpenick / MV: Lou Bega
 
689
Kim Possible S
S / DSP / B / 2016 / V: Casino Grande / MV: Landor S
 
1125
Kimberley
S / Rappe / 2003
 
1125
Kimberley
S / Rappe / 2003
 
690
King Lui 14
W / DSP / Db / 2016 / V: Toulon / MV: Diarado
 
690
King Lui 14
W / DSP / Db / 2016 / V: Toulon / MV: Diarado
 
691
Kirabell 5
S / Bay / Schi / 2008 / V: Casinos / MV: Godehard
 
691
Kirabell 5
S / Bay / Schi / 2008 / V: Casinos / MV: Godehard
 
692
Kirocco
W / KWPN / B / 2015 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Cardento
 
693
Klarissa L
S / OS / Db / 2015 / V: Kash de Prissey / MV: Colman
 
694
Kleiner Kronprinz
W / DR / Schwb / 2005 / V: Kaiser Konrad / MV: Viktoria's Colano
 
695
Komanche 4
W / AESRpf / F / 2015 / V: Hopscotch / MV: Mooiman
 
695
Komanche 4
W / AESRpf / F / 2015 / V: Hopscotch / MV: Mooiman
 
696
Kommissar Z
W / Hann / B / 2016 / V: Kannan / MV: Contago
 
1180
Korinthe 5
S / KWPN / DB / 2015 / V: Quidaro / MV: Padinus
 
697
Kornet's Vico R
W / DR / B / 2015 / V: Kornett / MV: Night-Star III
 
697
Kornet's Vico R
W / DR / B / 2015 / V: Kornett / MV: Night-Star III
 
698
Kournikova du Gibet
S / Df / 2016 / V: Kannan / MV: Charlie Z
 
698
Kournikova du Gibet
S / Df / 2016 / V: Kannan / MV: Charlie Z
 
699
Kristall BS
S / Holst / B / 2017 / V: Cellestial / MV: Canturo
 
1123
Kukki
S / Fuchs / 2015
 
1123
Kukki
S / Fuchs / 2015
 
700
Kulberg's Melissa
S / NF / B / 2012 / V: Esse Golden Bigwig / MV: Tongerenhof Peridoot
 
L - Pferdename / KNR
701
L'etor
W / Pol. / B / 2010 / V: Etos / MV: Hadrian
 
702
L'Vincent
H / DSP / B / 2018 / V: Van Gogh / MV: Acord II
 
703
La Luzia M
S / DSP / Db / 2014 / V: Con Chello / MV: Acasino B
 
703
La Luzia M
S / DSP / Db / 2014 / V: Con Chello / MV: Acasino B
 
704
La Paloma 89
S / DSP / Schwb / 2015 / V: Diatendro / MV: Quadrigus M
 
704
La Paloma 89
S / DSP / Schwb / 2015 / V: Diatendro / MV: Quadrigus M
 
705
La Queena
S / DSP / Db / 2016 / V: Quiz / MV: Lavall I
 
706
Labelle 31
S / Hann / Schwb / 2006 / V: Lauries Crusador xx / MV: Grafenburg
 
707
Lacey 13
S / Westf / B / 2016 / V: Like Angel / MV: Cristallo
 
708
Lacorado 7
W / Holst / B / 2011 / V: Lavall I / MV: Acorado I
 
709
Lacordelli
W / W³rtt / B / 2008 / V: Landprinz / MV: Acordelli
 
709
Lacordelli
W / Württ / B / 2008 / V: Landprinz / MV: Acordelli
 
710
Lacrimo 3
W / Hann / Schi / 2012 / V: Lordanos / MV: Salito
 
710
Lacrimo 3
W / Hann / Schi / 2012 / V: Lordanos / MV: Salito
 
711
Lakota 42
W / Hann / R / 2012 / V: Ludwigs As / MV: Silvio I
 
711
Lakota 42
W / Hann / R / 2012 / V: Ludwigs As / MV: Silvio I
 
712
Lalahari
S / DSP / Schi / 2011 / V: Levon (Zandor VDL) / MV: Kingston / 107WC85
 
712
Lalahari
S / DSP / Schi / 2011 / V: Levon (Zandor VDL) / MV: Kingston / 107WC85
 
713
Lale 11
S / Bay / B / 2006 / V: Luberon / MV: L'Ombre
 
713
Lale 11
S / Bay / B / 2006 / V: Luberon / MV: L'Ombre
 
714
Lamar 12
W / DSP / Db / 2016 / V: Larimar / MV: Sandro
 
715
Lambrusco 61
W / KWPN / B / 2016 / V: Grandorado TN / MV: Prince Paradiso
 
716
Lancantho
W / Holst / Schi / 2006 / V: Ladas / MV: Carthago
 
717
Lancertos Jacky Cola
W / W³rtt / F / 2007 / V: Lancerto / MV: Wagenaar / 104WC41
 
717
Lancertos Jacky Cola
W / Württ / F / 2007 / V: Lancerto / MV: Wagenaar / 104WC41
 
718
Landlord 54
W / Bay / B / 2007 / V: Lancerto / MV: Askar AA
 
719
Landro 35
W / DSP / B / 2018 / V: Larius W / MV: Limbus
 
719
Landro 35
W / DSP / B / 2018 / V: Larius W / MV: Limbus
 
720
Las Vegas M 3
W / Bay / B / 2012 / V: Los Angeles / MV: Contender
 
720
Las Vegas M 3
W / Bay / B / 2012 / V: Los Angeles / MV: Contender
 
1167
Lascona 3
S / Württ / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Lenys Lemon
 
721
Laskarino 3
W / Bay / F / 2012 / V: Last Man's Hope / MV: Askari
 
722
Last Man's Highway
W / Old / B / 2012 / V: Last Man's Hope / MV: Forrester
 
723
Lator
W / Schi / 2006
 
723
Lator
W / Schi / 2006
 
724
Lauries Amigo
W / Hann / B / 2003 / V: Lauries Crusador xx / MV: Argument
 
724
Lauries Amigo
W / Hann / B / 2003 / V: Lauries Crusador xx / MV: Argument
 
725
Lauries Noir
W / Old / Schwb / 2009 / V: Lauries As / MV: Diamond Hit
 
726
Lauritano
W / Hann / B / 2014 / V: Laurent / MV: Zatinus
 
1170
Lawrence 39
W / Hann / R / 2016 / V: Livaldon / MV: Dauphin
 
727
Lazaro 18
W / DSP / Schwb / 2018 / V: Larius W / MV: Gabbiano
 
728
Le Carlito
W / Old / B / 2006 / V: Le Carolus / MV: Zeus (Nurzeus)
 
729
Leandra 231
S / Old / R / 2013 / V: Licotus / MV: Sherlock Holmes
 
730
Lecherhofs Bavaria
S / Bay / Db / 2010 / V: Blickpunkt / MV: Maurice
 
730
Lecherhofs Bavaria
S / Bay / Db / 2010 / V: Blickpunkt / MV: Maurice
 
731
Legendary 6
W / KWPN / Schi / 2016 / V: Hermantico / MV: Cantos
 
732
Legendary 7
W / OS / Schwb / 2016 / V: Like Angel / MV: Stakkato
 
732
Legendary 7
W / OS / Schwb / 2016 / V: Like Angel / MV: Stakkato
 
1198
Lennox
W / -n.gefunde / 2016
 
733
Lennox 433
W / Holst / B / 2015 / V: Lyjanero / MV: Cartani
 
734
Leo 606
W / Hann / Db / 2010 / V: Linton / MV: Grosso Z
 
734
Leo 606
W / Hann / Db / 2010 / V: Linton / MV: Grosso Z
 
735
Leonardo 833
W / OS / B / 2007 / V: Landjunge / MV: Forsyth
 
735
Leonardo 833
W / OS / B / 2007 / V: Landjunge / MV: Forsyth
 
736
Leonit 5
W / DSP / B / 2015 / V: Lorano / MV: Calando Landgraf
 
736
Leonit 5
W / DSP / B / 2015 / V: Lorano / MV: Calando Landgraf
 
737
Leopold's Diamond B
W / DSP / Db / 2015 / V: Lord Leopold / MV: Ragazzo
 
737
Leopold's Diamond B
W / DSP / Db / 2015 / V: Lord Leopold / MV: Ragazzo
 
738
Lescuria
S / DSP / B / 2016 / V: Larimar / MV: Centesimo I
 
738
Lescuria
S / DSP / B / 2016 / V: Larimar / MV: Centesimo I
 
741
Levino 32
W / DSP / DbkaS / 2013 / V: Levisonn / MV: Laudatios / 107DY07
 
741
Levino 32
W / DSP / DbkaS / 2013 / V: Levisonn / MV: Laudatios / 107DY07
 
742
Lex 90
W / KWPN / B / 2016 / V: Golddigger / MV: El Salvador
 
742
Lex 90
W / KWPN / B / 2016 / V: Golddigger / MV: El Salvador
 
743
Libelle 308
S / Bay / F / 2010 / V: Fandsy AA / MV: Heops
 
744
Libertina 24
S / DSP / 2018 / V: Larius W / MV: Candillo
 
744
Libertina 24
S / DSP / 2018 / V: Larius W / MV: Candillo
 
745
Liberty v/d Broekkant
W / BWP / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Germus R
 
746
Lilly 697
S / DR / B / 2011 / V: Kaiserjoe / MV: Nightfire
 
746
Lilly 697
S / DR / B / 2011 / V: Kaiserjoe / MV: Nightfire
 
747
Lilou 5
S / W³rtt / B / 2006 / V: Le Champion / MV: Rapaulo
 
748
Limero 6
W / Hann / B / 2016 / V: Livello / MV: Contendro I
 
749
Limoncello 32
W / DR / Schwb / 2016 / V: Lady's Wise Guy / MV: Hilkens Black Delight
 
750
Lionel Messi 3
W / DSP / B / 2010 / V: Leo von Faelz / MV: Rubinstern Noir / 105HZ30
 
751
Liselotte 23
S / W³rtt / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Florestan I
 
751
Liselotte 23
S / Württ / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Florestan I
 
1127
Little Ferro
W / schwa / 1997
 
1127
Little Ferro
W / schwa / 1997
 
753
Little Joe 332
H / Old / B / 2004 / V: Lycos / MV: Contender
 
754
Little Lauser 3
W / Old / B / 2013 / V: Legendario Listo / MV: Contender
 
754
Little Lauser 3
W / Old / B / 2013 / V: Legendario Listo / MV: Contender
 
755
Little Lui 6
W / Westf / F / 2017 / V: Lord Fauntleroy / MV: Darco
 
755
Little Lui 6
W / Westf / F / 2017 / V: Lord Fauntleroy / MV: Darco
 
756
Little Luis EW
W / OS / F / 2013 / V: Lordanos / MV: Chacco-Blue / 107AR44
 
1194
Livesall
W / Holst / SCHI / 2016 / V: Livello / MV: Casall
 
757
Liz Taylor 10
S / Hann / R / 2016 / V: Le Vivaldi I / MV: Rascalino
 
758
LMK Cortes
W / OS / Db / 2015 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue / 107SH36
 
758
LMK Cortes
W / OS / Db / 2015 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue / 107SH36
 
759
Loli Coeur Field
S / KWPN / B / 2016 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Cardento
 
760
Lolita 263
S / Hann / B / 2017 / V: Lord Pezi Junior / MV: Acord II
 
1184
London Bexley
W / -n.gefunde / 2016 / V: Carembar de Muze / MV: Caretino
 
761
Lorcon-Corlan
W / Holst / B / 2016 / V: Lord Fauntleroy / MV: Corrado I
 
762
Lord Almi
W / DSP / F / 2015 / V: Lord Fauntleroy / MV: Anduccino
 
762
Lord Almi
W / DSP / F / 2015 / V: Lord Fauntleroy / MV: Anduccino
 
763
Lord Callahan
W / KWPN / Db / 2016 / V: Callahan VDL / MV: Douglas (Rousseau)
 
763
Lord Callahan
W / KWPN / Db / 2016 / V: Callahan VDL / MV: Douglas (Rousseau)
 
764
Lord Franz
W / DSP / B / 2015 / V: Lord Leopold / MV: Cabaret
 
764
Lord Franz
W / DSP / B / 2015 / V: Lord Leopold / MV: Cabaret
 
765
Lord Lexington 5
W / OS / F / 2017 / V: Lordanos / MV: Lord Pezi
 
765
Lord Lexington 5
W / OS / F / 2017 / V: Lordanos / MV: Lord Pezi
 
766
Lord's Pleasure 3
W / Bay / Db / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Legendär II
 
767
Lordin 3
S / Hann / B / 2014 / V: Lord Pizzaro / MV: Quidam's Rubin / 107DY06
 
767
Lordin 3
S / Hann / B / 2014 / V: Lord Pizzaro / MV: Quidam's Rubin / 107DY06
 
768
Loretta 284
S / DSP / B / 2015 / V: Lorano / MV: Calmaro / 106VV53
 
769
Lots of Dots 2
W / Westf / B / 2007 / V: Laudabilis / MV: Ehrentusch
 
769
Lots of Dots 2
W / Westf / B / 2007 / V: Laudabilis / MV: Ehrentusch
 
770
Lotta 315
S / W³rtt / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Lambada
 
770
Lotta 315
S / Württ / B / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Lambada
 
771
Louise B
S / W³rtt / B / 2013 / V: Licosto / MV: Royal Blend
 
772
Luca 163
W / Bay / B / 2006 / V: Lusano / MV: Come Well
 
773
Luciano 272
W / W³rtt / Db / 2007 / V: Lancerto / MV: Wettruf
 
773
Luciano 272
W / Württ / Db / 2007 / V: Lancerto / MV: Wettruf
 
774
Lucky Cyra KES
S / DSP / Db / 2015 / V: Lucky Charm / MV: Contender / 107KK66
 
775
Lucky Dreamer 5
W / Hann / F / 2018 / V: Livaldon / MV: Wilawander xx
 
776
Ludwig von Linde
H / DSP / B / 2009 / V: Ludwigs As / MV: Cheenook
 
777
Lügenbaron
W / Hann / B / 2007 / V: Luecke / MV: Colambo
 
1122
Luigi
W / Schim / 2010
 
1122
Luigi
W / Schim / 2010
 
1129
Luigi 266
W / Hann / B / 2011 / V: Le Rouge / MV: Konsequent
 
1129
Luigi 266
W / Hann / B / 2011 / V: Le Rouge / MV: Konsequent
 
779
Lukas 1131
W / DSP / B / 2017 / V: Larimar / MV: Centesimo I
 
780
Luna 2166
S / KWPN / F / 2016 / V: Freeman VDL / MV: Zirocco Blue (ex: Quamikase de
 
781
Luuma
S / OS / F / 2016 / V: Lukanec / MV: Cannavaro / 107WY54
 
781
Luuma
S / OS / F / 2016 / V: Lukanec / MV: Cannavaro / 107WY54
 
M - Pferdename / KNR
782
Ma Belle 86
S / Old / B / 2016 / V: Marqués / MV: Feiner Stern
 
783
Machno's Girl
S / DR / B / 2011 / V: Machno Carwyn / MV: Losander
 
784
Macho Quess
W / Bel.P / Db / 2012 / V: De Hofstede Halesius
 
784
Macho Quess
W / Bel.P / Db / 2012 / V: De Hofstede Halesius
 
785
Magic Carpet 4
W / Hann / B / 2014 / V: Messenger / MV: Quick Star / 106RX87
 
786
Malissa R
S / DR / Schi / 2016 / V: Basall / MV: Courage
 
786
Malissa R
S / DR / Schi / 2016 / V: Basall / MV: Courage
 
787
Mamaloe
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Fascinate / MV: Vingino
 
1131
Man in Black 19
H / DSP / R / 2019 / V: Maracaná / MV: De Niro
 
789
Mandolana
S / DR / Db / 2014 / V: Bon Jovi / MV: For Kids Only
 
789
Mandolana
S / DR / Db / 2014 / V: Bon Jovi / MV: For Kids Only
 
790
Manfred 39
W / Hann / B / 2017 / V: Monte Bellini / MV: Cosinhus
 
790
Manfred 39
W / Hann / B / 2017 / V: Monte Bellini / MV: Cosinhus
 
1188
Marchesa Graziosa
S / Holst / SCHI / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar
 
791
Marengo 259
W / KWPN / Schi / 2017 / V: Jaguar van Paemel / MV: Mr. Blue
 
792
Maria Claudia
S / KWPN / Db / 2015 / V: Marius Claudius / MV: Tygo
 
793
Marquise 25
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Morricone I / MV: Fürst Heinrich
 
793
Marquise 25
S / DSP / Schwb / 2017 / V: Morricone I / MV: Fürst Heinrich
 
794
Maserati 23
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Hermitage VDL / MV: Dakota VDL (ex Conquito)
 
795
Matador II
H / Lusit / Schi / 2016 / V: Riopele / MV: Oriente
 
796
Matilda AM
S / DR / F / 2013 / V: FS Mr. Right / MV: FS Golden Highlight
 
796
Matilda AM
S / DR / F / 2013 / V: FS Mr. Right / MV: FS Golden Highlight
 
797
Maxima du Rouet
S / Bay / B / 2008 / V: Balou du Rouet / MV: Windgraf / 105ZY05
 
798
Mc Eddy 3
W / Westf / B / 2014 / V: Messenger / MV: Ludwig von Bayern
 
798
Mc Eddy 3
W / Westf / B / 2014 / V: Messenger / MV: Ludwig von Bayern
 
799
MC Laren - Tren
S / KWPN / B / 2017 / V: Cohinoor VDL / MV: Come On
 
799
MC Laren - Tren
S / KWPN / B / 2017 / V: Cohinoor VDL / MV: Come On
 
800
Meilenstein 13
W / DSP / B / 2015 / V: Master de Menardiere / MV: Paramount
 
801
Melchior 38
W / KWPN / B / 2017 / V: Royal Feu / MV: Triomphe
 
802
Mephisto 384
W / Pol. / F / 2006 / V: Martel / MV: Wicher
 
802
Mephisto 384
W / Pol. / F / 2006 / V: Martel / MV: Wicher
 
803
Mercedes 140
S / DSP / B / 2009 / V: Monte Bellini / MV: Campari M
 
804
Miami Z
W / DSP / Df / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Qantas de L
 
806
Milchschnitte 4
S / DR / B / 2017 / V: Movie Star / MV: Losander
 
806
Milchschnitte 4
S / DR / B / 2017 / V: Movie Star / MV: Losander
 
807
Milione 2
W / Westf / B / 2016 / V: Millennium / MV: Lord Loxley I
 
807
Milione 2
W / Westf / B / 2016 / V: Millennium / MV: Lord Loxley I
 
808
Milka 65
S / Pony o.R / RSche / 2013
 
808
Milka 65
S / Pony o.R / RSche / 2013
 
809
Million Dreams 4
W / DSP / R / 2018 / V: Morricone I / MV: Donnerhall
 
809
Million Dreams 4
W / DSP / R / 2018 / V: Morricone I / MV: Donnerhall
 
810
Milos 4
W / DR / B / 2005 / V: Messino / MV: Rustan El Afas ox
 
811
Miss Mathilda 3
S / SVK.Wb / B / 2016 / V: Dormane du Puy / MV: Lord Incitatus / 107FQ93
 
811
Miss Mathilda 3
S / SVK.Wb / B / 2016 / V: Dormane du Puy / MV: Lord Incitatus / 107FQ93
 
812
Miss Rosie
S / Bay / F / 2013 / V: Candyman / MV: Tolstoi
 
813
Mister Ed 94
W / Holst / F / 2018 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Stauffenberg
 
814
Mistral 212
W / KWPN / F / 2017 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Etoulon VDL
 
815
Mocchacina
S / Old / Db / 2016 / V: Morricone I / MV: Quaterback
 
815
Mocchacina
S / Old / Db / 2016 / V: Morricone I / MV: Quaterback
 
1199
Molly
S / 0
 
816
Montano S
W / Holst / B / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Contender
 
816
Montano S
W / Holst / B / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Contender
 
817
Montenegra 4
S / DSP / F / 2015 / V: Monte Bellini / MV: Cellestial
 
818
Moonlight - L
S / KWPN / B / 2017 / V: Golddigger / MV: Ustinov
 
818
Moonlight - L
S / KWPN / B / 2017 / V: Golddigger / MV: Ustinov
 
819
Morrelito
W / Old / Schwb / 2016 / V: Morricone I / MV: De Niro
 
819
Morrelito
W / Old / Schwb / 2016 / V: Morricone I / MV: De Niro
 
820
Mr. Bubble Junior
H / Pony o.R / DbkaS / 2014
 
821
Mumbai 5
W / OS / F / 2017 / V: Messenger / MV: Cento
 
821
Mumbai 5
W / OS / F / 2017 / V: Messenger / MV: Cento
 
822
Murmel 64
S / DSP / Db / 2016 / V: Monte Bellini / MV: Casario II
 
823
My Blue Style VK
H / KWPN / B / 2017 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Caspar (Berlin)
 
824
My Boy 20
H / DR / B / 1995 / V: Macho / MV: Lord
 
824
My Boy 20
H / DR / B / 1995 / V: Macho / MV: Lord
 
825
My Emma
S / DSP / F / 2016 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Acord II
 
825
My Emma
S / DSP / F / 2016 / V: Emerald van het Ruytershof / MV: Acord II
 
826
My Kind of Paradise
W / DSP / B / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Chello II
 
N - Pferdename / KNR
827
Nabab de Voleé
W / Holst / Schwb / 2012 / V: Nabab de Reve / MV: Contendro I / 105LX86
 
827
Nabab de Voleé
W / Holst / Schwb / 2012 / V: Nabab de Reve / MV: Contendro I / 105LX86
 
828
Nabalu 2
W / BWP / B / 2011 / V: Nabab de Reve / MV: Jokinal de Bornival / 107NP91
 
828
Nabalu 2
W / BWP / B / 2011 / V: Nabab de Reve / MV: Jokinal de Bornival / 107NP91
 
829
Nabucco 122
W / DR / R / 2015 / V: FS Numero Uno / MV: Popcorn
 
829
Nabucco 122
W / DR / R / 2015 / V: FS Numero Uno / MV: Popcorn
 
830
Nadal 13
W / KWPN / B / 2018 / V: Quasimodo Z / MV: Hinault
 
831
Nadira 26
S / OS / F / 2014 / V: Nouma d'Auzay / MV: Grannus
 
831
Nadira 26
S / OS / F / 2014 / V: Nouma d'Auzay / MV: Grannus
 
832
Nagini 4
S / KWPN / Db / 2018 / V: Jardonnay VDL / MV: Zavall VDL
 
832
Nagini 4
S / KWPN / Db / 2018 / V: Jardonnay VDL / MV: Zavall VDL
 
833
Naketano
W / Holst / B / 2013 / V: Namelus R / MV: Cassini I
 
833
Naketano
W / Holst / B / 2013 / V: Namelus R / MV: Cassini I
 
834
Naomi 470
S / Holst / Schi / 2015 / V: Quintero / MV: Cassini II
 
835
Napapijri 4
W / DSP / F / 2009 / V: No Limit / MV: Fierant xx
 
836
Nasitha M
S / Bay / Db / 2009 / V: Colman / MV: Contender
 
836
Nasitha M
S / Bay / Db / 2009 / V: Colman / MV: Contender
 
837
Nea's Carola
S / OS / B / 2013 / V: Caroly / MV: Laureatus
 
837
Nea's Carola
S / OS / B / 2013 / V: Caroly / MV: Laureatus
 
838
Nea's Chance
S / OS / B / 2016 / V: Chaccodello / MV: Controller
 
838
Nea's Chance
S / OS / B / 2016 / V: Chaccodello / MV: Controller
 
839
Nea`s Seven K
S / OS / B / 2011 / V: Straviaty / MV: Laureatus
 
839
Nea`s Seven K
S / OS / B / 2011 / V: Straviaty / MV: Laureatus
 
1159
Nelly 427
S / DR / FFalb / 2008 / V: FS Don't Worry / MV: Black Boy
 
841
Nemrod de Vauxelles
W / BWP / BSchi / 2013 / V: Acardi du Houssoit Z / MV: Toulon / 106ZV44
 
842
Neon de la Vie 2
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Nabab de Reve / MV: Heartbreaker
 
842
Neon de la Vie 2
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Nabab de Reve / MV: Heartbreaker
 
843
Neptun 134
W / KWPN / F / 2017 / V: Nubalou W.Z. / MV: Applaus
 
844
Neugschwents Valentino
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Vannan / MV: Mylord Carthago
 
844
Neugschwents Valentino
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Vannan / MV: Mylord Carthago
 
845
Newton's Butterfly
W / Holst / Schi / 2017 / V: NEKTON / MV: Baldini I
 
846
Nexus 12
W / Holst / B / 2006 / V: NEKTON / MV: Calando I / 103FT69
 
847
Nice Fame
S / Bay / B / 2013 / V: Benicio / MV: Nintender
 
848
Nice Gina
S / Holst / B / 2014 / V: Numero Uno / MV: Calido I
 
848
Nice Gina
S / Holst / B / 2014 / V: Numero Uno / MV: Calido I
 
849
Night Adventure xx
S / xx / F / 2014 / V: Poseidon Adventure xx / MV: Danehill xx
 
850
Nike Kikki
S / DSP / B / 2017 / V: Numero Uno / MV: Wellcome
 
850
Nike Kikki
S / DSP / B / 2017 / V: Numero Uno / MV: Wellcome
 
851
Nilson 25
H / EHafl / F / 2009 / V: No Name / MV: Santos
 
852
Nobel Magic Dancer ZSS
W / DR / MFalb / 2012 / V: Immenmoor Nobel Noire / MV: FS Pearcy Pearson
 
852
Nobel Magic Dancer ZSS
W / DR / MFalb / 2012 / V: Immenmoor Nobel Noire / MV: FS Pearcy Pearson
 
853
Non Stop 47
W / DR / R / 2013 / V: Nemax / MV: Top Dominus
 
853
Non Stop 47
W / DR / R / 2013 / V: Nemax / MV: Top Dominus
 
854
Nordlicht 64
S / OS / B / 2016 / V: Vancouver d'Auvray / MV: Numero Uno / 107QY29
 
1132
Novelle 86
S / KWPN / Db / 2018 / V: Governor / MV: Flemmingh
 
1132
Novelle 86
S / KWPN / Db / 2018 / V: Governor / MV: Flemmingh
 
856
Nuestro HJB
H / KWPN / Db / 2018 / V: Zento (NLD) / MV: C-Indoctro
 
1158
Nuevo san José
W / DR / B / 2014 / V: No Limit / MV: Mellimaras Nugget
 
O - Pferdename / KNR
857
Oana 10
S / Old / B / 2017 / V: Ogano / MV: Newton
 
857
Oana 10
S / Old / B / 2017 / V: Ogano / MV: Newton
 
858
Obea LK
S / Hafl. / FhLH / 2007 / V: Amor / MV: Nerv
 
858
Obea LK
S / Hafl. / FhLH / 2007 / V: Amor / MV: Nerv
 
859
Oboe Incipit
S / Bay / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Landprinz
 
859
Oboe Incipit
S / Bay / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Landprinz
 
860
Odin K 4
W / DSP / Db / 2017 / V: Ogano / MV: Quattro B
 
861
Odin ter Dolen
W / BWP / B / 2014 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Bentley van de H