Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 156 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Name des Pferdes / Kopfnummer
002
Akito 90
W / DR / Falbe / 2016 / V: A new Star II / MV: Eamon an Cnoic / 107VA39
 
0003
Alessa 49
S / F / 2010 / V: Ammersee / MV: Axan
 
0004
Amara 69
S / F / 2014 / V: Tizian / MV: Best Boy
 
0005
Amira 172
S / F / 2007 / V: Alabaster B / MV: Nepomuk
 
0173
Amy van Blommerschot
S / B / 2019 / V: Nia Domo's Bolero / MV: Verona's Bo-Gi
 
0007
Arvalon Cameron Diaz
S / 2007 / V: Cwmmaddoc Appollo / MV: Nebo Daniel
 
B - Name des Pferdes / Kopfnummer
0008
Babe 43
S / F / 2010 / V: Sambero (ex: P Victorrino) / MV: Albano
 
009
Babel 5
W / Schles / F / 2017 / V: Arsenal / MV: Butanol
 
012
Beauty 612
S / PiHu / F / 2009 / V: Sambero (ex: P Victorrino) / MV: Albano
 
0013
Bennet 7
W / B / 2011 / V: Best August
 
0014
Benny 570
W / Schwb / 2018
 
0015
Biskitt
W / B / 2009 / V: Boss jun. / MV: Courage / 107VA27
 
0016
Black 53
W / R / 2003
 
0017
Bob 65
W / R / 2010 / V: Sambuco / MV: Carlo
 
0019
Boyd 2
W / Db / 2011 / V: Best August / MV: Greulke's Black Boy
 
0020
Braaklander Milan
W / Db / 2008 / V: Maestro / MV: Saphir
 
0021
Brown Champion
W / Db / 2014 / V: Black Champion / MV: Santiago / 107FC33
 
0022
Bruder Tack
W / B / 2013 / V: Top Carlos Cassini / MV: Chantre B
 
0023
Bünteeichen-Mambo
W / 2003 / V: Glantir Macaulay / MV: Polaris / GER46333
 
C - Name des Pferdes / Kopfnummer
168
Cadett Royal
H / STSW / R / 2019 / V: Cadett / MV: Elbling
 
0025
Caio 3
W / Falbe / 2012 / V: Catago / MV: Kalif
 
0027
Casper P
W / B / 2015 / V: Chicco / MV: Veit
 
0028
Charly 1684
W / Palom / 2012 / V: Chic in Time / MV: FS Golden Moonlight / 108QV82
 
0029
Chase 2
W / F / 2008 / V: Champino / MV: Alfuro
 
031
Clemens 84
W / DR / B / 2019 / V: Deep Red / MV: Cyriac WE
 
0032
Coco 407
S / B / 2019 / V: Chapeau Claque / MV: Cordial Medoc
 
032
Coco 407
S / Old / B / 2019 / V: Chapeau Claque / MV: Cordial Medoc
 
D - Name des Pferdes / Kopfnummer
0034
Dariko B
W / B / 2016 / V: Destino R / MV: Eldorrado / 108BB45
 
035
Darisco
W / DR / B / 2007 / V: Destino R / MV: Eldorrado / 103UX75
 
0036
Dark Arrow 3
W / R / 2016 / V: Yk Dark Ynte / MV: Tsjerk
 
037
Dark Julius
W / AFS / R / 2015 / V: Yk Dark Ynte / MV: Fekke fan'e Waldsicht
 
039
Däumelinchen S
S / DR / R / 2009 / V: Friedrichshof Dark Gigolo / MV: Nobelboy
 
0041
Delano 81
W / F / 2008
 
044
Die Lady R
S / DR / B / 2016 / V: D-Day AT / MV: Oosteinds Ricky
 
046
Do it for
W / Meckl. / B / 2016 / V: N.N. / MV: Monazit
 
0047
Dobby Deluxe 4
W / Db / 2019 / V: Don Martillo / MV: Franziskus
 
0048
Dr. Doolittle 45
W / Df / 2010 / V: Moorkieker Dauphin / MV: Tizian / 106EA88
 
0050
Dundee 121
W / R / 2010 / V: Dancier / MV: Frenchman I
 
0051
Düneburgs Beatrice
S / F / 2017 / V: Tip Top GD / MV: Constantin
 
0052
Düneburgs Tristan
W / Df / 2015 / V: Trevor WE / MV: Constantin / 108BG20
 
0053
Dusty Z
W / 2007 / V: Don Joshi AT / MV: Folklore
 
E - Name des Pferdes / Kopfnummer
166
Elidor M
W / Of/AOl / R / 2018 / V: Ernesto M / MV: Sarkozy
 
0059
Eric U
W / Schwb / 2012 / V: Estan / MV: Chief Singer xx
 
0060
Esco 27
H / Db / 2015 / V: Ecclestone / MV: Egner / 108DS93
 
F - Name des Pferdes / Kopfnummer
0061
Fabian B
W / R / 2010 / V: Vaandrager HBC / MV: Fortissimo
 
0062
Femke van de Schepersdijk
W / R / 2009 / V: Yk Dark Danilo / MV: Ymte
 
0178
Filemmon
W / 0
 
064
Flocke 464
S / Old / B / 2009 / V: Florencio I / MV: Lord Liberty G
 
0065
Florentinus S
W / B / 2016 / V: Florenz / MV: Ron William
 
0066
Franchette
S / B / 2006
 
067
Franco 81
W / Westf / B / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Royal Diamond / 108DT06
 
0068
Frankenbach Pageboy
H / F / 2014 / V: Kurbaums Stepper / MV: Principal Boy
 
0070
Frinton FL
W / Db / 2014 / V: Fiderbach / MV: Dr.Doolittle
 
G - Name des Pferdes / Kopfnummer
0071
Gaston 225
W / B / 2011 / V: Waldemar / MV: Hofmeester
 
167
Gloria 596
S / DR / Creme / 2018 / V: Golden West / MV: FS Pour l'Amour
 
H - Name des Pferdes / Kopfnummer
0074
Heaven's Light AS
W / Schi / 2016 / V: Halifax / MV: Nachtegaal's Ambassador
 
0075
Henry 472
W / R / 2015 / V: Carvén of Shetlane / MV: Giegant v. Geldersoord
 
0076
Herino
W / F / 2010 / V: Hallali / MV: Helix
 
0077
Hesselteichs Don Cremello
W / Creme / 2008 / V: Donnerwetter / MV: Hamrik's Golden Arak
 
0078
Hesselteichs Glamour Girl
S / Palom / 2015 / V: A Gorgeous / MV: Good Guffi
 
0079
Highway's No Risk No Fun
W / F / 2009 / V: Highway / MV: Ald Feart's Marko
 
0080
Horeb Celt
W / F / 2006 / V: Horeb Tom Boy / MV: Kilgour Welsh Monarch
 
0081
Hot Choco
W / B / 2012 / V: Hot Cream / MV: Neckar / 106LN69
 
0082
Hugo 131
W / R / 2011 / V: Time out van de Römer / MV: Libero W van de Hertrakestraat
 
I - Name des Pferdes / Kopfnummer
0083
Imano 3
W / Schwb / 2011 / MV: Polsbury Popeye / 106HG33
 
0084
Inferno S
W / B / 2018 / V: Indian Rock / MV: Sandro Song / 108OT00
 
0180
Ironic K
W / 2013 / 528003201303857
 
085
Ischavy van het Hunzedal
W / ERS / R / 2018 / V: I. Othello / MV: Yk Dark Ynte
 
J - Name des Pferdes / Kopfnummer
086
Jack 543
W / Grpf.o.R / F / 2015
 
087
Jamain 2
W / B / 2004
 
088
Jasina 2
S / Hafl. / F / 2005 / V: Sternwind / MV: Almbube
 
089
Joker 530
W / DR / 2007 / V: Jokers-Golden-Boy / MV: Mozart II / 105AZ33
 
K - Name des Pferdes / Kopfnummer
0176
Karamba V.D.B.
W / B / 2015 / V: Manno / MV: Patijn / 108HL83
 
0172
Kasper 195
W / R / 2019 / V: Wlahad des Brumieres 029 / MV: Yk Dark Danilo
 
090
Kleiner Lord 18
W / DR / Db / 2011 / V: Kwept / MV: Buenteeichen Cantango
 
091
Knut von Hartenberg
W / Fjord / HlbFa / 2009 / V: Kjartan / MV: Joern / 106CC38
 
092
Koekoekshof Fieldmen
W / F / 2009 / V: Mintfield Goldcrest / MV: Sarnau Pelydrog / 104QH03
 
093
Koekoekshof Rico
W / Wel.B / F / 2005 / V: Den Bramel's Bucco / MV: Tetworth Crimson Lake / 102UK97
 
094
Koetsiershoeve Look at Me
W / NIPo / B / 2013 / V: Good Looking / MV: Orlando / 107EC65
 
095
Kuba of Baltic Sea
W / Shet / Schi / 2015 / V: King of Baltic Sea / MV: Partout van de Rijsdecht
 
L - Name des Pferdes / Kopfnummer
096
Laura 527
S / AFS / R / 2019 / V: Wolfert / MV: Yk Dark Ynte
 
097
Lennox 344
W / STSW / B / 2009 / V: Lord Brown / MV: Ullstein
 
098
Lex Boslust
W / KWPN / B / 2016 / V: Cizandro / MV: Exponent / 108JY73
 
099
Libero 134
W / Schles / Schi / 2015 / V: Brek / MV: Bohun
 
100
Little Girl 34
S / DR / Df / 2009 / V: Reitland's Du oder Keiner / MV: Seven Mountain Natan
 
0175
Lodewijk 7
W / Schwb / 2016 / V: Plain's Liberator / MV: Vaandrager HBC / 108KZ75
 
0174
Lord Liberator 4
W / Schwb / 2016 / V: Plain's Liberator / MV: Manno / 108KZ90
 
101
Lucianuz
H / STSW / Schi / 2013 / V: Ludwig / MV: Indygo
 
102
Lucky Day 19
W / DSP / Schi / 2007 / V: Levkoi / MV: Rudelsburg
 
103
Lucy 808
S / Hann / B / 2015 / V: Falkenstern II / MV: Landsieger I
 
104
Luminahofs Matteo
W / NF / Schwb / 2015 / V: Orlando / 108RW39
 
M - Name des Pferdes / Kopfnummer
105
Maddox 35
W / NF / Db / 2011 / V: Poppings Marribo / MV: Anydale Martien / 106HG32
 
0179
Maestro PVK
W / 0
 
0171
Master 107
W / R / 2012 / V: Tsjalle / MV: Erik
 
106
Max 3510
W / DR / R / 2005 / V: Ombre / MV: Celtic Ballad xx
 
107
Max 3818
W / Schwb / 2010
 
108
Michel 200
W / Pony o.R / Schwb / 2004 / 104AX07
 
109
Milano 266
W / DR / F / 2012 / V: Moustiqe / MV: Best Boy
 
110
Milky Way J
W / BSche / 2010
 
111
Monarch 117
W / Schles / R / 2013 / V: Palermo / MV: Rapid
 
112
Moncheri H
W / Wel.B / F / 2009 / V: Marco / MV: Tetworth Crimson Lake / 107QA72
 
113
Mori 20
W / DR / R / 2006 / V: Bünteeichen-Manolito / MV: Fletchwood Telynor
 
114
Moritz 2697
W / Schwb / 2010
 
0177
Musketier 8
W / B / 2017 / V: Cizandro / MV: Manno / 108HL85
 
N - Name des Pferdes / Kopfnummer
115
Nando K
W / Hafl. / F / 2012 / V: Nytos W / MV: Mailänder
 
116
Navarino 57
H / DR / F / 2005 / V: Navajo / MV: Bünteeichen-Manolito / 104KF01
 
117
Nevada 232
W / DR / B / 2016 / V: Thistledown Nevada / MV: Topnatrejo
 
118
Nico 1354
W / DR / B / 2006 / V: Nobody / MV: Dacapo
 
119
Nico 1494
W / DR / Schi / 2017 / V: Nouvalier / MV: FS Golden Moonlight
 
120
Nieland's Marnix
W / NF / F / 2013 / V: Elshofs Marnix / MV: Ralph
 
121
Nobel Nautilus
W / DR / B / 2011 / V: Nobel Nagano / MV: FS Don't Worry / 107BF67
 
122
Nobilis 16
W / DR / 2007 / V: Night-Star III / MV: Danny Gold / 104AP11
 
123
Nora 526
S / AESRpf / Schwb / 2009 / V: Tideman W / MV: Eendracht / 106EK53
 
O - Name des Pferdes / Kopfnummer
124
Oki Doki 13
W / NF / Schwb / 2014 / V: Orlando / MV: Anydale Martien / 106XA84
 
P - Name des Pferdes / Kopfnummer
125
Pitti 9
W / Pony o.R / F / 2010
 
126
Plains Santano
W / Hackn / B / 2007 / V: Plains Question Mark / MV: Plain's Superstition
 
Q - Name des Pferdes / Kopfnummer
127
Quasi 8
H / DR / Schi / 2012 / V: Quaterback's Junior / MV: Nixen
 
128
Quentin 115
W / Old / B / 2007 / V: Quattro B / MV: Reichsgraf
 
R - Name des Pferdes / Kopfnummer
129
Ragnar 12
W / Hann / R / 2013 / V: Royal Blend / MV: Latimer
 
130
Rascado 4
W / DR / F / 2004 / V: Ruby Gold / MV: Black Boy / 103WV08
 
131
Rian's Son
H / Wel.A / F / 2005 / V: Rian's Fleurop / MV: Waterl.Selwyn / 104SQ41
 
132
Robison
H / DR / F / 2012 / V: Rock Grey New York / MV: Tizian
 
133
Rodeo van de Berg
W / AESRpf / F / 2015 / V: Rodeo du Mulon / MV: Karlos
 
134
Rosa 106
S / R / 2002
 
135
Rowena 28
S / SchwK / Df / 2018 / V: Ramstein / MV: Wildhüter
 
0135
Rowena 28
S / Df / 2018 / V: Ramstein / MV: Wildhüter
 
136
Rusalka 27
S / Schles / B / 2011 / V: Basior / MV: Evento
 
S - Name des Pferdes / Kopfnummer
137
Sam 1158
W / Welsh / F / 2013 / V: Ysselvliedts Special Edition / MV: Ysselvliedt's Sven
 
138
Samand 2
W / Old / Schwb / 2006 / V: Samarant / MV: Duntroon
 
139
Santiago's Calimero
W / DR / Db / 2015 / V: Santiago / MV: Top Debino
 
140
Santus 15
W / Rhld / Db / 2008 / V: Sandro Hit / MV: Fidermark / 108ER10
 
141
Saskia III
S / NIPo / BSche / 2012 / 107FQ32
 
142
Savarotti xx
W / xx / B / 2008 / V: Black Sam Bellamy xx / MV: Kingmambo xx / 106IF49
 
143
Siebenstein 19
S / DSP / B / 2016 / V: Sandro Hit / MV: De Niro / 107IK18
 
144
Siegbert 3
W / Hann / B / 2008 / V: Swarovski / MV: Falsterbo
 
145
Sina-Sunshine
S / STSW / R / 2016 / V: Capitano / MV: Lombard
 
146
Sommerlands Okko
W / DR / B / 2015 / V: Olivier K / MV: Constantin
 
147
Surprise 249
S / NIPo / BSche / 2012 / 107FQ33
 
148
Sweety 80
S / RSche / 2004 / 105YA56
 
T - Name des Pferdes / Kopfnummer
149
Tammy 95
S / DR / Fis / 2020 / V: Woldberg's Leonardi / MV: Tizian
 
0150
Tappas vom Mühlenmoor
W / Db / 2016 / V: OAK TREE Twilight / MV: Moortown Rambler
 
0151
Tasmanian Devil 5
W / F / 2012 / V: Triumph / MV: Hasko
 
153
Timo 272
W / Wel.B / Hlf / 2015 / V: Tizian / MV: Best Boy
 
155
Tre's Chic
S / DR / F / 2006 / V: Top Non Stop II / MV: Oosteinds Ricky
 
156
Trevor WE
H / Wel.B / Df / 2011 / V: Triumph / MV: Astral / 106TK07
 
157
Tristan van de Braamberg
H / Dartm / R / 2018 / V: Champ / MV: Boveycombe Banner
 
V - Name des Pferdes / Kopfnummer
158
Valentin 147
W / Freib / B / 2008 / V: Redaktor / MV: Luberon
 
169
Vilmar P
W / STSW / B / 2012 / V: Veit / MV: Ellrado / 105YA48
 
160
Volvo 32
W / Pol. / Schi / 2013 / V: Vitalis
 
0160
Volvo 32
W / Schi / 2013 / V: Vitalis
 
W - Name des Pferdes / Kopfnummer
161
Wakanda 18
S / STSW / Schwb / 2016 / V: Veltin / MV: Epilog
 
162
Wanessa 260
S / Schles / B / 2011 / V: Basior / MV: Begis
 
163
Were di's Luca
W / NWR / B / 2012 / V: Orchard Wildeman / MV: De Goede Ree Now or Never
 
164
Willi 379
W / Hann / Db / 2010 / V: Falsterbo / MV: Worldly I
 
165
Winston 414
W / AFS / R / 2015 / V: Jerke / MV: Dark Romke
 
0165
Winston 414
W / R / 2015 / V: Jerke / MV: Dark Romke