Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 82 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0084
Alessa F
S / W³rtt / B / 2007 / V: Acordelli / MV: Legendär I
 
0002
Aprilia 8
S / Bay / B / 2010 / V: Acordelli / MV: Mondrian xx
 
B - Pferdename / KNR
0004
Balduin le Beau
W / Hann / B / 2012 / V: Bonifatius / MV: Weltmeyer
 
0005
Ben Barcley
W / Westf / B / 2013 / V: Belissimo M / MV: Lefevre
 
0006
Benicita TB
S / Old / B / 2013 / V: Benicio / MV: French Kiss
 
0007
Big Daddy's Boy
H / DR / B / 2014 / V: Big Dresscode / MV: Chantre B
 
0008
Bloemfontein
W / Hann / B / 2010 / V: Bonifatius / MV: Arogno
 
0009
Bon Bonheur 3
W / Hann / B / 2013 / V: Bon Bravour / MV: Bonheur
 
0010
Brasilia 24
S / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: Brentano II
 
0011
Burberry London
W / Hann / F / 2006 / V: Brentano II / MV: Lungau
 
0012
Butterfly Effect RS
H / Old / Db / 2013 / V: Belissimo M / MV: Don Larino
 
C - Pferdename / KNR
0013
Calamity Jane 21
S / W³rtt / B / 2013 / V: Chequille / MV: Carolus I
 
0014
Carlos 719
W / Holst / Db / 2009 / V: Carlos DZ / MV: Latus II
 
0015
Chacco de Luxe
W / DR / Falbe / 2011 / V: FS Champion de Luxe / MV: Kaiser As
 
0016
Chili 39
S / W³rtt / Db / 2007 / V: Colander / MV: Rio Branco
 
0017
Conetti 2
W / Old / B / 2003 / V: Cartier / MV: Pik Noir
 
0018
Contino Blu
W / W³rtt / B / 2010 / V: Chamiro / MV: Lancino de L
 
D - Pferdename / KNR
0019
Daintree 5
S / DSP / Db / 2015 / V: Diamond Hit / MV: Heraldik xx
 
0020
Daphne Deluxe
S / Hann / Db / 2015 / V: Dauphin / MV: Fidertanz
 
0021
Daria 125
S / DR / F / 2013 / V: FS Don't Worry / MV: Solon AA
 
0022
Dark Diamond 47
W / Westf / Db / 2009 / V: De Niro / MV: Hofrat
 
0023
Delgardo 17
W / Hann / B / 2009 / V: Dancier / MV: Hohenstein
 
0024
Denver 234
W / Hann / R / 2010 / V: Desperados / MV: Rohdiamant
 
0025
Desperaux
W / Old / Df / 2006 / V: Dimaggio / MV: Corlando
 
0026
Desperaux 5
W / Hann / R / 2015 / V: Don Index / MV: Hohenstein
 
0027
Diaphaneity Darling K
S / Hann / F / 2011 / V: Danone I / MV: Don Frederico
 
0028
Dodo 54
S / Rhld / F / 2008 / V: Danone I / MV: Donnerschlag
 
0029
Don Davignon 2
W / Westf / F / 2012 / V: Don Juan de Hus / MV: Davignon I
 
0030
Don Emilio B
W / W³rtt / B / 2007 / V: Dolany / MV: Calypso I
 
0031
Don Erich EW
W / W³rtt / B / 2009 / V: Don Diamond / MV: Harvard
 
0032
Don Leon 6
W / Hann / R / 2007 / V: Don Frederico / MV: Hohenstein
 
0033
Don Royal 10
W / DSP / B / 2011 / V: Dressage Royal / MV: Flemmingh
 
0034
Donnerlüttchen 10
S / Hann / B / 2008 / V: Don Frederico / MV: Goethe
 
0035
Dr. Watson 12
W / DR / F / 2012 / V: FS Don't Worry / MV: FS Companiero
 
0036
Dürer 6
H / Hann / R / 2006 / V: Dimaggio / MV: Regazzoni
 
E - Pferdename / KNR
0037
Egalite 12
S / Westf / B / 2014 / V: Escolar / MV: Jazz Time
 
0038
Elitee
S / Trak. / Db / 2001 / V: Heartbreaker / MV: Abisko
 
0039
Eye in the Sky
W / Old / B / 2016 / V: Eye Catcher / MV: Fürst Romancier
 
F - Pferdename / KNR
0040
Fabelhaft 32
H / DSP / B / 2011 / V: Fürstenball / MV: Royal Dance
 
0041
Fabelmann
W / Hann / F / 2010 / V: First Dance / MV: Wolkenstein II
 
0042
Fandango 255
W / Westf / B / 2009 / V: Filius Bedo / MV: Abano
 
0043
Fantasy 102
S / W³rtt / F / 2011 / V: Feuerspiel / MV: Epikur
 
0044
Federwolke 7
S / Rhld / Df / 2013 / V: Franziskus / MV: Sir Donnerhall I
 
0045
Floretto de Lully CH
W / CH.Wb / F / 2008 / V: Florestan I / MV: Gauguin de Lully / 104VG20
 
0046
Fred's Finest
W / Hann / Db / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Argentinus
 
0047
Froschkönig 4
W / W³rtt / B / 2006 / V: Frenchman II / MV: Ländler / 105AY16
 
0048
Fürstenstern 6
H / W³rtt / Schwb / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Sterntänzer
 
G - Pferdename / KNR
0049
Gabbiano 12
W / Hann / Df / 2008 / V: Goldfever II / MV: Walldorf I
 
0050
Gallapagos 2
W / Trak. / B / 2006 / V: Le Rouge / MV: Guter Planet
 
0051
Gigi 83
W / DR / B / 2005 / V: Going East / MV: Valido
 
0052
Golden Dream 67
W / DR / Palom / 2008 / V: Garfield / MV: Bolero
 
0053
Grambambulin
W / W³rtt / Schwb / 2005 / V: Gardez / MV: Ramiroff
 
0054
Granada 312
S / Old / B / 2009 / V: For Compliment / MV: Top of Class
 
0055
Grand Coer 8
W / DR / B / 2013 / V: Golden Challenge H / MV: Mentos
 
H - Pferdename / KNR
0056
Her Man
W / W³rtt / B / 2012 / V: Abendtanz / MV: Kennedy
 
0057
Hidallgo
W / W³rtt / Schwb / 2011 / V: Hochmeister / MV: Enchantee
 
0058
High-Tech 3
W / KWPN / F / 2012 / V: Charmingmood / MV: Democraat
 
I - Pferdename / KNR
0059
Imannero
W / Hann / Df / 2007 / V: Iberio / MV: Der Lenz
 
0060
In Charming
W / Trak. / R / 2011 / V: Buddenbrock / MV: Likoto xx
 
K - Pferdename / KNR
0061
Kings Diamond
W / Hann / Db / 2007 / V: Kaiserkult / MV: Wolkenstein II
 
L - Pferdename / KNR
0062
Lanzano 2
W / DSP / Schi / 2004 / V: Lord Swiss / MV: Parademeister I
 
0063
Leondras
W / Hann / B / 2010 / V: Krack C / MV: Lemon Park
 
0064
Lia Delicia 2
S / DR / Falbe / 2011 / V: Lucky Lao II / MV: Golden Atreju
 
0065
Lissandra
S / Hann / B / 2013 / V: Lissaro / MV: Wolkenstein II
 
0066
Lord Lou 3
W / Bay / Schwb / 2013 / V: Lord Leopold / MV: Fürst Heinrich
 
0067
Lucinda 57
S / Hann / F / 2009 / V: Locksley II / MV: Marlo
 
M - Pferdename / KNR
0068
Maiglöckchen 19
S / Bay / Db / 2011 / V: Lord Leopold / MV: Rivero II
 
N - Pferdename / KNR
0069
Nessaya S
S / DR / Falbe / 2011 / V: Nemax / MV: Dundee Gold
 
0070
Nevado SU
W / PRE / Schi / 2010 / V: Impaciente II / MV: Oficial XXIX
 
0071
Nobleman 8
H / Hann / B / 2015 / V: Don Nobless / MV: Locksley II
 
O - Pferdename / KNR
0072
Orkan 104
W / Lewitz / BSche / 2000 / V: Ontario II / MV: Silvertop's Rubin
 
Q - Pferdename / KNR
0073
Quinn 43
W / Hann / Db / 2012 / V: Quaterhall / MV: Frenchman I
 
R - Pferdename / KNR
0074
Rica 92
S / W³rtt / B / 2006 / V: Royaldik / MV: Ruehmann
 
0075
Rosmarin 9
W / W³rtt / F / 2004 / V: Royaldik / MV: Raphael Son I
 
S - Pferdename / KNR
0076
Sally-Liberty-of-Nature
S / Grpf.o.R / Schwb / 2008
 
0077
Samcro
W / Westf / B / 2010 / V: Son of Cologne / MV: Florestan I
 
0078
Secret Surprise
W / Old / Schwb / 2004 / V: Show Star / MV: Rubinstein I
 
0079
Sincerly
S / W³rtt / B / 2009 / V: Sirtaki / MV: Rubicell
 
0080
Sir Wigglesworth
W / W³rtt / R / 2006 / V: Sir Oldenburg / MV: unbekannt
 
0081
Snap Jet
W / Hann / F / 2016 / V: Sarotti Mocca-Sahne / MV: Solero
 
0082
Stand Up 6
W / Hann / 2008 / V: Stedinger / MV: Ravallo
 
T - Pferdename / KNR
0083
Toscana 137
S / Ita.W / B / 2012 / V: Toulon / MV: Caspar