Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 296 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
019
Acero
W / Holst / F / 1998 / V: Alcatraz / MV: Zuenftiger xx
 
019
Acero
W / Holst / F / 1998 / V: Alcatraz / MV: Zuenftiger xx
 
020
Aha 20
W / KWPN / B / 2005 / V: Kowalski / MV: Harmonie / 102NI42
 
021
Amber 145
S / CH.Wb / F / 2010 / V: Lord Z / MV: Quidam de Revel / 105LB07
 
022
Annabell 512
S / NF / B / 2012 / V: Alibaba / MV: Morning Sun
 
022
Annabell 512
S / NF / B / 2012 / V: Alibaba / MV: Morning Sun
 
023
April 86
S / Pony o.R / F / 2002
 
023
April 86
S / Pony o.R / F / 2002
 
024
Archie 44
W / DSP / B / 2016 / V: Actender / MV: Landor S
 
001
Argentina 247
S / Holst / F / 2008 / V: Queens Darling / MV: Cadillac
 
001
Argentina 247
S / Holst / F / 2008 / V: Queens Darling / MV: Cadillac
 
B - Pferdename / KNR
025
Baloucar
W / W³rtt / B / 2008 / V: Baloubet du Rouet / MV: Cantus / 103VI29
 
025
Baloucar
W / W³rtt / B / 2008 / V: Baloubet du Rouet / MV: Cantus / 103VI29
 
026
Benedikta 3
S / W³rtt / B / 2005 / V: Baldini I / MV: Senna Z / 104PU46
 
026
Benedikta 3
S / W³rtt / B / 2005 / V: Baldini I / MV: Senna Z / 104PU46
 
027
Blue Moon 30
W / Grpf.o.R / Schi / 2016
 
175
Buddy Boy 6
W / Pol. / R / 2014 / V: Ametyst / MV: Kamel
 
029
Bumble Bruni
S / DR / B / 2016 / V: Beautyful Stallion / MV: Triomphe de Muze
 
029
Bumble Bruni
S / DR / B / 2016 / V: Beautyful Stallion / MV: Triomphe de Muze
 
C - Pferdename / KNR
030
Cacau 8
H / W³rtt / Db / 2007 / V: Caretello B / MV: Cosinus B
 
030
Cacau 8
H / W³rtt / Db / 2007 / V: Caretello B / MV: Cosinus B
 
031
Calina 119
S / Holst / B / 2013 / V: Canturenter / MV: Canturo
 
031
Calina 119
S / Holst / B / 2013 / V: Canturenter / MV: Canturo
 
032
Calle Cool P
W / W³rtt / RSchi / 2012 / V: Cassito / MV: Landphoenix I
 
032
Calle Cool P
W / W³rtt / RSchi / 2012 / V: Cassito / MV: Landphoenix I
 
033
Calvados 145
W / Holst / Schi / 2014 / V: Cardino / MV: Lavall I
 
034
Campino H 2
W / OS / Schi / 2006 / V: Calato / MV: Caletto I / 105JA79
 
034
Campino H 2
W / OS / Schi / 2006 / V: Calato / MV: Caletto I / 105JA79
 
035
Candero 3
W / DSP / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Couleur-Rubin
 
035
Candero 3
W / DSP / B / 2016 / V: Cullinan du Borget B / MV: Couleur-Rubin
 
036
Cappriccio
W / Grpf.o.R / Hlb / 2013
 
036
Cappriccio
W / Grpf.o.R / Hlb / 2013
 
037
Captain's Pleasure
S / Westf / B / 2011 / V: Captain Fire / MV: For Pleasure / 105PJ79
 
038
Carina G
S / DSP / RSchi / 2017 / V: Churchill / MV: Matcho Son
 
039
Carino 684
W / STSW / Db / 2016 / V: Cadett / MV: Lombard
 
039
Carino 684
W / STSW / Db / 2016 / V: Cadett / MV: Lombard
 
040
Carla vom Klint
S / Holst / B / 2011 / V: Cardino / MV: Lennon
 
040
Carla vom Klint
S / Holst / B / 2011 / V: Cardino / MV: Lennon
 
041
Carlson 145
W / Westf / Schi / 2010 / V: Camax L / MV: Cordobes I
 
041
Carlson 145
W / Westf / Schi / 2010 / V: Camax L / MV: Cordobes I
 
042
Carpe Diem 52
W / Holst / Schi / 2004 / V: Carolus I / MV: Contender
 
042
Carpe Diem 52
W / Holst / Schi / 2004 / V: Carolus I / MV: Contender
 
043
Carringio Z
W / Z.Rpf / F / 2012 / V: Cavaggio / MV: Landor S
 
044
Cäsar 221
W / DSP / BkaSc / 2015 / V: Cesano II / MV: Samos
 
044
Cäsar 221
W / DSP / BkaSc / 2015 / V: Cesano II / MV: Samos
 
045
Casinjo Ex Z
W / Z.Rpf / B / 2006 / V: Carinjo / MV: Cassini I / 103YB42
 
045
Casinjo Ex Z
W / Z.Rpf / B / 2006 / V: Carinjo / MV: Cassini I / 103YB42
 
002
Caspar 183
W / Rhld / B / 2003 / V: Co-Pilot / MV: Parcours
 
046
Caspar's Pilot
W / OS / B / 2009 / V: Caspar (Berlin) / MV: Cordalme Z
 
046
Caspar's Pilot
W / OS / B / 2009 / V: Caspar (Berlin) / MV: Cordalme Z
 
047
Cassandra 310
S / W³rtt / Db / 2006 / V: Caretello B / MV: Cosinus B
 
047
Cassandra 310
S / W³rtt / Db / 2006 / V: Caretello B / MV: Cosinus B
 
048
Casscasino
W / DSP / B / 2012 / V: Casskeni II / MV: Kolibri
 
048
Casscasino
W / DSP / B / 2012 / V: Casskeni II / MV: Kolibri
 
049
Cassedy 31
S / OS / Schi / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Cassus
 
050
Catalina 57
S / Holst / B / 2013 / V: Cormint / MV: Carthago
 
003
Caytona M
S / W³rtt / FkaSc / 2011 / V: Cayton / MV: Freedom
 
003
Caytona M
S / W³rtt / FkaSc / 2011 / V: Cayton / MV: Freedom
 
051
Cedric 101
W / OS / B / 2016 / V: Cabachon / MV: Ussuri xx
 
051
Cedric 101
W / OS / B / 2016 / V: Cabachon / MV: Ussuri xx
 
052
Celesta B
S / DSP / Db / 2016 / V: Cellestial / MV: Landjonker
 
052
Celesta B
S / DSP / Db / 2016 / V: Cellestial / MV: Landjonker
 
053
Celia 46
S / AESRpf / B / 2014 / V: Caretino Gold / MV: Polydox
 
053
Celia 46
S / AESRpf / B / 2014 / V: Caretino Gold / MV: Polydox
 
054
Cembalo 22
W / W³rtt / RSchi / 2013 / V: Cayton / MV: Ramiroff
 
054
Cembalo 22
W / W³rtt / RSchi / 2013 / V: Cayton / MV: Ramiroff
 
055
Chacco Beau
W / DSP / Db / 2016 / V: Chacco Chacco / MV: Ibisco xx
 
055
Chacco Beau
W / DSP / Db / 2016 / V: Chacco Chacco / MV: Ibisco xx
 
056
Chantal 296
S / Hann / B / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Silvio I / 107XG77
 
056
Chantal 296
S / Hann / B / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Silvio I / 107XG77
 
057
Charlston 23
W / Holst / B / 2009 / V: Cassini II / MV: Calgary
 
005
Chastity Claire
S / W³rtt / Schi / 2013 / V: Ciacomo / MV: Acorado I
 
005
Chastity Claire
S / W³rtt / Schi / 2013 / V: Ciacomo / MV: Acorado I
 
058
Check Point Charlie
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Corneille / MV: Ricordo di Leny
 
058
Check Point Charlie
S / W³rtt / Db / 2010 / V: Corneille / MV: Ricordo di Leny
 
059
Chelsy 12
S / Old / B / 2007 / V: Cesano II / MV: Calando IV
 
059
Chelsy 12
S / Old / B / 2007 / V: Cesano II / MV: Calando IV
 
060
Chiara 318
S / Old / Schwb / 2007 / V: Charming Boy / MV: Grannox
 
060
Chiara 318
S / Old / Schwb / 2007 / V: Charming Boy / MV: Grannox
 
061
Chief Johnny C
W / KWPN / B / 2014 / V: Charisma / MV: Vincenzo
 
061
Chief Johnny C
W / KWPN / B / 2014 / V: Charisma / MV: Vincenzo
 
177
Chimana
S / W³rtt / Db / 2006 / V: Candillo / MV: Mitch
 
177
Chimana
S / W³rtt / Db / 2006 / V: Candillo / MV: Mitch
 
062
Cindy 973
S / W³rtt / R / 2007 / V: Cleverboy / MV: Lanthano
 
063
Clara 128
S / W³rtt / B / 2011 / V: Catoki / MV: Caletto III
 
064
Classic Chocolate 3
S / Westf / B / 2010 / V: Carento / MV: Lancer II
 
064
Classic Chocolate 3
S / Westf / B / 2010 / V: Carento / MV: Lancer II
 
065
Classic Revolution
W / DSP / B / 2006 / V: Converter / MV: Frühlingsbote / 104ZW22
 
065
Classic Revolution
W / DSP / B / 2006 / V: Converter / MV: Fr³hlingsbote / 104ZW22
 
066
Cocada di Coco
S / Holst / B / 2013 / V: Cormint / MV: Corofino I
 
066
Cocada di Coco
S / Holst / B / 2013 / V: Cormint / MV: Corofino I
 
067
Come on Darling
W / Holst / B / 2014 / V: Cassus / MV: Quidam de Revel
 
181
Comtesse de Cosima
S / Hann / Db / 2013 / V: Cansendo / MV: Calypso II
 
181
Comtesse de Cosima
S / Hann / Db / 2013 / V: Cansendo / MV: Calypso II
 
068
Con Beauty
S / OS / Schi / 2015 / V: Con Spirit / MV: Landclassic
 
069
Conne P
W / W³rtt / Db / 2013 / V: Christdorn / MV: Landphoenix I
 
069
Conne P
W / W³rtt / Db / 2013 / V: Christdorn / MV: Landphoenix I
 
070
Conquestador 14
H / Old / B / 2007 / V: Chacco-Blue / MV: Poker / 104GY42
 
071
Cool 9
S / W³rtt / R / 2013 / V: Cayton / MV: Contraire
 
071
Cool 9
S / W³rtt / R / 2013 / V: Cayton / MV: Contraire
 
072
Coolina 3
S / W³rtt / R / 2010 / V: Cool Man K / MV: Topas
 
073
Cortina 246
S / W³rtt / BwSch / 2013 / V: Cool Man K / MV: Ramiroff
 
074
Courtens Kandis
W / Conne / B / 2015 / V: Kilduffahoo II / MV: Oisin Schueracher
 
074
Courtens Kandis
W / Conne / B / 2015 / V: Kilduffahoo II / MV: Oisin Schueracher
 
075
Covex
W / Holst / B / 2007 / V: Cassini II / MV: Cadillac
 
075
Covex
W / Holst / B / 2007 / V: Cassini II / MV: Cadillac
 
076
Cuccina
S / Holst / Db / 2011 / V: Conway II / MV: Limbus
 
076
Cuccina
S / Holst / Db / 2011 / V: Conway II / MV: Limbus
 
077
Cuiabana
S / W³rtt / Db / 2013 / V: Cillarney / MV: Calmaro
 
D - Pferdename / KNR
078
Daina 23
S / F / 2012
 
078
Daina 23
S / F / 2012
 
079
Danny Sahne 3
S / DR / F / 2009 / V: Dancing Fox B / MV: Oweron
 
079
Danny Sahne 3
S / DR / F / 2009 / V: Dancing Fox B / MV: Oweron
 
080
Davita R
S / Hann / Db / 2011 / V: Diarado / MV: Acorado I
 
080
Davita R
S / Hann / Db / 2011 / V: Diarado / MV: Acorado I
 
081
Diamant 586
W / W³rtt / F / 2009 / V: Don Diamond / MV: Praelat
 
082
Dinozzo 10
W / Hann / R / 2016 / V: Don Frederico / MV: Hochadel
 
178
Discolo SWS
W / DR / F / 2013 / V: Don Johnson / MV: Douglas
 
178
Discolo SWS
W / DR / F / 2013 / V: Don Johnson / MV: Douglas
 
083
Distel 57
S / Holst / B / 2011 / V: Limoncello I / MV: Quintero
 
083
Distel 57
S / Holst / B / 2011 / V: Limoncello I / MV: Quintero
 
006
Divo Di Maggio
H / Old / Df / 2016 / V: Dimaggio / MV: Santander H
 
006
Divo Di Maggio
H / Old / Df / 2016 / V: Dimaggio / MV: Santander H
 
173
Don Pedro
W / Braun / 2003
 
173
Don Pedro
W / Braun / 2003
 
084
Donatella 103
S / OS / Db / 2016 / V: Dieu-Merci van T&L / MV: Tinka's Boy
 
085
Donna Doria R
S / Holst / B / 2011 / V: Canto / MV: Corrado II
 
086
Dubai 59
S / DR / B / 2009 / V: FS Cracker Jack / MV: Neckar / 105RW27
 
086
Dubai 59
S / DR / B / 2009 / V: FS Cracker Jack / MV: Neckar / 105RW27
 
E - Pferdename / KNR
087
Edward's Emmy
S / DSP / F / 2014 / V: Edward / MV: Rubin-Royal
 
007
EL - Macho
W / Schles / B / 2018 / V: Arlo / MV: Lotar
 
088
Elandro 3
W / W³rtt / Schi / 2011 / V: Engadin / MV: Lintas
 
089
Emilia 42
S / W³rtt / B / 2011 / V: Engadin / MV: Baldini I
 
090
Emmi 50
S / Hann / Db / 2015 / V: Earl / MV: Rubinero
 
090
Emmi 50
S / Hann / Db / 2015 / V: Earl / MV: Rubinero
 
091
Encantaro
W / Westf / B / 2011 / V: Ehrenpreis / MV: Fleurop
 
091
Encantaro
W / Westf / B / 2011 / V: Ehrenpreis / MV: Fleurop
 
092
Euphorie 25
S / Hann / Schwb / 2003 / V: El Bundy I / MV: Contender / 103CL88
 
F - Pferdename / KNR
093
Fair Lady 383
S / KWPN / Schi / 2010 / V: Larino / MV: Burggraaf
 
093
Fair Lady 383
S / KWPN / Schi / 2010 / V: Larino / MV: Burggraaf
 
094
FBW Chrisanto
W / W³rtt / B / 2012 / V: Christdorn / MV: Calido I / 106KQ31
 
094
FBW Chrisanto
W / W³rtt / B / 2012 / V: Christdorn / MV: Calido I / 106KQ31
 
008
Federiko Felini
W / LetW / B / 2008 / V: Filigran / MV: Quo Vados I
 
008
Federiko Felini
W / LetW / B / 2008 / V: Filigran / MV: Quo Vados I
 
095
Fee G
S / W³rtt / B / 2010 / V: Fleiner / MV: Chester
 
096
Feldrose K
S / W³rtt / Schwb / 2013 / V: Eldorado de Hus / MV: Aventyno
 
097
Fidibaldi 2
W / Old / Db / 2011 / V: Fidertanz / MV: Don Larino
 
097
Fidibaldi 2
W / Old / Db / 2011 / V: Fidertanz / MV: Don Larino
 
098
Finja 131
S / Westf / Schwb / 2010 / V: Flanagan / MV: Florestan I
 
098
Finja 131
S / Westf / Schwb / 2010 / V: Flanagan / MV: Florestan I
 
099
Finja 190
S / Grpf.o.R / FStic / 2012
 
099
Finja 190
S / Grpf.o.R / FStic / 2012
 
100
For Persian
H / OS / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: C-Indoctro / 103QA66
 
100
For Persian
H / OS / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: C-Indoctro / 103QA66
 
101
For the Body B
H / W³rtt / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: Lucky Luke
 
101
For the Body B
H / W³rtt / F / 2007 / V: For Pleasure / MV: Lucky Luke
 
009
Franklin 49
W / Old / B / 2007 / V: For Keeps / MV: Adlantus As
 
009
Franklin 49
W / Old / B / 2007 / V: For Keeps / MV: Adlantus As
 
102
Fräulein Buntschuh
S / W³rtt / F / 2011 / V: Floriscount / MV: Werther
 
102
Fräulein Buntschuh
S / W³rtt / F / 2011 / V: Floriscount / MV: Werther
 
103
Freixenet's Frieder
W / KWPN / B / 2010 / V: Carambole / MV: C-Indoctro
 
103
Freixenet's Frieder
W / KWPN / B / 2010 / V: Carambole / MV: C-Indoctro
 
104
Fripon de la Vallee
W / SF / B / 2015 / V: Urano de Cartigny / MV: Rosire
 
105
Fuego 155
W / Grpf.o.R / R / 2015
 
105
Fuego 155
W / Grpf.o.R / R / 2015
 
106
Funny 392
S / Pony o.R / Schi / 2009
 
106
Funny 392
S / Pony o.R / Schi / 2009
 
G - Pferdename / KNR
107
Gaduro
H / W³rtt / R / 2011 / V: Gardez / MV: Rubinero
 
107
Gaduro
H / W³rtt / R / 2011 / V: Gardez / MV: Rubinero
 
108
Garibaldi 99
W / W³rtt / B / 2007 / V: Grafenstolz / MV: Grannus Ass
 
010
Georgie's F Jumbo
W / Ung. / B / 2015 / V: Georgie's Roli Hollywood / MV: Waldes
 
010
Georgie's F Jumbo
W / Ung. / B / 2015 / V: Georgie's Roli Hollywood / MV: Waldes
 
109
Gogo Fantasy
S / OS / F / 2013 / V: Furejev / MV: Placido
 
109
Gogo Fantasy
S / OS / F / 2013 / V: Furejev / MV: Placido
 
011
Gregory Peck 3
W / Hann / B / 2004 / V: Grafinio / MV: Lanthan
 
011
Gregory Peck 3
W / Hann / B / 2004 / V: Grafinio / MV: Lanthan
 
110
Gwiazdka 3
S / Pol. / RotF / 2015 / V: Tabasko / MV: Telynau Souza
 
H - Pferdename / KNR
111
Haily Fee W
S / DSP / B / 2017 / V: Hanley / MV: Argentinus
 
111
Haily Fee W
S / DSP / B / 2017 / V: Hanley / MV: Argentinus
 
112
Havanna 154
S / W³rtt / F / 2008 / V: Hochfein / MV: Chinatown xx
 
113
Hero 118
W / BWP / B / 2007 / V: Wiensender / MV: Saygon
 
113
Hero 118
W / BWP / B / 2007 / V: Wiensender / MV: Saygon
 
114
Hexe 407
S / W³rtt / R / 2013 / V: Cormint / MV: Luigi xx
 
114
Hexe 407
S / W³rtt / R / 2013 / V: Cormint / MV: Luigi xx
 
115
Hofjuwel 2
W / W³rtt / R / 2008 / V: Hofrat / MV: Assistent
 
116
Horse Gym's Caramba
S / Holst / B / 2008 / V: Clearway / MV: Cassini I
 
I - Pferdename / KNR
117
I'am D'amour
W / Z.Rpf / F / 2014 / V: I am Moerhoeves Star
 
J - Pferdename / KNR
118
Jacey 2
S / Old / F / 2009 / V: Lorenzio / MV: Rouletto
 
118
Jacey 2
S / Old / F / 2009 / V: Lorenzio / MV: Rouletto
 
179
Janne 8
S / DR / Df / 2009 / V: FS Golden Moonlight / MV: Drakon ox
 
179
Janne 8
S / DR / Df / 2009 / V: FS Golden Moonlight / MV: Drakon ox
 
184
Jeremy GPH
W / 0
 
119
Jonny W 3
W / Westf / B / 2015 / V: Berlin / MV: Grafenstolz
 
119
Jonny W 3
W / Westf / B / 2015 / V: Berlin / MV: Grafenstolz
 
K - Pferdename / KNR
120
Kilimanjaro 10
W / DSP / R / 2017 / V: Kanndarco / MV: Tintoretto
 
121
Kofeina
S / Pol. / BSche / 2013 / V: Ringo / MV: Evento
 
121
Kofeina
S / Pol. / BSche / 2013 / V: Ringo / MV: Evento
 
L - Pferdename / KNR
182
La Maya
S / W³rtt / B / 2005 / V: Los Alamos / MV: Ibikus
 
012
La vida loca 10
W / W³rtt / F / 2008 / V: Loving Dancer / MV: Wanilo
 
122
Lacaruso
W / Holst / B / 2016 / V: Lenett / MV: Barnaul xx
 
123
Ladonja
S / KWPN / Db / 2016 / V: George / MV: Azteca VDL
 
123
Ladonja
S / KWPN / Db / 2016 / V: George / MV: Azteca VDL
 
124
Laika Lou
S / Westf / B / 2014 / V: Lyjanero / MV: San Schufro
 
124
Laika Lou
S / Westf / B / 2014 / V: Lyjanero / MV: San Schufro
 
125
Lana Del Ray 2
S / Grpf.o.R / B / 2008 / V: Liverpool / MV: Landor S
 
126
Landfee M
S / W³rtt / Schi / 2010 / V: Lavaletto / MV: Corrado II
 
126
Landfee M
S / W³rtt / Schi / 2010 / V: Lavaletto / MV: Corrado II
 
127
Lasard
W / DSP / Db / 2005 / V: Lefevre / MV: Contraire
 
127
Lasard
W / DSP / Db / 2005 / V: Lefevre / MV: Contraire
 
128
Lascara 15
S / OS / B / 2006 / V: Ludwig von Bayern / MV: Quick Star / 103UE66
 
128
Lascara 15
S / OS / B / 2006 / V: Ludwig von Bayern / MV: Quick Star / 103UE66
 
129
Lavista 3
S / Holst / B / 2015 / V: Larimar / MV: Levisto
 
130
Layla 50
S / W³rtt / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Cordeur / 104SG12
 
130
Layla 50
S / W³rtt / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Cordeur / 104SG12
 
180
Lesly 36
S / F / 2002
 
180
Lesly 36
S / F / 2002
 
131
Let's make a Joke
W / Z.Rpf / B / 2006 / V: Lord Pezi / MV: Titus
 
131
Let's make a Joke
W / Z.Rpf / B / 2006 / V: Lord Pezi / MV: Titus
 
174
Levano 22
W / Hann / Df / 2017 / V: Like Angel / MV: Concetto
 
174
Levano 22
W / Hann / Df / 2017 / V: Like Angel / MV: Concetto
 
176
Lifestyle 31
W / Holst / Db / 1999 / V: Linaro / MV: Calando I / 102YG47
 
134
Lightfire-Caith
S / W³rtt / Schwb / 2006 / V: Lord Goldfever AK / MV: Centuryo
 
135
Little Lord 117
W / Westf / B / 2016 / V: Lord Cassini / MV: Grandeur
 
135
Little Lord 117
W / Westf / B / 2016 / V: Lord Cassini / MV: Grandeur
 
136
Lord Lässig
W / Bay / B / 2008 / V: Landprinz / MV: Landkaiser
 
137
Lordi 3
W / Old / Db / 2005 / V: Loredano / MV: Waechter
 
137
Lordi 3
W / Old / Db / 2005 / V: Loredano / MV: Waechter
 
138
Loretta 284
S / DSP / B / 2015 / V: Lorano / MV: Calmaro / 106VV53
 
138
Loretta 284
S / DSP / B / 2015 / V: Lorano / MV: Calmaro / 106VV53
 
013
Loverboy de Lison
W / Z.Rpf / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Acord II
 
013
Loverboy de Lison
W / Z.Rpf / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Acord II
 
139
Lucero 63
W / Grpf.o.R / B / 2007
 
139
Lucero 63
W / Grpf.o.R / B / 2007
 
140
Lucky`s Cool Jump
W / Holst / Schi / 2010 / V: Catoki / MV: Cassini I
 
141
Luftikus 79
W / Hess / Db / 2004 / V: Lone Star / MV: Coriolan / 103GR12
 
141
Luftikus 79
W / Hess / Db / 2004 / V: Lone Star / MV: Coriolan / 103GR12
 
M - Pferdename / KNR
142
Ma Jolie 15
S / Old / F / 2007 / V: Cyrus / MV: Rubinstein I
 
142
Ma Jolie 15
S / Old / F / 2007 / V: Cyrus / MV: Rubinstein I
 
143
Malu G
S / W³rtt / F / 2006 / V: Metteur / MV: Ikarus
 
143
Malu G
S / W³rtt / F / 2006 / V: Metteur / MV: Ikarus
 
N - Pferdename / KNR
144
Nabalu 2
W / BWP / B / 2011 / V: Nabab de Reve / MV: Jokinal de Bornival / 107NP91
 
144
Nabalu 2
W / BWP / B / 2011 / V: Nabab de Reve / MV: Jokinal de Bornival / 107NP91
 
183
Naketano
W / Holst / B / 2013 / V: Namelus R / MV: Cassini I
 
145
Nebraska van't Pluimke Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Numero Uno / MV: Codex
 
145
Nebraska van't Pluimke Z
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Numero Uno / MV: Codex
 
O - Pferdename / KNR
146
Oklahoma 27
S / DSP / Schi / 2016 / V: Orlando / MV: Quattro B
 
146
Oklahoma 27
S / DSP / Schi / 2016 / V: Orlando / MV: Quattro B
 
014
Othis Blue
H / DR / F / 2005 / V: Feldhof's Orbit / MV: Dragoon
 
014
Othis Blue
H / DR / F / 2005 / V: Feldhof's Orbit / MV: Dragoon
 
147
Otto van den Brande
W / BWP / F / 2014 / V: Action-Breaker / MV: Perhaps van het Molenvondel
 
147
Otto van den Brande
W / BWP / F / 2014 / V: Action-Breaker / MV: Perhaps van het Molenvondel
 
P - Pferdename / KNR
148
PBM Capito
W / DSP / B / 2016 / V: Cesano II / MV: Cachas
 
148
PBM Capito
W / DSP / B / 2016 / V: Cesano II / MV: Cachas
 
015
Pedro 1125
W / Grpf.o.R / B / 2003
 
015
Pedro 1125
W / Grpf.o.R / B / 2003
 
Q - Pferdename / KNR
149
Quandolino 3
W / Holst / B / 2011 / V: Quintero / MV: Corrado II
 
149
Quandolino 3
W / Holst / B / 2011 / V: Quintero / MV: Corrado II
 
150
Quibedo van't Heike
W / BWP / B / 2016 / V: Flamenco Desemilly / MV: Clinton
 
151
Quick Zera
S / W³rtt / F / 2007 / V: Quinto de B / MV: Campari M
 
151
Quick Zera
S / W³rtt / F / 2007 / V: Quinto de B / MV: Campari M
 
R - Pferdename / KNR
152
Ramon 333
W / W³rtt / B / 2004 / V: Royaldik / MV: Flanceur
 
153
Ride smart Zoran
W / Holst / Schi / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Caretino 2 / 107DL12
 
154
Rubinio 69
W / Dt.Pf / FSchi / 2010 / V: Rubidon / MV: Drosselklang II
 
154
Rubinio 69
W / Dt.Pf / FSchi / 2010 / V: Rubidon / MV: Drosselklang II
 
S - Pferdename / KNR
155
Seattle 8
S / Old / Db / 2006 / V: Salut Le Bon / MV: Danny De Vito
 
155
Seattle 8
S / Old / Db / 2006 / V: Salut Le Bon / MV: Danny De Vito
 
156
Sinfonie 179
S / Hann / Db / 2007 / V: Stakkato Gold / MV: Grundsee
 
156
Sinfonie 179
S / Hann / Db / 2007 / V: Stakkato Gold / MV: Grundsee
 
157
Sir Lichtenfeld 2
W / W³rtt / F / 2010 / V: Sir Nymphenburg I / MV: Wolkenstein II
 
157
Sir Lichtenfeld 2
W / W³rtt / F / 2010 / V: Sir Nymphenburg I / MV: Wolkenstein II
 
158
Sir Rodau
W / Z.Rpf / B / 2010 / V: Shalom d'Altenbach / MV: Paquito
 
158
Sir Rodau
W / Z.Rpf / B / 2010 / V: Shalom d'Altenbach / MV: Paquito
 
172
Sissi
S / Schim / 2014
 
172
Sissi
S / Schim / 2014
 
159
Stella La Zarras
S / Hann / Db / 2013 / V: Stakkato / MV: La Zarras
 
160
Suits MG
S / DSP / Schi / 2014 / V: Stakkato Gold / MV: Cesari / 106VE58
 
160
Suits MG
S / DSP / Schi / 2014 / V: Stakkato Gold / MV: Cesari / 106VE58
 
016
Sympatico Silvery
W / EHafl / FhLH / 2015 / V: Sonnenkönig C / MV: Niagara
 
016
Sympatico Silvery
W / EHafl / FhLH / 2015 / V: Sonnenk÷nig C / MV: Niagara
 
T - Pferdename / KNR
161
The Little Queen
S / DR / F / 2008 / V: Trocadero / MV: Wester Aikema's Nicodim
 
162
Tiara le grand
S / Dt.Pf / Schi / 2015 / V: Chamberlain D / MV: unbekannt
 
162
Tiara le grand
S / Dt.Pf / Schi / 2015 / V: Chamberlain D / MV: unbekannt
 
163
Toffy Fee
S / Z.Rpf / F / 2015 / V: Tallmann TN / MV: Quick Star
 
163
Toffy Fee
S / Z.Rpf / F / 2015 / V: Tallmann TN / MV: Quick Star
 
164
Top Leo
W / DR / B / 2008 / V: Top Balino / MV: Portland L
 
164
Top Leo
W / DR / B / 2008 / V: Top Balino / MV: Portland L
 
U - Pferdename / KNR
165
Ultra Liberty 3
S / OS / F / 2015 / V: Lord Weingard / MV: Duntroon
 
165
Ultra Liberty 3
S / OS / F / 2015 / V: Lord Weingard / MV: Duntroon
 
166
Unouno
W / Trak. / Db / 2014 / V: Hirtentanz / MV: Sky Dancer
 
V - Pferdename / KNR
168
Vino divino
W / Trak. / Db / 2003 / V: Cadeau / MV: Almox Prints J
 
168
Vino divino
W / Trak. / Db / 2003 / V: Cadeau / MV: Almox Prints J
 
169
Virginia 214
S / Hann / Df / 2011 / V: Vulkano / MV: Sandro Song
 
Z - Pferdename / KNR
171
Zack Zack Jumping
W / Old / B / 2005 / V: Zatinus / MV: Corlando
 
171
Zack Zack Jumping
W / Old / B / 2005 / V: Zatinus / MV: Corlando
 
017
Zaria 6
S / Pony o.R / Schi / 2008
 
017
Zaria 6
S / Pony o.R / Schi / 2008