Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 530 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
Abagio CHB
W / Holst / Schi / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Casino
 
547
Absolut April
S / Holst / Schi / 2008 / V: Cassini II / MV: Canturo / 107ZS83
 
002
Adagiana
S / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Clarimo
 
003
Aida 191
S / Holst / B / 2012 / V: Aragorn / MV: Sir Shostakovich xx / 106OV15
 
549
Ajoka 4
S / Holst / B / 2018 / V: Action-Breaker / MV: Clarimo
 
004
Alwin 53
H / Holst / Db / 2016 / V: Adagio de Talma / MV: Carbano
 
005
Amira 214
S / Holst / Hlb / 2008 / V: Larinero / MV: Tin Rocco
 
007
Anton 590
W / Holst / B / 2006 / V: Acodetto I / MV: Calido I
 
008
Apache H
H / OS / Db / 2018 / V: Air King / MV: For Feeling
 
009
Aperol Fritz
H / OS / Schi / 2018 / V: Arezzo (NLD) VDL / MV: Caspar (Berlin)
 
544
Apondio
W / -n.gefunde / B / 2016
 
010
Archie 42
W / Holst / B / 2015 / V: Clarimo / MV: Contender
 
011
Askavisto
H / DSP / FkaSc / 2007 / V: Askari / MV: Levisto / 104UG16
 
012
Athene P.M.S. 4
S / Old / F / 2013 / V: Arko / MV: Harras / 107KM57
 
013
Avalon 361
H / Holst / B / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Lennon
 
014
Axwell
W / Holst / F / 2015 / V: Alant / MV: Carthago
 
015
Ayla 77
S / Holst / Db / 2008 / V: Contender / MV: Acobat II / 107XV97
 
B - Pferdename / KNR
016
Balou 880
H / Holst / B / 2016 / V: Barcley / MV: Caretino 2
 
017
Bandita 10
S / Holst / Schi / 2017 / V: Brantzau / MV: Clearway
 
018
Barbossa K
W / Holst / Schi / 2017 / V: Cancara / MV: Cristo
 
019
Barney 150
H / Holst / B / 2017 / V: Barcley / MV: Conway II
 
020
Beautiful Girl 3
S / DR / F / 2019 / V: Wischhoffs O lá lá / MV: Dublin N
 
021
Belanda 3
S / OS / B / 2018 / V: Bentley van de Heffinck / MV: Landos
 
022
Bellacenta PS
S / Hann / B / 2016 / V: Baloubet du Rouet / MV: Cento
 
023
Bergprinz 5
W / Trak. / Schi / 2010 / V: Bazar (O'Bajan XXV / 5268 O'Ba / MV: Ravel
 
024
Best of Balou
W / Hann / F / 2011 / V: Balou du Rouet / MV: Silvio I
 
025
Betty K
S / Holst / Db / 2017 / V: Barcley / MV: Leonce
 
026
Beyla
S / Holst / B / 2009 / V: Artani / MV: Caretino 2
 
028
Billie Jean 10
S / Holst / B / 2009 / V: Caretino 2 / MV: Capitol II / 106PY04
 
029
Blomster
W / Holst / Schi / 2015 / V: Balous Bellini / MV: Clinton I / 107SZ41
 
545
Bogegardens Diarado EM
W / Grpf.o.R / B / 2017
 
030
Bonjour Bambi
S / Holst / B / 2017 / V: Brantzau / MV: Stanfour
 
031
Borys 4
W / Holst / B / 2007 / V: Boritas / MV: Lasino
 
032
Bronco 458
W / BSche / 2005
 
033
Büttenwarder
S / Holst / B / 2009 / V: Quick Orion d'Elle / MV: Linaro / 105LI07
 
C - Pferdename / KNR
034
C'est mon etoile
S / Holst / Schi / 2017 / V: Charleston / MV: Cassito
 
035
C- Zapzarap
S / Holst / Schi / 2007 / V: C-Trenton Z / MV: Canturo
 
036
C-Montelimar
H / Holst / Db / 2008 / V: C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV: Lord Calando
 
037
Cabarex TH
H / Holst / Schi / 2012 / V: Clarimo / MV: Paramount
 
038
Cadoc 3
W / AESRpf / B / 2014 / V: Cornetto du Domaine Z / MV: Cato / 107VX92
 
039
Caitano 45
W / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Lorentin I
 
040
Calahari Rose
S / Holst / Db / 2010 / V: Cormint / MV: Linaro
 
041
Calahary 2
S / OS / B / 2012 / V: Calmando / MV: Quality / 105ZL21
 
042
Calandra 26
S / Holst / Schwb / 2011 / V: Connor / MV: Candillo
 
043
Calea 31
S / Holst / Schi / 2018 / V: Colman / MV: Carembar de Muze
 
044
Caleya 4
S / Holst / B / 2013 / V: Clarimo / MV: Calando IV / 107LI86
 
045
California 154
S / Holst / Db / 2018 / V: Cruseon / MV: Contender
 
046
Calihra
S / Holst / B / 2010 / V: Cachas / MV: Quidam de Revel / 105JJ91
 
047
Calimero 772
W / Holst / Schi / 2018 / V: Canvaro / MV: NEKTON
 
049
Calisto D
W / Holst / B / 2006 / V: Contender / MV: Cambridge / 104ND72
 
050
Calla Grande
S / Holst / Schi / 2014 / V: Cascadello I / MV: Lord Z / 107PM15
 
051
Calle Cool 58
W / Holst / B / 2017 / V: Colman / MV: Darco
 
052
Calotta B 3
S / Holst / Schi / 2018 / V: Comme il faut / MV: Contender
 
053
Calyna 3
S / Holst / B / 2016 / V: Damon / MV: Corofino I
 
054
Cambridge VA
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Chopin / MV: Casall
 
055
Camero P.M.S.
W / Old / B / 2013 / V: Cabachon / MV: Hasso PMS
 
056
Camillo 156
W / Holst / Db / 2006 / V: Calato / MV: Landgraf I / 107ZG30
 
057
Campino 537
W / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Coriander
 
058
Campino 591
W / Holst / Schi / 2015 / V: Casall / MV: Contact Me / 107LW46
 
059
Camus 12
W / Holst / B / 2010 / V: Clarimo / MV: Cantus / 105JG38
 
060
Can do it VA
W / Holst / B / 2011 / V: Connor / MV: Quidam de Revel / 105KP29
 
061
Can Jump 4
W / Holst / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Quinar
 
062
Canberra 36
S / Westf / B / 2003 / V: Cordobes II / MV: Feiner Stern
 
063
Cancargo
W / Holst / F / 2010 / V: Cantoblanco / MV: Carthago
 
064
Candid 17
H / Holst / B / 2018 / V: Casall / MV: Cardento
 
065
Canito 3
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cormint / MV: Cassini I
 
066
Canturango
W / Holst / Schwb / 2016 / V: Casall / MV: Lasino
 
067
Capero
W / Lit.W / Schi / 2012 / V: Capiros-Star / MV: Litas-Star / 106LZ82
 
068
Cappai
W / Holst / Db / 2018 / V: Casall / MV: Carolus I
 
069
Capriano 14
W / Holst / Schi / 2017 / V: Cancara / MV: Limbus
 
070
Capricioso VA
W / Holst / Db / 2015 / V: Clarimo / MV: Casall / 107LX14
 
071
Captcha 3
W / Holst / B / 2018 / V: Cascadello I / MV: Cascavelle
 
072
Cara 217
S / OS / Schi / 2015 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Colman
 
073
Caralanda
S / Holst / B / 2012 / V: Carambole / MV: Contendro II
 
074
Caramello 42
W / DR / F / 2018 / V: Churchill E / MV: Cedrik
 
075
Carat 113
W / Schi / 2007
 
076
Carat 131
W / Holst / Db / 2013 / V: Catoo / MV: Barnaul xx
 
077
Cardentos
H / Holst / Schi / 2017 / V: Cardento / MV: Quo Vados I / 107WR54
 
078
Cardobet
H / Holst / B / 2017 / V: Cardento / MV: Baloubet du Rouet
 
079
Carentano 6
W / Holst / B / 2012 / V: Carentan / MV: Carthago
 
080
Caretto 19
W / Holst / B / 2012 / V: Cachas / MV: Casquetto / 107LA71
 
081
Carisma 141
S / Holst / Schwb / 2014 / V: Diarado / MV: Caretino 2
 
082
Carlisle 5
W / Holst / B / 2014 / V: Colman / MV: Casall
 
083
Carlo 545
W / Holst / Schwb / 2017 / V: Casall / MV: Quo Vados I
 
084
Casaleta W
S / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Lordanos
 
085
Casallas
W / Holst / BkaSc / 2018 / V: Casall / MV: Cassini I
 
086
Casaltino II VA
W / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Carthago / 105KP42
 
087
Cascada ZP
S / Holst / B / 2010 / V: Quarz / MV: Acorado I
 
088
Cascadeur M 3
W / Holst / Db / 2016 / V: Canabis / MV: Caretino 2
 
089
Cascadino
W / Holst / B / 2011 / V: Cartani / MV: Lacros / 105VI60
 
090
Cascalido 5
H / Holst / F / 2017 / V: Casall / MV: Calido I
 
091
Casella 5
S / Holst / Db / 2015 / V: Cascada / MV: Concerto II
 
092
Cash in 3
W / Holst / Schi / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Clarimo
 
093
Cashflow 16
W / Holst / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Aljano
 
094
Casolo
H / Holst / Db / 2018 / V: Casall / MV: Contender
 
095
Casoni
W / Holst / B / 2017 / V: Casaltino / MV: Cardenio
 
096
Caspar 263
W / OS / Schi / 2009 / V: Chaccomo / MV: Carinue
 
097
Caspian 5
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cassito / MV: Latus II / 107RQ36
 
098
Casquino 3
W / Holst / BkaSc / 2013 / V: Cachas / MV: Quinar
 
099
Cassiana 23
S / Holst / Schi / 2013 / V: Cassini I / MV: Acord II / 107NO39
 
100
Casting 6
W / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Calido I
 
101
Cat Ballou 18
S / Holst / B / 2008 / V: Con Air / MV: Cambridge
 
102
Catan 18
W / Westf / 2016 / V: Clinton / MV: Concetto I
 
103
Catania 142
S / Holst / F / 2014 / V: Casall / MV: Carthago / 107EU27
 
104
Catch It
H / Holst / B / 2007 / V: Clarimo / MV: Cash and Carry
 
105
Catch my girl
S / Holst / B / 2016 / V: Casaltino / MV: Cassini II
 
106
Catharina 15
S / Holst / Schi / 2018 / V: Casall / MV: Colman
 
551
Cathleen
W / Holst / 2018 / V: Catover / MV: Clearway
 
107
Catweezel
W / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Linaro / 106QI34
 
108
Caucara's Spirit
W / Holst / BkaSc / 2018 / V: Cancara / MV: Con Air
 
110
Celvin Kleein
W / Holst / B / 2016 / V: Caracho / MV: Contender
 
111
Cepetto 6
W / Bay / DbSch / 2006 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Lavall II / 103MV57
 
112
Chaccita
S / Hann / B / 2014 / V: Chaccato / MV: Acord II
 
113
Chades of Grey
S / Hann / Schi / 2012 / V: Contendro I / MV: Colbert GTI / 106FV08
 
114
Chamanoran
W / Holst / B / 2015 / V: Chaman / MV: Cassini I
 
115
Chambertin's Charlie
W / Holst / B / 2007 / V: Chambertin / MV: Latus II
 
116
Champ of Class 11
W / Holst / RkaSc / 2018 / V: Catch / MV: Acobat II
 
117
Chanel RF
S / Holst / Schwb / 2018 / V: Casall / MV: Capone II
 
118
Change my Love PS
W / OS / F / 2018 / V: Chacfly PS / MV: Messenger
 
119
Charlotte 240
S / Holst / Schi / 2015 / V: Colman / MV: Caretino 2
 
120
Charly-Brown 14
W / Holst / B / 2010 / V: Cardenio / MV: Caletto I / 105FJ61
 
121
Charrano Blue
W / Grpf.o.R / Db / 2016
 
122
Chathaloubo PS
W / OS / Schi / 2018 / V: Chacoon Blue / MV: Conthargos
 
123
Chavaro
H / OS / B / 2015 / V: Chacco-Blue / MV: Calvaro Z / 107ZZ24
 
124
Checkpoint 45
W / Holst / Schi / 2018 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Caretino 2
 
125
Cheppetino
H / Holst / B / 2009 / V: Chepetto / MV: Baldini I
 
126
Chester 254
W / Dt.Pf / Schi / 2005 / V: Chaco / MV: Calido I / 107ZB08
 
127
Cheyenne 1161
S / Holst / F / 2010 / V: Ibisco xx / MV: Feenspross xx
 
128
Chezarro
H / Holst / B / 2016 / V: Casall / MV: Conteur
 
129
Chijioke
H / Holst / Db / 2006 / V: Casall / MV: Contender / 103LO49
 
130
Chinzano 11
W / Holst / F / 2016 / V: Cellestial / MV: Caretino 2
 
131
Chloe 46
S / Holst / F / 2016 / V: Casall / MV: Corrado I
 
132
Chocolate 99
W / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Calato / 106QA90
 
133
Chrianza He'Las
W / Holst / B / 2018 / V: Christer / MV: Cascano
 
134
Christiano 5
H / Holst / B / 2005 / V: Contender / MV: Königspark xx
 
135
Chungach Moocher
W / OS / Schi / 2009 / V: Cayado / MV: Mythos
 
136
Ciano 11
H / DSP / B / 2006 / V: Chalan / MV: Liberty Son
 
137
Ciccioleena
S / Old / B / 2008 / V: Check In / MV: Quattro B / 104WK92
 
138
Cisco 206
W / Holst / B / 2006 / V: Canto / MV: Lacros
 
139
Cissimo
W / Holst / B / 2009 / V: Cardenio / MV: Catoki
 
140
City 12
S / Holst / Schi / 2010 / V: Calido I / MV: Corrado II
 
141
Claas Rune
W / Holst / Db / 2016 / V: Class de Luxe / MV: Hermes D'Authieux AA / 107KG01
 
142
Clash CHB
W / Holst / F / 2013 / V: Clinton I / MV: Barnaul xx
 
143
Claus ut de Koog
W / Holst / B / 2016 / V: Clearway / MV: Corrado I
 
144
Clausino
W / Holst / Schi / 2012 / V: Cardino / MV: Claudio's Son
 
145
Cleopatra 267
S / KWPN / F / 2007 / V: Tarzan O / MV: Priory Prickle
 
146
Climbim 4
S / Holst / B / 2012 / V: Clarimo / MV: Casall / 106OA02
 
147
Clintus 4
W / Holst / Db / 2004 / V: Clinton I / MV: Cantus
 
148
Clippo 6
W / Holst / B / 2014 / V: Cormint / MV: Locato
 
149
Clooney 93
W / Holst / Schi / 2010 / V: Clarimo / MV: Carpaccio / 105JA13
 
150
Clueso 27
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarcon / MV: Lavall I
 
151
Coco Blue F
S / DSP / B / 2018 / V: Chacoon Blue / MV: Cardenio
 
152
Coco Chanel 238
S / Holst / B / 2010 / V: Cassini II / MV: Caretino 2
 
153
Cocomo 15
W / Westf / B / 2013 / V: L B COMPANIERO / MV: Carbano
 
154
Cody 154
W / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Zirocco Blue (ex: Quamikase de
 
155
Colette 118
S / Holst / B / 2013 / V: Chin Champ / MV: Colman / 107LI68
 
156
Colfred
W / Holst / B / 2018 / V: Colman / MV: Barnaul xx
 
157
Colinski
W / Holst / Schi / 2015 / V: Catoo / MV: Parco xx
 
159
Colman's Diva
S / OS / Db / 2014 / V: Colman / MV: Corleograf
 
160
Colombo 77
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cachas / MV: Clearway / 105JC72
 
161
Come fly 3
H / Holst / Schwb / 2012 / V: Corrado I / MV: Conteur / 106RD40
 
162
Coming Home 14
W / Holst / B / 2018 / V: Casiro I / MV: Concorde
 
163
Commant de Semilly 2
W / Holst / B / 2016 / V: Comme il faut / MV: Diamant de Semilly / 107OV30
 
165
Concordia Z 3
S / Z.Rpf / B / 2012 / V: Chiquitano Z / MV: Zandor (Zandor Z) / 105OT75
 
166
Confetti CR
S / Holst / Schwb / 2010 / V: Carentan / MV: Coronado
 
167
Conquistador de la Nee
W / ZW / Db / 2010 / V: Cheyenne de la Nee / MV: Araconit / 105GU17
 
168
Contara 19
S / Old / B / 2014 / V: Cascadello I / MV: Ravallo
 
169
Cool Cubido
W / Holst / BkaSc / 2016 / V: Colman / MV: Quinar
 
170
Cool Shark
H / Holst / BkaSc / 2002 / V: Calido I / MV: Königspark xx
 
171
Corbian 5
W / Holst / Schi / 2018 / V: Clarimo / MV: Cartani
 
172
Cordoba 72
W / Holst / Schi / 2011 / V: Cassito / MV: Lancetto
 
173
Corentin
W / Holst / Schi / 2005 / V: Calato / MV: Acord II / 104NK04
 
174
Corfu de la Vie
H / Holst / B / 2016 / V: Cumano / MV: Lord
 
175
Cormento PP
W / Holst / Db / 2012 / V: Cormint / MV: Acorado I
 
176
Corracella
S / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Corrado I / 107KS19
 
177
Cortender 4
W / Westf / Db / 2018 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Montender
 
178
Cortina Carlucci M
S / Hann / Schi / 2009 / V: Carlucci / MV: Gardeulan II / 105SS22
 
179
Cosmic Girl 10
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cassiano / MV: Lasino
 
180
Cosmos 88
W / OS / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Luxius
 
181
Coulthard 15
W / OS / F / 2009 / V: Carenzo / MV: Grannus / 105MB07
 
182
Courage G
W / Old / Db / 2011 / V: Cadensky / MV: Levantos I
 
183
Coutinho 5
W / Holst / Schi / 2017 / V: Cantesini / MV: Cascari
 
184
Crazy Friend
W / Hann / F / 2013 / V: Cador / MV: Lordanos / 107ZB45
 
185
Cristin 3
S / Holst / Schi / 2010 / V: Cachas / MV: Lancer II
 
186
Cruzifer
W / Holst / B / 2017 / V: Cruseon / MV: Quintero
 
187
Crystall 4
H / Holst / Db / 2015 / V: Cannavaru / MV: Caretino 2 / 106WB14
 
188
Cuando 6
W / Holst / B / 2018 / V: Cash and Carry / MV: Caretino 2
 
189
Curly Sue 215
S / Holst / B / 2010 / V: Cancara / MV: Lerano
 
190
Curly Sue B 3
S / Holst / Db / 2013 / V: Casalito / MV: Lucky Lionell
 
191
Curtis 74
W / Holst / F / 2009 / V: Calazio I / MV: Cardino
 
192
Curtis T 3
W / Holst / B / 2013 / V: Centurion / MV: Narew xx
 
193
Cyper Hannes
W / Dt.Pf / BSchi / 2008 / V: Cyper Space / MV: Leandro / 107ZB09
 
194
Cyrus L.
W / Holst / B / 2006 / V: Cartani / MV: Calypso II / 103RV73
 
D - Pferdename / KNR
195
Dacara E
S / Holst / F / 2011 / V: Cancara / MV: Caretino 2 / 105FI19
 
196
Dagmar 27
S / DSP / Db / 2011 / V: Decamerone / MV: Waikiki I
 
197
Daisy 918
S / Holst / Schi / 2012 / V: Calandro (ex Cebulon Blanc) / MV: Cantus / 105ZO27
 
198
Dakota 391
S / Holst / Schi / 2011 / V: Cormint / MV: Cassiano / 105VD24
 
199
Dakota 397
S / Holst / Schi / 2011 / V: Cassaro / MV: Little Rock Gold
 
200
Dakota HCC
S / Holst / B / 2012 / V: Cayado / MV: Cassini II / 107WI83
 
201
Daliah 26
S / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Lennon
 
202
Daphne 202
S / OS / R / 2016 / V: Douglas (Rousseau) / MV: Calato / 107YM96
 
203
Darando 2
W / Dt.Pf / B / 2017 / V: Dario / MV: Only
 
204
Darico 5
H / Dt.Pf / F / 2017 / V: Dario / MV: Chaco
 
205
Darina 154
S / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Carpaccio / 106HE29
 
206
Darius BS
H / Holst / B / 2015 / V: Dinken / MV: Cassini II
 
207
Darlenski
W / Dt.Pf / Schi / 2017 / V: Dario / MV: Cornet's Stern
 
208
De Lütte Deern 3
S / Westf / Db / 2015 / V: Dibadu L / MV: Numero Uno
 
209
Decarado
W / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Talkative xx
 
210
Deichgraefin 14
S / Holst / B / 2011 / V: Contender / MV: Calando I
 
211
Deikira
S / OS / Db / 2009 / V: Diarado / MV: Capitol I / 106GI28
 
212
Del Mio
H / DR / Schi / 2017 / V: Del Piero / MV: Morgenstern
 
213
Del' Nellas
W / Holst / B / 2018 / V: Del 'Arko d'Henvet / MV: Landos
 
214
Detroit 50
W / Holst / Db / 2017 / V: Diarado / MV: Larimar
 
215
Diam Donner IZ
H / DR / B / 2018 / V: Destino R / MV: Eldorrado
 
216
Diarada MS
S / Holst / R / 2014 / V: Diarado / MV: Caretino 2
 
217
Diarado's Puppe
S / Holst / R / 2016 / V: Diarado / MV: Limbus
 
218
Dicon
H / Holst / Db / 2016 / V: Diarado / MV: Contact Me
 
219
Dinaro 36
W / Holst / Schi / 2016 / V: Diarado / MV: Cassini II
 
220
Dinki Winky TH
W / Holst / B / 2015 / V: Dinken / MV: Caretino 2 / 107NE06
 
221
Dinky Toy VM Z
W / Z.Rpf / F / 2016 / V: De Flor 111 Z / MV: Concorde / 107XO04
 
540
Dione HCC
S / Z.Rpf / B / 2016 / V: Dominator Z / MV: Numero Uno
 
222
Dirty Dancer 23
W / Holst / B / 2017 / V: Diarado / MV: Clearway
 
223
Donatus HCC
H / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Dominator Z / MV: Cassini II
 
224
Donja 231
S / Holst / B / 2011 / V: Clearway / MV: Landlord / 107TS79
 
225
Donut 18
W / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Caretino 2
 
226
Doreena 11
S / Holst / B / 2011 / V: Cachas / MV: Capitol I
 
227
Dori 39
S / Holst / B / 2011 / V: Cachas / MV: Parco xx / 107JT71
 
228
Dornik de Luxe
H / DR / B / 2018 / V: Dornik B / MV: FS Champion de Luxe
 
229
Dorrado 2
W / Holst / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Newton
 
230
Dowan vd Vosberg
H / Z.Rpf / R / 2016 / V: Dominator Z / MV: Pythagoras Z
 
231
Dream 47
H / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Carlos DZ
 
232
Du von der Wiesharde
W / Holst / Db / 2009 / V: Dolany / MV: Lorentin I
 
233
Dunkirk 2
H / Holst / B / 2018 / V: Dinken / MV: Catoki
 
234
Duracell 7
W / DR / Schi / 2018 / V: Del Piero II / MV: Gerlof
 
235
Dyami 4
W / DR / BkaSc / 2017 / V: Del Piero / MV: Betel xx
 
236
Dynamite Z 2
W / Z.Rpf / Schi / 2016 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Casall
 
E - Pferdename / KNR
237
Earl's Cross
W / Conne / Falbe / 2013 / V: Crosskeys Rebel / MV: Earl of Newbridge
 
238
Easy Fly 4
S / Holst / Db / 2012 / V: C-Indoctro / MV: Cantus
 
239
Ebony's Elli
S / Hann / R / 2015 / V: Earl / MV: Likoto xx / 107HO18
 
240
Edda 90
S / DSP / Db / 2012 / V: Quiz / MV: Saccor
 
241
Eddy's Evok
W / Dt.Pf / F / 2011 / V: JK Horsetrucks Eddy / MV: Lombard
 
242
Eldorado 164
W / Westf / B / 2015 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Chin Quin / 107SB81
 
243
Elektra 181
S / Hann / B / 2015 / V: Escudo I / MV: Fundskerl
 
244
Elvis P 4
W / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Cassiano
 
245
Emilia 59
S / DR / Schi / 2016 / V: Del Piero / MV: Favoritas xx
 
246
Eravel
S / Holst / B / 2012 / V: Quidam de Revel / MV: Con Air
 
247
Ermes
W / Hann / F / 2003 / V: Embassy I / MV: Don Juan
 
537
Eternal Ella
S / Holst / B / 2012 / V: Cachas / MV: Ariadus
 
249
Euphoria I
S / Holst / B / 2012 / V: Quidado / MV: Cormint / 107SZ84
 
F - Pferdename / KNR
250
F-Casalita
S / Holst / B / 2013 / V: Casalito / MV: Alasca / 106ZV55
 
251
Fabulous 18
W / DWB / B / 2015 / V: Balou (DNK) / MV: Crelido
 
253
Faramia 3
S / Holst / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Lennon
 
254
Fay EvD
S / Hann / Db / 2017 / V: Flic Flac / MV: Calido I
 
256
Feldborgs Cantonelli
W / Grpf.o.R / Db / 2017
 
257
Ferdi VA
H / Holst / F / 2017 / V: For Pleasure / MV: Verdi (Q-Verdi)
 
258
Fiene Flora
S / Holst / Schi / 2013 / V: Centurion / MV: Limbus
 
259
Fighting Capitol
W / Holst / Schi / 2006 / V: Fighting Alpha / MV: Capitol I
 
546
Filippa 31
S / Hann / F / 2016 / V: Fürst Wilhelm / MV: Paradiesvogel
 
260
Finess 188
S / Dt.Pf / B / 2013 / V: N.N. / MV: Lonely Boy
 
261
Flash 318
W / Holst / F / 2017 / V: For Pleasure / MV: Cassini I
 
262
Flora 555
S / Holst / B / 2013 / V: Catoo / MV: NEKTON
 
263
Flora 559
S / Holst / B / 2013 / V: Cascadello I / MV: Acobat II
 
264
Fly away 45
S / Hann / B / 2016 / V: Flic Flac / MV: Cassus
 
265
Freddy 352
W / OS / B / 2017 / V: Couleur-Rubin / MV: Quattro B
 
266
Fritz 739
W / B / 2017 / V: Diamar / MV: Discovery AA
 
G - Pferdename / KNR
267
Gabana 12
S / Holst / Schi / 2014 / V: Clarcon / MV: Quinar
 
268
Gajora
S / Holst / B / 2014 / V: Leovisto / MV: Con Air / 107KG16
 
269
Gasira 5
S / Holst / Schwb / 2014 / V: Casalito / MV: Cassaro / 107XM33
 
270
Gigolo 663
H / Hann / B / 2016 / V: Gentleman / MV: Espri
 
271
Gila 59
S / Holst / Schi / 2014 / V: Colman / MV: Canto
 
272
Gina 1840
S / Holst / BkaSc / 2014 / V: Clarcon / MV: Cash and Carry
 
274
Gina 1853
S / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Carpaccio
 
275
Gizeh de Hus
S / SF / B / 2016 / V: Thunder van de Zuuthoeve / MV: Diamant de Semilly / 107OU43
 
276
Glitzer 4
S / Holst / Db / 2014 / V: Casalito / MV: Acord II
 
277
Goja I
S / Holst / B / 2014 / V: Clarimo / MV: Con Air / 107LB30
 
278
Goldstern 228
S / Holst / F / 2007 / V: Canto / MV: Sandro / 104RI76
 
280
Goya de Lux
S / Holst / Schi / 2014 / V: Hermes de Lux / MV: Charisma
 
281
Grace 473
S / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Cancara
 
282
Greece 5
S / Holst / Schi / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Quinar / 106WN28
 
283
Greta 184
S / Hann / B / 2013 / V: Grey Top / MV: Sandro
 
284
Gretel von der Wiesharde
S / Holst / BkaSc / 2014 / V: Carbano / MV: Calando I
 
285
Grischi
W / Pony o.R / R / 2007
 
H - Pferdename / KNR
286
H.S. Corporate Identity
W / Holst / B / 2016 / V: Chaman / MV: Casiro I / 107ZZ06
 
287
Habbo
W / Holst / B / 2012 / V: Colman / MV: Landgraf I / 106QQ43
 
288
Hanika 13
S / Holst / B / 2015 / V: Quick Fire / MV: Calido I
 
290
Hanstedlunds Golden' Danger
W / Palomino / Palom / 2016 / V: Schulay Gold Fever / MV: Weltjunge
 
291
Haptika
S / Holst / Schi / 2015 / V: Baracuda / MV: Sir Shostakovich xx / 107HD35
 
292
Harley Quinn 10
S / DR / F / 2017 / V: Steendieks Carpaccio / MV: Colonel
 
293
Havana He Las
S / OS / Db / 2015 / V: Concreto / MV: Acobat II / 107BN43
 
294
Havanna 187
S / Dt.Pf / B / 2015 / MV: Lonely Boy
 
295
Hedda von Kielslück
S / Holst / B / 2015 / V: Casalito / MV: Caretino 2
 
296
Hello Kitty 13
S / Holst / F / 2015 / V: Crumble / MV: Corrado I / 107LE00
 
297
Her Champoluc
W / SWB / Schi / 2008 / V: Camaro M / MV: Cortez I / 103YB49
 
298
Here I Am 11
W / Holst / B / 2014 / V: Hermes de Lux / MV: Cassiano
 
299
Heroika HaS
S / Holst / B / 2015 / V: Baloubet du Rouet / MV: Casall / 107XG70
 
300
High Dream 3
H / Trak. / Db / 2015 / V: Saint Cyr / MV: Summertime
 
301
Hilton du Perou
W / Conne / Schi / 2013 / V: Fire Dance de Klover Hill / MV: Kasimir de Renival / 107XV07
 
302
Hiskana
S / Holst / BkaSc / 2015 / V: Cartani / MV: Acobat II
 
303
Holdup du Bobois
H / SF / B / 2017 / V: Balou du Rouet / MV: Cook du Midour AA
 
305
Holly Golightly 23
S / KWPN / B / 2015 / V: Harley VDL / MV: Lavaletto
 
306
Holly J
S / Holst / Schi / 2015 / V: Cormint / MV: New Time
 
307
Holly TH
S / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Cassini I / 107ZV72
 
308
Hopefull Totila
S / DWB / B / 2017 / V: Totilas / MV: Fürstenball
 
309
Horia
S / KWPN / F / 2012 / V: Colonist / MV: Batello
 
310
Hot Chocolate 81
S / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Corrado I
 
311
Hulda 11
S / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Loran / 107FM66
 
I - Pferdename / KNR
312
I'am Crunchynut LA
S / Holst / B / 2016 / V: Crunch / MV: Latus II
 
541
I'm Chica
S / Holst / Db / 2017 / V: I'm Special de Muze / MV: Cassiano
 
313
Ida 82
S / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Caretino 2
 
314
Ida 84
S / Holst / Schi / 2016 / V: Colman / MV: Cash and Carry
 
315
Iltschi TH
S / Holst / B / 2016 / V: Quibery / MV: Paramount / 107OB24
 
316
Imme TH
S / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Caretino 2 / 107ZV69
 
317
Inchidee Tarpania
S / KWPN / Db / 2013 / V: Baltic VDL / MV: Indorado / 106IV56
 
318
India 119
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: NEKTON / 107WL80
 
319
Indira 204
S / Holst / Schi / 2016 / V: Casall / MV: Cassini I
 
320
Ipanema 29
S / Holst / B / 2016 / V: Cannavaru / MV: Quite Capitol
 
321
Iron Mike 3
W / KWPN / Schwb / 2013 / V: Falaise de Muze / MV: Manhattan / 107LC22
 
322
Ishani 8
S / Holst / Schi / 2016 / V: Balous Bellini / MV: Casado
 
323
It's easy 15
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Diarado / MV: Quintero
 
324
Itania VA
S / Holst / Schi / 2016 / V: Clarimo / MV: Crawford
 
325
Iwi
S / Holst / B / 2016 / V: Crumble / MV: Alasca
 
J - Pferdename / KNR
326
Jade VA
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Kannan / MV: Coriano 4 / 107ER18
 
327
Jadira 6
S / Holst / B / 2017 / V: Casaltino / MV: Acobat II
 
328
Jambule
S / Holst / B / 2017 / V: Van Gogh / MV: Crawford / 107KF96
 
329
Janosch 672
W / Holst / Db / 2008 / V: Chepetto / MV: Crosby
 
330
Jephas Diva
S / Grpf.o.R / Df / 2016
 
331
Jolly Jumper 339
W / Holst / B / 2012 / V: Cormint / MV: Landgraf I / 107YM22
 
332
Jula Blue
S / Holst / B / 2017 / V: Plot Blue / MV: Cartani
 
K - Pferdename / KNR
333
K-Hazel
S / Holst / B / 2017 / V: Larimar / MV: Hermes D'Authieux AA / 107PV01
 
334
Kaisa 3
S / Holst / BkaSc / 2017 / V: Quibery / MV: Cassini I
 
336
Kalimera W
S / OS / F / 2017 / V: Bubalu VDL / MV: Diarado
 
337
Kalle Cool 13
W / DR / F / 2017 / V: St.Annens Get Up / MV: Casall
 
338
Kamina 9
S / Holst / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Lord Z / 107ZJ62
 
339
Kan do
S / OS / B / 2018 / V: Kannan / MV: Quick Star
 
340
Kanavara
S / Holst / B / 2017 / V: Cannavaru / MV: Montender
 
341
Karlotta 42
S / Holst / B / 2017 / V: Dinken / MV: Parco xx
 
342
Kavinsky du Cudret
W / Grpf.o.R / Schi / 2014
 
548
Kavita VA
S / Holst / F / 2017 / V: Kannan / MV: Clarimo
 
343
Keaton 9
H / Holst / B / 2016 / V: Kannan / MV: Contendro I
 
344
Keks J
S / Holst / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cassini I
 
345
Kelly Sofia
S / Holst / B / 2017 / V: Cornetino / MV: Corrado I
 
346
Keyla 8
S / Holst / B / 2017 / V: Van Gogh / MV: Montender
 
550
Khatou S
W / KWPN / 0
 
347
Khedira 5
S / Holst / B / 2017 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Artani
 
348
King Cermit Kasamatsu
W / DSP / B / 2017 / V: King of Queens / MV: Lancino de L
 
349
Kingston 60
W / Holst / Hlb / 2017 / V: Kingsroad / MV: Quidam de Revel
 
351
Kiss me Miss Elly
S / Holst / Schi / 2012 / V: Corrado I / MV: Leonce / 106GC58
 
352
Kiwi Jay
S / Holst / Schwb / 2017 / V: Diarado / MV: Casall
 
353
Kjara 8
S / Holst / Db / 2017 / V: Van Gogh / MV: NEKTON
 
354
Klooke Deern
S / Holst / Db / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Carbano
 
355
Koralie B
S / Holst / B / 2017 / V: Cash and Carry / MV: Contender
 
356
Kosima 74
S / Holst / B / 2011 / V: Quo Vados I / MV: Carthago
 
357
Küstenkind
S / Holst / B / 2017 / V: Adagio de Talma / MV: Caretino 2
 
358
Kygo 3
W / Holst / B / 2017 / V: Kasanova de la Pomme / MV: Clarimo
 
L - Pferdename / KNR
359
La Bella 31
S / DR / Palom / 2014 / V: Steendieks Cream of Glory / MV: Chamberlain
 
360
La Granda
S / Holst / Schi / 2015 / V: Livello / MV: Alcatraz
 
361
La Luna 400
S / Holst / Db / 2018 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cash and Carry
 
362
La Vida Loca 29
S / Holst / B / 2018 / V: Casall / MV: Cassini I
 
363
La Vita 44
S / Holst / B / 2018 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Aljano
 
364
Lacinto 2
W / Holst / Schwb / 2005 / V: Lasino / MV: Lesanto
 
365
Lacroix
W / Holst / B / 2017 / V: Lord Fauntleroy / MV: Acorado I
 
366
Lady Vagabond
S / KWPN / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Dutch Design / 107DY14
 
367
Lamiro 65
W / Holst / B / 2009 / V: Loran / MV: Cassini I
 
368
Landlyst Callicon
S / DWB / F / 2014 / 107DM84
 
369
Landlyst Contra
S / DWB / B / 2010
 
370
Larson 15
H / Holst / Db / 2013 / V: Legolas / MV: Rheinsberg
 
371
Lascada de Luna
S / Holst / F / 2018 / V: Calmando / MV: Chello I
 
372
Lasco 45
W / Holst / B / 2018 / V: Lenett / MV: Alasca
 
373
Lasina 20
S / Holst / Db / 2009 / V: Lasino / MV: Raimondo / 105OA97
 
374
Last Checkpoint
H / Hann / Schwb / 2009 / V: Chacco-Blue / MV: Grannus
 
375
Last Order 6
S / Holst / Db / 2018 / V: Quiwi Dream / MV: Carano
 
376
Lazy Clara
S / Holst / Db / 2015 / V: Class de Luxe / MV: Hermes D'Authieux AA / 107KG06
 
377
Lazy Lümmel
H / Holst / B / 2002 / V: Lavall II / MV: Calypso V / 107YV88
 
378
Le Reveur
W / Holst / Db / 2011 / V: Larimar / MV: Athlet Z
 
379
Legolas H 4
W / Dt.Pf / B / 2015 / V: Leovisto / MV: Cyper Space
 
380
Lehmann 27
W / Holst / Schi / 2018 / V: Livello / MV: Lasino
 
381
Lenny 86
W / Holst / B / 2013 / V: Chin Champ / MV: Leonce
 
382
Leo Zento
H / Old / B / 2014 / V: Leovisto / MV: Zacharias / 107MY67
 
383
Leona 75
S / Holst / B / 2007 / V: Lavall I / MV: Literat
 
384
Lewine 3
W / Holst / Schi / 2015 / V: Livello / MV: Corrado I / 107ZH25
 
385
Lia 52
S / Holst / Schwb / 2012 / V: Limbus / MV: Calypso IV
 
386
Libelle 304
S / Westf / B / 2012 / V: Lordanos / MV: Ruiz Soler / 107UJ23
 
387
Liebelei 58
S / Holst / Schi / 2018 / V: Zinedream / MV: Clarimo
 
388
Lillet 11
S / Holst / Db / 2018 / V: Catch / MV: Paramount
 
389
Lillet H 2
S / Holst / B / 2018 / V: Castle Creek / MV: Chello I
 
390
Lillet White
S / Holst / Schi / 2018 / V: Dinken / MV: Cardino
 
391
Lilly all mind
S / Holst / Schi / 2005 / V: Landos / MV: Landlord
 
392
Lilly's Lotte
S / Holst / B / 2016 / V: Cellestial / MV: Cascavelle
 
393
Limbo 170
W / Holst / B / 2013 / V: Limbus / MV: Cassini I
 
394
Limes 28
W / Holst / Schi / 2017 / V: Livello / MV: Cartani
 
395
Lindehojs Callio
W / DWB / B / 2005 / V: Carson Ask / MV: Landtinus
 
538
Lipton CR
W / Holst / B / 2009 / V: Larimar / MV: Cassini I
 
397
Liquini
S / Holst / B / 2017 / V: Livello / MV: Quirado
 
398
Liselotte 30
S / Holst / Schi / 2018 / V: Qlassic Bois Margot / MV: Cachas
 
399
Lissabon 66
S / Holst / Schwb / 2018 / V: Kannan / MV: NEKTON
 
400
Little Luy
W / Holst / B / 2009 / V: Landos / MV: Cassini I / 104TI32
 
401
Livello's Lipgloss
S / Holst / Schi / 2015 / V: Livello / MV: Calato
 
402
Livento 3
W / Holst / B / 2017 / V: Livello / MV: Cardento
 
403
Livie
S / Holst / B / 2018 / V: Karajan / MV: Cassini I
 
404
Living the dream 4
S / Holst / B / 2016 / V: Livello / MV: Loran
 
405
Lizzy Mary
S / Holst / BkaSc / 2015 / V: Livello / MV: NEKTON
 
407
Loona 49
S / Brdbg / B / 2002 / V: Landrebell / MV: Argentinus
 
542
Louisiana 171
S / Holst / Schi / 2006 / V: Landos / MV: Acorado I
 
408
Luanda 29
S / Holst / Schi / 2018 / V: Catch / MV: Quinar
 
409
Luano 6
W / Holst / Schi / 2012 / V: Loran / MV: Little Rock Gold
 
410
Lucatoni 23
W / Holst / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Caretino 2 / 104PV15
 
411
Ludwig's Lust 3
W / DSP / F / 2015 / V: Lord Pezi Junior / MV: Cancara
 
412
Luigi 294
W / Holst / B / 2016 / V: Larcon / MV: Carpaccio
 
413
Luigi 302
W / Holst / B / 2018 / V: Loveless / MV: Contender
 
415
Luminara
S / Holst / B / 2018 / V: Unlimited / MV: Carinjo
 
416
Lustig 49
W / Holst / B / 2005 / V: Lavall I / MV: Logan
 
417
Lysanto 10
W / Holst / B / 2016 / V: Lyjanero / MV: NEKTON
 
M - Pferdename / KNR
418
MacGyver 4
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Calandro (ex Cebulon Blanc)
 
419
Mahalo 3
W / Holst / Db / 2018 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Contendro I
 
420
Mai-Girl
S / BSche / 2014 / MV: Tequilla
 
421
Marcello RF
W / OS / Schi / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: Carano
 
422
Marit H.M.
S / KWPN / Schi / 2017 / V: Inaico VDL / MV: Campbell VDL / 107OK16
 
423
Mausi ZBK
S / DR / Palom / 2014 / V: FS Don't Worry / MV: Monsun N
 
424
Mc Gee 2
S / Holst / B / 2008 / V: Talkative xx / MV: Carano
 
425
Melbourne RF
H / Holst / F / 2017 / V: Manchester van't Paradijs / MV: For Pleasure
 
426
Million Hearts
H / Holst / Db / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Cash and Carry
 
427
Million's Milka
S / Holst / B / 2018 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Canturo
 
428
Minnie mouse 7
S / DR / B / 2018 / V: Niskalla / MV: Dublin N
 
429
Mississippi 49
S / PiPo / R / 2016 / V: Magic O / MV: Van Gogh
 
430
Mister Twister Junior
H / DR / Falbe / 2017 / V: Match Point / MV: Centurion
 
431
Mitch 37
W / Holst / Schi / 2014 / V: Mylord Carthago / MV: Landos / 107RB07
 
432
Monteverdi K
W / Holst / B / 2017 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Calvados II
 
433
Monthanno PS
W / OS / F / 2016 / V: Messenger / MV: Conthargos
 
434
Most Wanted 5
H / KWPN / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Calvaro Z
 
435
Mr. Cash
W / Holst / B / 2018 / V: Million Dollar (Million Dollar / MV: Liostro
 
436
My Diacco PS
W / OS / B / 2017 / V: Messenger / MV: Diarado
 
N - Pferdename / KNR
437
Nanny 45
S / Hafl. / F / 1998 / V: Acapulco / MV: Almwind
 
438
Nekton's Nonstop
W / Holst / B / 2010 / V: NEKTON / MV: Coronado / 106PW11
 
439
Neugeschwents Jessica
S / Holst / F / 2016 / V: Kannan / MV: Calido I
 
440
Neugschwents Con Cleo
S / OS / B / 2016 / V: Conthargos / MV: Caretano Z
 
441
Neugschwents Contex
H / OS / B / 2013 / V: Contendro I / MV: Alexis Z / 106LV09
 
442
Neugschwents Loretta
S / OS / F / 2015 / V: Carembar de Muze / MV: Diarado / 107TS07
 
443
Nordstar 9
H / DR / B / 2018 / V: Niskalla / MV: Magnum
 
444
Nudenios Casbar
W / Holst / Schi / 2017 / V: Numero Uno / MV: Cardenio
 
O - Pferdename / KNR
445
Omichel
H / Dt.Pf / B / 2012 / V: Only / MV: Guenzel
 
P - Pferdename / KNR
446
Paris AEG
S / BWP / Df / 2015 / V: Gaultier VDL / MV: Esprilio / 107ZA64
 
447
Paul Cool
W / DR / F / 2018 / V: Niskalla / MV: Casall
 
448
Paula's Dream
W / Holst / Schi / 2012 / V: Diarado / MV: Corrado I / 107ZK65
 
449
Paula`s Duke
W / Holst / B / 2016 / V: Diarado / MV: Corrado I
 
450
Paula`s Isabella
S / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Lord
 
451
Paulchen Panther 15
H / DR / F / 2018 / V: Pinocchio S.W. / MV: Chantre B
 
452
Pelle 32
W / R / 2003 / 105TV16
 
453
Peperonie
S / Old / B / 2010 / V: Sergeant Pepper I / MV: Fleurop
 
454
Petit Dechantee
S / DR / F / 2011 / V: FS Chambertin / MV: Monte Christo
 
539
Pinot Karthago
H / Trak. / B / 2017 / V: Karl Lagerfeld / MV: Leonardo da Vinci AA
 
455
Pyrmont's Picasso
H / DR / B / 2006 / V: Pink Floyd / MV: Merlin
 
Q - Pferdename / KNR
456
Q-Couleur
S / Holst / Db / 2010 / V: Quintero / MV: Calypso IV / 106BC90
 
457
Quadera
S / Holst / Schi / 2011 / V: Quadros / MV: Contendro I / 107JU18
 
458
Quadro 23
H / Holst / B / 2011 / V: Quadros / MV: Caretino 2 / 105WN75
 
459
Quadro 29
W / Holst / Db / 2017 / V: Quibery / MV: NEKTON
 
460
Quanja 4
S / Holst / B / 2017 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Cascadello I
 
461
Quaprice de Trebox
W / Grpf.o.R / F / 2016 / V: Quickly de Kreisker / MV: Baloubet du Rouet
 
462
Quarrel
W / Holst / B / 2017 / V: Quibery / MV: Cash and Carry
 
463
Quaterback's lüdde Killepitsch
S / Holst / Df / 2018 / V: Quaterback / MV: Aljano
 
464
Quel Rêve
W / Holst / B / 2018 / V: Quiwi Dream / MV: Com Air I
 
465
Quiara 13
S / Holst / Schwb / 2016 / V: Quiran / MV: Lorentin I / 107TV46
 
466
Quiara W
S / Holst / Schi / 2016 / V: Quiran / MV: Calido I
 
467
Quidditch 47
W / Holst / F / 2016 / V: Quiran / MV: Colman
 
468
Quinly 3
S / Holst / B / 2018 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Acodetto I
 
469
Quintana 116
S / DSP / B / 2017 / V: Quibery / MV: Lordanos
 
543
Quintana W 3
S / Holst / B / 2017 / V: Quarz / MV: Coriano 4 / 107MY82
 
470
Quintano 71
W / Holst / B / 2018 / V: Quiran / MV: Carpaccio
 
471
Quintessa 28
S / Hann / B / 2009 / V: Quintender / MV: Ginsberg / 106PD20
 
472
Quinto 103
H / Holst / Db / 2016 / V: Quiran / MV: Colman
 
R - Pferdename / KNR
473
Raabjergs Gazella
S / Grpf.o.R / F / 2016
 
474
Rainbow Lilly
S / NRPS / Schi / 2007 / V: Romantico II / MV: Jasper
 
475
Randana
S / Holst / B / 2008 / V: Landos / MV: Landzauber
 
476
Red Roy
W / DR / F / 2018 / V: Rob Roy van het Klavertje / MV: Yorkin Come Lucky
 
477
Risico 6
S / Holst / B / 2013 / V: Riscal / MV: Caretino 2
 
478
Rocky Balboa Q
W / Westf / F / 2006 / V: Rüter / MV: Potsdam / 103YD71
 
479
Romolus 34
W / Grpf.o.R / Db / 2014
 
S - Pferdename / KNR
480
Samur von Whitemoon
W / CH.Wb / F / 2018 / V: I'm Special de Muze / MV: Calando II
 
481
Santiano 49
H / Holst / Schwb / 2015 / V: Somersby / MV: Quintero
 
482
Santos 873
H / Holst / Db / 2016 / V: Somersby / MV: Quintero
 
483
Sera II DC
S / BWP / B / 2018 / V: By Ceira d'Ick / MV: Nabab de Reve
 
484
Silas 250
W / Pony o.R / B / 2017
 
485
Sky Way
W / Ita.W / Schi / 2009 / V: S.M. Illinois / MV: Lustling M / 105IB30
 
486
Smilla K 3
S / Holst / B / 2016 / V: Sandro Boy / MV: Cristo
 
487
Socke 71
H / Holst / B / 2013 / V: Stakkato / MV: Caretino 2 / 106MN92
 
488
Sommerlands Ceke
S / DR / B / 2017 / V: Grenzhoehes My Fireball / MV: Constantin
 
489
Soniador 2
S / Hann / F / 2010 / V: Stakko / MV: Argentinus / 107JG12
 
490
Sööte Deern
S / Holst / B / 2011 / V: Cassini I / MV: Contender / 106WK01
 
491
Speak to me
W / Bay / B / 2013 / V: Shouppydam des Horts / MV: Asi / 106JA65
 
492
Speedy 469
W / DR / Schi / 2016 / V: Del Piero / MV: Calido I
 
493
Spiderman RF
H / OS / B / 2018 / V: I'm Special de Muze / MV: Cassini II
 
494
Starfighter PD
W / Holst / Schwb / 2015 / V: Stakkato / MV: Coriander / 107US58
 
495
Südwind's Ciganello
W / Holst / B / 2011 / V: Clarimo / MV: Chalan / 105LR51
 
496
Südwinds Big Bang
W / Holst / B / 2016 / V: Dinken / MV: Calato
 
497
Südwinds Pennylane
S / OS / Db / 2017 / V: Cordolensky / MV: Calido I
 
498
Südwinds Poppy Brown
S / OS / B / 2017 / V: Cordolensky / MV: Canstakko
 
T - Pferdename / KNR
500
Tequila Sunrise 71
S / Grpf.o.R / B / 2011 / 107YD52
 
501
Titus Talou
W / Holst / B / 2015 / V: Taloubet Z (Taloubet K) / MV: Cassini I
 
502
Twilight 44
W / Grpf.o.R / F / 2015
 
U - Pferdename / KNR
503
Ucky Touch
S / Westf / B / 2018 / V: United Touch S / MV: Calvador
 
504
Ufo 27
W / Holst / F / 2017 / V: Unikato / MV: Casall
 
505
Uganda 43
S / OS / Df / 2015 / V: Udarco van Overis / MV: Concreto
 
506
Ulpius
H / Holst / Schi / 2017 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Caretino 2
 
507
Una Donna K
S / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Leonce
 
508
United Dream 3
S / Holst / B / 2004 / V: Castellini / MV: Caretino 2
 
509
Unox 6
H / Holst / B / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Caretino 2 / 107LA75
 
510
Ups Z
W / Z.Rpf / B / 2015 / V: Ultimo / MV: Calvaro Z / 107CD33
 
511
Urano J
W / Holst / B / 2018 / V: Unlimited / MV: New Time
 
512
Urasco
H / Holst / B / 2015 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Caretino 2
 
513
Usa 12
S / Holst / Schi / 2004 / V: Colman / MV: Cor de la Bryere
 
V - Pferdename / KNR
514
Valentin S 3
W / Holst / B / 2014 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Chambertin
 
515
Valmaro
H / Holst / B / 2018 / V: Van Gogh / MV: Colman
 
516
Van der Vaart R
W / Hann / B / 2013 / V: Van Helsing / MV: Hinault / 107XO84
 
517
Van Helbing G
W / Holst / Db / 2017 / V: Van Gogh / MV: Colman
 
519
Varrant
W / OS / B / 2017 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Seidon
 
520
Vigado
H / Holst / Df / 2018 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Quo Vados I
 
521
Viognier SJ
S / Holst / Schi / 2017 / V: Colman / MV: Cristo
 
522
Viola 307
S / Holst / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Quo Vados I / 107WR21
 
523
Viscolan
W / OS / Db / 2018 / V: Viscount / MV: Coriolan
 
525
Vroni S
S / Hann / B / 2012 / V: Valentino / MV: Calypso II / 106ED04
 
W - Pferdename / KNR
526
Wake up Waikiki
S / Holst / B / 2009 / V: Larimar / MV: Concerto II
 
527
Wanskjaerf Ixy
H / Holst / Db / 2018 / V: I'm Special de Muze / MV: Caretino 2
 
528
Wanskjaers Iowa
S / Holst / Df / 2018 / V: I'm Special de Muze / MV: Cormint
 
529
Winnetou 1028
H / Holst / F / 2017 / V: Harley VDL / MV: Kannan / 107WR28
 
Z - Pferdename / KNR
530
Zaire 25
S / OS / Db / 2013 / V: Zambesi / MV: Argentinus
 
531
Zapzarap Z
W / Z.Rpf / F / 2014 / V: Zinedine / MV: Lavaletto / 106XS23
 
532
Zeppelin 27
W / Holst / B / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Calando I
 
533
Zilia D
S / Holst / Schi / 2007 / V: Corland (DK: Corlando) / MV: Mytens xx / 104AU99
 
534
Zirocca Blue NM
S / DSP / Schi / 2017 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Furioso II
 
535
Zöthen's Trendline
W / DR / 2016 / V: Trendsetter / MV: Coelenhage's Let's Be The Best
 
536
Zucceros
W / Holst / Schi / 2016 / V: Zuccero / MV: Canturo / 107ZZ07