Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 117 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Name des Pferdes / Kopfnummer
0001
Accardi 5
W / F / 2015 / V: Avaldi / MV: Aachen
 
0003
Angel 266
W / Db / 2008
 
B - Name des Pferdes / Kopfnummer
0004
Balia- K
S / F / 2018 / V: Standard / MV: Mailänder
 
0006
Benno ZZ
W / Schi / 2019 / V: Iharos-118 Vagany
 
0007
Boy 270
W / F / 2006
 
008
Buenos Dias 5
W / Westf / B / 2012 / V: Belissimo M / MV: De Niro
 
C - Name des Pferdes / Kopfnummer
0009
Candu
W / Db / 2018 / V: Cadett / MV: Ellington (Eliot)
 
0011
Captuer
H / Db / 2019 / V: Cadett / MV: Geronimo
 
0012
Carlo 552
W / Df / 2008 / V: Chardas / MV: Elferink's Wally
 
0013
Casper Jack Punkt
W / FSche / 2008
 
014
Cleopatra 282
S / DR / Bsk / 2012 / V: FS Champion de Luxe / MV: Discovery AA / 108GM53
 
0015
Cleopatra 285
S / BSche / 2008
 
0016
Colorado 254
W / Db / 2016 / V: Lomansheide Brent / MV: Kantje's Ronaldo
 
0017
Copyright 10
S / FSchi / 2001 / V: Discovery AA / MV: Radmont Tarquin
 
D - Name des Pferdes / Kopfnummer
019
Dakar 143
H / Hann / Db / 2007 / V: Don Bosco / MV: Acapulco
 
0021
Day Dream 110
W / Palom / 2016 / V: Danny Gold / MV: Golden Dancer
 
0022
Dobby Deluxe 4
W / Db / 2019 / V: Don Martillo / MV: Franziskus
 
0023
Don Camillo 270
W / R / 2009 / V: Tres Bien van Stal Wilcas / MV: Charmeur van de Bloemhof
 
023
Don Camillo 270
W / Shet / R / 2009 / V: Tres Bien van Stal Wilcas / MV: Charmeur van de Bloemhof
 
0024
Donna Klara 17
S / F / 2015 / V: Dance Star AT / MV: Vivaldi
 
0025
Donnerwetter's golden Fenia
S / Palom / 2010 / V: Donnerwetter / MV: Lucky Strike
 
E - Name des Pferdes / Kopfnummer
0027
Einstein 195
W / R / 2014 / V: Earl / MV: Edelfalk
 
0028
Elano 33
W / F / 2006 / V: Elbling / MV: Colombo / 105WO45
 
0029
Elea 18
W / B / 2009 / V: Spielberg / MV: Amethist
 
0030
Ernesto 79
H / B / 2009 / V: Ehrentanz I / MV: Laurentianer
 
0031
Eske 7
S / Schi / 2005 / V: El Bundy I / MV: Westwall
 
F - Name des Pferdes / Kopfnummer
0032
Ferdi 51
W / F / 2010 / V: Nieuwmoeds Patrick / MV: Make My Day
 
0034
Fiodora 20
S / R / 2010 / V: Wesly v. Geldersoord / MV: Shadow van Drieoka
 
035
Frankenbach Pageboy
H / Pony o.R / F / 2014 / V: Kurbaums Stepper / MV: Principal Boy
 
0035
Frankenbach Pageboy
H / F / 2014 / V: Kurbaums Stepper / MV: Principal Boy
 
036
Fritz 729
W / Wel.A / B / 2013 / V: Flower Midnight / MV: Wyedean Deodar
 
0036
Fritz 729
W / B / 2013 / V: Flower Midnight / MV: Wyedean Deodar
 
0037
Frizzantino 25
W / Falbe / 2009 / V: Leybuchts Vivaldi / MV: Rhydyfelin Squire
 
0038
Funkenprinz DB
H / Schwb / 2017 / V: For Romance I / MV: De Niro
 
G - Name des Pferdes / Kopfnummer
0039
Garant 265
W / B / 2006 / V: Gerling / MV: Erbe / 106JY72
 
0040
Great Idea - L
S / 2017 / V: Whisky vom Eichenhof / MV: Valentino v.d. Veldhoeve
 
H - Name des Pferdes / Kopfnummer
0041
Heline 3
S / Hlf / 2017 / V: Borneo du Vernois / MV: Igor
 
0043
Hesselteichs Don Cremello
W / Creme / 2008 / V: Donnerwetter / MV: Hamrik's Golden Arak
 
0044
Highway 33
W / F / 2012 / V: Hornet / MV: Nino F.W. / 105RU42
 
0045
HP Maximiliaan
W / F / 2008 / V: Duffelt's Max / MV: Forlan Tomboy
 
0046
Humphry 19
W / R / 2012 / V: Special D / MV: Plain's Liberator
 
I - Name des Pferdes / Kopfnummer
0047
Inferno S
W / B / 2018 / V: Indian Rock / MV: Sandro Song / 108OT00
 
K - Name des Pferdes / Kopfnummer
0048
Kadanz 5
W / Palom / 2016 / V: Desperado / MV: Klein Roderijs Cocktail
 
0049
Kador
W / F / 2006 / V: Kaiserstolz / MV: Domiro
 
0050
Kreutzhorst's Pennylain
S / F / 2009 / V: Rondeels Mac / MV: Forlan Tomboy
 
L - Name des Pferdes / Kopfnummer
0052
Lisa 1278
S / FSche / 2009 / V: Norbert v.d.Hoofdweg / MV: Dauphin
 
0053
Lucy vom Lauwilberg
S / B / 2018 / V: Libero / MV: Hermitage
 
M - Name des Pferdes / Kopfnummer
0054
Madison 73
S / B / 2012
 
0057
Merlin 1020
W / BSche / 2001
 
N - Name des Pferdes / Kopfnummer
060
Nando K
W / Hafl. / F / 2012 / V: Nytos W / MV: Mailänder
 
0060
Nando K
W / F / 2012 / V: Nytos W / MV: Mailänder
 
0061
Nele 162
S / F / 2013 / V: Nebos II / MV: Santos
 
0062
Nelle 2
S / F / 2008 / V: Nebos I / MV: Nebos I
 
0063
Nerio v.d. Alloyse Hoeve
W / R / 2019 / V: Levi van de Schaapshoeve / MV: Walter van't Kleine Weitje
 
064
Nobelkönig 2
W / Hafl. / F / 2011 / V: Nevitano I / MV: Waldess
 
0064
Nobelkönig 2
W / F / 2011 / V: Nevitano I / MV: Waldess
 
O - Name des Pferdes / Kopfnummer
065
Olly 32
W / Fjord / HlbFa / 2004 / V: Orkus (Oskar) / MV: Ginger
 
0065
Olly 32
W / HlbFa / 2004 / V: Orkus (Oskar) / MV: Ginger
 
066
Oscar 57
W / FSche / 2001
 
P - Name des Pferdes / Kopfnummer
068
Pepone 53
W / Shet / R / 2009 / V: Tres Bien van Stal Wilcas / MV: Asterix van Dorpzicht
 
0068
Pepone 53
W / R / 2009 / V: Tres Bien van Stal Wilcas / MV: Asterix van Dorpzicht
 
069
Peter Pan 161
H / Pony o.R / FSche / 2005
 
0069
Peter Pan 161
H / FSche / 2005
 
R - Name des Pferdes / Kopfnummer
070
Rico 664
W / Shet / R / 2001 / V: Iwan van de Tienmatsweg / MV: Balade van de Römer
 
071
Rodin 31
W / Westf / Db / 2005 / V: Rockwell / MV: Casaretto
 
0071
Rodin 31
W / Db / 2005 / V: Rockwell / MV: Casaretto
 
072
Rowdy 86
W / Dartm / B / 2016 / V: Samba / MV: Oak Tree Jolly Star Jumper
 
073
Rubian
W / Shet / R / 2001 / V: Levi van de Schaapshoeve / MV: Nero van de Olde Maten
 
S - Name des Pferdes / Kopfnummer
0074
Sam 1156
W / Db / 2015 / V: Smart / MV: Don Cardinale
 
074
Sam 1156
W / CH.Wb / Db / 2015 / V: Smart / MV: Don Cardinale
 
075
Sam 851
H / ShMin / Schwb / 2002 / V: Lorbas / MV: Eddi
 
076
San Laya
S / Hann / Db / 2007 / V: San Remo / MV: Lion
 
0076
San Laya
S / Db / 2007 / V: San Remo / MV: Lion
 
0077
Schässdäng
S / HlbFa / 2016 / V: Bram / MV: Ilmar
 
077
Schässdäng
S / Fjord / HlbFa / 2016 / V: Bram / MV: Ilmar
 
0078
Schneewittchen 350
S / Db / 2016
 
078
Schneewittchen 350
S / Db / 2016
 
0080
Simba 208
W / B / 2015 / V: Sarotti Mocca-Sahne / MV: Fabriano
 
080
Simba 208
W / Hann / B / 2015 / V: Sarotti Mocca-Sahne / MV: Fabriano
 
0081
Smidshoeve's Jasmine
S / B / 2018 / V: Numerus Clausus / MV: Orchard Red Prince
 
081
Smidshoeve's Jasmine
S / Welsh / B / 2018 / V: Numerus Clausus / MV: Orchard Red Prince
 
0082
Sonnenspiel BG
S / F / 2007 / V: Santana / MV: Almbube
 
082
Sonnenspiel BG
S / Hafl. / F / 2007 / V: Santana / MV: Almbube
 
083
Starlight Karino
W / RSche / 2003
 
0083
Starlight Karino
W / RSche / 2003
 
084
Stella 1167
S / Hafl. / F / 2018 / V: Sternblick / MV: Augartner
 
0084
Stella 1167
S / F / 2018 / V: Sternblick / MV: Augartner
 
085
Stiena 5
S / EHafl / F / 2018 / V: Stanley Gold C. / MV: Ammersee
 
0085
Stiena 5
S / F / 2018 / V: Stanley Gold C. / MV: Ammersee
 
086
Stina 63
S / Hafl. / FhLH / 2009 / V: Aventurin / MV: Artist
 
087
Stonehenge 2
W / Hafl. / FhLH / 2009 / V: Standschütz / MV: Barrique
 
088
Sun Shine 10
S / Pony o.R / BSche / 2014
 
0088
Sun Shine 10
S / BSche / 2014
 
089
Sunday Express
S / Hann / F / 2014 / V: Stanley / MV: Valentino
 
090
Sunny 1114
S / Fjord / GrauF / 2008 / V: Orkus (Oskar) / MV: Ginger
 
T - Name des Pferdes / Kopfnummer
0091
The Spirit of Mobility
W / Bsk / 2015 / V: The Braes My Mobility / MV: Quincento
 
091
The Spirit of Mobility
W / KlDRpf / Bsk / 2015 / V: The Braes My Mobility / MV: Quincento
 
092
Tillia 3
S / Pol. / B / 2014 / V: Batah / MV: Golem
 
0092
Tillia 3
S / B / 2014 / V: Batah / MV: Golem
 
V - Name des Pferdes / Kopfnummer
0093
Valerio 39
H / B / 2018 / V: Veltin / MV: Lexter
 
093
Valerio 39
H / STSW / B / 2018 / V: Veltin / MV: Lexter
 
094
Vallentino 3
H / Wel.A / Falbe / 2011 / V: Blaenau Vipin / MV: Criccieth Arwr
 
0094
Vallentino 3
H / Falbe / 2011 / V: Blaenau Vipin / MV: Criccieth Arwr
 
095
Vegas VS
W / STSW / B / 2009 / V: Veit / MV: Ellrado / 104UE20
 
0097
Vito ZH
W / B / 2019 / V: Valenzio / MV: Elixier
 
097
Vito ZH
W / STSW / B / 2019 / V: Valenzio / MV: Elixier
 
0098
Vivaldis Championess
S / Schwb / 2016 / V: Vivaldi / MV: Rosenkavalier
 
098
Vivaldis Championess
S / Old / Schwb / 2016 / V: Vivaldi / MV: Rosenkavalier
 
W - Name des Pferdes / Kopfnummer
099
Waldmeister 106
W / Hafl. / F / 2017 / V: Winterzauber / MV: Amadeus
 
0099
Waldmeister 106
W / F / 2017 / V: Winterzauber / MV: Amadeus
 
100
Wienyleen
S / Shet / R / 2005 / V: Hubo van Poelzicht / MV: Mustang v.Bunswaard
 
0100
Wienyleen
S / R / 2005 / V: Hubo van Poelzicht / MV: Mustang v.Bunswaard
 
0101
Willi 410
W / B / 2015 / V: Bento / MV: Ysselvliedt's Sven
 
101
Willi 410
W / Wel.A / B / 2015 / V: Bento / MV: Ysselvliedt's Sven
 
102
Wolf's Jan M
W / DR / RSchi / 2009 / V: Wolf's Moritz V / MV: Jambo / 104UV02
 
0102
Wolf's Jan M
W / RSchi / 2009 / V: Wolf's Moritz V / MV: Jambo / 104UV02
 
103
Wolf`s Luise
S / Dt.Pf / R / 2015 / V: Harcap / MV: Hak II