Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 101 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
001
ACDC 6
S / Pinto / B / 2010 / V: Southern Star / MV: Admiral
 
002
Andiamo 260
W / Trak. / B / 2011 / V: El Greco / MV: Emetyt
 
B - Pferdename / KNR
006
Bijou 432
S / DR / F / 2011 / V: FS Chambertin / MV: Holst.Tamino
 
006
Bijou 432
S / DR / F / 2011 / V: FS Chambertin / MV: Holst.Tamino
 
007
Black Thunder xx 2
W / xx / Db / 2002 / V: Hondo Mondo xx / MV: Solarstern xx / 103UV93
 
007
Black Thunder xx 2
W / xx / Db / 2002 / V: Hondo Mondo xx / MV: Solarstern xx / 103UV93
 
C - Pferdename / KNR
009
Cadamo M
W / Hann / B / 2015 / V: Cadanos / MV: Escudo I
 
009
Cadamo M
W / Hann / B / 2015 / V: Cadanos / MV: Escudo I
 
011
Campino 537
W / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Coriander
 
011
Campino 537
W / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Coriander
 
012
Carla Kolumna 8
S / DR / Schi / 2012 / V: Micky Blue Eye (Montblanc) / MV: Saturn
 
014
Cassanjo
W / Holst / B / 2010 / V: Cassiano / MV: Linaro
 
014
Cassanjo
W / Holst / B / 2010 / V: Cassiano / MV: Linaro
 
017
Cleo 271
S / Holst / Db / 2016 / V: Cassin / MV: Timolino xx
 
017
Cleo 271
S / Holst / Db / 2016 / V: Cassin / MV: Timolino xx
 
018
Coco Dream IP
S / DR / AmbCh / 2014 / V: FS Chambertin / MV: The Braes My Mobility
 
018
Coco Dream IP
S / DR / AmbCh / 2014 / V: FS Chambertin / MV: The Braes My Mobility
 
019
Cosimo 66
H / Holst / B / 2014 / V: Camarque / MV: Painter's Row xx
 
019
Cosimo 66
H / Holst / B / 2014 / V: Camarque / MV: Painter's Row xx
 
022
Cybercowboy
W / Holst / Db / 2008 / V: Candillo / MV: Contender
 
022
Cybercowboy
W / Holst / Db / 2008 / V: Candillo / MV: Contender
 
D - Pferdename / KNR
023
Davy Jones B
W / DR / FFalb / 2013 / V: Dornik B / MV: Geronimo B
 
023
Davy Jones B
W / DR / FFalb / 2013 / V: Dornik B / MV: Geronimo B
 
028
Donna Emilia 6
S / DR / Schi / 2011 / V: Dream of Lord / MV: Mumm
 
028
Donna Emilia 6
S / DR / Schi / 2011 / V: Dream of Lord / MV: Mumm
 
029
Doro Princess J
S / Hann / Df / 2014 / V: Dannebrog / MV: Longchamp
 
029
Doro Princess J
S / Hann / Df / 2014 / V: Dannebrog / MV: Longchamp
 
030
Double You R
S / DR / F / 2007 / V: Danone II / MV: Synod Matthew / 104FN31
 
030
Double You R
S / DR / F / 2007 / V: Danone II / MV: Synod Matthew / 104FN31
 
031
Dutch 17
W / Holst / Db / 2015 / V: Darcodello / MV: Dolany
 
F - Pferdename / KNR
033
Farabelle d' Isigny
S / Old / F / 2013 / V: Stanfour / MV: Landor S
 
097
Fennis Ted xx
W / xx / B / 2006 / V: Posidonas xx / 104BI01
 
097
Fennis Ted xx
W / xx / B / 2006 / V: Posidonas xx / 104BI01
 
035
Freya R 3
S / Holst / B / 2013 / V: Catoki / MV: Contendro I
 
035
Freya R 3
S / Holst / B / 2013 / V: Catoki / MV: Contendro I
 
G - Pferdename / KNR
037
Gaarzer Casimir
H / NF / B / 2016 / V: Koetsiershoeve Cream on Top / MV: Donnatello D.J.
 
037
Gaarzer Casimir
H / NF / B / 2016 / V: Koetsiershoeve Cream on Top / MV: Donnatello D.J.
 
038
Gelia R
S / Holst / B / 2014 / V: Calinello / MV: Calato
 
040
Godi 23
S / Holst / B / 2014 / V: Quarz / MV: Cantus / 107Rf40
 
042
Gustav 319
W / Hann / B / 2012 / V: Grey Top / MV: Salito
 
042
Gustav 319
W / Hann / B / 2012 / V: Grey Top / MV: Salito
 
H - Pferdename / KNR
043
Hamada 4
S / Holst / B / 2015 / V: Cayado / MV: Sunset Boulevard xx
 
043
Hamada 4
S / Holst / B / 2015 / V: Cayado / MV: Sunset Boulevard xx
 
044
Haribo 76
W / Trak. / Db / 2014 / V: Herbstkönig / MV: Special Memories
 
044
Haribo 76
W / Trak. / Db / 2014 / V: Herbstkönig / MV: Special Memories
 
045
Hippo's Sotchi
W / Trak. / B / 2012 / V: Olivander / MV: Blesk
 
045
Hippo's Sotchi
W / Trak. / B / 2012 / V: Olivander / MV: Blesk
 
048
Horseware's Barny
W / Holst / B / 2002 / V: Barnaul xx / MV: Cornetto / SWE40879
 
048
Horseware's Barny
W / Holst / B / 2002 / V: Barnaul xx / MV: Cornetto / SWE40879
 
I - Pferdename / KNR
049
Irish Rose S
S / Conne / Schi / 2004 / V: Sir Henry / MV: Filou S / 104KD20
 
L - Pferdename / KNR
051
Lady Vagabond
S / KWPN / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Dutch Design / 107DY14
 
051
Lady Vagabond
S / KWPN / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Dutch Design / 107DY14
 
055
Little Luy
W / Holst / B / 2009 / V: Landos / MV: Cassini I / 104TI32
 
056
Livia 80
S / Old / B / 2006 / V: Lucky Champ / MV: Aderlass
 
056
Livia 80
S / Old / B / 2006 / V: Lucky Champ / MV: Aderlass
 
057
Luperon xx 2
W / xx / F / 2008 / V: Lord of England xx / MV: Surumu xx
 
057
Luperon xx 2
W / xx / F / 2008 / V: Lord of England xx / MV: Surumu xx
 
M - Pferdename / KNR
058
Majans Keano
W / WPBR / B / 2008 / V: Heitrak's Marvin / MV: Bokkesprong Casjmier
 
058
Majans Keano
W / WPBR / B / 2008 / V: Heitrak's Marvin / MV: Bokkesprong Casjmier
 
059
Maomi 3
S / DR / B / 2004 / V: Mambo Moscan / MV: Candy Man II
 
060
Mausi ZBK
S / DR / Palom / 2014 / V: FS Don't Worry / MV: Monsun N
 
061
Mayfire 2
W / DR / Hlb / 2007 / V: Mangano / MV: Nantano
 
062
Mexol
W / DR / Db / 2004 / V: Mambo Moscan / MV: Candy Man II
 
062
Mexol
W / DR / Db / 2004 / V: Mambo Moscan / MV: Candy Man II
 
064
Mirabella 19
S / DR / DbSch / 2008 / V: Momo / MV: Liostro
 
066
My Sambambo
H / DR / F / 2012 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Costa
 
N - Pferdename / KNR
068
Never Walk Alone 4
W / DR / Schi / 2014 / V: FS Numero Uno / MV: Kaiserjaeger xx
 
068
Never Walk Alone 4
W / DR / Schi / 2014 / V: FS Numero Uno / MV: Kaiserjaeger xx
 
070
Nogger Boy
W / DR / Schi / 2007 / V: No Limit / MV: Kaiser As
 
R - Pferdename / KNR
071
Rapunzel vom Quellhof
S / CH.Wb / B / 2009 / V: Riccione / MV: Jade de Maury AA / 104WY65
 
S - Pferdename / KNR
074
Sandro 406
W / Pony o.R / R / 2005 / 103JF82
 
074
Sandro 406
W / Pony o.R / R / 2005 / 103JF82
 
075
Sans souci L'amour
S / Hann / Db / 2009 / V: Silberschmied / MV: Walt Disney I
 
076
Saphir 457
W / Grpf.o.R / Hlb / 2015
 
076
Saphir 457
W / Grpf.o.R / Hlb / 2015
 
077
Saphira 71
S / F / 2006
 
078
Schierensees Mr.Nice Guy
H / DR / F / 2011 / V: Schierensees Marillion / MV: Highway
 
079
Selina 160
S / DR / Db / 2004 / V: Brillant`s Golden Boy / MV: Dino B
 
079
Selina 160
S / DR / Db / 2004 / V: Brillant`s Golden Boy / MV: Dino B
 
081
Sharina SP
S / Hann / B / 2014 / V: San Amour I / MV: Bandoliero xx
 
081
Sharina SP
S / Hann / B / 2014 / V: San Amour I / MV: Bandoliero xx
 
082
Singulars De la Soul
S / Hann / B / 2016 / V: Singular LS La Silla / MV: Lord Pezi
 
082
Singulars De la Soul
S / Hann / B / 2016 / V: Singular LS La Silla / MV: Lord Pezi
 
083
Solitaire 98
W / Old / Db / 2007 / V: Salut Le Bon / MV: Placido
 
083
Solitaire 98
W / Old / Db / 2007 / V: Salut Le Bon / MV: Placido
 
084
Springdelight
S / DR / B / 2011 / V: Nemax / MV: Bernstein / 106SX89
 
098
Streicher 2
W / DR / B / 2005 / V: Sambesi / MV: Stephan B 450 / 104DB89
 
098
Streicher 2
W / DR / B / 2005 / V: Sambesi / MV: Stephan B 450 / 104DB89
 
086
Sunday Morning 11
W / DR / B / 2011 / V: Scampi / MV: Seven Mountain Natan
 
086
Sunday Morning 11
W / DR / B / 2011 / V: Scampi / MV: Seven Mountain Natan
 
087
Sweet Simply Fine
S / DR / Schi / 2009 / V: Grenzhoehes My Ken / MV: Saturn
 
088
Sweet Snail
S / DR / Schi / 2010 / V: Joe Cool / MV: Saturn
 
T - Pferdename / KNR
089
Turyn 6
W / Pol. / Db / 2012 / V: Otill / MV: Karbon
 
W - Pferdename / KNR
091
Wagria Cassino
W / DR / F / 2005 / V: Campari / MV: Condor
 
091
Wagria Cassino
W / DR / F / 2005 / V: Campari / MV: Condor
 
092
Waltzing Matilda 5
S / KlDRpf / F / 2012 / V: Weltruhm
 
092
Waltzing Matilda 5
S / KlDRpf / F / 2012 / V: Weltruhm
 
094
Wischhoffs Eyecatcher
S / DR / Schwb / 2015 / V: High Flown's Oxford / MV: Diamond
 
Z - Pferdename / KNR
095
Zaire 25
S / OS / Db / 2013 / V: Zambesi / MV: Argentinus
 
096
Zaphira 7
S / Old / B / 2004 / V: Cordial Medoc / MV: Welton
 
096
Zaphira 7
S / Old / B / 2004 / V: Cordial Medoc / MV: Welton