Huidige deelnemerslijst
Alle deelnemers voor wie een startbericht of resultaat is geüpload, worden hier vermeld. De directory bevat momenteel 104 deelnemers.
D - Name des Teilnehmers
Pferde
BEL
DERAEDT, Christof
- Name des Teilnehmers
Pferde
,
63 Viva La Vida Z PRF 01
27 Qatar van 't Paradijs PRF 01 03
25 Dejan HMD PRF 02
81 Chapper PRF 02
110 Oscar CG PRF 03
82 Fides du Mas Garnier PRF 03
141 Cherkasy D Z PRF 03
62 Kiran van het schaeck Z PRF 04
,
62 Kiran van het schaeck Z PRF 01
51 Constantino van't Ravennest PRF 01
26 Quirinus van 't Ravennest PRF 01
2 Cuckoo v/d Kattevennen PRF 01
74 Cor vd Kattevennen Z PRF 02
116 Caligula vd Kattevennen Z PRF 03
,
61 Piper vd Heffinck PRF 01
104 Odarco van het Schaeck PRF 03
133 O'Neill van't Eigenlo PRF 03
,
60 Gimondi Van Eeckelghem Z PRF 01
106 Otello PRF 03
108 Otard van 't Roosakker PRF 03
137 Oliver Obolensky PRF 03
150 Igelo PRF 04
74 Cor vd Kattevennen Z PRF 04
,
59 Calasco van de Helle PRF 01
124 Orak D'hamwyck PRF 02
,
58 Ecuador Dw Z PRF 01
49 Quatre Mai-L PRF 01
19 Thio van T&L PRF 01
97 Picasso Van De Veldstraat PRF 02
,
188 Sir Grand Cru PRF 01
48 Sir Grand Cru PRF 01
18 Grand Amour PRF 01
61 Piper vd Heffinck PRF 03
,
57 Fuhrer de Maugré PRF 01
47 Quicksilver C PRF 01
17 Dorian Grey BR Z PRF 01
53 Bullseye 111 Z PRF 02
164 Hamilton ex Bart 111 Z PRF 02
101 Quantico S.G.H. PRF 02
76 Petit Cornet v/d Rostal PRF 02
126 Obama C PRF 03
105 Oscar Van Spieveld PRF 03
,
56 Alejandro Z PRF 01
22 Energy Van't Breezerhof PRF 01
,
55 Palermo van het Lambroeck PRF 01
44 Qanthago Van 't Huka PRF 01
,
54 Parfait van het Schaeck PRF 01
42 Burberry DK T&L z PRF 01
,
53 Bullseye 111 Z PRF 01
36 Look-o-Look Z PRF 01
,
52 Perseus de Muze PRF 01
31 Cornet's King PRF 01
111 Orleans Van De Kruishoeve PRF 03
29 Special Cera Du Maillet Z PRF 03
142 Cilanto Xc Z PRF 03
,
50 Secret Treasure PRF 01
25 Dejan HMD PRF 01
1 Thunder Boy van 't laar PRF 01
62 Kiran van het schaeck Z PRF 02
104 Odarco van het Schaeck PRF 03
135 Obama de la Liniere PRF 03
,
46 Cascalido PRF 01
99 Kalle PRF 02
113 Jorlan PRF 03
,
45 Cornetico van 't Hooghof Z PRF 01
,
43 Cas VH Gebergte Z PRF 01
,
41 Liberté La Cita Z PRF 01
,
40 Hannibal van de Kromsteeg Z PRF 01
10 Dowan van de Vosberg Z PRF 01
,
39 CUBA LIBRE van Paemel Z PRF 01
9 Costello T Z PRF 01
109 Iago Des Peupliers PRF 03
73 Pomme Bleu PRF 03
140 Balouto Van Paemel Z PRF 03
,
38 Quito de Mariposa PRF 01
8 Qartoon De Muze PRF 01
77 Prestige vh Kluizebos PRF 02
54 Parfait van het Schaeck PRF 02
126 Obama C PRF 02
102 Cazan van het Schaeck Z PRF 02
,
37 Qupido H PRF 01
,
35 Charisto vd heffinck PRF 01
,
34 Q'chacco Blue Van Essene PRF 01
138 Airforce SBK Z PRF 02
100 Petrossian Bc PRF 02
70 Pegase Van 't Ruytershof PRF 02
109 Iago Des Peupliers PRF 03
129 Omano BC PRF 03
,
33 Hocus Pocus 111 Z PRF 01
3 Quick Obelynsky PRF 01
67 Dollars for ever 111 Z PRF 02
,
32 Qornet Vd Bisschop PRF 01
139 Oscar the Homage PRF 02
,
30 Quilepo van de Helle PRF 01
59 Calasco van de Helle PRF 02
89 Ascot van de Helle PRF 02
,
29 Special Cera Du Maillet Z PRF 01
,
28 Qualoubet Van't Zorgvliet PRF 01
107 Opium VD Middelstede PRF 03
2 Cuckoo v/d Kattevennen PRF 03
138 Airforce SBK Z PRF 03
147 Newton van't Zorgvliet PRF 04
101 Quantico S.G.H. PRF 04
,
24 Quilano vd D&D Hoeve PRF 01
,
23 Carlsberg jg z PRF 01
,
21 Quaprice JW PRF 01
,
20 Latif II S PRF 01
,
16 El Nino Bull's Eye Z PRF 01
58 Ecuador Dw Z PRF 02
88 Crixus Dela Manzana Z PRF 02
,
15 Commander HK Z PRF 01
52 Perseus de Muze PRF 02 03
85 Perte totale de Res Nova PRF 02
18 Grand Amour PRF 02
134 Bajrang PRF 02
103 Cannelloni PRF 02
131 Eames De Hus PRF 03
186 New Star Quality PRF 04
68 Pistoia Du Bois PRF 02
,
14 Lord Pleasure C PRF 01
87 Impress-K Van 't Kattenheye Z PRF 02
152 Nono VD Withoeve PRF 04
,
13 Daily Magic Z PRF 01
,
12 Quickly de Casall 1919 Z PRF 01
,
11 oak grove's heartthrob PRF 01
,
7 Knock Out PRF 01
,
6 Quality Gold van het Farasohof PRF 01
,
5 Quick Gin De Brandegem PRF 01
,
4 Qannando B & V PRF 01
,
63 Viva La Vida Z PRF 02
,
61 Piper vd Heffinck PRF 02
,
60 Gimondi Van Eeckelghem Z PRF 02
67 Dollars for ever 111 Z PRF 02
90 Bless you PRF 02
,
57 Fuhrer de Maugré PRF 02
,
56 Alejandro Z PRF 02
,
55 Palermo van het Lambroeck PRF 02
,
7 Knock Out PRF 02
,
158 Elfra Van Beek Z PRF 02
,
24 Quilano vd D&D Hoeve PRF 02
95 Cello vd Bisschop Z PRF 02
65 Pessoa vd Bisschop PRF 02
,
76 Petit Cornet v/d Rostal PRF 02
102 Cazan van het Schaeck Z PRF 04
,
87 Impress-K Van 't Kattenheye Z PRF 02
84 Kannem J.a.z PRF 02
,
133 O'Neill van't Eigenlo PRF 02
75 Perte Totale ED PRF 02
,
144 Elon Van Beek Z PRF 02
86 Pickup de Rase PRF 02
,
147 Newton van't Zorgvliet PRF 02
91 Pim de Vinck PRF 02
,
131 Eames De Hus PRF 02
64 Pepper vd Bisschop PRF 02
,
28 Qualoubet Van't Zorgvliet PRF 02
,
85 Perte totale de Res Nova PRF 02
69 Jurassic du Grand Moustier PRF 02
,
65 Pessoa vd Bisschop PRF 02
96 Fortune R Z PRF 02
,
128 Elfra Van Beek Z PRF 02
79 Pegasus v/h Maarlo PRF 02
,
130 Foncetti V.D Heffinck PRF 02
,
136 Oxygene du Marais DD PRF 02
119 Offecier van de Pereboom PRF 03
107 Opium VD Middelstede PRF 03
92 Peter-Pan PRF 02
,
63 Viva La Vida Z PRF 02
82 Fides du Mas Garnier PRF 02
,
145 Ne - President Van Koekshof PRF 02
83 Piece Of Cake M PRF 02
,
98 Jack v't Plutoniahof PRF 02
,
94 Jasco du Bourbecq PRF 02
127 Touardo Blue Z PRF 03
185 Nector Vd Bisschop PRF 03
,
93 Jaloubet des Peupliers PRF 02
,
84 Kannem J.a.z PRF 02
,
81 Chapper PRF 02
80 Jazzy des Dames PRF 02
,
78 Pallieter V/D N.Ranch PRF 02
123 Classic Gentleman Z PRF 02
64 Pepper vd Bisschop PRF 03
130 Foncetti V.D Heffinck PRF 03
75 Perte Totale ED PRF 04
,
73 Pomme Bleu PRF 02
,
72 Panter jvh PRF 02
,
71 Demerald R Z PRF 02
151 Nero De Semilly N. PRF 04
99 Kalle PRF 04
,
66 Junior Du Seigneur PRF 02
,
128 Elfra Van Beek Z PRF 03
56 Alejandro Z PRF 03
148 I am Codex PRF 04
144 Elon Van Beek Z PRF 04
21 Quaprice JW PRF 04
72 Panter jvh PRF 04
57 Fuhrer de Maugré PRF 04
153 Casago II PRF 04
,
125 Ozark Vd Bisschop PRF 03
119 Offecier van de Pereboom PRF 03
,
124 Orak D'hamwyck PRF 03
111 Orleans Van De Kruishoeve PRF 03
,
123 Classic Gentleman Z PRF 03
,
122 Diamant Van 't Coseveld Z PRF 03
,
121 Ermitage Kalone PRF 03
60 Gimondi Van Eeckelghem Z PRF 03
,
120 Calvino II De Nyze Z PRF 03
17 Dorian Grey BR Z PRF 03
,
118 Cuzano Z PRF 03
,
117 Bingo Z PRF 03
8 Qartoon De Muze PRF 03
,
115 Ollister du Lys PRF 03
,
114 Bilbo M&O Z PRF 03
,
112 cancellara VDM z PRF 03
106 Otello PRF 03
143 Of Passion Van Den Dael PRF 03
,
108 Otard van 't Roosakker PRF 03
116 Caligula vd Kattevennen Z PRF 03
139 Oscar the Homage PRF 03
,
105 Oscar Van Spieveld PRF 03
114 Bilbo M&O Z PRF 03
136 Oxygene du Marais DD PRF 03
,
69 Jurassic du Grand Moustier PRF 03
,
43 Cas VH Gebergte Z PRF 03
,
83 Piece Of Cake M PRF 03
132 Jubel's Mumbo PRF 03
,
5 Quick Gin De Brandegem PRF 03
134 Bajrang PRF 03
,
77 Prestige vh Kluizebos PRF 03
,
149 New Star Quality PRF 04
100 Petrossian Bc PRF 04
,
146 Etoile van de Neerheide Z PRF 04
,
145 Ne - President Van Koekshof PRF 04
97 Picasso Van De Veldstraat PRF 04
,
98 Jack v't Plutoniahof PRF 04
,
96 Fortune R Z PRF 04
,
14 Lord Pleasure C PRF 04
,
95 Cello vd Bisschop Z PRF 04
,
191 Jack van t Plutoniahof PRF 02
94 Jasco du Bourbecq PRF 04